AnasayfaBlogŞirket Kültürü Neden Önemlidir?
Kurum - Şirket Kültürü

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

17 Mayıs 2019
Bir grup insan, bir dizi renkli çizgi ve şekil gösteren bir grafiğin üzerinde hep birlikte zıplıyor. Güneş arka plandaki yüksek binaların arasından ışıl ışıl parlıyor. Ön planda, bir adam silueti havada zıplıyor, kollarını muzaffer bir pozda kaldırmış. Bir kadın da kollarını iki yana açmış havada zıplıyor. Hem erkek hem de kadın aynı senkronize atlayışta yer alıyor gibi görünüyor. Sahne enerji ve neşe doludur.
Şirket Kültürü UnsurlarıAçıklamaFaydaları
İşlemlerin yapılış biçimiŞirket içerisinde işlemlerin nasıl yapıldığı, hangi adımların izlendiği ve bunların çalışanlara açıklığıÇalışan mutluluğu ve verimliliğin artırılması, zaman kaybının engellenmesi
Bölümler arası ilişkilerin kurgusuBölümler arasındaki etkileşimin niteliği ve bölümler arasındaki etkileşim düzeyiDaha yüksek işbirliği, şeffaflık ve verimlilik
Kararlara yönetimin dahil olup olmadığıYönetimin karar alma sürecine katılıp katılmadığı ve bu süreçteki rolüÇalışanların karar alma süreçlerine güvencesi, şirketin süreçlerinin şeffaflığı
Çalışanların kariyer basamaklarının belirlemesiÇalışanların kariyer gelişimlerinin nasıl belirlendiği ve teşvik edildiğiÇalışan memnuniyeti, motivasyon ve şirkete bağlılık
Ücret belirleme politikasıMaaşlar ve maaş artışlarının neye dayandığı, adil ve sürekli bir politikanın olup olmadığıÇalışan motivasyonu ve verimliliğinin artırılması, adil bir çalışma ortamının sağlanması
Şirketin ve çalışanların gelişimiŞirketin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için çalışanların gelişiminin desteklenmesiÇalışanların yetenek ve becerilerini geliştirme, iş yerinde inovasyonun teşvik edilmesi
Şirket içi sorun çözüm prensipleriŞirket içi sorunlara yaklaşım, bunların çözülme şekli ve çözüm sürecinin işleyişiÇalışanlar arası ilişkilerin ve iş barışının korunması, iş yerinde güvenli ve huzurlu bir ortamın sağlanması
Entelektüel birikimin artırılmasıÇalışanların bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesiŞirketin rekabetçiliğinin artırılması, sürekli öğrenmenin teşvik edilmesi
Kültürün oluşturulmasında yönetimin rolüYönetimin kültürün oluşturulmasındaki liderlik ve katılımıKesin ve sürekli bir şirket kültürünün oluşturulması, bu kültürün tüm şirket tarafından benimsenmesi
Kültürün benimsenmesiKültürün, çalışanlar ve etkileşimde bulunan tüm çevre tarafından kabul edilmesiŞirketin belirgin ve ayırt edici bir kimliğe sahip olması, şirketin itibarının ve marka değerinin artırılması

Şirketlerin kendi içlerinde yarattıkları değerleri, sosyal ve psikolojik olarak diğerlerinden ayıran ortamı ifade eden şirket kültürü aynı zamanda bir faklılaşma noktası olarak düşünülmelidir. Belli bir kültüre sahip olmak ile kastedilen bir şirket için pozitif bir değer anlamına gelir. Her şirket için Şirket kültürü kavramının belli başlı unsurları vardır.

Şirket Kültürünün Unsurları

  • İşlemlerin yapılış biçimi

  • Bölümler arası ilişkilerin kurgusu

  • Kararlara yönetimin dahil olup olmadığı noktaların sözlü veya yazılı olarak belirlenmiş olması veya herhangi bir sınır olmaması

  • Çalışanların kariyer basamaklarının önceden belirlenmiş olması

  • Sistematik ve adil bir ücret belirleme politikasına sahip olunması

  • Şirketin gelişiminin, aynı zamanda çalışan gelişimi ile eş bir şekilde hareket ettiğinin göz önünde tutulması

  • Şirket içi sorunların çözümüne yönelik prensiplerin sözlü veya yazılı var olması

  • Entelektüel birikimin düzeyinin artırılmasına yönelik insan kaynakları prensiplerinin olması

Yukarıda bahsedilen şirket kültürüne dahil olabilecek sınırlı örnekler bile, bir şirketin çalışan mutluluğunu ve verimliliğini artırıcı rol oynayacaktır, aynı zamanda çözüm yöntemlerinin belirlenmiş olması zaman kaybını engelleyecektir. Dolayısı ile şirket ve etkileşim çevresine olumlu yönde fayda sağlayacaktır.

