AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları - 2021
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları - 2021

13 Eylül 2021
Bu görsel, her birinin üzerinde farklı bir insan simgesi bulunan ahşap bloklardan oluşan bir koleksiyonu göstermektedir. Bloklardan birinde, gözleri, burnu ve ağzı gibi özellikleri tahtaya oyulmuş bir adamın yüzünün yakın çekimi görülebiliyor. Ayrıca karton üzerinde biri erkek, diğeri kadın olmak üzere iki insan çizimi görülebiliyor. Resmin arka planında bir kişinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, resmin sol alt köşesinde üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir nesne bulunmaktadır. Kişi simgelerinin yer aldığı ahşap bloklar kişiliği ifade etmenin benzersiz ve eğlenceli bir yolunu sunduğundan, bu görsel yaratıcılık ve sanat hissi vermektedir.
PozisyonGörevler2021 Maaşı
İnsan Kaynakları UzmanıPersonel işlerini yürütme, eğitim ve motivasyon konularında destek verme3.500-5.000 TL
Kıdemli İnsan Kaynakları UzmanıPersonel işlerini yürütme, eğitim ve motivasyon konularında destek verme6.500-7.500 TL
İK Müdür YardımcısıPersonel işlerini yürütme, eğitim ve motivasyon konularında destek verme6.500-13.000 TL
İK Direktörüİnsan kaynakları politikalarını belirleme ve uygulamaBelirsiz
İşe Alım Uzman YardımcısıPersonele işe alım sürecinde yardımcı olma2.825 TL
İşe Alım UzmanıPersonele işe alım sürecinde yardımcı olma3.000-3.500 TL
Ücret ve Özlük İşleri UzmanıÇalışanların maaş ve özlük haklarının düzenlenmesiBelirsiz
Eğitim ve Gelişim UzmanıÇalışanların eğitim ve gelişim süreçlerinin yönetilmesiBelirsiz
Performans Değerlendirme UzmanıÇalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve raporlanmasıBelirsiz
İK DanışmanıİK politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti vermeBelirsiz

İnsan Kaynakları uzmanı maaşları da, pek fazla bilinmeyen ama merak edilen meslek grubu maaşlarından birisidir. İnsan Kaynakları birimlerinde çalışan kişilerin aldığı maaşlarla ilgili oluşmuş genel bir algı yoktur. Doktor, mühendis, mimar veya memur gibi meslek gruplarının aldığı maaşlar aşağı yukarı herkes tarafından tahmin edilir. Ancak söz konusu İnsan Kaynakları uzmanı gibi meslekler olunca, böyle tahminlerin pek fazla yapılamadığını görüyoruz. 

İnsan Kaynakları biriminde çalışan kişilerin meslekleri de yaygın olarak bilinmediği için, maaşları da bilinemiyor. Hatta birçok kişinin bile İnsan Kaynakları biriminde çalışan kişilerin mesleklerini bilmediğini söylemek mümkün. Örneğin İK uzmanı ve İK işe alım uzmanı gibi meslekler çok fazla tanınan meslekler değil. 

Ancak son yıllarda İK yöneticiliği gibi, İK uzmanlığı da merak edilen ve eğitimi alınarak tercih edilen meslekler haline geldi. Aslına bakarsanız bu popülerliğin nedenlerinden birisi de özel sektördeki firmaların kurumsal olarak gelişmek istemeleridir. Kurumsal gelişmenin kaynağı da İK birimindeki çalışmalardan geçtiği için, firmalar artık bu yönde arayışlara yönelmeye başlıyor. 

İnsan Kaynakları biriminde çalışan kişilerin aldığı maaşlar; aldıkları eğitime, tecrübeye ve çalıştıkları kurumun özelliklerine göre değişebiliyor. Bir İK uzmanı donanımlı, deneyimli ve başarılı olduğu sürece, yüksek maaşlar ve prim gibi ek ödemeler alabiliyor.

Bu yazıda; “İnsan Kaynakları Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?”, “İnsan Kaynakları Uzmanı 2021 Maaşları Nasıldır?”, “İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşlarını Neler Etkiler?” ve “İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmalıyız?” konularını işleyeceğiz.   

İnsan Kaynakları uzmanlığı ve bu uzmanların 2021 yılı maaşlarıyla ilgili yazımıza birlikte göz atalım…

İnsan Kaynakları Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?

İK uzmanı, kurumların veya şirketlerin insan kaynakları ofisinde çalışan uzman personeldir. İK uzmanları, özel sektördeki insan kaynakları ve kamudaki personel işleri alanında eğitim almış profesyonellerdir. 

