AnasayfaBlogOnline Eğitim Geleneksel Eğitimi Nasıl Etkileyecek?
Online Eğitim

Online Eğitim Geleneksel Eğitimi Nasıl Etkileyecek?

23 Aralık 2020
Genç bir kız masada oturmuş, elleri bir deftere bir şeyler yazmakla meşgul. Mavi bir gömlek giymiş ve saçlarını yüzünden geriye doğru toplamış. Masanın üzerinde yeşil saplı mor bir fincan, siyah daireli kırmızı oval bir nesne ve beyaz kenarlı mavi bir fincan var. Önünde klavyeli bir dizüstü bilgisayar ve yanında bir kalem var. Kadın işine odaklanmıştır ve yazarkenki yakın çekim konsantrasyonunu göstermektedir. Görüntü, çalışmasına ara verdiği anı yakalıyor, gözleri uzaklara bakıyor.
KıstasOnline EğitimGeleneksel Eğitim
Zaman ve Yer EsnekliğiHer yerden ve her zaman kişiye özgü bir şekilde eğitim alınabilir.Sabit bir okul ortamında belirli tarih ve saatlerde eğitim alınır.
Eğitim İçeriğiGeniş kaynak yelpazesine erişim imkanı sunar ve eğitim içeriği genellikle daha esnektir.Bellli bir kitap, konu ve içeriğe bağlı kalarak ders anlatılır.
EtkileşimEğitim sürecinde öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim genellikle dijital platformlar üzerinden gerçekleşir.Yüz yüze etkileşim olanaklarına izin verir, derste soru-cevap ve tartışma şeklinde etkileşimler söz konusudur.
MaliyetEğitim ortamına ve eğitmene yatırım maliyeti daha azdır.Fiziksel sınıf ortamının ve eğitmenin maliyeti vardır.
SosyalleşmeOnline eğitim sürecinde sosyalleşme fırsatları sınırlıdır ve genellikle dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir.Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebileceği bir ortam sunar.
Özgün Öğrenme DinamikleriÖğrencilere kendi hızlarında ilerleme, tekrar gözden geçirme ve öğrenme materyallerine kesintisiz erişim imkanı sunar.Öğretmen merkezli öğrenim modeli sunar, tüm öğrencilerin aynı seviyede kavrama beklenir.
Dikkat SüreleriÖğrencilerin dikkat süreleri ve odaklanma düzeyleri ev ortamında diğer etkenlere bağlıdır.Öğrencilerin dikkat süreleri ve odaklanma düzeyleri okul ortamında öğretmen kontrolündedir.
Fiziksel VarlıkÖğretmen ve öğrenci fiziki olarak ayrı mekanda bulunurlar.Öğretmen ve öğrenci aynı fiziksel mekanda bulunurlar.
BağımsızlıkÖğrenciler bağımsız bir şekilde öğrenirler.Öğrenim sürecinde öğretmenin yönlendirmesi ve kontrolü söz konusudur.
Topluluk ÖncelikleriBireysel düzeyde eğitim yapılır. İzolasyon ve yabancılaşma hissi oluşturabilir.Toplulukla birlikte öğrenme ön plandadır. Sosyalleşme etkisi yaratır.

Online eğitim, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte geleneksel eğitimin önüne geçerek hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Son yıllarda bu eğitim sistemi adından sıkça bahsettirmeye başladı. Son 10 yılda hayatımızda özellikle kariyer eğitimi ve mesleki eğitimler alanında online eğitim öne çıkmıştır. Birçok işletme, şirket eğitimlerine online sertifika programlarını dahil etmiştir. Bu alanda birçok araştırma yapılmış ve bu tarz eğitimin başarısı araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre online eğitim başarısının olumlu derecede arttığı gözlemlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz koronavirüsle mücadelede çözüm online eğitimde bulundu. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle online eğitim mecburen geleneksel eğitimin yerini aldı. Bu sayede evlere kapandığımız pandemi sürecinde ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelere eğitimler online olarak verilmeye başlandı. Ancak yıllardır alışkın olduğumuz geleneksel eğitim tarzından online eğitim tarzına geçiş kafalarda birtakım sorulara neden oldu. Bu eğitim yeterli mi? Geleneksel eğitimin yerini alabilir mi? Tüm bu sorulara şimdiye kadar okul ortamında öğretmen liderliğinde almış olduğumuz eğitim alışkanlığı neden olmaktadır.

