AnasayfaBlogSosyologlar İçin Online Eğitimler
Online Eğitim

Sosyologlar İçin Online Eğitimler

30 Haziran 2021
Sosyologlar İçin Online Eğitimler

Günümüzde en çok tercih edilen eşit ağırlık bölümlerinden biri de sosyoloji bölümüdür. Sosyoloji bölümü, günümüz gençleri tarafından tercih edilmesinin yanında ilgiyle takip edilen bir bölümdür. Peki, sosyoloji nedir? İnsanların birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimlerinin bilimsel olarak incelenmesidir. Sosyoloji, bireylerin zamanın ruhunu anlamasını sağlayan oldukça geniş bir alana sahip bir bölümdür. Sosyoloji bölümünü bitirmiş ve sosyoloji alanında çalışmalarını yürüten kişiye ise sosyolog denir. Sosyolog, bireyler, kurumlar, örgütler, topluluklar, kültürler vb. geliştirdiği süreçleri inceler ve araştırır. Aynı zamanda toplumu ve sosyal davranışları inceler.

Sosyolog, geniş bir uzmanlık alanına sahiptir. Suç, savaş, terör, aile, ekonomi, eğitim, sağlık, din, boş zamanların değerlendirilmesi, göç, medeniyet, etnik konular, küreselleşme ve daha fazlası bir sosyolog için uzmanlık alanıdır. Hal böyle olunca bir sosyolog kendini çok fazla geliştirmek zorundadır. Bu yüzden ücretsiz eğitimler vb. yerlerden yararlanarak kendini geliştirebilir. IIENSTITU'den online eğitimler alarak uzmanlık alanları ve meslekleri için kendilerini geliştirebilirler.

Enstitü kurulduğu günden bu yana ücretsiz eğitimler ile sadece sosyologlar değil herkesin kendisini geliştirmesi için vardır. IIENSTITU, ücretsiz eğitimler desteklemek ve herkesin online eğitim olanaklarından faydalanması için çaba sarf eden bir kuruluştur. Böyle bir kuruluşun olduğu yerde bireylerin kendisini geliştirmemesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Bundan sosyolog olan bireylerinde faydalanması da mümkün. Peki, sosyologlar hangi ücretsiz eğitimler olanaklarından faydalanmalıdır?

Nöropazarlama Eğitimi

Sosyoloji, çok geniş bir alanı barındırdığından çalışma olanakları da oldukça geniştir. Bunlardan en önemlileri de satış ve pazarlama, iletişim vb. olarak gösterilir. Bu alanda çalışan bir sosyolog, birey davranışlarının sonsuz bir algı, düşünce ve duygu etkileşiminden oluştuğunu bilmektedir. Bireylerin aldığı kararlar ve yaptıkları seçimler bireyin bilinçaltında gerçekleşir. Tam da burada devreye nöropazarlama eğitimi girmektedir. Nöropazarlama eğitimi, tüketicilerin karar verme mekanizmalarında bilinçaltının etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Aynı zamanda nöropazarlama eğitimi, bilinçaltının çalışma sistemini anlatarak tüketicinin davranışlarını önceden tahmin etmeye yönelik bilgiler vermektedir.

Sosyolojide diğer önemli konu olan araştırma için de büyük bir çığır açmıştır. Buradan yola çıkarak nöropazarlama eğitimi, satış ve pazarlamanın yanında araştırma dünyası içinde büyük sonuçlar getirmeye çalışmaktadır. Nöropazarlama eğitimi, tüketici davranışlarını anlama ve uygulamada büyük yardımcı olmaktadır. Çevremdeki sosyoloji bölümü mezunlarına baktığımda pazarlama ve satış, iletişim, araştırma şirketlerinde çalışmaktadır. Bu yüzden nöropazarlama eğitimi bu bireylere oldukça büyük kazanımlar sağlayacaktır. Onların ürün geliştirmesini, markalaşma süreçlerine değer katmalarını, etkili pazarlama stratejisi oluşturmasını vb. sağlaması bakımından nöropazarlama eğitimi oldukça büyük önem taşımaktadır.

Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal zeka eğitimi, sosyologların alabileceği online eğitimler arasında yer alır. Değişim, sosyoloji disiplinin konuları arasında yer alır. Değişimin duygusal zeka eğitimi ile de bağıntısı bulunmaktadır. Değişim, bireyleri tetikleyen, onların nasıl davranacağı ile ilgili brifingler veren bir kavramdır. Değişim süreçleri genel olarak stresli geçmektedir. Stres ortamını yönetmek de duygusal zeka kavramı ile bağlantılıdır. Duygusal zeka eğitimi, değişim alanlarının farkına varılmasını sağlayarak bu süreç içerisinde doğru sorular sormayı sağlaması bakımından oldukça önemlidir.