“İK uzmanı” dendiğinde, kurumlardaki personel işlerinin dışında; çalışanlara eğitim ve motivasyon konularında profesyonel destek veren kişileri de anlıyoruz. “İnsan Kaynakları uzmanı” kavramının çağrıştırdığı görevler genellikle; personel işe alma ve işten çıkarma işleri algılanıyor. Ancak bu uzmanların çoğumuz tarafından pek bilinmeyen sorumlulukları da bulunuyor. İnsan Kaynakları uzmanı, Kalite Yönetim uzmanıyla sürekli etkileşim içinde çalışmalar yapar ve kurumun personel işlerini senkronize olarak yürütürler. 

İK uzmanlarının yaptığı işleri kısaca hatırlayacak olursak; 

 • Kurumun işe alma biriminin yöneticisiyle birlikte istihdam konusunda hazırlıklar yapmak,

 • Birimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki personelleri tespit etmek ve iletişime geçmek,

 • Çalışanların işe alınma-işten ayrılma arasındaki süreçteki bütün özlük işlerini yapmak,

 • Personel ve yönetici arasındaki iletişim sürecini yönetmek ve sorunları çözmek, 

 • Personelin iş güvenliği konusunda çalışmalar yapmak ve gereken önlemleri almak,

 • Çalışanların maaş, iş tanımı ve özlük hakları gibi konuların düzenlemeleri hazırlamak, 

 • Personelin eğitimi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmaları yapmak,

 • i̇k konularında yöneticilere ve diğer çalışanlara sunum yapmak

 • Çalışanların performans değerlendirme çalışmalarını yapmaktır.

İK uzmanı, yukarıda saydığımız bu temel çalışmaları plânlayan ve organize eden kişidir. Ayrıca İnsan Kaynakları uzmanı, kurumun verimliliği ve çalışanların motivasyonunun yüksek olması konusunda kilit isimlerden birisidir. 

İnsan Kaynakları Uzmanı 2021 Maaşları Nasıldır?

İnsan Kaynakları uzmanı maaşları, alınan eğitime ve bu alandaki tecrübeye göre değişen bir özellik gösteriyor. İK uzmanı maaşları ayrıca; kurumun statüsüne ve yapılan işin niteliğine göre de değişebiliyor. 

İnsan Kaynakları biriminde alınan maaşlar, birimdeki görevin niteliğine göre farklılaşabiliyor. İK biriminin “uzman” statüsünde, ilk başta “İşe Alım uzman yardımcısı” olarak ve asgari ücret ile işe başlanıyor. 2021 için bu rakam 2.825 TL olarak ifade edilebilir. Kurumun statüsüne göre bu uzmanların alabilecekleri maaş 3.000-3.500 TL civarına da kadar çıkabiliyor. 

İşe Alım Uzman Yardımcısı statüsünden “İnsan Kaynakları Uzmanı” statüsüne terfi eden kişinin 2021 maaşı 3.500-5.000 TL civarıdır. Bu ücret, kurumun statüsüne bağlı olarak yine değişebiliyor. 6.000-7000 TL aralığında maaş veren kurumlar da bulunabiliyor.

İnsan Kaynakları Uzmanı statüsü sonrasında, Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı olarak terfi eden kişi ise ortalama 6.500-7.500 TL aralığında maaş alabiliyor. 

İK uzmanı, insan kaynakları yöneticisi ne kadar maaş alır sorusuna cevap olarak, terfi almasına bağlı olarak aldığı ücretler ciddi miktarda oynayabiliyor. İK müdür yardımcısı olan kişilerin, ortalama 6.500-13.000 TL arasında değişen bir maaş alabildiği biliniyor. Bu rakamlar, kurumun niteliğine ve statüsüne bağlı olarak değişken özellikler gösteriyor. Kurumun ücret politikasına göre ve İK çalışanının verimliliğine göre prim gibi ekstra ücretler de maaşa eklenebiliyor.

İnsan Kaynakları uzmanlığı alanında yetkili eğitim kurumlarından “uzman” olarak mezun olanların alabileceği maaşlarını etkileyen bazı konular da bulunuyor. Bu konuları da bir sonraki başlığımızda açıklayacağız. 

İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşlarını Neler Etkiler? 

İnsan Kaynakları uzmanı maaşlarını etkileyen, çok farklı özellikte faktörler bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu faktörler kurumla ilgili olduğu gibi, kişiyle de ilgili olan özelliklerdir. 
İK uzmanlarının maaşlarını etkileyen başlıca faktörler:

 • Bölge ve Şehir: Kurumun bulunduğu şehrin büyükşehir olup olmaması, ticaret ve rekabet gibi konuların söz konusu olması maaşları da etkiliyor. Örneğin; aynı statüdeki bir İK uzmanı İstanbul’da bir kurumda 5.000 TL maaş alırken, Konya’da 3.500 TL alabiliyor. 