Örneğin; belli bir kültür alt yapısı oluşturmuş şirketler çalışan deneyimi yaratmak adına, özellikle önemli pozisyonlara atama yaparken, kendi bünyelerinde var olan çalışanlar arasında seçim yapar. Bunun temel amacı, yetkinliğin yanı sıra, çalışanın şirket bünyesinde geçirdiği yıllar içerisinde şirket kültürünü öğrenmiş olmasıdır. Bu sayede çalışana şirket kültürünü benimsetmek için çaba harcamaya gerek kalmayacak, en basit haliyle hangi iş için kiminle diyalog kurulması gerektiğini bilen bir çalışan edinilmiş olacaktır. 

Kültür Kavramı

"Kültür" ifadesine; şirketin varlığını sürdürmesi için elindeki kaynakları en doğru ve uygun şekilde kullanması için geliştirilmiş davranışlar bütünü diyebilir miyiz? Bir bakıma evet, bir bakıma hayır. Buradaki kültür, varlığını sürdüren şirketin, bu varlığı devam ettirirken edindiği tecrübe ve davranış biçimidir.

İlk bakışta, şirketin verimliliği ya da karlılığını doğrudan etkilediğini ifade etmek mümkün değilse de aslında verimlilik ve karlılığı ve dahi şirketin devamlılığını doğrudan etkileyen değerlerdir. Doğru ve yanlış yargısı, genel ticari çerçevenin kalıplarına yakın olsa da en nihayetinde kendi işleyişine, yönetimine göre şekillenmiştir. 

Şirket kültürü gerçekten pozitif noktalarda geliştirilmiş ve şirketin tüm çalışanları, yöneticileri, ilişkili tüm çevresi tarafından benimsenmiş ise, bu noktada söz konusu kültürün gerçek bir kültür olduğunu ifade edebiliriz. Bu sayede, şirketin etkileşimde olduğu tüm çevresi tarafından, benzer alanda faaliyet gösteren veya farklı alanda olup benzer ölçeklerdeki diğer şirket arasında ayırt edici bir konuma ulaşmış bir şirket oluşumundan bahsedilebilir.

Bugün nasıl ki uluslar arası kültür seviyelerinin geldiği noktalar hakkında bireysel olarak değerlendirme yapabiliyorsak, şirket kültürlerinin de benzer şekilde şirketleri diğerlerinden ayrıştırıcı etkilerini belirlememizi sağlar. 

Her Şirketin Kendi Kültürü Olmalı

Yukarıda belirtildiği üzere, şirketlerin sahip olduğu kültür, bir başka şirket için geçerli ve kullanışlı olmayabilir. Yani her şirket aynı dinamiklere ve yöneticilere sahip olmadığı için, aynı ekonomik koşullar ve geçmiş tecrübelerden geçmediği için oluşan kültürün bir başka şirkete olduğu gibi alınıp uygulanması söz konusu değildir. Zaten kendine has tarza sahip olması, kültür varlığının gerekliliğidir. 

Dolayısı ile beğensek de beğenmesek de her şirketin bir kültürü vardır! Eksik veya değer yargılarımızın dışında olsa da bu kültür bir şekilde oluşur. Ancak bir şekilde oluşmuş olan bu davranış ve hareket biçimlerinin, şirket ile etkileşim halinde olan çevresine faydasından çok zararı olduğu durumlarda karşılaşılan şeyi bir "kültür"den çok "yozlaşmış bir yapı" olarak ifade edebiliriz.

Tam anlamı ile bir "şirket kültürü" oluşturmak isteniyorsa, öncelikle şirket yönetiminin ister ortak olsun ister profesyonel yönetici olsun, bu kültürün oluşturulmasını ve benimsenmesini istemesi gerekir. Şirketlerin makine parkurlarının ve teknolojilerinin gelişmişliği önemli olsa da, kültürden bahsetmek için temelinde insan olan bir yapı kurulmalıdır. Zorunluluktan öte kültürün kurulması için benimsemek kavramı çerçevesinde hareket edilmelidir.

Kültürü oluşturacak temel yapı taşı insan ve etkileşim halindeki çevre olduğu için şirketlerin bu yönde hareket etmesi ve kararlar alabiliyor olması en nihayetinde gelinen noktada bir "şirket kültürü" oluşumundan bahsedilebilir.

Şirket Kültürü Nedir?

Şirketlerin kendi içlerinde yarattıkları değerleri, sosyal ve psikolojik olarak diğerlerinden ayıran ortamı ifade eden şirket kültürü aynı zamanda bir faklılaşma noktası olarak düşünülmelidir. Belli bir kültüre sahip olmak ile kastedilen bir şirket için pozitif bir değer anlamına gelir.

Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle şirket yönetiminin ister ortak olsun ister profesyonel yönetici olsun, bu kültürün oluşturulmasını ve benimsenmesini istemesi gerekir. Şirketlerin makine parkurlarının ve teknolojilerinin gelişmişliği önemli olsa da kültürden bahsetmek için temelinde insan olan bir yapı kurulmalıdır.

Şirket Kültürünün Unsurları Nelerdir?

İşlemlerin yapılış biçimi, bölümler arası ilişkilerin kurgusu, ararlara yönetimin dahil olup olmadığı noktaların sözlü veya yazılı olarak belirlenmiş olması veya herhangi bir sınır olmaması şirket kültürünün unsurları arasındadır. 

İşlemlerin yapılış biçimi, Şirket içerisinde işlemlerin nasıl yapıldığı, hangi adımların izlendiği ve bunların çalışanlara açıklığı, Çalışan mutluluğu ve verimliliğin artırılması, zaman kaybının engellenmesi, Bölümler arası ilişkilerin kurgusu, Bölümler arasındaki etkileşimin niteliği ve bölümler arasındaki etkileşim düzeyi, Daha yüksek işbirliği, şeffaflık ve verimlilik, Kararlara yönetimin dahil olup olmadığı, Yönetimin karar alma sürecine katılıp katılmadığı ve bu süreçteki rolü, Çalışanların karar alma süreçlerine güvencesi, şirketin süreçlerinin şeffaflığı, Çalışanların kariyer basamaklarının belirlemesi, Çalışanların kariyer gelişimlerinin nasıl belirlendiği ve teşvik edildiği, Çalışan memnuniyeti, motivasyon ve şirkete bağlılık, Ücret belirleme politikası, Maaşlar ve maaş artışlarının neye dayandığı, adil ve sürekli bir politikanın olup olmadığı, Çalışan motivasyonu ve verimliliğinin artırılması, adil bir çalışma ortamının sağlanması, Şirketin ve çalışanların gelişimi, Şirketin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için çalışanların gelişiminin desteklenmesi, Çalışanların yetenek ve becerilerini geliştirme, iş yerinde inovasyonun teşvik edilmesi, Şirket içi sorun çözüm prensipleri, Şirket içi sorunlara yaklaşım, bunların çözülme şekli ve çözüm sürecinin işleyişi, Çalışanlar arası ilişkilerin ve iş barışının korunması, iş yerinde güvenli ve huzurlu bir ortamın sağlanması, Entelektüel birikimin artırılması, Çalışanların bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, Şirketin rekabetçiliğinin artırılması, sürekli öğrenmenin teşvik edilmesi, Kültürün oluşturulmasında yönetimin rolü, Yönetimin kültürün oluşturulmasındaki liderlik ve katılımı, Kesin ve sürekli bir şirket kültürünün oluşturulması, bu kültürün tüm şirket tarafından benimsenmesi, Kültürün benimsenmesi, Kültürün, çalışanlar ve etkileşimde bulunan tüm çevre tarafından kabul edilmesi, Şirketin belirgin ve ayırt edici bir kimliğe sahip olması, şirketin itibarının ve marka değerinin artırılması
değer yaratma hedefler ve şirket kültürü kurum kültürü kültür ve başarı organizasyon ve kültür pozitif değerler prensip şirket kültürü
İbrahim Çetin
İbrahim Çetin
Blog Yazarı

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi - Felsefe Eğitimine devam etmektedir. Kendisini kariyer ve kişisel anlamda geliştirmeye adamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan, ortasında takım elbiseli bir adamın bulunduğu bir dünya haritasının önünde durmaktadır. Harita mavi ve beyaz renklidir ve sağ üst köşesinde mavi ve beyaz bir işaret vardır. Resmin alt kısmında beyaz zemin üzerine mavi bir metin görülüyor. Arka planda bulanık bir kule ve gökyüzünde bir grup insan görülebiliyor. Resmin sol tarafında da mavi beyaz dikdörtgen bir işaret var. Tüm unsurlar bir araya gelerek dünyayı keşfeden bir grup insanın büyüleyici görüntüsünü oluşturuyor.
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü ve Tüketici Davranışları

09 Mart 2018
Üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir kupa tutan bir kişinin yakın çekimi. Kupa, parmakları ve başparmağı kulpun etrafına sarılmış şekilde elinde sıkıca kavranıyor. Kişinin sol elinde, görüntüde de görülebilen siyah bir yüzük var. Kupa açık gri bir arka plana sahip ve metin siyah renkte basılmış. Kupa kişinin önünde, kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş şekilde durmaktadır. Kişi yüzünde hafif bir gülümsemeyle aşağıya, kupaya doğru bakmaktadır.
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi

01 Ocak 2020