AnasayfaBlogİstatistikçiler İçin Ücretsiz Eğitimler
Online Eğitim

İstatistikçiler İçin Ücretsiz Eğitimler

27 Temmuz 2021
Siyah beyaz çizgili gömlekli bir kadın, beyaz ve gri çizgili bir yüzeyin önünde duruyor. Gözlük takmaktadır ve gömleğinde çiçek desenleri vardır. Saçları topuz yapılmış ve yüzünde küçük bir gülümseme var. Arka planda siyah ve mavi bir logo var. Logoya yakından bakıldığında karmaşık çizgiler içeren detaylı bir tasarım görülüyor. Kadın logonun önünde duruyor ve görüntünün odağını ona getiriyor. Genel olarak bu görsel, benzersiz bir tarzı ve kişiliği olan bir kadının çarpıcı bir portresi.
Eğitim AdıNedirKimler İçin Uygun
SPSS EğitimiGelişmiş istatistiksel yazılım programı eğitimiİstatistikçiler, veri analistleri
Nvivo ile Nitel Veri Analizi EğitimiNitel veri analizi ve çözümlemesi için NVivo yazılımı eğitimiSosyal bilimciler, istatistikçiler, araştırmacılar
Algoritma EğitimiProblem çözme ve mantıksal düşünce yeteneğinin geliştirilmesi eğitimiVeri madencileri, istatistikçiler
Excel Eğitim ve İleri Excel EğitimElektronik tablolama programı genel ve ileri seviye eğitimiİstatistikçiler, finans profesyonelleri, ofis çalışanları
Dış Ticaret İstatistiğiYapılan dış ticaret hareketlerinin sayısal olarak incelenmesi eğitimiEkonomistler, İstatistikçiler
Hayati İstatistiklerCanlıların ömrü hakkındaki istatistiksel bilgilerin çalışılması eğitimiBiyoistatistikçiler, sağlık çalışanları
Tarım İstatistiğiTarım ürünleri ve ekonomisi üzerine istatistiksel çalışmaların incelendiği eğitimZiraat mühendisleri, tarım ekonomistleri
Nüfus İstatistiğiNüfusun yoğunluk, artış hızı, yaş ve cinsiyet dağılımı hakkında bilgi veren istatistiksel analiz eğitimiSosyologlar, demograflar, istatistikçiler
Uygulamalı İstatistikİstatistiki bilgilerin çeşitli uygulama alanlarına aktarılması eğitimiİstatistikçiler, veri bilimciler
Matematiksel İstatistikİstatistiğin matematik kuralları ile uygulanması ve modellenmesi eğitimiİstatistikçiler, matematikçiler

Günümüzde önemi her geçen gün artan istatistik bilimi ülkemizde sayısal bölümlerden biridir. Yığın olaylarla ilgili sayısal bilgilerin toplanmasında, sunulmasında, analizinde, yorumunda parçadan hareketle bütün hakkında genellemede bulunma tahmin yapmada ve karar almada kullanılan yöntemlerin tamamında oluşan bilimsel yaklaşıma istatistik denir. Ham maddesi sayısal verilerdir. Nitelikleri sayılarla ifade edilen tüm olaylarla ilgilenir. İstatistik sayısal verilerle eş anlamlılığı ifade eder bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Dış ticaret istatistiği

 • Hayati istatistikler

 • Tarım istatistiği

 • Nüfus istatistiği

İstatistik ikiye ayrılır.

 1. Matematiksel istatistik

 2. Uygulamalı istatistik

İstatistik bölümü üniversitelerin Fen Fakülteleri bünyesinde bulunup eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olanlara istatistikçi denir.

İstatistikçiler İçin Ücretsiz Eğitimler Nelerdir?

