AnasayfaBlogİmaj Nedir? İmaj Yönetimi İçin 3 Seçenek
Kişisel Gelişim

İmaj Nedir? İmaj Yönetimi İçin 3 Seçenek

23 Aralık 2019
Bu görüntü, büyüteçle aydınlatılmış ve düz bir yüzey üzerinde duran bir satranç taşını göstermektedir. Satranç taşı beyazdır ve tepesinde bir taç da dahil olmak üzere karmaşık detaylara sahiptir. Büyüteç yuvarlaktır ve yan tarafında bir sapı vardır. Merceği kavisli ve hafif renklidir, bu da satranç taşını hafifçe büyütüyormuş gibi görünmesini sağlar. Resmin arka planı bulanık ve nötr bir tonda. Bu görüntü, satranç taşının karmaşık detayları ile bardağın büyütme gücü arasındaki gerilimi yakalayarak oyunun önemini vurguluyor.
İmaj TürleriTanımÖnem
Öz İmajKendimizi nasıl gördüğümüzü ifade eder.Kendimiz hakkındaki düşüncelerimiz, davranışlarımızı ve tutumlarımızı etkiler.
Algılanan İmajBaşkalarının bizi nasıl gördüğünü ifade eder.Başkalarının bize olan bakış açısı, ilişkilerimizi ve algılanmamızı belirler.
İstenen İmajKendimizi nasıl görmek istediğimizi ve başkalarına göstermek istediğimizi imaj seçeneğidir.Hedeflerimizi ve kim olmak istediğimizi belirler.
Kurumsal İmajKurumun içi ve dış ilişkilerindeki kişi veya kurumların, o kurum hakkında izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ifade eder.Kurumun algılanışını belirler ve rekabette üstün olmayı sağlar.
Marka İmajıBir markanın algılanış ve tercih ediliş unsuru olarak değerlendirilir.Markanın başarısını ve pazar durumunu belirler.
Kişisel İmajKişinin giyimi, konuşma tarzı, tavrı ve davranışlarıyla oluşan izlenimdir.Bir kişi hakkındaki ilk izlenim ve devamında gelişecek ilişkileri belirler.
Kurum İmajıKurumun, tüketicinin zihninde bıraktığı genel izlenimdir.Kurumun algılanışını ve marka değerini belirler.
Ürün İmajıBir ürünün kalitesi, ambalajı ve beklentileri karşılama durumuna göre oluşan izlenimdir.Ürün satışları ve tüketici memnuniyeti üzerinde büyük etkisi vardır.
Online İmajDijital platformlarda görünürlüğümüzü ve faaliyetlerimizi ifade eden imaj türüdür.Dijital çağda, çevrimiçi itibar ve algı çok önemlidir.
Profesyonel İmajİş yaşamında bırakılan genel izlenimi ifade eder.Kariyer başarısı ve iş dünyasındaki yerimizi etkiler.

İmaj, bir kişinin diğer kişi üzerinde bırakmış olduğu izlenimdir. Kim olduğunuzun, davranışlarınızın, dış görünüşünüzün ve eylemlerinizin fiziksel temsil halidir. Herkes bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak imaj üretir. İmaj yönetimi, itibar saygınlık, güven gibi birçok kavramın temel fikre sahip bir zeminde buluşmasıdır.

Hepsinin oluşumunda, gelişim sürecinde veya olumsuz gelişmesine etken olacak pek çok değişken vardır. Bu değişkenler farklı teknikler ile yönetilir. Değişkenlerin yönetilmesi direkt imajı etkiler ve imaj yönetiminin temel prensibini oluşturur. İmaj için 3 seçenek bulunmaktadır. Öz imaj, kendimizi nasıl gördüğümüzü ifade eder. Algılanan imaj, başkalarının bizi nasıl gördüğünü ifade eder. İstenen imaj, kendimizi nasıl görmek istediğimizi ve başkalarına göstermek istediğimizi imaj seçeneğidir.

Rekabet, profesyonel hayatta kaçınılmazdır. Sizi diğerlerinden ayırt edecek güçlü yanlarınızı karşı tarafa geçirmeniz çok önemlidir. Enstitü tarafından erişime sunulan imaj ve algı yönetimi eğitimi etkili bir imaja sahip olmak ve algı yönetimi öğrenmek isteyene herkes için online eğitim olarak verilmektedir.

