AnasayfaBlogVerimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak
Nedir?

Verimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

01 Aralık 2019
Gözlüklü ve siyah gömlekli bir kadın, arka planda sıcak hava balonları ile ayakta durmaktadır. Gözleri odaklanmış ve saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Gömleğinin sağ omzuna yakın kısmında yeşil ve beyaz bir logo var. Gökyüzünde, sağ alt köşesinde hasır bir sepet bulunan bir sıcak hava balonu görülüyor. Kadının göğsü yakın plandadır ve koyu renk gömleği soluk teniyle kontrast oluşturmaktadır. Sol alt köşede siyah beyaz bir logo var. Gözlükleri renkli ve ifadesi kendinden emin. Kararlı ve önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Verimlilik FaktörleriTanımÖnemi
İçsel ve dışsal motivasyonKişinin verimliliği sağlayacak çevresel koşullarla beraber içsel motivasyonu elde etme durumuVerimliliği artırmak için kişinin hedefine ulaşmasını sağlar, performansı artırır
Hedef BelirlemeBelirlenen hedefin ya da verilen görevin yerine getirilme süreciDaha planlı ve hedef odaklı çalışmayı sağlar, işin sonucunu olumlu etkiler
Otomasyon ve Teknolojik YeniliklerGörevleri otomatikleştirmek için teknolojinin kullanılmasıZaman ve emek tasarrufu sağlar, iş akışını hızlandırır
Çalışan EğitimiÇalışanların iş süreçlerinde daha etkin olabilmeleri için eğitimlerin verilmesiHataları azaltır, genel performansı ve verimliliği artırır
Kaynakları Etkili KullanmaZaman, para ve insan gücünü mümkün olan en verimli şekilde kullanmakİşletmenin kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlar, maliyetleri azaltır
İş Süreçlerinin Düzenlenmesiİş süreçlerinin gereksiz adımlarının ortadan kaldırılması ve düzene sokulmasıVerimliliği artırır, iş akışında kolaylık sağlar
Verimlilik ArtışıVerimliliğe yapılan yatırımlar sonucu elde edilen karİşletmenin daha fazla kazanç elde etmesini sağlar, uzun vadeli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır
Başarı ve StatüVerimliliği artırma amaçlarından biri olarak başarı ve statüKişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmayı sağlar, motivasyonu artırır
Verimlik ve KârlılıkVerimliliğin kârlılığı doğrudan etkileme durumuİşletmenin gelir ve karını artırır, mali sağlığı pozitif etkiler
Verimlilik ve BüyümeVerimli çalışmanın işletmenin büyümesine olan etkisiİşletmenin yeni yatırımlar yapmasını ve büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlar

İster günlük hayatta isterse iş hayatında olsun, koşuşturmayla geçen süreç içinde emeğimizin karşılığını doğru sunabilmek isteriz. Karar verme ve uygulayabilme aşamasında doğru yolu seçtiğimizi bilmek ve işlerimizi de buna bağlı olarak sürdürmek niyetinde oluruz.

Yaptığımız ya da yapacağımız bir işin öncesi ve sonrasında; belirli kuralları, deneyimleri ve kararları neticeye vardırarak sonuç ile girişilen iş emeğini karşılaştırmak, çoğu zaman bir sonraki iş için tecrübe ve varsayımda bulunabilme durumunu da yaratabilmektedir.

Yapacağımız her işin öncesinde psikolojik durumumuz, çalışma ortamımız, koşullarımız işin sonucunu etkileyebilecek unsurlardır. Bütün bu unsurlar kişi tarafından doğru düzenlendiğinde verimli bir sonuç ortaya çıkarak girişilen iş için tatmin sağlanır.

İş hedefi de verimli bir sonuç elde edilmesini etkileyen en önemli faktördür. Burada devreye giren kavram, hedefe ulaşmayı sağlayan istenç gücü; motivasyondur.

Bir işi nihayete erdirmeden önce belli faktörleri ve motivasyon yönetmek, kişiyi iş başarısına ve bunun sürekliliği ise verimliliğe götürecektir. Burada iş ya da işlerin başarıya, hedefe uygun olarak ulaşması için yararlanacağımız ve kullanacağımız kavram, verimlilik olacaktır.

