AnasayfaBlogYetişkin Eğitimi Sistemi
Popüler Yazılar

Yetişkin Eğitimi Sistemi

08 Temmuz 2019
Bir grup insan bir kitabın etrafında toplanmış, dikkatle içindekilere odaklanmaktadır. Grup dört kişiden oluşuyor; üç kadın ve bir erkek. Ön plandaki kadının uzun sarı saçları var ve elindeki kitaba gülümsüyor. Solunda başka bir kadın gruba doğru bakıyor ve elinde bir kalem tutuyor. Onların arkasında, adam ellerini önünde kavuşturmuş dururken, üçüncü kadın grubun sağında duruyor ve kitaba bakıyor. Arka planda yakın çekim bir küre görülüyor. Gruptaki tüm insanlar kitapla meşgul ve ilgili görünüyor.
KonseptAçıklamaÖrneğin
Yetişkin Kimdir?Beden, ruh ve duygu açısından belli olgunluğa erişmiş toplumsal sorumlulukları üstlenebilen kişi olarak tanımlanabilir.Dünya Sağlık Örgütüne göre 24 yaş üzeri kişiler yetişkin sayılır.
Yetişkin EğitimiKişinin kendi arzusuyla olumsuz olan bazı davranışlarını olumluya çevirme, bazı yeni tecrübeler, beceriler ve davranışlar edinme ya da bunları iyileştirme sürecidir.Eğitim, formal, in-formal ve non-formal olarak 3’e ayrılır.
Yetişkin Kişi ÖzellikleriSaygı duyulmayı bekler, tecrübe edinimleri vardır, eğitimlerinin yönünü belirler, duygusal ve gerçekçi olma.Kendine ait tecrübesine göre yaşamlarını idame ve kontrol eder.
AndrogojiYetişkinlerin öğrenimlerine rehberlik etme sanatı ve bilimi.Sosyoloji, iktisat ve psikoloji gibi bilimler androgojiyi besler.
Androgoji'nin HedefleriKişinin ihtiyacını gidererek mutluluğunu sağlamak, hayat standardını maksimize etmek, faydalı insan olmasını sağlamaktır.Katılımcıların öğrenmeye istekli ve ihtimallerinin farkında olmaları gerekir.
Yetişkin Eğitimi İlkeleriKişinin kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaç edinmek, programların katılımcının durumuna uygun olması.Eğitimin verileceği ortam cazip ve özendirici olmalıdır.
Kişiye Özgü EğitimKişinin kendini geliştirmekte olan yetişkin eğitiminin esası.Kişinin özgüvenini kazanması, yaşam standardını yükseltmesi gibi durumlar.
MotivasyonHedeflere ulaşmak için önemli bir faktör.Kişinin istekli olması, öğrenme engelinin olmaması motivasyonunu yüksek tutar.
Formal EğitimPlanlı, müfredata dayalı, yöntemli ve belirli kurallar çerçevesinde verilen eğitim.Okullardaki eğitim buna örnek teşkil eder.
Informal EğitimPlanlı olmayan, öngörülemeyen doğal bir öğrenme şekli.Çoğunlukla öğrenilen şeyin farkına varılmaz.

Yetişkin kişi beden, ruh ve duygu açısından belli olgunluğa erişmiş toplumsal sorumlulukları üstlenebilen kişi olarak tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 24 yaş üzeri olarak kabul edilir. Yetişkin kavramı kültürden kültüre ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi biyoloji, sosyoloji, hukuk ve psikoloji alanlarında da farklı açılardan ele alınır ve açıklanır.

Yetişkin Kişi Özellikleri 

 • Olgun biri olarak karşılanmayı ve saygı duyulmasını bekler.

 • Üzerinde gereksiz otorite kullanılmasını sevmez. Küçük düşürülmekten hoşlamaz.

 • Kendine ait tecrübe edinimleri vardır. Bu birikime göre yaşamlarını idame ve kontrol eder.

 • Eğitimlerinin yönünü ve öğrenim süreçlerini belirlerler. Birikimlerine uygun olmadığı takdirde bilgiye direnç gösterebilirler.

 • Kaygıları, korkuları, çekinceleri ve seçimleri vardır.

 • Duygusaldır. Övülmek onu onure eder.

 • Çocuk ve gençlere göre gerçekçidir.

