AnasayfaBlogMisyon Ne Demek? Vizyon-Misyon Arası Fark Nedir?
Nedir?

Misyon Ne Demek? Vizyon-Misyon Arası Fark Nedir?

03 Şubat 2020
Misyon Ne Demek? Vizyon-Misyon Arası Fark Nedir?

Stratejik planlama ile birlikte misyon kavramı en yaygın kullanılan araçlar arasında yerini almaya başlamıştır. Her işletmenin tüm çalışanlarını ortak noktalarda birleştirmesi ve etkili iş planlaması yaratması için bir misyon beyanına sahip olması gerekir. Misyon beyanları bir işletmenin halka açık yüzünün bir parçası olduğu için genellikle işletmenin pazarlamasında da kullanılırlar. İşletmeler sık ​​sık bunları internet sitelerinin ana sayfasına dahil eder.

Misyon Nedir?

Bir işletmenin misyonu her gün yaptıklarının bir beyanıdır. Çalışmalarının günlük faaliyetlerini tanımlar ve işletme için çalışan herkes bu misyona katkıda bulunur. Bunu başarmak için günlük veya haftalık hedefler belirlenir. Misyon günümüz şartlarına odaklanır ve iş piyasasının koşullarına bağlı olarak çok hızlı bir şekilde değişebilir.

Misyon, bir işletmedeki çalışanlara yaptıkları işlerin değeri hakkında bir amaç hissi verir. Bir kuruluşun bireysel departmanlarında birden fazla ve çeşitli işler yapılsa da misyon kavramı kuruluşa dair geniş bir ifadedir. Çoğu zaman misyon beyanları Biz... ya da Bizim... gibi ifadelerle başlar. Performans standartları bir işletmenin misyon beyanına dayanabilir ve işletmenin çeşitli düzeylerindeki çalışanlar için karar verme süreçlerine rehberlik edebilir.

Vizyon Ve Misyon Arasındaki Fark

Çoğu işletmenin hem vizyon hem de misyon beyanları vardır. Tıpkı insanlar gibi şirketlerin de bir yol haritasına ihtiyacı olur. Yol haritası eksikliği birçok işletmenin önündeki engelleri görememesine neden olabilir. Yol haritasına ek olarak, tıpkı insanlar gibi, işletmelerin de onlara nasıl ulaşacağını bilerek hedefler koymaları ve elde etmeleri gerekir. Aynı zamanda, her işletme çalışanlarının uyum içinde birlikte çalışmak için bir bağlılık duygusuna sahip olmalarını bekler. Bu durumların tümü misyon ve vizyon ifadeleri ile açıklanır.

Vizyon ifadesi neyi başarmak istediğinize ve görevinizi tamamladıktan sonra piyasadaki durumunuzun nasıl görüneceğine dair açık ve kesin bir ifadedir. Bunu, başarmak için çalıştığınız mükemmel senaryo olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca, içinde çalıştığınız toplumda neyin önemli olduğunu bilmek çoğu zaman bir vizyon beyanı hazırlamak için son derece önemlidir. Misyon ifadesinin aksine, vizyon ifadesi geleceğe yöneliktir. Şirketin hem şirket içinde hem de şirket dışındakilere değer verdiği konusunda bir fikir verir. Bazen bazı şirketler vizyon beyanlarını halkla ilişkiler amacıyla kullanırlar.

Vizyon bir şirketin genel stratejik hedeflerini yönlendirmek için kullanıldığından çok sık değişmez. Her hedef, şirketin genel vizyonuna ulaşma yolunda atılan başka bir adımdır. Vizyon beyanları şimdiki zamanda yazılır, ancak yine de işletmenin geleceğine hizmet eder. Bir vizyon ifadesi şimdiki zamanda okunabildiğinde ve doğru olduğunda işletmenin vizyonunu gerçekleştirdiğini gösterecektir. Örneğin, evsizliği ortadan kaldırmak için çalışan bir kar amacı gütmeyen kuruluş için bir vizyon beyanı, Tüm çocuklar güvenli ve uygun fiyatlı bir konutta yaşayacaklar şeklinde olabilir. Bu nedenle, çocukların güvenli ve uygun konutta olmalarını sağlamak kar amacı gütmeyen kuruluşun genel stratejik hedefi ve dolayısıyla da vizyonudur.

Vizyon bir işletmenin yarınına ve ne olmak istediğine odaklanır. Misyon ise işletmenin bugünkü durumunu ve bu durum içerisinde neler yaptığını gösterir. İşletmeler genellikle misyon ve vizyon ifadelerini birbirinin yerine kullanabilirken, her ikisine de sahip olmak önemlidir. Biri diğeri olmadan çalışmaz, çünkü amaç ve anlam sahibi olmak her işletme için kritik öneme sahiptir.

