• Başlangıç Tarihi: 10 Şubat 2020
 • Bitiş Tarihi: 16 Şubat 2020
 • Eğitim Süresi: 7 gün
 • Sınav Tarihi: 16 Şubat 2020
Online Eğitim 10Şubat
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücretsiz
Canlı Ders

CANLI DERS

 • 4,8
194 Değerlendirme
Bilal Şentürk
İnsan Kaynakları Eğitimleri
Türkçe
 • 4,8
194 Değerlendirme

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sayesinde bu alanda uzman ve aranan kişi olabilirsiniz. Personel seçiminde en önemli rolü oynayan İK departmanları, kurumsal firmalar için olmazsa olmazdır. Bu durum da, bu alana olan ilgi ve ihtiyaç kaynaklı talebin daima canlı kalacak olması demektir.

Herhangi bir kurum için insan kaynakları yönetimi işin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi daha esnek bir anlayış geliştirmek ve iş ilişkisinin boyutlarını keşfetmek anlamında katkısı açıktır. İnsan kaynakları bölümü herhangi bir organizasyonun çok önemli bir parçasıdır.

İnsan kaynakları çalışanları insan kaynakları hizmetlerini, yönetme, işgücü planlaması, performans yönetim sistemleri, işçi işveren ilişkileri, işe alma ve seçme, ücret, iş sözleşmelerinin iptali konularında bilgi sahibidirler. İnsan kaynakları yönetimi ve çalışanları sadece kendi işyerlerindeki uygulamaları denetlemekle yetinmemeli, rekabet ortamında bulunduğu diğer firmaların ya da rekabet ortamında bulunmasa bile örnek alabileceği büyük firmaların insan kaynakları yönetiminde ki uygulamalarını takip etmek ve bunları tanımlayabilmek zorundadır.

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır:

 1. Örgüt, İnsan kaynakları yönetiminde nasıl sistematik ve stratejik olarak düşünülmelidir?
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır?

Online Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitiminin Amacı

Ders kapsamında genel müdürlerin perspektifleri göz önünde bulundurulacak ve insan kaynaklarındaki ana uygulama alanları 

 • Ödüllendirme sistemi,
 • Performans yönetimi,
 • Yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • İşe alma,
 • İşe devam,
 • Eşit çalışan haklarına ilişkin kanunlar,
 • İş gücü farklılıkları ve sendika-yönetim ilişkileri de stratejik açıdan ele alınacaktır.

İK Yönetimi, yönetim ve çalışanlar arasındaki sorunları çözer. Eşit çalışma fırsatını yaratmak zorundadırlar. Günümüzde çok sık rastlanan işyerindeki sorunlar üzerine yöneticilere tavsiyeler verirler. İş sürecinde gerekli düzenlemeleri yapar. Çalışanlar ile ilgili disiplin prosedürlerini belirler ve uygularlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar işgücü piyasası ve işgücü piyasasını çalışması hakkında bilgiler edinirken dünyadaki teknolojik değişiklikler, istihdam düzenlemeleri ve sosyal gelişmeler hakkında araştırmaları yakından inceleme fırsatı bulurlar. Uzaktan eğitimden elde edilebilecek bir e-sertifika ile insan kaynakları alanında kariyere başlanabilir. Online eğitim programını başarıyla tamamlayanlar aynı zamanda özel ya da kamu sektöründe yönetim ve eğitim pozisyonlarında yer alabilirler. Hissedarlar, Çalışanlar, kendi firmalarını işletenler ve belki de kamu kurumu çalışanları bulundukları konumlarını daha iyi çözümlemek, daha iyiye taşımak ve kişisel performanslarını artırmak için insan kaynakları yönetimi ile ilgili spesifik uygulamaları bu program ile öğrenebilirler.

Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 • Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon.
 • Aktif bir internet bağlantısı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi nedir? sorusunun cevabının verilebilmesi için ürün ve hizmet üreten firma ya da daha genel bir ifadeyle işletmelerin organizasyon yapısının bilinmesi gereklidir. Bilindiği gibi işletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları nediri tanımlarsak, kısaca bir örgütte yani işletmede gereken insan kaynağının sağlanması ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Online Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • İnsan kaynakları yöneticileri ve şefleri,
 • İnsan kaynakları uzmanları ve yardımcıları,
 • İşe alım uzmanları,
 • Performans değerlendirme uzmanları,
 • İnsan kaynakları yönetiminin belirli alanında uzmanlaşmak isteyenler,
 • Muhasebeciler,
 • Yeni mezunlar,
 • Bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitimle son yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin nasıl olduğunu ve nasıl bir evrim geçirdiğini öğreneceksiniz.

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek isteyenler verilen eğitimlerden faydalanabilirler. İnsan kaynakları eğitimi sağlam bir teorik temel gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama gerektirmektedir. Titiz çalışmalar sonucu elde edilen entelektüel birikimlerin meslek yaşamında uygulanabilmesi hem akademik hem pratik bakış açısı gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi programını tamamlayanlar bu önemli yönetim işlemini gerçekleştirebilecek donanımları elde ederler. Bu program katılımcıları herhangi bir organizasyonun insan kaynakları politikasını optimize ederek organizasyonun başarısına önemli bir katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimiyle bordro ve özlük işleri, iş analizi, performans değerlendirme ve işe alım gibi önemli süreçlerde uzmanlaşacaksınız. Öğrenciye göre değişmekle birlikte günlük 2-4 saat çalışmayla 1 haftada tamamlanabilir. Buna videolar ve canlı dersler dahil değildir.

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş bulabilir ve iş başvuru yapabilir.

 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Bordrolama ve özlük işleri bölümleri,
 • İşe alım departmanları,
 • İK Danışmanlık şirketleri,
 • Özel istihdam büroları,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümleri,
DEVAMINI OKU

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitimle son yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin nasıl olduğunu ve nasıl bir evrim geçirdiğini öğreneceksiniz.

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek isteyenler verilen eğitimlerden faydalanabilirler. İnsan kaynakları eğitimi sağlam bir teorik temel gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama gerektirmektedir. Titiz çalışmalar sonucu elde edilen entelektüel birikimlerin meslek yaşamında uygulanabilmesi hem akademik hem pratik bakış açısı gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi programını tamamlayanlar bu önemli yönetim işlemini gerçekleştirebilecek donanımları elde ederler. Bu program katılımcıları herhangi bir organizasyonun insan kaynakları politikasını optimize ederek organizasyonun başarısına önemli bir katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimiyle bordro ve özlük işleri, iş analizi, performans değerlendirme ve işe alım gibi önemli süreçlerde uzmanlaşacaksınız. Öğrenciye göre değişmekle birlikte günlük 2-4 saat çalışmayla 1 haftada tamamlanabilir. Buna videolar ve canlı dersler dahil değildir.

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş bulabilir ve iş başvuru yapabilir.

 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Bordrolama ve özlük işleri bölümleri,
 • İşe alım departmanları,
 • İK Danışmanlık şirketleri,
 • Özel istihdam büroları,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümleri,

Eğitimin Konu Başlıkları

 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • İşgören Bulma ve Seçme
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
 • Eğitim Ve Kariyer Yönetimi
 • İş Analizi
DEVAMINI OKU
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • İşgören Bulma ve Seçme
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
 • Eğitim Ve Kariyer Yönetimi
 • İş Analizi

Eğitimle İlgili Sıkça Sorulanlar

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi ücretsiz mi?

Eğitim tamamen ücretsizdir. Öğrenciler web sitemizden kayıt olarak eğitime ücretsiz kayıt olabilir. Kayıt sırasında evrak veya kimlik numarası istenmemektedir. İsim-soyisim, telefon ve eposta adresinizle eğitime kayıt olabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi nerede yapılacak?

Bu eğitim internet üzerinden yapılmaktadır. İstediğiniz yerden eğitime kayıt olabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemimize girebilmek için bir bilgisayar veya akıllı telefon ve internetiniz olması gerekir. Dilediğiniz yerden katılma özgürlüğüyle eğitime kaydolun.

