AnasayfaBlogVerimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak
Nedir?

Verimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

01 Aralık 2019
Gözlüklü ve siyah gömlekli bir kadın, arka planda sıcak hava balonları ile ayakta durmaktadır. Gözleri odaklanmış ve saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Gömleğinin sağ omzuna yakın kısmında yeşil ve beyaz bir logo var. Gökyüzünde, sağ alt köşesinde hasır bir sepet bulunan bir sıcak hava balonu görülüyor. Kadının göğsü yakın plandadır ve koyu renk gömleği soluk teniyle kontrast oluşturmaktadır. Sol alt köşede siyah beyaz bir logo var. Gözlükleri renkli ve ifadesi kendinden emin. Kararlı ve önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.

İster günlük hayatta isterse iş hayatında olsun, koşuşturmayla geçen süreç içinde emeğimizin karşılığını doğru sunabilmek isteriz. Karar verme ve uygulayabilme aşamasında doğru yolu seçtiğimizi bilmek ve işlerimizi de buna bağlı olarak sürdürmek niyetinde oluruz.

Yaptığımız ya da yapacağımız bir işin öncesi ve sonrasında; belirli kuralları, deneyimleri ve kararları neticeye vardırarak sonuç ile girişilen iş emeğini karşılaştırmak, çoğu zaman bir sonraki iş için tecrübe ve varsayımda bulunabilme durumunu da yaratabilmektedir.

Yapacağımız her işin öncesinde psikolojik durumumuz, çalışma ortamımız, koşullarımız işin sonucunu etkileyebilecek unsurlardır. Bütün bu unsurlar kişi tarafından doğru düzenlendiğinde verimli bir sonuç ortaya çıkarak girişilen iş için tatmin sağlanır.

İş hedefi de verimli bir sonuç elde edilmesini etkileyen en önemli faktördür. Burada devreye giren kavram, hedefe ulaşmayı sağlayan istenç gücü; motivasyondur.

Bir işi nihayete erdirmeden önce belli faktörleri ve motivasyon yönetmek, kişiyi iş başarısına ve bunun sürekliliği ise verimliliğe götürecektir. Burada iş ya da işlerin başarıya, hedefe uygun olarak ulaşması için yararlanacağımız ve kullanacağımız kavram, verimlilik olacaktır.

Verimlilik Ne Demek?

Her alanda başarıya ve hedefe ulaşmak için kullanılan bir kavram olarak verimlilik, işlevsel olarak kişinin düzenli bir şekilde ürettiği emeğinin karşılığını, amacına uygun kullanabilmesini sağlayacak olan girdi ile çıktılar arasındaki doğru ilişkidir.

İş hayatında verilen görevleri ve işleri zamanında ve hedefe uygun olarak tamamlamak için kullanılan verimlilik, belli bir motivasyonla beraber kişiyi hedefine ulaştırmada yardımcı olur. Önemli olan, kişinin verimliliği sağlayacak çevresel koşullarla beraber içsel motivasyonunu elde edebilmesidir. Verimli olmak, günümüzün her iş alanında ve günlük hayatın işlerinde edinilmesi gereken yetkinliklerden biridir.

Belirlenen hedefin ya da verilen görevin yerine getirilme sürecinde verimli olabilmek için kişinin hedef ve göreve yönelik gerçekleştirme amacı olması, verimliliği sağlama noktasında önemli bir motivasyon unsurudur. Bu bazen para, bazen başarı, bazense statü elde etmek için olabilir.

Hangi amaç için olursa olsun, verimlilik kişinin hayatının her alanında olması gereken bir kavramı oluşturur. Özellikle dikkate alınarak kullanıldığında alışkanlık hâlini alır ve işlerin devamında kullanılması, daha sağlıklı ve başarılı sonuçları meydana getirir.

Verimliliği günlük ve iş hayatında doğru kullanmak için kişinin motivasyonunu sağlayacak bir iş görevi olması, psikolojisini sağlıklı koruyabilmesi ve bazı yöntemleri geliştirmesi gerekir. Kişinin işine duyduğu ilgi ve alaka, çalışma ortamının durumu, geliştirdiği yöntemleri ne sıklıkla uygulayıp uygulamadığı, verimliliği azaltıp artırabilecek birbirini etkileyen unsurları oluşturur.

