AnasayfaBlogMisyon Ne Demek? Vizyon-Misyon Arası Fark Nedir?
Nedir?

Misyon Ne Demek? Vizyon-Misyon Arası Fark Nedir?

03 Şubat 2020
Resimde mavi arka plana sahip bir kağıt uçak görülüyor. Kağıt uçak gökyüzünde uçuyor gibi görünüyor ve mavi arka plan hoş bir kontrast sağlıyor. Uçak pembe ve mavi olmak üzere iki renkten oluşuyor ve iki kanadı ve arkasında bir kuyruğu var. Uçak hafif kavisli ve sol tarafa doğru eğiktir. Kağıt uçak birden fazla beyaz bulutla çevrili ve bazıları harf şeklinde görünüyor. Görüntünün odak noktası, birincil konu olan kağıt uçaktır. Uçağın, bulutların ve mavi arka planın renkleri sakinleştirici ve dingin bir atmosfer yaratıyor.
KavramTanımÖrnek
MisyonBir işletmenin her gün yaptıklarının bir beyanı, çalışmalarının günlük faaliyetlerini tanımlar.Marketlerimizde her müşteriyi en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı misyon edindik.
VizyonNe başarmak istediğinize ve görevinizi tamamladıktan sonra sizin durumunuzun nasıl görüneceğine dair ifade.2025 yılında Türkiye market pazarının lideri olmayı vizyonumuz olarak belirledik.
Kurumsal MisyonBir işletmenin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşması için çizdiği yol.Kurumsal misyonumuz, her müşteriye en iyi hizmeti sağlamak ve pazarda liderliği elde etmek.
HedefBir işletmenin belirli bir noktaya ulaşma veya belirli bir sonuç elde etme amacı.Bu yılın hedefimiz %10 büyüme.
İş StratejisiBir işletmenin hedeflerine ulaşmak, değer yaratmak ve rekabet avantajı elde etmek için belirlediği plan.Markamızı öne çıkaran bir iş stratejisi ile sektörde rekabetçi düzeyde olmayı planlıyoruz.
İş KültürüBir işletmenin çalışanlarının inançları, davranışları ve değerleri.İş kültürümüz kalite ve müşteri memnuniyetine değer vermek üzerine kurulu.
ToplumBir işletmenin faaliyet gösterdiği veya hizmet verdiği insanlar topluluğu.Toplumu daha iyi bir gelecek için renkli ve yenilikçi ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz.
Kar Amacı Gütmeyen KuruluşKazancını ağırlıklı olarak sosyal hizmetler, sosyal hedefler veya özel çıkarları desteklemek için kullanan kuruluş.Evsizliği ortadan kaldırmak için bir kar amacı gütmeyen kuruluşuz.
Halkla İlişkilerBir işletmenin halka karşı geliştirdiği ve sağladığı şeffaflığı ve olumlu imajı temsil eder.Vizyon beyanımızı halkla ilişkiler amacıyla aktif olarak kullanmaktayız.
PazarlamaBir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ve satmak için kullandığı teknikler.Etkili bir pazarlama stratejisi ile ürünlerimizi hedef kitleye ulaştırma planları yapmaktayız.

Stratejik planlama ile birlikte misyon kavramı en yaygın kullanılan araçlar arasında yerini almaya başlamıştır. Her işletmenin tüm çalışanlarını ortak noktalarda birleştirmesi ve etkili iş planlaması yaratması için bir misyon beyanına sahip olması gerekir. Misyon beyanları bir işletmenin halka açık yüzünün bir parçası olduğu için genellikle işletmenin pazarlamasında da kullanılırlar. İşletmeler sık ​​sık bunları internet sitelerinin ana sayfasına dahil eder.

Misyon Nedir?

Bir işletmenin misyonu her gün yaptıklarının bir beyanıdır. Çalışmalarının günlük faaliyetlerini tanımlar ve işletme için çalışan herkes bu misyona katkıda bulunur. Bunu başarmak için günlük veya haftalık hedefler belirlenir. Misyon günümüz şartlarına odaklanır ve iş piyasasının koşullarına bağlı olarak çok hızlı bir şekilde değişebilir.

Misyon, bir işletmedeki çalışanlara yaptıkları işlerin değeri hakkında bir amaç hissi verir. Bir kuruluşun bireysel departmanlarında birden fazla ve çeşitli işler yapılsa da misyon kavramı kuruluşa dair geniş bir ifadedir. Çoğu zaman misyon beyanları Biz... ya da Bizim... gibi ifadelerle başlar. Performans standartları bir işletmenin misyon beyanına dayanabilir ve işletmenin çeşitli düzeylerindeki çalışanlar için karar verme süreçlerine rehberlik edebilir.

