AnasayfaBlogÖzveri Ne Anlama Gelir?
Ne Demek?

Özveri Ne Anlama Gelir?

17 Ekim 2021
Kahverengi takım elbiseli bir kadın beyaz ve gri bir arka planın önünde duruyor. Gözlük takıyor ve gülümsüyor ve yakın çekimde gözleri görünüyor. Kadının boynunda mor bir arka planla birlikte boynunun yakın çekimi yer alıyor. Resmin sol tarafında siyah ve mor harfler, sağ tarafında ise siyah ve mavi bir soru işareti yer alıyor. Resmin üst kısmında siyah metinli beyaz bir dikdörtgen yer alıyor. Kadın şık kahverengi takım elbisesiyle memnun ve sofistike görünüyor. Gözlükleri ona zeki ve özgüvenli bir görünüm veriyor. Arka plandaki kontrast renkler görüntünün kompozisyonuna katkıda bulunarak görüntüyü büyüleyici kılıyor.
KonseptTanımEk Bilgi
ÖzveriArapça kökenli bir kelime olup fedakarlık, diğerkamlık anlamına gelir.Öz vermek anlamının birleşmesi ile insanın kendi varlığı dışında kalan varlıklar için kendinden bir şeyler vermesidir.
Özverinin Psikolojik ve Sosyal BoyutuBir insanın başka insanlar, canlılar ve doğa için kendinden bir şeyler vermesi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve hedefine ulaşmak için katlandığı çilelerdir.Fiziki çilelerden çok, duygusal ve manevi baskılardan söz edilmektedir.
Özverinin Toplumda YeriToplumlar özverili bireyleri sever ve yüceltir, bu durum toplumun korunmasını sağlar.Özverinin evrimsel ve genetik olarak insana ait bir özellik olduğu, toplum bireylerinin birbirlerine yardım ederken özveri gösterdiklerine dikkat çekilmektedir.
Özveri ve FelsefeFelsefede özveri, başkalarının iyiliği için çalışmayı yaşam ilkesi haline getirmektir. 'Özgecilik' terimi kullanılır.Konfüçyus ve Buda 'özgeciliği' yedi erdemden biri olarak kabul etmişlerdir.
Özveri ve ŞahsiyetÖzveri, bireyin içinde yer alan sevgi, özgüven ve bütünlük değerlerini vurgular.Özverinin en önemli özelliği, karşılık beklemeden yapıldığıdır.
Özverinin Olumsuz SonuçlarıFedakarlık karşılık beklentisi ile yapıldığından, beklentiler karşılanmadığında hayal kırıklığına yol açabilir.Ancak, sevgi kaynaklı bir özveri söz konusu olduğunda, karşı taraftan bir karşılık beklendiği için hayal kırıklığı yaşanmaz.
Özverinin Toplumla EtkileşimiÖzveri, toplumların birleştirici gücüdür ve insanlar arasında paylaşmayı gerektirir.Özveri tarihi boyunca toplumların varlıklarını sürdürmelerini sağlayan önemli bir faktördür.
Özveri Sözlü İfade Dilimizde özverinin anlamını örseleyen sözler vardır. Bu sözlerden birisi ise “az veren candan, çok veren maldan”, başka biri ise “veren el alan elden üstündür”. karmaşık bir anlam oluştururlar.
Özveri ve Modern ToplumModern toplumlarda veren elin alan elden üstün olduğu durum yok edilmiştir.Bunun yerine, insanların birbirlerine muhtaç olmama durumu geliştirilmiştir.
Özverinin Gelecekteki YeriÖzveri, insan var olduğu sürece devam edecektir ve insanı insan yapan değerlerin başında gelmektedir.Bu durumu kendi statüsünü ilerletmek için kullanmak veya başkalarının özverisinden faydalanmak olumsuz bir durumdur.

Özveri kavramına baktığımız zaman Arapça “fedakarlık” anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu fedakarlık kelimesinin yerine özveri kelimesi önerilmiş ve dilimizde yaygın olarak yerini almıştır. Anlamı, içeriği, sadeliği ile çok güzel bir kelimedir.

Özveri kelimesi dilimizde “diğerkamlık” olarak da bilinmektedir. Fakat bu kelime özveri kelimesinin yerini pek dolduramaz.

Özveri Nedir?

Özveri kelimesi Arapça karşılığı fedakarlıktır. Türk Dil Kurumu ise bu kelimeyi özveri olarak dilimize kazandırmıştır. Dilimizde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğergamlık olarak da bilinir. Felsefi boyut olarak baktığımızda ise “özgecilik” anlamına gelmektedir.

Özveri kelimesi öz ve vermek anlamının birleşmesi ile oluşmaktadır. Gerçekte insani boyutlarda psikolojik, sosyal bir derinliği olan kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Özveri bu haliyle içerisinde güzelliği ve doğruluğu barındırmaktadır.

