AnasayfaBlogKalite Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kalite Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

30 Temmuz 2021
Bir adam mavi bir ceket giyerken bir panoya yazı yazarken görülüyor. Yüzünde gözlük vardır ve gözleri kapalıdır. Yüzüne yakından bakıldığında odaklanmış ama rahat bir ifadeye sahip bir kişi görülüyor. Elinin arka planda mavi bir nesne tuttuğu görülüyor. Resim 1280x720 çözünürlüğe sahiptir.
TanımGörevlerDiğer Bilgiler
Kalite UzmanıKurumların ve şirketlerin kalite standartlarına uygunluğu kapsamında yapılan çalışmaları yürütmekKalite yönetim sorumlusu, kalite birim yöneticileri ile birlikte çalışır.
Kalite Yönetim SorumlusuKurumun hedefleri ve yönetim politikalarını, yasal mevzuatlar çerçevesinde kalite yönetim sistemlerini oluşturmakKalite standartlarına uygunluk konusunda çalışma takibi ve denetimi işlemlerini yürütür.
Kalite YöneticisiKuruma ait kalite yönetim sisteminin oluşturulmasında yardımcı olur.Kurumdaki birimlerin kalite standartları yönetmeliğine uygun şekilde çalışmalar yapmasını denetler.
Kalite TemsilcisiKurumun kalite süreçlerini yürütüp, güncellemek ve iyileştirmek.Kalite Koordinatörlüğünün çalışmalarını planlar ve yürütülmesini sağlar.
Kalite StandartlarıN/AKurumların kalite düzeyine ulaşabilmesi için gerekli olan kuralları belirler.
Kalite Yönetim SistemiKurumun ve şirketlerin kalite durumunu düzenli olarak denetler ve raporlar.Kalite standartlarına uygun formlar, tutanaklar, iş tanımları ve kurumla ilgili her türlü yazılı dokümanın kaydı vardır.
Özel Kurum ve KuruluşlarKalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridirKalite standartlarını belirler ve uygular
Kamu Kurum ve KuruluşlarıKalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridirKalite standartlarını belirler ve uygular
ÜniversitelerKalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridirKalite standartlarını belirler ve uygular
ŞirketlerKalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridirKalite standartlarını belirler ve uygular

Kalite uzmanı, kurumların ve şirketlerin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenmiş olan kalite standartlarına uygunluğu için çalışan kişidir. Kalite uzmanları, özel sektörlerde çalışabildikleri gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmekteler. Öncelikle belirtmeliyiz ki, kalite uzmanı, kurumlardaki ve şirketlerdeki Kalite Yönetim Koordinatörlüğü birimine bağlı olarak kalite yönetimi konusunda çalışırlar.

Kalite uzmanlığı mesleği, son yıllarda ortaya çıkmış olan mesleklerden birisidir. Bu yazımızda, kalite uzmanı olmak isteyen adaylar için detaylı konu başlıkları bulunuyor.

Kalite standartları üzerine yapılan çalışmalar, ülkemizde oldukça yenidir. Hatta kalite çalışmaları konusunda ortaya çıkan birçok meslek tanımı, ülkemizdeki insanların çoğu tarafından bilinmiyor. Bu nedenle, kalite çalışmaları kapsamında kullanılan kavramları netleştirmekle işe başlamamız gerekir. 

Kalite çalışmalarında kullanılan bazı kavramlar ve tanımları şöyle açıklayabiliriz:

 • Kalite standartları: Kurumlarda yapılan her tür çalışmanın, devletin belirlediği belli standartlara uygunluğunu sağlamak için izlediği kalite kurallarıdır diyebiliriz. Kalite standardı, kurumların kalite düzeyine ulaşabilmesi için gerekli olan kuralları takip etmesine yardımcı olur.

 • Kalite yönetim sorumlusu: Kurumun hedefleri ve yönetim politikalarını, yasal mevzuatlar çerçevesinde kalite yönetim sistemlerini oluşturmakla sorumlu yöneticidir. Kalite yönetim sorumlusunun başlıca görevi; kalite standartlarına uygunluk konusunda çalışma takibi ve denetimi işlemlerini yürütmektir. 

 • Kalite yöneticisi: Kuruma ait kalite yönetim sisteminin oluşturulmasında kalite yönetim sorumlusuyla birlikte görev alan kişidir. Kalite yönetim sistemini oluşturduktan sonra, kurumdaki birimlerin kalite standartları yönetmeliğine uygun şekilde çalışmalar yapmasında yardımcı olur. 

 • Kalite temsilcisi: Kurumdaki bütün çalışmaların, Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda yürütülmesini, uygulanmasını, güncellenmesini ve devamlı olarak iyileştirilmesini sağlar. Kalite temsilcisi, İl Müdürlüğüne bağlı Kalite Koordinatörlüğünün çalışmalarını plânlamakla görevlidir, bu çalışmaları koordine ederek yürütülmesini sağlar. 

Kalite uzmanı: Kurumların ve şirketlerin kalite standartlarına uygunluğu kapsamında yapılan çalışmaları yürüten uzmandır. Kalite yönetim sorumlusu, kalite birim yöneticileri ile birlikte çalışır. 

