AnasayfaBlogAidiyet Ne Demek? Ne Anlama Geliyor?
Kişisel Gelişim

Aidiyet Ne Demek? Ne Anlama Geliyor?

27 Ocak 2020
Her ikisi de yüzlerinde geniş bir gülümsemeyle iki adam karşı karşıya durmaktadır. Beyaz gömlek giyen adamlardan biri diğerine beşlik çakmak için elini uzatır. Gri gömlek giyen diğer adam da elini kaldırıp diğer adamın eliyle buluşarak bu jeste karşılık verir. Her ikisinin de elleri havada, temas etmek üzeredir. Arka plan bulanık ve odak dışı, biraz da mavi. Jest bir saniyede yakalanmış, neşe ve dostluğun anlık bir görüntüsü. Mutlu bir şekilde birbirlerine beşlik çakan iki adamın bu görüntüsü, arkadaşlığın getirdiği neşeyi ve karşılıklı saygıyı yansıtıyor.
Aidiyet KonularıAçıklamaÖnem
Aidiyet DuygusuAidiyet canlıların yaşam koşullarına karşı ilgili duyguları ifade eder.Canlıların hayatta kalma ve topluluk oluşturma eğilimlerini temsil eder.
Aidiyet Arapça KökeniAidiyet Arapça kökenli bir kelime olup, 'ait olma', 'ilişkinlik' anlamını taşır.Aidiyet ifadesi bireyin sosyal çevreye olan bağını temsil eder.
Aidiyet Sağlık EtkisiAidiyetin sağlayabileceği bedensel ve ruhsal tam bir iyi olma hali üzerine etkileri vardır.Aidiyet duygusu sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir.
İş Hayatında AidiyetAidiyet, çalışanların bağlı olma duygusunun en önemli unsurudur.İş memnuniyeti ve başarı için aidiyet duygusu kritik öneme sahiptir.
İletişimin Aidiyet Üzerindeki EtkisiEtkili iletişim, çalışanlar arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesini sağlar.İletişim, aidiyet duygusu yaratmak ve çalişanların motivasyonunu artırmak için önemli bir araçtır.
Ücret ve Aidiyet İlişkisiMaddi ödüller, kişilere aidiyet duygusunu artırabilir ve motivasyonunu sağlama konusunda önemli bir yöntem olabilir.Maddi ödüller, çalışanların kuruma olan bağlılığını ve motivasyonunu artırmada etkili bir yöntemdir.
Kurumlarda Aidiyet Duygusu Nasıl Kazandırılır?Kurum yöneticileri, motivasyon ve aidiyet duygusunu geliştirmek için farklı yöntemler kullanabilir.Çalışanların kuruma olan bağlılığı ve motivasyonu, iş yerindeki verimlilik ve başarıyı artırabilir.
Online Eğitimlerle Aidiyetin ArttırılmasıOnline eğitim programları, aidiyet ve iletişimin geliştirilmesine yardımcı olabilir.Çalışanların yetenek ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesi, aidiyet duygusu üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Çalışanların Beklentilerinin Anlaşılması ve AidiyetAidiyet duygusunun geliştirilebilmesi için çalışanların beklentilerine önem verilmesi gereklidir.Çalışanların beklentilerini karşılamak, iş yerindeki huzur, motivasyon ve aidiyeti artırır.
Kurum Hedeflerine AidiyetKurum hedeflerine aidiyet, çalışanların iş yerindeki bağlılığını ve performansını artırabilir.Kurum hedeflerine aidiyet, kurum başarısını ve iş yerindeki etkinliği geliştirir.

Aidiyet duygusu insanlarda ve hayvanlarda yerleşik olarak bulunan bir duygu durumudur. Canlılar yaşamlarına başladıktan itibaren, dürtüler ile varlıklarını devam ettirirler. Aidiyet, canlıların bulundukları yaşam koşulları içinde yaşamlarını devam ettirmek ve daha iyi yaşayabilmek için birlik olma, birlikte yaşama dürtüsünün dışa yansımasıdır. İnsanlar, bulundukları yerde kendilerini ait hissettikleri özellikler, alışkanlıklar, inançlar ile etkileşim içinde yaşarlar. Her canlı kendini mutlu hissetmek ister. Bunu sağlayacak en önemli etken canlıların ait olduğu yerde olmasıdır. İnsan sosyal bir varlıktır dolayısı ile yalnız yaşaması çok zordur.