Vizyon Ve Misyon Arasındaki Fark

Çoğu işletmenin hem vizyon hem de misyon beyanları vardır. Tıpkı insanlar gibi şirketlerin de bir yol haritasına ihtiyacı olur. Yol haritası eksikliği birçok işletmenin önündeki engelleri görememesine neden olabilir. Yol haritasına ek olarak, tıpkı insanlar gibi, işletmelerin de onlara nasıl ulaşacağını bilerek hedefler koymaları ve elde etmeleri gerekir. Aynı zamanda, her işletme çalışanlarının uyum içinde birlikte çalışmak için bir bağlılık duygusuna sahip olmalarını bekler. Bu durumların tümü misyon ve vizyon ifadeleri ile açıklanır.

Vizyon ifadesi neyi başarmak istediğinize ve görevinizi tamamladıktan sonra piyasadaki durumunuzun nasıl görüneceğine dair açık ve kesin bir ifadedir. Bunu, başarmak için çalıştığınız mükemmel senaryo olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca, içinde çalıştığınız toplumda neyin önemli olduğunu bilmek çoğu zaman bir vizyon beyanı hazırlamak için son derece önemlidir. Misyon ifadesinin aksine, vizyon ifadesi geleceğe yöneliktir. Şirketin hem şirket içinde hem de şirket dışındakilere değer verdiği konusunda bir fikir verir. Bazen bazı şirketler vizyon beyanlarını halkla ilişkiler amacıyla kullanırlar.

Vizyon bir şirketin genel stratejik hedeflerini yönlendirmek için kullanıldığından çok sık değişmez. Her hedef, şirketin genel vizyonuna ulaşma yolunda atılan başka bir adımdır. Vizyon beyanları şimdiki zamanda yazılır, ancak yine de işletmenin geleceğine hizmet eder. Bir vizyon ifadesi şimdiki zamanda okunabildiğinde ve doğru olduğunda işletmenin vizyonunu gerçekleştirdiğini gösterecektir. Örneğin, evsizliği ortadan kaldırmak için çalışan bir kar amacı gütmeyen kuruluş için bir vizyon beyanı, Tüm çocuklar güvenli ve uygun fiyatlı bir konutta yaşayacaklar şeklinde olabilir. Bu nedenle, çocukların güvenli ve uygun konutta olmalarını sağlamak kar amacı gütmeyen kuruluşun genel stratejik hedefi ve dolayısıyla da vizyonudur.

Vizyon bir işletmenin yarınına ve ne olmak istediğine odaklanır. Misyon ise işletmenin bugünkü durumunu ve bu durum içerisinde neler yaptığını gösterir. İşletmeler genellikle misyon ve vizyon ifadelerini birbirinin yerine kullanabilirken, her ikisine de sahip olmak önemlidir. Biri diğeri olmadan çalışmaz, çünkü amaç ve anlam sahibi olmak her işletme için kritik öneme sahiptir.

Misyon beyanı aynı zamanda uyumlu bir yönetim aracı olarak da kullanılabilir.  İşletmenin şartları veya ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir. Çalışanların görevleri, eylemleri ve davranışları kuruluşun misyonu altında olmalıdır. Vizyon beyanı zor olan veya olmayan bir hedef olduğundan, bireysel çalışan davranışlarını ve günlük faaliyetlere ilişkin beklentileri yönlendirmenin etkili bir yolu değildir. Vizyon her zaman ileri görüşlüdür ve bu nedenle bir şirketin günlük operasyonları için kullanılamaz.

Kurumsal Misyon

Kurumsal misyon bir işletmenin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşması için çizdiği yoldur. İş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak amaç ve hedefler oluşturmayı sağlar. Bu nedenle işletmeler için kurumsal misyon önemli bir kavramdır ve bir navigasyon görevi görür. Kurumsal misyon tüm iş ilişkileri ve değişimler süresince profesyonel yolculuğa yardımcı olur ve rehberlik eder. Şirket iç ve dış pazarla ilgili tüm sorunlarla mücadele ederken nihai hedefleri üzerinde odaklanmaya, enerjinin ve dikkatin korunmasına yardımcı olur. Böylece tüm sorunlara ve kusurlara rağmen süreçler en sorunsuz ve stratejik şekilde sonuçlanabilir.

İşletmenin temel değerleri ile uyumlu bir kurumsal misyon beyanına sahip olmak çalışma kültürünün şekillenmesine de yardımcı olacağından dolayı oldukça gereklidir. İş kültürü işletmenin temel değerleri, çalışan motivasyonu ve karar alma yönleri hakkında bilgi verirken tüm işletmenin yapısının oldukça önemli bir unsuru haline gelir. Kurumsal misyon beyanının yönlerini işletmenin kurallarına ve politikalarına entegre etmek de insan kaynakları departmanının sorumluluğudur.