 • Karşılaştığı sorunların üstesinden gelemezse öğrenim yoluna gider. Kendi için problem teşkil etmeyen konularda öğrenim almayı reddedebilir.

Bu özellikler göz önünde bulundurularak yetişkin eğitimi planlanmalı ve süreci düşünülmelidir. Öğrenim sürecinde eğitim verilecek topluluğun deneyimleri ve birikimleri yok sayılmadan hareket edilmelidir. Olumsuzluklar bazı farkındalıklarla olumluya çevrilebilir.

Yetişkin Eğitimi

Yetişkin eğitimi kişinin kendi arzusuyla olumsuz olan bazı davranışlarını olumluya çevirme bazı yeni tecrübeler, beceriler ve davranışlar edinme ya da bunları iyileştirme sürecidir. Eğitim formal, in-formal ve non-formal olmak üzere 3’e ayrılır.

Formal, planlı, müfredata dayalı, yöntemli ve belirli kurallar çerçevesinde verilen eğitimdir. Okullardaki eğitim buna örnek teşkil eder.

In-formal ise planlı olmayan, öngörülemeyen doğal bir öğrenme şeklidir. Çoğunlukla öğrenilen şeyin farkına varılmaz.

Non-formal ne verileceği planlı fakat nasıl verileceği katılımcılara bağlı olan okul dışı bir eğitim türüdür. STK’larda, atölyelerde verilenler bunlara örnek verilebilir.Androgoji’nin Hedefleri

Yetişkin eğitimi bilimi androgoji olarak adlandırlır. Yunanca yetişkin anlamındaki andr ve rehberlik anlamındaki agogos köklerinden türemiştir. Yetişkinlerin öğrenimlerine rehberlik etme sanatı ve bilimidir. Eğitimle ilgili fikir beyan etmiş bilimler sosyoloji, iktisat ve psikoloji androgojiyi besler. Bu sürece rehberlik eden kişiye eğitici denir. Eğitici, öğrenmeye niyetli ve istekli olan kişiye yol gösterendir. Zaten var olan bilginin transferini sağlar ve farkındalık yaratarak ihtiyaca cevap verir. Androgoji’nin hedefleri ise şunlardır;

 • Kişinin ihtiyacını gidererek mutluluğunu sağlamak.

 • Hayat standardını maksimize etmek.

 • Faydalı insan olmasını sağlamaktır.

 • Bu hedeflere ulaşabilmek için

 • Katılımcıların öğrenmeye istekli ve o bilgiye ihtiyaç duyduklarının farkında olmaları gerekir. Yani öğrenmeye açık ve hazır halde olduklarının billincinde olmalılar. Yetişkin eğitimi bu durumu eğitilebilir an olarak adlandırmıştır. Neden öğrenmesi gerektiğini bilmiyor, ihtiyaç duymuyor ve işine yaramayacağını düşünüyorsa öğrenemez ve eğitim ona fayda sağlamaz.

 • Kişinin kendini olumsuz algılamasıyla ilgili olan öğrenme engelidir. Yani yapamama korkusunu taşımasıdır. Kişiye bilgi transferi sağlayabilmek için öncelikle bu korkunun ortadan kaldırılması gerekir yoksa eğitimin ona bir katkısı olmaz.

 • Aynı zamanda bilgi ve beceri aktarımı yaparken katılımcıların geçmişteki edinimleriyle ilişkilendirmek hem güven verici hem de öğrenim açısında çok etkili bir yöntemdir.

 • Son olarak motivasyon hedeflere ulaşmak için önem arz eder. Kişinin istekli olması, eğitilebilir anında olması ve öğrenme engelinin olamaması motivasyonunu yüksek tutmasını sağlar.

Yetişkin Eğitimi İlkeleri 

 • Kişinin kapasitesinin farkına varmasını ve onu kullanabilmesini sağlamayı amaç edinmek.

 • Oluşturulacak programlar katılımcıların kültürel, psikolojik, ekonomik, sosyal durumlarına ve beklentilerine uygun olmalıdır.

 • Eğitimin verileceği ortam cazip ve özendirici olmalı ve katılımcılara göre dizayn edilmelidir.

 • Katılım isteğe dayalı olmalıdır.

 • Yetişkin eğitiminde esas olan kendi kendini geliştirmektir.

Yetişkin eğitimi kişinin özgüvenini kazanması, yaşam standardını yükseltmesi, toplumda kabul görmesi, boş zamanını değerlendirmesi ve kendini geliştirmesi açısından kıymetlidir. Bu bağlamda toplumun huzurunu, kalkınmasını, üretkenliğini sağlar. Dinamik ve işlevsel bir topluma kavuşulur.

Yetişkin Kimdir?

Yetişkin kişi beden, ruh ve duygu açısından belli olgunluğa erişmiş toplumsal sorumlulukları üstlenebilen kişi olarak tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 24 yaş üzeri olarak kabul edilir.

Yetişkin Eğitimi Nedir?

Yetişkin eğitimi kişinin kendi arzusuyla olumsuz olan bazı davranışlarını olumluya çevirme bazı yeni tecrübeler, beceriler ve davranışlar edinme ya da bunları iyileştirme sürecidir. Eğitim formal, in-formal ve non-formal olmak üzere 3’e ayrılır.

Yetişkin Kişi Özellikleri Nelerdir?

Yetişkin kişinin özelliklerinden bazıları şunlardır: Olgun biri olarak karşılanmayı ve saygı duyulmasını bekler. Üzerinde gereksiz otorite kullanılmasını sevmez. Küçük düşürülmekten hoşlamaz. Kendine ait tecrübe edinimleri vardır. Bu birikime göre yaşamlarını idame ve kontrol eder.

Yazar: Esra Satan

Yetişkin Kimdir?, Beden, ruh ve duygu açısından belli olgunluğa erişmiş toplumsal sorumlulukları üstlenebilen kişi olarak tanımlanabilir, Dünya Sağlık Örgütüne göre 24 yaş üzeri kişiler yetişkin sayılır, Yetişkin Eğitimi, Kişinin kendi arzusuyla olumsuz olan bazı davranışlarını olumluya çevirme, bazı yeni tecrübeler, beceriler ve davranışlar edinme ya da bunları iyileştirme sürecidir, Eğitim, formal, in-formal ve non-formal olarak 3’e ayrılır, Yetişkin Kişi Özellikleri, Saygı duyulmayı bekler, tecrübe edinimleri vardır, eğitimlerinin yönünü belirler, duygusal ve gerçekçi olma, Kendine ait tecrübesine göre yaşamlarını idame ve kontrol eder, Androgoji, Yetişkinlerin öğrenimlerine rehberlik etme sanatı ve bilimi, Sosyoloji, iktisat ve psikoloji gibi bilimler androgojiyi besler, Androgoji'nin Hedefleri, Kişinin ihtiyacını gidererek mutluluğunu sağlamak, hayat standardını maksimize etmek, faydalı insan olmasını sağlamaktır, Katılımcıların öğrenmeye istekli ve ihtimallerinin farkında olmaları gerekir, Yetişkin Eğitimi İlkeleri, Kişinin kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaç edinmek, programların katılımcının durumuna uygun olması, Eğitimin verileceği ortam cazip ve özendirici olmalıdır, Kişiye Özgü Eğitim, Kişinin kendini geliştirmekte olan yetişkin eğitiminin esası, Kişinin özgüvenini kazanması, yaşam standardını yükseltmesi gibi durumlar, Motivasyon, Hedeflere ulaşmak için önemli bir faktör, Kişinin istekli olması, öğrenme engelinin olmaması motivasyonunu yüksek tutar, Formal Eğitim, Planlı, müfredata dayalı, yöntemli ve belirli kurallar çerçevesinde verilen eğitim, Okullardaki eğitim buna örnek teşkil eder, Informal Eğitim, Planlı olmayan, öngörülemeyen doğal bir öğrenme şekli, Çoğunlukla öğrenilen şeyin farkına varılmaz
yetişkin eğitimi yetişkin eğitim androgoji olgun
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, siyah ve sarı zemin üzerine beyaz metinli bir tabelayı göstermektedir. Metin beyaz renkte yazılmıştır ve resmin üst kısmında yer almaktadır. Resmin ortasında ortalanmıştır ve birkaç kelimeden oluşmaktadır. Metin sarı bir kenarlıkla çevrilidir ve kavisli bir şekle sahiptir. Harfler eşit aralıklarla yerleştirilmiş ve tek tip bir boyuta sahip olduğundan okunmaları kolay. Arka plan, metinden uzanan birkaç beyaz ve sarı çizgi ile sarı ve siyah bir gradyandır. Tüm görsel beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiştir.
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Basit Diyaloglar

19 Aralık 2019