AnasayfaBlogİç Denetim Kavramları ve Anlamları
Nedir?

İç Denetim Kavramları ve Anlamları

12 Mart 2023
denetim irketin varlklarn szlemelerini ve ilemlerini denetleyen ve dzenleyen bir sretir denetim zellikle kamu kurumlarndaki etkinliklerin dzenli bir ekilde yrtlmesini ve kurallar
İç Denetim KavramlarıTanımÖrnek/Amacı
İç Denetim Uygulama SüreciKurumun kontrol sürecinin etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla düzenli aralıklarla planlama ve gerçekleştirme etkinliklerinin toplamıBir şirketin, finansal raporlama kontrol sürecini izlemesi ve düzenli denetlemeler yapması
İç Denetim Risk Değerlendirmesiİç denetim görevlisi tarafından öncelikleri belirlemek, stratejik hedefleri desteklemek ve mevcut performans durumunu değerlendirmek amacıyla risk analizi süreciBir denetim görevlisi şirketin muhasebe süreçlerinin risklerini değerlendirebilir ve önlemleri belirler
İç Denetim Süreçleri Yönetim Sistemi Tasarımıİç denetim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için plan, kurallar ve prosedürlerin tasarımıİç denetim süreçlerinin etkin yürütülebilmesi için yönetim sistemlerinin ve araçların tasarımı
İç Denetim ProgramıKuruluşun kendisi tarafından yürütülen denetim sistemini tanımlayan ve kuruluşun faaliyetlerini denetlemek için kaynakları planlayan bir terimBir kuruluşun üretim süreçlerinin her aşamasının doğru yürütülmesini ve gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamak
İç Denetim StratejisiKurumsal süreçlerin denetlenmesi ve güvence altına alınması için işletme tarafından belirlenen ve uygulanan bir çerçeveBir işletme, personel güvenliğine ve verimliliğine odaklanan bir iç denetim stratejisi oluşturabilir
İç Denetim Sorumluluklarıİşletmenin stratejik amaçlarına ulaşmasında etkinliği ve verimliliği arttırmak için iç ve dış denetimleri arasındaki farkı giderme sorumluluğuGüvenilir, doğru ve zamanında bilgi üretmek için işletmenin iç ve dış denetimlerini yönetmek
Denetim KapsamıDenetimin odağı olan ve denetlenecek faaliyetlerin genişliği veya derinliğiBir şirketin tüm finansal işlemlerini içerebilecek veya belirli bir departmanı ya da süreci hedefleyebilir
Denetim MuayenesiDenetim sürecinde, denetimin konusu olan faaliyetlerin veya süreçlerin incelemesi ve değerlendirilmesiBir şirketin mali kayıtlarını, aktivitelerini ve prosedürlerini inceleyerek, hataları, yetersizlikleri ve dolandırıcılık belirtilerini tespit etmek
Denetim Raporuİç denetimin tamamlanmasının ardından denetim bulgularını, sonuçları ve önerileri belgeleyen raporDenetim sonuçları ile ilgili detayları şeffaf bir şekilde raporlamak ve iyileştirme önerilerini beyan etmek
Risk YönetimiBir kuruluşun riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma süreciKuruluş içinde denetim sürecinde belirlenen risklerin yönetilmesi ve olası olumsuz sonuçların azaltılması

İç denetim, kurumsal kuralların ve standartların uygulanmasını sağlayan, etkin ve verimli bir süreçtir. Bu makalede, iç denetim kavramları ve anlamları hakkında bilgi vereceğiz. Bu makalede, iç denetim için kullanılan temel kavramları ve terimleri açıklayacağız.

İç Denetimle İlgili Kavramlar ve Anlamları Nelerdir?

İç denetim kavramları arasında; denetim kapsamı, denetim muayenesi, denetim raporu, denetim amacı, denetim sonucu, risk yönetimi, denetim süreci ve denetim sonuçları bulunmaktadır. Bu makalede bu kavramların ne anlama geldiğini detaylı bir şekilde örneklerle anlatacağız.

İç Denetimi Uzmanından Öğrenin!
Eğitime kayıt olun ve uzmanından öğrenmeye hemen başlayın. Eğitim sonunda uluslararası alanda geçerli sertifikanızı alın.
 1. İç denetim uygulama süreci: İç Denetim Uygulama Süreci; bir kurumun, kontrol sürecinin etkinliğini ve kalitesini artırmak için düzenli aralıklarla planlanmış ve gerçekleştirilmiş denetim etkinliklerinin toplamını ifade eder. İç denetim uygulama süreci; kurumun amaçlarına ulaşmak için gerekli olan kontrol sürecinin tasarımı, uygulanması ve etkinliğinin devamlılığının sağlanmasını kapsar.

  Örnek olarak; Bir şirketin, finansal raporlama açısından kontrol sürecini izlemesi için, her ayın başında finansal raporların denetlenmesi ve her üç ayda bir de daha detaylı bir iç denetim süreci uygulanması için planlanmış bir süreci örnek olarak vermek mümkündür

 2. İç denetim risk değerlendirmesi: İç Denetim Risk Değerlendirmesi, bir iç denetim görevlisi tarafından gerçekleştirilen ve öncelikleri belirlemek, stratejik hedefleri desteklemek ve mevcut performans durumunu değerlendirmek amacıyla yürütülen bir risk analizi sürecidir. Akademik tanım olarak, İç denetim risk değerlendirmesi, sürekli kalite gelişimi sağlamak için kurumsal risklerin yönetimindeki seçenekleri tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek için yapılan bir süreçtir olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir iç denetim görevlisi bir şirketin muhasebe süreçlerinin risklerini değerlendirmek için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirebilir. Riskleri, güvenilirliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli önlemleri belirlemek için analiz edecektir. Risk değerlendirmesi, potansiyel kayıpların önlenmesine yardımcı olacak, çevresel ve denetimsel faktörleri belirleyecek ve şirketin kurumsal hedeflerini destekleyecek önerileri geliştirecektir.

 3. İç denetim süreçleri yönetim sistemi tasarımı: İç Denetim Süreçleri Yönetim Sistemi Tasarımı, iç denetim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen plan, kurallar ve prosedürlerin tasarımı olarak tanımlanır. İç denetim süreçleri yönetim sistemi tasarımı, iç denetim süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve izlenmesi için gerekli prosedürlerin belirlenmesini içerir. Örnek olarak, şirketlerin kendi iç denetim süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için, iç denetim süreçleri yönetim sistemi tasarımının, iç denetimin yürütülmesi için kullanılan yönetim sistemlerinin ve araçların tasarlanmasını içerdiğini söyleyebiliriz.

 4. İç denetim programı: İç denetim programı, kuruluşun kendisi tarafından yürütülen etkin bir denetim sistemini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Program, kuruluşun görevlerini, faaliyetlerini ve riskleri belirlemek, politika ve prosedürleri oluşturmak, sürekli kontrolü sağlamak ve kuruluşun amaçlarına uygunluğunu denetlemek için gerekli kaynakların planlanmasını içerir.

  İç denetim programı, bir örnek olarak, bir kuruluşun üretim süreçlerini denetlemeyi amaçlar. Bu program, üretim süreçlerinin her aşamasının doğru şekilde yürütülmesini ve gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamaya yönelik kontrollerin belirlenmesini, planlanmasını, uygulanmasını ve raporlanmasını içerir. Program ayrıca, denetim faaliyetlerinin sonuçlarına dayanarak kuruluşun üretim süreçlerini iyileştirmesi için öneriler geliştirilmesini de sağlar.

 5. İç denetim stratejisi: İç denetim stratejisi, bir işletme tarafından belirlenen bir çerçeve içinde uygulanan, kurumsal süreçlerin denetlenmesi ve güvence altına alınması amacıyla tasarlanan çeşitli denetim süreçlerinin bir bütün olarak ele alınmasını ifade eder. Akademik olarak, iç denetim stratejisi, bir işletme tarafından kullanılan bir plan olarak tanımlanmaktadır. Plan, iç denetimin çeşitli alanlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için bir araya getirilmiş denetim ölçütleri, süreçleri ve kontrolleri içerir.

  Örnek olarak; bir işletme, personel güvenliğine ve verimliliğine odaklanan bir iç denetim stratejisi oluşturabilir. Bu strateji, çalışanların güvenli çalışma koşulları sağlamak için gerekli eğitimlere ve işgüvenlik prosedürlerine uyulmasını güvence altına alacaktır. Aynı zamanda, işletme performansını ölçmek için gerekli denetimleri ve ölçümleri içerir.

 6. İç denetim sorumlulukları: İç denetim sorumlulukları, iç denetimin amacına uygun olarak yürütülen faaliyetlerin sorumluluğu anlamına gelir. İç denetimin amacı, işletmenin stratejik amaçlarına ulaşmasında etkinliği ve verimliliği arttırmak için işletmenin iç ve dış denetimleri arasındaki farkı gidermek için güvenilir, doğru ve zamanında bilgi üretmektir.

  Örnek olarak, bir iç denetim sorumlusu, bir işletmenin kontrol mekanizmalarının etkinliğini ve güvenilirliğini test etmek için işletmeyi incelemelidir. İç denetim sorumlusu, denetim için gerekli verileri toplayacak ve belirlenen kontrol standartlarına göre işletmenin iç kontrol performansını değerlendirecektir. Sonuçlarının, işletme yönetiminin karar alma sürecinde kullanılmak üzere raporlar halinde sunulmasını sağlamalıdır.

 7. İç denetim planlama araçları: İç denetim planlama araçları, iç denetim faaliyetlerinin başarıyla gerçekleşmesi için gerekli olan stratejik ve teknik becerileri içerir. İç denetim planlama araçlarının amacı, iç denetimin başarısını artırmak ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaktır. Akademik tanım olarak, İç denetim planlama araçları, iç denetim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliklerini arttırmak için kullanılan kontrol araçlarıdır.

  Örnek olarak, iç denetim planlama araçları arasında müşteri anketleri ve risk değerlendirmeleri sayılabilir. Müşteri anketleri, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için uygulanan anketlerdir. Risk değerlendirmeleri ise, kurumların stratejisi, süreçleri ve mevcut kontrolleri ile ilgili riskleri tespit etmek için kullanılan araçlardır.

 8. İç denetim planlama: İç Denetim Planlama, bir işletmenin iç denetim ekibi tarafından kurulan ve uygulanan bir süreçtir. Planlama, işletmenin denetim görevlerini ve hedeflerini belirlemek için kullanılan analitik bir yaklaşımdır. İç denetim planlama, işletmenin mevcut kaynaklarının ve işletme içi risklerin özgün bir şekilde ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Planlamanın amacı, işletmeyi denetim görevleri doğrultusunda yönlendirmek ve iç denetim ekibinin çalışmalarının verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktır.

  Örnek: Bir çalışanın iç denetim planlaması, işletmenin mevcut kaynaklarını ve işletme içi riskleri değerlendirmesiyle başlar. Planlama sürecinde, işletme içi riskler belirlenir ve bunlara karşı önlemler alınır. Ayrıca, işletme içi kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için gerekli stratejiler geliştirilir. İç denetim planlamasının sonunda, işletme için uygun olan iç denetim görevleri belirlenir ve iç denetim ekibi tarafından uygulanır.

 9. İç denetim raporu: İç denetim raporu, işletmenin faaliyetlerinin veya bir projenin uygunluğunun, güvenliğinin, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi sırasında elde edilen çıktıların belgelenmesi için kullanılan bir rapordur. Akademik olarak, İç Denetim raporu, bir kuruluşun faaliyetlerinin, yönetim süreçlerinin veya bir projenin uygunluğunu, güvenliğini, etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılan bir rapor olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir muhasebe departmanının personel sayısının yeterli olup olmadığının denetlenmesi için yapılan İç Denetim raporu işletme yönetiminin, mevcut personel sayısının yeterli olmadığının belirlenmesi için önemli bir rapordur. Rapor, mevcut personel sayısının yetersiz olduğu ve daha fazla personel istenmesi gerektiği sonucunu içerir.

 10. İç denetim standartları: İç Denetim Standartları, iç denetimin etkinliğinin, güvenilirliğinin ve kalitesinin korunması için İç Denetim Birimi tarafından uygulanması gereken kuralların ve ilkelerin bütünüdür. Bu standartlar, risklerin tanımlanması, risklerin izlenmesi, denetimlerin planlanması ve mevcut kaynakların etkin ve etkili bir şekilde kullanılması gibi faaliyetleri içermektedir.

  Örnek olarak, bir iç denetim programında, İç Denetim Standartları belirli bir periyot içinde denetim yapılmasını gerektirebilir. Bu standartlar, denetimin ne sıklıkta yapılması gerektiği gibi çeşitli konuları da içerebilir. Örneğin, iç denetim birimi, denetimleri düzenli olarak yapmak, denetim sonuçlarını kaydetmek, raporların kalitesini gözetmek ve denetimin güvenilirliğini sağlamak gibi konuların üzerinde durmalıdır.

 11. İç denetim stratejik planlama: İç denetim stratejik planlama, bir organizasyonun içinde veya dışındaki riskleri anlamak ve bunları kontrol etmek için kullanılan özel bir stratejik yaklaşımdır. İç denetim stratejik planlaması, organizasyonun riskleri ve hedeflerini bilmesini, bunların uygun güvenlik ve denetim mekanizmalarının kurulmasını ve uygulanmasını sağlamayı amaçlar. Bu yaklaşım, organizasyonun finansal, hukuki ve operasyonel işlevlerinde ne kadar hızlı bir şekilde ölçülebilir bir başarı sağlayabileceğini denetlemek için tasarlanmıştır.