Ancak hayatımızda dijitalleşme ile birlikte pek çok değişim ve gelişmede beraberinde geldi. Öğretmenler bilgisayar karşısında derslerini anlatmaya başladı. Öğrenciler ekran başında derslere katılmaya çalıştı. Tabi ki bu eğitim tarzının da bir takım zorlukları hem öğretmen hem de öğrenciler açısından mevcut. Öğretmen anlattığı bir konuyu geleneksel eğitimde, öğrencisinin anlayıp anlamadığını gözlerine bakarak bile anlar. Oysa ki online eğitimde bu pek mümkün değildir. Öğrenci açısından da derse konsantre olmak, sadece derse odaklanmak, ev ortamında diğer etkenler gibi zorlukları vardır.

Geleneksel eğitim, bir okul ortamında öğretmen eşliğinde öğrencilerle soru-cevap ve tartışma gibi yöntemlerin kullanıldığı bir uygulama biçimidir. Bu eğitim sistemi öğretmen merkezlidir. Mevcut olan bilgi öğretmen vasıtasıyla öğrencilere aktarılır. Geleneksel eğitimde tüm öğrenciler öğretmenin anlattıklarını aynı seviyede kavrayamaz. Öğrenciler eğitim almanın yanı sıra okulda sosyalleşir. Bu anlamda iki eğitim sistemi de değerlendirildiğinde online eğitim ve geleneksel eğitim sisteminin de geliştirilmesi gerekir. Görünen o ki dijitalleşen dünya da online eğitim, geleneksel eğitimi oldukça etkileyecek.

Online Eğitim Mi? Geleneksel Eğitim Mi?

Toplumumuzda geleneksel eğitim yapısı, mecbur olarak verilen kalıplaşmış bir sistem olarak görülmektedir. Sürekli rutin bir döngü ile belli bir saatte okula gidilir, derse girilir, ders bitiminde okuldan çıkılır. Bu döngü içerisinde öğrencinin derse olan ilgisi azalır ve önemini yitirir. Dersin anlaşılır olup olmadığı öğretmen ve öğrenci arasındadır.

Online eğitim ile öğrenci istediği dersi istediği zaman dinler. Anlayamadığı konuyu tekrar dinleme imkanı vardır. İstediği online kaynağa sınırsızca ulaşır. Bu şekilde eğitimden sınırsızca faydalanmış olur ve eğitim kalitesi yükselir.

Diğer yandan da online eğitimin hayatımızı olumsuz etkilediğini, okula gitmeden eğitimin gerçekleşmeyeceğini düşünebiliriz. Öğrencinin başında fiziksel bir öğretmen olmadan, tablet, telefon ve bilgisayardan eğitim almanın mümkün olmadığını düşünebiliriz.

Düşüncemiz ne olursa olsun değişen ve gelişen dijital dünyaya hızla ayak uydurmamız gerek. X, Y,Z kuşaklarının içerisinde, dijital dünya ile en barışık kuşak olan Z kuşağı bu durumda hiç zorlanmayacaktır. Yani çocuklarımız, torunlarımız online eğitime kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Eğitimin yeri ve zamanı yoktur. Öğrenme isteği olan herkes her ortamda öğrenir. Görüldüğü gibi küreselleşen ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada her ne kadar itirazlar ve fikir ayrılıkları olsa da geleneksel eğitime olan ilgi gün geçtikçe azalacaktır.

Online Eğitim ve Geleneksel Eğitim Karşılaştırması 

Online Eğitim:

 • Online eğitim kişinin zamanı müsait olduğu her yerden ve her zaman alınabilir. Tek ihtiyaç bilgisayar, telefon, tablet ve internettir.

 • Online eğitim alırken, web üzerinden arama yapma imkanı ile istenilen anda birçok kaynağa hızlı erişim sağlanabilir. Bu sayede çeşitli kaynaklardan bilgi toplanabilir.

