AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Sorumlusunun Görevleri
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Sorumlusunun Görevleri

14 Temmuz 2021
Uzun kollu parlak kırmızı bir elbise ve siyah pantolon giyen bir kadın, doğrudan bir erkek siluetini işaret ediyor. Figür uzun boylu ve sırık gibi, uzun kolları gövdesinden dışarı uzanıyor. Kadının kolu bir vurgu hareketiyle uzatılmış, parmağı doğrudan adamın gölgesini işaret ediyor. Arka plan, kadının kıyafetinin canlı renklerini ve dışarıdan gelen parlak sarı ışığı yansıtan cam bir duvardır. Kadının yüzü gölgede, bakışları önündeki figüre odaklanmış durumda.
GörevlerGerekliliklerÖzellikler
İşe alım sürecini yönetmekİnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü veya ilgili bölümlerden mezun olmakEtkili iletişim stratejilerine hakim olmak
Çalışanların dosyalarını oluşturup güncellemekİşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerden mezun olabilirStratejik insan kaynakları alanında bilgi sahibi olmak
Personel izin ve raporlarını yönetmekİlgili bölümlerden mezuniyetin yanı sıra, mesleki eğitim ve uygulamalarla kendini geliştirmekİyi bir dinleyici ve anlayışlı olmak
Çalışanların maaş ve ücret yönetimini yapmakİlgi ve yeteneklerine göre eğitim ve uygulamalara yönelmekYönetim ve organizasyon yetenekleri geliştirmek
İşe yeni giren personelin oryantasyon sürecini yönetmekİnsan ilişkileri ve iletişim konusunda becerilerini geliştirmekBaşkalarının fikirlerine açık olmak
SGK ve İş Kurumu ile resmi yazışmaları yürütmekİlgili alanlarda yetkin olmak ve sürekli olarak kendini geliştirmekProblem çözme yeteneğine sahip olmak
Çalışanların görevlerini ve çalışma sürelerini belirlemekİnsan kaynakları sektöründe deneyim kazanmakStratejik düşünebilme becerisine sahip olmak
İş ortamının konforlu ve çalışanların refahını sağlamakEtkin problem çözme ve karar verme yetenekleri geliştirmekYüksek organizasyon yeteneği
Çalışanların mesleki gelişimlerini göz önünde bulundurarak organizasyonlar düzenlemekKurumsal ve bireysel hedefler doğrultusunda planlama yapabilme becerisiTakım çalışmasına yatkın olmak
İş ilanları düzenlemekİlgili alanlarda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmakDetaylara dikkat edebilme yeteneği

İnsan kaynakları sorumlusu bir şirket veya kurumun insan kaynakları departmanında çalışan yetkili kişidir. Görev tanımı gereği çalıştığı şirket için ürün ya da hizmet üretmek adına ihtiyaç duyulan kaynakların kullanımını kontrol altında tutar. Aynı zamanda insan kaynakları sorumlusu kurum içerisinde çalışan insanlar için yapılması gereken faaliyetlerin yürütülmesinden de mesuldür. Öyle ki insan kaynaklarının temel amaçlarından biri çalışanların performansının daha fazla olması adına uzun vadede planlamalar yapmaktır.

İK sorumluları, şirket bünyesinde çalışan kişilerin kendilerini geliştirebilecekleri eğitim, program ve uygulamaların yapılabileceği ortamları organize etmenin yanı sıra sosyal ve psikolojik olarak da ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar düzenlemelidir. Bu yazımızda insan kaynakları sorumlusunun görevlerinden, sahip olması gereken özelliklerden, iş imkanlarından ve maaşlarından bahsedeceğiz.

İnsan Kaynakları Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları

İnsan kaynakları sorumlusu bir şirketin en önemli departmanında çalışır. Şirketin ihtiyacına ve büyüklüğüne göre de personel sayısı değişen insan kaynakları departmanında çalışan kişilerin bazı görev ve sorumlulukları vardır. Gelin bu görev ve sorumluluklara birlikte bakalım:

 • Personelin işe alımından işten çıkışına kadar olan süreçteki dosyaların oluşturulmasını sağlamak,

 • İşe alım sırasındaki adayların özgeçmişlerini değerlendirerek ön görüşmeyi yapmak,