Verimlilik Ne Demek?

Her alanda başarıya ve hedefe ulaşmak için kullanılan bir kavram olarak verimlilik, işlevsel olarak kişinin düzenli bir şekilde ürettiği emeğinin karşılığını, amacına uygun kullanabilmesini sağlayacak olan girdi ile çıktılar arasındaki doğru ilişkidir.

İş hayatında verilen görevleri ve işleri zamanında ve hedefe uygun olarak tamamlamak için kullanılan verimlilik, belli bir motivasyonla beraber kişiyi hedefine ulaştırmada yardımcı olur. Önemli olan, kişinin verimliliği sağlayacak çevresel koşullarla beraber içsel motivasyonunu elde edebilmesidir. Verimli olmak, günümüzün her iş alanında ve günlük hayatın işlerinde edinilmesi gereken yetkinliklerden biridir.

Belirlenen hedefin ya da verilen görevin yerine getirilme sürecinde verimli olabilmek için kişinin hedef ve göreve yönelik gerçekleştirme amacı olması, verimliliği sağlama noktasında önemli bir motivasyon unsurudur. Bu bazen para, bazen başarı, bazense statü elde etmek için olabilir.

Hangi amaç için olursa olsun, verimlilik kişinin hayatının her alanında olması gereken bir kavramı oluşturur. Özellikle dikkate alınarak kullanıldığında alışkanlık hâlini alır ve işlerin devamında kullanılması, daha sağlıklı ve başarılı sonuçları meydana getirir.

Verimliliği günlük ve iş hayatında doğru kullanmak için kişinin motivasyonunu sağlayacak bir iş görevi olması, psikolojisini sağlıklı koruyabilmesi ve bazı yöntemleri geliştirmesi gerekir. Kişinin işine duyduğu ilgi ve alaka, çalışma ortamının durumu, geliştirdiği yöntemleri ne sıklıkla uygulayıp uygulamadığı, verimliliği azaltıp artırabilecek birbirini etkileyen unsurları oluşturur.

Önemli olan bu unsurları yönetebilecek bir öngörü ve motivasyona sahip olmaktır. Uygulayacağınız görevleri ve hedefleri gerçekleştirmek için bir önceki olumlu ya da olumsuz deneyimler hesaba katılarak gerçekçi ve planlı bir program ile kendinizi baskı altında hissetmeyeceğiniz bir ortamı sağlamaya çalışmalısınız.

Bu aşamada, psikolojik hali sağlıklı kılmak için neyin size iyi geldiğini düşünmeli ve bunu belirlenen işleri uygulamada kullanmaya çalışın. Verimliliğin sürekliliği için ise düzenli uygulayabileceğiniz program ve tavsiyelerden yararlanabilirsiniz.

Özellikle öğrencilik dönemi ve iş hayatında üretkenliğinizi artırmak için verimlilik kavramının sizin için ne anlama geldiğini düşünmeye çalışın ve neyin sizi motive edeceğini zihninizde bulmaya uğraşın.

Verimlilik neden önemli?

Günümüz iş dünyasında verimlilik başarının anahtarıdır. Tanım olarak verimlilik, kaynakların mümkün olan en etkili şekilde kullanılmasıdır. Bir iş bağlamında bu, istediğiniz sonuçları elde etmek için zamanınızı, paranızı ve insan gücünüzü mümkün olan en verimli şekilde kullanmak anlamına gelir.

İşletmenizde verimliliği artırmanın birçok farklı yolu vardır. Bu yollardan biri süreçlerinizi düzene sokmak ve gereksiz adımları ortadan kaldırmaktır. Bu, görevleri otomatikleştirmek için teknolojiyi kullanarak veya süreç akışınızı yeniden değerlendirerek ve herhangi bir darboğazı ortadan kaldırarak yapılabilir.