Bu yazıda, “Kalite uzmanı nedir?”, “Kalite uzmanı ne iş yapar?”, “Kalite uzmanı nasıl olunur?” ve “Kalite uzmanı maaşları” gibi konu başlıklarına göz atacağız. Kalite uzmanı mesleğiyle ilgili merak edilen konu başlıklarına göz atmaya ne dersiniz?

Kalite Uzmanı Nedir?

Kalite uzmanı; kurumların, kuruluşların ve şirketlerin kalite politikaları ve hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaları yürüten uzmandır. Ayrıca, kurum çalışmalarının kalite durumunu raporlayan ve karşılaşılan sorunları çözmek için çalışan yetkili kişidir. 

Kalite uzmanı; çalıştığı kurumda yapılan faaliyetleri ve faaliyet kayıtlarını düzenli olarak takip ederek raporlamakla sorumludur. Ayrıca dokümantasyon sürecinin yönetilmesinde ve devamlılığının sağlanmasında sorumlu olan yetkilidir. 

Kalite uzmanları, kurumlarda ve şirketlerde bulunan “Kalite Yönetim Koordinatörlüğü” bünyesinde çalışan yetkililerdir. Kalite Yönetim Koordinatörlüğü biriminin idarecisi olan koordinatör tarafından verilen işleri yapar. Ayrıca, kalite çalışmaları konusunda kurumun veya şirketin birimlerinden bilgiler toplar ve Kalite Yönetim Sistemine yükler. 

Kalite Yönetim Sistemi, kalite çalışmalarının tümünün yüklendiği bir bilgisayar programıdır. Bu sistemde; kalite standartlarına uygun formlar, tutanaklar, iş tanımları ve kurumla ilgili her türlü yazılı dokümanın kaydı vardır. Birimlerden gelen dosyaları düzenleyerek sisteme yüklemek, kalite uzmanının aslî görevlerinden birisidir. 

Kalite uzmanı, kalite çalışmaları konusunda kurum çalışanlarına eğitim verebilecek düzeyde yetişmiş kişidir. Kurum çalışanlarını eğiterek “kalite birim temsilcisi” olarak kurumda ek görevler verebilir, tabii ki Kalite Yöneticisinin bilgisi ve onayıyla. Kalite uzmanları, TSE tarafından yapılan denetimlerde kurumu temsil eden ve kurumun kalite çalışmaları konusunda söz sahibi olan uzmanlardır. Kalite yöneticilerinin veya ilgili sorumluların olmadığı durumlarda, kalite uzmanları kurumu temsil edebilir. 

Kalite Uzmanı Ne İş Yapar? 

Kalite uzmanı, kurumda yapılan her türlü çalışmanın, kalite standartları doğrultusunda yapılabilmesi için çalışmalar yürütür. Kalite uzmanlarının çalışma ortamları; özel kurum ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve şirketler gibi yerlerdir. Kalite uzmanlarının başlıca sorumlulukları şunlardır:

 • Kalite Yönetim Sistemine yüklenecek dokümanları hazırlamak, revize etmek, 

 • Bu çalışmaların denetlenmesini ve kaydedilmesini sağlamak,

 • Kalite Yönetim Sistemi için, kurumun tüm birimleri arasında koordinasyon sağlamak.

 • Kalite Yönetim Sisteminin güncel durumda olmasını sağlamak,

 • Kalite temsilcilerine ve çalışanlara sistemle ilgili eğitim vermek,

 • Kalite konusunda kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,

 • Kalite iç tetkik plânı hazırlamak ve iç tetkiklerin yapılmasını sağlamak.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için gerekli olan bütün işleri yapmak,

 • Kalite temsilcileriyle iletişim halinde kalıp, ihtiyaçları olduğunda destek olmak,

 • Dış tetkik çalışmalarında bütün birimler için gerekli hazırlıkları yapmak, 

 • Dış tetkiki yapan kurum veya kuruluşa her türlü bilginin verilmesini sağlamak,

 • Kalite Yönetim Koordinatörünün işlerini, gerektiğinde, vekâleten yapmak,

 • Kalite yönetim sisteminin hedefleri dâhilinde, kalite standartlarına uygun şekilde bir sistem ve kalite yönetim proses dokümanları oluşturmak,

 • Dokümantasyon çalışmalarını düzenli olarak takip etmek ve devamlılığını sağlamak,

 • İhtiyaç halinde, kurum içinde verilmesi plânlanan kalite eğitimlerini yürütmek,

 • Kurum içi çalışmaların ve kayıtların takibini yapmak ve raporlarını yazmak,

 • Kurum içindeki düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip etmek ve yürütmek. 

Kalite Uzmanı Maaşları

Kalite uzmanlarının şirketlerde, özel üniversitelerde ve kurumsal yapısı olan birçok kurum ve kuruluşta çalışabileceklerini eklemeliyiz. Şirketlerin, üniversitelerin ve diğer kurumların hem bütçeleri hem de maaş hesaplama sistemleri birbirinden farklıdır. 