Misyon beyanı aynı zamanda uyumlu bir yönetim aracı olarak da kullanılabilir.  İşletmenin şartları veya ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir. Çalışanların görevleri, eylemleri ve davranışları kuruluşun misyonu altında olmalıdır. Vizyon beyanı zor olan veya olmayan bir hedef olduğundan, bireysel çalışan davranışlarını ve günlük faaliyetlere ilişkin beklentileri yönlendirmenin etkili bir yolu değildir. Vizyon her zaman ileri görüşlüdür ve bu nedenle bir şirketin günlük operasyonları için kullanılamaz.

Kurumsal Misyon

Kurumsal misyon bir işletmenin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşması için çizdiği yoldur. İş stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak amaç ve hedefler oluşturmayı sağlar. Bu nedenle işletmeler için kurumsal misyon önemli bir kavramdır ve bir navigasyon görevi görür. Kurumsal misyon tüm iş ilişkileri ve değişimler süresince profesyonel yolculuğa yardımcı olur ve rehberlik eder. Şirket iç ve dış pazarla ilgili tüm sorunlarla mücadele ederken nihai hedefleri üzerinde odaklanmaya, enerjinin ve dikkatin korunmasına yardımcı olur. Böylece tüm sorunlara ve kusurlara rağmen süreçler en sorunsuz ve stratejik şekilde sonuçlanabilir.

İşletmenin temel değerleri ile uyumlu bir kurumsal misyon beyanına sahip olmak çalışma kültürünün şekillenmesine de yardımcı olacağından dolayı oldukça gereklidir. İş kültürü işletmenin temel değerleri, çalışan motivasyonu ve karar alma yönleri hakkında bilgi verirken tüm işletmenin yapısının oldukça önemli bir unsuru haline gelir. Kurumsal misyon beyanının yönlerini işletmenin kurallarına ve politikalarına entegre etmek de insan kaynakları departmanının sorumluluğudur.

Kurumsal misyon işletmenin internet sitesinde, kurumsal broşürlerde, belgelerde ve işletme planları ve hedefleri hakkında bilgi veren her türlü önemli evrakta bulunmalıdır. Bunun temel sebebi pazarda ve endüstride bir bütün olarak güçlü bir marka mesajı vermektir. Sektördeki uzmanları, eleştirmenleri, müşterileri, satıcıları, yatırımcıları ve diğer paydaşları işletmenin değerleri ve stratejik planları hakkında bilgilendirir.

Piyasa yeni ve mevcut oyuncuların sürekli artan rekabeti, müşterilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi, hükümetin değişen politikaları ve diğer konular gibi pek çok engel nedeniyle asla istikrarlı bir şekil alamaz. Başarılı bir şekilde ayakta kalabilmek ve dinamik pazarda başarılı olabilmek için işletme geleceğini şekillendirmeye yardımcı olan bazı kararlara ihtiyaç duyar. Kurumsal misyonun öneminin farkına varılması ve takip edilmesi engelleri ortadan kaldırmak için karar verme şablonu olarak görev alır.

Misyon Örnekleri

Misyon bir işletmenin temel değerlerine bağlı kalmasına ve kurulduğu temel ilkeleri hatırlamasına yardımcı olur. Bu yönden bakıldığında bazı ünlü markaların kısaca misyon beyanları şu şekildedir;

  • Google: Google’ın misyonu Dünyadaki bilgileri düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek. Google karmaşık görünebilir, ancak yarattığı misyon kuruluşu ve erişilebilirlik kavramı ile ne sunduklarını dile getirir.

  • Uber: Miyonu Herkes için her yerde ulaşım sağlamak olan Uber hedefledikleri eylemleri akıllı ve sade bir dil ile sunmaktadır.

  • LinkedIn: Daha profesyonel ve başarılı olmaları için dünyadaki profesyonelleri birbirine bağlamak. LinkedIn misyonu içerisinde yaptıklarını ve kimlere hizmet ettiklerini iki kelime ile açık şekilde vurguluyor; bağlamak ve profesyoneller.

  • Amazon: Müşterilerimize mümkün olan en düşük fiyatları, mevcut en iyi seçimi ve azami kolaylığı sunmak için çalışıyoruz. Amazon'un misyon içeriği müşterilere sundukları hizmetler konusunda kesinlik sunuyor.

  • Tesla: Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak olarak misyonunu sunan Tesla yaptıklarının arkasındaki itici güç olarak hızlanmanın önemini vurguluyor.

  • TED:  Misyonu Fikirleri yaymak olan TED bu basit cümle ile nasıl hizmet ettiklerine dair geniş bir anlam yaratıyor.

  • Facebook: İnsanlara topluluk oluşturma ve dünyayı bir araya getirme gücü vermek. Facebook'un misyonu platformlarını kullanabilecek potansiyeldeki topluma odaklanıyor.

  • Microsoft: Gezegendeki her insanı ve organizasyonu daha fazlasını başarmaları için güçlendirmek misyonu ile Microsoft sınırsız bir bakış açısı sunarak var olan başarılara getirecekleri katkıları vurguluyor.

misyon vizyon kurumsal misyon misyon örnekleri işletme
İrem Elitez
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.