Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi


$4.54$9.15

5,0
90 Ratings
5 student enrol recently.

  Course content

 • 5 Videos
 • 4 Document
 • 1 Quiz
 • 3 Practice Exam Quiz
 • Group Chat
 • Discussions
Türkçe
Subscription Duration: 365 Days

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi

Halkla ilişkiler, kurumların en önemli birimlerindendir. Halk ile kurum arasındaki ilişki süreçlerini yönetme, kurumun itibar yönetiminde büyük rol oynar. Kurumsal firmaların olmazsa olmazı halkla ilişkiler alanında profesyonelleşmek ve aranan kişi olmak istiyorsanız Halkla İlişkiler ve İletişimi Eğitimi almalısınız.

Halkla İlişkiler, yaratıcılık ve yorum isteyen bir yönetim biçimidir. Yaratıcılık ve yorumun da bilgiye ihtiyacı vardır. Halkla ilişkiler, önce kendinizi tanımanızla başlar ve en küçük çevrenizden, en büyük gruplara ve uluslara kadar devam eder.

Halkla ilişkiler uzmanlarının görevleri çok hassastır. Ticari kaygı ile sosyal sorumluluk davranışlarını dengeleyen bir çalışma türü sergileyerek çalışırlar. Geleneksel halkla ilişkilerden, dijital halkla ilişkilere geçişte edinilmesi gereken bilgiler vardır. 

Kişinin önce kendi gelişimini tamamlaması, daha sonra başkalarına faydalı olması beklenir. Buradan online, ücretsiz Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi alarak aşağıdaki başlıklar altında bilgiler edinebilirsiniz. 

Unutmayın “Halkla İlişkilerin” bile halkla ilişkilere ihtiyacı vardır. Öğrenmenin sonu yoktur.

Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 • Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar.
 • Aktif internet bağlantısı

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Tüm Çalışanlar, özellikle “Halkla İlişkiler” alanında çalışanlar,
 • Tüm Yöneticiler.
 • Halkla İlişkiler ve İletişim konusunda farklı şeyler duymak isteyenler.
 • Bu alanda kendi bildiklerini de bizimle paylaşıp sinerji oluşturmak isteyenler.

What you will learn?

Halkla ilişkilerin genel tanımlarıyla, Dijital Halkla İlişkiler, İç Halkla İlişkiler, Dış Halkla İlişkiler ve İletişim kazalarını giderecek bilgilerle farkındalığınıza katkıda bulunacağız.

Topics of Education

 • Halkla İlişkilerin Tanımı: Reklam ve Propaganda arasındaki  benzerlikler ayrılıklar
 • Halkla İlişkilerin İlkeleri
 • Halkla İlişkiler (PR) Modelleri
 • Halkla İlişkiler Uygulamacısının Sorumlulukları ve Görev Tanımı
 • Dijital Halkla İlişkiler (PR)
 • Dijital Halkla İlişkilerin Unsurları
 • Online Kriz Yönetimi
 • İç Halkla İlişkiler, Dış Halkla İlişkiler
 • İnsanların Nitelikleri
 • İletişim ve Empati
 • Müşteri ve Özellikleri
 • Müşteri İlişkilerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Müşteri Karşılama ve Etkileme
 • Konuşma Biçimleri
 • 5 Yasak İfade
 • Bu Uyarılara Dikkat Edin

FAQs About Education

Şirketlerin başarılarını PR faaliyetlerinin belirlediği bir çağda yaşıyoruz. Ürün ve hizmetlerin kalitesi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Halka en mükemmel şekliyle tanıtılması ve “kaliteli” algısının oluşturulması zorunlu hale geldi. Üreten ve tüketen/ hizmet alan  arasındaki ilişkilerde kritik nokta doğru bilgi  vermek ve güvenilirliktir. Müşteri memnuniyetine odaklı çalışmalarda dil ve sembollerin etik kullanılması da önemlidir. Kurumların faaliyet alanı her ne olursa olsun en önemli birimlerinden biri halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler biriminde çalışanlar, sürekli değişim ve gelişimlere ayak uydurmak zorundadırlar. Hizmet alanları, yüz yüze görüşmeden dijital ilişkilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ülkemizde bu meslek alanı maalesef ki net olarak tanımlanmamıştır. Açıklamak gerekirse: Sekretarya ve yardımcı hizmetlerde çalışanların pozisyonlarına “halkla ilişkiler görevlisi”  adı verilebilmekte. Üstelik alanda diploma gereklilikleri açısından da bir karmaşa söz konusu. Bir arada aynı unvanla, aynı işi yapanların mezuniyetleri aynı değil. Açılan sertifika programları eğitimde birliği sağlamak adına meslek alanına katkı sunuyor.