Aynı zamanda duygusal zeka eğitimi, stres kavramını tanımlayıp onunla başa çıkmak için neler yapılması gerektiğini öğretmektedir. Stres kavramını sosyolojik olarak değerlendirmek ve yorumlamakta sosyoloğun işidir. Sosyolog analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak zorundadır. Bu yüzden aldığı eğitim ve kişisel gelişimini birleştirerek duygusal zeka eğitimi ile duygusal zeka becerisi geliştirir. Bu beceri ile kendisine ulaşılabilir hedefler koymayı seçer. Bu da bireyin mesleki ve kişisel yaşantısında ona büyük kazanımlar sağlamasına yardımcı olmaktadır. Duygusal zeka eğitimi, değişim sürecinin doğru yönetilmesini sağlayarak bireyin ulaşılabilir hedefler belirlemesini sağlamaktadır. Duygusal zeka eğitimi hakkında bilgi aldıktan sonra şimdi de protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi hakkında bilgi alalım.

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi

Sosyologların alması gereken online eğitimler arasında protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi yer alır. Sosyologların en büyük çalışma alanlarını kamu kurum ve kuruluşları oluşturur. Bu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan kurum ya da kurumu temsil etmek oldukça önemli görülür. Aynı zamanda gösterilen sosyal davranışlarda oldukça önemlidir. Protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi burada oldukça önemli görülür. Çünkü protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi, çalışılan kurumu temsil etme ve diğer çalışan kişilere örnek olmayı öğretmektedir. Aynı zamanda resmi ortamlarda protokol bilgisi de vermektedir.

Protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi, online eğitimler arasında yer almasıyla sosyologlara büyük avantaj sağlamaktadır. Bu eğitim protokol tarafından belirlenen ve uygulanması gereken sosyal davranış kuralları hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi, sosyal davranış kuralları oluşturan öğeleri açıklayarak bir sosyoloğun bu davranışları anlamasına yardımcı olmaktadır. Bunların yanında sosyal yaşamda uyulması gereken nezaket ve görgü kuralları, saygı kuralları vb. hakkında bilgi verir. Açıkçası sosyologlara kültür sosyolojisi açısından da bilgi vermektedir. Son olarak protokol ve sosyal davranış kuralları eğitimi protokolde temel ilke ve esasları açıklar. Ücretsiz eğitimler alanında sosyologlara yarayacak olan eğitimlere devam edelim.

Tüketici Davranışları ve Satın Alma Eğitimi

Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi sosyologlar için uygun görülen online eğitimler arasında yer alır. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi tüketiciler ve satın alma konularını barındırdığı için sosyologları da ilgilenmektedir. Üretilenlerin tercih edilmesinde tüketici beklentilerinin ortaya çıkartması yönüyle oldukça önemlidir. Tüketicilerin davranışlarını inceleyip anlamlandırmaya çalışmasıyla ön plana çıkan bir eğitimdir. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi bu yönüyle oldukça tercih edilen eğitimler arasında yer alır.

Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi, tüketici davranışlarının anlaşılmasını sağlamanın yanında tüketici tepkilerine de cevap verilmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda tüketici davranışları ve satın alma eğitimi, her geçen gün rekabet ortamında rakiplerin bir adım önüne geçilmesini sağlamaktadır. Tüketicilerin davranışlarının anlaşılmasını sağlamakla psikolojik ve sosyolojik olarak bir izlenim vermektedir. Tüketici davranışları ve satın alma eğitimi, tüketicileri iyi anlamak ve tüketicilerle sağlam ilişkiler geliştirmeyi de büyük bir kazanım olarak sunmaktadır.

SPSS Eğitimi

Ücretli eğitimler arasında yer alan SPSS eğitimi hem teorik hem de pratik bilgi akışıyla her sosyal bilimcinin alması gereken bir eğitimdir. Nicel araştırma yaparken toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamayı öğretir. Aynı zamanda SPSS eğitimi, yapılan araştırmanın amaçlarına uygun olarak istatiksel analizlerin gerçekleşmesini öğretmektedir. SPSS eğitimi, bitirme çalışması yazan, yüksek lisans veya doktora tezi yazan kişiler için oldukça uygundur. Bunların yanı sıra SPSS eğitimi, toplumsal araştırmalara ve sosyal bilimlere ilgi duyan herkes için oldukça zaruridir. Yapacağınız araştırmaların istatiksel analizlerini gerçekleştirmenizi sağlayan bir eğitimdir.

Genel olarak bakıldığında yukarıda verilen eğitimler İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde bulunmaktadır. Alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmektedir. Eğitimler, hem teorik hem de pratik anlamda bireylere kazanım sağlamaktadır. Özellikle eğitimlerin online olması bireyler için oldukça büyük bir avantajdır.

Sosyologlar İçin Online Eğitimler Sosyologlar İçin Online Eğitimler Nelerdir Sosyologlar İçin Eğitimler sosyologların alması gereken eğitimler
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sosyolog Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyolog Nedir? Ne İş Yapar?

04 Mayıs 2021
Toplum Bilimi Mesleği: Sosyolog
Meslekler

Toplum Bilimi Mesleği: Sosyolog

11 Haziran 2019
Bir Toplum Bilimi: Sosyoloji
Meslekler

Bir Toplum Bilimi: Sosyoloji

05 Nisan 2018