  Örnek olarak, bir şirketin muhasebe politikalarını denetlemek için bir iç denetim stratejik planlaması uygulayabilir. Bu, personelin uygun muhasebe standartlarını karşılamasını sağlamak için gerekli olan denetim prosedürlerini ve işlemleri belirlemek ve bunların başarıyla uygulanmasını sağlamak için gerekli olan önlemleri almak anlamına gelir.

 12. İç denetim raporlama prosedürleri: İç Denetim Raporlama Prosedürleri, iç denetim sürecinin sonunda üretilen raporların oluşturulması için izlenmesi gereken kurallar ve süreçleri ifade eder. Akademik olarak, bir iç denetim raporlama prosedürü, iç denetimin sonuçlarının kaydedilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi için kurumsal zorunluluklar ve/veya önerileri kapsar. Bir örnek olarak, bir iç denetim raporlama prosedürünün, denetim ekibinin kendi uzmanlık ve görevleriyle ilgili kapsamını, kullanılacak teknik ve standartları, her denetim raporunun içeriğini, rapor teslim tarihini ve kurallarını belirlemek için tasarlanmış olması gerekir.

 13. İç denetim faaliyetleri: İç Denetim faaliyetleri, iç denetiminin önemli bir parçası olan, bir işletmede yürütülen ve işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan faaliyetleri ifade eder. Akademik tanım olarak, İç denetim faaliyetleri, bir kuruluşun işletme faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini sürekli olarak artırmak için, üst düzey yöneticilerin ve diğer yetkililerin öngörülen bir çerçevede gerçekleştirdiği etkinlikleri ifade eder.

  Örnek olarak, bir iç denetim faaliyeti olarak, bir işletmenin ödeme sistemlerinin güvenliğini kontrol etmek için ödeme sistemlerinin detaylı bir analizini yürütmek sayılabilir. Bu, iç denetim ekibi tarafından yürütülen bir faaliyet olacaktır, bu faaliyet sırasında, işletmenin ödeme sistemlerinin güvenlik önlemlerinin ne derece uygulandığı ve herhangi bir açığa karşı yeterli koruma sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi gibi etkinlikleri içerir.

 14. İç denetim süreci: İç denetim süreci, bir işletmenin kendi içinde yönetiminin veya denetiminin etkinliğini ölçmek için kullanılan bir yaklaşımdır. İç denetim süreci, görevlerin, kaynakların, sorumlulukların ve süreçlerin doğru ve güvenilir bir şekilde tanımlanmasını ve ölçülmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

  Örnek olarak; bir şirketin finansal raporlama süreci için, iç denetim süreci, finansal raporlama iş süreçlerinin etkinliğinin ve güvenilirliğinin ölçülmesini sağlar. İç denetim ekibi, finansal raporlama sürecindeki her adımın doğru ve verimli bir şekilde uygulanmasını gözlemler ve bunu rapor eder.

 15. İç denetim metodolojisi: İç denetim metodolojisi, şirketlerin etkin bir şekilde işletme faaliyetlerini denetlemelerini sağlayan ve kontrolleri oluşturan bir yaklaşım ve süreçler toplamıdır. Bu yaklaşım, şirketlerin faaliyetlerinin kontrol ve denetimini sağlamak için gereken işlemleri ve prosedürleri içerir.

  Örnek olarak, bir iç denetim metodolojisi, kuruluşun faaliyetleri için gereken prosedürlerin tasarlanmasını ve uygulanmasını içerebilir. Kuruluşun kaynaklarının kullanımının herhangi bir yönden yanlış kullanımını önlemek için uygulanan kontroller için gerekli olan kontrol mekanizmalarının oluşturulmasını da içerebilir.

 16. İç denetim bütçesi: İç Denetim Bütçesi, denetime ayrılan kaynakların belirli bir süre için planlanması ve takibi için kullanılan bir finansal aracıdır. Bu bütçe, iç denetimin önemi, mevcut denetim gücünün yetersizliği, denetimlerin çeşitliliği ve denetimin tüm süreçlerinin analizi ve denetimin tersiyer etkilerinin ölçülmesi için gerekli olan kaynakların tahsis edilmesini sağlar.

  Örnek olarak: Bir şirketin iç denetim bütçesi, çalışanların eğitimleri, denetim raporlarının hazırlanması ve sunulması gibi iç denetim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan kaynakları belirlemek için kullanılır.

 17. İç denetim denetçileri: İç denetim denetçileri, bir organizasyonun faaliyetlerinin düzenli ve etkin olup olmadığının denetlenmesinden sorumlu olan kişilerdir. Akademik tanımı, “bir iç denetim denetçisi, bir organizasyonun finansal ve operasyonel faaliyetlerinin denetlenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması sürecine yardımcı olan bir görevlidir” olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin mali raporlamasının dürüstlüğünün denetlenmesi için, bir iç denetim denetçisi tarafından mali raporları gözden geçirmek ve kontrol etmek gerekir. İç denetim denetçisi, raporlarda herhangi bir anormallik ya da sahtecilik olduğuna dair işaretler arayacak ve bunları sonuç raporuna ekleyecektir.

 18. İç denetim yönetimi: İç Denetim Yönetimi, iç denetimin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik stratejik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı, kurumun iç denetim aktivitelerini organize ederek, çalışanların ve sistemlerin işlerini düzgün şekilde yapmasını sağlamak için kurumsal hedefleri desteklemektir.

  Akademik tanım olarak, İç Denetim Yönetimi, kurumsal hedefleri desteklemek için iç denetim aktivitelerinin organize edilmesi ve uygulanmasının sürekli etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasına yönelik stratejik yaklaşımdır.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal raporlamasının hassasiyetini ve doğruluğunu etkili bir şekilde çalışanların ve sistemlerin doğru şekilde işlemelerini sağlamak için, iç denetim yönetimi kurumsal hedefleri desteklemek için iç denetim aktivitelerini organize eder.

 19. İç denetim izleme: "İç Denetim İzleme", işletmede kurulmuş olan iç denetim sisteminin ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir ölçüt ile çalışmasını sağlamak için yapılan bir faaliyettir. İç denetim izleme, işletme hedeflerine ulaşmak için gerekli olan prosedürlerin yerine getirilmesini sağlamak için önlemlerin alınmasını gerektirir.

  Örnek olarak, bir banka müşterilerinin kredi başvurularının kontrol edilmesini içerir. Bu iç denetim izleme, bankanın müşterilerine kredi önermek istediği zaman kredi başvurularının doğru şekilde değerlendirilmesini sağlamak için gerekli olan prosedürlerin yerine getirilmesini gerektirir.

 20. İç denetim faaliyetleri değerlendirme: İç Denetim Faaliyetleri Değerlendirmesi, bir kuruluşun iç denetim faaliyetlerinin ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin ve mevcut faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi demektir. Akademik tanım olarak, İç denetim faaliyetleri değerlendirmesi, kurumun iç denetim faaliyetlerinin güvenilir ve etkin bir şekilde uygulanmasını gösteren bir yöntemdir.

  Örnek olarak, iç denetim ekibi, kurumun iç denetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için çalışmalar yürütebilir. Bu değerlendirmeler, kurumun kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığını, gizlilik ve güvenliğin sağlanıp sağlanmadığını ve kurumun iç denetime uygunluk düzeyinin ne olduğunu gösterebilir.

 21. İç denetim yönetmeliği: İç denetim yönetmeliği, şirkete ait kaynakların, yönetimin ve faaliyetlerin etkinliği, doğruluğu ve güvenilirliği için uygulanan bir kurallar ve prosedürler kümesidir. Yönetmeliğin amacı, çalışanların etkin ve dürüst bir şekilde çalışmalarını sağlamak, aynı zamanda şirketin çıkarlarına uygun şekilde hareket etmelerini teşvik etmektir.

  Örnek olarak; bir şirketin yönetim kurulu, her yıl yönetim kurulundan üçüncü taraf denetiminin gerçekleştirilmesini belirlemiş olabileceğini düşünelim. Şirket, bu durumun kurallarını iç denetim yönetmeliğinde belirleyecektir. Yönetmelik, üçüncü taraf denetiminin nasıl ve ne zaman yapılacağı, sonuçların kimler tarafından değerlendirileceği, gerektiğinde bir raporun ne zaman hazırlanacağı ve ne içereceği gibi konuları içerecektir.

 22. İç denetim organizasyonu: İç denetim organizasyonu, bir kurumun kendisinin denetimini ve çalışanlarının işlerini denetlemeyi kapsayan bir süreçtir. İç denetim, bir kuruluşun kurumsal hedeflerine, süreçlerine, politikalarına ve uygulamalarına odaklanarak, kuruluşun kendisinin denetimini sürdürmesi için gerekli olan riskleri ve operasyonların performansını değerlendirmeyi ve raporlama işlemlerini sağlar. Akademik tanım olarak, İç denetim, bir kurumun kendisinin denetimini sağlayan, stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmek için riskin kontrolünü ve ölçümünü içeren bir süreçtir.

  Örnek olarak, bir banka, ürün ve hizmetlerinin niteliğini ve müşteri memnuniyetini ölçmek için İç Denetim organizasyonu kullanabilir. İç Denetim, müşteri şikayetlerinin çözümünde de yardımcı olabilir. Banka, müşteri şikayetlerine cevap verebilmek için İç Denetim aracılığıyla istatistikler toplayabilir, verilere dayalı kararlar verebilir ve müşteriye daha iyi hizmet verebilir.

 23. İç denetim maliyeti: İç denetim maliyeti, bir şirketin çalışanlarının, finansal kaynaklarının ve sistemlerinin etkinlik ve verimliliğinin güvence altına alınması için harcadığı zaman ve parayı ifade eder. İç denetim maliyeti, iç denetim faaliyetlerinin sağlanması için gereken ücretleri kapsar, ancak işletmeyle ilgili diğer mali yükümlülükleri kapsamaz.

  Akademik olarak, İç denetim maliyeti; bir şirketin finansal kaynaklarını, çalışanlarını ve sistemlerini denetlemek ve etkinlik ve verimliliklerini kontrol etmek için harcadığı zaman ve parayı ifade eder. İç denetim maliyeti, iç denetim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli ücretleri kapsar, ancak işletmeyle ilgili diğer finansal yükümlülükleri kapsamaz.

  Örnek olarak, bir şirketin iç denetim maliyeti, denetçi ücretleri, yazılım ve donanım, denetim raporlarının hazırlanması ve raporlara dayanarak yapılan değişiklikleri kapsayabilir.

 24. İç denetim yeterliliği: İç Denetim Yetkililiği, bir şirketin etkin bir şekilde işletilmesi ve şirketin etkinliğinin, verimliliğinin ve güvenirliğinin sağlanması için önlemler almasında yardımcı olan bir süreçtir. İç denetim süreci, kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilmesi, risklerin yönetilmesi ve geçerli kuralların ve standartların sağlanması gibi alanlarda gerekli olacak denetim uygulamalarını içerir. Akademik tanım olarak, İç Denetim Yetkililiği; şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesi, risklerin yönetilmesi, mevzuatın ve diğer standartların uygun şekilde uygulanması, muhasebe sistemlerinin kontrolü ve diğer işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan denetim uygulamalarının planlanması ve uygulanmasıdır.

  Örnek olarak, bir finans şirketinde, İç Denetim Yetkililiği faaliyetleri, mevcut finansal raporlama sistemlerinin denetlenmesi, kontrol noktalarının incelenmesi ve finansal kayıtların doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması gibi alanlarda yer alabilir.

 25. İç denetim yönetim sistemi: İç denetim yönetim sistemi, kurumların çalışmalarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem, çalışmaların denetlenebilirliği, verimliliği, etkinliği ve kurumsal sorumluluk konularının kontrol altına alınmasını sağlamak için kullanılan düzenlemeleri ve prosedürleri kapsamaktadır.

  Akademik olarak, İç Denetim Yönetim Sistemi, çalışmaların denetlenmesini, verimliliğini, etkinliğini ve kurumsal sorumluluğu arttırmak için kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem, çalışma alanlarının denetiminin sürekli ve sistematik şekilde yürütülmesini, kurumsal çıkarların korunmasını ve çalışma içi risklerin belirlenmesini sağlamak için kullanılan prosedürleri ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

  Örnek olarak, bir kurum, İç Denetim Yönetim Sistemi kullanarak faturaların denetlenmesini, ödemelerin yapılmasını ve kurumsal çıkarların korunmasını sağlayabilir. Bu sistem, faturaların muhasebe bilgileri ile kontrol edilmesi, ödemelerin geçerli ve güncel faturalara dayandırılması ve muhasebe kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması gibi önlemleri içerir.

 26. İç denetim kanıtları: İç denetim kanıtları, iç denetim sürecinin başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve kontrol etme işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütüldüğünü doğrulayan materyallerdir. Akademik tanımı, iç denetimin gerçekleşmesinde kullanılan tüm kanıtların, iç denetim sürecinin başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve kontrol etme işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütüldüğünü doğrulayan malzemeler olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin muhasebe departmanında personel maaşlarının muhasebe kayıtlarında düzgün bir şekilde yürütüldüğünü doğrulamak için, personel maaş makbuzları, ödeme kayıtları vb. gibi iç denetim kanıtları kullanılır.

 27. İç denetim yöntemleri: İç Denetim yöntemleri, şirketin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için öngörülen ve uygulanan süreçler, prosedürler, politikalar ve kontrollerin ekonomik, finansal, teknik veya veri güvenliği gibi farklı alanların tümünü kapsayan bir denetim yaklaşımıdır. İç denetimde, işletme çalışanlarının davranışlarının ve işlerinin etkinliğinin, verimliliğinin, güvenilirliğinin ve tutarlılığının kontrolünün sağlanması gerekir. Örnek olarak, bir şirketin finansal etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için, her yıl denetçiler tarafından yapılan finansal raporlama ve muhasebe denetimleri İç Denetim yöntemlerindendir.

