AnasayfaBlogKurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

30 Mart 2021
İşaret parmağı uzatılmış ve orta parmağın üst kısmına dokunarak bir daire oluşturan bir elin yakın çekimi gösterilmektedir. El hafifçe eğilmiş ve tırnaklar açık pembe renge boyanmıştır. Cilt hafifçe bronzlaşmış ve arka plan odak dışı, yumuşak, bulanık bir fon oluşturuyor. Işık sol taraftan geliyor ve elin sağ tarafına gölge düşürerek ona üç boyutlu bir görünüm kazandırıyor. El rahat bir pozda ve parmaklar hafifçe kıvrılmış. Kompozisyon izleyici ile el arasında samimi bir an yaratıyor.
Kurumsal İletişim Uzmanının TanımıKurumsal İletişim Uzmanının GörevleriKurumsal İletişim Uzmanlığı için Gerekli Beceriler
Kurum ve hedef kitle arasındaki iletişimi kuran ve sürdüren kişiİletişim politikasını oluşturur, reklam ve pazarlama uygulamalarını yürütür.İkna yeteneği, müşteri kazanma ve çatışma yönetimi
Halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri konusunda bilgili kişiSosyal medya ve medya alanında kurum faaliyetlerini tanıtıcı içerik oluşturmakDil becerileri ve medya iletişim becerileri
Hedef kitle veya müşteriye kurumu tanıtmakla sorumlu kişiReklam, pazarlama ve satış uygulamalarını etkinleştirmekBerrak iletişim ve sunum becerileri
Kriz iletişiminden, imaj yönetimine kadar iletişim gerektiren alanlarda bilgi sahibi olan kişiHalkla ilişkiler çalışmalarını uygulamakİyi kriz yönetimi ve halkla ilişkiler uygulamaları
Kurumun niteliğine ve ihtiyaçlarına göre iletişim çalışmalarını uygulayan kişiKurumsal iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmekİyi düşünme ve yaratıcı problem çözme becerileri
Kurumun iç ve dış iletişimini düzenleyen kişiİç ve dış iletişim çalışmalarını planlamak ve yürütmekEtkin iletişim ve organizasyon becerileri
Kurumun faaliyetlerini halka sunan kişiFaaliyet raporları oluşturmakRaporlama ve analiz becerileri
Yüz yüze veya iletişim kanalları aracılığıyla tanıtım ve pazarlama uygulamalarını kullanan kişiTanıtım ve pazarlama kampanyalarını yürütmekYaratıcı düşünme ve stratejik planlama becerileri
Kurum için toplantı, seminer, etkinlik ve projeleri düzenleyen kişiKurum içi etkinliklerin organizasyonuZaman yönetimi ve detaylara dikkat
Kurumun resmi yazışmalarını düzenleyen kişiResmi yazışmaların düzenlenmesi ve gönderilmesiYazılı ve sözlü iletişim becerileri ve detaylara dikkat

Kurumsal iletişim, en önemli iletişim alanlarından birini ifade eder. İletişimin, iş alanlarındaki kullanımlarından biri olan kurumsal iletişim, iç iletişimi kapsar. Bu yönüyle de halkla ilişkilerden ayrılır. Halkla ilişkiler daha çok geniş hedef kitle ile ilgiliyken kurumsal iletişim, hedef kitle ile kurum arasındaki ilişkiyi sürdürmeye yöneliktir. Yine de kurumsal iletişim ile halkla ilişkiler arasındaki ilişki dinamik bir niteliğe sahiptir ve birbirlerinin yerine kullanıldıkları da olmuştur.

Kurumsal iletişim, kurumsal iletişim uzmanı tarafından yerine getirilen önemli bir iletişim dalıdır. Kurumsal iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı yerine de kullanıldığından bir kurumsal iletişimcinin mutlaka halkla ilişkilere vâkıf olması beklenir. Hangi nitelikte olursa olsun, her kurum ve markanın bünyesine kattığı kurumsal iletişim alanını ve kurumsal iletişim uzmanını biraz daha yakında tanıyarak bilgi sahibi olalım. 