İlgili Eğitim: İmaj ve Algı Yönetimi Eğitimi

İmaj Ne Demek            

İmaj, duyularla algılanan, zihinde oluşan nesne, olaylar ve kişiler için beliren izlenimlerdir. En basit anlatım şekli ile bir kişinin veya kurumun diğer kişiler veya kurumlar gözünde oluşturduğu izlenimdir. İmaj yönetimi ise, gündelik yaşamda olduğu kadar iş yaşamında da fazlası ile önemlidir. İmajın önemini bireylerin sahip olduğu değer kavramları belirlemektedir.

Bir iş görüşmesinde, bakımlı, düzgün bir kişinin etkisi karşı tarafta, olumlu oluşacaktır. Özel hayatta önemli olan bu kavramlar, işi yaşamı için de oldukça önemlidir. Mağazalarda satılan ürünlerin ilk olarak ambalajı dikkat çeker. Ambalajı ilgi çeken bir ürünün beyne ilettiği ilk izlenim, olumlu olur. Ambalajın içindeki ürün ise denenerek, değerlendirilir.

Kurumsal İmaj Nedir

Kurumsal imaj, kurumun içi ve dış ilişkilerindeki kişi veya kurumların, o kurum hakkında izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ifade eder. Rekabetin her geçen gün arttığı, kalite ve fiyatın ayrıştırıcı etkenler olmaktan çıktığı günümüzde, fark yaratmanın en başarılı yolu kurumsal imaj yaratmaktır. Kimlik, kurumun nasıl olduğunu, imaj ise gerçekliğin insanlar tarafında nasıl bir algı yarattığıdır.Kurum tarafından gerçekleştirilen kurum kimliği, ile iç ve dış ilişkide olunan kişi veya kurumların algıladığı kurum imajı, zaman zaman farklılık gösterebilir. Eğer belirlenen hedef kitle, kurumun beklentisi doğrultusunda düşünüyorsa, geçek olan ile algılanan aynı hale gelir. Bu durum kurumunun kurumsal imaj yönetiminde olan başarısını ifade eder. Olumlu bir kurum imajı, uzun süreli başarı ve rekabette üstün olmak için önemlidir.

İyi bir kurumsal imaja sahip olmak, markanın mali değeri açısından kuruma mali değer olarak, kurum niteliği kazandırır. Kurumun Pazar payına katkı sağladığı için pazar açısından iyi bir kurum niteliği kazandırır. Ayrıca kurum imajının olumlu olmasının yanı sıra müşteri memnuniyetinin artmasına katkı sağlar.

Kurumda çalışan kişilerin, kuruma ait olma duygularının çoğalmasını sağlar. Kurumun ilk imaj çalışmalarında, logo ve renkler kullanılır. Amaç, kurumun dış müşteriler tarafından tanınmasına imkân sunmaktır. Kurumsal imaj, yalnız dışsal imaj oluşturmak olmadığı için kurum içindeki çalışanlar da sürecin içinde yer almalıdır.

Marka İmajı Nedir

Marka ürünü veya hizmetin temsilcisidir. Aynı zamanda tüketicinin ürün ile ilgili düşünce ve hislerini temsil eder. Tüketicinin düşünce ve hislerinin dikkatle incelendiği bu süreçte marka imajı kavramı ortaya çıkmıştır. Marka imajı, bir markanın algılanış ve tercih ediliş unsuru olarak değerlendirilir. Markaya yönelik tüm unsurlar birleştiğinde, hedef kitlenin zihninde marka iletişimi ve imajı ortaya çıkar. Kişisel marka imajını meydana getiren unsurlar arasında, fiyat, kalite, kullanışlılık ve beğeninin yanı sıra kullanıcılar ve beklentileri yer alır.

Kişisel İmaj Nedir

kişisel imaj, başkalarının gözündeki bizi ifade eder. bir ortamda tanıştığımız kişi ile alakalı birtakım fikirlere varırız. kişinin giyimi, konuşma tarzı, tavrı bilinçaltında tuttuğumuz herhangi bir bilgiyi tetikleyerek, otomatik tepki verme mekanizmamızı devreye alır. 30 saniye gibi bir zaman dilimi içinde o kişiye karşı bir fikrimiz oluşur. kişisel imaj, bu ilk izlenimlerle oluşmaya başlar. tutarlı olarak devam edip daha da belirginleşen zihindeki resim, sergilenecek davranışa karşı oluşan görüntü ve davranışlarımızı bir araya toplar. geçmişteki düşüncelere göre imaj sadece giyim, beden dili ve sosyal etiketten oluşurdu.