 28. İç denetim hedefleri: İç Denetim Hedefleri, her örgütün kendine özgü iç denetime dayalı işlemleri gerçekleştirmesini ve bu işlemlerin maksimum verimlilik ve etkinlik ile gerçekleştirilmesini sağlamak için belirlenmiş hedeflerdir. İç denetim hedefleri, her örgütün iç süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini arttırmayı, kurumsal riskleri ve süreçlerin kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi, örgütün değerlerini ve amaçlarını koruyup geliştirmeyi, sağlıklı ve adil finansal raporlama ve denetim süreçlerini sağlamayı amaçlar.

  Örnek olarak, bir örgüt iç denetim hedeflerini, fonların etkin kullanımını sağlamak için ücretlerin, harcamaların ve diğer masrafların düzenli olarak denetlenmesini ve izlenmesini içerebilir. Ayrıca, finansal raporlama süreçlerinin güvenilirliğini ve adaletini sağlamak için gerekli standartların uygulanmasını da sağlamak gerekebilir.

 29. İç denetim görevleri: İç Denetim Görevleri, bir organizasyonun faaliyetlerini, stratejilerini, politikalarını, yönetim sistemini ve kaynaklarını sürekli olarak değerlendirmeyi içeren, özgür, bağımsız ve objektif bir kontrol sürecidir. İç denetim, karar verme süreci için güvenilirliği, doğruluğu ve etkinliği önemli ölçüde artırmayı amaçlar. Akademik tanım olarak, İç Denetim, organizasyonların örgütsel amaçlarını ulaşmada kullandıkları kaynakların verimli, etkin ve dürüst bir şekilde kullanımını sağlamak için kurulmuş bir sistemdir.

  Örnek olarak, bir şirketin faturalama sistemini iç denetim amacıyla kontrol etmek, şirketin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanıldığından emin olmak için gerçekleştirilen bir kontrol sürecidir. İç denetim, faturalama sisteminin güvenliğini ve doğruluğunu test etmeyi amaçlayacaktır.

 30. İç denetim performansı: İç Denetim Performansı, kurumsal ve yönetimsel süreçlerin bir gözden geçirme sürecidir. İç denetim, kurumsal finansal ve operasyonel riskleri tespit etme, önleme, azaltma ve bunların düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlama amacıyla, örgütün içindeki her türlü faaliyetin denetlenmesi anlamına gelmektedir. Akademik tanım olarak, İç Denetim Performansı, bir örgütün stratejik amaçlarına ulaşması için uygulanan iç denetim faaliyetlerinin yönetimin, finansal sağlık durumunun ve risk yönetiminin etkinliğini ölçme çalışmalarıdır.

  Örnek olarak, bir şirketin stratejik amacı, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasıdır. İç denetim ekibi, şirketin faaliyetlerinin etkililiğini ölçmek için, verimlilik ve maliyetleri ölçme çalışmalarını yürütecek, saptanan eksiklikleri saptayacak ve gerekli önlemleri almaya çalışacaktır.

 31. İç denetim raporlama yöntemleri: İç denetim raporlama yöntemleri, bir işletme için oluşturulan denetimin sonuçlarının raporlanması için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler, denetimin yürütüldüğü alanların performansını, yönetimin kararlarını ve stratejilerin başarısını ölçmek için kullanılan raporlama prosedürlerini içerir. Akademik tanım olarak, iç denetim raporlama yöntemleri, bir işletme için çeşitli denetim alanlarının (finansal, operasyonel, sistemler, yönetim) işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesini ölçmek ve raporlamak için kullanılan prosedürleri ifade eder.

  Örnek olarak, bir iç denetim raporlama yöntemi olarak, bir işletmede örgütsel etkinliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntem olan Balanced Scorecard yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, işletme hedeflerini ve stratejilerini ölçmek için finansal, müşteri, iş süreçleri ve örgütsel öğrenme alanlarını dört farklı bileşenden oluşan bir puan tablosu oluşturmak için kullanılır. Böylece, çoğu zaman işletme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının gözlemlenmesi ve raporlanması mümkün olur.

 32. İç denetim eğitimi: İç Denetim Eğitimi, bir organizasyonun iç süreçlerinin yönetiminin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kurulan ve yürütülen sistemlerin denetlenmesi anlamına gelmektedir. İç denetim eğitiminin amacı, özellikle işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının, kurumsal sorumlulukları, karar verme süreçleri, risk yönetimi ve denetim süreçleri gibi iç denetim süreçlerinin üstünü çizmek ve kuruluşun değerlerinin, amaçlarının ve stratejilerinin sağlanmasına yardımcı olmaktır.

  Örnek olarak, bir işletme, iç denetim eğitimi alan personeline, iç kontrol sistemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesiyle ilgili kuralları, prosedürleri ve standartları öğretir. Bu eğitim, personel tarafından kurumsal risk yönetimine, karar verme süreçlerine ve denetim süreçlerine ilişkin iç denetim süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

 33. İç denetim planlama prosedürleri: İç denetim planlama prosedürleri, iç denetimin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının raporlanması sürecini kapsayan işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İç denetim planlama prosedürleri, iç denetimin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla belirli adımları içerir. Bunlar arasında, kurumun hedefleri ve risklerinin belirlenmesi, denetim ekibinin oluşturulması, denetim çalışmasının planlanması, denetim çalışmasının sonuçlarının raporlanması ve önerilerinin uygulanması sayılabilir.

  Örnek olarak, iç denetim planlama prosedürleri, bir kurumun risklerini belirlemek için bir risk analizi gerçekleştirmek, denetim ekibini oluşturmak, denetim çalışmasının planlanmasını tamamlamak, denetim çalışmasının sonuçlarını raporlamak ve uygun önerileri uygulamak gibi çalışmaları içerir.

 34. İç denetim şirket politikaları: İç denetim şirket politikaları, bir şirket tarafından uygulanmak üzere tasarlanmış ve uygulanmakta olan kurallar, prosedürler ve standartlar bütünüdür. İç denetim şirket politikaları, şirketin sahip olduğu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde korunmasını, şirketin amaçlarına ulaşmasını ve görevlerinin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Akademik tanım olarak, İç Denetim Şirket Politikaları, bir şirketin uygulamak zorunda olduğu kuralların, prosedürlerin ve standartların bütünü olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir işletme için ödeme prosedürleri, kaynak kullanımı ve mali kontrol sistemleri gibi iç denetim şirket politikalarının örnekleri olarak gösterebiliriz. Bu politikaların tüm işletme çalışanları tarafından uygulanması gerekmektedir.

 35. İç denetim bağımsızlığı: İç denetim bağımsızlığı, iç denetim ekibi tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinin, denetlenecek kurumun yönetim kurulu veya başka bir taraf tarafından etkilenmeden sürdürülebilmesini sağlayan bir özelliktir. Akademik tanım olarak, iç denetim bağımsızlığı, iç denetim faaliyetlerinin, kurumun yönetim kurulu veya başka bir taraf tarafından etkilenmeden, doğru ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için uygun makul ölçüde kalite ve bağımsızlık gerektiren özel bir özellik olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, şirket yönetim kurulu veya başka bir tarafın, iç denetim ekibinin denetim faaliyetlerini etkilemeye çalışması halinde, iç denetim ekibinin denetim faaliyetlerinin, kurumun yönetim kurulunun veya başka bir tarafın beklentilerine uygun olarak gerçekleştirilmesini önlemek için iç denetim bağımsızlığı önemlidir. İç denetim ekibi, kurumun yönetim kurulu veya başka bir tarafın çıkarlarını öne almadan, doğru ve etkin şekilde çalışmalarını sürdürebilmelidir.

 36. İç denetim program yönetimi: İç Denetim Program Yönetimi; bir işletmenin iç denetim faaliyetlerinin kontrol edilebilmesi için iç denetim program yönetiminin uygulanmasını ifade eder. İç denetim program yönetimi, iç denetim personelinin kontrol ve değerlendirmelerini, çalışmalarını ve sonuçlarının raporlanmasını içerir. İç denetim programının nihai amacı, işletmeyi risklerden koruyarak, karlılığını ve verimliliğini mümkün olan en üst düzeye çıkarmaktır.

  Örnek olarak; şirketin farklı alanlarının denetlenmesi için bir iç denetim programı oluşturulması söz konusu olabilir. Program, kontrol ve değerlendirme çalışmalarının ne sıklıkta yapılacağı, ne tür personelin katılımı ile yapılacağı gibi detayları içermektedir. Sonuçlar raporlanmakta ve işletme için önerilen çözümler karar mekanizmalarına sunulmaktadır.

 37. İç denetim açıklamaları: İç Denetim Açıklamaları, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli olarak izlenmesi ve ölçülmesi için kullanılan açıklamalardır. Akademik tanım olarak, İç Denetim Açıklamaları, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliğinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının raporlanması için gerekli açıklamaları içerir.

  Örnek: Bir iç denetim açıklaması, bir kurumun finansal raporlarında belirli bir dönem için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. İç denetim açıklaması, kuruluşun faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, etkinliğinin değerlendirilmesi, sonuçlarının raporlanması ve güvenilir finansal bilgilerin sağlanması gibi konuları kapsar.

 38. İç denetim iç kontrol: İç denetim ve iç kontrol, yönetimin sağladığı denetim sistemidir. Bu sistem, çalışanların ve işlemlerin yönetimin gösterdiği kuralları karşılamasını sağlamak ve çalışanların bağlı olduğu kurallara uyumlu olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Akademik tanım olarak, İç denetim ve iç kontrol, işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlamak için belirlenmiş olan kurallara ve prosedürlere uygunluk arayan ve işletmenin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını temin eden yönetimin sağladığı denetim sistemi olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir işletmenin ödemelerini yaparken, ödemelerin işletme politikalarına uygunluk arayışının İç denetim ve iç kontrol sistemi ile sağlanmasını örnekleyebiliriz. Ödeme yapılmadan önce, ödeme için gerekli evrakların doğru bir şekilde doldurulmuş olması ve ödeme talebinin ödeme prosedürlerine uygunluk arayışının İç denetim ve iç kontrol sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekir.

 39. İç denetim dış denetim: İç denetim, bir işletme veya kurumun işlemlerini kontrol amacıyla yönetim tarafından yürütülen bir süreçtir. İç denetim, stratejik planlama, operasyonel ve finansal performans gibi konularda kurumun bir dizi kontrol aracı kullanarak düzenli olarak denetlenmesini sağlar. İç denetim, dış denetimden farklı olarak, iç kontrol sistemlerinin çalışmasının etkinliğini sağlamak için bir işletme tarafından yürütülen kendi denetim sürecidir.

  Örnek olarak, bir işletme, finansal raporlarını düzenli olarak denetlemek ve doğrulamak için kendi içerisinde iç denetim sürecini kullanabilir. İç denetim, işletmenin finansal raporlarının doğruluğunu denetleyen ve gerektiğinde kurumsal sorumluluğu arttıran bir güvenlik önlemidir.

 40. İç denetim prosedürleri: İç denetim prosedürleri; işletme içindeki veya bir şirket tarafından var olan faaliyetlerin güvenilirliği, doğruluğu ve verimliliği hakkında güvence sağlamak amacıyla uygulanan kontrol süreçleridir. Akademik olarak tanımlanmış olsa bile, iç denetim prosedürleri çoğunlukla işletmenin mevcut politikalarının uygulanmasını, işletme kontrol sisteminin kurulmasını ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini içerir.

  Örnek olarak; bir ödeme işlemi için iç denetim prosedürleri, ödeme işleminden önce ödeme talimatının düzgün bir şekilde doğrulanmasını, ödeme işleminin işletme politikalarına uygun olarak gerçekleştirilmesini ve ödemeyi takip eden bir kayıt tutulmasını gerektirebilir.

 41. İç denetim hedef belirleme: İç denetim hedef belirleme; örgütün faaliyetleri ile ilgili belirli kalite standardlarını saptamak ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli olan denetim stratejilerini belirlemek için kullanılan bir terimdir. Bu terim, iç denetim süreçlerinin örgütün stratejik ve operasyonel hedeflerini nasıl gerçekleştirebileceğini belirlemek için kullanılır.

  Örnek olarak; bir bankanın müşteri memnuniyeti için belirlediği hedef, iç denetim süreçlerinin müşteri memnuniyeti alanında nasıl başarılı olacağını belirlemek için kullanılan bir hedef belirleme terimidir. İç denetim süreci, bankanın müşteri memnuniyeti alanında etkinliğini artırmak için gereken denetim stratejilerini belirleyerek bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır.

 42. İç denetim bağımsız değerlendirme: İç denetim bağımsız değerlendirme, bir iç denetim departmanı tarafından bir işletme veya kuruluşun risk ve performansının ne kadar etkili bir şekilde yönetildiğinin değerlendirilmesi olarak tanımlanır. İç denetim bağımsız değerlendirmesinin amacı, işletmenin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak için gerekli olan kontrol mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde işletildiğini ve kontrol etmek için gerekli olan süreci doğru bir şekilde uygulandığını doğrulamaktır.

  Örnek olarak; bir işletmede, bir ürün veya hizmetin finansal performansını ölçmek için, bir iç denetim departmanı tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirme, işletmenin ürün veya hizmetin gelir ve giderleri arasındaki dengeyi korumasına yardımcı olacaktır.

 43. İç denetim raporlama araçları: İç Denetim Raporlama Araçları, denetimin sonuçlarının belirli bir şekilde raporlanmasını sağlayan araç ve tekniklerdir. İç denetim raporlama araçları, iç denetçinin belirli bir denetim süreci sonunda elde ettiği sonuçların raporlanmasını sağlamak için kullanılan bir çeşit araç ve tekniklerdir. Genellikle, denetim raporlarının içeriği, denetçinin denetimin yapıldığı alanın durumu, göstergeleri ve önerileri içerir.