Eğitimin süresi nedir?

Bu eğitim 1 hafta sürmektedir. Katılımcılar 1 hafta boyunca canlı derslere katılabilir, videoları izleyebilir, ders notlarını okuyabilir ve diğer tüm belgelere erişim sağlayabilir.

Eğitimin sonunda sertifika alacak mıyım?

Öğrenciler eğitimde başarılı olduklarında ücretsiz dijital sertifika kodu alabilir. Bu kod öğrencinin özgeçmişine ekleyebileceği ve doğrulayabileceği özel bir alandır. LinkedIn gibi platformlara sertifika kodunuzu ekleyebilir ve tüm dünyayla paylaşabilirsiniz.

Sertifika nerelerde geçerli?

Aldığınız başarı belgesi özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Uluslararası işletmelerde ve başvurularda kolaylıkla kullanabilirsiniz. 

Eğitim video mu canlı ders mi?

Yeterli katılım sağlandığında eğitim canlı ders olarak yapılmaktadır. Katılımcılar ve eğitmen internet üzerinden anlık aktarımın yapıldığı bir ortamda derse katılırlar. Katılım yeterli değilse öğrenciler video ve diğer materyallerle dersi tamamlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Nedir?

Günümüzde birbirinden farklı sektörlere ait olan iş dünyasını iyi anlamak ve burada gerçekleştirecek olan organizasyonları doğru şekilde yönlendirebilmek adına, insan kaynakları büyük bir önem arz etmektedir. Hem pratik hem de teorik açıdan bunu anlayabilmek ve şirket içi tüm farklı konuları en iyi biçimde takip edebilmek adına insan kaynakları Meb bünyesinde profesyonel bir eğitim almak, kariyer konusunda oldukça büyük bir etki yapmaktadır. Özellikle insan kaynakları eğitimleri ile birlikte şirket içi yönetimi ele almak ve bunu dengeli bir şekilde sürdürmek çok daha kolay bir hale gelebilmektedir.

Birbirinden farklı organizasyonlar ya da özel veya kamu sektörleri adına, insan kaynakları eğitimi alarak işletmelerde bu konuda başarılı bir rol üstlenmek oldukça kolay bir hale gelebilmektedir. Bu bağlamda insan kaynakları sertifika programı sayesinde alınacak olan belge ile yönetim açısından tescilli hale gelinebilmektedir. Verilen profesyonel ve etkileşimli eğitimler kapsamında insan ilişkileri çok daha iyi anlaşılarak şirket içi yönetim insan kaynakları kursu insan kaynakları sertifikası sayesinde şirket içi organizasyonlar daha doğru biçimde yönlendirilmektedir.

Üstelik insan kaynakları eğitimi ücretsiz şekilde günümüzde elde ederek, şirkette çalışan tüm işçilerin yönetimi ve organizasyonu doğru biçimde gerçekleştirme şansı elde edilebilir.

İK yönetiminde nasıl profesyonel olabilirim?

Bir şirketin dengeli ve doğru bir biçimde büyümesini sağlamak, insan kaynaklarının yönetimine bağlı olarak profesyonel şekilde değişmektedir. Çünkü şirketleri insanlar ayakta tutmaktadır ve o yüzden iletişim büyük bir önem arz etmektedir. Bunu gerçekleştiren insan kaynakları meb kapsamındaki eğitim sayesinde, sertifika sahibi olarak aynı zamanda saygın bir izlenim yaratmak şansı elde edilebilmektedir.

Şirketle ilgili yalnız bir maaş ilişkisi değil aynı zamanda sosyo-psikolojik ve şirket genel yapısı olarak da tüm durumları anlayarak, doğru iletişim altında insan kaynakları eğitimleri ile profesyonel bir yönetim gerçekleştirmek mümkündür. Bu şekilde farklı dersler kapsamında insan kaynakları eğitimi ile şirket içi organizasyonu nasıl yapılacağını detaylı biçimde öğrenmek oldukça kolaydır. İş ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alarak insanları yönetme ve iş süreçlerine doğru bir denge getirmek için insan kaynakları sertifika programı önemli bir etkileşim sağlamaktadır.

