AnasayfaBlogDenetçi Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Denetçi Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

24 Haziran 2021
Bir kişi elinde tuttuğu büyütece yakından bakıyor. Kişi dikkatle büyüteci inceliyor, gözleri ona odaklanmış durumda. Büyüteç küçük ve yuvarlaktır, yan tarafında bir sapı vardır. Arka planda bir grafiğin yakın çekimi, renkli bir nesnenin bulanık bir görüntüsü, bir kasenin yakın çekimi ve bir kitabın bulanık bir görüntüsü var. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymiş, bakışları işine odaklanmış. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyorlar, konsantrasyonları etraflarındaki nesneler tarafından engellenmiyor.
Denetçi TanımıDenetçi GörevleriDenetçi Maaşları ve Nasıl Olunur?
Özel ya da kamu kurumlarının yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetleyen kişi.Yasal mevzuat ile kurum kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etme, Denetleme programlarını hazırlama, İşlerin verimli yönetilmesini sağlama, Teknik veri kontrolü ve Denetleme sonrası raporlama.Denetçi maaşları tecrübe, eğitim ve kurumun özelliklerine göre değişir. Denetçi olmak için belirli bir alanda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir.
Bağımsız denetçi, işletmede işçi ve işveren ilişkisi olmayan ve işletmelere denetim hizmetleri sunan kişi.İşletmelerin ekonomik durumlarını denetleme, bağımsız bir şekilde inceleme ve raporlama.Bağımsız denetçi maaşları tecrübe, eğitim ve görevin özelliklerine göre değişir. Denetçi olmak için denetçilik konusunda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir.
İç denetçi, bir işletmenin sürekli çalışanı olarak denetim çalışmalarını yürüten kişi.İşletmenin ekonomik ve işleyiş düzenini kontrol etme, denetleme programlarını hazırlama ve işletme içi işlerin verimli yönetilmesini sağlama.İç denetçi maaşları tecrübe, eğitim ve görevin özelliklerine göre değişir. Denetçi olmak için denetçilik konusunda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir.
Kamu denetçisi, kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararına faaliyette bulunan kişi.Kamu kurumlarının yasa, yönetmelik ve politikalara uygun hareket edip etmediğini kontrol etme, denetleme programlarını hazırlama ve kurum çalışmalarını yönlendirme.Kamu denetçisi maaşları tecrübe, eğitim ve kurumun özelliklerine göre değişir. Denetçi olmak için denetçilik konusunda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir.

Denetim ekonomik birim ya da döneme ait bilgilere uygulanır. Bir denetim çalışmasında denetçinin sorumluluk alanının ve döneminin belirlenmesi gerekir. Denetim için işletmenin sunduğu ve doğru olduğunu iddia ettiği bilgiler ile denetçinin doğru olarak kabul ettiği önceden belirlenmiş ölçütler karşı karşıya getirilir. Bu karşılaştırmanın yapılması için yeterli sayıda bilgi toplanması gerekir. Denetim faaliyeti uzman ve bağımsız olduğu kabul edilen kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Denetçi, denetim faaliyetlerini yerine getiren, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olan, bağımsız hareket eden, gerekli ahlaki niteliklere sahip ve çalışmalarına gerekli özeni gösteren kişilere verilen addır. Denetçiler çeşitli alanlarda faaliyet gösterirler ve bu nedenle teoride ve uygulamada çok farklı türleri ile karşılaşılır. Birçok kişi denetçi ile ilgili araştırma yapar.

Yazımızda tüm merak edilen sorulara yanıt aradık. Denetçi Nedir? Denetçi ne iş yapar? Denetçi maaşları ne kadar? Denetçi olmanın şartları nelerdir? Birlikte inceleyelim.

Denetçi Nedir?

Denetçi, özel ya da kamu kurumlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun bir şekilde hareket edip etmediğini denetleyen kişidir. Kamu ya da özel kuruluşlarda faaliyette bulunan denetçiler, teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar. Denetçi olmak isteyen kişilerin uzmanlık alanına göre eğitim almaları gerekir. Örnek olarak, bir kurumun finansal denetlemesini yapacak olan kişilerin; iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ya da işletme gibi üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları şartı aranır.