  Örnek olarak, bir iç denetçi bir kuruluşun ödeme işlemleriyle ilgili olarak özel bir denetim yapmış olabilir. İç denetim raporlama araçlarının kullanılması, iç denetçinin denetim sürecinin sonunda elde ettiği sonuçların raporlanmasını sağlayacaktır. Denetim raporunda, denetim sürecinin sonunda elde edilen sonuçlar, ödeme işlemlerinin mevcut durumu ve önerilerin içeriği yer alacaktır.

 44. İç denetim kontrol mekanizmaları: İç denetim kontrol mekanizmaları; bir şirketin, örgütün veya organizasyonun etkinliğini, verimliliğini ve güvenliğini arttırmak ve korumak amacıyla uygulanan özel kontrol sistemleridir. Akademik anlamda tanımlandığında, bu mekanizmalar; bir şirketin yönetiminin, en iyi uygulamaları uygulamak, performansını değerlendirmek ve riskleri en aza indirmek için gerekli olan denetim ve gözetim sistemlerinin özünü oluşturmaktır.

  Örnek olarak; bir iç denetim mekanizması olarak bir şirketin, tüm ödemelerinin veya ödeme önceliklerinin kayıtlarını tutan bir veri tabanı oluşturması ve düzenli aralıklarla bu kayıtları denetlemek ve güncellemek gibi bir sistem kullanılabilir. Bu mekanizma, ödemelerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını ve ödeme önceliklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.

 45. İç denetim stratejik yönetim: İç denetim stratejik yönetim, kurumların stratejik hedeflerinin gözetimi, denetimi ve ölçülmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. İç denetim stratejik yönetim, işletme stratejilerini gerçekleştirmek için gerekli kaynakların planlanması, kullanımının ve sonuçlarının izlenmesi için gereken denetim ve denetim sistemlerinin sağlanmasını içerir. İç denetim stratejik yönetim, kurumun stratejik planlarının çalıştırılmasını ve hedeflerinin yakalanmasını sağlamak için güvenilir bilgi ve altyapının sağlanmasını da içerir.

  Örnek: Bir şirketin stratejik hedefi, kurumsal verimliliğini artırmaktır. İç denetim stratejik yönetim, bu hedefe ulaşmak için şirketin kaynaklarının denetim ve denetim sistemlerinin sağlanmasını içerir. Şirket, bu denetim sistemleri ile ilgili bilgileri ve verileri toplayarak, kurumsal verimliliği ölçme, değerlendirme ve geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli stratejik kararları alabilir.

 46. İç denetim gözetim: İç denetim gözetim, merkezi denetim fonksiyonu tarafından kurumların çalışma alanlarında ve uygulamalarında kontrol edilmesi anlamına gelir. İç denetim gözetim, bir işletmenin çalışma prensiplerinin doğrulanmasını ve uygunluğunun sağlanmasını sağlar. İç denetim gözetim, bir işletmenin performansını, çalışma sistemlerini, fonları ve diğer kaynaklarının kullanımını ve kayıtlarının tutulmasını, verimliliğini, güvenliğini, etkinliğini ve sürekliliğini kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

  Örnek olarak, bir işletmenin muhasebe kayıtlarını iç denetim gözetimiyle denetlemek, kayıtların doğru olduğundan emin olmak için, kayıtların doğru şekilde tutulduğundan emin olmak için ve kayıtların güvenli bir şekilde saklandığından emin olmak için gereklidir.

 47. İç denetim planlama süreci: İç Denetim Planlama Süreci, bir işletmenin iç denetim faaliyetlerinin doğru şekilde planlanmasını sağlamak için uygulanan stratejidir. İç denetim planlama süreci, işletmenin mevcut durumunu değerlendirmesine, riskleri tanımlamasına, öncelikleri belirlemesine ve önlemleri uygulamasına olanak sağlar. Bu süreç, önemli bir görev olan iç denetim faaliyetlerini doğru şekilde planlamak için tasarlanmıştır.

  İşletme sahibi, iç denetim planlama sürecini başlatmak için öncelikle mevcut durumu değerlendirmelidir. Bu, işletmeyi etkileyebilecek riskleri ve öncelikleri belirlemeyi kolaylaştıracaktır. Riskleri tanımlamak için, işletme sahibinin güvenlik, verimlilik, verimlilik, güvenlik gibi konularda ciddi işler oluşturması gerekecektir. Ardından, işletme sahibinin öncelikleri belirlemelidir. Bu, işletme sahibinin önceliklerini ve hedeflerini belirlemesini kolaylaştıracaktır. Son olarak, işletme sahibi iç denetim faaliyetlerini uygulamak için gerekli önlemleri almalıdır. Örneğin, işletme sahibinin iç denetim faaliyetlerine yönelik yazılı politikalar oluşturması gerekebilir.

  Örnek: Bir işletme, iç denetim planlama sürecini başlatmak için öncelikle mevcut durumunu değerlendirmelidir. İşletme, potansiyel riskleri ve öncelikleri belirlemek için güvenlik, verimlilik, güvenlik ve verimlilik gibi konularda ciddi çalışmalar yapmalıdır. Ardından, işletme sahibinin öncelikleri belirlemelidir. Son olarak, işletme sahibi iç denetim faaliyetlerini uygulamak için gerekli önlemleri almalıdır. Bunların arasında, iç denetim faaliyetlerine yönelik yazılı politikalar oluşturma ve iç denetim sistemlerinin düzenli olarak test edilmesi yer alır.

 48. i̇ç denetim performans göstergeleri: İç denetim performans göstergeleri, örgütün iç denetim süreçlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan ölçümlerdir. Bu göstergeler, örgütün özellikle stratejik amaçları, riskleri ve kontrol işlemleri ile ilgili olarak başarısının ölçülmesine yardımcı olur. Akademik tanım olarak, İç denetim performans göstergeleri, örgütün iç denetim süreçlerinin etkinliğinin ölçülmesini sağlayan ölçümlerdir.

  Örneğin, bir örgütün çalışanlarının görevlerini yerine getirdiğini ve verimliliklerini ölçmek için, iç denetim performans göstergeleri olarak çalışanların, görevlerini yerine getirme oranları ve zamanını takip edebilirsiniz.

 49. İç denetim sistemleri: 'İç Denetim Sistemleri', bir organizasyonun faaliyetlerinin ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan sistemlerin genel adıdır. İç denetim sistemleri denetimleri, kurumsal yönetim sistemlerini, finansal kayıtları ve performansını içerir. Akademik tanımı, bir işletmenin örgütsel faaliyetlerinin, kaynaklarının ve yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde planlanmasını, yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan sistemleri ifade eder.

  Örnek olarak, bir işletmenin üretim faaliyetlerini denetlemek için kullanılan bir İç Denetim Sistemi oluşturulabilir. Bu sistem, üretim süreçlerinin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi için kullanılabilecek her türlü kaynaktan veri toplamayı ve analiz etmeyi içerebilir. Sistem, ayrıca üretim süreçlerinin kontrol edilmesi için gerekli tüm teknikleri ve prosedürleri de belirlemeyi amaçlar.

 50. İç denetim süreci kontrolü: İç denetim süreci kontrolü, şirketin iç denetim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için uygulanan bir kontrol sistemidir. İç denetim süreci kontrolü, şirketin iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin, güvenilirliğinin ve etkinliğinin sağlanmasını amaçlar. Bu kontrol sistemi, şirketin iç denetim sürecinin, şirketin stratejik hedefleri ve risk yönetim stratejisiyle uyumlu olmasını, mevcut faaliyetlerin performansının ve iç denetim sürecinin etkinliğinin sürekli izlenmesini ve değerlendirilmesini ve gerektiğinde gereken değişikliklerin yapılmasını sağlamak için uygulanır.

  Örnek olarak, şirketin iç denetim süreci kontrolü, yıllık olarak yürütülen iç denetim testleri ile şirketin operasyonel ve finansal faaliyetlerindeki risklerin belirlenmesini ve önlenmesini amaçlar. İç denetim süreci kontrolü, şirketin stratejik hedefleri ve risk yönetim stratejisiyle uyumlu olmak ve iç denetim sürecinin etkinlik ve kalitesinin sürekli değerlendirilmesi ve izlenmesini içerir.

 51. İç denetim etik: İç Denetim Etiği, kurumların kendi içlerindeki finansal ve operasyonel işlemlerin etik standartlarının gözetilmesini sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, kurumların finansal ve operasyonel işlemlerini etik değerlere uygun olarak yürütmesini ve etik ilkeleriyle çelişen davranışlardan kaçınmasını sağlar. İç denetim etiği, her bir kurumun özünde etik bir çerçevede yürütülecek tüm işlemleri tanımlamak ve kuralların kurumun içindeki herkes tarafından kabul edilmesini sağlamak için kullanılır.

  Örnek olarak, bir kurumun iç denetim etiği gereği her bir çalışanın etik değerlerle uyumlu davranmasını ve etik ilkeleriyle çelişen davranışlardan kaçınmasını istemesi gösterilebilir. Bu durumda, kurumun etik ilkelerinde belirtilen her bir etik kurala uyulması ve bu kuralların her bir çalışan tarafından kabul edilmesi gerekecektir.

 52. İç denetim görev dağılımı: İç denetim görev dağılımı, iç denetimin yürütülmesi için görevlerin belirlenmiş ve kişilere atanmış özel sorumlulukların bir dağılımı olarak tanımlanabilir. İç denetim görev dağılımı, her bir iç denetimin kapsamını, önceliklerini, başarı ölçütlerini ve kontrollerin uygulanmasını içeren bir plana dayanır. Akademik olarak, iç denetim görev dağılımı, bir iç denetimin kapsamı, öncelikleri, başarı ölçütleri ve kontrolleri için tasarlanmış bir stratejinin bir parçası olarak tanımlanır.Örnek olarak; bir şirketin finansal iç denetiminin görev dağılımı, finansal raporlama, karşılaştırmalı analiz, iç kontrol sistemi, kurumsal yönetim standartları, karşılaştırmalı analiz, vergilendirme, bütçeleme, satın alma ve satış kontrolü gibi konuları içerebilir.

 53. İç denetim koordinasyonu: İç denetim koordinasyonu, bir işletmenin iç denetiminin etkin bir şekilde yürütülmesini organize etmek için kurumsal iç denetime, dış denetime, finansal denetime veya risk yönetimine dayanan bir politika ve prosedürler bütünüdür. İç denetim koordinasyonu, iç denetimin etkinliğini artırmak ve etkin bir şekilde kontrol etmek için ortak ve özgün bir yaklaşım sürdürmek için bu yönde çabalar sağlar.

  Örnek olarak; bir işletmenin iç denetim koordinasyonu oluşturmak için, işletme yönetimi, üst yönetim ve denetçiler arasında sürekli bir diyalog sağlamalıdır. İç denetimin etkinliğinin artırılması için, işletme yönetiminin iç denetim süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmesi gerekir. Denetlenen işletme ile denetçiler arasında, iç denetimin doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak şekilde bir koordinasyon sağlanmalıdır.

 54. İç denetim gözetim faaliyetleri: İç denetim gözetim faaliyetleri, bir kurumun veya organizasyonun çalışmalarının etkinliği, verimliliği ve güvenliği açısından kontrol edilmesi ve mevcut politika ve prosedürlerinin uygulanmasının gözetim altında tutulmasını ifade eder. Akademik olarak, iç denetim gözetim faaliyetleri, iç bir otorite olarak kurumun görevlerinin etkinliğini, verimliliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan sistematik ve kontrollü bir araç olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir kurumun finansal kontrol sistemini kontrol etmek için iç denetim gözetim faaliyetleri uygulanabilir. Bu, kurumun ödemelerinin, kayıtlarının ve hesaplarının doğru ve zamanında tutulmasını gözetmek ve gerekli prosedürleri uygulamak için kurumun içindeki bir otorite tarafından gerçekleştirilen bir denetimdir.

 55. İç denetim süreç tasarımı: İç denetim süreç tasarımı, İç denetim uygulamalarının yaklaşımının ve planlamasının tasarımıdır. Bu tasarım, iç denetim etkinliğinin amacının, çalışmalarının belirli bir amaca ulaşmak için düzenli ve uygun bir şekilde planlanması için gerekli kaynakların ve çalışmaların düzenlenmesi için gereken detaylı bir yaklaşımı içerir.

  Örnek olarak, İç denetim şirketi, müşterisinin finansal süreçlerinin etkinliğini ve güvenliğini garanti etmek için, bir süreç tasarımı oluşturur. Bu, müşterinin mevcut süreçlerinin gözden geçirilmesini, mevcut iş prosedürlerini ve güvenlik sistemlerini değerlendirmesini, gerektiğinde bunları güncellemesini ve test etmesini içerir. Böylece, İç denetim şirketi, müşterisinin finansal raporlama ve operasyonlarının etkinliğini ve güvenliğini garanti edebilir.

 56. İç denetim uygulamaları: İç Denetim Uygulamaları terimi, iç denetimin kapsamını tanımlayan ve uygulanan stratejileri ve araçları anlatan bir terimdir. İç denetim, bir işletme tarafından kurumsal kontrol sistemini ve bu sistemin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kurulmuş olan ve işletme tarafından desteklenen bir mekanizmadır. İç denetim uygulamaları, bir işletmenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmasını, işletmenin çıkarlarını korumasını ve işletmenin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak için kullanılan stratejiler ve araçlardır.

  Örnek olarak, bir işletme için iç denetim uygulamaları arasında, işletme çalışanlarının kararlarının etik açıdan doğru olup olmadığını değerlendirmek için etik kurallara göre yapılan denetimler sayılabilir. Bu denetimler, işletmenin etik ilkelerini takip edip etmediğini anlamak için kullanılır ve bu ilkelerin işletme çalışanları tarafından ihlal edilmesi halinde gerekli olan önlemlerin alınmasını sağlar.

