AnasayfaBlogAlgoritma Örnekleri Nelerdir?
Yazılımlar

Algoritma Örnekleri Nelerdir?

21 Aralık 2020
Bu görüntü, çok sayıda çizgi ve nokta içeren bir bilgisayar ekranının yakın çekimini göstermektedir. Ekran neon bir işaretle aydınlatılmış ve ekranda çeşitli sayılar görülebiliyor. İşaret ekranın sağ üst köşesindedir ve parlak mavi ve pembe renklerle aydınlatılmıştır. Rakamlar ve çizgiler ekranda bir desen oluşturmakta, bazı çizgiler yatay, bazıları ise dikey olarak uzanmaktadır. Çizgiler ve noktalar ızgara benzeri bir biçimde düzenlenmiştir ve çeşitli renkler görülebilir. Ekran siyah bir çerçeve ile çerçevelenmiş ve görüntü hafif bulanık, yumuşak bir odakla çerçevelenmiştir.
Algoritma ÖrneğiGirdilerÇıktılar
Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol etmeHerhangi bir tam sayı'Çift' veya 'Tek' ifadesi
Not ortalaması hesaplamaVize ve final notlarıOrtalama not
Üç sayının toplamını, çarpımını ve ortalamasını hesaplayan algoritmaUç tam sayı a,b ve cToplam, çarpım ve ortalama
Bir üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulmaBirinci ve ikinci dik kenar uzunluklarıHipotenüs uzunluğu
Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplamaHerhangi bir tam sayıSayının mutlak değeri
Ürüne %18 kdv eklemeÜrün fiyatıKDV dahil fiyat
Dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan algoritmaKısa ve uzun kenar uzunluklarıAlan ve çevre
Bir sayının karesini hesaplamaHerhangi bir tam sayıSayının karesi
Bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu kontrol etmeHerhangi bir tam sayı'Pozitif', 'Negatif' veya 'Sıfır'
Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayan algoritmaKürenin yarıçapıKürenin hacmi

Algoritma bir problemi çözmek belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma problemin çözümünü basit net ve sıralı bir biçimde belirtilmiş hali yani bir dizi eylemi gerçekleştirmeye dayalı var olan sorunu çözmek için bir formüldür.

Algoritmalar bilgi teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Gündelik işlerimizin tümü aslında belirli bir algoritma ile ilerler. Ama sadece matematik ve kodlama ile ilgilenenler algoritmanın gerçekte ne olduğunu anlayabilirler. 

Bilgisayarda Algoritma Nasıl Çalışır?

Bilgisayar algoritmaları girdiyi alırlar ve bir çıktı oluşturmak için algoritmanın her adımını bu bilgilere uygularlar. Tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Bunu bir şema şeklinde görselleştirebilirsiniz. Akış şemasının her bölümü tamamlandığında üretilen sonuç çıktıdır. İyi bir algoritmada girdi ve çıktı tam olarak anlatılmalıdır. Her adımda açık ve net yazılmalıdır.

Yazılan algoritma diğer kaynaklarla çalıştırılabilecek şekilde genel ve pratik olmalıdır ve dilden bağımsız yazılmalıdır. Örneğin arama motoru algoritması, giriş olarak anahtar sözcük ve arama dizinlerini alır, ilgili web sayfalarını bulmak için veri tabanını arar ve sonuçları bize gösterir. bir şifreleme algoritması, veri korumak için kullanılabilir.

Algoritma yeterince karışık olduğu sürece verilere sadece algoritmayı yazan kişi ulaşabilir. Algoritma kısaca nedir sorusunun cevabı bir işi yaparken izlenecek yol diyebiliriz.

Algoritma kelimesi ilk olarak; coğrafya, gökbilimi ve matematik âlimi Hârezmî tarafından bulunmuştur. Hârezmî, tarihin en büyük bilim adamlarından biridir. Yazdığı tüm kitapları tercüme edilmiş, batı ülkeleri de dahil olmak üzere kullanılmıştır. Ayrıca matematikte sıfır rakamını ve x bilinmeyenini ilk bulan dâhidir.