 • Online eğitimde eğitim ortamına ve eğitmene yatırım maliyeti azıdır. 

 • Öğrenciler bağımsızdır.

 • Eğitim küçük sınıflarda verilebilir. Hatta sadece öğretmenin olduğu bir sınıftan ders anlatımı yapılır.

 • Öğretmen öğretimi kolaylaştıran kişidir.

 • Eğitim esnektir.

 • Kısa ve hızlandırılmış olarak eğitim verilir.

 • Öğretmen ve öğrenci fiziki olarak ayrı mekanda bulunur.

 • Bireysel düzeyde eğitim yapılır.

 • Öğrenci ile kaynaklar arasında ilişki yüksektir.

 • Öğrencide izolasyon, yabancılaşma ve bireysellik oluşturur.

Geleneksel Eğitim:

 • Geleneksel eğitimde sabit bir eğitim mekanına gidilmesi gerekir. Bunun için seyahat etmeli, zaman, emek ve para harcanması gerekir.

 • Geleneksel eğitimde anlatılan içerik sınıf düzenine göre belirlenmiştir. Belli bir kitap, konu ve içeriğe bağlı olarak anlatılır.

 • Geleneksel eğitimde eğitim verecek personele yatırım yapılması gerekir.

 • Öğrenciler öğretmene bağlıdır.

 • Eğitim büyük sınıflarda kalabalık öğrenci grubuna verilir.

 • Öğretmen bilgi sağlayan ve bilgiyi aktaran kişidir.

 • Eğitim amaca yönelik verilir.

 • Uzun zaman diliminde eğitim verilir. 

 • Öğretmen ve öğrenci aynı fiziki mekanı paylaşır.

 • Grup bazında eğitim yapılır.

 • Öğrenci sadece ortamda bulunan kaynağı kullanabilir.

 • Öğrencide sosyalleşme, bulunduğu mekana uyum ve girişimcilik oluşturur.

Online Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları

Online Eğitimin Avantajları:

 • Öğrenciyi merkez alan eğitim tarzıdır.

 • Geleneksel eğitimin alınamadığı durumda kurtarıcı eğitim sistemidir.

 • Hem çalışıp, hem de eğitim alma imkanı vardır.

 • İstenilen yerde eğitim alabilirsiniz.

 • Kişinin öğrenme kapasitesine göre eğitim imkanı vardır.

 • Kolay ve hızlı olarak bilgiye erişim imkanı verir.

 • Eğitim maliyeti düşüktür.

 • Etkili ve dinamik bir öğrenme sağlar.

 • İnternet iletişimi olan her yerden eğitime ulaşım kolaydır.

 • Herkes için eşit eğitim imkanı sağlar.

 • Mesafeyi ortadan kaldırır. Bir merkezden tüm dünyaya eğitim olanağı vardır.

 • Eğitmenle, canlı olarak bağlantı kurma imkanı vardır.

 • Video kaydı, ses kaydı, ders notları gibi materyallerle dersler istenilen zamanda ve yerde tekrar edilebilir.

 • Derslere istenilen saatte erişim imkanı vardır.

Online Eğitimin Dezavantajları:

 • Yüz yüze ders alma imkanı yoktur. İletişim çevrimiçi tartışma grupları ve e-mail aracılığıyla gerçekleşir.

 • İyi bir eğitim için teknolojik maliyet gerekir. Hızlı ve iyi çeken bir internet, hızlı çalışan bir bilgisayar, telefon veya tablet gerekir.

 • Öğrenciler ekran karşısında derslere odaklanma ve konsantrasyon güçlüğü çekebilirler. 

 • Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerinden kendileri sorumludur.