Örneğin gereksenen bir ihtiyacı vermek doğrudur. Fakat bu verme eylemi her zaman içten olamayabilir. Bu da insanda bir angarya haline dönüşmektedir.

Özveri maddi bir durumdan ziyade yaşanan ve yaşanacak olan bir olay karşısında zemin hazırlama eylemidir. Özveriyi özümüzden soyutladığımız andan itibaren, geriye sadece vermek kalmaktadır.

İnsanın kendisi için özverili olması söz konusu değildir. İnsanın bir hedefe odaklanıp, amacına ulaşmak için katlanmış olduğu çile özveri anlamına gelmez. İnsanın kendi varlığı dışında kalan insanlar, canlılar ve doğa için kendinden bir şeyler vermesidir. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için katlanmak zorunda kaldığı durumlardır. Yani vazgeçmenin tümüdür özveri.

Özveri kişisel bir davranıştır. Sonuç olarak bakıldığında ise sosyal bir durum olmaktadır. Toplumlarda insanlar kültürlerini, eğitim sistemlerini, dinlerini devam ettirebilmek için özveride bulunmuşlardır. Bu durum için bir norm oluşturmuşlardır. Böylece bir bireyin toplumdaki diğer bireyleri düşünmesi ve onlarla paylaşımda bulunması istenmektedir. Bu yüzden toplum özverili olan insanları sever ve öyle insanları yüceltir. Bu durum toplumun kendini koruma durumundan birisidir.

Özveri evrimsel bir olgudur. Genetik olarak da insanın yapı taşlarında bulunur. Özverinin ana yurdu vicdanımızdır. Her ikisinin de ortak yeri bu dünyadır ve insanın sosyalleştiği bu toplumdur.

Dünyaya iyi veya kötü olarak gelmeyiz. İyiyi de kötüyü de bu dünya da öğreniriz. Toplum bizim özverili olmamızı istediği için özverili oluruz. Her insanın özverili olduğu söylenemez. Toplumsal olarak başka insanların yararına bir şeylerden vazgeçmeleri istenilmektedir. Zaman zaman insanların mal varlıklarından vazgeçerek başka insanlar için vermeleri beklenmektedir.

Dilimizde özverinin anlamını örseleyen çok söz vardır. Bu sözlerden birisi ise “az veren candan, çok veren maldan” sözü karşımıza çıkar. Başka bir söz ise “veren el alan elden üstündür” sözü özveri için kullanılmaktadır.

Gelişmiş ve modern bir topluma bakıldığında veren elin alan elden üstün olduğu durum yok edilmiştir. İnsanların insanlara muhtaç olma durumu eritilmiştir.

Özveri tarihte toplumları birleştirici bir özelliğe sahiptir. İnsanlar bölüşmek, paylaşmak ile varlıklarının devamını sürdürebilmişlerdir. Bundan sonra da değişen pek bir şey olmayacaktır. Özveri insan var olduğu sürece devam edecektir. İnsanı insan yapan değerlerin başında özveri olacaktır. Fakat bu durumu kendi statüsünü ilerletmek, insanları sömürerek oluşan değerden uzak tutmak gerekir. Kendisine statü yapmak için başkalarının özverisinden faydalanmayı bu durumdan uzak tutmak gerekir.

Özveri ve Felsefe

Özveri kelimesinin felsefedeki değerine bakıldığında ise özgecilik kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Başkalarının iyiliği için çalışmayı yaşamında ahlak ilkesi haline getiren bir görüş olarak tanımlanmaktadır. Felsefe biliminde Konfüçyus ve Buda “özgeciliği” yedi erdemlerden biri olarak kabul etmektedirler.

Özveri kelimesi çoğunlukla Türkçe de kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük karşımıza fedakar olma ve kişisel çıkarlarımızı bir kenara bırakma anlamına gelmektedir. Özveri göstermek anlamı ise bir konuda fedakarlık yapma anlamı çıkmaktadır.

Özveri kelimesi içerisinde sevgi, özgüven ve bir bütünlük içerdiğini görmekteyiz. Özverinin en temel özelliği karşılık beklemeden yapılmış olmasıdır. Fedakarlık, çıkar ve karşılık beklentisi olmadan ortaya çıkan özverinin temelinde sevgi vardır.

Fedakarlık karşılık beklentisinin yanında aynı zamanda hayal kırıklığını da beraberinde getirmektedir. Uğruna fedakarlık yapmış olduğumuz her insan, beklentilerimizi yerine getirme konusunda bir garantisi söz konusu olmadığından hüsrana uğramak kaçınılmaz bir durumdur. Fakat sevgi kaynaklı bir özveride bulunduğumuzda, karşımızdaki insanlardan bir karşılık beklemediğimiz için hayal kırıklığı yaşamamış oluruz.