Birbiri ile tanışmayan fakat benzer duygu ve düşünceleri benimseyen insanların, benzer tutumları sergilemesi aidiyet duygusunu tanımlamaktadır. Bu duygu insanları birbirine yaklaştıran, paylaşımları çoğaltan “biz” olma duygusunu besler. Aidiyet hisseden insanlar toplumu oluşturur. Tüm insanların bilinçaltında ait olma duygusu vardır.

Aidiyet Nedir?

Aidiyet, bir kişiye, bir topluma, bir aileye mensup olma diye adlandırılabilir. Aidiyet Arapça kökenli bir kelime olup “ait olma, ilişkinlik” anlamını taşımaktadır. Sosyal çevrenizde bulunan yakın arkadaşlarınız, dostlarınız ile fikirlerinizi paylaşırsınız. Oluşan fikir paylaşım grubu size aidiyet duygusunu hissettirir. Sağlık açısından değerlendirdiğimizde bedensel ve ruhsal tam bir iyi olma hali olarak kendini gösterir. Farkında olmadan yanınızda olan güce bağlanırsınız. Bu durum güven duygusunu geliştirir. Sevgi ve paylaşmanın değerini daha çok anlamanızı sağlar. Daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmek için sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi güçlendirmeli, inançlarınızı zenginleştirmelisiniz. Bu durum aidiyet duygusunu sağlamlaştırır.

İş Hayatında Aidiyet Duygusu

Kendimiz dışında bir şeye ait olma anlamını taşıyan aidiyet, çalışanların bağlı olma duygusunun en önemli unsurudur. Çalıştığınız kurum ile, kurumun misyonu ile, bulunduğunuz pozisyon ve iş arkadaşlarınız ile kendiniz arasında bir köprü görevi görecek bağlar kurmak ve ait olma duygusunu yaşamak istersiniz. Yaptığımız iş çok önemlidir ama kim olduğumuz çok daha önemlidir. Bulunduğumuz kurum aslında kim olduğumuzun bir ifadesidir.

Yaptınız işte aidiyet yaşıyorsanız, inovatif olma, sorunları çözme, müşteri memnuniyetini ön planda tutma davranışları gelişir. Kurum ve çalışanların ortak katkılarıyla değer yaratmaları birbirlerine olan bağlarını kuvvetlendirir. Kurumun çıkarlarını, kendi çıkarlarınızın önünde tutarsınız. Çalıştığı işten ve kurumdan yüksek memnuniyet hissedenler, deneyimlerini paylaşırken çekimser durmazlar. Kendilerini kurumun bir parçası olarak hissederler.

Kurumlarda Aidiyet Duygusu Nasıl Kazandırılır?

Kurumun başarısını oluşturan en önemli unsur, çalışanların kurumunu benimsemesi ve mutlu çalışmasıdır. Kurum yöneticileri, motivasyon dengesini sağlamak için zaman zaman ödüllendirme veya ceza gibi farklı yöntemlere başvurur. Ancak farklı uygulamalar tam anlamı ile motivasyon dengesini etkilemez. Amacı başarı olan bir kurumun, çalışanın kendi varlığına, kurumun hedeflerine ve çalışanın yaptığı işle gönül bağı kurmasına imkan yaratması gerekir. Başka bir ifade ile çalışan bireyler kuruma karşı aidiyet taşımalıdır. Çalışanların beklentilerini önemsemek, motivasyon arttırmak ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak aidiyet duygusu ile paralel hareket eder.

Çalışanlar huzurlu bir ortamda çalışmak ister. Çalışma alanına giderken ayakları geri geri gitsin istemez. İş ortamında fiziksel veya ruhsal anlamda rahat çalışmak ister. Bu duruma farkında olmadan maruz kalabilir fakat çözüm üretemiyor olabilirsiniz. Bu durumu anlayabilmek ve önlemek için öncelikli olarak kendinizi geliştirecek eğitimlere katılabilirsiniz. Online eğitim programları bu konuda yardımcınız olabilir.