Zaman ve Yer Esnekliği, Her yerden ve her zaman kişiye özgü bir şekilde eğitim alınabilir, Sabit bir okul ortamında belirli tarih ve saatlerde eğitim alınır, Eğitim İçeriği, Geniş kaynak yelpazesine erişim imkanı sunar ve eğitim içeriği genellikle daha esnektir, Bellli bir kitap, konu ve içeriğe bağlı kalarak ders anlatılır, Etkileşim, Eğitim sürecinde öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim genellikle dijital platformlar üzerinden gerçekleşir, Yüz yüze etkileşim olanaklarına izin verir, derste soru-cevap ve tartışma şeklinde etkileşimler söz konusudur, Maliyet, Eğitim ortamına ve eğitmene yatırım maliyeti daha azdır, Fiziksel sınıf ortamının ve eğitmenin maliyeti vardır, Sosyalleşme, Online eğitim sürecinde sosyalleşme fırsatları sınırlıdır ve genellikle dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir, Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirebileceği bir ortam sunar, Özgün Öğrenme Dinamikleri, Öğrencilere kendi hızlarında ilerleme, tekrar gözden geçirme ve öğrenme materyallerine kesintisiz erişim imkanı sunar, Öğretmen merkezli öğrenim modeli sunar, tüm öğrencilerin aynı seviyede kavrama beklenir, Dikkat Süreleri, Öğrencilerin dikkat süreleri ve odaklanma düzeyleri ev ortamında diğer etkenlere bağlıdır, Öğrencilerin dikkat süreleri ve odaklanma düzeyleri okul ortamında öğretmen kontrolündedir, Fiziksel Varlık, Öğretmen ve öğrenci fiziki olarak ayrı mekanda bulunurlar, Öğretmen ve öğrenci aynı fiziksel mekanda bulunurlar, Bağımsızlık, Öğrenciler bağımsız bir şekilde öğrenirler, Öğrenim sürecinde öğretmenin yönlendirmesi ve kontrolü söz konusudur, Topluluk Öncelikleri, Bireysel düzeyde eğitim yapılır İzolasyon ve yabancılaşma hissi oluşturabilir, Toplulukla birlikte öğrenme ön plandadır Sosyalleşme etkisi yaratır
online eğitim geleneksel eğitim online eğitim avantajları online eğitim dezavantajları online eğitim ve geleneksel eğitim karşılaştırması
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam mavi ve beyaz desenli bir sandalyede oturmuş, ellerini kalçalarına dayamış. Üzerinde desenli bir cebi olan açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon var. Bakışları dosdoğru ileriye odaklanmış, ifadesi soğukkanlı. Arka planda bir adamın kolunun yakın çekimi ve içinde bulanık bir bitki görüntüsü olan bir saksı var. Genel olarak, sandalyede oturmuş, derin düşüncelere dalmış gibi görünen bir adamın resmi bu.
Online Eğitim

Online Eğitim Nedir?

16 Mart 2018
Bir kadın masada oturmuş, ellerini önündeki dizüstü bilgisayar ve kitabın üzerine koymuş. Beyaz bir bluz ve gözlük takmış, siyah saçlarını arkaya toplamış. Başını hafifçe eğmiş, dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazıyor ya da daktilo ediyor gibi görünüyor. Yanındaki masada kahverengi kapaklı siyah bir kitap ve üzerinde siyah bir daire olan beyaz bir kulaklık vardır. Sol elinde, ucu dizüstü bilgisayarın kenarına dayalı bir kalem var. Fotoğrafın odağında kadın, dizüstü bilgisayarı ve yazdığı kitap var.
Online Eğitim

Türkiye'de Online Eğitim

07 Ağustos 2018
Bir kadın dizüstü bilgisayarına bakıyor, yüzü ekran tarafından aydınlatılmış. Elindeki işe konsantre olurken ağzı hafifçe açık. Sağ elinde kırmızı bir kahve fincanı tutmaktadır. Yüzü yakından çekildiğinde burnu ve ağzı ortaya çıkıyor, gözleri dikkatle dizüstü bilgisayara bakıyor. Yüzünü çerçeveleyen kısa saçları görünür. Elinin yakın çekiminde kahve fincanını tutan narin parmakları görülüyor. Eli dizüstü bilgisayara yakın, ekranın yanında konumlanmış. Genel olarak, kadın dizüstü bilgisayara odaklanmış ve onunla ilgileniyor.
Online Eğitim

Gitmedim Görmedim Online Eğitim Aldım

29 Ağustos 2018