Halkla ilişkiler görevlileri, yeni ürünleri ve mesajları tanıtmak için farklı pazarlama yöntemlerini kullanırlar. İletişimde teknolojinin rolünü bilir ve bu alanda kendilerini geliştirirler. Analiz ve eleştirisel düşünme yetenekleri kıymetlidir. Halkla ilişkiler çalışanları firma ve kurumların bir bakıma reklam yüzleridir. İletişim becerileri yüksek, girişken, sabırlı, dışa dönük ve özgüvenli olmaları önemlidir.  Nitekim sektörde rekabet ön plandadır. Düzgün konuşma ve özenli giyinme gibi niteliklere sahip halkla ilişkiler görevlileri ön plana çıkar. Zorunlu rekabetin aksine uyumlu bir ekip çalışması da gereklilikler arasındadır. Dilerseniz yazımın devamını okuyarak bu zevkli çalışma alanı ve ilgili eğitim hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitiminde Neler Var?

Halkla ilişkiler, bir kurum ile hitap ettiği kitle arasındaki ilişkileri kapsar. Eğitim için bir ön koşul bulunmamaktadır. Dileyen herkes eğitime katılabilir. Yine de eğitim sonrası verilecek sertifikayı aktif kullanabilecek kişilerin başvurması yerinde olacaktır. Bu noktada özel sektördeki iş başvurularında en az ön lisans düzeyinde diploma şartı arandığını belirtmek isteriz. Sertifikayı yerinde kullanabilecek hedef kitleyi tanımlayacak olursak:

 • Kariyerini halkla ilişkiler alanında planlayanlar
 • Reklamcılık ve pazarlama alanına ilgi duyanlar
 • İşletmelerin insan kaynakları departmanında görev yapanlar
 • Halkla ilişkiler alanında görev yapan ve kendini geliştirmek isteyenler 
 • Yöneticiler/ yönetici adayları
 • Şeklinde çerçevelemek uygun olacaktır.
 • Halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi:  Dijital halkla ilişkiler, dış ve iç halkla ilişkiler süreçlerini kapsar. Dilerseniz kurs kapsamında işlenen ders başlıklarını da listeleyelim:
 • Halkla ilişkiler görevlisinin görev tanımı ve sorumlulukları
 • Halkla ilişkilerin tanımı ve ilkeleri
 • Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi
 • Halkla ilişkiler (PR)modelleri
 • Dış halkla ilişkiler
 • İç halkla ilişkiler
 • Dijital halkla ilişkiler
 • İnsanların nitelikleri
 • Müşteri ve özellikleri
 • Müşteri ilişkilerinde dikkat edilecek hususlar
 •  Müşteri karşılama-etkileme Konuşma Biçimleri
 •  İletişim ve empati
 • Online kriz yönetimi
 • Konuşma biçimleri
 • 5 yasak ifade
 • Bu denli zengin içeriğe sahip kurs programı hem işe girişler hem de mesleki gelişim açısından oldukça faydalı olacaktır. 

Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlar Nerede Çalışabilir? 

Özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların hemen hemen hepsinde halkla ilişkiler birimi vardır. Bu alanda istihdam edilmek isteyenler için büyük şehirler ve kurumsal firmalar daha avantajlıdır. Halkla İlişkiler eğitimi alanların çalışabilecekleri alanları aşağıda sıralayacağım. Öncesinde tek başına sertifika programının iş bulmada yeterli olmadığını vurgulamak isterim. İşe alımlarda eğitim düzeyi, kişisel gelişim sertifikaları, iletişim becerileri ve diksiyon gibi birçok bileşen etkili olacaktır. Genel kültürü yüksek ve güler yüzlü adaylar tercih nedenidir. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe de avantaj sağlar. Teknoloji kullanma becerileri de önemlidir. Halkla ilişkiler çalışanlarının kurum içi görevlendirmelerinde tecrübeleri göz önüne alınır. Genel olarak halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi alanların çalışabilecekleri potansiyel iş alanlarını listelemek gerekirse:

