AnasayfaBlogVizyon Nedir? Nasıl Vizyon Sahibi Olunur?
Nedir?

Vizyon Nedir? Nasıl Vizyon Sahibi Olunur?

14 Ocak 2020
Bir adam, üzerinde büyük bir delik bulunan beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Delikten uzaktaki bir şehir manzarasına bakmaktadır. Adamın kısa kahverengi saçları var ve üzerinde mavi bir tişört ve kot pantolon var. Yüzü sanki bir şey arıyormuş gibi odaklanmış ve kararlı. Arkasındaki duvarda, üzerinde beyaz bir harf bulunan siyah bir dikdörtgen var. Solunda, kısa siyah saçlı başka bir kişinin kafasının arkası görünüyor. Adam derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki gördükleri üzerine kafa yoruyor.
Vizyon KavramıVizyonun ÖnemiVizyon Elde Etmek
Gelecekte ulaşmak istedikleri hedefleri ve amaçları çizmeyi ifade eder.Birey ya da kuruluşlar adına hedef belirlemeyi sağlar ve başarıya ulaşmada yol göstericidir.Hayali gerçeğe dönüştürmek için kişisel gelişim ve çaba gereklidir.
Bireyin ya da bir kuruluşun kendini gelecekte nerede görmek istediği konusunda belirleyici rol oynar.Başarının sürdürülebilirliği ve gelişim gereklidir.İhtiyaç duyulan beceriler, eğitimler ve fırsatları değerlendirebilme yeteneği gerektirir.
Hayalleri, hedefe dönüştüren bir içgörüdür.Kişinin motivasyonunu ve ilerlemesini sağlar.Kişi ya da kuruluşun hayallerini belirleyip bu uğurda gerekli adımları atabilmesi gerekmektedir.
Kurumların gelecek hedefleri ve öngörülerini tanımlar.Kurumsal büyüme ve gelişme için temel bir yapı taşıdır.Kurumların stratejik planlamalarını ve organizasyon yapılarını buna göre şekillendirmesi gereklidir.
Kişisel vizyon, bireyin gelecekte ne yapmak istediğini ve nerede olmak istediğini belirler.Bireyin karar verme ve yol belirleme süreçlerinde temel kaynaktır.Bireyin kendine ait kişisel hedef ve değerlerini belirlemesi ve bu doğrultuda hareket ederek fırsatları değerlendirmesi gerekmektedir.
Kurumsal vizyon, bir kurumun veya şirketin uzun vadeli hedeflerini ve stratejilerini belirler.Bir işletmenin büyümesi ve başarısının devamlılığı için vizyon gereklidir.Stratejik planlamaları ve organize yapıları bu hedefe göre belirlemek gerekmektedir.
Birey veya kuruluşun hayalperestlikten öte, hedef belirleyip bu yönde hareket etmesini içerir.Gelişim, ilerleme ve başarı sürecinin sürdürülebilirliği için gereklidir.Emek, çaba ve fedakarlık ile hayalleri gerçeğe dönüştürme çabası içinde olmak gereklidir.
Vizyon, özünde geleceğin bir resmidir.Birey veya kuruluşların istikrarlı bir şekilde ilerlemesini ve değer yaratmasını sağlar.Gelecekte elde etmek istediğimiz konum ve hedeflere yönelik planlar yapmalı ve bu uğurda gerekli adımlar atmalıdır.
Bir kişi veya kuruluşun çağ dışı kalmadan, gelecekte nerede olmak istediğine dair net bir fikir sahibi olmasını ifade eder.Anticipating the future and moving towards these objectives.Hayallerini, öğrenme çabalarını ve elle tutulur hedeflerini gerçekleştirecek stratejiler geliştirmek.
Kısaca, vizyon kendinizi gelecekte görme biçimidir.Sezgili ve stratejik düşünmeyi artırmaktadır.Kişinin veya bir kurumun ileride gerçek olmasını istedikleri hayalleri, hedefleri belirlemesi ve bu uğurda çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Vizyon, TDK tarafından ‘’öngörü’’, ‘’ileriyi görüş’’, veya’’sağgörü’’ olarak tanımlanır. Şirketler için ise vizyon, kendilerini, beş on yıl sonra, hedefledikleri yerde, nerede görmek istedikleri ile ilgili tanımdır.  Yani kısaca vizyon ‘’geleceğin resmidir’’. İleride gerçekleşmesi istenilen, hayal edilen, amaçlardır. Vizyon kendinizi gelecekte gördüğünüz yerdir.

