AnasayfaBlogReklamcılık Bölümü Nedir?
Bölümler

Reklamcılık Bölümü Nedir?

19 Mart 2020
Times Meydanı'nın işlek caddesinde her yaştan ve her kesimden insan bir arada. Parlak ışıklı reklam panoları ve tabelalar, gece gökyüzünün aydınlattığı binaların duvarlarını kaplıyor. Mavi arka planlı beyaz kare bir nesne kalabalığın arasından sıyrılıyor. Mavi zemin üzerinde bir ürünün reklamını yapan büyük kırmızı bir metin vardır. Bir kredi kartının yakın çekimi, tasarımının karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Yakınlarda, parlak ve renkli bir sahne sergileyen bir televizyon ekranının bulanık bir görüntüsü var. Uzakta, şehrin ışıkları parıldamaya devam ediyor.
Reklamcılık ÖğeleriTanımÖnemi
Reklamcılık Nedirİnsanları, bir marka, bir görüş ya da bir ürün için ikna etmeye dayalı bir süreç.Başarılı olduğunda maddi olarak ciddi gelirler sağlanır, büyük ajanslarla çalışıldığında rahat bir yaşantı sürdürülebilir.
Reklamcılık Bölümü NedirEğitimle birlikte, sektörün ihtiyacına yanıt verecek deneyimli eleman yetiştiren bir bölüm.Markaların rekabet ortamına ayak uydurabilmek için farklılık yaratması, hedef kitle ile firmalar arasında iletişim ağını kurma ve kriz çözümlemeleri için uzman yetiştirir.
Reklamcılık Bölümü DersleriReklamcılığın Temelleri, Stratejik Planlama, Pazarlama İletişimi, İletişim Tasarımı, Marka Yönetimi, Metin Yazarlığı, Tüketici Davranışı, Pazarlama ve İletişim gibi dersler alınır.Reklamcılık sektöründe gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlar.
Reklamın AmaçlarıDaha geniş kitleye ulaşmak, algıyı oluşturmak, tüketimi ve alışkanlıkları etkilemek, kurumsal kimliği doğrulamak ve tüketici bilincini arttırmak.Başarılı bir reklam kampanyası bunları sağlayabilmelidir.
Bir Reklamcıda Olması Gereken ÖzelliklerAraştırmaya yönelik, başarı odaklı olmalı ve strateji konusunda yetenekli olmalıdır. Ayrıca genel kültür bilgisi yüksek olmalıdır.Bu özellikler, bir reklamcının başarılı olmasını sağlar.
Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş YaparReklam kampanyalarını planlar, tasarlar ve yönetir. Aynı zamanda kampanyada yer alan metinleri de yazar.Tüm işletmelerin hedef kitleye ulaşması ve hizmetlerini tanıtması açısından önemlidir.
Dijital Reklamİnternet üzerinde yapılan reklam faaliyetlerine verilen ad.Günümüzde insanların hayatında hem iletişim hem de pazarlama olarak hızlı bir erişime sahiptir.
Reklam StratejisiBir reklam kampanyasının başarılı olması ve hedef kitleye ulaşması için gerekli planlama ve uygulama süreci.Reklamın doğru bir şekilde hedef kitleye ulaşabilmesi ve olumlu bir etki yaratabilmesi için reklam stratejisi gerekli.
İletişim FakülteleriReklamcılık bölümünün yer aldığı fakülte tipi.Reklamcılığın diğer iletişim disiplinleri ile bağlantı kurularak daha kapsamlı biçimde ele alınmasını sağlar.
Reklam GrafiğiReklamcılık bölümü derslerinden biri olan ve reklamlarda görsel tasarımların oluşturulmasını hedefleyen ders.Görsel tasarım, bir reklamın hedef kitlesi üzerindeki etkisini artırmada önemli bir rol oynar.

İnsanları, bir marka, bir görüş ya da bir ürün için kendi isteklerine dayalı ikna etmeye reklam denir. Ayrıca reklam; broşür, basılı yayın ve sosyal medyayı kullanmaya da denmektedir.Tüm bu işleri yapan kişi de reklamcıdır. Kısacası reklam; Kitle iletişim araçları aracılığı ile uygulanan bir iletişim biçimidir.

