AnasayfaBlogKurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?
İşletme Yönetimi

Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?

30 Ocak 2020
Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?

Kurum kültürü, bir şirket çalışanlarının ve yönetiminin dışarıdaki ticari işlemlerle nasıl etkileşime girdiğini ve bunları nasıl ele aldığını belirleyen inanç ve davranışları ifade eder. Çoğu zaman şirket kültürü, ima edilir, açıkça tanımlanmaz ve şirketin işe aldığı kişilerin kümülatif özelliklerinden zamanla organik olarak gelişir. Bir kurumun kültürü kıyafet kurallarına, çalışma saatlerine, ofis kurulumuna, çalışanlara sağlanan faydalara, ciroya, işe alma kararlarına, müşteri muamelesine, müşteri memnuniyetine ve operasyonların diğer tüm yönlerine yansıtılır.  Kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurum kültürü ile doğrudan ilişkilidir.

Bunlar da bir bütün olarak marka değeri oluşturur. Kurum kültürü, bir şirketin çalışanları ve yönetiminin nasıl etkileşime girdiğini belirleyen inanç ve davranışları ifade eder. Aynı zamanda ulusal kültür ve gelenekler, ekonomik eğilimler, uluslararası ticaret, şirket büyüklüğü ve ürünlerden de etkilenir. Kurumlar kurum kültürü analizi ile gerçek bir değerlendirme yapabilirler.

Google'ın ebeveyni olan Alphabet, çalışan dostu kurum kültürüyle tanınır. Kendisini açıkça alışılmadık olarak tanımlar ve uzaktan çalışma, esnek çalışma süresi, öğrenim ücretinin iadesi, ücretsiz çalışan öğle yemekleri ve tesis doktorları gibi avantajlar sunar. Bu sayede güçlü bir marka değeri yaratmayı başarmıştır. Şirket, Mountain View, California'daki şirket merkezinde yağ değişimi, araba yıkama, masaj, fitness dersleri ve saç stilisti gibi yerinde hizmetler sunmaktadır. Kurum kültürü, Fortune dergisinin Çalışmak için En İyi 100 Şirket listesinde sürekli olarak yüksek bir sıralama elde etmesine yardımcı oldu.

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü, bir örgütün üyelerini karakterize eden ve doğasını tanımlayan paylaşılan değerleri, tutumları, standartları ve inançları ifade eder. Kurum kültürü, bir kuruluşun emeğe, müşterilere, yatırımcılara ve topluma yönelik daha büyük hedefleri, stratejileri, yapısı ve yaklaşımlarına dayanır. Bu nedenle, herhangi bir işletmenin marka değeri ve nihai başarısında veya başarısızlığında önemli bir bileşendir. Kurumsal imaj bu kültürün oluşturulmasından olumlu ya da olumsuz etkilenir. Şirket sayısı kadar çok kurum kültürü vardır. Bazıları iyi çalışan performansı ortamları yaratırken, bazıları çalışanlarının ve şirketlerinin gerçek potansiyellerine ulaşma becerilerini boğmalarına neden olmaktadır. Etkili kurum kültürü analizi ile kurumsal kültür geliştirilebilir ve iyileştirilebilir.

Kurum kültürü, yönetimin ve tüm çalışanların bildiği ve altında çalıştığı doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurduğu, yazılı olmayan bir değer kümesidir. Bir örgüt içinde marka değeri, fikir birliği veya çalışan sadakati yaratan temel ruh ve yol gösterici güçtür. Başarılı bir kurum kültürü, çalışan memnuniyetini, müşteri sadakatini ve karlılığını en üst düzeyde tutmanın çevresel temelidir.

Kurum Kültürü Oluşturma ve Geliştirme

Bu nedenle, şirket kültürünüzün gençleştirilmesi, marka değeri oluşturulması gerekiyorsa, başarılı bir kültür oluşturmak için kurum kültürü analizi de yaparak, aşağıdaki yedi adımı göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

 • Kişisel değer setinizi oluşturun ve hayatınızı buna göre yaşamaya başlayın. Şüpheli bir yaşam tarzı yaşıyorsanız veya kabul edilemez bir değer kümesi gösterirseniz, çalışanlarınız hızla fark eder ve muhtemelen şirkete olan bağlılıklarını yitirirler. Zamanla iyi çalışanlarınız ayrılır ve yüksek bakım gerektiren, düşük performanslı çalışanlarınız artış gösterir.