Akış şemaları içerik ve biçimleri

 • Doğrusal Akış Şemaları

 • Mantıksal Akış Şemaları 

 • Döngüsel Akış Şemaları 

Algoritmada Akış Diyagramı 

 • Başlatma ve durdurma

 • Veri girişi 

 • Karar

 • Sonuç

Algoritma Örnekleri

Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu gösteren algoritma örneği;

 1. basla

 2. gir sayi 

 3. sayi =8

 4. eger sayi%2==0 ise yaz cift

 5. degilse yaz tek

 6. bitir

Not ortalaması hesaplama örneği;

 1. basla

 2. gir -> vize

 3. gir -> final

 4. hesapla -> ortalama=vize*70/100+final*30/100

 5. yaz -> ortalama

 6. bitir

Üç sayının toplamını, çarpımını ve ortalamasını hesaplayan algoritma örneği;

 1. basla

 2. sayi yaz a,b,c

 3. toplam=a+b+c

 4. carpim=a*b*c

 5. ortalama=toplam/3

 6. yaz toplama,carpma,bolme

 7. bitir

Bir üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulan algoritma örneği;

 1. basla

 2. gir birinci dik kenar (a)

 3. gir ikinci dik kenar (b)

 4. c=(a^2+b^2)^(1/2)

 5. yaz c

 6. bitir

Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplama örneği;

 1. başla

 2. gir -> n

 3. eger n<0 ise n=n * (-1)

 4. yaz n

 5. bitir 

Ürüne %18 kdv ekleme örneği;

 1. basla

 2. gir -> fiyat

 3. kdv =fiyat*18/100

 4. yaz -> fiyat+kdv

 5. bitir 

Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplama örneği;

 1. başla

 2. kisa kenar, uzun kenar, çevre

 3. alan =uzunkenar*kisakenar

 4. cevre =2*(kisakenar+uzunkenar)

 5. yaz alan

 6. yaz cevre

 7. bitir

 Bir sayının karesini hesaplayan algoritma örneği;

 1. basla

 2. sayi, sonuc;

 3. gir sayi “karesini alacagin sayiyi gir” 

 4. sonuc=sayi*sayi

 5. yaz “girdigin sayinin karesi:”+sonuc

 6. bitir

Bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu hesaplama örneği;

 1. basla

 2. gir sayi

 3. eger sayi>0 ise “pozitif” yaz

 4. eger sayi<0 ise “negatif” yaz

 5. eger sayi=0 ise “sifira esit” yaz

 6. bitir 

Bir yazıyı 10 kez yazdıran algoritma örneği;

 1. basla

 2. sayac =0

 3. gir yazi

 4. yaz yazi

 5. sayac=sayac+1

 6. eger sayac <=10 ise A4 git

 7. bitir

İsim ve soyadını 10 kere yazdıran algoritma örneği;

 1. basla

 2. sayac=0

 3. yaz “Ali Aydin”, sayac

 4. sayac=sayac+1

 5. eger sayac=<10 git 3

 6. bitir

1-20 arasında ki tamsayıların toplamını bulan algoritma örneği;

 1. basla

 2. sayac=0, toplam=0

 3. sayac=sayac+1

 4. eger = sayac=>20 ise 

 5. toplam=toplam+sayac

 6. yaz “1-20 arası sayilarin toplami=”,toplam

 7. bitir

1 ve 200 arasında çift sayıların toplamını bulan algoritma örneği;

 1. basla

 2. sayac=2, toplam=0

 3. toplam=toplam+sayac

 4. sayac=sayac+2

 5. eger sayac<=200 ise git 3

 6. yaz “1-200 arasi cift sayilarin toplami=”, toplam

 7. bitir

Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayan algoritma örneği;

 1. basla

 2. gir yari cap 

 3. hacim=(4*piSayisi*yariCap^3)/3

 4. hacim yaz

 5. bitir

Bir ürünün alış fiyatı üzerinden vergi ve kar oranı ekleyerek satış fiyatını hesaplama algoritma örneği;

 1. başla

 2. vergi orani,kar,satiş fiyati,alis fiyati

 3. yaz alis fiyati nedir

 4. alis fiyati <- oku 

 5. yaz (“vergi orani nedir”)

 6. vergi orani <- oku ()

 7. yaz (“kar orani nedir”)

 8. kar <- oku()

 9. satis fiyati = alis fiyati+(alis fiyati *vergi orani/100)+(alis fiyati*kar/100)

 10. yaz (satis fiyati)

 11. bitir

Taban ve yükseklik uzunluğu bilinen bir üçgenin alanını bulan algoritma örneği;

 1. başla

 2. sayi (yukseklik ve taban) 

 3. ondalik (alan)

 4. yaz (“yukseklik nedir”)

 5. yukseklik <-oku()

 6. yaz (“taban uzunlugu nedir”)

 7. taban <- oku ()

 8. alan = ( yukseklik * taban) /2

 9. yaz (alan)

 10. bitir

Not bilgisi girilerek başarı durumunu geçti veya kaldı olarak gösteren algoritma örneği;