Reklamcılık hiçbir zaman devamlılığı bitmeyecek mesleklerdendir.Başarılı olduğunda maddi olarak da ciddi gelirler sağlanacağı ve özellikle büyük ajanslarla çalışıldığında rahat bir yaşantı sürdürülebilen bir meslektir.Bir reklamcı kaliteli işler yaparsa, her zaman en başta tercih edilenlerden olur.

Reklamcılılık basit görülebilinir ama kolay bir meslek değildir.Reklamcılık, sektörde birçok alana ayrılır.Prodüksiyon, yaratıcı ve müşteri temsilciliği gibi çeşitleri bulunan reklamcılık işini yapmak isteyen kişiler, hangisini olmak istediklerine karar vermelidirler.

Reklamcılık Bölümü Nedir?

Günümüzde, endüstrisi gelişmiş toplumlarda reklamcılık mesleğinin önemi giderek artmaktadır. Reklam tasarımı ve iletişim bu meslekte çok önemlidir. Reklamcılık bölümü, temeli sağlam olarak alınan bir eğitimin yanı sıra, sektörün ihtiyacına yanıt verecek deneyimli eleman yetiştirir.

İlk sıralarda yer almak ve sektörün rekabet ortamına ayak uydurabilmek isteyen markalar, farklılık yaratmak isterler. Reklam çalışmaları da bu farklılıkta çok önemli bir faktördür.Reklamcılık bölümü, firmalar ve hedef kitleleri olan müşteriler arasında bir iletişim ağı kurmak ve oluşabilecek krizler için çözüme dair çalışmalar yapabilen uzman yetiştirir.

Reklamcılık, çoğu üniversitede, yaklaşık son 10 yıl içerisinde kurulmuş bölümlerdendir.Bu yüzden, günümüzde, son zamanların yeni bölümleri arasında yer alır.Reklamcılık bölümü, üniversitelerin iletişim fakülteleri içerisinde yer alır. İlgili bölümler içinde en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür.

Eğitim süresi ise seçecekleri bölüme göre değişmektedir.Bazı öğrenciler 2 yıllık önlisans bölümünü tercih ederken, bazı öğrenciler de 4 yıllık lisans bölümünü seçerler.

2 yıllık önlisans bölümünün taban puanları oldukça düşüktür.4 yıllık reklamcılık lisans bölümünde, üniversitelerin tercih durumuna göre başarı sıralaması değişir.

Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Reklamcılığın Temelleri,

 • Stratejik Planlama,

 • Pazarlama İletişimi,

 • İletişim Tasarımı,

 • Marka Yönetimi,

 • Metin Yazarlığı,

 • Tüketici Davranışı,

 • Pazarlama ve İletişim,

 • Reklam Grafiği,

 • İletişim ve Toplum,

 • İletişim Becerileri ve benzeri dersler, eğitimler süresince verilmektedir.

Reklamcıya Neden İhtiyaç Duyulur?

Reklamın amacı, daha geniş kitleye, doğru hedef kitlesine ulaşmak ve bu hedef kitlede doğru algıyı oluşturmak olduğu bilinilir.Reklam bir tanıtım aracıdır, birçok farklı alanda yapılır.Son zamanlarda dijital dünya, reklam alanı olarak çok önemli bir yer olmuştur.Dijital dünya, insanların hayatında hem iletişim hem pazarlama olarak hızlı bir erişime sahiptir.

 Reklamın diğer amacı ise; tüketim ve alışkanlıkların daha verimli olmasını sağlamak ve tüketiciye farklı alışkanlıklar kazandırmaktır. Ayrıca reklam ile, markaların kurumsal kimliklerinin, sektörde ve pazar alanında edinmiş olduğu imajı doğrulanır ya da değişimi sağlanır. Tanıtımı yapılan marka ya da ürün ile ilgili, yanlış iletişim sebebiyle oluşan ön yargı ortadan kaldırılır ve doğrusu anlatılır.Marka tarafından verilen hizmetin, ürünün ve şirketin saygınlığı korunur.En iyi ürün hakkında tüketici eğitilir ve bilinçlenmesi sağlanır.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda iyi bir reklam çalışması yapmak, stratejiyi hazırlamak için iyi bir reklamcıya ihtiyaç duyulur.