 57. İç denetim faaliyetleri koordinasyonu: İç denetim faaliyetleri koordinasyonu, bir işletmenin çalışanlarının, faaliyetlerinin ve ürünlerinin iç denetiminin güvenilirliğini denetlemek için düzenlenmiş bir sistemdir. İç denetim faaliyetleri koordinasyonu, işletmenin kurumsal kontrol sistemini kurmak ve düzenlemek için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, işletmede var olan veya işletmeye yönelik güvenilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanmış iç denetim aracılarının sistematik olarak kontrol edilmesi ve yönetilmesini içerir.

  Örnek: Bir banka, iç denetim faaliyetleri koordinasyonu için, kendi içinde çalışan bir İç Denetim departmanı oluşturur. Departman, bankanın her yöne yönelik operasyonlarını denetlemek için kurumsal kontrol sistemlerini kontrol etmeli ve güncellemelidir. İç Denetim departmanı, bankanın çalışanlarının ürünlerinin ve faaliyetlerinin güvenilirliğini denetlemek için düzenli olarak iç denetim faaliyetleri yürütmelidir.

 58. İç denetim çıktıları: İç denetim çıktıları, bir iç denetim sürecinin sonuçlarını ifade eder. Bu sonuçlar, iç denetçinin gözlemleri, çalışmaları ve raporlaması aracılığıyla sağlanan tavsiyeler, öneriler ve kurumsal riskler hakkındaki görüşleri içerir. Akademik olarak, iç denetim çıktıları, “iç denetim kurumunun, bir organizasyonun çalışmalarının gözlemleri, testleri, çözümleri veya önerileri ile ilgili olarak sağladığı veriler ve bilgilerin toplamı” olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir iç denetçi, şirketin öz kaynaklarının denetlenmesi ve verimliliğinin iyileştirilmesi amacıyla bir çalışma yaptı. Sonuç olarak, iç denetçinin raporunda şirketin mevcut iş süreçleri hakkında yaptığı gözlemleri, yapılan önerileri, denetlenen kurumsal riskleri ve teklif edilen çözümleri içeren İç Denetim Çıktıları sunuldu.

 59. İç denetim soruşturma: İç Denetim Soruşturması, iç denetimin bir parçası olarak, bir kuruluşun faaliyetlerinin etkinliği, güvenliği ve doğruluğu hakkında bilgi edinmek için yürütülen analitik, incelemeleri, kontrolleri ve araştırmaları kapsar. İç denetim soruşturması, iç denetimin tüm faaliyetlerinin bir parçası olarak, özellikle kuruluşun kontrol yapısını, yönetim sistemlerini ve fonksiyonel sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek için yürütülür.

  Örnek olarak, bir iç denetim soruşturması, bir kuruluşun finansal ve operasyonel verimliliğini değerlendirmek için kullanılan çeşitli araçların etkinliğini inceleyebilir. İç denetim soruşturması, kuruluşun finansal kayıtlarının güvenliğini ve doğruluğunu test etmek için geçerli sözleşme ve ödeme prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemek ve denetlemek için de kullanılabilir.

 60. İç denetim teknikleri: İç Denetim Teknikleri, iç denetim sürecinin yürütülmesinde kullanılan araçlar, yöntemler ve yönetim tekniklerinin tümünü kapsayan bir terimdir. İç denetim teknikleri, iç denetim sürecinin önemi, planlama, uygulama ve raporlama süreçleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır.

  İç denetim teknikleri, örneğin, değerlendirme ve analiz, denetçilerin raporlaması, denetim kayıtlarının tutulması ve saklanması, denetim kriterlerinin seçilmesi, denetim sürecinin tasarlanması ve uygulanması gibi çeşitli araç ve yöntemleri içerir. Örneğin, denetim raporlaması, denetim kayıtlarının tutulması ve saklanması gibi iç denetim teknikleri, iç denetim sürecinin etkinliğini artırmak için kullanılır.

 61. İç denetim faaliyet alanları: İç denetim faaliyet alanları, özel ve kamu sektörlerindeki kuruluşların finansal, uygulama ve diğer önemli operasyonel faaliyetlerini denetlemek için kullanılan bir dizi tanımlanmış faaliyet ve prosedürlerin genel ifadesidir. Akademik olarak, iç denetim, kuruluşun bir üst yönetim tarafından onaylanan amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kuruluşun etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan sistemlerin denetlenmesini içerir. Örnek olarak, bir şirketin muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek, önlemlerin yerine getirilmesine ilişkin yasal veya politika zorunluluklarının takibinin sağlanması veya risklerin belirlenmesi ve kontrol edilmesi için mevcut faaliyetlerin incelenmesi gibi iç denetim faaliyet alanları düşünülebilir.

 62. İç denetim gözetim süreçleri: İç denetim gözetim süreçleri, bir şirketin kendi içindeki faaliyetlerini kontrol etmesini sağlayan bir süreçtir. İç denetim gözetim süreci, bir şirketin mali raporlama, vergi uygulamaları, mali yönetim, çalışanların performansı, kontrol ve güvenlik politikaları gibi faaliyetlerinin etkinliği, doğruluğu ve güvenilirliği açısından denetlenmesini içerir.

  Örnek: Bir bankanın, mali raporlamasının doğruluğunu kontrol etmek için İç Denetim Gözetim Süreci kullanması gerekir. Banka, raporlamalardaki bilgilerin doğruluğunu, kullanılan kaynakların yeterli ve güvenilir olduğunu ve bankanın mali politikalarının uygulanmasının gerektiği gibi uygulandığını kontrol edebilir.

 63. İç denetim faaliyetleri yönetimi: İç denetim faaliyetleri yönetimi, bir kuruluşun iç denetim işlemlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan süreçlerin tümünün bir araya getirilmesi olarak tanımlanır. Örnek olarak, bir şirketin risklerini belirlemek, güvenlik önlemlerini tespit etmek ve uygulamak ve mevcut kontrolleri değerlendirmek için iç denetim faaliyetleri yönetimi kullanılabilir. Ayrıca, kurumun iç denetim fonksiyonunun etkinliğini artırmak ve verimliliğini arttırmak için sürekli iyileştirme ve gelişim süreçleri de iç denetim faaliyetleri yönetiminde kullanılır.

 64. İç denetim operasyonları: İç denetim operasyonları, şirketin faaliyetlerinin, stratejik hedeflerinin ve mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için yürütülen denetim aktivitelerini ifade eder. İç denetim, kurumsal yönetimin kurumsal hedefleri doğrultusunda kârlılık, verimlilik, etkinlik ve güvenilirliğin sağlanmasını amaçlar. Akademik tanım olarak, iç denetim operasyonları, bir şirketin faaliyetlerini, stratejik hedeflerini ve mevcut kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını desteklemek amacıyla yürütülen denetim aktivitelerini ifade etmektedir.

  Örnek olarak, bir şirketin her bir departmanının her ay kendi bütçesini tutmasını sağlamak amacıyla, iç denetim operasyonlarının uygulandığını düşünelim. Bu operasyonlar, her departmanın bütçesinden her ay sorumlu olacak kişilerin, belirlenen bütçeyi aşmamak için her ay kendi bütçelerini kontrol etmesini sağlar.

 65. İç denetim kapsamı: İç Denetim Kapsamı, bir işletmenin üretim sürecini denetleyen süreçler, prosedürler, kontroller ve uygulamaların tümünü ifade eder. Akademik tanımı olarak, İç Denetim Kapsamı, bir işletmenin akıllı, kalıcı ve yerinde yönetim süreci çerçevesinde, çalışanların ve müşterilerin beklentilerini karşılamak için tasarlanmış ve uygulanmış tüm kontrolleri içerir.

  Örnek olarak, bir banka, İç Denetim Kapsamı içerisinde mevcut olan herhangi bir prosedürün, mevduatların kontrol edilmesini sağlayan güvenlik kontrolleri yürütmektedir. Bu, müşterilerin kaynaklarının güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için tasarlanmış özel kontrollerdir.

 66. İç denetim verimlilik: İç denetim verimliliği, bir iç denetim sürecinin yöntemler, işlemler ve faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmek için kullanılan bir yaklaşım olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, iç denetim ekibinin ve diğer iç denetim kaynaklarının etkili bir şekilde planlanmasını, oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak için önemlidir.

  Örnek olarak, iç denetim ekibi, iç denetim verimliliğini arttırmak için çeşitli teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler arasında, çevrimiçi denetim ve denetim yönetim sistemleri, denetim raporlama ve izleme sistemleri ve diğer bilgisayar destekli iç denetim yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler, iç denetim ekibinin daha verimli çalışmasını sağlayarak, iç denetim sürecini daha etkin hale getirebilir.

 67. İç denetim araştırma: İç Denetim Araştırması, bir işletmenin iç kontrol sistemi açısından denetiminin gerçekleştirilmesi sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, işletmenin stratejileri, politikaları, prosedürleri ve öngörülen kontrol unsurlarının etkinliğini, güvenilirliğini ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. Akademik olarak, İç Denetim Araştırması, öngörülen işletme süreçlerinin etkinliği ve verimliliği için bir gözden geçirme sürecidir.

  Örnek olarak, bir şirketin ürün geliştirme süreçlerini iç denetim araştırmasını kullanarak değerlendirmek mümkündür. Bu, ürün geliştirme sürecinin her aşamasının doğru şekilde takip edilip edilmediğini, etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılır.

 68. İç denetim eylem planı: İç Denetim Eylem Planı, denetimin sonuçlarından elde edilen bulgulara göre yapılan denetimsel eylemleri gerçekleştirebilmek için uygulanacak stratejileri içeren bir yönetim aracıdır. İç denetim eylem planı, denetim ekibinin denetimin sonuçlarından elde edilen bulgulara göre uygun eylemleri alıp alınmayacağını, gerekli durumlarda alınacak eylemlerin hangi kurallara göre ve ne zaman gerçekleştirileceğini belirlemek için kullanılır. Örnek olarak; bir işletmede yürütülen bir denetim sırasında kurumsal kontrol sisteminin eksikliği tespit edilmişse, İç Denetim Eylem Planı’na göre bu durumu düzeltmek için gerekli önlemler alınması gerekecektir.

 69. İç denetim planlama süreci yönetimi: İç denetim planlama süreci yönetimi, iç denetimin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kurumsal bir yaklaşım olarak kullanılan bir terimdir. İç denetim planlama süreci yönetimi, iç denetimin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için stratejik ve çalışma planlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlar. Bu, iç denetimin çalışmalarının nereden başlayacağını, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağını ve ne kadar süre içerisinde tamamlanacağını belirlemeyi içerir.

  Örnek olarak, bir iç denetim planlama süreci yönetimi, bir kurumun muhasebe, finansal raporlama, IT, satınalma ve personel gibi iş alanlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gereken süreçleri içerir. Her iş alanı için belirli standartların belirlenmesi, kontrol noktalarının oluşturulması ve ölçümlemeyi içerir. Böylelikle, ortaya çıkabilecek risklerin tespit edilmesi ve önlenmesi için çözümler geliştirilebilir.

 70. İç denetim politikaları: İç denetim politikaları, bir organizasyonun çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için belirlenen kuralların ve prosedürlerin bütünüdür. Bu politikalar, organizasyonun finansal ve operasyonel faaliyetlerinin yönetim ve denetimini sağlamak için kurumsal kontrol mekanizmalarının oluşturulmasını içerir.

  Akademik tanım olarak, İç denetim politikaları, kurumsal kontrol mekanizmalarının oluşturulmasını içeren, organizasyonun finansal ve operasyonel faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, örgüt içi otorite, prosedürler, standartlar ve çalışma usullerinin bir bütünü olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin mali raporlarının düzenli ve etkin bir şekilde hazırlanabilmesi için, mali raporlama prosedürlerinin oluşturulmasını sağlayan bir iç denetim politikasının olması gerekir. Bu prosedürler, mali raporların düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve güncellenmesi için işlemleri belirlemelidir.

 71. İç denetim belgelendirme: İç denetim belgelendirme, kurumsal politikaların ve işlemlerin uygunluğunu doğrulamak için kurum içinde kullanılan bir süreç olarak tanımlanır. Bu süreç, kurum içindeki kişilerin denetimlerini içeren ve dolayısıyla kurumun risklerini ve verimliliğini arttırmak için gerekli olan önlemleri almasının sağlanmasını amaçlar.

  Örneğin; Kurum, bir dizi iç denetim belgelendirme prosedürünü hayata geçirmek için bir İç Denetim Birimi oluşturabilir. İç denetim birimi, kurumun kurumsal risk yönetim süreçlerini, kurumsal politikalarını ve işlemlerin uygunluğunu doğrulamak için kurum içindeki denetimleri gerçekleştirecektir.

 72. İç denetim yönetimi etkililiği: İç Denetim Yönetim Etkililiği, bir organizasyonun iç denetim programının başarılı olup olmadığını ölçmeyi amaçlayan bir terimdir. İç denetim programlarının başarısını belirlemek için kullanılan birkaç ölçütle arasında işlemlerin uygunluğu, risklerin yönetilmesi, iç denetimin yönetim tarafından desteklenmesi ve iç denetimin sonuçlarının alınması vardır.

  Örnek olarak, bir şirketin iç denetim programının etkililiğini ölçmek için, işlemlerin uygunluğuna, risklerin yönetilmesine ve iç denetimin sonuçlarının alınmasına odaklanmak mümkündür. Şirketin işlemlerinin uygunluğu, risklerin yönetilmesi ve iç denetim sonuçlarının alınması sağlandığı takdirde, iç denetim programı etkili olmuştur.