Ancak günümüzde bunlara ek olarak, etkili konuşma, birebir iletişim ve topluma hitabet gibi yetkinliklerde eklendi. Çevremize ulaştırmak istediğimiz her bir mesaj için kullanılan her tür araç imajımızın bir parçasını oluşturur. Örnek olarak, dış görünüşü, tavırları ile son derece profesyonel bir izlenim bırakan yönetici, her toplantıya geç geliyor. Yönetimin ilk gereklerinden birini doğru yapamamış oluyor. Bu yöneticinin iyi bir profesyonel imaja sahip olduğunu söylemek mümkün değil. İş hayatında kişisel imaj kendimizi ifade etme aracı ise, bu amaca hizmet veren özelliklerin kişisel imajın bileşenlerini oluşturduğunu ifade edebiliriz.

Kişisel İmaj ve İmajı Bozacak Davranışsal Faktörler

 • Sosyal alanlarda veya sessiz ortamlarda gereğinden fazla yüksek sesle konuşmak imaj zedeleyici bir davranıştır.

 • Toplum içinde gereğinden fazla el kol hareketi yapmak, kişilerin dikkatini dağıtmak imaja etki eden bir başka olumsuz tavırdır.

 • Çok küçük olaylarda bile gereğinden fazla tepkili davranmak.

 • Sosyal ortamlarda başkalarının da kullanacağı eşyalara zarar vermek veya hor kullanmak.

 • Yerlere çöp atmak, tükürmek ve bunu kimsenin görmesini, önemsemeden yapıyor olmak.

Kişisel İmaj ve İmajı Bozacak Düşünceye İlişkin Faktörler

 • Belirgin ve tutarsızca tavırlar, ilkesiz davranmak imaj zedeleyici düşünce faktörlerindendir.

 • Açık ve direkt yalan söylemek.

 • Herkesin kullandığı kavramları yanlış telaffuz etmek, imajı olumsuz etkiler.

 • Toplumun değer verdiği unsurlar hakkında alay etmek, imajı neredeyse yok eder.

 • Konuşurken eee, ıııı, hımm gibi düşünme sesleri çıkartmak.

 • Kimsenin tanımadığı kişiler hakkında dolaylı anlatım yaparken isim belirterek konuşmak imaj kaybına sebep olacak önemli davranışlardan biridir.

Öz İmaj, Kendimizi nasıl gördüğümüzü ifade eder, Kendimiz hakkındaki düşüncelerimiz, davranışlarımızı ve tutumlarımızı etkiler, Algılanan İmaj, Başkalarının bizi nasıl gördüğünü ifade eder, Başkalarının bize olan bakış açısı, ilişkilerimizi ve algılanmamızı belirler, İstenen İmaj, Kendimizi nasıl görmek istediğimizi ve başkalarına göstermek istediğimizi imaj seçeneğidir, Hedeflerimizi ve kim olmak istediğimizi belirler, Kurumsal İmaj, Kurumun içi ve dış ilişkilerindeki kişi veya kurumların, o kurum hakkında izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ifade eder, Kurumun algılanışını belirler ve rekabette üstün olmayı sağlar, Marka İmajı, Bir markanın algılanış ve tercih ediliş unsuru olarak değerlendirilir, Markanın başarısını ve pazar durumunu belirler, Kişisel İmaj, Kişinin giyimi, konuşma tarzı, tavrı ve davranışlarıyla oluşan izlenimdir, Bir kişi hakkındaki ilk izlenim ve devamında gelişecek ilişkileri belirler, Kurum İmajı, Kurumun, tüketicinin zihninde bıraktığı genel izlenimdir, Kurumun algılanışını ve marka değerini belirler, Ürün İmajı, Bir ürünün kalitesi, ambalajı ve beklentileri karşılama durumuna göre oluşan izlenimdir, Ürün satışları ve tüketici memnuniyeti üzerinde büyük etkisi vardır, Online İmaj, Dijital platformlarda görünürlüğümüzü ve faaliyetlerimizi ifade eden imaj türüdür, Dijital çağda, çevrimiçi itibar ve algı çok önemlidir, Profesyonel İmaj, İş yaşamında bırakılan genel izlenimi ifade eder, Kariyer başarısı ve iş dünyasındaki yerimizi etkiler
İmaj kurumsal imaj kişisel imaj marka imajı imaj yönetimi https://youtu.be/OrMNAjmK70s
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.