 • İnsan kaynakları departmanında personel, sorumlu ya da müdür pozisyonları
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları/ halkla ilişkiler ve tanıtım bölümleri
 • Medya kuruluşları (Görsel, işitsel, yazılı)
 • Çağrı merkezleri
 • Restoranlar
 • Oteller
 • Belediyeler
 • Özel hastaneler
 • Özel eğitim kurumları
 • Müşteri ilişkileri birimleri
 • İletişim teknolojileri
 • Marka yönetimi

Halkla ilişkiler eğitimi alanlar özellikle pazarlama bilgilendirmelerinden yola çıkarak kendi işlerini de kurabilirler.

Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifikası Ne İşe Yarar?

Halkla İlişkiler ve İletişim Kursu sonunda alacağınız sertifikayı CV’nize ilave edebilirsiniz. Özellikle yönetici pozisyonları başvurularınızda size artı değer katacaktır. Eğitim, katılımcılara bir meslek alanı sunarken mevcut mesleği olanlara da gelişim fırsatı oluşturur. Kendi bireysel işini kurmak isteyenler için de fayda sağlar. Halkla ilişkiler iş sahası anlamında rekabet gerektirir. Sertifika programı süresince temel bilgiler yanında birçok kazanım elde edersiniz. Şimdi bu kazanımları sıralayalım: 

 • Halkla ilişkiler kavramını tanımlar, tarihsel gelişimini bilirsiniz.
 • Meslek etiğine uygun hareket etmeyi öğrenirsiniz.
 • Tanıtıcı broşür, basın bülteni, rapor vb. hazırlamayı öğrenirsiniz.
 • Müşterilerle etkin iletişim kurma yöntemlerini öğrenirsiniz.
 • Kurumsal kimlik ve imaj çalışmaları hakkında bilgi sahibi olursunuz. 
 • Pazarlama stratejilerini belirlemeyi öğrenirsiniz.

Halkla ilişkiler ve iletişim sertifikası almak isteyenlerin prestijli ve güvenilir eğitim kurumlarını tercih etmelerini tavsiye ederim. Alınacak sertifikanın geçerliliği de sorgulanmalıdır. Aksi takdirde eğitim beklentilerinizi karşılamaz, hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu noktada İstanbul İşletme Enstitüsü’nün online eğitimlerini incelemenizi öneririm. Kişisel ve mesleki gelişiminize katkı sağlayacak birçok eğitim konusu var. Verilen sertifikalar soğuk damgalı ve uluslararası geçerliliğe sahip. Eğitimlerin bir kısmı ücretsiz. Halkla ilişkiler ve iletişim kursu da belirli bir kontenjan dahilinde ücretsiz veriliyor. Eğitim 5 canlı ders uygulamasından oluşuyor. Canlı derslere katılmanızı tavsiye ederim. Canlı ders esnasında soru sorabilir ve katkıda bulunabilirsiniz. Kaçıranların ise endişelenmesine gerek yok çünkü abonelik süresince ders sayfasından ulaşmak mümkün. Eğitime kayıt olduğunuzda sisteme yüklü 5 video ve pdf formatında 4 ders notuna ulaşabiliyorsunuz. Abonelik süresince (365 gün) 1 ödev yapmanız gerekiyor. Eğitim sonunda uygulanacak sertifika sınavı öncesinde öğrendiklerinizi sınayabileceğiniz 3 deneme sınavı bulunmakta. Merak edenler için sertifika sınavında 70 puan sınırı olduğu bilgisini vermek isterim. 