Verimliliği artırmanın bir başka yolu da çalışanlarınız için eğitime yatırım yapmaktır. Personelinizin sistemlerinizi ve süreçlerinizi nasıl kullanacakları konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlayarak hataları ortadan kaldırabilir ve genel performansı artırabilirsiniz.

Verimliliğe yatırım yapmak işletmeniz için büyük ödüller getirebilir. Verimliliği artırarak, işletmenizin diğer alanlarına yeniden yatırılabilecek zaman ve kaynakları serbest bırakabilirsiniz. Bu da işinizi büyütmenize ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Verimlilik, büyüklükleri veya sektörleri ne olursa olsun tüm işletmeler için önemlidir. Verimliliği artıracak adımlar atarak kârlılığınızı artırabilir ve kendinizi başarı için konumlandırabilirsiniz.

Daha verimli bir işletmeye sahip olmanın birçok faydası vardır, örneğin

  • maliyetlerin azalması sayesinde kârlılığın artması

  • daha yüksek karlara yol açabilecek verimlilik artışı

  • tasarruf edilen zaman ve kaynakların işletmenin diğer alanlarına yeniden yatırılabilmesi;

ve daha az verimli işletmeler karşısında rekabet avantajı.

Verimliliği artırmanın birçok yolu vardır, ancak bazı yaygın yöntemler arasında görevleri otomatikleştirmek, süreçleri düzene sokmak, çalışan eğitimine yatırım yapmak ve darboğazları ortadan kaldırmak yer alır. Verimliliği artırmaya yönelik adımlar atarak işletmeler tasarruf edebilir, kârlarını artırabilir ve kendilerini uzun vadeli başarı için konumlandırabilirler.

Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

Derslerle, projelerle, sınavlarla geçen bir dönemi verimli kılabilmek her öğrencinin istediği bir şey olsa da  çoğu zaman bunu sürdürebilmek mümkün olamıyor. Verimliliği, eğitim hayatınızda uygulayabilmek için yapabileceğiniz bazı yöntemler vardır. 

Öncelikle ders ya da sınavlara hazırlık yaptığınız bir dönemde zamanı doğru kullanmaya yönelik fikir sahibi olmanız gerekir. Zaman yönetimi ve planlama aşamasında yapacağınız işleri ve hedefleri gerçekleştirmek adına planlı bir programı zamanında uygulamaya koymalısınız.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Kursu

Günümüzde üretkenliğin düşmanlarından biri olarak erteleme alışkanlığını göstermek, doğru bir değerlendirme olacaktır.  Ertelemenin sebepleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de genellikle yeteri kadar motivasyon sağlayamama temel nedenlerden biridir.

Motivasyon konusunda öğrencinin neye ihtiyacı olup olmadığı kendisi tarafından yahut danışmanı tarafından belirlenmelidir.

Motivasyon, hedef, başarı, kariyer konularında öğrencilerin verimli ve bilgi sahibi olmaları için okulların rehberlik departmanına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin mevcut hedeflerine ulaşmak ve bunun sürekliliğini sağlamak için hedeflerine karşı sorumluluk duygusunu taşıyabilmeleri; hedefleri gerçekleştirme yolunda kişiye motivasyon ve zorunluluk kazandıracaktır.

Buradaki zorunluluk ifadesi; bir işin zorla yapılmasını değil, yapılmasıyla kişiye hedefini ulaştıracak yolu döşemesini sağlayacak perspektifi ifade eder. Eğitim hayatında başarıya ulaşmak ve dolayısıyla bunu iş hayatında uygulayabilmek için planlı ve zamanı günlük hayatınızla dengeleyebilecek bir program hazırlamak ve programın uygulanacağı koşulların kişi tarafından yaratılması gereklidir.

Motive edici ve temiz bir çalışma alanının varlığı, kişiye karmaşıklıktan uzak, odaklanmasını sağlayabilecek ortamı sunar.

Bu ortamda dikkat dağıtıcı unsurların ayıklanması ve ilgi çekici ders çalışma araçlarının yerleştirilmesi çalışmaya olumlu katkı sunabilir. Çalışmayı kolaylaştırmak için verimli olduğunuz saatleri seçin ve ortamınızı oluşturacak sakin bir yer bulun.  Her gün programa ne kadar sadık kaldığınızı kontrol edin ve hedefleriniz doğrultusunda motivasyonunuzu artırmaya çalışın.