Bu bölümler dışında hukuk, iş sağlığı ve güvenliği ya da endüstri mühendisliği gibi 4 yıllık eğitim veren programlardan mezun olan kişiler, farklı alanlarda denetim yapabilirler. Denetçi olmak için eğitim tek başına yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bazı mesleki niteliklere de sahip olmak gerekir. Bu nitelikler başarıyı etkileyen önemli bir unsurdur. Kişiler kendilerini yaşam boyu geliştirmeye devam etmelidir. Ayrıca mevzuatları da yakından takip etmeleri beklenir.

Denetçi Ne İş Yapar?

Denetçiler, farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ya da özel kurumları denetlemekle sorumlu kişilerdir. Bu sebeple de çalıştıkları alan ile ilgili yasal mevzuata iyi bir şekilde hakim olmaları gerekir. Denetçiler, bağımsız denetçi, iç denetçi ve kamu denetçisi olarak üçe ayrılır. Bağımsız denetçi, denetimini yaptığı işletmede herhangi bir işçi ve işveren ilişkisi bulunmayan ve işletmelere denetim gibi hizmetleri sunan kişilere denir. İç denetçi, bir işletmenin sürekli çalışanı olarak organizasyon yapısı içerisinde denetim çalışmalarını yürüten kişilere verilen addır. Kamu denetçisi ise kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararına faaliyette bulunan kişilerdir. Kamu denetçilerinin dayanakları önceden oluşturulmuş olan yasa, yönetmelik ve genel politikalar olarak belirlenmiştir. Genel olarak denetçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 • Yasal mevzuat ile kurum içerisinde konulan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmekten sorumludur.

 • Denetleme programlarını hazırlar.

 • İşlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak için çalışmaları yönetir.

 • Uzmanlık alanına göre teknik veri, belge, malzeme ve bilgileri kontrol etmekten sorumludur.

 • Denetleme sonrasında raporlama yapma ve gerekli birimlere raporları iletme gibi önemli sorumlulukları üstlenirler.

Denetçi Maaşları

Denetçi maaşları üstlenilen görevlere, tecrübeye, eğitime ve kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bir denetçi daima yeni yönetmelikleri takip etmeli ve mevcut duruma hakim olmalıdır. Kendini geliştirmeye devam etmesi mesleğin olmazsa olmazları arasında yer alır. Kurumlar çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için bazı eğitimlere katılmalarını isteyebilir ya da kendi bünyelerinde eğitimler sunabilir. Bağımsız denetçi maaşları en düşük 2 bin 920 TL, en yüksek 6 bin 880 TL olarak görülmektedir.

Bağımsız denetçi olarak görev alan kişiler kariyerlerinde ilerledikçe aldıkları maaş miktarı da buna bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Kıdemli denetçi olarak çalışmanız halinde alacağınız maaş en düşük 3 bin 600 TL, en yüksek 10 bin 950 TL ve ortalama 6 bin 910 TL olarak görülmektedir. İç denetçi olarak çalışmanız halinde alacağınız maaş en düşük 3 bin 90 TL, en yüksek 6 bin 820 TL ve ortalama 4 bin 850 TL kıdemli denetçi olarak çalışmanız halinde alacağınız maaş en düşük 3 bin 810 TL, en yüksek 10 bin 950 TL ve ortalama 6 bin 910 TL olarak görülmektedir.

Denetçi Nasıl Olunur?

Denetim kavramı kontrol teftiş ve revizyon gibi kavramlar ile karıştırıldığı görülmektedir. Genel olarak uygulamada kabul görmüş denetim tanımı ise denetim bir ekonomik birim ya da döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini tespit etmek ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme sürecini ifade eder. Bu alanda birçok üniversite adayı araştırma yapar. Alacakları eğitimin neleri kapsayacağını inceler. Bir diğer araştırdıkları konuda kariyer imkanlarıdır.