“Kalite uzmanı maaşları ne kadar?” sorusu da merak edilenler arasındadır. Ülkemizde yeni bir meslek dalı olarak kabul edilen kalite uzmanlığının ortalama geliri hakkında insanların pek bir bilgisi yoktur. Bu nedenle kalite uzmanı maaşları konusuna bir açıklık getirmekte yarar var.

2021 yılı itibarıyla kalite uzmanı maaşları, özel kurumlarda çalışanlar için ortalama 5.450 TL ve 6000 TL civarındadır. Çalıştıkları kuruma göre değişen bu maaşlar, ek ücretlerle birlikte 10.550 TL civarına kadar çıkabiliyor. 

Kalite uzmanlarının maaşlarını etkilen faktörlerden birisi, kıdem yılıyla da bağlantılı olan tecrübe konusudur. İşe yeni başlayan bir kalite uzmanı 5.450 TL alırken, kıdemli bir kalite uzmanı ortalama 7.550 TL kadar bir maaş alabiliyor. Kıdemli olan bu kalite uzmanlarının maaşlarına eklenen ek ücretlerle, 11.780 TL’ye kadar artan bir gelir elde edilebiliyor. 

Kalite uzmanı maaşlarını etkileyen bir konu da akademik kariyer konusu olarak karşımıza çıkıyor. Lisans eğitimi aldıktan sonra, yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan kalite uzmanlarının maaşları daha da artabiliyor.

Kalite Uzmanı Nasıl Olunur?

“Kalite uzmanı nasıl olunur?” sorusunun cevabını merak eden çoktur. Kalite uzmanı olabilmek için, kalite uzmanlığı eğitimine ve sertifika programlarına katılmak gerekiyor. Bu meslek için gereken ilk şart, İşletme veya Mühendislik lisans bölümleri mezuniyetidir. Kalite uzmanı olmanın temel şartlarından ikincisi ISO 9001 KYS Eğitimini almış olmaktır.

“Kimler kalite uzmanı olabilir?” diye bir soru olursa, şöyle bir açıklama yapabiliriz:

 • Mevcut bir kurum veya kuruluş sahibi olan ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimini almak isteyen yöneticiler,

 • Kalite çalışmaları konusunda eğitim almak isteyen çalışanlar,

 • Kalite uzmanlığı alanında kariyer yapmak isteyen adaylar,

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu için veya mevcut sistemler konusunda iyileştirme amacı olan çalışanlar.

Ülkemizdeki üniversitelerde kalite uzmanlığı mesleği ile ilgili bir lisans bölümü yoktur. Dolayısıyla da bu mesleği edinebilmek için, işletme veya mühendislik fakültelerinden mezun olmuş olmak gerekir. Üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında, hem yüz yüze hem de online olarak "Kalite Uzmanlığı Sertifika Programı" eğitimleri bulunuyor. Üniversite olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin sertifika programlarını örnek verebiliriz. Ayrıca bazı online eğitim platformlarında uzaktan eğitim şeklinde, online sertifika programları bulunuyor. 
Bu eğitim kurumlarında verilen derslerden bazıları şöyledir:

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • İç Tetkikçi ISO 19011

 • OHSAS 18001

 • Hedeflerle Proses Yönetimi

 • İş Güvenliği 

 • Kalite Uzmanlığı Dokümantasyon

Kalite Uzmanı, Kurumların ve şirketlerin kalite standartlarına uygunluğu kapsamında yapılan çalışmaları yürütmek, Kalite yönetim sorumlusu, kalite birim yöneticileri ile birlikte çalışır, Kalite Yönetim Sorumlusu, Kurumun hedefleri ve yönetim politikalarını, yasal mevzuatlar çerçevesinde kalite yönetim sistemlerini oluşturmak, Kalite standartlarına uygunluk konusunda çalışma takibi ve denetimi işlemlerini yürütür, Kalite Yöneticisi, Kuruma ait kalite yönetim sisteminin oluşturulmasında yardımcı olur, Kurumdaki birimlerin kalite standartları yönetmeliğine uygun şekilde çalışmalar yapmasını denetler, Kalite Temsilcisi, Kurumun kalite süreçlerini yürütüp, güncellemek ve iyileştirmek, Kalite Koordinatörlüğünün çalışmalarını planlar ve yürütülmesini sağlar, Kalite Standartları, N/A, Kurumların kalite düzeyine ulaşabilmesi için gerekli olan kuralları belirler, Kalite Yönetim Sistemi, Kurumun ve şirketlerin kalite durumunu düzenli olarak denetler ve raporlar, Kalite standartlarına uygun formlar, tutanaklar, iş tanımları ve kurumla ilgili her türlü yazılı dokümanın kaydı vardır, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Kalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridir, Kalite standartlarını belirler ve uygular, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridir, Kalite standartlarını belirler ve uygular, Üniversiteler, Kalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridir, Kalite standartlarını belirler ve uygular, Şirketler, Kalite uzmanlarının çalışma alanlarından biridir, Kalite standartlarını belirler ve uygular
Kalite Uzmanı Kalite Uzmanı nedir Kalite Uzmanı ne iş yapar Kalite Uzmanı maaşları Kalite Uzmanı nasıl olunur
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.