Sonuç olarak karşılık beklentisi içinde bir şeyleri feda etmek, gerektiği zaman kendinde olmayanları bile ortaya koymak çabası olarak tanımlanabilmektedir. Bir karşılık beklemeden, içten gelerek yapılan bir harekettir.

İnsan kendisini başkalarının eline bırakıyorsa, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından daha önce tutuyorsa bu durum kronik özveri haline gelmiştir.

Kronik özveri ne sorusuna cevap olarak; kendinizden vazgeçmeyi kabul etmek demektir. Fikirlerinizi, kendi ihtiyaçlarınızı ve kendi isteklerinizi reddetmek demek.

Özveri kendi ihtiyaçlarınızı ve kişisel isteklerinizden mahrum kalmak demektir. Aslında kendi hayatınızın önemli bir kısmından vazgeçmek anlamına gelmektedir. Bir kişiye gereğinden fazla değer veriyor olmaktır.

İnsanlar bazen başkalarına yardım etme, onları düşünme konusunda bazen aşırıya gidebilmektedirler. Bundan dolayı kendini feda etme durumu kendinden tamamen vazgeçme durumunu ortaya çıkardığı için bu durum insanlarda yıkıcı ve işlevsiz bir hal almaktadır.

Özveriye örnek verecek olursak sayısız örnekleri vardır. Bu örneklerden birisi, sayısız bir şekilde kendilerini feda eden insanlardır. Diğeri ise kendini çocuklarına ve eşlerine adayan, tamamen kendi hayatından, zevklerinden, mutluluğundan vazgeçmektir. Bu sorunlar hayatımızda normal sayılmakla birlikte kısa vadede sorun yaratmamaktadır.

Özveri de sorun bir insan kendisini özveri duygusunu patolojik bir şekilde ileri seviyeye taşımasından sonra büyük sorun oluşur. Bu durum insanların kendi kişiliklerini kaybetmesine neden olmaktadır.

Öz Kayıp Nasıl Oluşur?

Kendini feda etmek demek, kendini değersizleştirme ile eş anlama gelmektedir. Bu kendini değersiz hissetme kişinin duygusu haline gelirse patolojik bir durum ortaya çıkmaktadır.

Kronik özveri ilerlediği zaman bir insanda öz kaybı ortaya çıkmaktadır. Öz kaybı meydana geldiğinde ise kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Etrafındaki insanların görüşlerinin ve fikirlerini her şeyin üzerinde tutar. Bu durum ise olumsuz düşüncelere yol açmaktadır.

Pratik olarak düşündüğümüzde ise bu duruma sahip olan insanların, kendilerine olan saygılarını tamamen kayıp ettikleri görülmektedir. Bununla birlikte kendi değerlerini, özgüvenlerini de kayıp ederler. Özet olarak kronik özveri, insanları özel yapan tüm özellikleri ortadan kaldırır.

İnsan fazlaca özveride bulunduğunu bazı durumlardan anlayabilir. Bu durumlar ise;

  • Birine yardım ettikten sonra, kendinize ayıracak yeterli bir zamanınız ve enerjiniz kalmaz.

  • Başka insanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın üzerine eklediğiniz zaman kendinizi suçlu hissedersiniz.

  • Zaman zaman kendinizi boş hissedersiniz. Bu durum kendi sevginizi, ihtiyaçlarınızı karşılamadığınız anlamına gelmektedir.

  • İnsanların mutluluğu için sürekli olarak fedakarlık gösterirsiniz.

Bu fedakarlıklar zamanla üstünüzde bir angarya haline dönüşmektedir.

Genellikle hayır demeniz gereken bir durumda kendinizi evet derken bulmanız.

Ayn Rand’ın bir yazısında kendinizi feda etmemek için bir strateji önermektedir. Bu strateji kendi ahlaki ve kişisel tutkunuzu desteklemekti. Yani kendinizi değerli hissetme hakkınızın olduğuna kendinizi ikna etmeniz gerekir. Yani sizden başka hiçbir kimse daha önemli değildir.

Başkaları için değil kendiniz için endişe edin, böylece kronik özveri içinde kendinizi kayıp etmemiş olursunuz.