Bir Reklamcıda Olması Gereken Özellikler

Tüm kişi ve kuruluşlar, firmalar,  ürün tanıtımlarının ne kadar önemli olduğunun bilincindedirler.Bu sebeple reklamcı olarak sektörde çalışmak isteyen kişi; araştırmacı, başarı odaklı, strateji konusunda uzman olmak zorundadır.Bu meslekte ilerlemek, kendini geliştirmek isteyen kişiler ayrıca, genel yetenek bilgisine de sahip olmalı, genel kültürünü yüksek seviyede olmalıdır.Bir reklamcıda olması gereken diğer özellikler ise şunlardır;

 • Dışa dönük olmak,

 • Girişimci olmak,

 • Mizah kültürü gelişmiş olmak,

 • Hayal gücü gelişmiş olmak,

 • Yeniliklere açık olmak,

 • İşbirliği yapabilme becerisi gelişmiş olmak,

 • Ekip halinde çalışmayı benimsemek,

 • Fikirlerini yazı ya da söz ile etkili bir şekilde ifade edebilmek,

 • Sanat, psikoloji ve sosyoloji konularında yeterli bilgi sahibi olmak,

Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Küçük mağazaların yanı sıra, büyük şirketler de olmak üzere tüm işletmelerin ürünlerini ya da hizmetlerini, hedef kitleleri olan tüketiciye sunmak üzere reklam çalışmaları yapılır. Reklamcı; bu reklam çalışmalarında, satışları yönetir, sonuçları izler ve sonrasında gelecek olan diğer reklam kampanyalarını planlar, tasarlar. Ayrıca reklam kampanyalarında yer alan metinlerin yazımı da reklamcının görevidir.

Bunun yanı sıra reklamcılar, çalıştıkları alanlarda ;

 • İçerik Editörü,

 • Görsel Üretici,

 • Marka Yönetici,

 • Pazar Araştırmacısı,

 • metin yazarı,

 • Dijital Reklam Yöneticisi gibi görevleri üstlenebilirler.

Reklamcılık Mezunları Hangi Kurumlarda Çalışma Olanağı Bulabilir?

 • Reklam Ajansları,

 • Medya Kuruluşları,

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,

 • Halkla İlişkiler Departmanı,

 • Matbaalar,

 • Özel Danışmanlık Şirketleri,

 • Özel Kampanyacılık,

 • Devlet Radyoları.

Reklamcının Çalışma Ortamı ve Koşulları

 Reklamcıların çalışma ortamı çok hareketlidir.İş yerlerinde teknolojinin en son iletişim araçları, reklam ve grafik tasarımına uygun bilgisayarlar olmalıdır. İyi aydınlatılmış, temiz ve rahat ortam tercih edilir.Bir reklamcı çalışırken, müşterisinin yanı sıra, reklam çalışmasında görev alacak, senaristler, matbaacılar, basın yayın organları, grafikerler, fotoğrafçılar ile iletişimde bulunurlar.Aynı zamanda reklam çekimlerinin yapılacağı stüdyoların şefleri, reklam ajansı yöneticileri ile de sık sık bağlantıda olmalıdırlar. 

Reklamcının Kullandığı Malzemeler

Bir reklamcı çalıştığı ofiste ya da reklam çalışmasını yaptığı yerde fotokopi makinesi, telefon, teyp, video, TV, kırtasiye malzemeleri, kitap, broşür, dergi, afiş gibi basılı yayınlar olmaktadır. Ayrıca grafik tasarım ve uygulamaya göre bilgisayar, tepegöz, projeksiyon makinesi de önemli malzemelerdendir.

Reklamcılık Eğitimi Veren Üniversiteler

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Anadolu Üniversitesi / İletişim Bilimleri Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi / İletişim Fakültesi

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi
Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi (Burslu)
Atılım Üniversitesi / İşletme Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İletişim Fakültesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Uolp-Suny Fredonia)
Yaşar Üniversitesi / İletişim Fakültesi
Yaşar Üniversitesi / İletişim Fakültesi (Burslu)
Yaşar Üniversitesi / İletişim Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi (%50 Burslu)
İstanbul Arel Üniversitesi / İletişim Fakültesi (%25 Burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi / İletişim Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi / İletişim Fakültesi

Reklamcılık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite adı                 Bölüm                                              PUAN TÜRÜ                     KONTENJAN                                  TABAN PUANI                      BAŞARI SIR.