Kademeli şekilde ve şirket için gerekli olan tüm bilgilerin alınabileceği insan kaynakları kursu insan kaynakları sertifikası sayesinde güçlü ve uyumlu bir biçimde iletişim kurmak mümkün hale gelebilmektedir. Özellikle bu konuda verilen insan kaynakları eğitimi ücretsiz olarak almak ile bulunan kariyer pozisyonu kapsamında daha büyük mevkilere çıkma şansı yakalanabilir.

İş dünyasında yeri nedir?

Diğer yandan insan kaynakları Meb üzerinden alınacak olan bir eğitim ile birlikte, herhangi bir sektöründe çalışan seçme ve alımı konusunda da uzmanı haline gelinebilir. Performans yönetimi düzenlemesi ya da çalışanların belli bir zaman içerisinde gerçekleştirdikleri gelişimi doğru planlama gibi olanakları bu eğitimler sayesinde sahip olmak mümkündür. Özellikle şirketini amacını ve misyonuna doğru bir biçimde temsil eden insan kaynakları eğitimleri konusunda bu yüzden büyük bir önem taşımaktadır. Bu şekilde şirketin anlayışını dışarı daha doğru şekilde anlatmak kolay bir hale gelebilir.

Aynı zamanda şirketler arası rekabeti takip etmek ve bölgesel rekabeti korumak ile birlikte bulunulan farklı sektörde pazar payını daha üst noktalara çıkarmak için insan kaynakları eğitimi mutlaka detaylı şekilde alınmalıdır. Bu da kişinin hem kariyerindeki yükselmesine aynı zamanda iş bulmasına büyük bir imkan tanır. Diğer bir deyişle bu eğitim CV’yi güçlendirir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bilimsel Bir Çalışmadır.

Profesyonel biçimde alınacak olan insan kaynakları sertifika programı ile birlikte şirket içi yönetim konusunda uzman hale gelmek mümkündür. Bu konuda yürütülen çalışmalar tamamen bilimsel olduğundan dolayı da insan ilişkileri ve şirket içi organizasyon kusursuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sosyolojik, ekonomik ve psikolojik açıdan büyük bir önemi olan insan kaynakları kursu insan kaynakları sertifikası, kişinin kariyerinde daha büyük açılımları imkan vermektedir.

Bu bağlamda iş güç planlaması, şirkete çalışan seçme ve alma ile birlikte insan ilişkileri ve bunun gibi daha birçok farklı organizasyon, insan kaynakları eğitimi ücretsiz olarak alınmak suretiyle uzman bir hale gelme şansını sağlamaktadır. Şirket içi kariyer sahibi olmak ya da kolay bir şekilde iş bulabilmek için bu eğitimler uzaktan online bir biçimde alınarak sertifika sahibi olunabilir.

DEVAMINI OKU

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi ücretsiz mi?

Eğitim tamamen ücretsizdir. Öğrenciler web sitemizden kayıt olarak eğitime ücretsiz kayıt olabilir. Kayıt sırasında evrak veya kimlik numarası istenmemektedir. İsim-soyisim, telefon ve eposta adresinizle eğitime kayıt olabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi nerede yapılacak?

Bu eğitim internet üzerinden yapılmaktadır. İstediğiniz yerden eğitime kayıt olabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemimize girebilmek için bir bilgisayar veya akıllı telefon ve internetiniz olması gerekir. Dilediğiniz yerden katılma özgürlüğüyle eğitime kaydolun.

Eğitimin süresi nedir?

Bu eğitim 1 hafta sürmektedir. Katılımcılar 1 hafta boyunca canlı derslere katılabilir, videoları izleyebilir, ders notlarını okuyabilir ve diğer tüm belgelere erişim sağlayabilir.

Eğitimin sonunda sertifika alacak mıyım?