Yeryüzü üzerinde başarılı işler yapmış herkes, önce hayal etmiştir. Belki bir buluşa imza atmak için, belki yeni bir şirket kurmak için, belki de bir değişim yaratmak için. Amaç her ne olursa olsun her şeye hayal ederek başlamıştır. İleride olmasını istediklerimiz, zihnimizde hayalle başlar.

Hayallerimiz sonradan, hedefe dönüşür. İşte ileride ulaşmak istediğimiz hedefler için, yaptığımız planlar, bu uğurda gösterdiğimiz çalışma, yeni şeyler öğrenme çabamız için bizi harekete geçiren hayallere vizyon denir. İşte bu hayallerine erişmek için, çalışıp çabalayan kişiye de vizyoner denir.

Vizyon Ne demek?

Çok meşhur olmak, lider olmak zengin olmak istiyorsunuz. Evet bunların hepsini gerçekten hayal ediyorsunuz. Hiçbir çaba ve amacınız olmadan tüm bunları isteyip, bekliyorsunuz. Hayallerinizin hiçbir çabası ve netliği yok. Emek yok, çalışma yok, özveri yok. Adeta bir rüya görüyorsunuz. İşte bu hayalperest olmaktır ve siz bir hayalperestsiniz.

Oysa hayali olmak, vizyon sahibi olmanın, ilk koşuludur. Ancak o hayale ulaşmak için emek, çaba ve fedakarlık gerekli becerilere sahip olmak, çalışmak vizyon sahibi olmanın gerekliliğidir. Hayalperestlerin çoğu bütün bunları yapmadan sahip olmak ister. Yani vizyon sahibi olmak hayalperestlik değildir. Hayalperest kişiler kendilerini geliştirmedikleri ve çalışıp fedakarlık yapmadıkları için önlerine gelen fırsatları bile göremezler.

Vizyon; kişilerin kurdukları hayallere sahip olmak için kendilerini geliştirmeleridir. Bu amaçta gerekli fedakarlık özveri ve çabayı göstermektir. Vizyon sahibi kişiler, gerekli becerilere sahip olmak için, kişisel gelişim eğitimleri alırlar. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için, karşılarına çıkan her fırsatı görüp değerlendirirler. Çevresindeki kişilere de ilham olarak, aynı vizyon için çalışmalarını sağlarlar.

İlgili eğitimler: Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Vizyon Nedir?

Kişisel vizyon, gelecekle ilgili ne istediğini, nerede olmak, ne yapmak istediğini hedeflemektir. Geleceğinin net bir resmini çizmektir. Kişi hayattan ne istediğini bildiği, gelecekte nerede olmak istediğini netleştirdiği andan itibaren, hedeflediği hayat için gerekli adımları atmaya başlar.

Bunun için karşısına çıkan her fırsatı değerlendirmeye, imkan yaratmaya, fırsat kollamaya başlar. Hayatında belirlediğin önemli bir vizyonun yoksa fırsatlar ve imkanlar sen fark etmeden hayatından geçip gidecektir. Sende arkasından bakakalırsın.

Hayatta iz bırakan insanlar vizyon sahibi insanlardır. Ancak bu insanlar hedeflerine ulaşmak için çok çaba, azim, emek, fedakarlık göstererek bir yerlere gelmiştir. Peki hiç düşündünüz mü sizin bir vizyonunuz var mı? Yeteneklerinizi, kaynaklarınızı değerlerinizi göz önünde bulundurun. İnsanoğlu yaradılışı gereği hep daha iyisini, daha fazlasını ister.