İST. BİLGİ ÜNİ.             Reklamcılık (İngilizce)(Burslu)                    SÖZ                                       8                                             442,48033                                  2306

BAHÇEŞEHİR             Reklamcılık (İngilizce)(Burslu)                     SÖZ                                       6                                             439,65618                                  2623

KADİR HAS                 Reklamcılık (İngilizce)(Burslu)                     SÖZ                                       4                                             424,16603                                  5224

İST.AYDIN                   Reklamcılık (Burslu)                                     SÖZ                                       5                                             391,84150                                20744

EGE ÜNİ.                    Reklamcılık                                                  SÖZ                                      80                                             357,38366                                66762

Reklamcı Maaşları Ne Kadardır?

Bir reklamcının maaşı, tecrübesine ve bulunduğu konuma göre değişmektedir. Stajını tamamladıktan sonra reklamcı olarak çalışmaya başlayan bir kişi, yaklaşık 2000 TL civarında maaş alabilir.Çalışma süresi ve deneyim arttıkça, verilen maaşta da artış olmaktadır.

Reklamcılıkta İlerleme Nasıl Olur?

Reklam bölümü lisans mezunu olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere geçebilirler, 4 yıllık reklam bölümü mezunu olan öğrenciler ise, yüksek lisans yapabilirler. Böylelikle akademik olarak yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler. Bu alanda uzmanlaşan kişiler de, konferans ya da seminer programlarına yoğunlaşarak reklam kampanyalarında ve çalışmalarında danışmanlık yapabilirler.

Reklamcılığa Benzer Meslekler Nelerdir?

Reklamcılık, geleceğin en parlak, en gözde mesleklerindendir. Yeni nesilin tercih ettiği yaratıcılık gerektiren reklamcılığa benzer meslekler de vardır. Bunlar halkla ilişkiler, pazarlama üzerine yapılan mesleklerdir.