 • Çalışanların özlük bilgilerinin yer aldığı dosyaların tutulması ve güncellenmesinden sorumlu olmak,

 • İşe başvuran adayların referanslarını kontrol etmek ve eğer görüşmeler iyi geçmezse işe neden kabul edilmediğini açıklamak,

 • Çalışanın izin ve raporlarını izin yönetimini sistematik bir şekilde uygulayarak kaydetmek,

 • Personellerin yapılan işe karşı olan motivasyonlarını arttırıcı girişimlerde bulunmak,

 • Özel durumlarda (hırsızlık, intihar, savunma) tutulması gereken tutanakların evraklarını hazırlamak,

 • İşe alınacak kişilerin ya da hali hazırda şirkette çalışanların hangi alanda çalışacaklarını, nerede daha iyi olacaklarını analiz ederek en doğru pozisyona görev almalarını sağlamak,

 • Şirket ya da kurumdaki personellerin maaş bordro ve ücret yönetimlerini yapmak,

 • İşe yeni girecek kişilerin çalışma düzenine uyum sağlayabilmesi için oryantasyon sürecine eşlik etmek,

 • Çalışan personel ekibi ve yöneticilerin arasındaki ilişkinin kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 • Mevzuata uygun olacak şekilde SGK ve İş Kurumu ile yazışma ve görüşmeleri resmi olarak sürdürmek,

 • Çalışanların hangi görevlerde çalışacaklarını belirlemenin yanı sıra ne kadar süre çalışacağını da belirlemek,

 • İş ortamının konforlu ve çalışanların refah içinde çalışabilecekleri bir ortam hazırlamak,

 • Çok çeşitli etkinlikler ve seminerlerin organize edilmesini ve personelin kendini geliştirmesi için ortam oluşturulmasını sağlamak,

 • Düzenli aralıklarla çalışanların performansları hakkında raporlar tutmak,

 • Personellerin mesleki gelişimlerini göz önünde bulundurarak organizasyonlar hazırlayabilmek,

 • Müşteri ve şirketin yetkilileri arasında prosedüre göre ilişkiler kurmak,

 • Şirketin bünyesinde cereyan eden problemleri ve eksiklikleri kontrollü bir şekilde çözmek,

 • Aynı zamanda gerekli görülen pozisyonlar için iş ilanları düzenlemek de insan kaynakları görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Sorumlusu Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları sorumlusu olabilmek için meslek yüksekokullarının veya herhangi bir devlet ya da özel üniversitesinin bünyesindeki ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden ilki ve ne çok tercih edileni İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüdür. Bununla birlikte İşletme, İktisat ya da Çalışma Ekonomisi gibi bölümleri başarıyla bitiren kişiler insan kaynaklarında çalışmak için başvuru yapabilirler. Ayrıca bu alanlarda eğitim alan kişiler kendilerini sahip olmaları gereken mesleki becerilere göre de geliştirmelidir. Bu amaç doğrultusunda pek çok farklı eğitim, uygulama ya da programa dahil olabilirler.

İnsan Kaynakları Sorumlusunun Sahip Olması Gereken Özellikler

İnsan kaynakları sorumlusu bir nevi şirketin temelindeki taşlardandır. Şirketler her departmanın ve her personelin işini iyi bir şekilde yapmasını bekler ve buna göre işe alım yaparlar. Ancak insan kaynakları alanında çalışacak kişilerin doğru seçilmesi şirketin de geleceği için önem arz eder. Çünkü müşteri-yönetici, yönetici-personel, müşteri-personel gibi farklı kombinasyonlardaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ik sorumlusunun mesleğinin gerekliliklerindendir. Bu sebeple ik alanında çalışacak kişilerin sahip olmaları gereken bazı özellikler vardır.