İstatistik mezunu olup kendini alanında geliştirmek isteyen kişiler İstanbul İşletme Enstitüsü’nde bulunan alanlarına uygun eğitimleri tercih edebilirler. Eğitimlerin %90’ı ücretsiz olup, ücretli olan eğitimleri de çok uygun ücretler karşılığında satın alabilirsiniz. Bu eğitimler alanınızda uzmanlaşmak için oldukça faydalı olacaktır. Eğitimlerin online olması da bir diğer güzel tarafıdır. Dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman izleyebilir veya podcast olarak dinleyebilirsiniz. Eğitmenlerde kendi alanlarında oldukça bilgili ve profesyonel kişilerdir. İstatistik mezunu kişiler kurumların onlardan beklediği yetkinlikleri taşımak ve aranan niteliklere sahip olmak için eğitimler almalı ve kendilerini geliştirmelidirler. Üniversite eğitimleri kariyer hayatında tek başına yeterli değildir. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde bulunan ve İstatistikçilere faydalı olacak eğitimleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • SPSS Eğitimi

SPSS, güçlü bir istatistiksel yazılım programıdır. İstatistikçiler için olmazsa olmazlar arasında olan bu program ile şunları yapabilirsiniz: • Arayüz kullanımı oldukça kolaydır. Bu da verileri daha iyi anlamaya ve analiz etmeye, karmaşık sorunları çözmeye yardımcı olur.

 • Yüksek doğruluk oranı ve kaliteli karar alma süreci sağlamaya yardımcı olan gelişmiş istatistiksel prosedürle büyük ve karmaşık veri kümelerini hızla anlayabilirsiniz.

 • İstatistik alanında akademik çalışmalar yapan ve bu alanda kariyer planlayan kişiler için çalışmalarında veri analizlerini yaparken SPSS kullanarak çalışabilirler. SPSS veri analizi konusunda en güvenilir ve kullanışlı bir programdır.

SPSS eğitimi veri analizi için fayda sağlayacaktır.

nitel araştırma ilgili olduğu alanlarda, sonuçları bulmak, olguları anlamak ve sorulara cevap bulmaktır. nitel araştırmalar, en başta sosyal bilimler olmak üzere sayısız alanda yaygın bir şekilde kullanılıyor. yine nvivo’yu, sosyal bilimlerin tüm alt dallarında çalışan sosyologlar, psikologlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, iktisatçılar ve eğitim bilimleri alanındaki tüm akademisyen ve araştırmacılar kullanabilirler. fen ve sağlık bilimlerinde alan çalışanlarında ve araştırmalarında nvivo’dan yararlanabilirler. nvivo bir veri analizi programı olduğu için i̇statistikçiler için bilinmesi gereken programlardan biridir. i̇statistik alanında yapılan çalışmalarda veri analizi oldukça öneme sahiptir. veri analizlerini doğru ve kolay şekilde yapmada yardımcı olacak programlardan biridir. Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimini almak veri analizleri için iyi olacaktır.

Algoritma, mevcut bir problemi çözmek ya da amaç doğrultusunda belirli bir düzende mantıksal adımlara sahip olan çözüm yoludur. Veri madenciliği ile ilgili çalışmalarda algoritmaların temel kullanım amacı milyonlarca veri yığınları arasından anlamlı örüntüye ulaşmayı sağlayacak kuralları oluşturmasıdır. İstatistik bilimi Veri madenciliği ile yakından ilgilenmektedir. Veri analizlerinde problemi anlamak, çözümlemek, alternatif yolları düşünmek ve sonuca ulaşmak oldukça önemlidir. Algoritma tüm bu adımları sağlamak için temel bir pratik aşaması olarak görülebilir. Algoritma problemleri çözmeyi, farklı çözüm yolları bulmayı ve sonuca ulaşmayı sağlar. İstatistikçiler de Algoritma eğitimi alarak kullanacakları programların temel yapısını anlar ve bir problemi mantıksal adımlarla nasıl çözümleyeceğini görür.

 • Excel Eğitimi ve İleri Excel Eğitimi

Excel, Microsoft firması tarafından, 1989 yılında yazılımı tamamlanıp kullanıma başlanmıştır. Excel, elektronik tablolama programıdır. Excel programı istatistikçilerin işini kolaylaştıran ve yaygın olarak kullanılan programlardan biridir. Bu sebeple Excel Eğitimi ve İleri Excel Eğitimi almak fayda sağlayacaktır.

Excel İle İstatistiksel Veriler İle Neler Yapılabilir?

 • Formüller ile hesaplamalar yapabilme

 • Formül oluşturabilme

 • Makrolar ile formüller hızlıca çalışır ve işler kolaylıkla halledilir.