Çalışan ve İşveren Açısından Verimlilik

Verimliliği arayan ve etkin olarak kullanmak isteyen işletmeler ve çalışanlar, bu süreç dahilinde geliştirilen yöntemler ve ilkeler dahilinde hareket ediyorlar. Özellikle zamanı etkili ve uygun kullanmak için geliştirilen prensip ve yöntemlerden biri de önem sırasına göre oluşturulan; Seiwet ABC analizidir.

Buna göre, çok önemli işler A ile ifade edilirken C daha az önemli işleri ifade etmekte kullanılır. İş hayatında verilen görevleri planlı bir program dahilinde zamana yayabilmek, daha verimli hareket edebilmenize yarayacaktır. Bir önem sıralama listesi hazırlayarak belirli saatleri ya da günleri, işlere ayırabilirsiniz.

Bunun dışında günlük hayatınızda sizi motive eden figür ve araçları da çalışma ortamınızda ve masanızda bulundurabilirsiniz. Hoşunuza giden ve işlerin koşuşturmasında gülümsemenizi sağlayacak araçlar, motivasyonunuzu da olumlu yönde etkileyecektir. İş hayatında zamanınızı yiyen unsurları ve durumları düşünmenizde zamanı doğru yöneterek işinizi zamanında bitirmenize ve zaman ayırdığınız işlerin de buna bağlı olarak daha düzgün ve özenli olmasına yarayacaktır. Öte yandan verimlilik önündeki engellerden biri olan, psikolojik durum ve koşulların yönetimi de oldukça önemlidir. İçsel rahatsızlıklarla beraber işletme içinde yaşanan olumsuz  durumlarda, çalışan performansını kötü yönde etkilemektedir.

Mesleğe uygun olmayan görevlerin verilmesi, çalışanlar arası mobbing, departmanlar arası uyumsuzluk gibi sorunlar, çalışanlardan önce işletmenin; iç iletişimi ve verimliliği için düşünmesi gereken konulardır. İşletme, çalışanın performansını artırmak ve verimliliği sürdürmek için kurum içi sağlıklı iletişimi vaat etmeli, çalışana yönelik hakları sağlamalı ve çalışan sorunlarıyla ilgilendiğini belli etmelidir.

Verimlilik sadece çalışanın sırtına yüklenebilecek bir koşul sağlayıcı değil, başta işletmenin kurum içinde verimliliği sağlayacak bir ortamı yaratmasıyla ilgilidir. İşletmeler, çalışanlar gibi planlı bir program oluşturarak çalışan nezdinde verimliliği artıracak etkinliklerden faydalanabilirler.

Hem kurum içi iletişim hem de verimliliği güçlendirecek geziler, yemekler, hediyeler sunan etkinlik ve faaliyetler, çalışanlara da işverene de motivasyon sağlayacaktır. Genel olarak verimliliğinizi sağlamak ve güçlendirmek sizin motivasyonunuza ve hedef elde etme isteğinize göre değişse de bu konuda alabileceğiniz eğitimler de bulunmaktadır. Zaman yönetimi ve çalışanların alanları dahilinde verimliliklerini attıracak bilgileri edinebilecekleri  Enstitü sayfası, online eğitim seçenekleriyle bu süreçte verimli olmanıza ve motivasyon sağlamanıza yardımcı olacaktır.