Özveri, Arapça kökenli bir kelime olup fedakarlık, diğerkamlık anlamına gelir, Öz vermek anlamının birleşmesi ile insanın kendi varlığı dışında kalan varlıklar için kendinden bir şeyler vermesidir, Özverinin Psikolojik ve Sosyal Boyutu, Bir insanın başka insanlar, canlılar ve doğa için kendinden bir şeyler vermesi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve hedefine ulaşmak için katlandığı çilelerdir, Fiziki çilelerden çok, duygusal ve manevi baskılardan söz edilmektedir, Özverinin Toplumda Yeri, Toplumlar özverili bireyleri sever ve yüceltir, bu durum toplumun korunmasını sağlar, Özverinin evrimsel ve genetik olarak insana ait bir özellik olduğu, toplum bireylerinin birbirlerine yardım ederken özveri gösterdiklerine dikkat çekilmektedir, Özveri ve Felsefe, Felsefede özveri, başkalarının iyiliği için çalışmayı yaşam ilkesi haline getirmektir 'Özgecilik' terimi kullanılır, Konfüçyus ve Buda 'özgeciliği' yedi erdemden biri olarak kabul etmişlerdir, Özveri ve Şahsiyet, Özveri, bireyin içinde yer alan sevgi, özgüven ve bütünlük değerlerini vurgular, Özverinin en önemli özelliği, karşılık beklemeden yapıldığıdır, Özverinin Olumsuz Sonuçları, Fedakarlık karşılık beklentisi ile yapıldığından, beklentiler karşılanmadığında hayal kırıklığına yol açabilir, Ancak, sevgi kaynaklı bir özveri söz konusu olduğunda, karşı taraftan bir karşılık beklendiği için hayal kırıklığı yaşanmaz, Özverinin Toplumla Etkileşimi, Özveri, toplumların birleştirici gücüdür ve insanlar arasında paylaşmayı gerektirir, Özveri tarihi boyunca toplumların varlıklarını sürdürmelerini sağlayan önemli bir faktördür, Özveri Sözlü İfade , Dilimizde özverinin anlamını örseleyen sözler vardır Bu sözlerden birisi ise “az veren candan, çok veren maldan”, başka biri ise “veren el alan elden üstündür”,  karmaşık bir anlam oluştururlar, Özveri ve Modern Toplum, Modern toplumlarda veren elin alan elden üstün olduğu durum yok edilmiştir, Bunun yerine, insanların birbirlerine muhtaç olmama durumu geliştirilmiştir, Özverinin Gelecekteki Yeri, Özveri, insan var olduğu sürece devam edecektir ve insanı insan yapan değerlerin başında gelmektedir, Bu durumu kendi statüsünü ilerletmek için kullanmak veya başkalarının özverisinden faydalanmak olumsuz bir durumdur
hayır diyebilmek eğitimi özveri diğerkamlık özgecilik özveri ve felsefe özveri nedir özveri ne demek kronik özveri
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz gömlekli ve mavi pantolonlu bir hemşire tekerlekli sandalyedeki bir kadına yardım ediyor. Kadının üzerinde mavi bir gömlek, sarı bir pantolon ve göğsünde siyah bir bant var. Destek için hemşirenin elini tutuyor. Hemşirenin diğer elinde bir çanta vardır. Arka planda pembe gömlekli ve elbiseli bir kişi yürüteç kullanmaktadır. Ön planda, gözleri konsantrasyon içinde kapalı olan kadının yüzünün yakın çekimi görülüyor. Görüntü hafif bulanıktır. Bu sahne, hemşirelerin ihtiyacı olanlara sağladığı şefkat ve yardımı göstermektedir.
Meslekler

Bir Özveri Mesleği: Hemşirelik

18 Aralık 2018
Genç bir kadın elindeki telefona bakıyor. Uzun kumral saçları var ve siyah bir bluz giyiyor. Telefonu beyaz renkte ve arkasında siyah beyaz bir logo var. Arka plan bulanıktır ve arka planda noktalar ve çizgiler görünen bir harita vardır. Ayrıca görüntüde noktalı ve çizgili siyah beyaz bir ağaç da var. Resmin sol tarafında beyaz bir metnin yakın çekimi bulunmaktadır. Görüntünün sağ tarafında ise siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir metin ve siyah bir arka plan üzerinde iki yeşil harf var. Kadın telefonuna odaklanmış, derin düşüncelere dalmış ve arka plandaki unsurların farkında değil.
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Öğrenmek Kolay Mı?

19 Şubat 2019
Görüntüde dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi görülüyor, elleri klavyenin üzerinde ve paralar klavyeden dışarı fırlıyor. Kişi ellerini klavyenin üzerine koymuş, yoğun bir odaklanma ile bir şeyler yazıyor ve para dizüstü bilgisayardan her yöne doğru uçuşuyor. Görüntü ellerin, klavyenin ve paranın ayrıntılarını seçebilecek kadar net. Arka plan bulanık olduğundan diğer özellikleri seçmek zor. Para birimi yakın plandan gösterildiği için değerini ayırt etmek daha kolay. Bu görüntü, bir kişinin çok çalıştığı ve başarıya ulaştığı yoğun konsantrasyon ve hırs anını yakalıyor.
İş Hayatı

İnternetten Para Kazanma Yolları

11 Eylül 2019