AnasayfaBlogVerimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak
Nedir?

Verimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

01 Aralık 2019
Verimlilik Nedir? Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

İster günlük hayatta isterse iş hayatında olsun, koşuşturmayla geçen süreç içinde emeğimizin karşılığını doğru sunabilmek isteriz. Karar verme ve uygulayabilme aşamasında doğru yolu seçtiğimizi bilmek ve işlerimizi de buna bağlı olarak sürdürmek niyetinde oluruz. Yaptığımız ya da yapacağımız bir işin öncesi ve sonrasında; belirli kuralları, deneyimleri ve kararları neticeye vardırarak sonuç ile girişilen iş emeğini karşılaştırmak, çoğu zaman bir sonraki iş için tecrübe ve varsayımda bulunabilme durumunu da yaratabilmektedir.

Yapacağımız her işin öncesinde psikolojik durumumuz, çalışma ortamımız, koşullarımız işin sonucunu etkileyebilecek unsurlardır. Bütün bu unsurlar kişi tarafından doğru düzenlendiğinde verimli bir sonuç ortaya çıkarak girişilen iş için tatmin sağlanır. İş hedefi de verimli bir sonuç elde edilmesini etkileyen en önemli faktördür. Burada devreye giren kavram, hedefe ulaşmayı sağlayan istenç gücü; motivasyondur.

Bir işi nihayete erdirmeden önce belli faktörleri ve motivasyon yönetmek, kişiyi iş başarısına ve bunun sürekliliği ise verimliliğe götürecektir. Burada iş ya da işlerin başarıya, hedefe uygun olarak ulaşması için yararlanacağımız ve kullanacağımız kavram, verimlilik olacaktır.

Verimlilik Ne Demek?

Her alanda başarıya ve hedefe ulaşmak için kullanılan bir kavram olarak verimlilik, işlevsel olarak kişinin düzenli bir şekilde ürettiği emeğinin karşılığını, amacına uygun kullanabilmesini sağlayacak olan girdi ile çıktılar arasındaki doğru ilişkidir. İş hayatında verilen görevleri ve işleri zamanında ve hedefe uygun olarak tamamlamak için kullanılan verimlilik, belli bir motivasyonla beraber kişiyi hedefine ulaştırmada yardımcı olur. Önemli olan, kişinin verimliliği sağlayacak çevresel koşullarla beraber içsel motivasyonunu elde edebilmesidir. Verimli olmak, günümüzün her iş alanında ve günlük hayatın işlerinde edinilmesi gereken yetkinliklerden biridir.

Belirlenen hedefin ya da verilen görevin yerine getirilme sürecinde verimli olabilmek için kişinin hedef ve göreve yönelik gerçekleştirme amacı olması, verimliliği sağlama noktasında önemli bir motivasyon unsurudur. Bu bazen para, bazen başarı, bazense statü elde etmek için olabilir. Hangi amaç için olursa olsun, verimlilik kişinin hayatının her alanında olması gereken bir kavramı oluşturur. Özellikle dikkate alınarak kullanıldığında alışkanlık hâlini alır ve işlerin devamında kullanılması, daha sağlıklı ve başarılı sonuçları meydana getirir.

Verimliliği günlük ve iş hayatında doğru kullanmak için kişinin motivasyonunu sağlayacak bir iş görevi olması, psikolojisini sağlıklı koruyabilmesi ve bazı yöntemleri geliştirmesi gerekir. Kişinin işine duyduğu ilgi ve alaka, çalışma ortamının durumu, geliştirdiği yöntemleri ne sıklıkla uygulayıp uygulamadığı, verimliliği azaltıp artırabilecek birbirini etkileyen unsurları oluşturur. Önemli olan bu unsurları yönetebilecek bir öngörü ve motivasyona sahip olmaktır. Uygulayacağınız görevleri ve hedefleri gerçekleştirmek için bir önceki olumlu ya da olumsuz deneyimler hesaba katılarak gerçekçi ve planlı bir program ile kendinizi baskı altında hissetmeyeceğiniz bir ortamı sağlamaya çalışmalısınız.