 • Bağımsız tablolar oluşturabilme

 • Seriler oluşturabilme

 • Veri tabanı olarak kullanma

 • Veri tabanları içinde arama yapabilme

 • Metin yazabilme

 • Matematik işlemleri yapabilme

 • Logaritmik işlemler yapabilme

 • Veri yönetimi ve veri kalitesini korunması

 • Otomatik raporlama, rapor çağırma

 • Veri madenciliği

Mali Tablo Analizi ve İstihbarat Eğitimi

İstatistik biliminin asıl konusu verilerdir. Veriler kullanılarak çeşitli istatistiksel teknikler ile mali tablo analizi yapılabilirsiniz. Bu teknikleri bu Mali Tablo Analizi ve İstihbarat Eğitiminde öğrenerek mesleğinizde ön plana çıkabilirsiniz. Mali tablolar analiz edilirken nasıl yapıldığı, nerede hata olduğunu anlamak ve sınıflandırmalarını yapabilmek önemlidir.

Temel Mali Tablolar(Bilanço, Gelir Tablosu), Ek Mali Tablolar (Satışların maliyeti tablosu, Fon akım tablosu, Nakit akım tablosu, Kar dağıtım tablosu, Öz kaynaklar değişim tablosu)’da analiz yapabilmek için bu eğitimi almak gerekiyor. İşletmeye ait mali verileri bu sayede kolaylıkla analiz edebilirler. 

 • İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Eğitimi

İşletmelerde istatistik yöntemler kullanılarak karar verme önem arz etmektedir. İşletmelerin geçmişte göstermiş oldukları performans ile gelecekte göstereceği performansı tahmin ederek gelecek hakkında tahmini veriler sağlanabilir. İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Eğitimi; bu alandaki istatistiki verileri incelemek, doğru tespitler yapmak için alınması gereken bir eğitimdir. En yüksek fayda ve en düşük maliyeti analiz ederek doğru adımı seçmek önemlidir. Akademik çalışmalara da faydası olacak bir eğitimdir.

 • Temel Programlamaya Giriş Eğitimi

Temel Programlama giriş eğitimi algoritmadan sonraki adım olarak programların çalışma mekanizması ve mantığını anlamak için önemlidir. Ayrıca algoritma eğitiminin devamı niteliğindedir. İstatistik çalışmalarını dijital ortamda yaparken sistemlerin çalışma mekanizmasını bilmek kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle bu eğitimleri almak oldukça faydalı olacaktır. Bilgi işlemsel düşünme mantığını anlamak, bu verilerin çıktısını alırken hangi adımlardan geçtiğini bilmek, aldığınız sonuçtan ne kadar emin olacağınızı sağlayacaktır.

 • Makro Eğitimi

Makro eğitimi istatistik için oldukça önemlidir. İstatistikte yapılacak hesaplamalar, matematiksel işlemler gibi çalışmalarda, Excel ve İleri Excel devamı olarak Makro eğitimi işleri kolaylaştıracaktır. Makro kodlarını anlamak, çalıştırmak, silinmesi gerekenleri silmek, güvenlik, düzenlemek ve kaydetme gibi işlemler için Makro eğitimini almak önemlidir. İstatistikçiler Makro eğitiminden sonra kolaylıkla bu işlemleri yapabilir ve işlerini halledebilir hale geleceklerdir.

Araştırma verilerini okumak, analiz etmek, raporlamak ve sonuca ulaşmak İstatistikçiler için oldukça önemlidir. Ekonomi alanında çalışan istatistikçiler ise mali verileri analiz etme ve onlar üzerinde kar, zarar hesapları, bütçe ve gelişme adımlarını takip ederler. Çalıştıkları alana bağlı olarak yapacakları işlerde kaynakları araştırmak, verileri toplamak, farklı verileri birleştirmek, biçimlendirmek, trend analizlerini incelemek, faaliyet raporlarını okumak için yukarıda bahsedilen eğitimler yararlarına olacaktır. Kariyerinizde yöneldiğiniz alana bağlı olarak bu eğitimlerin sayısı arttırılabilir. Bu yazıda çalışma dallarında faydalı olacak en genel geçer eğitimler sadece belirtilmiştir. Eğitimler çağdaş teknolojilere hakim olup, alanınızda doğru ve güvenilir işler yapmanızı sağlayacaktır.

İstatistik mezunlarının çalışabileceği sektörler;

 • Eğitim

 • Pazar araştırması

 • Çevre

 • Maliye

 • Spor

 • Adli

 • Hükümet

 • Sağlık

 • Ulaşım.