Sertifika programlarında online kurs hizmeti verilmesi kıymetlidir. Katılımcılar kendi iş ve ev ortamlarında eğitime ulaşmanın avantajını kullanırlar. Bu eğitimlerde önemli bir husus da eğitmenin bilgi beceri ve tecrübesidir. Merak edenler için ENSTİTÜ bünyesinde verilen Halkla İlişkiler ve İletişim Kursu Eğitmeninin Gülşen Yeğin olduğu bilgisini paylaşayım. Gülşen Yeğin aynı zamanda müşteri ilişkileri müdürü. İş hayatına 1987 yılında PTT Genel Müdürlüğünde başlayan eğitmen yola Türk Telekom A.Ş de farklı pozisyonlarda devam etmiştir. (Uzman, müşteri lişkileri, pazarlama müdürü ) Aynı zamanda, Türk Telekom Akademi’de; Halkla İlişkiler Yönetimi, Kişisel Gelişim ve Müşteri Odaklı Satış Teknikleri alanında eğitimler vermiştir. 2007-2019 yılları arasında farklı kurumlar bünyesinde ve farklı başlıklarda eğitimler vermiştir. ENSTİTÜ bünyesinde Churn ve Müşteriyi Elde Tutma Yönetimi, Müşteri Odaklı Satış Teknikleri, CX Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitimleri vermektedir. 

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitiminde Neler Var?

Halkla ilişkiler bir kurum ile hitap ettiği kitle arasındaki ilişkileri kapsar. Eğitim için bir ön koşul bulunmamaktadır. Dileyen herkes eğitime katılabilir. Yine de eğitim sonrası verilecek sertifikayı aktif kullanabilecek kişilerin başvurması yerinde olacaktır. Halkla ilişkiler ve iletişim kursu:  Dijital halkla ilişkiler, dış ve iç halkla ilişkiler süreçlerini kapsar. 

Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi Alanlar Nerede Çalışabilir? 

Özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların hemen hemen hepsinde halkla ilişkiler birimi vardır. (Medya kuruluşları, oteller, restoranlar, hastaneler vb.) Bu alanda istihdam edilmek isteyenler için büyük şehirler ve kurumsal firmalar daha avantajlıdır. Tek başına sertifika işe girişler için yeterli değildir.   Adayların farklı yeterliliklere sahip olması gerekir. Eğitimi alanlar özellikle pazarlama bilgilendirmelerinden yola çıkarak kendi işlerini  de kurabilirler.

Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifikası Ne İşe Yarar?

Eğitim, katılımcılara bir meslek alanı sunarken mevcut mesleği olanlara da gelişim fırsatı oluşturur. Kendi bireysel işini kurmak isteyenler için de fayda sağlar. Sertifika programı süresince temel bilgiler yanında birçok kazanım elde edersiniz. (Pazarlama stratejileri, kurumsal kimlik ve imaj çalışmaları, vb.)

More
Certificate

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.
Certificate
Comments All (90)
Course Rating 5,0
Dr. Evrim Derinözlü
Nurcan Topkara
10 Ekim 2021
5.0

Halkla ilişkiler ve İletişim Eğitimine katılmak ve Gülşen Yegin hocayla tanismak, onun tecrübelerinden, bilgilerinden yaralanmak insana bir ayrıcalık ve bununla birlikte keyif kattığını da söylemek istiyorum.Kesinlikle pişman olmayacağınız ve eğitim bittiğinde kendinizi 5 gün öncesinden daha farklı hissedeceğinizi tahmin ediyorum.Dolu dolu bir eğitim için çok fazla düsünmeyin derim.Katılamayı düşünen arkadaşlara başarılar dilerim.

Çiğdem Eraslan
26 Mayıs 2021
5.0

İstanbul İşletme Enstitüsü'nü keşfetmiş olmaktan çok mutluyum. Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi'nden çok memnun kaldım. Bu eğitimi eğitmen Gülşen Yeğin'den almak ayrı bir zevkti. Eğitmenimiz çok bilgili ve anlatımı çok akıcıydı. Ayrıca deneyimleriyle yoğurduğu çok kaliteli bir anlatımı var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Cansel Keşçioglu
23 Mayıs 2021
5.0

Enstitü'ye iş arkadaşımın tavsiyesi ile kayıt oldum. Online Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi'nden de çok memnun kaldım. İş hayatında faydasını görebileceğiniz, bilmediğiniz birçok şey öğrenebileceğiniz harika bir eğitim. Online eğitim olduğundan tereddüt etmiştim ama yanılmışım. Her şey oldukça iyi ilerledi ve bağlantı sorunu olmadan derslere katılabildim. Sınavda başarılı olup sertifikamı da aldım. Herkese tavsiye ederim.