Önemli olan bu unsurları yönetebilecek bir öngörü ve motivasyona sahip olmaktır. Uygulayacağınız görevleri ve hedefleri gerçekleştirmek için bir önceki olumlu ya da olumsuz deneyimler hesaba katılarak gerçekçi ve planlı bir program ile kendinizi baskı altında hissetmeyeceğiniz bir ortamı sağlamaya çalışmalısınız.

Bu aşamada, psikolojik hali sağlıklı kılmak için neyin size iyi geldiğini düşünmeli ve bunu belirlenen işleri uygulamada kullanmaya çalışın. Verimliliğin sürekliliği için ise düzenli uygulayabileceğiniz program ve tavsiyelerden yararlanabilirsiniz.

Özellikle öğrencilik dönemi ve iş hayatında üretkenliğinizi artırmak için verimlilik kavramının sizin için ne anlama geldiğini düşünmeye çalışın ve neyin sizi motive edeceğini zihninizde bulmaya uğraşın.

Verimlilik neden önemli?

Günümüz iş dünyasında verimlilik başarının anahtarıdır. Tanım olarak verimlilik, kaynakların mümkün olan en etkili şekilde kullanılmasıdır. Bir iş bağlamında bu, istediğiniz sonuçları elde etmek için zamanınızı, paranızı ve insan gücünüzü mümkün olan en verimli şekilde kullanmak anlamına gelir.

İşletmenizde verimliliği artırmanın birçok farklı yolu vardır. Bu yollardan biri süreçlerinizi düzene sokmak ve gereksiz adımları ortadan kaldırmaktır. Bu, görevleri otomatikleştirmek için teknolojiyi kullanarak veya süreç akışınızı yeniden değerlendirerek ve herhangi bir darboğazı ortadan kaldırarak yapılabilir.

Verimliliği artırmanın bir başka yolu da çalışanlarınız için eğitime yatırım yapmaktır. Personelinizin sistemlerinizi ve süreçlerinizi nasıl kullanacakları konusunda uygun şekilde eğitilmesini sağlayarak hataları ortadan kaldırabilir ve genel performansı artırabilirsiniz.

Verimliliğe yatırım yapmak işletmeniz için büyük ödüller getirebilir. Verimliliği artırarak, işletmenizin diğer alanlarına yeniden yatırılabilecek zaman ve kaynakları serbest bırakabilirsiniz. Bu da işinizi büyütmenize ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Verimlilik, büyüklükleri veya sektörleri ne olursa olsun tüm işletmeler için önemlidir. Verimliliği artıracak adımlar atarak kârlılığınızı artırabilir ve kendinizi başarı için konumlandırabilirsiniz.

Daha verimli bir işletmeye sahip olmanın birçok faydası vardır, örneğin

  • maliyetlerin azalması sayesinde kârlılığın artması

  • daha yüksek karlara yol açabilecek verimlilik artışı

  • tasarruf edilen zaman ve kaynakların işletmenin diğer alanlarına yeniden yatırılabilmesi;

ve daha az verimli işletmeler karşısında rekabet avantajı.

Verimliliği artırmanın birçok yolu vardır, ancak bazı yaygın yöntemler arasında görevleri otomatikleştirmek, süreçleri düzene sokmak, çalışan eğitimine yatırım yapmak ve darboğazları ortadan kaldırmak yer alır. Verimliliği artırmaya yönelik adımlar atarak işletmeler tasarruf edebilir, kârlarını artırabilir ve kendilerini uzun vadeli başarı için konumlandırabilirler.

Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

Derslerle, projelerle, sınavlarla geçen bir dönemi verimli kılabilmek her öğrencinin istediği bir şey olsa da  çoğu zaman bunu sürdürebilmek mümkün olamıyor. Verimliliği, eğitim hayatınızda uygulayabilmek için yapabileceğiniz bazı yöntemler vardır. 

Öncelikle ders ya da sınavlara hazırlık yaptığınız bir dönemde zamanı doğru kullanmaya yönelik fikir sahibi olmanız gerekir. Zaman yönetimi ve planlama aşamasında yapacağınız işleri ve hedefleri gerçekleştirmek adına planlı bir programı zamanında uygulamaya koymalısınız.

Günümüzde üretkenliğin düşmanlarından biri olarak erteleme alışkanlığını göstermek, doğru bir değerlendirme olacaktır.  Ertelemenin sebepleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de genellikle yeteri kadar motivasyon sağlayamama temel nedenlerden biridir.