İçsel ve dışsal motivasyon, Kişinin verimliliği sağlayacak çevresel koşullarla beraber içsel motivasyonu elde etme durumu, Verimliliği artırmak için kişinin hedefine ulaşmasını sağlar, performansı artırır, Hedef Belirleme, Belirlenen hedefin ya da verilen görevin yerine getirilme süreci, Daha planlı ve hedef odaklı çalışmayı sağlar, işin sonucunu olumlu etkiler, Otomasyon ve Teknolojik Yenilikler, Görevleri otomatikleştirmek için teknolojinin kullanılması, Zaman ve emek tasarrufu sağlar, iş akışını hızlandırır, Çalışan Eğitimi, Çalışanların iş süreçlerinde daha etkin olabilmeleri için eğitimlerin verilmesi, Hataları azaltır, genel performansı ve verimliliği artırır, Kaynakları Etkili Kullanma, Zaman, para ve insan gücünü mümkün olan en verimli şekilde kullanmak, İşletmenin kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlar, maliyetleri azaltır, İş Süreçlerinin Düzenlenmesi, İş süreçlerinin gereksiz adımlarının ortadan kaldırılması ve düzene sokulması, Verimliliği artırır, iş akışında kolaylık sağlar, Verimlilik Artışı, Verimliliğe yapılan yatırımlar sonucu elde edilen kar, İşletmenin daha fazla kazanç elde etmesini sağlar, uzun vadeli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır, Başarı ve Statü, Verimliliği artırma amaçlarından biri olarak başarı ve statü, Kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmayı sağlar, motivasyonu artırır, Verimlik ve Kârlılık, Verimliliğin kârlılığı doğrudan etkileme durumu, İşletmenin gelir ve karını artırır, mali sağlığı pozitif etkiler, Verimlilik ve Büyüme, Verimli çalışmanın işletmenin büyümesine olan etkisi, İşletmenin yeni yatırımlar yapmasını ve büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlar
 verimlilik iş hayatı motivasyon program zaman yönetimi başarı
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan bir masanın etrafında toplanmış, bir dizi kâğıda bakmaktadır. Grubun ortasındaki adamın üzerinde kahverengi bir gömlek ve kravat var. Sağında bir kadın, gözleri elindeki nesneye odaklanmış, dikkatle bir şeyler incelemektedir. Solunda başka bir adam düşünceli bir tavırla ilk adama bakmaktadır. Bir kadın masanın ilerisinde durmuş, önündeki adama bakıyor. Görüntünün köşesinde mavi beyaz bir pipet tutan bir kişinin elinin yakın çekim görüntüsü yer alıyor. Görüntüdeki herkes önlerindeki kağıda bakıyor gibi görünürken, grubun ortasındaki kadın elindeki nesneyi tutuyor. Görüntü hafif bulanıktır ve sahneye hareket hissi katmaktadır.
Performans Değerlendirme

İşyerinde Verimlilik Nasıl Artar?

28 Ocak 2020
Beyaz yakalı gömlek ve haki pantolon giyen bir adam mavi bir tahtanın önünde durmakta ve siyah bir kalemle yazı yazmaktadır. Kalemi sağ elinde tutuyor, sol kolu tahtanın üzerinde duruyor. Başı hafifçe öne eğik, yazdıklarına konsantre olmuş durumda. Tahta çerçevenin büyük kısmını kaplıyor ve arkasındaki duvarı da kaplıyor. Bir köşeye yakın çekim yapıldığında, mavi tahtanın altında cam bir tahta görülüyor. Duvarın ötesinde, beyaz bulutlarla kaplı mavi bir gökyüzü görülüyor. Adam yazısına odaklanmış görünüyor ve mavi pano yazı için temiz bir fon oluşturuyor.
Başarı

Verimlilik Nasıl Sağlanır?

16 Ekim 2018
Görüntünün ortasında, mavi bir arka planla çevrili sarı bir küp görülüyor. Küpün üzerinde, ortada bir insan kesiti ve ortasında da bir yüz kesiti bulunmaktadır. Küpün sağında mavi bir kutu üzerinde beyaz noktalar, solunda ise mavi bir küp üzerinde beyaz noktalar yer alıyor. Daha solda, beyaz zemin üzerine siyah metin içeren bir logo yakın çekimi var. Görüntünün alt kısmında, bir bilgisayar klavyesinin bulanık bir görüntüsü var. Küpün etrafında mavi bir küp üzerinde beyaz daireler var. Görüntü, detay ve doku dolu, canlı ve göz alıcı bir sahnedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Temel İlkeleri

23 Mart 2021