Tüm eğitimleri inceleyin: Online Eğitimler

Enstitü online eğitimleri içinden mobbing eğitimi psikolojik şiddet hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi hedefler. Kendinde birçok değişime olanak sağlayan birey bulunduğu kurumda daha bilinçli ve kurum kültürüne uymak amaçlı hareket eder. Kurumlarda aidiyet duygusu nasıl kazandırılır inceleyelim.

İlgili eğitim: Mobbing Eğitimi

  •  İletişim: yaşamın en önemli unsurlarından biri olan iletişim, başarının da anahtarıdır. Kurumlarda oluşturulan etkili iletişim sayesinde en süt yönetici ile en alt görevde çalışan arasında daime iyi bir iletişim bağı kurulur. Her bir çalışana, kurum için önemli olduğunu hissettirmek, aidiyeti geliştirir. İletişimin farklı teknikleri vardır. Doğrudan iletişim ya da aracılar ile iletişim oluşturulabilir. Çalışanların beklentileri ile yönetimin hedefleri en doğru şekilde iki tarafa da anlatılmalıdır.

İlgili eğitim kategorisi: İletişim Eğitimleri

  •  Ödül: Kurumun oluşturduğu ödüllendirme yöntemleri ile çalışma isteği çoğaltılabilir. Bu ödüllerin maddi ödüller olması kişiyi motive eder. Yaptıkları işten daha fazla kazanan kişiler, başarılarını arttırmak ile ödüllendirildiğini görür ve kurumlara bağlılığı artar. Ödüllendirme yapılırken kurumun adil, dengeleri bozmayacak şekilde dağılım yapması gerekir. Aidiyet için güven önemlidir.

  • İnisiyatif Alma: Çalışanlarda aidiyeti geliştiren unsurlardan biri inisiyatif alma yetkisinin verilmesidir. Bu konuda insan kaynakları çok profesyonel davranmalıdır. Pozisyona uygun doğru adayları değerlendirmeleri gerekir. Bulunduğu kurum için insiyatif kullanabilmek, kuruma ait olma duygusunu gösterir.

İlgili eğitim: İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

  • Takdir: bireylerin çalışmalarındaki en önemli amaçlardan biri para kazanmaktır. Maddi ödüller kadar, başarı karşısında takdir görmek önemli bir motivasyon arttırıcıdır. Başarıları fark edilen ve takdir gören, çalışanlar daha mutlu çalışır. Aidiyet duygusu artar ve bunu çalışmalarına yansıtır.

  • Sosyal Aktivite: iş hayatında aidiyet, mutlu bir çalışma alanı ile sağlanabilir. Kurumun sadece konforlu bir alan sunması yeterli olmayabilir. Çalışma saatleri içinde sadece günün sonlanmasını bekleyen kurum çalışanları ile başarı yakalamak zordur. Çalışanlar arasında bağ kurmak, paylaşımları çoğaltmak için kültür ve sanat aktiviteleri, yemek ve gezi organizasyonları yapmak etkili bir yöntemdir.

İlgili eğitim: Oryantasyon Hazırlama Eğitimi

İşyerinde Aidiyetin Önemi

Büyük emek, saygı, paylaşım gerektiren aidiyet uzun zamanda kazanılır. Fakat eğer uygun koşullar oluşmazsa veya mevcut koşullar ve değerler zamanla değişirse çabuk kaybedilir. Bu durumda aidiyeti yüksek bireylere kurumların sahip çıkması gerekir. Aidiyet duygusu taşıyan çalışanlar, bulundukları kurumları sahiplenir. Ait olduklarını hissettikleri kurumun başarısını kendi başarıları kabul ederler. Çalışanların bağlılığını geliştiren unsur başarılarının görülmesi ve takdir edilmesidir. Bu durumun bilinci de olan kurumlar, sürekliliğini sağlamak için aidiyet kavramını tüm kurum kültürü içine yerleştirir.

Aidiyet duygusu fazla olan çalışanlar, kurumların yenilik bilincini yerleştirmesinin anahtarıdır. Kurumlar, mevcut güçlerini korumak, rekabet avantajı sağlamak için yetenekli ve bilinçli çalışanlar ile iş birliği içinde olmalıdır. Gelecekte kurumların başarısını sermaye ve büyüklükten çok yetenekli çalışanların bir arada olması belirleyecek. Çalışanların bir arada mutlu çalışmasını sağlayacak en önemli unsurda aidiyet olduğu için, aidiyeti etkileyecek faktörler daima kurumlar tarafından ön planda tutulması gerekir.