Kurumsal misyon işletmenin internet sitesinde, kurumsal broşürlerde, belgelerde ve işletme planları ve hedefleri hakkında bilgi veren her türlü önemli evrakta bulunmalıdır. Bunun temel sebebi pazarda ve endüstride bir bütün olarak güçlü bir marka mesajı vermektir. Sektördeki uzmanları, eleştirmenleri, müşterileri, satıcıları, yatırımcıları ve diğer paydaşları işletmenin değerleri ve stratejik planları hakkında bilgilendirir.

Piyasa yeni ve mevcut oyuncuların sürekli artan rekabeti, müşterilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi, hükümetin değişen politikaları ve diğer konular gibi pek çok engel nedeniyle asla istikrarlı bir şekil alamaz. Başarılı bir şekilde ayakta kalabilmek ve dinamik pazarda başarılı olabilmek için işletme geleceğini şekillendirmeye yardımcı olan bazı kararlara ihtiyaç duyar. Kurumsal misyonun öneminin farkına varılması ve takip edilmesi engelleri ortadan kaldırmak için karar verme şablonu olarak görev alır.

Misyon Örnekleri

Misyon bir işletmenin temel değerlerine bağlı kalmasına ve kurulduğu temel ilkeleri hatırlamasına yardımcı olur. Bu yönden bakıldığında bazı ünlü markaların kısaca misyon beyanları şu şekildedir;

  • Google: Google’ın misyonu Dünyadaki bilgileri düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek. Google karmaşık görünebilir, ancak yarattığı misyon kuruluşu ve erişilebilirlik kavramı ile ne sunduklarını dile getirir.

  • Uber: Miyonu Herkes için her yerde ulaşım sağlamak olan Uber hedefledikleri eylemleri akıllı ve sade bir dil ile sunmaktadır.

  • LinkedIn: Daha profesyonel ve başarılı olmaları için dünyadaki profesyonelleri birbirine bağlamak. LinkedIn misyonu içerisinde yaptıklarını ve kimlere hizmet ettiklerini iki kelime ile açık şekilde vurguluyor; bağlamak ve profesyoneller.

  • Amazon: Müşterilerimize mümkün olan en düşük fiyatları, mevcut en iyi seçimi ve azami kolaylığı sunmak için çalışıyoruz. Amazon'un misyon içeriği müşterilere sundukları hizmetler konusunda kesinlik sunuyor.

  • Tesla: Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak olarak misyonunu sunan Tesla yaptıklarının arkasındaki itici güç olarak hızlanmanın önemini vurguluyor.

  • TED:  Misyonu Fikirleri yaymak olan TED bu basit cümle ile nasıl hizmet ettiklerine dair geniş bir anlam yaratıyor.

  • Facebook: İnsanlara topluluk oluşturma ve dünyayı bir araya getirme gücü vermek. Facebook'un misyonu platformlarını kullanabilecek potansiyeldeki topluma odaklanıyor.

  • Microsoft: Gezegendeki her insanı ve organizasyonu daha fazlasını başarmaları için güçlendirmek misyonu ile Microsoft sınırsız bir bakış açısı sunarak var olan başarılara getirecekleri katkıları vurguluyor.