İnsan Kaynakları Sorumlusu İş İmkanları

Değişen ve gelişen teknolojiyle, pazarlama ve satış stratejilerinin gelişmesi pek çok alanda hizmet evren kurum ve şirketin de yeniden yapılanmasına yol açmıştır. Bu gelişmeleri yakından takip eden ve alanında iyi kişiler ile güçlü bir ekip oluşturan şirketler rakipleriyle rekabet halinde olabilir. Bundan dolayı insan kaynakları sorumlusuna ihtiyaç duyarlar. Bir şirketin çalışanları ile olan ilişkilerini kontrol altına alan ve düzenleyen ik sorumluları, diğer departmanlar ile uyumlu bir şekilde çalışır. Sorumluluk aldığı alanların oldukça fazla olmasıyla birlikte insan kaynakları sorumlusu birçok yerde kendine iş imkanı bulabilir. Bunlardan bazıları:

 • Şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde

 • Global veya ulusal firmaların insan kaynakları departmanında

 • Sivil toplum kuruluşlarının insan kaynaklarında

 • Pek çok farklı konsolosluk veya büyükelçilikte

 • Devlet ya da özel kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları sorumlusu görevinde istihdam edilirler.

İnsan Kaynakları Sorumlusu Maaşları

İnsan kaynakları sorumlularının iş imkanı oldukça geniş olduğu gibi bu işteki pozisyonlarına göre aldıkları maaşlar da çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik çalışılan kurum, şirket ya da firmanın büyüklüğü, hizmet hacmi, bulunduğu coğrafi bölge, bütçesi ya da ne kadar personelle çalıştığına göre değişiklik gösterir. İnsan kaynakları sorumluları aylık en az asgari ücret (2.825 TL) kadar kazanç elde ederler. Ancak bu kazanç sabit değildir. Meslekteki başarıları ya da çalışmalarındaki performansa göre de bu ücret artarak aylık ortalama en az 4000-5000 TL civarında maaş almaktadırlar. 

İşe alım sürecini yönetmek, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü veya ilgili bölümlerden mezun olmak, Etkili iletişim stratejilerine hakim olmak, Çalışanların dosyalarını oluşturup güncellemek, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi gibi bölümlerden mezun olabilir, Stratejik insan kaynakları alanında bilgi sahibi olmak, Personel izin ve raporlarını yönetmek, İlgili bölümlerden mezuniyetin yanı sıra, mesleki eğitim ve uygulamalarla kendini geliştirmek, İyi bir dinleyici ve anlayışlı olmak, Çalışanların maaş ve ücret yönetimini yapmak, İlgi ve yeteneklerine göre eğitim ve uygulamalara yönelmek, Yönetim ve organizasyon yetenekleri geliştirmek, İşe yeni giren personelin oryantasyon sürecini yönetmek, İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda becerilerini geliştirmek, Başkalarının fikirlerine açık olmak, SGK ve İş Kurumu ile resmi yazışmaları yürütmek, İlgili alanlarda yetkin olmak ve sürekli olarak kendini geliştirmek, Problem çözme yeteneğine sahip olmak, Çalışanların görevlerini ve çalışma sürelerini belirlemek, İnsan kaynakları sektöründe deneyim kazanmak, Stratejik düşünebilme becerisine sahip olmak, İş ortamının konforlu ve çalışanların refahını sağlamak, Etkin problem çözme ve karar verme yetenekleri geliştirmek, Yüksek organizasyon yeteneği, Çalışanların mesleki gelişimlerini göz önünde bulundurarak organizasyonlar düzenlemek, Kurumsal ve bireysel hedefler doğrultusunda planlama yapabilme becerisi, Takım çalışmasına yatkın olmak, İş ilanları düzenlemek, İlgili alanlarda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak, Detaylara dikkat edebilme yeteneği
İnsan Kaynakları Sorumlusunun Görevleriinsan kaynakları insan kaynakları departmanı insan kaynakları sorumlusu insan kaynakları sorumlusu nedir
Bu görüntüde gündelik kıyafetiyle dışarıda duran bir kadın görülüyor. Elinde bir el çantası var ve koyu renk pantolonla beyaz bir üst giymiş. Saçları kısa bir bob şeklinde şekillendirilmiş ve yüzü hafifçe kameraya dönük. Kameradan uzağa bakıyor gibi görünüyor, ifadesi nötr ve dudakları hafifçe ayrılmış. Açık alanda tek başına dururken düşüncelere dalmış gibi görünüyor.
Zeyneb Kürkcü
Blog Yazarı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrenci. 7 ay boyunca bir içerik ajansında e-ticaret üzerine içerik yazarlığı yaptı. Kitap-dizi-film ve motivasyon üzerine kendi instagram bloğunu yaklaşık 3 yıldır aktif bir şekilde kullanıyor ve takipçilerine içerik üretiyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.