AnasayfaBlogKurum İçi İletişim İçin Kullanılan Teknik Notlar
İş Hayatı

Kurum İçi İletişim İçin Kullanılan Teknik Notlar

07 Haziran 2020
Bir grup insan sıra halinde durmuş birbirleriyle tokalaşmaktadır. Sahne yakın çekimdir ve el sıkışan iki kişiyi gösterir; kravatlı bir adam ve siyah takım elbiseli bir kadın. Arka planda aynı kıyafetler içinde birkaç kişi daha görülüyor, içlerinden birinin elinde bir dizüstü bilgisayar var. Görüntünün sağ tarafında takım elbiseli bir kadının yakın çekimi görülüyor. Görüntünün alt kısmında bir masanın yakın çekimi ve onun sağında da bir kişinin ayağının yakın çekimi görülüyor. Tüm sahne dostane bir resmiyet ve profesyonel nezaket duygusuyla doludur.
İletişim TeknikleriAçıklamaAmacı
İç İletişim DergileriBelirli sürelerle yayınlanan dergilerKurumla ilgili güncel bilgileri ve başarıları paylaşmak
Duyuru PanolarıKurum içi duyuruların asıldığı panolarHızlı ve geniş kitleye ulaşabilen iletişimi sağlamak
İletişim ElçileriKurum içinde belirli bir mesajı yayma görevine sahip kişilerÖzgün, doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamak
IntranetKurumun dijital iletişim platformuÇalışanların diğer departmanlar ve yönetim ile irtibatını sağlamak
Özel Gün KutlamalarıÇalışanların özel günlerinin kutlandığı etkinliklerÇalışanlarda aitlik duygusu yaratmak ve motivasyonu arttırmak
Ödül ve Motivasyon ProgramlarıÇalışanların performansını ödüllendiren programlarÇalışanlar arasında rekabeti ve verimliliği arttırmak
Eğitim SeminerleriÇalışanların eğitimlerini ve gelişimlerini sağlamak için düzenlenen seminerlerÇalışanların becerilerini geliştirip kurumla daha iyi entegre olmalarını sağlamak
Öneri İletişim KutularıÇalışanların kurum hakkında görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri kutularÇalışanlardan gelen geri bildirimlerle kurumun gelişimine katkı sağlamak
BroşürlerKurumun faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi veren basılı materyallerKurumun kimliğini ve hizmetlerini aktarmak
Yıllık RaporlarKurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin toplandığı raporlarKurumun geçmiş performansını değerlendirmek ve gelecekteki hedeflere yönelik stratejiler geliştirmek

İç iletişim çalışmaları çalışanlara aitlik hissi verir. Kurum içerisinde doğru ve sistematik görevlerle yükselindiğinde çalışanların işyeri sadakatini arttırdığı ve işlerine daha özen gösterdikleri bilinmektedir. Bu nedenle iç iletişim kurgusu oluştururken kurum hakkındaki tüm gelişmelerden çalışanlar belirlenmiş yöntemlerle düzenli olarak haberdar edilmelidir. İç iletişim doğru planlandığında;

 • Çalışanlar arası uyum ve koordinasyon sağlar

 • Kurumsal bağı arttırır

 • Şirket bilgisini korur.

İç iletişim bir organizasyon içerisindeki tüm departman çalışanları için yapılır. Bu nedenle çalışanların neye ihtiyacının olduğu ve yapılacak herhangi bir iletişim çalışması ile neye ulaşılmak istenildiğinin ölçümlenmesi gerekmektedir.

İç İletişimin Amacı Nedir?

 • Özgün, kendine özel kuralları olan işyeri izlenimi sağlamak,

 • Çalışanlarında aitlik duygusunu öne çıkarmak,

 • BİZ sadakatini etkin hale getirmek,

 • Doğru iletişim kanalını kullanarak istenilen mesajı yönlendirebilmektir.

Kurum İçi İletişim Faaliyetleri temelde,

 • İç iletişim dergileri

 • Duyuru Panoları

 • Broşürler

 • İletişim elçileri

 • Intranet

 • Özel gün kutlamaları

 • Ödül ve motivasyon programları

 • Kurum çalışanları için eğitim seminerleri

 • Kulüpler

 • Öneri iletişim kutusu / anketlerinden oluşur.

Kurumsal İletişim Yöntemlerinden Nasıl Yararlanabiliriz?

Süreli iç iletişim yayınları ve Duyuru panoları: Haftalık, 15 günlük, 3 aylık sürelerle çıkarılan süreli yayınlardan şu şekilde yararlanılabilinir.Bu tür yayınlarda kurum ile ilgili genelde şu konular üzerinde durulur.

 • Çalışma yaşamı ile ilgili genel konular.

 • Kurumun iç ve dış hizmetleriyle ilgili bilgiler. (Verilen hizmetle ilgili duygu ve düşünceler, sağlanan başarılar, kurumun orta vade de çalışma planlamalarından bilgiler)

 • Kurumun sosyal sorumluluk projeleri

 • İş ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili bilgiler ve alınması gerekli önlemler.

 • Kurum içi çalışan bağlılığı için gerçekleştirilen sosyal etkinlikler

 • Çalışanların başarılarını anlatan kişiyi tanıtan yazılar

 • Kurum içindeki özel bir günün (doğum günü, doğum veya bir başsağlığının duyurumunu sağlama

 • Kurum ziyaretleri hakkında bilgilendirme

Tüm bu yayınların kurum içinde ilgiyle okunabilmesi için kurum hakkında çıkan haberlerin doğru verilmesi, güncel olması ve ilk bakışta abartıdan uzak ve haber yazım tekniklerine uygun hazırlanması gerekmektedir.

Kurumsal İletişimde Duyuru Panolarının Önemi

Kurum içi iletişim içerisinde sıklıkla kullanılan araçlardan biri diğeri duyuru panolarıdır. Duyuru panoları, az masraflıdır ve hızlı bir iletişim sağlar. Herkesin görebileceği bir yer de asılı olması gereklidir ve güncel ve kullanılan kağıdın temiz olmasına dikkat edilmesi gerekir. Duyuru panolarında renkli kâğıt kullanımı, karikatürler bilginin yayılmasında daha etkili olur.

Öneri İletişim Kutuları: Çalışanların kuruma yönelik görüşleri, öneri ve olabilecek şikayetleri için kullanılır. Buradan alınan bilgilerin yöneticiler tarafından ciddi şekilde değerlendirilmesine ve sonuçlandırılması gereklidir.

Eğitim Seminerleri: Kurumlarda gerçekleştirilen konferans veya seminerler kurum içi etkileşim sağlar.  Bu tür toplantılarda çalışanlar yöneticilerini görür yönetim arasındaki ilişkiler olumlu yönde etkilenir. Kurum için düzenlenen eğitim programlarının kurum dışında yapılması düşünüldüğünde ayrıca sosyal programlara da yer verilmesi ve ilgili çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır.

Broşür: Az sayfalı ve bol resimli olarak iki ayrı amaç üzerine hazırlanır. Genel amaçlı broşürler, kurumun olumlu imajını yaratmaya yönelik, daha çok kurumu anlatan broşürlerdir. Özel amaçlı broşürler ise belirli hedef kitleye özel hizmetleri anlatan broşürlerdir. Bir broşürün en önemli sayfası ön ve arka kapaktan oluşur. Broşür ele alındığında okuyucuların dikkati ilk bu sayfada toplanır. Bu alanda ilgili çekici bir görsel malzemenin olması gereklidir. Önemli konular için sayfanın iç kısmından yararlanılır. Yazılar, fotoğraf, vektörel düzenin uyum içinde olması sağlanmalıdır.

Yıllık Raporlar: Kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalarının anlatıldığı bir yayın türüdür. Kurumun tarihçesi, yönetim bilgilendirmesiyle birlikte faaliyet gösterdikleri alan ile ilgili sorunlar, ülke ekonomisi, hakkında detaylı araştırmaların yer aldığı bir yayın türünden oluşur. Toplumsal sorumluk uzantısı olarak değerlendirilen yıllık raporlar hem kurum içi iletişim hem de bir halkla ilişkiler aracı olarak da iletişim üzerinde etki gösterir.

İç İletişim Dergileri, Belirli sürelerle yayınlanan dergiler, Kurumla ilgili güncel bilgileri ve başarıları paylaşmak, Duyuru Panoları, Kurum içi duyuruların asıldığı panolar, Hızlı ve geniş kitleye ulaşabilen iletişimi sağlamak, İletişim Elçileri, Kurum içinde belirli bir mesajı yayma görevine sahip kişiler, Özgün, doğru ve hızlı bilgi akışını sağlamak, Intranet, Kurumun dijital iletişim platformu, Çalışanların diğer departmanlar ve yönetim ile irtibatını sağlamak, Özel Gün Kutlamaları, Çalışanların özel günlerinin kutlandığı etkinlikler, Çalışanlarda aitlik duygusu yaratmak ve motivasyonu arttırmak, Ödül ve Motivasyon Programları, Çalışanların performansını ödüllendiren programlar, Çalışanlar arasında rekabeti ve verimliliği arttırmak, Eğitim Seminerleri, Çalışanların eğitimlerini ve gelişimlerini sağlamak için düzenlenen seminerler, Çalışanların becerilerini geliştirip kurumla daha iyi entegre olmalarını sağlamak, Öneri İletişim Kutuları, Çalışanların kurum hakkında görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri kutular, Çalışanlardan gelen geri bildirimlerle kurumun gelişimine katkı sağlamak, Broşürler, Kurumun faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi veren basılı materyaller, Kurumun kimliğini ve hizmetlerini aktarmak, Yıllık Raporlar, Kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin toplandığı raporlar, Kurumun geçmiş performansını değerlendirmek ve gelecekteki hedeflere yönelik stratejiler geliştirmek
iletişim kurum iç iletişim kurumsal iletişim yöntemi
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.