Reklamcılık Nedir, İnsanları, bir marka, bir görüş ya da bir ürün için ikna etmeye dayalı bir süreç, Başarılı olduğunda maddi olarak ciddi gelirler sağlanır, büyük ajanslarla çalışıldığında rahat bir yaşantı sürdürülebilir, Reklamcılık Bölümü Nedir, Eğitimle birlikte, sektörün ihtiyacına yanıt verecek deneyimli eleman yetiştiren bir bölüm, Markaların rekabet ortamına ayak uydurabilmek için farklılık yaratması, hedef kitle ile firmalar arasında iletişim ağını kurma ve kriz çözümlemeleri için uzman yetiştirir, Reklamcılık Bölümü Dersleri, Reklamcılığın Temelleri, Stratejik Planlama, Pazarlama İletişimi, İletişim Tasarımı, Marka Yönetimi, Metin Yazarlığı, Tüketici Davranışı, Pazarlama ve İletişim gibi dersler alınır, Reklamcılık sektöründe gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlar, Reklamın Amaçları, Daha geniş kitleye ulaşmak, algıyı oluşturmak, tüketimi ve alışkanlıkları etkilemek, kurumsal kimliği doğrulamak ve tüketici bilincini arttırmak, Başarılı bir reklam kampanyası bunları sağlayabilmelidir, Bir Reklamcıda Olması Gereken Özellikler, Araştırmaya yönelik, başarı odaklı olmalı ve strateji konusunda yetenekli olmalıdır Ayrıca genel kültür bilgisi yüksek olmalıdır, Bu özellikler, bir reklamcının başarılı olmasını sağlar, Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar, Reklam kampanyalarını planlar, tasarlar ve yönetir Aynı zamanda kampanyada yer alan metinleri de yazar, Tüm işletmelerin hedef kitleye ulaşması ve hizmetlerini tanıtması açısından önemlidir, Dijital Reklam, İnternet üzerinde yapılan reklam faaliyetlerine verilen ad, Günümüzde insanların hayatında hem iletişim hem de pazarlama olarak hızlı bir erişime sahiptir, Reklam Stratejisi, Bir reklam kampanyasının başarılı olması ve hedef kitleye ulaşması için gerekli planlama ve uygulama süreci, Reklamın doğru bir şekilde hedef kitleye ulaşabilmesi ve olumlu bir etki yaratabilmesi için reklam stratejisi gerekli, İletişim Fakülteleri, Reklamcılık bölümünün yer aldığı fakülte tipi, Reklamcılığın diğer iletişim disiplinleri ile bağlantı kurularak daha kapsamlı biçimde ele alınmasını sağlar, Reklam Grafiği, Reklamcılık bölümü derslerinden biri olan ve reklamlarda görsel tasarımların oluşturulmasını hedefleyen ders, Görsel tasarım, bir reklamın hedef kitlesi üzerindeki etkisini artırmada önemli bir rol oynar
iletişim reklam reklamcı reklamcılım reklamcılık bölümü marka
Görüntüdeki kadın kameraya ışıl ışıl gülümsüyor. Yüzü neşe ve memnuniyetle ışıldıyor. Açık tenli, uzun siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemesi var. Gözleri kapalı ve başı hafifçe eğik. Beyaz bir üst ve siyah bir etek giyiyor ve ellerini nazikçe kucağına koymuş. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka plan yumuşak gri bir renktedir. Görüntü huzur ve mutluluk hissi yayıyor. Kadının neşesi bulaşıcı ve davetkâr, izleyiciye rahatlık ve neşe duygusu hissettiriyor.
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Bu bilgisayar ekranı görüntüsü, devam etmekte olan bir video düzenleme kursunu göstermektedir. Bilgisayar ekranında, video düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu gösteren, içinde metin bulunan yeşil bir kare görüntüleniyor. Ayrıca muhtemelen kursun nasıl tamamlanacağına dair talimatlar içeren siyah metinli beyaz bir işaret de var. Görüntünün köşesinde sakallı ve bıyıklı bir adam görülüyor, muhtemelen dersi veren eğitmen. Genel olarak bu görüntü ilgi çekici ve bilgilendirici bir video düzenleme kursunu gösteriyor.
Siyah bir tişört giyen kalın bıyıklı sakallı bir adam beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Yüzündeki saçlar koyu renk ve düzgünce kesilmiş, bakışları uzaklara odaklanmış. Geniş bir alnı, uzun bir burnu ve ince dudakları var. Gözleri koyu kahverengi ve güçlü bir çene hattına sahip. Kalın siyah saçları kısa, düz bir kesimle şekillendirilmiştir. Kollarını önünde kavuşturmuştur ve kendinden emin bir duruşu vardır. Temiz tıraşlıdır ve erkeksi bir duruşu vardır.Ekrem Sözen
831464
Bu görüntü, Facebook ve Instagram Reklamcılığının temellerini öğreten çevrimiçi bir kursa aittir. Etkili reklamlar ve hedefli kampanyalar oluşturma hakkında ayrıntılı bilgiler içeren slaytlar içeren bir bilgisayar ekranının yakın çekimidir. Kurs, kullanıcıların platformların nüanslarını anlamalarına ve erişimlerini en üst düzeye çıkarmak için stratejiler oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Reklam hesaplarının oluşturulması, kampanyaların oluşturulması ve sonuçların ölçülmesi gibi konular da ele alınıyor. Bu bilgilerle kullanıcılar daha etkili kampanyalar oluşturabilir ve istedikleri hedeflere ulaşabilirler. Eğitim, kullanıcıların sosyal medya reklamcılığı dünyasında başarılı olmalarına yardımcı olacak araçları ve bilgileri sağlamaktadır.
Kalın, koyu renk sakallı, orta yaşlı bir adam krem rengi bir duvarın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir gömlek giyiyor. Sakalları düzgünce kesilmiş ve göğsüne doğru uzanıyor. Gözleri doğrudan kameraya bakıyor ve yüzünde hafif bir gülümseme var. Başı hafifçe yana eğiktir ve saçları düzgünce taranmıştır. Ellerini iki yanına koymuş bir şekilde ayakta durmaktadır.Burak Ertan
1245464
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
1139464