 • Vizyonunuzu tanımlayın ve aynı şeyi tüm çalışanlara iletin. Onlara vizyon sahibi olma fırsatı verin, vizyonunuzun şirket vizyonu haline gelmesine izin verin. Vizyonu olmayan bir şirket doğada reaktiftir ve yönetimi nadiren rekabetçi tehditleri ele alıp geleceğe adım atar. Amacınızı bilmek, ona ulaşma şansınızı büyük ölçüde artırır. Bu da güçlü bir marka değeri oluşturmak için önemli bir başlıktır.

 • Lider olma konusundaki tüm şeyleri unutun ve koç olmaya konsantre olun. Hepimiz aynı anda liderlik yapamayız, ama hepimiz başkalarına her gün mükemmeliyet sağlayabiliriz. Çalışanlarında, tedarikçilerinde ve müşterilerinde en iyiyi ortaya çıkarmada başarılı olan bir koçluk ortamı yaratmaya odaklanan bir şirket, yalnızca endüstrisine liderlik etmekle kalmayacak, aynı zamanda onu yönetecektir.

 • İşe alım ve işten çıkarmadaki tutum, doğru insanlarla başlamak için altın kuraldır. Sadece diğer insanlara karşı doğru tutumu, iyi iş ahlakını ve kaliteli müşteri hizmetini gösteren kişileri işe alın. Çalışanların yönetime, şirkete, iş arkadaşlarına ve müşterilere bağlılık göstermelerini sağlamak önemlidir.

 • Çalışanların sizi izleyip izlemediğine bakılmaksızın, her düşünce, söz ve eyleminizde örneği doğrudan ve dolaylı olarak belirleyerek ırkçı ve cinsiyetçi olmayan bir çevreye bağlı kalın. Çalışanlarınızın yönetimin herkese adil ve saygılı davrandığını bilmesini sağlayın. Kendilerini rahat hissetmelerine izin verin.

 • Asla kayırmacılık yapmayın. Başarılı aile işletmesi, istihdam ettikleri aile üyelerinden sürekli olarak farklı değilsiniz beklentilerini ortaya koyar. Aile özeldir, ancak şirkette çalışan aile üyelerine ve arkadaşlarına yabancıymış gibi davranmak en iyi yoldur. Takım performansı ve verimlilik, kan bağına değil, şirket ailesi anlayışına bağlıdır. İşyerinde kayırmacılık göstermek köpekbalıklarıyla yüzmek gibidir.

 • En iyi performansı şirket genelinde bir ödül programı ile değerlendirin. Çalışanlarınıza saygı gösterin ve eşit davranın, istediğinizi en iyi yapanları ödüllendirin. Yönetim kurulu genelinde ücret düzenlemesi modası geçmiş bir düşüncedir. İstediğiniz beklentilere en iyi performans gösterenleri mükafatlandırın. Bir çalışan iş tanımındaki her şeyi yaparsa ve iyi yaparsa, eforunu mükemmel veya olağanüstü değil, tatmin edici bir performans olarak değerlendirin. Sonuçta, işini ilk etapta iyi yapmak için para alıyor.

Enstitü bünyesinde sunulan online eğitimler sayesinde kişisel gelişim, girişimcilik gibi pek çok harika eğitim kaynağına ulaşabilirsiniz. İşletme Yönetimi Eğitimi ile pazarlama, yönetim, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri ve karar teknikleri gibi girişimcilerin ihtiyaç duyacağı bir çok konuya hakim olabilirsiniz.

Düşük Ölçekli İşletmeler İçin Kurum Kültürü Oluşturma

Kurum kültürü, küçük işletmeler için özellikle önemli bir husus olabilir. Sağlıklı bir kurum kültürü, çalışanların bağlılığını artırabilirken, sağlıksız bir kültür bir şirketin büyümesini engelleyebilir ve hatta iş başarısızlığına katkıda bulunabilir. Bu noktada kurum kültürü analizi ve iyileştirmesi çalışmaları yapılmalıdır. Marka değeri oluşturma açısından da büyük bir fırsattır. Birçok girişimci, yeni bir işe ilk başladığında, doğal olarak büyük sorumluluk üstlenme eğilimindedir. Ancak şirket büyüdükçe ve çalışanlar ekledikçe, işletme sahibinin çok küçük bir şirkette başarıyla kullandığı otoriter yönetim tarzı zararlı olabilir.