 1. basla

 2. say (sayi ve not)

 3. yaz (“not”)

 4. not<- oku()

 5. eger (not>50)

 6. yaz (“gecti”)

 7. degilse

 8. yaz (“kaldi”)

 9. eger bitti

 10. bitir

Üç sayının ortalamasını hesaplama algoritma örneği;

 1. basla

 2. oku : x,y,z

 3. ortalama = (x+y+z)/3

 4. yaz ortalama

 5. bitir

Verilen iki sayıdan büyük olanı bulma algoritma örneği;

 1. basla

 2. oku x,z

 3. eger x>z ise yaz x degil ise yaz z

 4. bitir

Bir sayının sıfıra eşit, sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük olma ihtimalini hesaplayan algoritma örneği;

 1. basla

 2. oku a

 3. eger a>0 ise yaz. “a 0’dan buyuktur”, 5’e git

 4. eger a<0 ise yaz ”a 0’dan kucuktur” degil ise yaz “a 0’a esittir”

 5. bitir

Girilen bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu gösteren algoritma örneği;

 1. basla

 2. gir sayi

 3. eger sayi= 0 ise adim 2’ye geri don

 4. eger sayi <0 ise ekrana, “girilen sayi negatiftir” yaz ve adim 6’ya git

 5. eger sayi >0 ise ekrana, “girilen sayi pozitiftir” yaz 

 6. bitir

Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol etme, Herhangi bir tam sayı, 'Çift' veya 'Tek' ifadesi, Not ortalaması hesaplama, Vize ve final notları, Ortalama not, Üç sayının toplamını, çarpımını ve ortalamasını hesaplayan algoritma, Uç tam sayı a,b ve c, Toplam, çarpım ve ortalama, Bir üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulma, Birinci ve ikinci dik kenar uzunlukları, Hipotenüs uzunluğu, Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplama, Herhangi bir tam sayı, Sayının mutlak değeri, Ürüne %18 kdv ekleme, Ürün fiyatı, KDV dahil fiyat, Dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan algoritma, Kısa ve uzun kenar uzunlukları, Alan ve çevre, Bir sayının karesini hesaplama, Herhangi bir tam sayı, Sayının karesi, Bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu kontrol etme, Herhangi bir tam sayı, 'Pozitif', 'Negatif' veya 'Sıfır', Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayan algoritma, Kürenin yarıçapı, Kürenin hacmi
Algoritma nedir algoritma örnekleri nelerdir algoritma algoritma örnekleri
Uzun kahverengi saçlı, beyaz tişört ve mavi kot pantolon giyen neşeli bir kadın beyaz bir arka planın önünde duruyor ve kameraya gülümsüyor. Gözleri parlak, dudakları hafifçe yukarı doğru kıvrılmış, yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Ellerini önünde tutmuş, sanki beklenti içindeymiş gibi birbirine kenetlemiş. Gülümsemesi samimi ve tüm tavırları davetkâr. Kendinden emin ve memnun görünüyor, neşe ve mutluluk hissi yayıyor. Gururlu ve güçlü bir duruşa sahip, başı dik ve bakışları kendinden emin.
Cansu Coşkun
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi olan Cansu Coşkun, 1985 yılında Fatsa'da doğdu. Evli ve 2 kız çocuk annesidir. Hayvansever olan Coşkun, araştırmayı, kitap okumayı ve yazmayı sevmekte. İstanbul İşletme Enstitüsü'nden 13 farklı alanda eğitim aldı. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bir kadın gülümsüyor ve arkasında dijital bir arka planla kameraya bakıyor. Yüzü yakın plandadır ve gözlerini, burnunu ve ağzını göstermektedir. Açık tenli ve koyu renk saçlı. Üzerinde O logosu olan beyaz bir üst giyiyor ve arka plan bulanık bir sayı görüntüsüyle dolu. Yüz ifadesi parlak ve neşeli ve gözleri neşe dolu. Mutlu ve memnun bir insana benziyor.
4.8
(5)

Algoritma Eğitimi

8 Konu5 Saat
Açık sarı saçlı güzel bir kadın kameraya gülümsüyor. Gözleri mutlulukla parıldıyor ve dudakları davetkâr bir şekilde kıvrılmış. Beyaz yakalı mavi bir üst ve beyaz bir etek giyiyor. Cildi parlıyor ve yanakları hafifçe kızarmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve bir çift beyaz küpe takıyor. Bakışları doğrudan ve dostça. Neşe, çekicilik ve güven yayıyor.Özlem Anı
4640