AnasayfaBlogŞirket Kültürü Neden Önemlidir?
Kurum - Şirket Kültürü

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

17 Mayıs 2019
Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

Şirketlerin kendi içlerinde yarattıkları değerleri, sosyal ve psikolojik olarak diğerlerinden ayıran ortamı ifade eden şirket kültürü aynı zamanda bir faklılaşma noktası olarak düşünülmelidir. Belli bir kültüre sahip olmak ile kastedilen bir şirket için pozitif bir değer anlamına gelir. Her şirket için Şirket kültürü kavramının belli başlı unsurları vardır.

Şirket Kültürünün Unsurları

  • İşlemlerin yapılış biçimi

  • Bölümler arası ilişkilerin kurgusu

  • Kararlara yönetimin dahil olup olmadığı noktaların sözlü veya yazılı olarak belirlenmiş olması veya herhangi bir sınır olmaması

  • Çalışanların kariyer basamaklarının önceden belirlenmiş olması

  • Sistematik ve adil bir ücret belirleme politikasına sahip olunması

  • Şirketin gelişiminin, aynı zamanda çalışan gelişimi ile eş bir şekilde hareket ettiğinin göz önünde tutulması

  • Şirket içi sorunların çözümüne yönelik prensiplerin sözlü veya yazılı var olması

  • Entelektüel birikimin düzeyinin artırılmasına yönelik insan kaynakları prensiplerinin olması

Yukarıda bahsedilen şirket kültürüne dahil olabilecek sınırlı örnekler bile, bir şirketin çalışan mutluluğunu ve verimliliğini artırıcı rol oynayacaktır, aynı zamanda çözüm yöntemlerinin belirlenmiş olması zaman kaybını engelleyecektir. Dolayısı ile şirket ve etkileşim çevresine olumlu yönde fayda sağlayacaktır.

Örneğin; belli bir kültür alt yapısı oluşturmuş şirketler çalışan deneyimi yaratmak adına, özellikle önemli pozisyonlara atama yaparken, kendi bünyelerinde var olan çalışanlar arasında seçim yapar. Bunun temel amacı, yetkinliğin yanı sıra, çalışanın şirket bünyesinde geçirdiği yıllar içerisinde şirket kültürünü öğrenmiş olmasıdır. Bu sayede çalışana şirket kültürünü benimsetmek için çaba harcamaya gerek kalmayacak, en basit haliyle hangi iş için kiminle diyalog kurulması gerektiğini bilen bir çalışan edinilmiş olacaktır. 

Kültür Kavramı

"Kültür" ifadesine; şirketin varlığını sürdürmesi için elindeki kaynakları en doğru ve uygun şekilde kullanması için geliştirilmiş davranışlar bütünü diyebilir miyiz? Bir bakıma evet, bir bakıma hayır. Buradaki kültür, varlığını sürdüren şirketin, bu varlığı devam ettirirken edindiği tecrübe ve davranış biçimidir.

İlk bakışta, şirketin verimliliği ya da karlılığını doğrudan etkilediğini ifade etmek mümkün değilse de aslında verimlilik ve karlılığı ve dahi şirketin devamlılığını doğrudan etkileyen değerlerdir. Doğru ve yanlış yargısı, genel ticari çerçevenin kalıplarına yakın olsa da en nihayetinde kendi işleyişine, yönetimine göre şekillenmiştir. 

Şirket kültürü gerçekten pozitif noktalarda geliştirilmiş ve şirketin tüm çalışanları, yöneticileri, ilişkili tüm çevresi tarafından benimsenmiş ise, bu noktada söz konusu kültürün gerçek bir kültür olduğunu ifade edebiliriz. Bu sayede, şirketin etkileşimde olduğu tüm çevresi tarafından, benzer alanda faaliyet gösteren veya farklı alanda olup benzer ölçeklerdeki diğer şirket arasında ayırt edici bir konuma ulaşmış bir şirket oluşumundan bahsedilebilir.

Bugün nasıl ki uluslar arası kültür seviyelerinin geldiği noktalar hakkında bireysel olarak değerlendirme yapabiliyorsak, şirket kültürlerinin de benzer şekilde şirketleri diğerlerinden ayrıştırıcı etkilerini belirlememizi sağlar. 

Her Şirketin Kendi Kültürü Olmalı

Yukarıda belirtildiği üzere, şirketlerin sahip olduğu kültür, bir başka şirket için geçerli ve kullanışlı olmayabilir. Yani her şirket aynı dinamiklere ve yöneticilere sahip olmadığı için, aynı ekonomik koşullar ve geçmiş tecrübelerden geçmediği için oluşan kültürün bir başka şirkete olduğu gibi alınıp uygulanması söz konusu değildir. Zaten kendine has tarza sahip olması, kültür varlığının gerekliliğidir. 

Dolayısı ile beğensek de beğenmesek de her şirketin bir kültürü vardır! Eksik veya değer yargılarımızın dışında olsa da bu kültür bir şekilde oluşur. Ancak bir şekilde oluşmuş olan bu davranış ve hareket biçimlerinin, şirket ile etkileşim halinde olan çevresine faydasından çok zararı olduğu durumlarda karşılaşılan şeyi bir "kültür"den çok "yozlaşmış bir yapı" olarak ifade edebiliriz.

Tam anlamı ile bir "şirket kültürü" oluşturmak isteniyorsa, öncelikle şirket yönetiminin ister ortak olsun ister profesyonel yönetici olsun, bu kültürün oluşturulmasını ve benimsenmesini istemesi gerekir. Şirketlerin makine parkurlarının ve teknolojilerinin gelişmişliği önemli olsa da, kültürden bahsetmek için temelinde insan olan bir yapı kurulmalıdır. Zorunluluktan öte kültürün kurulması için benimsemek kavramı çerçevesinde hareket edilmelidir.

Kültürü oluşturacak temel yapı taşı insan ve etkileşim halindeki çevre olduğu için şirketlerin bu yönde hareket etmesi ve kararlar alabiliyor olması en nihayetinde gelinen noktada bir "şirket kültürü" oluşumundan bahsedilebilir.

Şirket Kültürü Nedir?

Şirketlerin kendi içlerinde yarattıkları değerleri, sosyal ve psikolojik olarak diğerlerinden ayıran ortamı ifade eden şirket kültürü aynı zamanda bir faklılaşma noktası olarak düşünülmelidir. Belli bir kültüre sahip olmak ile kastedilen bir şirket için pozitif bir değer anlamına gelir.

Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle şirket yönetiminin ister ortak olsun ister profesyonel yönetici olsun, bu kültürün oluşturulmasını ve benimsenmesini istemesi gerekir. Şirketlerin makine parkurlarının ve teknolojilerinin gelişmişliği önemli olsa da kültürden bahsetmek için temelinde insan olan bir yapı kurulmalıdır.

Şirket Kültürünün Unsurları Nelerdir?

İşlemlerin yapılış biçimi, bölümler arası ilişkilerin kurgusu, ararlara yönetimin dahil olup olmadığı noktaların sözlü veya yazılı olarak belirlenmiş olması veya herhangi bir sınır olmaması şirket kültürünün unsurları arasındadır. 

değer yaratma hedefler ve şirket kültürü kurum kültürü kültür ve başarı organizasyon ve kültür pozitif değerler prensip şirket kültürü
İbrahim Çetin
İbrahim Çetin
Blog Yazarı

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi - Felsefe Eğitimine devam etmektedir. Kendisini kariyer ve kişisel anlamda geliştirmeye adamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.