Denetçi olmak için uzmanlık alanına göre eğitim alınması esastır. Bir şirketin finansal denetlemesini üstlenecek olan kişilerin, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ya da işletme gibi üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması uygun olandır. Bu bölümler dışında hukuk, iş sağlığı ve güvenliği ya da endüstri mühendisliği gibi 4 yıllık eğitim veren programlardan mezun olanlar da farklı alanlarda denetim işini üstlenebilir. Denetçi adayları eğitimlerini tamamlarken bir yandan da mesleki niteliklerini geliştirmelidir. Bu nitelikler hem başarılarına hem maaşlarına olumlu olarak yansır. Denetçilerden beklenen nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Düzenli, disiplinli ve titiz çalışmalar yürütmek.

 • Düzenli olarak iş takibi yapmak.

 • Askerlik görevini tamamlamış veya askerlik görevinden muaf olmak.

 • Seyahat engeli olmaması gerekir.

 • Ehliyet sahibi olmalı ve araç kullanabilmelidir.

 • Yasal mevzuatlarına hakim olmalı ve şirket kurallarını takip etmelidir.

 • Hem kurum içi hem kurum dışında iletişim halinde olmaları gerekir. Bu sebeple güçlü bir iletişim becerisine sahip olmalıdırlar.

 • analitik düşünme becerisi gelişmiş olması gerekir. problemler karşısında hızlı ve etkili çözümler üretebilmeleri beklenir.

 • Raporlama yeteneğine sahip olmaları beklenir.

Özel ya da kamu kurumlarının yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetleyen kişi, Yasal mevzuat ile kurum kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etme, Denetleme programlarını hazırlama, İşlerin verimli yönetilmesini sağlama, Teknik veri kontrolü ve Denetleme sonrası raporlama, Denetçi maaşları tecrübe, eğitim ve kurumun özelliklerine göre değişir Denetçi olmak için belirli bir alanda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir, Bağımsız denetçi, işletmede işçi ve işveren ilişkisi olmayan ve işletmelere denetim hizmetleri sunan kişi, İşletmelerin ekonomik durumlarını denetleme, bağımsız bir şekilde inceleme ve raporlama, Bağımsız denetçi maaşları tecrübe, eğitim ve görevin özelliklerine göre değişir Denetçi olmak için denetçilik konusunda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir, İç denetçi, bir işletmenin sürekli çalışanı olarak denetim çalışmalarını yürüten kişi, İşletmenin ekonomik ve işleyiş düzenini kontrol etme, denetleme programlarını hazırlama ve işletme içi işlerin verimli yönetilmesini sağlama, İç denetçi maaşları tecrübe, eğitim ve görevin özelliklerine göre değişir Denetçi olmak için denetçilik konusunda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir, Kamu denetçisi, kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararına faaliyette bulunan kişi, Kamu kurumlarının yasa, yönetmelik ve politikalara uygun hareket edip etmediğini kontrol etme, denetleme programlarını hazırlama ve kurum çalışmalarını yönlendirme, Kamu denetçisi maaşları tecrübe, eğitim ve kurumun özelliklerine göre değişir Denetçi olmak için denetçilik konusunda eğitim almış olmak ve mesleki niteliklere sahip olmak gereklidir
denetçi iç denetçi bağımsız denetçi kamu denetçisi denetçi nedir denetçi ne iş yapar denetçi maaşları denetçi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
12450
Bu görüntü Sosyal Güvenlik üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Bir kişi elinde bir tablet tutarken görülüyor ve cihazın yakın çekimi görülebiliyor. Ekranda, muhtemelen interaktif bir öğrenme modülü olan Sosyal Güvenlik kursuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Kurs, Sosyal Güvenlik ile ilgili olarak yardım almaya uygunluk, yardım başvurusunda bulunma ve Sosyal Güvenlik tarihini anlama gibi önemli konuları kapsamaktadır. Kurs, kullanıcılarına Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sistemden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu kursa katılarak sistemi daha iyi anlayabilir ve kendi yararlarına nasıl kullanabileceklerini öğrenebilirler. Bu online kurs, Sosyal Güvenlik hakkında bilgi edinmenin kolay bir yolunu sunarak kullanıcıların bu önemli kaynaktan en iyi şekilde yararlanmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerine yardımcı olmaktadır.
5
(11)

Sosyal Güvenlik Eğitimi

7 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080