 73. İç denetim dış kaynak kullanımı: İç denetim dış kaynak kullanımı, iç denetim ekibinin, güvenlik, kalite veya etkinlik gibi konularda dış bir kaynaktan yardım alma sürecidir. İç denetim ekibi, dış kaynak kullanımının kendileri tarafından yürütülmesinden daha uygun olduğu durumlarda, dış kaynakları kullanarak gerekli olan denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Örneğin; bir şirketin IT güvenliği altyapısını denetlemek için, güvenlik alanında uzmanlaşmış dış bir kurum ya da kişiyle çalışmak için dış kaynak kullanımı gerçekleştirilebilir.

 74. İç denetim kontrol tasarımı: İç denetim kontrol tasarımı, iç denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için organizasyonlar tarafından tanımlanmış bir stratejidir. Organizasyonlar, özellikle öngörülen riskleri gidermek için kontrol tasarımını kullanarak iç denetim faaliyetlerini düzenlerler. İç denetim kontrol tasarımı, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için kontrol mekanizmalarının tasarımlanmasını içerir.

  Örnek olarak, iç denetim kontrol tasarımı, şirketlerin öngördükleri riskleri gidermek için uygulayabilecekleri kontrol mekanizmalarının tasarlanmasını kapsar. Örneğin, bir şirket, kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için çeşitli kontrol mekanizmalarını tasarlamak zorunda kalabilir. Bu mekanizmalar arasında, ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için fatura onaylama prosedürleri, stok seviyesinin sürekli olarak gözlenmesi ve personel masraflarının kontrol altına alınması gibi önlemler bulunabilir.

 75. İç denetim yönetim kontrolü: İç denetim yönetim kontrolü, bir kuruluşun işleyişini çalışmak ve onu uygun biçimde işletmek için gereken kontrol ve denetim mekanizmalarının toplamıdır. İç denetim için kullanılan bu kontrol ve denetim mekanizmaları, kuruluşun varlık ve yönetim kararlarının uygulanmasını, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını, verimlilik ve denetim standartlarının karşılanmasını ve kuruluşun kurumsal amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Örnek olarak, bir kuruluşun çalışanlarının uygunluğunu denetlemek için kullanılan bir kimlik doğrulama süreci, İç Denetim Yönetim Kontrolü'nün bir parçasıdır.

 76. İç denetim iş süreçleri: İç denetim iş süreçleri, bir organizasyonun içsel kontrol sistemlerinin bir araya gelmesini içerir. Bu sistemler, belirli bir ölçüde olması gereken etkin, ekonomik, verimli ve güvenli yönetim sağlamak için tasarlanmıştır. Akademik olarak, iç denetim iş süreçleri, bir organizasyonun verimlilik ve kaliteyi sürekli olarak geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerin gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve gerektiğinde düzeltilmesini içerir.

  Örneğin, bir şirket için, iç denetim iş süreçleri, üretim faaliyetlerinin kalitesini sürekli olarak ölçmek için her ayın başında bir denetim ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan üretim faaliyetlerini kontrol etmek, üretim süresini kısaltmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için anahtar göstergeleri ölçmek ve raporlamak gibi faaliyetler içerir.

 77. İç denetim yönetim işlemleri: İç Denetim Yönetim İşlemleri, bir organizasyonun işlemlerinin etkinliğini, verimliliğini, güvenliğini ve doğruluğunu sağlamak için kullanılan bir yönetim aracıdır. İç denetim yönetim işlemleri, bir organizasyonun önceliklerinin, stratejilerinin ve yönetimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için uygulanmak üzere tasarlanan iş süreçlerini ve işlemleri içerir. Bu işlemler, organizasyonun öncelikleri, politikaları, prosedürleri ve standartlarının uygulanmasını sağlamak için kontrol mekanizmaları içerir.

  Örnek olarak, bir muhasebe şirketinin kalite kontrol süreçleri, müşterilerinin verilerinin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için, tüm işlemlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için iç denetim yönetim işlemleri uygulayabilir. Bu süreç, muhasebe şirketinin çalışanlarının çalışma süreçlerini, yönetimin belirlediği standartları ve prosedürleri takip etmesini ve müşterilerin kendi verileriyle ilgili en doğru bilgiyi almalarını sağlayacaktır.

 78. İç denetim risk analizi: İç denetim risk analizi, işletme içindeki bütün süreçlerin, mevcut durumunu değerlendirmek ve gelecekteki potansiyel riskleri tahmin etmek için kullanılan bir yaklaşımdır. İç denetim risk analizi, işletme için önemli olan riskleri belirlemek ve daha güvenli bir şekilde işletmeyi yönetmek için kullanılır. İç denetim risk analizi, mevcut işletme süreçlerinin, politikaların ve prosedürlerinin riskleri değerlendirmesini içerir. Risklerin ölçülmesinde ve kontrolünde etkin bir yaklaşım oluşturmak için, risk analizi bir karar destek sistemi olarak kullanılabilir.

  Örnek olarak, bir finansal işletme için, bir risk analizi, ödemelerin doğru şekilde gerçekleştirilmesi için oluşturulan süreçlerin, politikaların ve prosedürlerin değerlendirilmesini içerebilir. Risk analizi, ödemelerin doğru şekilde işlenmesi için gereken kaç adımın mevcut olduğunu, her bir adımda olası risklerin ne olduğunu ve bunların nasıl yönetilebileceğini belirleyebilir.

 79. İç denetim hizmetleri: İç denetim hizmetleri, çalışanların ve örgütlerin görevlerini yerine getirmeleri, işlerini etkin bir şekilde organize etmeleri ve sorumlu olunan kaynakları etkin bir şekilde yönetmeleri için gerekli olan araçlardır. İç denetim hizmetleri, örgütün hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak ve mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla sistematik ve sürekli önlemleri içerir.

  Bir örnek olarak; bir şirketin kurumsal risk yönetim politikalarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için, iç denetim hizmetleri kullanılabilir. İç denetim hizmetleri, şirketin çeşitli risk yönetim yöntemlerini kullanıp kullanmadığını, bunların etkinliğini ve uygunluğunu ortaya koymak için kullanılan bir araç olarak hizmetler sağlar.

 80. İç denetim değerlendirme: İç Denetim Değerlendirmesi, çalışanların işlerini, organizasyonun faaliyetlerini veya çalışanların iş amaçlarını etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini, geliştirme gereksinimlerinin neler olduğunu ve uygun denetim tekniklerinin kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. İç denetim değerlendirmesi, organizasyonun stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmek için çeşitli iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin etkinliğini, güvenliğini ve verimliliğini değerlendirmenin bir yoludur.

  Örnek olarak, bir iç denetim değerlendirmesi, bir üretim tesisinin üretim süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve güvenliğini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu değerlendirmede üretim sürecinin kaynak ve maliyetleri, kalitesi, güvenliği, verimliliği ve çevresel etkileri incelenecek ve üretim sürecinin kullanımını etkinleştirmek için gerekli değişiklikler önerilecektir.

 81. İç denetim faaliyetlerinin kalitesi: İç denetim faaliyetlerinin kalitesi, bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmak için iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve doğruluğunu ölçmeye yönelik bir terimdir. Akademik tanımda, İç denetim faaliyetlerinin kalitesi, iç denetimin hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde uygulanmasının içerdiği ve iç denetim faaliyetlerinin üstün bir şekilde yürütülmesini gösteren özelliklerin bir dizisidir.

  Örnek olarak, bir iç denetim ekibi, bir organizasyonun finansal raporlama sürecinin etkinliğini ve doğruluğunu test etmek için sayısallaştırma testleri yapabilir. Bu testler, finansal raporlamanın doğru ve etkin bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek için kullanılır. İç denetim ekibi, organizasyonun finansal raporlamasının etkinliği ve doğruluğu hakkında güvenilir sonuçlar elde edebilmek için iç denetim faaliyetlerinin kalitesini gözetmek zorundadır.

 82. İç denetim bağımsız inceleme: İç Denetim Bağımsız İnceleme terimi, iç denetimin bir parçası olarak kullanılan, çoğunlukla iç denetim uzmanları tarafından yürütülen, bağımsız bir inceleme sürecidir. Akademik olarak, İç Denetim Bağımsız İnceleme, bir organizasyonun, iş süreçlerinin, prosedürlerinin, kaynaklarının ve çalışanlarının, etkinliklerinin, sistemlerinin ve ürün ve hizmetlerinin kontrol edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, denetimin üç temel adımını içerir: planlama, inceleme ve raporlama.

  Örnek olarak, bir şirketin iç denetim ekibi, sözleşme hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi için bir İç Denetim Bağımsız İnceleme yürütebilir. Denetim ekibi, tüm sözleşme hizmetleriyle ilgili prosedürleri inceleyecek ve denetlenecek, sözleşme hizmetleriyle ilgili çalışanların performansını değerlendirecek ve sözleşme hizmetlerinden elde edilen sonuçları ölçecek ve raporlayacaktır.

 83. İç denetim yönetim sistemi süreçleri: İç Denetim Yönetim Sistemi Süreçleri, bir organizasyonun kendisine ait her türlü faaliyet ve stratejik kararların denetimini ve uygulanmasını sağlamak için oluşturulmuş sistemlerin tümünü ifade eder. İç denetim süreçleri, kurumsal performansa ve etkinlik ve verimlilikteki iyileşmelere yönelik olarak, organizasyonun stratejik hedeflerinin ve risklerin yönetiminin güvencesi olarak ortaya çıkar.

  Örnek: Bir üretim şirketi, üretim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasını amaçlayan bir İç Denetim Yönetim Sistemi oluşturabilir. Bu sistem, üretim süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve anlaşılmasını gerektirecek, işlemlerin etkinliğini ve verimliliğini test etmek için gerekli denetimleri öngörecektir. Aynı zamanda, bu sistem, üretim sürecinin her bir aşamasındaki potansiyel riskleri tespit etmeye ve bunların önlenmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

 84. İç denetim organizasyon yapısı: İç denetim organizasyon yapısı, şirketin kendi içinde iç denetim uygulamalarını sürdürebilmesini sağlayan yapıyı tanımlar. İç denetim organizasyon yapısı, iç denetim işlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayan birçok farklı rol içerir. Bu roller, iç denetim görevlilerinin, yöneticilerin, auditörlerin veya yönetim kurulunun görevlerinin bağımsız olarak gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

  Örnek olarak, ülkemizdeki bankaların iç denetim organizasyon yapılarını inceleyebiliriz. Örneğin, bankaların iç denetim organizasyon yapısında, bankanın kendi içinde görev alan iç denetim görevlileri, yöneticileri, auditörleri, yönetim kurulu ve diğer ilgili kurumların temsilcileri bulunur. Bankanın iç denetim organizasyon yapısı ile, bankanın kendi içinde iç denetim işlemlerini güvenilir bir şekilde uygulayabilmesi mümkün olur

 85. İç denetim belgeleme: "İç Denetim Belgeleme" (IDA), organizasyonların çalışmalarının kalitesini ve verimliliğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. IDA, organizasyonun sürekli olarak kendini denetleyebilmesini sağlayan iş süreçlerinin belgelemesi anlamına gelir. Bu belgeleme, iş süreçlerinin tanımlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli olan kayıtlara ve belgelere dayanır.

  Örnek olarak, bir finansal raporlama süreci için IDA, süreçte kullanılan tüm belgelerin düzenli olarak gözden geçirilmesini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için önemlidir. Bu, gerekli kayıtların ve belgelerin toplanması, güncellenmesi, arşivlenmesi ve yönetilmesi gibi işlemlerin yapılmasını gerektirir.

 86. İç denetim süreçleri gözetim araçları: 'İç Denetim Süreçleri Gözetim Araçları' terimi, iç denetimin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, gözlemlemek ve raporlamak için kullanılan araçları ifade etmektedir. Akademik olarak, bu terim, işletmelerin iç denetim çalışmalarının etkinliğinin sürekli olarak ölçülebilmesi ve gözlenebilmesi için kullanılan araçların tümünü tanımlamaktadır. Örnek olarak, bir iç denetim süreci için gözetim araçları, iç denetçiler tarafından kullanılan gözetim formları, kontrol listeleri, yönetim raporları, çalışma kayıtları, gözlem notları gibi araçlar olabilir.

 87. İç denetim süreç geliştirme: İç denetim süreç geliştirme, iç denetimin etkinliğini arttırmak ve denetimin arzulanan sonuçlarını elde etmeyi sağlamak için denetim sürecinin zaman zaman gözden geçirilmesi ve gerektiğinde geliştirilmesidir. İç denetim süreci, iç denetim departmanının kaynaklarının kullanımını, iç denetim çalışmalarının planlanmasını, uygulanmasını ve raporlanmasını içeren kontrol aktivitelerinin kombinasyonunu ifade eder. Örneğin, bir şirketin iç denetim süreçlerini geliştirmek için, kurumun stratejik hedeflerini, riskleri ve mevcut iç denetim stratejisini inceleyebilir. Bu anlayışın ardından, şirketin mevcut iç denetim süreçlerini kontrol etmek ve gerektiğinde geliştirmek için önerilerde bulunabilir.

 88. İç denetim süreç tasarımı: İç denetim süreç tasarımı, işletme içindeki denetim sürecinin tasarımı anlamına gelir. İç denetim süreç tasarımı, işletmelerin denetim süreçlerini tasarlayarak ve kurallarını koyarak, etkin bir şekilde kontrol sağlamayı amaçlar. Genellikle, iç denetim süreci, mevcut işletme süreçleri, riskler ve standartların kontrolünü kapsar.