Aidiyet Duygusu, Aidiyet canlıların yaşam koşullarına karşı ilgili duyguları ifade eder, Canlıların hayatta kalma ve topluluk oluşturma eğilimlerini temsil eder, Aidiyet Arapça Kökeni, Aidiyet Arapça kökenli bir kelime olup, 'ait olma', 'ilişkinlik' anlamını taşır, Aidiyet ifadesi bireyin sosyal çevreye olan bağını temsil eder, Aidiyet Sağlık Etkisi, Aidiyetin sağlayabileceği bedensel ve ruhsal tam bir iyi olma hali üzerine etkileri vardır, Aidiyet duygusu sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir, İş Hayatında Aidiyet, Aidiyet, çalışanların bağlı olma duygusunun en önemli unsurudur, İş memnuniyeti ve başarı için aidiyet duygusu kritik öneme sahiptir, İletişimin Aidiyet Üzerindeki Etkisi, Etkili iletişim, çalışanlar arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesini sağlar, İletişim, aidiyet duygusu yaratmak ve çalişanların motivasyonunu artırmak için önemli bir araçtır, Ücret ve Aidiyet İlişkisi, Maddi ödüller, kişilere aidiyet duygusunu artırabilir ve motivasyonunu sağlama konusunda önemli bir yöntem olabilir, Maddi ödüller, çalışanların kuruma olan bağlılığını ve motivasyonunu artırmada etkili bir yöntemdir, Kurumlarda Aidiyet Duygusu Nasıl Kazandırılır?, Kurum yöneticileri, motivasyon ve aidiyet duygusunu geliştirmek için farklı yöntemler kullanabilir, Çalışanların kuruma olan bağlılığı ve motivasyonu, iş yerindeki verimlilik ve başarıyı artırabilir, Online Eğitimlerle Aidiyetin Arttırılması, Online eğitim programları, aidiyet ve iletişimin geliştirilmesine yardımcı olabilir, Çalışanların yetenek ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesi, aidiyet duygusu üzerinde olumlu bir etki yaratabilir, Çalışanların Beklentilerinin Anlaşılması ve Aidiyet, Aidiyet duygusunun geliştirilebilmesi için çalışanların beklentilerine önem verilmesi gereklidir, Çalışanların beklentilerini karşılamak, iş yerindeki huzur, motivasyon ve aidiyeti artırır, Kurum Hedeflerine Aidiyet, Kurum hedeflerine aidiyet, çalışanların iş yerindeki bağlılığını ve performansını artırabilir, Kurum hedeflerine aidiyet, kurum başarısını ve iş yerindeki etkinliği geliştirir
aidiyet ait olma aidiyet duygusu kurum kurum kültürü
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Farklı yaş ve cinsiyetlerden bir grup insan bir ofis toplantı odasında ahşap bir masanın etrafında oturmaktadır. Soldaki adamın üzerinde mavi bir gömlek ve gözlük var ve sağdaki pembe gömlekli kadınla konuşurken öne doğru eğiliyor. Önlerindeki masada bir dizüstü bilgisayar, bir kupa, bir kağıt parçası ve üzerine birkaç fotoğraf iliştirilmiş bir ilan tahtası var. En sağda, arka planda bir bitki zar zor görülüyor ve ön planda bir kağıt parçasının yakın çekimi yer alıyor. Ortam sakin ve dostane, herkes sohbet ediyor.
Çalışan Katılımı

Çalışan Deneyimi Yaratmak

23 Kasım 2018
Bir grup insan daire şeklinde oturmaktadır ve bir kişi elinde bir kalem ve defter tutmaktadır. Başka bir kişi dizini bükmüş, iki eliyle dizini tutarak oturmaktadır. Aynı kişinin dizinin yakın çekimi, kot pantolonu ve ayakkabıları odakta olacak şekilde görülüyor. Görüntünün bir başka köşesinde, bir kişi sandalyede otururken, arka planda bir adamın bacakları yakın plandadır. Bacaklar kot pantolon ve ayakkabı giyerken, kişi dizlerini tutmaktadır. Tüm insanların gözleri kapalı, bu da derin bir konsantrasyon içinde olduklarını gösteriyor.
Performans Değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirmenin Değeri

12 Ağustos 2016