Misyon, Bir işletmenin her gün yaptıklarının bir beyanı, çalışmalarının günlük faaliyetlerini tanımlar, Marketlerimizde her müşteriyi en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı misyon edindik, Vizyon, Ne başarmak istediğinize ve görevinizi tamamladıktan sonra sizin durumunuzun nasıl görüneceğine dair ifade, 2025 yılında Türkiye market pazarının lideri olmayı vizyonumuz olarak belirledik, Kurumsal Misyon, Bir işletmenin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşması için çizdiği yol, Kurumsal misyonumuz, her müşteriye en iyi hizmeti sağlamak ve pazarda liderliği elde etmek, Hedef, Bir işletmenin belirli bir noktaya ulaşma veya belirli bir sonuç elde etme amacı, Bu yılın hedefimiz %10 büyüme, İş Stratejisi, Bir işletmenin hedeflerine ulaşmak, değer yaratmak ve rekabet avantajı elde etmek için belirlediği plan, Markamızı öne çıkaran bir iş stratejisi ile sektörde rekabetçi düzeyde olmayı planlıyoruz, İş Kültürü, Bir işletmenin çalışanlarının inançları, davranışları ve değerleri, İş kültürümüz kalite ve müşteri memnuniyetine değer vermek üzerine kurulu, Toplum, Bir işletmenin faaliyet gösterdiği veya hizmet verdiği insanlar topluluğu, Toplumu daha iyi bir gelecek için renkli ve yenilikçi ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş, Kazancını ağırlıklı olarak sosyal hizmetler, sosyal hedefler veya özel çıkarları desteklemek için kullanan kuruluş, Evsizliği ortadan kaldırmak için bir kar amacı gütmeyen kuruluşuz, Halkla İlişkiler, Bir işletmenin halka karşı geliştirdiği ve sağladığı şeffaflığı ve olumlu imajı temsil eder, Vizyon beyanımızı halkla ilişkiler amacıyla aktif olarak kullanmaktayız, Pazarlama, Bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ve satmak için kullandığı teknikler, Etkili bir pazarlama stratejisi ile ürünlerimizi hedef kitleye ulaştırma planları yapmaktayız
misyon vizyon kurumsal misyon misyon örnekleri işletme
Uzun, koyu kahverengi saçları sırtının ortasına kadar uzanan genç bir kadın. Saçları hafif dalgalı ve ortadan ayrılmış. Memnun bir ifadesi var ve beyaz yakalı açık mavi bir bluz giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, parlak, sarı bir duvarın önünde duruyor. Odanın ışığı yumuşak ve yüz hatlarını vurgulayarak ona neredeyse ruhani bir görünüm veriyor. Gözleri koyu kahverengi ve dudakları hafifçe ayrılmış, gülümsüyor.
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Mor gömlekli ve gözlüklü bir adam gözlerini hafifçe kısarak gülümsüyor. Saçları kısa ve düzgün kesilmiş, gözlükleri burnunun üzerine rahatça oturuyor. Gömleğinin düğmeleri boynuna kadar iliklenmiş, kumaşı pürüzsüz ve kırışıksız. Kollarını önünde kavuşturmuş, dümdüz karşıya bakıyor. Gömleğinin mor tonu canlı ve göz alıcı, resme renk katıyor. Resimdeki aydınlatma yumuşak ve doğal, adamın yüz hatlarının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor.
Liderlik

Yöneticiliğe İlk Adım

19 Şubat 2016
Takım elbiseli bir adam koşu pistinde durmaktadır. Beyaz bir gömlek, siyah bir kravat ve bir çift siyah pantolon giymektedir. Ayakkabıları beyazdır ve sağ elinde beyaz bir kâğıt tutmaktadır. Yüzünde odaklanmış bir ifade vardır ve gözleri kapalıdır. Bacaklarını hafifçe ayırmış ve ayaklarına bir çift beyaz çorap giymiş. Arka planda sarı bir koni hafif bulanık olarak görülebiliyor. Sağ elini yanındaki pistin üzerine koymuştur ve kravatının yakın çekimi görülebilmektedir. Pistte koşma mücadelesini üstlenmeye hazır görünüyor.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirmenin Önemi

28 Eylül 2018
Bu resim bir Oryantasyon Hazırlık Kursunu tasvir etmektedir. Yeşil gömlek giyen bir kadını gösteriyor ve bunun ciddi bir öğrenme ortamı olduğunu gösteriyor. Arka planda, öğrenmenin karmaşıklığını ve rehberlik ihtiyacını gösteren noktalı ve çizgili siyah bir ağaç bulunmaktadır. Bu görsel, her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu ve hazırlık kursunun sürecin ilk adımı olduğunu hatırlatmaktadır. Yeşil gömlek kurs sırasında edinilecek bilgi ve becerileri sembolize ederken, siyah ağaç öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için destekleyici bir ortamın ve deneyimli eğitmenlerin hazır bulunmasının önemini vurgulamaktadır. Oryantasyon Hazırlık Kursu, belirli bir konuda bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyenler için harika bir fırsattır. Kişinin uzman olma yolculuğuna başlaması için mükemmel bir yerdir.
Bu, profesyonel iş kıyafeti giyen genç bir kadının fotoğrafı. Mavi duvarlı ve kahverengi halılı iyi aydınlatılmış bir odada duruyor. Kadının elleri cebinde ve duruşu kendinden emin ve dengeli. Koyu renk saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü hafifçe makyajlanmış. Lacivert bir takım elbise ceketi, altında beyaz bir bluz ve lacivert bir pantolon giyiyor. Siyah ayakkabıları cilalı ve ona sofistike bir görünüm veriyor. Gururlu ve kendinden emin görünüyor ve ifadesi sakin ve odaklanmış.Selin Tezel
4640
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
13220