Küçük işletme sahibi, işin tüm yönleri üzerinde kontrol sahibi olmaya çalışmak yerine, kuruluştaki diğer herkesin, işletme sahibinin yaptığı işi yapabilmeleri için ortam oluşturmalıdır. Kurum kültürü analizi yapılmış ve sağlıklı bir şekilde geliştirilmiş bir kültürde, çalışanlar kendilerini bir ekibin parçası olarak görür. Şirketin geneline yardımcı olmaktan memnuniyet duyarlar. Çalışanlar başarılı bir grup çalışmasına katkıda bulunduklarını düşündüklerinde, taahhüt ve verimlilik düzeyleri ve dolayısıyla şirketin ürün veya hizmetlerinin kalitesi artacaktır. Buna karşılık, sağlıksız bir kültürdeki çalışanlar kendilerini şirketten farklı bireyler olarak görme ve kendi ihtiyaçlarına odaklanma eğilimindedir. Sadece işlerinin en temel gereksinimlerini yerine getirirler. Ana ve belki de tek motivasyonları maaş çekleri olacaktır.

Küçük işletme sahipleri kendi davranışlarının ve tutumlarının tüm işgücü için standart ve marka değeri oluşturmak için bir başlangıç noktası oluşturduğunun farkında olmalıdır. Yaşam tarzı, kaliteye adanmışlık, kişisel ya da iş ahlakı gibi alanlarda ve müşteriler, satıcılar ve çalışanlar ile ilişkilerde kötü örnekler sergileyen küçük işletme sahipleri, şirketlerini bu tür özelliklerle tanımlanmış halde bulacaklardır.

Kurumsal İmaj

Kurumsal imaj ya da itibar, bir şirketin, faaliyetlerinin ve ürün ya da hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığını tanımlar. Nitelikli kurum kültürü analizi ile oluşturulmuş kurum kültürü ile paralel olarak çalışır. Rekabetçi bir iş ortamında, birçok işletme müşterileri, hissedarları, finans topluluğu ve genel halk için olumlu bir imaj oluşturmak ve onlarla iletişim kurmak için aktif olarak çalışır. İmajını yanlış yöneten veya görmezden gelen bir şirketin çeşitli sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. İtibar sorunları bir bahçedeki yabani otlar gibi büyür. Doğrudan ve dolaylı maliyetler geometrik olarak artar.

Bir işletmenin imaj sorunu yaşayabileceğine dair bazı uyarı işaretleri arasında, yüksek çalışan devir hızı, büyük müşterilerin ortadan kaybolması, hisse senedi değerinde bir düşüş ve satıcılar veya hükümet yetkilileri ile zayıf ilişkiler bulunmaktadır. Bir işletmenin, kurumsal imaj problemi ile ilgilenmemesi, ürün geliştirme, satış desteği, çalışan ücretleri ve hissedar temettü maliyetleri de dahil olmak üzere, iş yapma maliyetlerinin çoğunu önemli ölçüde artırabilir. Buna ek olarak, tüketicilerin çoğunluğunun satın alma kararları kısmen de olsa güvene dayandığından, mevcut ve gelecekteki satış seviyelerinin de etkilenmesi muhtemeldir.

Her büyüklükteki işletmede, yöneticilerin güçlü bir kurumsal imaj yaratmanın ve sürdürmenin önemini bilmesi ve çalışanların da bu konuda farkındalık sahibi olmaları hayati önem taşımaktadır. Kurumsal imaj, Kurum kültürü analizi bağlamında bir şirketin yöneticilerinin ofislerinde başlar. Kötü şirket politikalarının neden olduğu zararı kontrol etmek yerine iyi şirket politikalarının geliştirilmesine dayanmalıdır. İşletme sahiplerinin ve yöneticilerinin kurumsal imaj geliştirmek ve iyileştirmek için aşağıdaki adımları atmaları faydalı olacaktır.

 • Firmanın uzun vadeli itibarına odaklanma;

 • Eylemleri maddi politikalara dayandırmak;

 • Tüm iş ilişkilerinde samimiyette ısrar etmek;

 • Paydaşların bilme hakkını desteklemek.

kurum kültürü analizi kurumsal imaj kurum kültürü marka değeri vizyon lider kurum imaj
Gökşah Taşyürek
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi

01 Ocak 2020
Kurum Kültürü ve Tüketici Davranışları
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü ve Tüketici Davranışları

09 Mart 2018
Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim ve Kurum Kültürü

02 Eylül 2018
Kurumsallık ve Kurumsal Şirket
İtibar Yönetimi

Kurumsallık ve Kurumsal Şirket

28 Ocak 2020