Gelecek hayalin ne diye sorulduğunda, daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir iş, hep daha, daha, daha… Kişisel hedeflerinize ulaşmak ve hep daha iyilerini hayatınıza almanız için vizyonunuz var mı? Bunun için kendinize birkaç soru sorup, dürüstçe cevap vermeniz yeterli:

 • Beş yıl sonra bugün nerede olmak istiyorsun?

 • gün hangi evde güne başlayacaksın?

 • Hangi işe gideceksin?

 • Hangi arabaya bineceksin?

 • Ailen, işin, evin nasıl olursa mutlu olacaksın?

 • Bütün bu hayallerime ulaşmam için ne yapmalıyım?

 • Hayallerime ulaşmamı engelleyen faktörler nelerdir?

Bu soruların cevabı bizi kişisel vizyona götürür. İlk beş soru gelecekteki isteklerimizi net olarak görmemizi sağlar. Altıncı soruda yapmamız gerekenler belirlenir. Son soruda da hedeflediğimiz hayallere ulaşmak için, yolumuza çıkan engelleri tespit edebiliriz. Unutmayalım ki kararlı olduktan sonra her türlü engel aşılır. Hayat felsefemiz, düşünce biçimimiz, değerlerimiz, kişisel vizyonun belirlenmesinde etkendir.

Kişisel vizyonu olmayan bireylerin, gelecek ve kariyer hedeflerini belirlemesi çok zordur. Bugünkü yaşadığınız şartlarda vizyonunuz ne kadar uzak görünürse görünsün, gerçekten olabileceğine inanın. Bu uğurda gereken çabayı gösterirseniz, aradaki uzaklık olumlu enerji oluşturacaktır. Hayatta her şey değişim içindedir. Bu nedenle sizde kişisel vizyonunuzu zaman zaman revize etmelisiniz. Bu şekilde değişen koşullarda, uzun vadede hedefleriniz güncel kalabilir.

Kurumsal Vizyon

Şahısların vizyonları olduğu gibi, şirket ve kurumlarında gelecekte ulaşmak istedikleri amaçları, hedefleri, vizyonları vardır. Vizyonu olmayan şirket gelişemez, büyüyemez. Vizyon işletmelerde stratejik planlama ve organize yapısını bütünleştiren bir özelliğe sahiptir. Şirketler ve kurumlar için vizyon, önlerindeki beş yıl, on yıl gibi belirledikleri zaman içerisinde, işletmelerinin, hedeflerinin gerçekleşmesi için yaptıkları çalışmalar bütünüdür. Belli zaman dilimi içerisinde ulaşılmak istenen hedeflerin sonuca ulaşmasını sağlamak için, yapılan çaba ve çalışmalar olarak tanımlanabilir.

Şirket ve kurumlar hedefledikleri vizyonu net bir şekilde açıklamalıdır. Bu vizyonun tüm çalışanlarla paylaşılması, beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesi, çalışanların aynı hedef doğrultusunda motive edilmesi sağlanmalıdır. Vizyonun net bir şekilde belirlenmesi gelecekte gelinmek istenen noktayı belirtir.

Vizyonu belli olmayan şirketlerin ve kurumların gelecek yıllarda ne olacağı belirsizdir. Bu da çalışan ve müşteriler için prestij kaybı anlamına gelir. Sürekli gelişmekte ve değişmekte olan dünyada, işletmelerin gelecekte nerede, hangi şekilde ve nasıl hareket edeceği net olarak belli olmalıdır. Her işletme belirledikleri  hedeflere ulaşmanın yolları için plan ve strateji geliştirmek zorundadır.

Kişisel Vizyon Ne İşe Yarar?

Bireysel vizyon tüm yaşamınızın her evresinde size yol gösterir. Planlı olarak atacağınız her adım sizi hayal ettiğiniz geleceğe yaklaştırır. Bireysel vizyon size;

 • Bireysel vizyon, amaç ve hedeflerinizin farkına varmanızı sağlar.

 • Yaşama amacınız olur.

 • Hedefinize ulaşmak için gerekli planları yapmanızı sağlar.

 • Bireysel vizyon sahibi kişiler sabırlı insanlardır.

 • Güçlü işletmeler, çoğunlukla bireysel vizyonu olan kişilerden oluşur. Bu sayede işletmeler kendi vizyonlarını gerçekleştirmede sorun yaşamazlar.