  Örnek olarak, bir işletme, ürünlerinin üretim sürecini denetlemek için iç denetim süreç tasarımı yapabilir. Bu süreç, işletme tarafından belirlenen standartların takip edilip edilmediğini, ürünlerin kalitesinin denetlendiğini ve ürünlerin teslim sürecinin doğru şekilde yürütüldüğünü kontrol edecektir.

 89. İç denetim faaliyetlerinin yönetimi: İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kuruluşun içerisinde yönetim ve araçlarla desteklenen faaliyetler olarak tanımlanır. Bu faaliyetler, örgütün faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için yönetimin kararlarını desteklemek için kurumsal kontrol ortamının oluşturulmasını sağlar. İç denetim faaliyetleri, örgütün stratejik hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan finansal ve operasyonel hedeflere ulaşmasını sağlamak için gerekli olan teşviklerin yönetiminin sağlanmasını da içerir.

  Örnek olarak, bir finansal kurumda iç denetim faaliyetlerinin yönetimi için, kurumun finansal kaynaklarının korunmasını ve zararlarının en aza indirilmesini sağlamak için güvenilir bir iç denetim sistemi oluşturulmasını içerir. Bu sistem, çalışanların eğitiminin ve kuralların uygulanmasının sağlanmasını, kurumun faaliyetlerinin denetlenmesini ve çalışanlarının sorumluluklarının tanımlanmasını içerir.

 90. İç denetim faaliyetlerinin takibi: İç denetim faaliyetlerinin takibi, işletmenin amacına uygun olarak çalışan, etkin ve verimli bir şekilde çalışan işletme süreçlerinin kontrol ve mevcut kuralların uygulanmasının sürekli olarak izlenmesini ifade eder. İç denetim faaliyetlerinin takibi, yönetimin işletmeyi kontrol etmek için önlemler almasını sağlayarak, işletmenin iyi yönetimi için bir güvence oluşturur. Akademik olarak, İç Denetim faaliyetlerinin takibi, işletmenin veya organizasyonun içinde yer alan finansal ve operationsal süreçlerin iyi yönetim pratikleri ve kurallarına uygun olarak çalışmasının sürekli olarak izlenmesidir.

  Örnek olarak, bir şirketin finansal işlemlerinin sürekli olarak denetlenmesi için, hesaplarının sürekli olarak incelenmesi gibi bir İç Denetim faaliyetinin takibi uygulaması örnek verilebilir. Bu faaliyet, işletmenin mevcut finansal durumunu tespit etmeyi ve işletmenin kurallara uygun olarak çalışmasını sağlamayı amaçlar.

 91. İç denetim etki analizi: İç denetim etki analizi, denetim sürecinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, iç denetim sürecinin amacına uygunluk ve kalitesini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir.

  Bu yaklaşım, iç denetim faaliyetlerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasından önce kullanılabilir. İç denetim etki analizi, iç denetim faaliyetlerinin müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık verip vermediğinin ölçülmesini sağlar.

  Örnek olarak, bir şirketin iç denetim faaliyetlerini değerlendirmek için etki analizi yapılabilir. Şirketin mevcut finansal durumu ve kontrol sistemi, iç denetim faaliyetlerinin önceden belirlenen hedeflerine ulaşması için yeterli olup olmadığını ölçmeye yardımcı olur. Etki analizi, aynı zamanda iç denetim faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik önerileri de ortaya çıkarabilir.

 92. İç denetim hedeflerinin belirlenmesi: İç Denetim Hedeflerinin Belirlenmesi, bir işletme veya organizasyonun kendi içinde kullanabileceği gözetim, kontrol ve denetim süreçlerinin tespit edilmesidir. Bu süreçler, işletmenin hedeflerini, stratejilerini ve risklerini dikkate alarak uygun ve etkili bir şekilde takip etmeyi sağlayacak şekilde özelleştirilmiş olmalıdır. Akademik olarak, İç Denetim Hedeflerinin Belirlenmesi, işletmenin amacı, riskleri ve stratejileri doğrultusunda uygun denetim süreçlerinin tespit edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

  Örnek olarak, bir banka için İç Denetim Hedeflerinin Belirlenmesi, bankanın risklerini ve hedeflerini kontrol etmek için gerekli olan denetim süreçlerinin tespit edilmesi anlamına gelir. Bu denetim süreçleri, bankanın çalışanlarının yaptığı işlemleri gözden geçirmesi, müşteri hesaplarının kontrol edilmesi, finansal raporlama süreçlerinin izlenmesi, risk yönetimi için gerekli olan süreçlerin uygulanması gibi konuları kapsayacaktır.

 93. İç denetim yönetim sistemi planlama: İç Denetim yönetim sistemi planlama, iç denetim faaliyetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli olan süreçleri içerir. Bu süreçler; iç denetim politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesi, iç denetim çalışmalarının programlanması, iç denetimin sürekli iyileştirilmesi için gereken ölçümlerin ve raporlamanın gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

  Örnek olarak, bir işletme içinde, iç denetim yönetim sistemi planlaması; çalışmaların ne zaman ve nasıl yapılacağının belirlenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin ölçümünün nasıl gerçekleştirileceğinin kararlaştırılması için gereken süreçleri içerir. Bununla birlikte, iç denetim yönetim sistemi planlama, işletmelerin her faaliyet alanı için gerekli olan güncel ve gelecekteki iç denetim ihtiyaçlarını da içerecektir.

 94. İç denetim organizasyon yapılanması: İç Denetim Organizasyon Yapılanması, iç denetim sürecinin bir parçası olan belirli bir organizasyon yapısının yönetim ve denetim aktivitelerinin başarıyla uygulanmasını sağlamak için yaratılmasıdır. İç denetim organizasyon yapılanması bir işletmedeki denetim süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlar. Akademik olarak, İç Denetim Organizasyon Yapılanması, sürekli gelişen teknolojinin, hızlı değişen çevresel koşulların ve değişen iş hedeflerinin karşılanmasını sağlamak için iç denetim kurumunun güçlendirilmesi gereken bir yaklaşım olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin iç denetim organizasyon yapılanmasının örneği verebiliriz. Şirketin İç Denetim Yöneticisi başkanlığında, İç Denetim Şefi ve İç Denetim Denetmenlerinden oluşan bir ekip oluşturulur. Bu ekip, İç Denetim Yönetim Kurulu tarafından verilen yaklaşımlar ve politikalar doğrultusunda çalışan, iç denetimin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını yürütecektir.

 95. İç denetim raporlama süreçleri: İç denetim raporlama süreci, iç denetim ekibinin yaptığı denetimlerin sonuçlarının özetlenebilir bir biçimde raporlanmasını tanımlayan bir terimdir. Bu süreçte, denetim ekibi tarafından elde edilen veriler ve bulgular özetlenip, önemli sonuçlar ve öneriler raporlanır. Akademik olarak, İç Denetim Raporlama Süreci, iç denetim ekibinin belirlediği stratejiler, amaçlar, politikalar ve prosedürler doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının raporlanmasına verilen addır.

  Örnek olarak, iç denetim ekibi, bir şirketin finansal raporlama sistemlerinin güvenliğini denetleyeceklerdir. İlgili sistemlerin işleyişi hakkında toplanan veriler ve bulgular, iç denetim ekibi tarafından raporlanacaktır. Rapor, güvenlik açıklarının ve güvenlik için alınacak önlemlerin özetlenmesini içerecektir.

 96. İç denetim faaliyetlerinin risk yönetimi: İç Denetim Faaliyetlerinin Risk Yönetimi, iç denetimin özel amacının, kurumun mali kaynaklarını, önlemleri ve faaliyetlerini etkin bir şekilde koruma amacıyla kullanıldığını göstermek için yönetimin faaliyetlerini denetleyen bir yaklaşımdır. İç denetim faaliyetlerinin risk yönetimi, kurumun mali kaynaklarını, önlemleri ve faaliyetlerini etkin bir şekilde koruma amacıyla kullanılan iç denetim faaliyetlerinin, kurumun özel amacının, finansal hedeflerinin ve mevcut stratejilerinin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamak için uygulanmış bir stratejidir. Örnek olarak, bir kurumun faaliyetlerini denetlemek için üretilen raporların kurumun mevcut stratejileri hakkında güncel bilgi sağlaması için kurum tarafından oluşturulan denetim kurallarının uygulanmasını örnek verebiliriz.

 97. İç denetim raporlama sistemleri: İç denetim raporlama sistemleri, iç denetim departmanı tarafından kullanılan bir tür raporlama sistemidir. Bu sistem, organizasyonun iç kontrol, uyum, güvenlik ve finansal performansındaki riskleri değerlendirmek için gerekli olan bilgiyi toplamak ve raporlamak için tasarlanmıştır. Bu sistem, kurumun iç denetim faaliyetlerini yürütmek için strateji, hedefler ve yöntemler ile desteklenmektedir.

  Örnek olarak: Firmamız, iç denetim raporlama sistemlerini kullanarak, ödeme, alım ve satım işlemlerinin, uyum ve finansal performans gibi konular hakkında kapsamlı raporlar elde etmektedir. Raporlar, iç denetime dayanan stratejileri güncellemek ve iç kontrolü optimize etmek için kullanılmaktadır.

 98. İç denetim performans ölçümü: İç denetim performans ölçümü, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini, başarısını ve verimliliğini ölçmek için kullanılan bir yaklaşımdır. İç denetimin veya finansal kontrol mekanizmasının stratejik hedefleri gerçekleştirebilmesi için güçlü olması gerektiği varsayılır. İç denetim performans ölçümü, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesinde sürekli ve sistematik bir yaklaşımı ölçer.

  Örnek olarak, bir şirket iç denetim departmanında, her yıl iç denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi için çıkarılan raporların sonuçlarının, şirketin stratejik hedeflerinin, amaçlarının ve süreçlerinin gerçekleştirilmesini destekleyen güçlü bir iç denetim sisteminin varlığının ölçülmesini kapsayabilir.

 99. İç denetim yönetim kontrolü sistemleri: İç Denetim Yönetim Kontrolü Sistemi, bir işletmenin mali ve operasyonel işlemlerini bir araya getirerek işletmeyi daha verimli hale getirmek için tasarlanan bir sistemdir. Sistem, işletmeye ait kaynakların etkin kullanımını ve kontrolünü sağlamak için gerekli olan kontrol mekanizmalarının tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Sistem, işletmedeki mevcut kaynakların etkin kullanımını, mali ve operasyonel süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak için önemli bir araçtır.

  Örnek olarak; bir işletmenin finansal kaynaklarının etkin kullanımı için, İç Denetim Yönetim Kontrolü Sistemi, işletmeyi finansal risklerden koruyarak, işletmeyi verimli bir şekilde yönetmeyi sağlar. Sistem aynı zamanda işletmede mevcut kaynakların etkin kullanımını ve muhasebe kayıtlarının doğruluğunu sağlamak için gerekli olan her türlü kontrol mekanizmasının tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

 100. İç denetim koordinasyon faaliyetleri: İç Denetim Koordinasyon Faaliyetleri, denetim faaliyetlerinin kontrol edilmesini, planlanmasını, koordinasyonunu ve değerlendirilmesini içerir. Bu faaliyetler, çalışanların ve denetçilerin etkileşimini, çalışma sürecinin yönetimini ve denetimin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gereklidir. Akademik olarak, İç Denetim Koordinasyon Faaliyetleri, iç denetimin bilgisayar destekli sistemlerin kullanılmasıyla kontrol ve değerlendirme faaliyetlerinin yönetimi olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, bir şirketin iç denetim koordinasyon faaliyetleri, denetimin önceden belirlenen kriterleri kullanarak tüm departmanların faaliyetlerini gözden geçirmesini sağlayacak şekilde planlanması ve koordine edilmesi için gereklidir. Bu koordinasyon faaliyetleri, denetimin her departmana uygulanmasını ve etkinlik derecesinin arttırılmasını sağlayacak planlamaların yapılmasını da içerir.

 101. İç denetim gözetim ve kontrol: İç denetim, önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu sağlamak, verimliliği artırmak, riskleri belirlemek ve kontrol etmek için bir organizasyonun kendi kaynaklarının kullanımının sürekli olarak gözetim ve değerlendirmesidir. İç denetim, standartların, politikaların ve prosedürlerin uygulanması, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması, mevcut kaynakların kullanımı, maliyetlerin ve risklerin düzenli olarak değerlendirilmesi ve güvenilir raporlamanın sağlanması amacıyla bir organizasyonun iç denetim sistemini oluşturmak için uygulanan bir süreç olarak tanımlanır.

  Örnek olarak, organizasyon bir finansal raporlama mekanizmasının etkinliğini kontrol etmek için bir İç Denetim ekibi kurabilir. Bu ekip, raporlama sürecinin standartlara ve politikalara uygunluğunu sürekli olarak gözetim ve değerlendirmelerde bulunur.

 102. İç denetim risk yönetimi: İç denetim risk yönetimi, organizasyonların kararlarını etkileyen riskleri tanımlamak, ölçmek ve denetlemek için kullanılan bir stratejidir. İç denetim risk yönetimi, bir organizasyonun kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, riskleri tanımlamak, değerlendirmek, ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Akademik tanım olarak, iç denetim risk yönetimi, organizasyonların mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamak, ölçmek, kontrol etmek ve izlemek için kullanılan bir kapsamlı yaklaşımdır.

  Örnek olarak, bir özel şirketin fonlarının etkin bir biçimde kullanımını sağlamak için, üçüncü taraflarla yapılan ticari anlaşmaların risklerini ölçmek ve kontrol etmek için iç denetim risk yönetimi yaklaşımı kullanılabilir. Bu yaklaşım, şirketin finansal kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılmasını ve herhangi bir şekilde zarara uğramasını önlemek için gerekli risklerin tanımlanmasını ve izlenmesini sağlar.