Motivasyon konusunda öğrencinin neye ihtiyacı olup olmadığı kendisi tarafından yahut danışmanı tarafından belirlenmelidir.

Motivasyon, hedef, başarı, kariyer konularında öğrencilerin verimli ve bilgi sahibi olmaları için okulların rehberlik departmanına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin mevcut hedeflerine ulaşmak ve bunun sürekliliğini sağlamak için hedeflerine karşı sorumluluk duygusunu taşıyabilmeleri; hedefleri gerçekleştirme yolunda kişiye motivasyon ve zorunluluk kazandıracaktır.

Buradaki zorunluluk ifadesi; bir işin zorla yapılmasını değil, yapılmasıyla kişiye hedefini ulaştıracak yolu döşemesini sağlayacak perspektifi ifade eder. Eğitim hayatında başarıya ulaşmak ve dolayısıyla bunu iş hayatında uygulayabilmek için planlı ve zamanı günlük hayatınızla dengeleyebilecek bir program hazırlamak ve programın uygulanacağı koşulların kişi tarafından yaratılması gereklidir.

Motive edici ve temiz bir çalışma alanının varlığı, kişiye karmaşıklıktan uzak, odaklanmasını sağlayabilecek ortamı sunar.

Bu ortamda dikkat dağıtıcı unsurların ayıklanması ve ilgi çekici ders çalışma araçlarının yerleştirilmesi çalışmaya olumlu katkı sunabilir. Çalışmayı kolaylaştırmak için verimli olduğunuz saatleri seçin ve ortamınızı oluşturacak sakin bir yer bulun.  Her gün programa ne kadar sadık kaldığınızı kontrol edin ve hedefleriniz doğrultusunda motivasyonunuzu artırmaya çalışın.

Çalışan ve İşveren Açısından Verimlilik

Verimliliği arayan ve etkin olarak kullanmak isteyen işletmeler ve çalışanlar, bu süreç dahilinde geliştirilen yöntemler ve ilkeler dahilinde hareket ediyorlar. Özellikle zamanı etkili ve uygun kullanmak için geliştirilen prensip ve yöntemlerden biri de önem sırasına göre oluşturulan; Seiwet ABC analizidir.

Buna göre, çok önemli işler A ile ifade edilirken C daha az önemli işleri ifade etmekte kullanılır. İş hayatında verilen görevleri planlı bir program dahilinde zamana yayabilmek, daha verimli hareket edebilmenize yarayacaktır. Bir önem sıralama listesi hazırlayarak belirli saatleri ya da günleri, işlere ayırabilirsiniz.

Bunun dışında günlük hayatınızda sizi motive eden figür ve araçları da çalışma ortamınızda ve masanızda bulundurabilirsiniz. Hoşunuza giden ve işlerin koşuşturmasında gülümsemenizi sağlayacak araçlar, motivasyonunuzu da olumlu yönde etkileyecektir. İş hayatında zamanınızı yiyen unsurları ve durumları düşünmenizde zamanı doğru yöneterek işinizi zamanında bitirmenize ve zaman ayırdığınız işlerin de buna bağlı olarak daha düzgün ve özenli olmasına yarayacaktır. Öte yandan verimlilik önündeki engellerden biri olan, psikolojik durum ve koşulların yönetimi de oldukça önemlidir. İçsel rahatsızlıklarla beraber işletme içinde yaşanan olumsuz  durumlarda, çalışan performansını kötü yönde etkilemektedir.

Mesleğe uygun olmayan görevlerin verilmesi, çalışanlar arası mobbing, departmanlar arası uyumsuzluk gibi sorunlar, çalışanlardan önce işletmenin; iç iletişimi ve verimliliği için düşünmesi gereken konulardır. İşletme, çalışanın performansını artırmak ve verimliliği sürdürmek için kurum içi sağlıklı iletişimi vaat etmeli, çalışana yönelik hakları sağlamalı ve çalışan sorunlarıyla ilgilendiğini belli etmelidir.

Verimlilik sadece çalışanın sırtına yüklenebilecek bir koşul sağlayıcı değil, başta işletmenin kurum içinde verimliliği sağlayacak bir ortamı yaratmasıyla ilgilidir. İşletmeler, çalışanlar gibi planlı bir program oluşturarak çalışan nezdinde verimliliği artıracak etkinliklerden faydalanabilirler.