Öğrenciler eğitimde başarılı olduklarında ücretsiz dijital sertifika kodu alabilir. Bu kod öğrencinin özgeçmişine ekleyebileceği ve doğrulayabileceği özel bir alandır. LinkedIn gibi platformlara sertifika kodunuzu ekleyebilir ve tüm dünyayla paylaşabilirsiniz.

Sertifika nerelerde geçerli?

Aldığınız başarı belgesi özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Uluslararası işletmelerde ve başvurularda kolaylıkla kullanabilirsiniz. 

Eğitim video mu canlı ders mi?

Yeterli katılım sağlandığında eğitim canlı ders olarak yapılmaktadır. Katılımcılar ve eğitmen internet üzerinden anlık aktarımın yapıldığı bir ortamda derse katılırlar. Katılım yeterli değilse öğrenciler video ve diğer materyallerle dersi tamamlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Nedir?

Günümüzde birbirinden farklı sektörlere ait olan iş dünyasını iyi anlamak ve burada gerçekleştirecek olan organizasyonları doğru şekilde yönlendirebilmek adına, insan kaynakları büyük bir önem arz etmektedir. Hem pratik hem de teorik açıdan bunu anlayabilmek ve şirket içi tüm farklı konuları en iyi biçimde takip edebilmek adına insan kaynakları Meb bünyesinde profesyonel bir eğitim almak, kariyer konusunda oldukça büyük bir etki yapmaktadır. Özellikle insan kaynakları eğitimleri ile birlikte şirket içi yönetimi ele almak ve bunu dengeli bir şekilde sürdürmek çok daha kolay bir hale gelebilmektedir.

Birbirinden farklı organizasyonlar ya da özel veya kamu sektörleri adına, insan kaynakları eğitimi alarak işletmelerde bu konuda başarılı bir rol üstlenmek oldukça kolay bir hale gelebilmektedir. Bu bağlamda insan kaynakları sertifika programı sayesinde alınacak olan belge ile yönetim açısından tescilli hale gelinebilmektedir. Verilen profesyonel ve etkileşimli eğitimler kapsamında insan ilişkileri çok daha iyi anlaşılarak şirket içi yönetim insan kaynakları kursu insan kaynakları sertifikası sayesinde şirket içi organizasyonlar daha doğru biçimde yönlendirilmektedir.

Üstelik insan kaynakları eğitimi ücretsiz şekilde günümüzde elde ederek, şirkette çalışan tüm işçilerin yönetimi ve organizasyonu doğru biçimde gerçekleştirme şansı elde edilebilir.

İK yönetiminde nasıl profesyonel olabilirim?

Bir şirketin dengeli ve doğru bir biçimde büyümesini sağlamak, insan kaynaklarının yönetimine bağlı olarak profesyonel şekilde değişmektedir. Çünkü şirketleri insanlar ayakta tutmaktadır ve o yüzden iletişim büyük bir önem arz etmektedir. Bunu gerçekleştiren insan kaynakları meb kapsamındaki eğitim sayesinde, sertifika sahibi olarak aynı zamanda saygın bir izlenim yaratmak şansı elde edilebilmektedir.

Şirketle ilgili yalnız bir maaş ilişkisi değil aynı zamanda sosyo-psikolojik ve şirket genel yapısı olarak da tüm durumları anlayarak, doğru iletişim altında insan kaynakları eğitimleri ile profesyonel bir yönetim gerçekleştirmek mümkündür. Bu şekilde farklı dersler kapsamında insan kaynakları eğitimi ile şirket içi organizasyonu nasıl yapılacağını detaylı biçimde öğrenmek oldukça kolaydır. İş ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alarak insanları yönetme ve iş süreçlerine doğru bir denge getirmek için insan kaynakları sertifika programı önemli bir etkileşim sağlamaktadır.