 103. İç denetim politikaları ve prosedürleri: İç denetim politikaları ve prosedürleri, iç denetim sürecinin temel öğelerini içeren, işletme amaçlarını destekleyecek şekilde standartlarının belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için kurulmuş yazılı kurallara verilen isimdir. Bu kurallar, ortak bir amaca yönelik olarak kurulmuş olan iç denetim sürecinde uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

  Örnek olarak, bir işletme için güvenlik politikalarının iç denetim prosedürleri aracılığıyla belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi. Bu prosedürler, işletme tarafından belirlenen güvenlik standartlarının karşılanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu prosedürler, yazılı olarak işletme personeline verilir ve uygulanması istenir.

 104. İç denetim faaliyetleri takip süreçleri: İç denetim faaliyetleri takip süreci, bir işletme tarafından kendi iç denetim faaliyetlerinin etkinliğinin sürekli takibinin ve izlenmesinin bir aracıdır. Bu süreç, iç denetim faaliyetlerinin performansının ve etkinliğinin sürekli olarak ölçülmesine yardımcı olur ve işletmeyi uygun önlemler almaya ve değişiklikler yapmaya zorlar. Bu süreç, tüm kontrol ve denetim faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesini, gözden geçirilmesini ve raporlanmasını, ayrıca gerektiğinde düzenli olarak denetlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

  Örnek olarak, bir işletme iç denetim faaliyetlerinde başarılı olmak için, çeşitli kontrol ve denetim faaliyetlerini düzenli olarak izlemelidir. Bu, çalışanların işletme politikalarının ve prosedürlerinin uyulmasını denetlemek, muhasebe kayıtlarının güvenilirliğinin sürekli olarak incelenmesi gibi çeşitli kontrolleri içerir. İç denetim faaliyetleri takip süreci bu kontrollerin düzenli olarak izlenmesini, gözden geçirilmesini ve raporlanmasını, ayrıca gerektiğinde düzenli olarak denetlenmesini sağlamak için tasarlanır.

 105. İç denetim faaliyetlerinin verimliliği: İç denetim faaliyetlerinin verimliliği, bir organizasyonun iç denetim faaliyetlerinin üretkenliğini ve etkiliğini ölçmeye yönelik bir kavramdır. İç denetim faaliyetlerinin verimliliği, iç denetim faaliyetlerinin amacına ulaşmada ne kadar başarılı olduğunu ve iç denetim faaliyetlerinin ne kadar etkin olarak uygulandığını ölçmek için kullanılan bir tür yönetim aracıdır. Bu, iç denetimin organizasyonun amacına ne kadar yakınlaştığını ve iç denetim tekniklerinin ne kadar iyi bir şekilde uygulandığını ölçmek için kullanılan bir ölçümdür.

  Örnek: Örneğin, bir şirketin iç denetim faaliyetlerinin verimliliği, belirli bir denetim faaliyetinin, yönetimin belirlediği amaçları ne kadar etkin bir şekilde desteklediğini ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Mesela, bir şirketin finansal raporlama üzerindeki iç denetim faaliyetlerinin verimliliği, denetimin şirketin finansal raporlamasındaki kaliteyi ne kadar arttırdığını ölçmek için kullanılan bir ölçümdür.

 106. İç denetim stratejik planlama süreci: İç Denetim Stratejik Planlama Süreci, iç denetim faaliyetlerinin başarısının arttırılması ve iç denetim çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla bir çalışma planının oluşturulmasını ifade eder. Bu süreç; güncel işlerin ve süreçlerin değerlendirilmesi, yeni hedeflerin belirlenmesi, mevcut hedeflerin revize edilmesi ve gözden geçirilmesi, mevcut iç denetim ölçütlerinin ve prosedürlerinin geliştirilmesi, gerekli personel atamalarının yapılması ve gerekli kaynakların sağlanması için gerekli çabaların gösterilmesi gibi aşamalar içerir.

  Örnek olarak; bir iç denetim ekibi, öncelikli olarak mevcut iç denetim çalışmalarını ve süreçlerini değerlendirerek, mevcut durumu değerlendirmelidir. Ardından, yeni hedeflerin belirlenmesi, mevcut hedeflerin revize edilmesi ve gözden geçirilmesi, mevcut iç denetim ölçütlerinin ve prosedürlerinin geliştirilmesi, gerekli personel atamalarının yapılması ve gerekli kaynakların sağlanması gibi aşamaları içeren bir stratejik planlama sürecini uygulayabilir.

 107. İç denetim süreçlerinin etkililiği: İç Denetim Süreçlerinin Etkililiği, bir işletmenin iç denetim sisteminin başarıyla gerçekleştirilmesini ve işletmenin stratejik hedeflerini etkin bir şekilde karşılamasını sağlayan süreçlerin etkinliğini ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Akademik tanımı, işletmenin amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için, denetim süreçlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve işletmenin tüm faaliyetlerinin denetim altına alınmasını sağlayacak etkili bir iç denetim sisteminin oluşturulmasıdır.

  Örnek olarak, bir işletme için etkin bir iç denetim süreci, tüm faaliyetlerin önceden belirlenen standartlar ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini ve her faaliyetin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Bu süreç, işletmenin her türlü kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını ve amaçlarına ulaşmasını sağlayacaktır.

 108. İç denetim faaliyetleri belgelendirme süreci: İç Denetim faaliyetleri belgelendirme süreci, bir işletmenin iç denetime tabi olan faaliyetlerinin kayıtlarının sistematik olarak tutulması ve belgelemesi için uygulanan bir süreçtir. Akademik tanım olarak; İç denetim faaliyetleri belgelendirme süreci, iç denetimin kapsamının, hedeflerinin ve faaliyetlerinin geçerli ve tutarlı bir şekilde belgelendirilmesidir.

  Örnek olarak; bir işletme, ürünlerinin kalitesini kontrol etmek için bir iç denetim faaliyetleri belgelendirme süreci uygulayabilir. Bu süreç, her ürünün üretim sürecinde ne zaman ve nasıl kontrol edildiğini, hangi kalite standartlarının kullanıldığını ve hangi sonuçların elde edildiğini kayıt altına alır.

 109. İç denetim faaliyetleri hizmet seviyesi: 'İç Denetim Faaliyetleri Hizmet Seviyesi', iç denetim hizmetlerinin verilmesi, sunulması ve uygulanması için gerekli standartları ifade eder. Hizmetler, etkin, yasal ve etik standartların karşılanmasını sağlayacak şekilde yürütülür. Bu standartlar, bir iç denetim sürecinin tasarımını, yürütülmesini, analiz edilmesini ve raporlanmasını içerir.

  Örnek olarak, bir iç denetim hizmeti olarak bir gözetim faaliyeti sunulabilir. Gözetim faaliyeti, bir iç denetim sürecinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve uygulanmış olmalıdır. Gözetim faaliyeti, sağlanan hizmet seviyesinin karşılanmasını garanti edecek şekilde disiplinli olarak uygulanmalı ve sonuçları doğru bir şekilde raporlanmalıdır.

 110. İç denetim faaliyetleri organizasyon yapısı analizi: 'İç denetim faaliyetleri organizasyon yapısı analizi', bir iç denetim faaliyetinin mevcut iş süreçleri, kaynaklar ve sorumlulukları hakkında derinlemesine bir inceleme sağlayarak kurumun iç yönetim yapısının güvenliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için yapılan bir analizdir.

  Örnek olarak, bir işletme için bir iç denetim faaliyetleri organizasyon yapısı analizi, mevcut üretim, satış ve finansal iş süreçlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini ve bunların verimliliğinin artırılmasını, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını ve mevcut kuralların uyulmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını amaçlar. Analiz, ayrıca işletme içi süreçlerin kontrolünün sağlanmasını da içerir.

 111. İç denetim süreçleri organizasyon yapısı geliştirme: İç denetim süreçleri organizasyon yapısı geliştirme, iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için iç denetim birimlerinin organizasyon yapısının değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi anlamına gelir. Bu işlem, iç denetim biriminin yapacağı çalışmaların ve bunların yönetiminin etkinliğini, verimliliğini ve görevlerin yerine getirilme süresini arttırmak için önemlidir.

  Örnek olarak, çalışanların görevleri ve rolleri için kullanılabilir kaynakları değerlendirmek için, iç denetim süreçleri organizasyon yapısı geliştirme, ek kaynakların sağlanmasını sağlayabilir. Ayrıca, çalışanların yetkinliklerinin ölçülmesi ve sürekli geliştirilmesi için gerekli eğitim ve desteklerin sağlanmasını da sağlayabilir.

 112. İç denetim süreçleri iş süreçleri: İç denetim süreçleri iş süreçleri, işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için kullanılan kontrol mekanizmalarının bir araya gelmesi olarak tanımlanır. Bu mekanizmalar, örgütün amaçlarına ulaşabilmesi ve stratejik hedeflerini karşılayabilmesi için gerekli olan süreçleri ve prosedürleri içerir. Bu prosedürler, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan görevleri ve sorumlulukları belirlemek için kullanılır.

  Örnek olarak, bir işletme ekonomik kaynaklarının verimli kullanımını ve çalışanların iş performansını artırmak için bütçe hazırlıyorsa, bu sürece ilişkin kontrol prosedürleri iç denetim süreçleri iş süreçleri olarak adlandırılır. Bütçe, verilen kaynakların etkin bir şekilde kullanımını ve gerekli görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için gözden geçirilmesi gereken bir prosedürler dizisidir. Bu prosedürler, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılır.

İç Denetim Kavramlarını Bilmenin Önemi Nedir?

İç denetim kavramlarının ve anlamlarının anlaşılması, kurumsal kuralların ve standartların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Eğer bir iç denetçi olmak istiyorsanız herhangi bir işletmeye değer katmak için iç denetim kursumuza katılmanızı tavsiye ediyoruz. İç denetim süreci, kurumsal kuralların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayan, verimli bir süreçtir. Bu süreç, kurumunuzun riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek için çok önemlidir. İç denetim kursumuz, kurumların mükemmeliyet arayışına yardımcı olmak için özellikle tasarlanmıştır.

Güvenli bir işletme için iç denetimin önemi açık bir gerçektir.

IIENSTITU
İç Denetim Uygulama Süreci, Kurumun kontrol sürecinin etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla düzenli aralıklarla planlama ve gerçekleştirme etkinliklerinin toplamı, Bir şirketin, finansal raporlama kontrol sürecini izlemesi ve düzenli denetlemeler yapması, İç Denetim Risk Değerlendirmesi, İç denetim görevlisi tarafından öncelikleri belirlemek, stratejik hedefleri desteklemek ve mevcut performans durumunu değerlendirmek amacıyla risk analizi süreci, Bir denetim görevlisi şirketin muhasebe süreçlerinin risklerini değerlendirebilir ve önlemleri belirler, İç Denetim Süreçleri Yönetim Sistemi Tasarımı, İç denetim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için plan, kurallar ve prosedürlerin tasarımı, İç denetim süreçlerinin etkin yürütülebilmesi için yönetim sistemlerinin ve araçların tasarımı, İç Denetim Programı, Kuruluşun kendisi tarafından yürütülen denetim sistemini tanımlayan ve kuruluşun faaliyetlerini denetlemek için kaynakları planlayan bir terim, Bir kuruluşun üretim süreçlerinin her aşamasının doğru yürütülmesini ve gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamak, İç Denetim Stratejisi, Kurumsal süreçlerin denetlenmesi ve güvence altına alınması için işletme tarafından belirlenen ve uygulanan bir çerçeve, Bir işletme, personel güvenliğine ve verimliliğine odaklanan bir iç denetim stratejisi oluşturabilir, İç Denetim Sorumlulukları, İşletmenin stratejik amaçlarına ulaşmasında etkinliği ve verimliliği arttırmak için iç ve dış denetimleri arasındaki farkı giderme sorumluluğu, Güvenilir, doğru ve zamanında bilgi üretmek için işletmenin iç ve dış denetimlerini yönetmek, Denetim Kapsamı, Denetimin odağı olan ve denetlenecek faaliyetlerin genişliği veya derinliği, Bir şirketin tüm finansal işlemlerini içerebilecek veya belirli bir departmanı ya da süreci hedefleyebilir, Denetim Muayenesi, Denetim sürecinde, denetimin konusu olan faaliyetlerin veya süreçlerin incelemesi ve değerlendirilmesi, Bir şirketin mali kayıtlarını, aktivitelerini ve prosedürlerini inceleyerek, hataları, yetersizlikleri ve dolandırıcılık belirtilerini tespit etmek, Denetim Raporu, İç denetimin tamamlanmasının ardından denetim bulgularını, sonuçları ve önerileri belgeleyen rapor, Denetim sonuçları ile ilgili detayları şeffaf bir şekilde raporlamak ve iyileştirme önerilerini beyan etmek, Risk Yönetimi, Bir kuruluşun riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma süreci, Kuruluş içinde denetim sürecinde belirlenen risklerin yönetilmesi ve olası olumsuz sonuçların azaltılması
İç Denetim iç denetim kavramları ve anlamları
Resmin öznesi kısa, siyah saçlı genç bir adam. Güçlü bir çene çizgisi ve düz bir burnu var. Gözleri koyu renk ve kaşları hafif kavisli. Yüz ifadesi nötr ve dudakları hafifçe ayrık. Beyaz bir gömlek giyiyor ve her iki kulağı da delik. Yana doğru bakıyor ve omuzları hafifçe kalkık. Duruşu rahattır ve vücudu hafifçe sağa dönüktür. Kendinden emin ve sakin bir havası var.
Tansu Sayman
Finans Uzmanı

Tansu Sayman, alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip bir finans uzmanıdır. Hem büyük ölçekli şirketler hem de küçük işletmeler için mali analiz ve rehberlik hizmeti sunarak işletmelerin büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olmuştur.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.