Bu aşamada, psikolojik hâli sağlıklı kılmak için neyin size iyi geldiğini düşünmeli ve bunu belirlenen işleri uygulamada kullanmaya çalışın. Verimliliğin sürekliliği için ise düzenli uygulayabileceğiniz program ve tavsiyelerden yararlanabilirsiniz. Özellikle öğrencilik dönemi ve iş hayatında üretkenliğinizi artırmak için verimlilik kavramının sizin için ne anlama geldiğini düşünmeye çalışın ve neyin sizi motive edeceğini zihninizde bulmaya uğraşın.

Eğitim Hayatında Verimliliği Sağlamak

Derslerle, projelerle, sınavlarla geçen bir dönemi verimli kılabilmek her öğrencinin istediği bir şey olsa da  çoğu zaman bunu sürdürebilmek mümkün olamıyor. Verimliliği, eğitim hayatınızda uygulayabilmek için yapabileceğiniz bazı yöntemler vardır.  Öncelikle ders ya da sınavlara hazırlık yaptığınız bir dönemde zamanı doğru kullanmaya yönelik fikir sahibi olmanız gerekir. Zaman yönetimi ve planlama aşamasında yapacağınız işleri ve hedefleri gerçekleştirmek adına planlı bir programı zamanında uygulamaya koymalısınız.

Günümüzde üretkenliğin düşmanlarından biri olarak erteleme alışkanlığını göstermek, doğru bir değerlendirme olacaktır.  Ertelemenin sebepleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de genellikle yeteri kadar motivasyon sağlayamama temel nedenlerden biridir. Motivasyon konusunda öğrencinin neye ihtiyacı olup olmadığı kendisi tarafından yahut danışmanı tarafından belirlenmelidir. Motivasyon, hedef, başarı, kariyer konularında öğrencilerin verimli ve bilgi sahibi olmaları için okulların rehberlik departmanına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin mevcut hedeflerine ulaşmak ve bunun sürekliliğini sağlamak için hedeflerine karşı sorumluluk duygusunu taşıyabilmeleri; hedefleri gerçekleştirme yolunda kişiye motivasyon ve zorunluluk kazandıracaktır.

Buradaki zorunluluk ifadesi; bir işin zorla yapılmasını değil, yapılmasıyla kişiye hedefini ulaştıracak yolu döşemesini sağlayacak perspektifi ifade eder. Eğitim hayatında başarıya ulaşmak ve dolayısıyla bunu iş hayatında uygulayabilmek için planlı ve zamanı günlük hayatınızla dengeleyebilecek bir program hazırlamak ve programın uygulanacağı koşulların kişi tarafından yaratılması gereklidir. Motive edici ve temiz bir çalışma alanının varlığı, kişiye karmaşıklıktan uzak, odaklanmasını sağlayabilecek ortamı sunar.

Bu ortamda dikkat dağıtıcı unsurların ayıklanması ve ilgi çekici ders çalışma araçlarının yerleştirilmesi çalışmaya olumlu katkı sunabilir. Çalışmayı kolaylaştırmak için verimli olduğunuz saatleri seçin ve ortamınızı oluşturacak sakin bir yer bulun.  Her gün programa ne kadar sadık kaldığınızı kontrol edin ve hedefleriniz doğrultusunda motivasyonunuzu artırmaya çalışın.

Çalışan ve İşveren Açısından Verimlilik

Verimliliği arayan ve etkin olarak kullanmak isteyen işletmeler ve çalışanlar, bu süreç dahilinde geliştirilen yöntemler ve ilkeler dahilinde hareket ediyorlar. Özellikle zamanı etkili ve uygun kullanmak için geliştirilen prensip ve yöntemlerden biri de önem sırasına göre oluşturulan; Seiwet ABC analizidir. Buna göre, çok önemli işler A ile ifade edilirken C daha az önemli işleri ifade etmekte kullanılır. İş hayatında verilen görevleri planlı bir program dahilinde zamana yayabilmek, daha verimli hareket edebilmenize yarayacaktır. Bir önem sıralama listesi hazırlayarak belirli saatleri ya da günleri, işlere ayırabilirsiniz.

Bunun dışında günlük hayatınızda sizi motive eden figür ve araçları da çalışma ortamınızda ve masanızda bulundurabilirsiniz. Hoşunuza giden ve işlerin koşuşturmasında gülümsemenizi sağlayacak araçlar, motivasyonunuzu da olumlu yönde etkileyecektir. İş hayatında zamanınızı yiyen unsurları ve durumları düşünmenizde zamanı doğru yöneterek işinizi zamanında bitirmenize ve zaman ayırdığınız işlerin de buna bağlı olarak daha düzgün ve özenli olmasına yarayacaktır. Öte yandan verimlilik önündeki engellerden biri olan, psikolojik durum ve koşulların yönetimi de oldukça önemlidir. İçsel rahatsızlıklarla beraber işletme içinde yaşanan olumsuz  durumlarda, çalışan performansını kötü yönde etkilemektedir.

Mesleğe uygun olmayan görevlerin verilmesi, çalışanlar arası mobbing, departmanlar arası uyumsuzluk gibi sorunlar, çalışanlardan önce işletmenin; iç iletişimi ve verimliliği için düşünmesi gereken konulardır. İşletme, çalışanın performansını artırmak ve verimliliği sürdürmek için kurum içi sağlıklı iletişimi vaat etmeli, çalışana yönelik hakları sağlamalı ve çalışan sorunlarıyla ilgilendiğini belli etmelidir. Verimlilik sadece çalışanın sırtına yüklenebilecek bir koşul sağlayıcı değil, başta işletmenin kurum içinde verimliliği sağlayacak bir ortamı yaratmasıyla ilgilidir. İşletmeler, çalışanlar gibi planlı bir program oluşturarak çalışan nezdinde verimliliği artıracak etkinliklerden faydalanabilirler.

Hem kurum içi iletişim hem de verimliliği güçlendirecek geziler, yemekler, hediyeler sunan etkinlik ve faaliyetler, çalışanlara da işverene de motivasyon sağlayacaktır. Genel olarak verimliliğinizi sağlamak ve güçlendirmek sizin motivasyonunuza ve hedef elde etme isteğinize göre değişse de bu konuda alabileceğiniz eğitimler de bulunmaktadır. Zaman yönetimi ve çalışanların alanları dahilinde verimliliklerini attıracak bilgileri edinebilecekleri  Enstitü sayfası, online eğitim seçenekleriyle bu süreçte verimli olmanıza ve motivasyon sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Verimlilik ne demektir?

Günlük ve iş hayatında işleri uygun bir şekilde yerine getirebilmek için girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkidir. Kararlarımızı, görevlerimizi ve hedefimizi gerçekleştirmek için üretilen emek ile bunun sonucunun sağlıklı ve amaca uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Birçok alanda aranan ve kullanılan bir kavram olarak verimlilik, kişiye doğru tanımlanması ile başarılı ve kaliteli bir yaşam sunar.

Verimli olmak için neler yapılabilir?

Öncelikle hedeflerin belirlenmesi ve neyi niçin yaptığınızın ortaya çıkarılması gerekmektedir. Daha sonra ise içsel motivasyon sağlanarak planlı bir programdan yararlanmak gerekir. Bu program, düzenli olarak uyabileceğiniz zaman aralıklarını içermeli ve motivasyonunuzu düşürmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Zaman yönetimi verimliliği nasıl etkiler?

Zaman yönetiminde zamanı önem ve hedef sırasına uygun yönetebilmek önemlidir. Dolayısıyla önem sıranıza göre işlerinizi ayırabilir ve sizi işinizden meşgul eden etmenleri tespit etmelisiniz. Planlı bir program dahilinde yönetilen zaman, işlere gereken vaktin ayarlanmasıyla daha özenli ve doğru işleri meydana getirecektir.

 verimlilik iş hayatı motivasyon program zaman yönetimi başarı
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Zaman Yönetimi Eğitimi
4.9
(61)

Zaman Yönetimi Eğitimi

17 Konu5 Saat
Motivasyon Eğitimi
5
(4)

Motivasyon 3.0 Eğitimi

8 Konu4 Saat
Sultan CüneyitSultan Cüneyit
16039