Kurumsal İletişim Uzmanı Nedir?

Kurumsal iletişim uzmanı, hedef kitle ile kurum arasındaki iletişimi kurma ve sürdürme görevini üstlenir. Kurumsal iletişimde dar hedef kitle, kurumun kendini tanıtması adına çok önemlidir. Kurumsal iletişim çalışmaları, hedef kitleye ulaşmak ve hedef kitleyle güçlü iletişimi başlatmak için kullanılır. Ayrıca kurumsal iletişim, iç iletişimini de sağlayarak kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarına önayak olur. Kurumsal iletişim uzmanı da iç ve dış iletişimini düzenlemek için uygulanacak iletişim çalışmalarına karar verir. 

Kurumsal iletişim uzmanı, iletişim alanında iş yapabilecek bir bilgi birikimini sahiptir. Halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları, reklamcılık ve müşteri ilişkileri hakkında belli bir bilgi birikimine sahip olan kurumsal iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uygulamalarını harekete geçirir. Kurum ile hedef kitle arasındaki köprü görevini kurumsal iletişimci üstlenir. Kurumsal iletişim uzmanı, iletişimi nasıl etkili kullanacağını bilerek kurumsal çalışmalar için gerekli uygulamaları yürütür.

Kurumsal iletişim uzmanının en belirgin özelliklerinden biri, deneyim ve eğitimle elde ettiği iletişim becerilerini kullanabilmektir. Özellikle kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler için çok gerekli olan iletişim becerileri; ikna etmek, müşteri kazanmak, çalışanları idare edebilmek ve kurumu temsil edebilmek için kullanılır. Kurumsal iletişim uzmanı, iletişim sürecinde müşteri ya da hedef kitleye kurumsal çalışmalar ve hedefler hakkında bilgi verir.

Kurumsal iletişiminin geniş bir görev tanımına sahip olmasından dolayı kurumsal iletişim uzmanı da geniş iş aralığına sahiptir. Kurumsal iletişimci, halkla ilişkiler birikimini kullanarak kurumun faaliyetlerini, sağlıklı bir iletişim sürecini başlatarak hedef kitleye aktarır. 

Kurumsal İletişim Uzmanı Ne İş Yapar?

Kurumsal iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uygulamalarını kullanır. Bazı kurum ve işletmeler iş ilanlarında halkla ilişkiler için kurumsal iletişim uzmanı arayabiliyor. Kurumsal iletişimin halkla ilişkiler için de kullanılmasından dolayı kurumsal iletişim uzmanından halkla ilişkiler çalışmalarını uygulayabilmesi beklenir. Kurumsal iletişim alanı, geniş iletişim çalışmalarını kapsar. Kurumsal iletişim uzmanının da kriz iletişimden tutun, imaj yönetimine kadar iletişim gerektiren alanlarda bilgi ve fikir sahibi olması beklenir.

Kurumsal iletişim uzmanının görevleri çalıştığı kurumun niteliği ve iş yüküne göre değişebilir. Fakat kurumsal iletişim uzmanının değişmeyen bir görev tanımı vardır. Kurumsal iletişim uzmanı mutlaka hedef kitlenin dikkatini çeken iletişim çalışmalarını yürütebilmelidir. Zaten çoğunlukla iletişim tabanlı olan bir meslekte iletişimi kullanamama gibi bir durum söz konusu değildir. Kurumsal iletişim uzmanı, kurumun ihtiyacına ve faydasına olan gerekli iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarını uygulayarak mesleğini yerine getirir. Genel olarak kurumsal iletişimci aşağıda sıraladığımız işlerle meşguldür:

  • Hedef kitle ya da müşteriye kurumu tanıtır.

  • Yüz yüze ya da iletişim kanalları aracılığıyla tanıtım-pazarlama uygulamalarını kullanır. 

  • Kurumun iletişim politikasını yaratır. 

  • Reklam, pazarlama, sosyal sorumluluk ve satış uygulamalarını etkinleştirir.

  • Kurum içi toplantı, seminer, etkinlik, gezi, ve projeleri düzenlemek.

  • Sosyal medya ve medya alanında kurum faaliyetlerini tanıtıcı içerikler oluşturma, basın bülteni yazma ve gazetecilerle iletişim kurma.

  • Kurum içi faaliyet raporu oluşturma ve iletişim çalışmalarını denetleme.

  • Kurum içi resmi yazışmaları düzenlemek. 

  • Gerekli iletişim bilgilendirmelerinde bulunma ve hedef kitleyi bilgilendirici kurum içeriklerini paylaşma. 

Kurumsal iletişim uzmanı, kurumsal iletişim gerektiren her alanda çalışabilir. Bundan dolayı da iş yükü kurumun büyüklüğüne, niteliğine, hizmet verdiği alana ve departmanlar arası iş birliğine göre artar ya da azalır. Kurumsal iletişim uzmanının, iletişim sürecinde kendini ifade ederek iletişimi sürdürebilir hâle getirmesi, temel iş görevidir. 

Kurumsal İletişim Uzmanı Maaşları

Kurumsal iletişim uzmanı, tek bir alanla sınırlı kalmadan geniş iş alanlarında çalışma imkânına sahiptir. İş alanlarının genişliğine bağlı olarak da bir kurumsal iletişimcinin alacağı maaş, sabit bir nitelik göstermez. Öncelikle kurumsal iletişim uzmanının deneyimi, maaş için önemli bir göstergedir. Sektörde uzun yıllar çalışmış bir kurumsal iletişimcinin asgari ücret alması pek mümkün değildir. Buna rağmen bazı şirketlerin asgari ücret veye asgari ücretin biraz üstünde maaş verdikleri de bilinmektedir. Yine de iletişim, reklamcılık ve halkla ilişkiler ajanslarında çalışacak deneyimli bir iletişimcinin 3.000- 5.000 TL maaş aldığını söyleyebiliriz. 

Eğitim kurumlarında da çalışabilen kurumsal iletişim uzmanı, asgari ücret ile göreve başlamaktadır. Nadiren bazı butik eğitim kurumları ve hizmet işletmeleri, asgari ücretin altında bir maaşla çalışan aramaktadır. Genel olarak göreve yeni başlayan bir kurumsal iletişim uzmanının maaşı, 2.800 ile 4.000 TL arasındadır. 

Kurumsal İletişim Uzmanı Nasıl Olunur?

Kurumsal iletişim uzmanının görev ve iş tanımları oldukça geniştir. Kurumsal iletişim uzmanı olmak isteyen birinin de görev tanımının gerektirdiği mesleki nitelikleri karşılaması gerekir. Tabii ki görev tanımı ve mesleki nitelikler, kurumdan kuruma değişiklik gösterecektir fakat kurumsal iletişimcinin kendini ilgili alanlarda geliştirmiş olması, her kurumun istediği bir niteliktir.

İletişimin gerektirdiği tüm alanlarla iç içe olan kurumsal iletişim, kurumsal iletişimcinin çaba ve öngörüleriyle kendini gösterir. Bir kurum ya da kuruluş için kurumsal iletişim uzmanının varlığı, iletişimi sağlıklı ve dengeli bir şekilde yönetmek için çok kıymetli bir yere sahiptir. Bundan dolayı kurumu temsil yeteneğine sahip bir kurumsal iletişim uzmanı bazı niteliklere uygunsa işe alınır. 

Kurumsal iletişim uzmanı olmak için lisans iletişim fakültesi bölümlerinden veya sosyal bilimler alanından mezun olmak, öne çıkarıcı bir özelliktir. Bilhassa halkla ilişkiler mezunu olmak işinizi daha da kolaylaştırır. Bununla birlikte halkla ilişkiler dışında bir bölüm okuyarak da sektöre adım atabilirsiniz. Fakat halkla ilişkiler uygulamaları hakkında eğitim almalısınız. İletişim alanında çalışmak isteyenler için eğitim programları yazımız, size bu konuda yardımcı olacaktır. 