 • Kurum Statüsü: Kurumun büyüklük ölçeği ve sektördeki tanınırlığı da maaşları etkileyen özelliklerden birisidir. Bir kurum ne kadar büyük ölçekteyse ve tanınan bir marka ismine sahipse, çalışanlarına o oranda fazla maaş verebiliyor. Örneğin; orta ölçekli bir kurumda İK uzmanı 3.500 TL maaş alırken, büyük ölçekli bir kurumdaki İK uzmanı 5.000 TL alabilir. 

 • Kurum Türü: Özel sektör veya kamu sektörü olması da İK uzmanlarının maaşlarını etkiliyor. İK uzmanı kamu sektöründe daha az maaş alırken, özel sektörde çok yüksek maaşlar alabiliyor. Özel sektörde para akışı ve rekabet daha yüksek olduğu için verilen meblağlar da bu oranda artabiliyor.

 • Kişisel özellikler: İK uzmanının karakter özellikleri ve tecrübesi de aldığı maaşı etkileyen önemli bir konudur. Uzmanın alandaki tecrübesi ve eğitimi, çalışma prensipleri, iş performansının yüksek olması gibi kişisel özellikler maaşı arttıran etkenlerdendir. Uzmanlık dışında alınan sertifikalar ve ödüller de maaşı arttırabilecek kişisel özelliklerdendir. 

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

İnsan Kaynakları uzmanı olmak için yapmamız gereken ilk şey, bu alanda gerekli ve yeterli eğitimleri almaktır. Bu eğitimlerden en önemlisi, üniversitelerde verilen İnsan Kaynakları Yönetimi bölümüdür. Bu bölüm, İK uzmanlığı ve kısa sürede İK yöneticiliği mesleklerini yapabilmek için okunması gereken en donanımlı bölümdür.

Ayrıca; İşletme bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, İktisat bölümü ve Sosyoloji bölümü mezunları da İK uzmanı olarak çalışabilirler. Ülkemizde açılmış olan üniversitelerinin çoğunda bu bölümler mutlaka bulunuyor. 

İnsan Kaynakları uzmanı olmak isteyen ama bu bölümlerin dışındaki bölümlerden mezun olanlar için de bazı seçenekler vardır. Bu seçeneklerden birisi; üniversitelere bağlı sürekli eğitim merkezi gibi yerlerde açılmış olan İK uzmanlığı sertifika programlarıdır. Bu seçenekte çoğunlukla yüz yüze eğitim verilir ve hak edilen sertifika ile İK uzmanı unvanı alınabilir. 

İK uzmanlığı için diğer bir seçenek de yetkili uzaktan eğitim kurumlarının vermiş olduğu online eğitim şeklindeki sertifika programlarıdır. MEB’den onaylı ve yetkilendirilmiş olarak çalışan kurumlarda, kısa süreli ücretsiz eğitim veya ücretli sertifika programları bulunuyor. 

İnsan Kaynakları alanında önde gelen sertifika programları İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde mevcuttur. Bu alanın profesyoneli olan hocalardan alınacak eğitimle, donanımlı bir İK uzmanı olmak mümkün. 

İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından açılmış olan İK eğitimleri şunlardır: 

İnsan Kaynakları Uzmanı, Personel işlerini yürütme, eğitim ve motivasyon konularında destek verme, 3500-5000 TL, Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı, Personel işlerini yürütme, eğitim ve motivasyon konularında destek verme, 6500-7500 TL, İK Müdür Yardımcısı, Personel işlerini yürütme, eğitim ve motivasyon konularında destek verme, 6500-13000 TL, İK Direktörü, İnsan kaynakları politikalarını belirleme ve uygulama, Belirsiz, İşe Alım Uzman Yardımcısı, Personele işe alım sürecinde yardımcı olma, 2825 TL, İşe Alım Uzmanı, Personele işe alım sürecinde yardımcı olma, 3000-3500 TL, Ücret ve Özlük İşleri Uzmanı, Çalışanların maaş ve özlük haklarının düzenlenmesi, Belirsiz, Eğitim ve Gelişim Uzmanı, Çalışanların eğitim ve gelişim süreçlerinin yönetilmesi, Belirsiz, Performans Değerlendirme Uzmanı, Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve raporlanması, Belirsiz, İK Danışmanı, İK politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti verme, Belirsiz
insan kaynakları uzmanı maaşları insan kaynakları uzmanı olmak İK uzmanlığı İK uzmanı insan kaynakları uzmanı insan kaynakları yönetimi
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.