Çalışma alanlarınıza bağlı olarak alabileceğiniz bazı eğitimler ise;

C# Eğitimi, Genel Muhasebe Eğitimi, Finansal Okuryazarlık Eğitimi, Finansal Yönetim Eğitimi, İşletme Yönetimi Eğitimi, Ön Muhasebe Eğitimi ve İleri Muhasebe Eğitimidir. İstatistik ve Bilgisayar Bölümü mezunları programlamaya yönelik eğitimleri, Ekonomi ve Finans alanında çalışan İstatistikçiler ise Finans alanındaki eğitimleri alarak kendilerini geliştirebilirler.

SPSS Eğitimi, Gelişmiş istatistiksel yazılım programı eğitimi, İstatistikçiler, veri analistleri, Nvivo ile Nitel Veri Analizi Eğitimi, Nitel veri analizi ve çözümlemesi için NVivo yazılımı eğitimi, Sosyal bilimciler, istatistikçiler, araştırmacılar, Algoritma Eğitimi, Problem çözme ve mantıksal düşünce yeteneğinin geliştirilmesi eğitimi, Veri madencileri, istatistikçiler, Excel Eğitim ve İleri Excel Eğitim, Elektronik tablolama programı genel ve ileri seviye eğitimi, İstatistikçiler, finans profesyonelleri, ofis çalışanları, Dış Ticaret İstatistiği, Yapılan dış ticaret hareketlerinin sayısal olarak incelenmesi eğitimi, Ekonomistler, İstatistikçiler, Hayati İstatistikler, Canlıların ömrü hakkındaki istatistiksel bilgilerin çalışılması eğitimi, Biyoistatistikçiler, sağlık çalışanları, Tarım İstatistiği, Tarım ürünleri ve ekonomisi üzerine istatistiksel çalışmaların incelendiği eğitim, Ziraat mühendisleri, tarım ekonomistleri, Nüfus İstatistiği, Nüfusun yoğunluk, artış hızı, yaş ve cinsiyet dağılımı hakkında bilgi veren istatistiksel analiz eğitimi, Sosyologlar, demograflar, istatistikçiler, Uygulamalı İstatistik, İstatistiki bilgilerin çeşitli uygulama alanlarına aktarılması eğitimi, İstatistikçiler, veri bilimciler, Matematiksel İstatistik, İstatistiğin matematik kuralları ile uygulanması ve modellenmesi eğitimi, İstatistikçiler, matematikçiler
İstatistikçiler İçin Ücretsiz Eğitimler İstatistikçiler İçin Ücretsiz Eğitimler nelerdirbilgisayarekonomimakro finans ileri excelmali tabloexcel
Bu, uzun, dalgalı kahverengi saçlı, parlak bir gülümseme takınmış genç bir kadının görüntüsüdür. Gözleri geniş ve pırıl pırıl, dudakları ise kıvrımlı bir neşe ifadesi. Açık tenli ve saçları ortadan ayrılmış. Üzerinde düz beyaz bir tişört var ve yanakları hafifçe kızarmış. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Kadın doğrudan kameraya bakıyor ve ifadesinde memnuniyet ve mutluluk var.
Nida Çelik Akpınar
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online SPSS kursu, güçlü istatistiksel yazılım paketine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Eğitim, verilerin manipüle edilmesi, değişkenlerin oluşturulması ve temel hesaplamaların yapılması gibi temel kavramları tanıtarak başlamaktadır. Daha sonra veri analizi ve hipotez testi gibi daha gelişmiş konulara dalmaktadır. Öğrenciler sonuçları nasıl yorumlayacaklarını ve verileri anlamlı bir şekilde nasıl sunacaklarını öğreneceklerdir. Kurs ayrıca çok sayıda gerçek dünya örneği içerir, böylece öğrenciler becerilerini pratik senaryolara uygulayabilirler. Eğitimin sonunda öğrenciler SPSS hakkında kapsamlı bir anlayışa ve karmaşık problemleri çözmek için SPSS'i nasıl kullanacaklarına dair bilgi sahibi olacaklardır. Bu kurs, yazılımı ve yeteneklerini daha iyi anlamak isteyen herkes için idealdir.
5
(26)

SPSS Eğitimi

13 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606