Hem kurum içi iletişim hem de verimliliği güçlendirecek geziler, yemekler, hediyeler sunan etkinlik ve faaliyetler, çalışanlara da işverene de motivasyon sağlayacaktır. Genel olarak verimliliğinizi sağlamak ve güçlendirmek sizin motivasyonunuza ve hedef elde etme isteğinize göre değişse de bu konuda alabileceğiniz eğitimler de bulunmaktadır. Zaman yönetimi ve çalışanların alanları dahilinde verimliliklerini attıracak bilgileri edinebilecekleri  Enstitü sayfası, online eğitim seçenekleriyle bu süreçte verimli olmanıza ve motivasyon sağlamanıza yardımcı olacaktır.

 verimlilik iş hayatı motivasyon program zaman yönetimi başarı
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan bir masanın etrafında toplanmış, bir dizi kâğıda bakmaktadır. Grubun ortasındaki adamın üzerinde kahverengi bir gömlek ve kravat var. Sağında bir kadın, gözleri elindeki nesneye odaklanmış, dikkatle bir şeyler incelemektedir. Solunda başka bir adam düşünceli bir tavırla ilk adama bakmaktadır. Bir kadın masanın ilerisinde durmuş, önündeki adama bakıyor. Görüntünün köşesinde mavi beyaz bir pipet tutan bir kişinin elinin yakın çekim görüntüsü yer alıyor. Görüntüdeki herkes önlerindeki kağıda bakıyor gibi görünürken, grubun ortasındaki kadın elindeki nesneyi tutuyor. Görüntü hafif bulanıktır ve sahneye hareket hissi katmaktadır.
Performans Değerlendirme

İşyerinde Verimlilik Nasıl Artar?

28 Ocak 2020
Beyaz yakalı gömlek ve haki pantolon giyen bir adam mavi bir tahtanın önünde durmakta ve siyah bir kalemle yazı yazmaktadır. Kalemi sağ elinde tutuyor, sol kolu tahtanın üzerinde duruyor. Başı hafifçe öne eğik, yazdıklarına konsantre olmuş durumda. Tahta çerçevenin büyük kısmını kaplıyor ve arkasındaki duvarı da kaplıyor. Bir köşeye yakın çekim yapıldığında, mavi tahtanın altında cam bir tahta görülüyor. Duvarın ötesinde, beyaz bulutlarla kaplı mavi bir gökyüzü görülüyor. Adam yazısına odaklanmış görünüyor ve mavi pano yazı için temiz bir fon oluşturuyor.
Başarı

Verimlilik Nasıl Sağlanır?

16 Ekim 2018
Görüntünün ortasında, mavi bir arka planla çevrili sarı bir küp görülüyor. Küpün üzerinde, ortada bir insan kesiti ve ortasında da bir yüz kesiti bulunmaktadır. Küpün sağında mavi bir kutu üzerinde beyaz noktalar, solunda ise mavi bir küp üzerinde beyaz noktalar yer alıyor. Daha solda, beyaz zemin üzerine siyah metin içeren bir logo yakın çekimi var. Görüntünün alt kısmında, bir bilgisayar klavyesinin bulanık bir görüntüsü var. Küpün etrafında mavi bir küp üzerinde beyaz daireler var. Görüntü, detay ve doku dolu, canlı ve göz alıcı bir sahnedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Temel İlkeleri

23 Mart 2021
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
750316
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
855316
Bu görüntüde, Roma rakamları olan bir saatin önünde duran bir kadın tasvir edilmiştir. Kollarını kavuşturmuş ve kameraya gülümsüyor. Saatin bir ibresi vardır ve bir halkası olan dairesel bir nesnedir. Arka planda beyaz metinli siyah beyaz bir arka planın yanı sıra beyaz bir çubuk figürü sembolü var. Bu görüntü, zaman yönetimine adanmış bir çevrimiçi kursun özünü yansıtmaktadır. Her saniye, dakika ve saatten en iyi şekilde yararlanarak hayatımızın kontrolünü elimize almamız için bizi teşvik etmektedir. Zaman yönetimi kursları strateji geliştirmemize, program oluşturmamıza ve görevleri öncelik sırasına koymamıza yardımcı olur. Ayrıca bize üretkenliği ve verimliliği artıracak teknikler de sağlarlar. Zamanın önemini anlayarak hayatımızdan en iyi şekilde faydalanabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz.
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat