AnasayfaBlogSosyologlar İçin Online Eğitimler
Online Eğitim

Sosyologlar İçin Online Eğitimler

30 Haziran 2021
Beyaz gömlekli ve mavi kot pantolonlu bir kadın yeşil bir arka planın önünde durmakta ve sağ elini havada sallamaktadır. Kısa, açık kahverengi saçları var ve sol kolunda bir saat takıyor. Arka planda, içinde siyah yazı olan büyük yeşil bir daire ve kadının sağında beyaz bir daire içinde siyah bir X işareti var. Resmin alt kısmında ise siyah beyaz bir logo yer alıyor. Kadın gülümsüyor ve elini bir karşılama jestiyle kaldırmış. Etrafında hareket edebileceği geniş bir alan olan açık bir alanda durmaktadır.
Eğitim AdıEğitimin AmacıSosyologlara Faydası
Nöropazarlama EğitimiTüketicilerin karar verme mekanizmalarında bilinçaltının etkisini ortaya koymak.Sosyologlar ürün geliştirme, markalaşma süreçleri ve etkili pazarlama stratejisi oluşturarak çalışmalarını daha etkin yürütebilir.
Duygusal Zeka EğitimiDeğişim süreçlerinin farkına varılması ve bu süreçlerin doğru yönetilmesini sağlamak.Sosyologlar aldıkları stresle başa çıkabilecek ve çalışmalarında daha analitik ve eleştirel düşünme becerisi geliştirebilir.
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları EğitimiKamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumları daha iyi temsil etme ve sosyal davranışlar gösterme becerisi kazanmak.Kendilerini ve çalıştıkları kurumları daha iyi temsil etme ve sosyal davranışları daha doğru bir şekilde yerine getirebilme becerisi geliştirebilir.
Sosyoloji Alanında Ücretsiz EğitimlerSosyoloji disiplini geniş bir alana sahip olduğundan, çeşitli alanlarda kendini geliştirmeyi sağlamak.Sosyologlar, çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu bilgileri meslekleri içerisinde kullanabilir.
İnsanların İlişki ve Etkileşimleriİnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu ilişkileri etkileyen faktörleri bilimsel olarak incelemek.Sosyologların, insanları ve toplumları daha iyi anlamalarını ve analiz etmelerini sağlar.
Birey, Kurum ve Örgütlerin İncelenmesiBireylerin, kurumların ve örgütlerin nasıl işlediğini ve bu süreçlerin nasıl geliştirildiğini öğrenmek.Sosyologlar, insan davranışlarını, toplum dinamiklerini ve örgüt yapılarını daha iyi analiz edebilir.
Toplum ve Sosyal Davranışların İncelenmesiToplumları ve sosyal davranışları incelemek, sosyal süreç ve olayları analiz etmek.Sosyologlar toplumsal sorunları ve sosyal süreçleri daha iyi anlayabilir ve çözüm üretebilir.
Araştırma BecerileriDaha iyi araştırma yapabilmek için gerekli becerilerin kazanılması.Sosyologlar kendi araştırmalarında daha verimli ve etkin olabilir.
Suç, Savaş, Terör gibi Uzmanlık AlanlarıSuç, savaş, terör gibi sosyolojik konularda uzmanlaşmak.Sosyologlar bu konularda daha ayrıntılı çalışmalar yapabilir.
Aile, Ekonomi, Sağlık gibi Uzmanlık AlanlarıAile, ekonomi, sağlık gibi sosyolojik konularda uzmanlaşmak.Sosyologlar bu konularda daha ayrıntılı çalışmalar yapabilir.

Günümüzde en çok tercih edilen eşit ağırlık bölümlerinden biri de sosyoloji bölümüdür. Sosyoloji bölümü, günümüz gençleri tarafından tercih edilmesinin yanında ilgiyle takip edilen bir bölümdür. Peki, sosyoloji nedir? İnsanların birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimlerinin bilimsel olarak incelenmesidir. Sosyoloji, bireylerin zamanın ruhunu anlamasını sağlayan oldukça geniş bir alana sahip bir bölümdür. Sosyoloji bölümünü bitirmiş ve sosyoloji alanında çalışmalarını yürüten kişiye ise sosyolog denir. Sosyolog, bireyler, kurumlar, örgütler, topluluklar, kültürler vb. geliştirdiği süreçleri inceler ve araştırır. Aynı zamanda toplumu ve sosyal davranışları inceler.

Sosyolog, geniş bir uzmanlık alanına sahiptir. Suç, savaş, terör, aile, ekonomi, eğitim, sağlık, din, boş zamanların değerlendirilmesi, göç, medeniyet, etnik konular, küreselleşme ve daha fazlası bir sosyolog için uzmanlık alanıdır. Hal böyle olunca bir sosyolog kendini çok fazla geliştirmek zorundadır. Bu yüzden ücretsiz eğitimler vb. yerlerden yararlanarak kendini geliştirebilir. IIENSTITU'den online eğitimler alarak uzmanlık alanları ve meslekleri için kendilerini geliştirebilirler.

Sosyologlar hangi eğitimlere katılmalı?

Enstitü kurulduğu günden bu yana ücretsiz eğitimler ile sadece sosyologlar değil herkesin kendisini geliştirmesi için vardır. IIENSTITU, ücretsiz eğitimler desteklemek ve herkesin online eğitim olanaklarından faydalanması için çaba sarf eden bir kuruluştur. Böyle bir kuruluşun olduğu yerde bireylerin kendisini geliştirmemesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Bundan sosyolog olan bireylerinde faydalanması da mümkün. Peki, sosyologlar hangi ücretsiz eğitimler olanaklarından faydalanmalıdır?

Nöropazarlama Eğitimi

Sosyoloji, çok geniş bir alanı barındırdığından çalışma olanakları da oldukça geniştir. Bunlardan en önemlileri de satış ve pazarlama, iletişim vb. olarak gösterilir. Bu alanda çalışan bir sosyolog, birey davranışlarının sonsuz bir algı, düşünce ve duygu etkileşiminden oluştuğunu bilmektedir. Bireylerin aldığı kararlar ve yaptıkları seçimler bireyin bilinçaltında gerçekleşir. Tam da burada devreye nöropazarlama eğitimi girmektedir. Nöropazarlama eğitimi, tüketicilerin karar verme mekanizmalarında bilinçaltının etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Aynı zamanda nöropazarlama eğitimi, bilinçaltının çalışma sistemini anlatarak tüketicinin davranışlarını önceden tahmin etmeye yönelik bilgiler vermektedir.

Sosyolojide diğer önemli konu olan araştırma için de büyük bir çığır açmıştır. Buradan yola çıkarak nöropazarlama eğitimi, satış ve pazarlamanın yanında araştırma dünyası içinde büyük sonuçlar getirmeye çalışmaktadır. Nöropazarlama eğitimi, tüketici davranışlarını anlama ve uygulamada büyük yardımcı olmaktadır. Çevremdeki sosyoloji bölümü mezunlarına baktığımda pazarlama ve satış, iletişim, araştırma şirketlerinde çalışmaktadır. Bu yüzden nöropazarlama eğitimi bu bireylere oldukça büyük kazanımlar sağlayacaktır. Onların ürün geliştirmesini, markalaşma süreçlerine değer katmalarını, etkili pazarlama stratejisi oluşturmasını vb. sağlaması bakımından nöropazarlama eğitimi oldukça büyük önem taşımaktadır.

Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal zeka eğitimi, sosyologların alabileceği online eğitimler arasında yer alır. Değişim, sosyoloji disiplinin konuları arasında yer alır. Değişimin duygusal zeka eğitimi ile de bağıntısı bulunmaktadır. Değişim, bireyleri tetikleyen, onların nasıl davranacağı ile ilgili brifingler veren bir kavramdır. Değişim süreçleri genel olarak stresli geçmektedir. Stres ortamını yönetmek de duygusal zeka kavramı ile bağlantılıdır. Duygusal zeka eğitimi, değişim alanlarının farkına varılmasını sağlayarak bu süreç içerisinde doğru sorular sormayı sağlaması bakımından oldukça önemlidir.aynı zamanda duygusal zeka eğitimi, stres kavramını tanımlayıp onunla başa çıkmak için neler yapılması gerektiğini öğretmektedir. stres kavramını sosyolojik olarak değerlendirmek ve yorumlamakta sosyoloğun işidir. sosyolog analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak zorundadır. bu yüzden aldığı eğitim ve kişisel gelişimini birleştirerek duygusal zeka eğitimi ile duygusal zeka becerisi geliştirir. bu beceri ile kendisine ulaşılabilir hedefler koymayı seçer. bu da bireyin mesleki ve kişisel yaşantısında ona büyük kazanımlar sağlamasına yardımcı olmaktadır. Duygusal zeka eğitimi, değişim sürecinin doğru yönetilmesini sağlayarak bireyin ulaşılabilir hedefler belirlemesini sağlamaktadır. Duygusal zeka eğitimi hakkında bilgi aldıktan sonra şimdi de protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi hakkında bilgi alalım.

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi

Sosyologların alması gereken online eğitimler arasında protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi yer alır. Sosyologların en büyük çalışma alanlarını kamu kurum ve kuruluşları oluşturur. Bu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan kurum ya da kurumu temsil etmek oldukça önemli görülür. Aynı zamanda gösterilen sosyal davranışlarda oldukça önemlidir. Protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi burada oldukça önemli görülür. Çünkü protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi, çalışılan kurumu temsil etme ve diğer çalışan kişilere örnek olmayı öğretmektedir. Aynı zamanda resmi ortamlarda protokol bilgisi de vermektedir.

Protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi, online eğitimler arasında yer almasıyla sosyologlara büyük avantaj sağlamaktadır. Bu eğitim protokol tarafından belirlenen ve uygulanması gereken sosyal davranış kuralları hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi, sosyal davranış kuralları oluşturan öğeleri açıklayarak bir sosyoloğun bu davranışları anlamasına yardımcı olmaktadır. Bunların yanında sosyal yaşamda uyulması gereken nezaket ve görgü kuralları, saygı kuralları vb. hakkında bilgi verir. Açıkçası sosyologlara kültür sosyolojisi açısından da bilgi vermektedir. Son olarak protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi protokolde temel ilke ve esasları açıklar. Ücretsiz eğitimler alanında sosyologlara yarayacak olan eğitimlere devam edelim.

Tüketici Davranışları ve Satın Alma Eğitimi

Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi sosyologlar için uygun görülen online eğitimler arasında yer alır. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi tüketiciler ve satın alma konularını barındırdığı için sosyologları da ilgilenmektedir. Üretilenlerin tercih edilmesinde tüketici beklentilerinin ortaya çıkartması yönüyle oldukça önemlidir. Tüketicilerin davranışlarını inceleyip anlamlandırmaya çalışmasıyla ön plana çıkan bir eğitimdir. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi bu yönüyle oldukça tercih edilen eğitimler arasında yer alır.

Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi, tüketici davranışlarının anlaşılmasını sağlamanın yanında tüketici tepkilerine de cevap verilmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda tüketici davranışları ve satın alma eğitimi, her geçen gün rekabet ortamında rakiplerin bir adım önüne geçilmesini sağlamaktadır. Tüketicilerin davranışlarının anlaşılmasını sağlamakla psikolojik ve sosyolojik olarak bir izlenim vermektedir. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi, tüketicileri iyi anlamak ve tüketicilerle sağlam ilişkiler geliştirmeyi de büyük bir kazanım olarak sunmaktadır.

SPSS Eğitimi

Ücretli eğitimler arasında yer alan SPSS eğitimi hem teorik hem de pratik bilgi akışıyla her sosyal bilimcinin alması gereken bir eğitimdir. Nicel araştırma yaparken toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamayı öğretir. Aynı zamanda SPSS eğitimi, yapılan araştırmanın amaçlarına uygun olarak istatiksel analizlerin gerçekleşmesini öğretmektedir. SPSS eğitimi, bitirme çalışması yazan, yüksek lisans veya doktora tezi yazan kişiler için oldukça uygundur. Bunların yanı sıra SPSS eğitimi, toplumsal araştırmalara ve sosyal bilimlere ilgi duyan herkes için oldukça zaruridir. Yapacağınız araştırmaların istatiksel analizlerini gerçekleştirmenizi sağlayan bir eğitimdir.

Genel olarak bakıldığında yukarıda verilen eğitimler İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde bulunmaktadır. Alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmektedir. Eğitimler, hem teorik hem de pratik anlamda bireylere kazanım sağlamaktadır. Özellikle eğitimlerin online olması bireyler için oldukça büyük bir avantajdır.

Nöropazarlama Eğitimi, Tüketicilerin karar verme mekanizmalarında bilinçaltının etkisini ortaya koymak, Sosyologlar ürün geliştirme, markalaşma süreçleri ve etkili pazarlama stratejisi oluşturarak çalışmalarını daha etkin yürütebilir, Duygusal Zeka Eğitimi, Değişim süreçlerinin farkına varılması ve bu süreçlerin doğru yönetilmesini sağlamak, Sosyologlar aldıkları stresle başa çıkabilecek ve çalışmalarında daha analitik ve eleştirel düşünme becerisi geliştirebilir, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumları daha iyi temsil etme ve sosyal davranışlar gösterme becerisi kazanmak, Kendilerini ve çalıştıkları kurumları daha iyi temsil etme ve sosyal davranışları daha doğru bir şekilde yerine getirebilme becerisi geliştirebilir, Sosyoloji Alanında Ücretsiz Eğitimler, Sosyoloji disiplini geniş bir alana sahip olduğundan, çeşitli alanlarda kendini geliştirmeyi sağlamak, Sosyologlar, çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu bilgileri meslekleri içerisinde kullanabilir, İnsanların İlişki ve Etkileşimleri, İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu ilişkileri etkileyen faktörleri bilimsel olarak incelemek, Sosyologların, insanları ve toplumları daha iyi anlamalarını ve analiz etmelerini sağlar, Birey, Kurum ve Örgütlerin İncelenmesi, Bireylerin, kurumların ve örgütlerin nasıl işlediğini ve bu süreçlerin nasıl geliştirildiğini öğrenmek, Sosyologlar, insan davranışlarını, toplum dinamiklerini ve örgüt yapılarını daha iyi analiz edebilir, Toplum ve Sosyal Davranışların İncelenmesi, Toplumları ve sosyal davranışları incelemek, sosyal süreç ve olayları analiz etmek, Sosyologlar toplumsal sorunları ve sosyal süreçleri daha iyi anlayabilir ve çözüm üretebilir, Araştırma Becerileri, Daha iyi araştırma yapabilmek için gerekli becerilerin kazanılması, Sosyologlar kendi araştırmalarında daha verimli ve etkin olabilir, Suç, Savaş, Terör gibi Uzmanlık Alanları, Suç, savaş, terör gibi sosyolojik konularda uzmanlaşmak, Sosyologlar bu konularda daha ayrıntılı çalışmalar yapabilir, Aile, Ekonomi, Sağlık gibi Uzmanlık Alanları, Aile, ekonomi, sağlık gibi sosyolojik konularda uzmanlaşmak, Sosyologlar bu konularda daha ayrıntılı çalışmalar yapabilir
Sosyologlar İçin Online Eğitimler Sosyologlar İçin Online Eğitimler Nelerdir Sosyologlar İçin Eğitimler sosyologların alması gereken eğitimler
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup ahşap figür öne bakacak şekilde yarım daire şeklinde dizilmiştir. Figürlerden biri mavi ve mor bir vazo, diğeri ise mavi ve yeşil bir nesnenin bulanık görüntüsüdür. Ayrıca yeşil ve mavi bir vazonun bulanık bir görüntüsü, kırmızı bir nesnenin yakın çekimi, beyaz bir nesnenin yakın çekimi, ahşap bir bebeğin yakın çekimi ve bir mantarın yakın çekimi vardır. Son olarak, bulanık kırmızı bir nesne ve bir insanın bacağının yakın çekimi yer alıyor. Figürler karmaşık detaylara sahip ve her biri beyaz arka planda göze çarpacak şekilde dikkatlice düzenlenmiş. Sahnedeki ışık yumuşak ve sıcak, sakin bir atmosfer yaratıyor. Figürler huzurlu bir enerjiyle çevrelenmiş gibi görünerek izleyicileri daha yakından bakmaya davet ediyor.
Meslekler

Sosyolog Nedir? Ne İş Yapar?

04 Mayıs 2021
Bu resim, ön yüzünde sarı bir metin bulunan bir kitap yığınının yakın çekimini göstermektedir. Kitapların önünde, içinde birkaç kalem bulunan siyah örgü bir kap yer alıyor. Resmin köşesinde bir kağıt parçasının yakın çekimi görülmekte, altta ise bir çörek yer almaktadır. Sahnenin bütününde bir kitap ve kalemler bir tutucu içinde tasvir ediliyor, tutucu ise siyah örgü kap. Köşedeki kâğıdın üzerinde bir işaret görülüyor ve bu da görüntü için bir bağlam duygusu sağlıyor. Sahne yakın plandan çekilmiş ve izleyicinin görüntüdeki nesnelere detaylı bir şekilde bakabilmesini sağlıyor.
Meslekler

Toplum Bilimi Mesleği: Sosyolog

11 Haziran 2019
Bu görüntüde, birbiri üzerine yığılmış kitapların tüm çerçeveyi doldurduğu bir bina görülüyor. Arka planda, üzerine kitaplar yığılmış bir kapının yakın çekimi görülüyor. Ayrıca, çerçevenin köşesinde metal bir kutu ve yanındaki duvarda kırmızı bir işaret görülüyor. Yerde kahverengi nesnelerden oluşan bir kutu görülüyor ve köşede bir kütük yığını yer alıyor. Bir rafta, bir kitap yığını görülüyor ve arkasında beyaz benekli yeşil bir duvar yer alıyor. Son olarak, arka planda duvarda bir güneş resmi görülmektedir.
Meslekler

Bir Toplum Bilimi: Sosyoloji

05 Nisan 2018