 • Ulaşılabilecek hedefleriniz ve bunların gerçekleşmesi için çalışacak azminiz varsa vizyon sahibisinizdir.

 • Ne istediğini bilen, mutlu, huzurlu, kişiler olmanızı sağlar.

 • İş hayatınız ve hayat tarzınızın bütün olarak dengede olmasını sağlar.

 • Gelecekte, hayal ettiklerinize ulaşmak için gerekli çabayı gösterecek gücü verir.

 • Hedefi ve vizyonu olan kişi başarmak için her yolu dener. Başarı fedakarlık gösterip, çabalayanlarındır.

 • Daha kararlı, net ve kendinden emin olmanızda etkilidir.

 • Bireysel vizyon size, sadece plan yapmak için değil, yaptığınız planı uygulamaya geçirecek cesareti verir.

Gelecekte ulaşmak istedikleri hedefleri ve amaçları çizmeyi ifade eder, Birey ya da kuruluşlar adına hedef belirlemeyi sağlar ve başarıya ulaşmada yol göstericidir, Hayali gerçeğe dönüştürmek için kişisel gelişim ve çaba gereklidir, Bireyin ya da bir kuruluşun kendini gelecekte nerede görmek istediği konusunda belirleyici rol oynar, Başarının sürdürülebilirliği ve gelişim gereklidir, İhtiyaç duyulan beceriler, eğitimler ve fırsatları değerlendirebilme yeteneği gerektirir, Hayalleri, hedefe dönüştüren bir içgörüdür, Kişinin motivasyonunu ve ilerlemesini sağlar, Kişi ya da kuruluşun hayallerini belirleyip bu uğurda gerekli adımları atabilmesi gerekmektedir, Kurumların gelecek hedefleri ve öngörülerini tanımlar, Kurumsal büyüme ve gelişme için temel bir yapı taşıdır, Kurumların stratejik planlamalarını ve organizasyon yapılarını buna göre şekillendirmesi gereklidir, Kişisel vizyon, bireyin gelecekte ne yapmak istediğini ve nerede olmak istediğini belirler, Bireyin karar verme ve yol belirleme süreçlerinde temel kaynaktır, Bireyin kendine ait kişisel hedef ve değerlerini belirlemesi ve bu doğrultuda hareket ederek fırsatları değerlendirmesi gerekmektedir, Kurumsal vizyon, bir kurumun veya şirketin uzun vadeli hedeflerini ve stratejilerini belirler, Bir işletmenin büyümesi ve başarısının devamlılığı için vizyon gereklidir, Stratejik planlamaları ve organize yapıları bu hedefe göre belirlemek gerekmektedir, Birey veya kuruluşun hayalperestlikten öte, hedef belirleyip bu yönde hareket etmesini içerir, Gelişim, ilerleme ve başarı sürecinin sürdürülebilirliği için gereklidir, Emek, çaba ve fedakarlık ile hayalleri gerçeğe dönüştürme çabası içinde olmak gereklidir, Vizyon, özünde geleceğin bir resmidir, Birey veya kuruluşların istikrarlı bir şekilde ilerlemesini ve değer yaratmasını sağlar, Gelecekte elde etmek istediğimiz konum ve hedeflere yönelik planlar yapmalı ve bu uğurda gerekli adımlar atmalıdır, Bir kişi veya kuruluşun çağ dışı kalmadan, gelecekte nerede olmak istediğine dair net bir fikir sahibi olmasını ifade eder, Anticipating the future and moving towards these objectives, Hayallerini, öğrenme çabalarını ve elle tutulur hedeflerini gerçekleştirecek stratejiler geliştirmek, Kısaca, vizyon kendinizi gelecekte görme biçimidir, Sezgili ve stratejik düşünmeyi artırmaktadır, Kişinin veya bir kurumun ileride gerçek olmasını istedikleri hayalleri, hedefleri belirlemesi ve bu uğurda çalışma yürütmesi gerekmektedir
vizyon nedir vizyon ne demek kişisel vizyon nedir kurumsal vizyon kişisel vizyon neye yarar
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.