Kurumsal iletişim alanında çalışmak için çok önemli bir başka nitelik ise sözlü ve yazılı iletişimde kendinizi ifade edebilmenizdir. Bu nitelik, eğitim kriterinden daha önemlidir. Çok kaliteli bir halkla ilişkiler ya da iletişim eğitimi alabilirsiniz; fakat derste öğrendiğiniz iletişim kurma ve sonuç odaklı olabilme niteliğine sahip değilseniz gerekli işleri yerine getirmekte oldukça zorlanırsınız. Ayrıca yabancı dil kullanımınızın da yazılı ve sözlü iletişim noktasında üst seviyede olması bir avantaj sunacaktır. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında, ajanslarda, ticaret şirketlerinde ve markaya sahip kurumlarda çalışmak için İngilizcenizi geliştirmeniz gerekir. 

Görüldüğü üzere kurumsal iletişim uzmanı olmak, uzun bir yolun gerektirdiklerine vâkıf olmanızla ifade edilir. Meslekte ilerleyebilmek adına iletişim alanında kendinizi sürekli geliştirmeniz ve deneyimler kazanmanız gerekir. Mesleği bir kariyer hedefi hâline getirmek için ise iletişim bölümlerinden birini okumanızı ve öğrencilik yıllarınızın sonlarına doğru küçük tecrübeler kazanmanızı öneririz.

Kurum ve hedef kitle arasındaki iletişimi kuran ve sürdüren kişi, İletişim politikasını oluşturur, reklam ve pazarlama uygulamalarını yürütür, İkna yeteneği, müşteri kazanma ve çatışma yönetimi, Halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri konusunda bilgili kişi, Sosyal medya ve medya alanında kurum faaliyetlerini tanıtıcı içerik oluşturmak, Dil becerileri ve medya iletişim becerileri, Hedef kitle veya müşteriye kurumu tanıtmakla sorumlu kişi, Reklam, pazarlama ve satış uygulamalarını etkinleştirmek, Berrak iletişim ve sunum becerileri, Kriz iletişiminden, imaj yönetimine kadar iletişim gerektiren alanlarda bilgi sahibi olan kişi, Halkla ilişkiler çalışmalarını uygulamak, İyi kriz yönetimi ve halkla ilişkiler uygulamaları, Kurumun niteliğine ve ihtiyaçlarına göre iletişim çalışmalarını uygulayan kişi, Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek, İyi düşünme ve yaratıcı problem çözme becerileri, Kurumun iç ve dış iletişimini düzenleyen kişi, İç ve dış iletişim çalışmalarını planlamak ve yürütmek, Etkin iletişim ve organizasyon becerileri, Kurumun faaliyetlerini halka sunan kişi, Faaliyet raporları oluşturmak, Raporlama ve analiz becerileri, Yüz yüze veya iletişim kanalları aracılığıyla tanıtım ve pazarlama uygulamalarını kullanan kişi, Tanıtım ve pazarlama kampanyalarını yürütmek, Yaratıcı düşünme ve stratejik planlama becerileri, Kurum için toplantı, seminer, etkinlik ve projeleri düzenleyen kişi, Kurum içi etkinliklerin organizasyonu, Zaman yönetimi ve detaylara dikkat, Kurumun resmi yazışmalarını düzenleyen kişi, Resmi yazışmaların düzenlenmesi ve gönderilmesi, Yazılı ve sözlü iletişim becerileri ve detaylara dikkat
Kurumsal iletişim uzmanı Kurumsal iletişim uzmanı nedir Kurumsal iletişim uzmanı ne iş yapar Kurumsal iletişim uzmanı maaşları Kurumsal iletişim uzmanı nasıl olunur
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.