Kademeli şekilde ve şirket için gerekli olan tüm bilgilerin alınabileceği insan kaynakları kursu insan kaynakları sertifikası sayesinde güçlü ve uyumlu bir biçimde iletişim kurmak mümkün hale gelebilmektedir. Özellikle bu konuda verilen insan kaynakları eğitimi ücretsiz olarak almak ile bulunan kariyer pozisyonu kapsamında daha büyük mevkilere çıkma şansı yakalanabilir.

İş dünyasında yeri nedir?

Diğer yandan insan kaynakları Meb üzerinden alınacak olan bir eğitim ile birlikte, herhangi bir sektöründe çalışan seçme ve alımı konusunda da uzmanı haline gelinebilir. Performans yönetimi düzenlemesi ya da çalışanların belli bir zaman içerisinde gerçekleştirdikleri gelişimi doğru planlama gibi olanakları bu eğitimler sayesinde sahip olmak mümkündür. Özellikle şirketini amacını ve misyonuna doğru bir biçimde temsil eden insan kaynakları eğitimleri konusunda bu yüzden büyük bir önem taşımaktadır. Bu şekilde şirketin anlayışını dışarı daha doğru şekilde anlatmak kolay bir hale gelebilir.

Aynı zamanda şirketler arası rekabeti takip etmek ve bölgesel rekabeti korumak ile birlikte bulunulan farklı sektörde pazar payını daha üst noktalara çıkarmak için insan kaynakları eğitimi mutlaka detaylı şekilde alınmalıdır. Bu da kişinin hem kariyerindeki yükselmesine aynı zamanda iş bulmasına büyük bir imkan tanır. Diğer bir deyişle bu eğitim CV’yi güçlendirir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bilimsel Bir Çalışmadır.

Profesyonel biçimde alınacak olan insan kaynakları sertifika programı ile birlikte şirket içi yönetim konusunda uzman hale gelmek mümkündür. Bu konuda yürütülen çalışmalar tamamen bilimsel olduğundan dolayı da insan ilişkileri ve şirket içi organizasyon kusursuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sosyolojik, ekonomik ve psikolojik açıdan büyük bir önemi olan insan kaynakları kursu insan kaynakları sertifikası, kişinin kariyerinde daha büyük açılımları imkan vermektedir.

Bu bağlamda iş güç planlaması, şirkete çalışan seçme ve alma ile birlikte insan ilişkileri ve bunun gibi daha birçok farklı organizasyon, insan kaynakları eğitimi ücretsiz olarak alınmak suretiyle uzman bir hale gelme şansını sağlamaktadır. Şirket içi kariyer sahibi olmak ya da kolay bir şekilde iş bulabilmek için bu eğitimler uzaktan online bir biçimde alınarak sertifika sahibi olunabilir.

Eğitmen
Özgeçmiş

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Devamı
Sertifika Hakkında

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Yapılan sınavda geçerli not alarak başarılı olmanız halinde ücretsiz sertifika kodu ya da başarı sertifikası alabilirsiniz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli,
 • 350 gr kağıda baskı.
 • Sertifikanın üzerinde not yazmamaktadır.
 
Sertifika
Uzman Yorumları
İK alanında ilerlemek istiyorsanız ve kalite bir insan kaynakları eğitimi arıyorsanız mutlaka katılın.
İİE Enstitü
Dilan Teker
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Yorumlar(194)
Yorumlar
4,8
Ortalama Değerlendirme
%83
%12
%2
%1
%0
Değerlendirmeler
Elif ünsal
20.Ocak.2020

İnanılmaz faydalı Bilal hocamızın sınavı biraz zor ama alınan eğitime değer

şebnem Cibelek
30.Aralık.2019

Kesinlikle alınması gereken bir eğitim. Dolu dolu, keyifli. Emekleriniz ve bana katmış olduğunuz tüm bilgiler için teşekkürler

Muharrem şengül
12.Kasım.2019

Bilal Hocamın; konu anlatımı, entelektüel bilgisi, alanındaki yetkinliği, hazırladığı materyalleri ve profesyonelliği tek kelimeyle mükemmel. Eğitim açlığınız varsa ziyafete hazır olun. Kendilerine teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım.