Close
Mobil Menu Bars
Online Eğitim 06 Nisan
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücretsiz
Canlı Ders


Şimdiye dek 42.058 kişi katıldı.
Türkçe
4,8
194 Değerlendirme

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sayesinde bu alanda uzman ve aranan kişi olabilirsiniz. Personel seçiminde en önemli rolü oynayan İK departmanları, kurumsal firmalar için olmazsa olmazdır. Bu durum da, bu alana olan ilgi ve ihtiyaç kaynaklı talebin daima canlı kalacak olması demektir.

Herhangi bir kurum için insan kaynakları yönetimi işin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi daha esnek bir anlayış geliştirmek ve iş ilişkisinin boyutlarını keşfetmek anlamında katkısı açıktır. İnsan kaynakları bölümü herhangi bir organizasyonun çok önemli bir parçasıdır.

İnsan kaynakları çalışanları insan kaynakları hizmetlerini, yönetme, işgücü planlaması, performans yönetim sistemleri, işçi işveren ilişkileri, işe alma ve seçme, ücret, iş sözleşmelerinin iptali konularında bilgi sahibidirler. İnsan kaynakları yönetimi ve çalışanları sadece kendi işyerlerindeki uygulamaları denetlemekle yetinmemeli, rekabet ortamında bulunduğu diğer firmaların ya da rekabet ortamında bulunmasa bile örnek alabileceği büyük firmaların insan kaynakları yönetiminde ki uygulamalarını takip etmek ve bunları tanımlayabilmek zorundadır.

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını iki temel boyutta ele almak üzere hazırlanmıştır:

 1. Örgüt, İnsan kaynakları yönetiminde nasıl sistematik ve stratejik olarak düşünülmelidir?
 2. İnsan Kaynakları Yönetimi politikalarını hayata geçirmek ve rekabet avantajı elde etmek üzere gerçekte neler yapılmalıdır?

Online Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitiminin Amacı

Ders kapsamında genel müdürlerin perspektifleri göz önünde bulundurulacak ve insan kaynaklarındaki ana uygulama alanları 

 • Ödüllendirme sistemi,
 • Performans yönetimi,
 • Yüksek performanslı insan kaynakları sistemleri,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • İşe alma,
 • İşe devam,
 • Eşit çalışan haklarına ilişkin kanunlar,
 • İş gücü farklılıkları ve sendika-yönetim ilişkileri de stratejik açıdan ele alınacaktır.

İK Yönetimi, yönetim ve çalışanlar arasındaki sorunları çözer. Eşit çalışma fırsatını yaratmak zorundadırlar. Günümüzde çok sık rastlanan işyerindeki sorunlar üzerine yöneticilere tavsiyeler verirler. İş sürecinde gerekli düzenlemeleri yapar. Çalışanlar ile ilgili disiplin prosedürlerini belirler ve uygularlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar işgücü piyasası ve işgücü piyasasını çalışması hakkında bilgiler edinirken dünyadaki teknolojik değişiklikler, istihdam düzenlemeleri ve sosyal gelişmeler hakkında araştırmaları yakından inceleme fırsatı bulurlar. Uzaktan eğitimden elde edilebilecek bir e-sertifika ile insan kaynakları alanında kariyere başlanabilir. Online eğitim programını başarıyla tamamlayanlar aynı zamanda özel ya da kamu sektöründe yönetim ve eğitim pozisyonlarında yer alabilirler. Hissedarlar, Çalışanlar, kendi firmalarını işletenler ve belki de kamu kurumu çalışanları bulundukları konumlarını daha iyi çözümlemek, daha iyiye taşımak ve kişisel performanslarını artırmak için insan kaynakları yönetimi ile ilgili spesifik uygulamaları bu program ile öğrenebilirler.

Online eğitim için ihtiyacınız olan şeyler

 • Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon.
 • Aktif bir internet bağlantısı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi nedir? sorusunun cevabının verilebilmesi için ürün ve hizmet üreten firma ya da daha genel bir ifadeyle işletmelerin organizasyon yapısının bilinmesi gereklidir. Bilindiği gibi işletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek ve de o yapının organizasyonu için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. İşte bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı olup aslında tüm bölümleri ilgilendiren ve bu bölümlerde yer alan personelin organizasyonunu sağlayan bir birimdir. Bu bağlamda insan kaynakları nediri tanımlarsak, kısaca bir örgütte yani işletmede gereken insan kaynağının sağlanması ki buna işe alım süreçleri de dahildir, bu kaynağın eksikliklerinin giderilmesi için yeri geldiğinde eğitimi, organizasyondaki yerinin ve görevlerinin planlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için politikaların belirlenmesi görevini üstlenen çok yönlü bir disiplindir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Online Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • İnsan kaynakları yöneticileri ve şefleri,
 • İnsan kaynakları uzmanları ve yardımcıları,
 • İşe alım uzmanları,
 • Performans değerlendirme uzmanları,
 • İnsan kaynakları yönetiminin belirli alanında uzmanlaşmak isteyenler,
 • Muhasebeciler,
 • Yeni mezunlar,
 • Bu alana ilgi duyan herkes katılabilir.

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitimle son yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin nasıl olduğunu ve nasıl bir evrim geçirdiğini öğreneceksiniz.

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek isteyenler verilen eğitimlerden faydalanabilirler. İnsan kaynakları eğitimi sağlam bir teorik temel gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama gerektirmektedir. Titiz çalışmalar sonucu elde edilen entelektüel birikimlerin meslek yaşamında uygulanabilmesi hem akademik hem pratik bakış açısı gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi programını tamamlayanlar bu önemli yönetim işlemini gerçekleştirebilecek donanımları elde ederler. Bu program katılımcıları herhangi bir organizasyonun insan kaynakları politikasını optimize ederek organizasyonun başarısına önemli bir katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimiyle bordro ve özlük işleri, iş analizi, performans değerlendirme ve işe alım gibi önemli süreçlerde uzmanlaşacaksınız. Öğrenciye göre değişmekle birlikte günlük 2-4 saat çalışmayla 1 haftada tamamlanabilir. Buna videolar ve canlı dersler dahil değildir.

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş bulabilir ve iş başvuru yapabilir.

 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Bordrolama ve özlük işleri bölümleri,
 • İşe alım departmanları,
 • İK Danışmanlık şirketleri,
 • Özel istihdam büroları,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümleri,

Eğitimin Konu Başlıkları

 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • İşgören Bulma ve Seçme
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış
 • Eğitim Ve Kariyer Yönetimi
 • İş Analizi

Eğitimle İlgili Sıkça Sorulanlar

Bu eğitim insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt bilim dallarında bilgi sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitimle son yüzyılda personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişin nasıl olduğunu ve nasıl bir evrim geçirdiğini öğreneceksiniz.

İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek isteyenler verilen eğitimlerden faydalanabilirler. İnsan kaynakları eğitimi sağlam bir teorik temel gerektirdiği gibi aynı zamanda uygulama gerektirmektedir. Titiz çalışmalar sonucu elde edilen entelektüel birikimlerin meslek yaşamında uygulanabilmesi hem akademik hem pratik bakış açısı gerektirir. İnsan kaynakları yönetimi programını tamamlayanlar bu önemli yönetim işlemini gerçekleştirebilecek donanımları elde ederler. Bu program katılımcıları herhangi bir organizasyonun insan kaynakları politikasını optimize ederek organizasyonun başarısına önemli bir katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanırlar.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimiyle bordro ve özlük işleri, iş analizi, performans değerlendirme ve işe alım gibi önemli süreçlerde uzmanlaşacaksınız. Öğrenciye göre değişmekle birlikte günlük 2-4 saat çalışmayla 1 haftada tamamlanabilir. Buna videolar ve canlı dersler dahil değildir.

Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki alan ve pozisyonlarda iş bulabilir ve iş başvuru yapabilir.

 • İnsan Kaynakları Departmanları
 • Bordrolama ve özlük işleri bölümleri,
 • İşe alım departmanları,
 • İK Danışmanlık şirketleri,
 • Özel istihdam büroları,
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümleri,
Devamı
Bu eğitimi beğendiysen
şimdi paylaş!
Yazar
Bilal Şentürk
İnsan Kaynakları, İş Hukuku Uzmanı
Özgeçmiş

Celal Bayar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde Lisans eğitimleri, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Halen insan kaynakları üzerine doktora tezi yazmakta ve işletmelere insan kaynakları üzerine danışmanlık yapmaktadır.

Devamı
Sertifika Hakkında

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Yapılan sınavda geçerli not alarak başarılı olmanız halinde ücretsiz sertifika kodu ya da başarı sertifikası alabilirsiniz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli,
 • 350 gr kağıda baskı.
 • Sertifikanın üzerinde not yazmamaktadır.
 
Sertifika
Uzman Yorumları
İK alanında ilerlemek istiyorsanız ve kalite bir insan kaynakları eğitimi arıyorsanız mutlaka katılın.
Dilan Teker Dilan Teker İnsan Kaynakları Sorumlusu
Yorumlar(194)
Ortalama Değerlendirme 4,8

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Bilal Şentürk
Elif ünsal
20 Ocak 2020
5.0

İnanılmaz faydalı Bilal hocamızın sınavı biraz zor ama alınan eğitime değer

şebnem Cibelek
30 Aralık 2019
5.0

Kesinlikle alınması gereken bir eğitim. Dolu dolu, keyifli. Emekleriniz ve bana katmış olduğunuz tüm bilgiler için teşekkürler

Bilal Şentürk
Muharrem şengül
12 Kasım 2019
5.0

Bilal Hocamın; konu anlatımı, entelektüel bilgisi, alanındaki yetkinliği, hazırladığı materyalleri ve profesyonelliği tek kelimeyle mükemmel. Eğitim açlığınız varsa ziyafete hazır olun. Kendilerine teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım.

Yunus Pehlivan
26 Ağustos 2019
5.0

Bilal hocanın farkı yine ortada. Kendi tecrübelerini de paylaşarak hiç sıkılmayacağınız keşke ders bitmese diyeceğiniz bir ders işiyor. Herkese tavsiye ederim. Sırf muhabbeti ve eğlenceli eğitimi için sertifikam var ama tekrar eğitime katılacağım :)

Nur Tutuk
20 Ağustos 2019
4.0

Dersler sohbet havasında ve notları bilgilendirici; sadece canlı olmasını dilerdim.

Bilal Şentürk
Eyüp Yilmaz
19 Ağustos 2019
5.0

Derslerin İnternet üzerinden olması ayrıca kaydedilmiş videolar ve slaytlar da ayrıca güzel ve verimli. Teşekkürler.

Batuhan özer
19 Ağustos 2019
5.0

İnsan kaynakları hakkında bu kadar bilgiye sahip bir hocadan böyle güzel bir platform üzerinden eğitim alıp, kendimizi geliştirmek açıkcası kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyorum. Herkese başarılar :)

Bilal Şentürk
Oğuzhan Tatli
19 Ağustos 2019
5.0

Ücretsiz olmasına rağmen verilen eğitim ve bilgiler bu emek ,çaba ,uğraş gerçekten şaşırtıcı .Teşekkür ederiz başka nedir bilemiyorum.

Ercan Okur
05 Ağustos 2019
5.0

İEE öncelikle teşekkür ediyorum.İnsan kaynakları yönetimi eğitimi, etkili ve ilerici idmanlarla uygulanabilir izlerinizi oluşturmanızı, işlerinizin diplerini özverili kararlar alarak projelerinizi çerçevelendirmenizi, zirve seslerini öğrenerek ustaca çağdaş gerçeklere yönelmenizi, sanatların gelişimlerine inerek önemli atılımları bomba gibi patlatmanızı, bilgelik sonuçlarınızı bütünleştirerek verimli sonuçları elde etmenizi, görüşmelerinizi görüntüleyerek keyifli zamanlar geçirmenizi, ilk adımlarınızı atarak değişimlerinizi harekete geçirmeye hazır olduğunuzu göstermenizi, dinç ve parlak yaklaşımlarla doğru yolu bulmanızı, şaşırtıcı ve baştan çıkaracak güçlü sonuçlarınızla amaçlarınızı gerçekleştirmenizi, mutluluk seviyelerinizi uçurarak tavan kırılmalarınızı çeşitlendirmenizi, farkındalık inançlarınızla dans ederek bitiş çizgisine ulaşmanızı ve daha birçok nefeslerle tekerlekleri döndürecek, aynı zamanda hareketlerin zilleriyle pişecek ve her şeyi daha iyi ve daha kolay hale getireceksiniz.Eğitmenimiz Sn. Bilal Şentürk, katılımcılara çeşitli seviyelerin çıkış yollarını gösteren, nitelikli zevklerle kasları dans etmeye teşvik eden, deneyimlerle ilhamlar vererek güçleri uyandıran, bayılınan fotoğrafları birleştiren, tezahürleri ortaya çıkaran, refahlara ivme kazandıran birisi.Herkesin İEE eğitimlerine katılarak dinamik ilişkilerini geliştirmelerini diliyorum.

Bilal Şentürk
Fikret öktem
28 Temmuz 2019
5.0

Bilal Hocadan eğitim almak tek kelimeyle mükemmel. Pozitif ve oldukça faydalı bir sunumu var. Sırasıyla tüm eğitimlerine katılma kararı aldım. Kendisine ve tüm emeği geçen İİE çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Kübra Kurt
17 Haziran 2019
5.0

Eğitimleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki böyle başarılı güzel platformu tanımışım.

Bilal Şentürk
Mısra Bensu çakbak
17 Haziran 2019
5.0

İnsan kaynakları hakkında detaylı olarak okulda gördüklerimden daha fazlasını öğrendim bilal hocama çok teşekkür ederim

Bilal Şentürk
Günel Feyziyeva
22 Nisan 2019
4.0

Bakuden her kesi selamliyorum. İlkl dafadir online egitimlere koşuluyorum . Bu gun başlayacaq İnsan Kaynakları Yonetimi egitimine çok koşulmak istərdim.

Süleyman Anik
07 Nisan 2019
5.0

Eğitimleriniz için teşekkür ederim

Bilal Şentürk
Şükrü koca
21 Mart 2019
5.0

Çok güzel ve kaliteli bir eğitim . iş hayatımızda bir adım önde olmak için eğitim almak şart , Teşekkürler

Fatma Zehra Kızıl
15 Şubat 2019
3.0

İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikasını nerelerde kullanabiliriz işe alım açısından bize nasıl bir katkı saglıyor

Mehmet Ali Günay
14 Şubat 2019
5.0

Yeni kayıt yapacak olan arkadaşlar kayıt yaptıktan sonra detaylı bir şekilde sayfayı ziyaret edin gerçekten hem öğretici hemde sorumluluk alabileceğiniz her dalda kendinizi geliştirebileceğiniz bir site bizim için var her şey bizim için derslere katılmayı görev almayı ödev almayı unutmayın bağımlılık yapıyor. Gerçekten eğitmenlerin hocaların hepsi bir birinden uzman

özleyiş Uzunoğulları
10 Şubat 2019
5.0

merhaba, eğitime ilk kez başlayacağım.kayıt oluşturdum ancak belirli bir saati var mıdır ?

çağatay Demir
07 Şubat 2019
4.0

Saat kaçta başlayacak bilgisi olan varmı ?

Emre Kurnaz
06 Şubat 2019
5.0

Sınavlar nerede oluyor ?

Utku çakmak
01 Şubat 2019
5.0

Dersleri eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde anlatan bir eğitmen, dersten sıkılmıyor, bitmesini istemiyorsunuz. Ayrıca değişime ve yeniliğe önem veren yapısı sayesinde klasik, eski usül bilgiler öğrenmek yerine, çağımızın gerekliliklerine uygun bilgiler alabiliyorsunuz. İnsan kaynakları yönetimi eğitimini ilgisi veya ihtiyacı olanlara tavsiye ediyorum.

şeyma arıcı
19 Ocak 2019
5.0

Dersler çok güzel geçiyor. Bilal hocamıza düşüncelerinden ve verdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum.

şefika Kocataş
18 Ocak 2019
5.0

İk da yeni başlayan biri olarak bir kaç günde çok bir şey öğrenmem mümkün olmadı olamazda.Fakat bu yolda ilerlerken rehber alacağım hocalardan bitanesi anlatımı akıcı ve anlaşılır. Bir eğitimci olarak zevk alarak dinledim. Dersleri zevkli yenilikçi bir bakış açısıyla anlatiyor.Tesekkur ediyorum kendisine.

Bilal Şentürk
Melis Altuğ Akdeğirmen
18 Ocak 2019
5.0

Bilal hocam sizlerde farkındalık yaratabiliyor ve '' evet çok haklı, çok doğru söylüyor'' diye kendinizi buluyorsunuz. Sahip olduğu donanımını bizlerle paylaştığı için teşekkürler.

Bilal Şentürk
Uğur Karasal
17 Ocak 2019
5.0

Bilgi donanımı mükemmel, farklı bakış açısı, ufuk açıcı bir düşünce tarzı ve yorumlaması var. Kendine güveni yerinde ve hitabeti çok güçlü. Eğitim bittiğinde hocanın da kurduğu şu cümleyi herkes kuracaktır emin olun, keşke daha uzun sürse. Aydınlanma yaşadığınızı fark ediyorsunuz ve en önemlisi de bu belki de.

Bilal Şentürk
Cansu Doğan
17 Ocak 2019
5.0

Bilal Hocamıza her şey için teşekkür ediyorum. Kısa zamanda sizden çok faydalı şeyler öğrendim. Dersler çok keyifli ve verimliydi,İK alanında uzmanlaşmak isteyen herkes hiç düşünmeden bu eğitime katılmalı.

Bilal Şentürk
Elif Pulaş Tavşan
17 Ocak 2019
5.0

Bilal hoca dersler sizinle çok eğlenceli ve yararlı vakit nasıl geçiyor anlamıyoruz.Katkılarınız için teşekkürler

Esra Yaşar
17 Ocak 2019
5.0

her şey çok güzel ve öğreticiydi. emeğinize sağlık

Melis Abacı
17 Ocak 2019
5.0

Eğitim başından sonuna çok keyifliydi.Bilal Hocanın bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmek büyük bir avantaj.

Bilal Şentürk
Irem Tezcan
17 Ocak 2019
5.0

Bilal hoca alanında çok bilgili ve donamlı bir hoca.Herkesin insan kaynakları alanında kendini geliştirmek için bu derse mutlaka katılması lazım .Dersin size katkısı çok fazla. Ben öncelikle hocama ve işletme enstitüsüne teşekkür ederim .İyi ki tanışmışız..

Semih Kellecioğlu
10 Ocak 2019
3.0

Bilal Bey , bu programa kayıt yapmayı düşünüyorum ama saat kaçta başlıyor ve hangi saatte bitiyor , bilgi alabilir miyim ?

Bilal Şentürk
Zeynep Melisa Demir
09 Ocak 2019
5.0

Bilal Hocamıza bize verdiği eğitim için gerçekten çok teşekkür ederim. Mükemmel bir anlatım ve ilgi ile karşıladı bizi. İk alanında çalışmak isteyen , bu alanda çalışma hayatına devam eden herkesin bu dersi almasını şiddetle tavsiye ederim.

Yiğit Yapıcıoğlu
08 Ocak 2019
5.0

Öncelikle Bilal Şentürk hocamıza teşekkürlerimizi iletmek isterim.Dersleri canlı yapması ve derste de bizi katması canlı derste gruplara ayırıp bize ik yöneticisi ve uzmanları yapıp örneklendirmesi Bilal hocaya ve İstanbul Üniversitesine teşekkür ederim.

Bilal Şentürk
Sanem özdemir
08 Ocak 2019
5.0

Bu eğitimde çok şey öğrendim. Derslerimiz çok keyifli, öğretici ve interaktif geçti. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşların kesinlikle bu eğitime katılmasını tavsiye ederim. Egitim sonunda "keşke hiç bitmeseydi" diyeceksiniz. :) Ayrıca hocamıza da çok çok teşekkür ederim. Dersleri ancak bu kadar keyifli bir hale getirebilirdi...

Pelin Karadağ
07 Ocak 2019
5.0

Dersler canlı ve interaktif katılımlarla çok daha ögretici ve çok daha verimli hale getiriliyor,yaptığınız kapsamlı ödevlerle de bilgiler pekişiyor,verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum,Bilal hocamıza ve bu imkanı sağlayan ekibe teşekkürler.

Aylin Aydoğan
07 Ocak 2019
5.0

Teşekkürler 🙏

ömür Aydın
07 Ocak 2019
5.0

Bilal Şentürk hocamızın güzel anlatımı ve eğitimi sayesinde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimini tamamlayıp sertifika sahibi oldum hocamıza ve İstanbul işletme enstitüne çok teşekkür ederim.

Aylin Aydoğan
07 Ocak 2019
5.0

Teşekkürler 🙏

Bilal Şentürk
Esin Inceboy
07 Ocak 2019
5.0

Emeğinize sağlık. Teşekkürler Bilal Şentürk Teşekkürler İstanbul İşletme Enstitüsü

Bilal Şentürk
Demet Ilik
07 Ocak 2019
5.0

Bu dersi aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Derslerimiz çok eğlenceli çok öğreticiydi. Gerçek bir sınıf havasında canlı dersler yaptık. Çok eğitici öğreticiydi ve takım çalışmasını uygulamalı olarak gördük ve yaptık. Her şey için teşekkürler hocam.

Serhat Demir
07 Ocak 2019
5.0

Sayın Şentürk Akıcı ve samimi anlatımlarınızla kullanmış olduğunuz metaforlarla etkili bir sunum gerçekleştiriyorsunuz. Emekleriniz ve böyle bir imkanı bizlere sunduğunuz için müteşekkirim. Saygılarımla...

Banu özdag
07 Ocak 2019
5.0

Hocam vermiş olduğunuz dersler ve ödevler kendimizi geliştirmemizde, bakış açımızı değiştirmemizde gerçekten çok faydalı oldu. Klasik monoton bir ders işleyişinden ziyade günümüzden ve güncel olaylardan örnekler vererek dersi anlatıyor olmanız dersi daha iyi anlamamıza destek oldu. Her şey için teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.

Hatice Dağ Bedir
07 Ocak 2019
4.0

Tereddüt ederek başvuru yapmıştım ama ilk dersten sonra içim rahatladı. Hocamız gerçekten bilgili ve ilgili. Dersleri de eğlenceli :)

Lale Kılınç Yılmazel
23 Aralık 2018
5.0

Bilal hocanın vermiş olduğu ödevler sayesinde insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarına değinmiş ve bu fonksiyonları kapsamlı bir şekilde ele alıp problem çözebilme ya da bir i.k. politikası oluşturmada kullanabilmek oldukça pekiştirici ve eğitici oldu. Ayrıca eğitimin içeriğinde gerçek hayattan örneklere yer verilmesi ve yapılan yanlışların üzerinde durulması olayı net olarak kavramada çok etkili oluyor; performans değerlendirmesinde bir şirketin düşük peformansa yaptırım uygularken yüksek performanslı çalışanları göz ardı etmesi örneğindeki gibi de yapılan hatalara vurgu yapılması ve bu olayda Bilal hocanın tutumu eğitimin kalitesini ortaya koymaktadır. Profesyonel eğitmenlerin bilgi ve donanımlarından faydalanabildiğimiz için teşekkür ederim.

Damla Çam
23 Aralık 2018
5.0

Daha iş hayatına atılmadığım için direkt teorik bilgi sıkıcı geliyor ve anlamakta güçlük çekiyorum fakat Bilal Hoca günümüzden de örnek vererek,farklı şirketleri de anlatarak, anlattıklarının daha kalıcı olmasını sağlıyor.Arada günümüzden örnekler vermesi de derse renk katıyor.Bu derste İnsan Kaynakları Planlama sürecinin nasıl olduğunu,süreçteki girdi ve çıktıları,şirket büyüklüklerine göre İK'nın konumunu,Toyota örneğinde olduğu gibi çalışanlara verilmesi gereken önemi,ücretlendirme sistemini,performans değerlemeyi öğrendim.Derslere okulumdan dolayı canlı olarak katılamadım ama eğitim bana çok şey kattı,kendisine çok teşekkür ediyorum :)

Hülya Kocaman
22 Aralık 2018
5.0

İnanılmaz etkili bir eğitim süreci oldu benim için . Bilal hocam ezbere kaçmadan sohpet havasında anlatarak dersleri sıkıcı olmaktan çıkarıyor. Tüm derslerden en aklımda kalan özellikle ücret yönetiminde anlattığınız fıkra :) ve de . "Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan değişimden yararlanmaktır." Cümlesi.. Bu eğitimden sonra evet ben insan kaynakları uzmanı olmalıyım diyeceksiniz..:) herşey için tşkler Bilal hocam

İlknur Kaçar Şalış
22 Aralık 2018
5.0

IK departmanında çalışan bir kişi olarak bu platformda öğrendiklerim iş hayatımda da farklı bir ışık yakmama, farklı düşünce yapılarını kendi işimde de uygulumama yardımcı oldu. Değişim, IK politasının oluşturulması, IK departmanının Vizyon ve Misyonunun oluşturulması gibi bir çok konuda fikir sahibi oldum. Bilal Şentürk hocamızın derste olan enerjisi,açık anlatımları, soruları etkin olarak yanıtdığı için değerli desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Böylesine değerli bir platformu bizlerle buluşturan İstanbul İşletme Enstitüsü ekibine de terşekkürlerimi sunarım.

Ayşenur Ateş
22 Aralık 2018
5.0

İnsan Kaynakları alanından farklı bir meslekte olmama rağmen bu eğitimde öğrendiğim bilgilerin hem mesleki hem de kişisel gelişim açısından oldukça fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ders sohbet havasında, keyifli bir süreç halinde ilerliyor. Teorik bilgilerden çok günümüzdeki İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını öğrenmeniz gerçekleştiriliyor ve akılda kalıcı örneklerle destekleniyor. Ayrıca dersin canlı gerçekleşmesi dikkat dağılmasını engelliyor ve verilen ödevler de konuların daha iyi kavranmasını sağlıyor. Emeğinize sağlık teşekkürler Bilal hocam :)

Bilal Şentürk
Muhammed Eyibil
22 Aralık 2018
5.0

Bilal Hocam çok kaliteli, verimli, ezberci olmayan dersleriyle hiç sıkmadan gereken güncel bilgileri aktarıyor. İK da çalışan biri olarak kendi şirketimizin ölçeğini kendi pozisyonumu daha iyi değerlendirmemi sağladınız. teşekkür ederim

Reyhan çakmakoğlu
22 Aralık 2018
5.0

Değişim ve big data dünyasında İk politikalarının dönüşümü ve önemini güncel bilgilerle alabileceğiniz Harika bir eğitim

Pinar Adak
22 Aralık 2018
5.0

Beklentinizden çok daha yüksek, dolu dolu mesleki bi eğitim alacağınıza emin olabilirsiniz. Eğitimin geniş bir perspektif ve oldukça eğlenceli bir şekilde anlatımına hazır olun. :) Bu eğitim sonunda en sevdiğim şey mesleki eğitim dışında bakış açılarımı genişletmesi oldu. "Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan değişimden yararlanmaktır." cümlesi ile başlayan eğitimin, beni bu kadar etkilemesi ve bu cümleyi belki de bi hayat felsefem olarak kullanmam gerektiği düşüncesini doğurması.. Esasen değişimin önemini bilirken hiç bu pencereden bakmadığımı farkedip biraz alınmam kendime.. Kendi adıma oldukça verimli bi eğitimdi. Paylaşımlarınız, Katkılarınız için çok teşekkür ederim. :)

Bilal Şentürk
Yağmur Ketenci
21 Aralık 2018
5.0

Daha önce bu alanda bir eğitim almamıştım. İyi ki Bilal hocanın bilgilerinden faydalanma fırsatım oldu. İnsan kaynakları politikasının nasıl olması gerektiğini hangi kuruluşlarda bunun nasıl uygulandığı nasıl uygulanması gerektiğinin mantığını çok iyi bir şekilde kavramamızı sağladı. Derste bahsedilen google'ın çalışanlarına uyguladığı ''mutluluk projesi'' özellikle çok ilgimi çekti. Bilal hocaya sevgiler.. :)

Mustafa ülke
21 Aralık 2018
5.0

Bu ders bana şunu öğretti, kendinizi yenilemekten korkmayın değişime ayak uydurun ve kendinizi daima geliştirin, teşekkürler Bilal hocam...

Çağla Karaca
21 Aralık 2018
5.0

Ders anlatımı oldukça anlaşılır bir dille yapılıyor. Ayrıca bir üniversite öğrencisi olarak şunu söyleyebilirim; insan kaynakları yönetimi dersi asla sıkıcı geçmiyor ve Bilal Hocamın oldukça yalın bir anlatımı var. Takıldığım her sorunun cevabını da rahatlıkla alabiliyorum. Rahat ve verimli geçen bir eğitim.

Bilal Şentürk
Deniz Özdemir
21 Aralık 2018
5.0

Başta çekinerek başladığım bu eğitim sistemine sizin güler yüzlülüğünüz ve dersleri keyifli işlemeniz sayesinde doğru karar verdiğimi farkettim ve size teşekkür ederim Bilal hocam :)

Büşra Yumurtacı
21 Aralık 2018
5.0

Kariyerime İnsan Kaynakları alanında devam etmek için kurs ararken ücretlerin bir hayli uçuk oluşu çalışmayan biri olarak beni epey zorlayacaktı. Tam da o sırada İstanbul İşletme Enstitüsü ile karşılaştım. Mucize gibi bir şeydi :) Ücretsiz bir eğitim ne kadar iyi olabilir ki sorusunun tavan noktasıydı benim için. Özellikle Bilal hoca öyle keyifli anlatıyor ki dersten bir an bile kopamıyorsunuz. Öyle ki dersten sonra ben de onun anlattıklarını evdekilere anlatır oldum, benim için çok verimli geçti. İnsan kaynakları alanında hiç tecrübem olmadığı halde hocanın verdiği örneklerle kendimi İnsan Kaynakları yönetici olarak düşünürken buldum :) emeğinize teşekkürler

Bahar Canüzmez
21 Aralık 2018
5.0

İyi bir İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi almak istiyorsanız doğru yerdesiniz:) Bilal hocaya, öğrencileriyle olan iletişimi, açık ve anlaşılır ders anlatımı ve motive edici pozitif enerjisi için çok çok teşekkür ederim :) Keyifli bir eğitimdi.

Gül Ilik
21 Aralık 2018
5.0

Bu eğitimde gerçekten iş hayatımda ve hayalim olan ik ya geçmek için işe yarar bilgiler edindim. ik nın üst yönetimle yanyana olduğunu ama üst yönetime bağlı olduğu , ik nın gerçekten işletmelerde iş yükünün ve görevinin çok öenmli olduğu aklımda kalan en önemli şeyler. ayrıca toyota örneği çok ilgimi çekti 'çalışanları değiştiremiyorsan şirketi değiştir'. anllatıklarınız öğrettikleriniz değerliydi benim için. tekrar teşekkürler.

Bilal Şentürk
Hale Uçar
21 Aralık 2018
5.0

Ders benim açımdan çok etkili oldu. İnsan kaynakları departmanının nasıl dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve ik politikalarının şirketlerde ne kadar büyük fark yarattığını örneklerle öğrendim. Ve en önemlisi uzaktan eğitimin bu kadar verimli olacağını düşünmezdim. Bilal Hoca gerçekten işini severek yapan biri. Her şey için teşekkürler :)

Bilal Şentürk
Zeynep Cengİz
21 Aralık 2018
5.0

Bir Mikrofinans şirketinde yöneticilik yapmaktayım. İK derslerinde öğrendiğim en önemli şey; Çalıştığım yerde, aldığım dersler sayesinde bilgileri basit ve pratik yöntemlerle hayata dökme konusunda faydalı olacağımı düşünmemdir. İK derslerini örneklemelerle anlattığınız için dinlerken sürekli kendi şirketime uyarladım, bu sayede kalıcı bir eğitim olduğu kesindir. Artık ben de İK destek personeli olarak aktif yardımda bulunacağım. Deneyimlerinizi aktardığınız için çok teşekkürler...

Bilal Şentürk
Kemal Toluk
21 Aralık 2018
5.0

oldukça keyifli bir eğitim süreci yaşadım diyebilirim. i.k. alanıyla yeni tanışmış olan bana devam etme isteği kazandırdı. teşekkürler

Cansu Saçak
21 Aralık 2018
5.0

İnsan kaynakları yönetimini personel yönetiminden ayıran özelliklere değinen, çalışanların örgütsel bağlılığının, çalışan motivasyonunun, kurum için iletişimin, doğru işe doğru kişiyi seçmenin önemini vurgulayan çok güzel bir eğitimdi. Verilen ödevler eğitim kapsamında edinilen bilgileri pekiştirmeye yönelik olarak oldukça yerinde örnekler üzerinden seçilmişti. Emekleriniz için çok teşekkürler.

Kübra çelebi
21 Aralık 2018
5.0

çok güzel bir İK dersiydi.teşekkürler hocam

Kübra çelebi
21 Aralık 2018
5.0

çok verimli bir İK dersiydi.teşekkürler hocam

Bilal Şentürk
Zayide Gözde Acat
21 Aralık 2018
5.0

Değişim! Değişen, gelişen dünyada her şeyden önce değişime ayak uydurun :) Harika bir eğitimdi ağzınıza sağlık hocam .

Nursena Toprak
21 Aralık 2018
5.0

Öğrenciyim henüz iş hayatına atılmadım. İlerde işime yarayacak ,bu konuda gelişmemi destekleyecek bir ders oldu. Teşekkür ederim.

Bilal Şentürk
Ayse Kizilguney
19 Aralık 2018
4.0

Saphr erp \pdks programları eğitiminizde varmı

Beyza Açıkalın
18 Aralık 2018
4.0

Ne zaman başlayacak eğitim ik yönetimi canlı derse giriş yapamıyorum

Nursena Toprak
09 Aralık 2018
5.0

saat kaçta başlıyor acaba?

Ömer Faruk GÜLSOY
06 Aralık 2018
4.0

Gerek ders notları ve gerekse ders anlatımlarında yeterli ve kaliteli bilgiler mevcut. Eğitmene ve bu imkanı ücretsiz sağlayan Enstitü yetkililerine teşekkürler.

Meral Müstakime Fidan
04 Aralık 2018
5.0

Dersleri o kadar iyi yönetiyor ki o ders den asla kopmuyorsunuz. Harika bir eğitimci. Severek katıldığım ve sayesinde bir çok şey öğrendiğime inanıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam.

Ezgi Ulusu
03 Aralık 2018
5.0

İnsan Kaynakları alanına ilgi duyanlar, uzmanlaşmak isteyenler hiç düşünmeden kayıt olsun. Bilal Hocam ve İİE çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük katkısı oldu..Faydalı ve keyifli bir öğrenim süreci sizi bekliyor:) Kolay gelsin herkese..

Bilal Şentürk
Hüseyin PANCAR
30 Kasım 2018
5.0

Bilal Hocama çok teşekkür ediyorum.Sayesinde İKY'de ilerlediğimi düşünüyorum.

Bilal Şentürk
MELAHAT BURCU BERKMEN
27 Kasım 2018
5.0

Bilal ŞENTÜRK hocamızın bilgi ve birikimleri sayesinde çok güzel geçen bir eğitimdi :) :)

Bilal Şentürk
MELAHAT BURCU BERKMEN
27 Kasım 2018
5.0

Bilal ŞENTÜRK hocamızın bilgi ve birikimi gerçekten çok güzel. Severek bitirdiğim bir eğitimdi :)

Büşra Demircan
26 Kasım 2018
5.0

büyük bir heyecanla başlayıp büyük bir mutlulukla bitirdiğim eğitim :) Bilal Şentürk hocamın bilgilerinden ve deneyimlerinden yaralanma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. gerçekten çok güzel bir eğitimdi. İstanbul İşletme Enstitüsü'ne beni Bilal Hocayla buluşturdukları için çok teşekkür ederim :)

Bilal Şentürk
PINAR AKBAŞOĞLU
26 Kasım 2018
5.0

İK Yönetimi eğitiminin (değerli Bilal hocamızın katkısı ve emeğiyle) çok verimli ve başarılı olduğuna inanıyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğitimi İK konusunda kariyer yapmayı düşünen herkese öneriyorum. Teşekkürler...

Recep Hakan Bezci
26 Kasım 2018
5.0

hocam gerçekten teşekkür ederim.keşke aradığınız asistan öğrenci ben olabilsem her dersinize katılmak için çok çaba sarfedicem emeklerinize teşekkür ederim.

İLAYDA HEPSEVER
26 Kasım 2018
5.0

SEVGİLİ BİLAL HOCAMIZIN ELİNE , EMEĞİNE SAĞLIK. ,ZAMANINIZI BİZE AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KEYİFLİ GEÇEN BİR EĞİTİMDİ.

Bilal Şentürk
Pınar Şahinsoy
26 Kasım 2018
5.0

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimini mesleki gelişimini güçlendirmek, bu alanda uzmanlaşarak kariyerine bir yön vermek veya ilgili alanda bir gelecek beklentisi olup da henüz fırsat bulamamış tüm İK uzmanlarına ve potansiyel İK profesyonellerine tavsiye ediyorum. Bu eğitimi alanında uzman ve oldukça profesyonel bir İK geçmişine sahip olan Bilal Hocamızın kılavuzluğunda devam ettirmenizi veya kariyeriniz için ilk adımı atmanızı ayrıca tavsiye ediyorum. Hocamız, İK yönetimini ders anlatımlarında oldukça anlaşılır, derinlikli şekilde çözümlüyor. Onlarca sertifika programında, hatta lisans/yüksek lisans programında bulamadığım; bazı soruların cevaplarını, uygulamaya yönelik İK politikası ve yönelimlerini bu online program sayesinde buldum. Program süresince göstermiş olduğunuz ilgi, samimiyet ve destek için sonsuz teşekkürler...

Bilal Şentürk
Hüseyin BÜYÜKÇANGA
26 Kasım 2018
2.0

Sınavda herkes döküldü heralde. Instagramdan hiçkimse ik dan geçtim diyemiyor. Sınav çok zordu.

Birkan Bölükbaşı
26 Kasım 2018
5.0

Herşeyiyle mükemmel bir kişiliğe sahip

Bilal Şentürk
Emrah Gültekin
26 Kasım 2018
5.0

Bilal hocamızın babacan tavırlarıyla eğlenceli anlatış biçimiyle muhteşem bilgisiyle halkulade bir eğitimci Bize verdiği eğitimden dolayı hepinizin huzurunda Bilal hocamıza teşekkür ederim 😊😊😊

Bilal Şentürk
hatice tekin
26 Kasım 2018
3.0

Dersin hepsine katilamadim ama cok iyiydi

Bilal Şentürk
Merve altungök
19 Kasım 2018
5.0

Güzeeelll

Bilal Şentürk
Ümit Gültomruk
15 Kasım 2018
5.0

Bilal Hoca'ya yürekten teşekkür ederim. Bir şeyi bilmek çok değerlidir. Ancak bildiğin bir şeyi anlatabilmek çok daha değerli. Ders anlatımı, katılıma teşviki harika. Tekrar teşekkür ederim Hocam.

Bilal Şentürk
Sebahat Oğuz Kara
13 Kasım 2018
5.0

Bilal Şentürk Hocamız;tek kelimeyle harikaydınız İnsan Kaynakları Profesyoneli mesleği ile münhassır.sizin gibi hocaların artması gerekiyor.Ders notlarına, Slaytlara bağlı kalmadan kendi özgün anlatımının olması dersi keyifle ilgiyle anlamada önem teşkil ediyor,tüm sunumlarınıza teşekkürler, beni en çok hayran bırakan,her derste dinleyenlerinizi mesleki destekler verip öğrencilerinizi yüreklendirmeniz ve sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz sürece hep arkanızda,yanınızdayım demeniz;size teşekkürler,tüm eğiticiler sizden feyz alsın.Öncelikle bu projeyi gerçekleştiren Enstitü yetkililerine , size ve eğitimde emeği geçen her kese Teşekkürler, Aldığım notun önemi yok önemli olan NİYETTİR. hep böyle olun sevgiyle kalın.

Büşra Şimşek
13 Kasım 2018
4.0

Dersler gayet güzel ve akıcı geçti. Katı bir ders ortamından cok sohbet havasında olduğu için zevkliydi.. Çok teşekkürler Bilal hocam. :)

SEMİH EKŞİ
12 Kasım 2018
5.0

Kesinlikle çok yararlı bir eğitim olduğunu düşünüyorum.Gerek slaytlar gerekse diğer dökümanlar gayet anlaşılır ve açık. Hocamızın da sadece slaytlara bağlı kalmayıp kendi özgün anlatımının olması bence dersi kavrama açısından önem teşkil ediyor.Hocamıza ve emeği geçenlere teşekkürler.

Serap keçeci
12 Kasım 2018
5.0

Çok teşekkür ederim böyle güzel bir eğitim ve eğitmen için. çok keyifli bir ders ortamı ve alınan sertifikanın iş hayatında çok faydalı olacağını biliyorum böyle bir eğitime ücretsiz ulaşmakta süper

Savaş Erdoğan
11 Kasım 2018
4.0

Bilal hoca, ders anlatımı güler yüzü ve hoş sohbeti ile güzel vakit geçirmemi sağladı. İşini severek yaptığını söylemeden de geçemeyeceğim .

Elif sarı
11 Kasım 2018
5.0

Çok verimli bir dersti bana çok şey kattı. teşekkür ederim

Bilal Şentürk
Ali murat çıplak
11 Kasım 2018
5.0

öncelikle eğitimin kalitesi ve gösterilen özen mükemmel. Anında yardım canlı derslerde sıcak ortam insanı dersten koparmıyor aksine derste saatlerce dinleme teşvik ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Gülce Yavaş
11 Kasım 2018
4.0

Dersleriniz teorikten çok hayatın içinden örneklerle dolu olması ve bize işin temelinde neler olduğunu anlatmanız güzeldi ?

Bilal Şentürk
Müzehher GÜNYOL
11 Kasım 2018
5.0

Çok keyifli bir hafta geçirdim ilk defa böyle bir eğitime katıldım iş yaşamıma bakışım değişti Hocam Bilal ŞENTÜRK'e sonsuz teşekkürler bizlere harika bilgiler aktardığı ve bizleri motive ettiği için emeğinize sağlık herkese tavsiye ediyorum yeni bilgiler ışığında işimde daha başarılı olacağıma inanıyorum sevgiler

Meliha peksari
11 Kasım 2018
5.0

gerçekten faydalı bir eğitim oldu. Teşşekür ederim

Bilal Şentürk
Hussam Jneidi
10 Kasım 2018
5.0

Türkçe dilimin yeterince güçlü olmamasına rağmen, Hocamız Bilal'in bey dersi açıklayan tarzı çok iyi ve etkiliydi ve herkese bu kursa katılmasını tevsiye ederim,

Yaren Çağman Önal
10 Kasım 2018
5.0

Güzel bir sistem.Hoca iyi.

Bilal Şentürk
BUĞRA ACAR KIZILKAYA
10 Kasım 2018
4.0

Gerçekten verimli bir eğitim oldu. Kısa süre de fazlaca etki sağlayan eğitimlerden biriydi. Ve açıkçası platform olarak edinebilirlik açısından etkiliydi. Teşekkürler...

Bilal Şentürk
Esin ÇALIŞKAN
09 Kasım 2018
5.0

İnsan Kaynakları alanında yeni bir başlangıç yapıyorsanız ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız kaliteli bir eğitim olanağı. Bilal hoca ile dersler gayet verimli ve eğlenceli geçiyor :)

Zohreh Azizi
09 Kasım 2018
5.0

Ben Zohreh Irandan katiliyorum ve bana bu dersler cok keyifli gecti . umarim devam etsin ve kurslar hep boyle enercik dolu heyecan dolu art artdan cogalsin ... hocama cok tesekurler .

meral ceyhan
09 Kasım 2018
5.0

Online eğitim olmasına rağmen dersler akıcı, samimi ve öğretici geçti.Hocam emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederim.

Elif GACAR
09 Kasım 2018
4.0

Bize aktardığı bilgiler ve derslerdeki güzel enerjisi için Bilal hocamıza teşekkür ederim.Farklı bir tarzı var.Derslerde güncel örnekleri kullanması bizim için daha verimli oldu.Arada sorular yöneltmesi derslere daha iyi konsantre olmamıza yardımcı oldu. Örnekler daha kolay hatırlanıyor ve konunun hatırlanması kolaylaşıyor.Eğitim alacak arkadaşlara canlı dersleri takip etmelerini öneririm.

Seda bodur
09 Kasım 2018
5.0

Gerçekten bir internet platformu bu kadar mantıklı kullanılabilirdi. Çoğumuz çalışıyor, okuyor ya da işlerimiz olduğu için böyle sertifikalı programlara gitmekte güçlük çekiyoruz . Bu platform bunun hepsini engellemiş oluyor evinizde, yolunuzda bi cafede bile oturup dersinizi dinleyip eğitiminizi alabilirsiniz. :) Ayrıca dersine katıldığım BİLAL ŞENTÜRK hocamıza da teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık :)

Bilal Şentürk
Uğur Kahveci
09 Kasım 2018
5.0

İnsan Kaynakları Yönetimi eğitiminde Bilal hoca sayesinde birçok şey öğrendim. Benim için faydalı bir online eğitim oldu .Ders ara ara interaktif işlenerek daha çok öğrenmemizi sağladı.

Bilal Şentürk
Hilal Selda ERDEM
09 Kasım 2018
5.0

Hocam emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten verimli bir eğitim oldu. :) En azından benim çok işime yaradı. :) İnşaallah başka eğitimlerde görüşürüz.

Bilal Şentürk
Esra Baydar
09 Kasım 2018
5.0

kalıplaşmış eğitimlerin ötesinde bir ders işleyişi yapılıyor hem de ücretsiz daha ne olsun...para verseniz böyle bir eğitim süreci yaşayamazsınız.

Mehmet mazlum demir
09 Kasım 2018
5.0

Faydalı bır egıtım , kişisel gelişim için çok etkili olmuş . Üstelik Ücretsiz olması ayrı bir avantaj .

Gizem er
09 Kasım 2018
5.0

Dersler cok samimi geçiyor, anlatım gayet akıcı ve öğretici.

Bilal Şentürk
Burcu ÇALİK
08 Kasım 2018
5.0

Standart ders kalıplarının dışına çıkarak hem öğretip hem de insanın ufkunu açan muazzam bir eğitim, kesinlikle katılmalı!

Bilal Şentürk
Tuğba TÜRE
08 Kasım 2018
5.0

Benim için oldukça faydalı bir eğitim oldu, hocamızın samimiyeti ve güncel bilgilerle kendi yorumlarıyla konuyu anlatması eğitime olan ilgimi arttırdı. Teşekkür ediyorum :)

Bilal Şentürk
Gamze sipahi
08 Kasım 2018
5.0

Hocam dersleriniz çok verimli aynı zamanda çok eğlenceli geçiyor. Tek düze ders anlatım sistemi yerine deneyimlerinizi de bizimle paylaşıyorsunuz. Emeğinize sağlık her şey için teşekkür ederim.

Ayça Deniz
08 Kasım 2018
5.0

Ücretsiz bir eğitimin bu kadar verimli geçeceğini düşünmeyerek kayıt olmuştum ancak yanılmışım, Bilal Hoca çok güzel, akıcı ve akılda kalıcı bir anlatımla dersleri işliyor, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Herkese bu eğitimi tavsiye ederim.

Bilal Şentürk
Zeynep Rabia Uyanık
08 Kasım 2018
5.0

Çok etkili ve motive edici bir eğitim oldu .Hocamıza çok teşekkür ederim.

Bilal Şentürk
hasan gökyar
08 Kasım 2018
4.0

Faydalı bir eğitim

Büşra Düzgün
08 Kasım 2018
5.0

verilen eğitimlerden oldukça memnunum. enstitüden aldığım ilk eğitimdir bu eğitim. Bilal Beye de ayrıca teşekkür ediyorum vermiş olduğu emekten dolayı. ilgilenen herkese de tavsiye ediyorum.

kaan akyel
08 Kasım 2018
4.0

Gayeet güzel ve etkileyici

Bilal Şentürk
Müzehher GÜNYOL
08 Kasım 2018
5.0

Dersler çok keyifli çok güzel bilgiler edindim iş yaşamıma bakışım değişti katıldığım için çok mutluyum Bilal hocama sonsuz teşekkürler

Bilal Şentürk
Tuğçe Uzun
30 Ekim 2018
5.0

Dersler çok keyifli ve interaktif geçiyor. Verilen uygulama ödevleri güzeldi. Gerçekten verim aldım.

UĞUR ÖZTÜRK
29 Ekim 2018
5.0

katılım nasıl sağlayacagız?

Bilal Şentürk
kadir akyüz
28 Ekim 2018
5.0

Hocamızın verdiği eğitimden çok memnun kaldım. Derste verdiği örnekler, ödevler konulara daha hakim olmamızı sağlıyor. Güler yüzlü, oldukça bilgili birisi ve dersi son derece eğlenceli geçti. Herşey için teşekkür ediyorum.

Bilal Şentürk
Aycan Hasdemir
11 Ekim 2018
5.0

Dersi son derece keyifli ve anlaşılır şekilde anlatıyor. Aldığım ilk uzaktan eğitim ve bu kadar verimli geçmesini beklemiyordum.Hocama katkılarından dolayı teşekkür ederim

Bilal Şentürk
Merve Öner
11 Ekim 2018
5.0

İK alanında gerek üniversite hayatım boyunca gerekse mezun olduktan sonraki sürecimde hep ilerlemek istedim. İlk basamaklarını Bilal Hoca sayesinde attım. .Çok verimli ders saatleri geçirdim,kıymetli bilgiler aldım. Şimdi sıra bu bilgileri daha da katlayıp harmanlayıp pratiğe dökebilmekte. Umarım ilerde bir İK yöneticisi olurum. Herşey için çok teşekkürler. Agzınıza sağlık hocam.

Şeyma usta
11 Ekim 2018
5.0

Samimi sıkmayan anlatımı hem öğretici hem de eğlenceli

Bilal Şentürk
Murat Aydın
10 Ekim 2018
2.0

Merhaba, eğitim neden saat 17:00' de yapılıyor. takdir edersiniz ki çalışan insanlarız ve o saatte işte oluyoruz. Kayıt olmuştum fakat o saatte eğitime giremediğim için sanırım kaydım silinmiş

Cansu Akıncı
09 Ekim 2018
4.0

Ders gayet akıcı ve keyifli bir şekilde işlenmektedir. Hocamıza teşekkürler bilgileri ile bizi aydınlattığı için :)

ALMİLA ÜZÜLMEZ
09 Ekim 2018
5.0

Çok kıymetli Bilal Şentürk hocama, hep güler yüzlü ve sabırla verdiği emek için çok teşekkür ediyorum. Başta olan şüphelerimin hepsi eğitimler başlayınca son buldu. Enstitü ailesine ve Bilal ŞENTÜRK hocama saygılarımı sunarım.

Cansu Akıncı
09 Ekim 2018
5.0

Ders gayet akıcı ve keyifli bir şekilde işlenmektedir hocamıza teşekkürler :)

Pınar Sevak
09 Ekim 2018
5.0

şahane bir anlatımınız var hocam emeğinize sağlık

Bilal Şentürk
beyza ayyıldız
09 Ekim 2018
5.0

gayet keyifli ve verimli dersler

Merve Erk
09 Ekim 2018
5.0

Eğitim gayet interaktif ve keyifli geçiyor. Bilal hocanın tüm eğitimlerini almayı düşünüyorum :)

Bilal Şentürk
Büşra Alınmaz
09 Ekim 2018
5.0

dinlediğim ikinci canlı ders. edindiğim bilgiler için teşekkürler.. Başarılarınız daim olsun

Huriye Kurum
07 Ekim 2018
5.0

Ders saatleri hakkında bilgi verilebilir mi?

mizgin şimşek
22 Eylül 2018
5.0

SINAV NE ZAMAN VE NASİL SINAVA GİREBİLİRİM HİÇ BİR BİLGİM YOK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ

Hakan BAHÇECİ
19 Eylül 2018
5.0

Kayıt yaptırdım ama derslerin hangi saatlerde ne şekilde izleneceği ile ilgili bilgim yok. Yardımcı olabilir misiniz?

Alperen Özer
17 Eylül 2018
5.0

Sadece ders işlemeden örnek olay ve videolarla dersi çok akıcı hale getirip sıkılmadan dinliyorsunuz. Teşekkürler

Nazif ALTINTAŞ
14 Eylül 2018
5.0

eğitim için çok teşekkürler

Bilal Şentürk
Derya Doğan
13 Eylül 2018
5.0

Bilal Şentürk'den aldığım İK eğitimi oldukça başarılıydı. Ders sadece notlara bağlı olarak değil örnek bir takım olaylar eşliğinde ve daha öğretici bir şekilde ilerledi. Sayın Bilal hocam ve tüm ekibinize emekleriniz için sonsuz teşekkürler :)

Servet öztürk
09 Eylül 2018
5.0

Ücretsiz eğitimleriniz oldukça başarılı

Bilal Şentürk
DİLAN TEKER
06 Eylül 2018
5.0

Başta Bilal Şentürk hocam olmak üzere tüm Enstitüsü ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Bilal hocamdan almış olduğum eğitimler sayesinde kendime çok fazla yönde geliştirme fırsatı buldum. Online eğitimlere olan tüm önyargılarım sayesinde kırıldı.Eğitmlerine zevkle katılıyor,takip ediyorum. İş hayatıma büyük katkı sağlıyor.Bir eğitimcinin bilgisinin yanında anlatım tarzı,diksiyon gibi unsurlarında önemli olduğunu düşünerek Bilal hocamın biz genç nesillere katacağı daha çok şeyler var.

Gökdem Rüzgar Çetin
03 Eylül 2018
2.0

Bilal bey gayet güzel anlatıyor teşekkür ederim. fakat naçizane olumsuz olduğunu düşündüğüm yönlerini yazacağım. bu dersle ilgili değil ama 2 saat ders olması fazla uzun dikkat dağınıklığına sebep oluyor. ik yönetimi dersine gelince çok fazla yoruma dayalı yapmış Bilal bey yani ik da çalışanlar rahatlıkla konuları kavrayabilir fakat yeni giriş yapacaklar için verilen ders ve notlar yorumlayabilme yetisini kazanmak için yeterli değil. ayrıca ders notları tek renk tek boyut olduğundan karışıklığından bilgisayar başında okumakta zorlandım. ama böyle uygun görülmüş ben fikrimi söylüyorum dikkate alırsanız sevinirim.

Selin Tolunay
03 Eylül 2018
4.0

Giriş eğitimi için kapsamlı bir eğitim oldu. İK'nın ne olduğunu, ne görevler yaptığını anlatmanın yanında iş analizi ve performans değerlendirme gibi konulara da değinilmesi hoş. Fakat, Öğrencilerin yazdığı sorular platformu geliştirme istiyor. Öğrencinin yazdığı yanlış bir soru, anlaşılması güç bir soru notu çok etkilememeli. Genel olarak güzel bir fikir olmasıyla birlikte eğer yanlış yapınca puanlar daha az düşerse daha etkili olacağını düşünmekteyim.

Bilal Şentürk
Burak BULUT
01 Eylül 2018
5.0

Bilal Hocam ders notlarına değil, hayat tecrübesine bağlı anlatımlar yapıyor. Çok öğretici.

GÖKŞİN GÖKTÜRK
24 Ağustos 2018
5.0

Merhaba, Saatleri ne zaman acaba eğitimin? Teşekkürler

MELEK ERGİN
19 Ağustos 2018
5.0

kişisel gelişimde yol gösteren emeginize saglık

Buse Çalık
19 Ağustos 2018
4.0

İlgili ve dikkatli bir öğretici. Ayrıca dozunda samimiyetiyle birlikte dersler daha da keyifli hale geldi.Kendisine teşekkürler.

Şule Şafak
18 Ağustos 2018
5.0

Gayet başarılı ve öğreticiydi. Derslerde görüntülenen videolar dersin daha da akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Sıkıcı değildi ve keyifle işlenen bir dersti. Kendisini İK alanında geliştirmek isteyen herkese bu programı tavsiye ediyorum.

Özge Kalkancı Bozdoğan
08 Ağustos 2018
5.0

Eğitmenin eğitim tarzındaki farklılık düşünme ve yorum yapmaya yönlendiriyor. Sadece eğitimle kalmıyor, aynı zamanda tecrübelerinden de yola çıkarak öğrencilerine vizyon sağlamaya çalışıyor.

Bilal Şentürk
Halil Türköz
06 Ağustos 2018
5.0

Yeni Notlandırma Sistemi İle Beraber Eğlenceli bir hocamızda dahil edilerek İnsan Kaynakları Yönetiminin etkin bir biçimde yönetilmesi anlatılan son derece yararlı bir eğitimdir.

Bilal Şentürk
Demet KEÇECİ
05 Ağustos 2018
3.0

Derslerinde farklı sınavında çok farklı terim ve tanımların olduğu eğitmen. Canlı derslerinde anlattıkları değil insan kaynakları kitaplarında olan konuların sorulduğu ve zor bir sınavı olan bir eğitim. Böyle zor sorular sorulacaksa sınavda ve anlattıklarınız çıkmayacaksa canlı ders yapmayın bence .

Zehra Bayındır
02 Ağustos 2018
5.0

Güzel bir eğitim ve güzel şeyler anlatan eğitmen. Bugün son dersti ve keşke bitmese dediğimiz bir eğitimdi. Banan insan kaynakları yönetimini sevdirdiniz. Teşekkür ediyorum bilal bey...

İrem ERTAN TÜRKCAN
02 Ağustos 2018
5.0

İnsan Kaynaklarına ilgi duyanların, kendini yetiştirmek isteyenlerin katılması gereken bir program.Para kazanma amaçlı yapılanların aksine tamamen ücretsiz ve kendinizi geliştirmeye yönelik. Herkese tavsiye ederim!

Nimet Ceylan
02 Ağustos 2018
5.0

çok anlaşılır ve akıcı bir dersti, bana çok şey kattı.

NURSEN OKYAY
02 Ağustos 2018
4.0

İnsan kaynaklarının kısa ve genel bir özeti gibiydi. Alan hakkında bilgi edinmek için oldukça faydalı:)

Berfin Kadriye Cabuldak
02 Ağustos 2018
5.0

Dersler çok güzel geçiyor, gerçekten başarılı. Dersler farklı argümanlarla da destekleniyor. Tavsiye ediyorum herkese.

Ayşenur Dinç
02 Ağustos 2018
5.0

Çok başarılı ve öğretici bir dersti.Kesinlikle herkesin katılmasını tavsiye ediyorum.

Meryem Büyükçalık
02 Ağustos 2018
5.0

gerçekten anlatım çok güzeldi. videolarla da ders desteklendi ve bu dersin daha da akılda kalıcı olmasını sağladı. herkese teşekkürler. tavsiye niteliğinde bir dersti :)

Melike Şanbayatlı
02 Ağustos 2018
5.0

eğitmenin anlatımı ve dersin işlenişi sırasında izlediğimiz videolar ile etkili iletişimi gayet güzeldi. teşekkürler :)

Büşra Civan
02 Ağustos 2018
5.0

Güzel bir ders oldu , tavsiye ederim. yoğun olarak işlendi. Sorularımızı dikkate alarak ders işlendi. Kalite guzell , zor soruları sormanın da kaliteyi arttığını düşünüyorum :))

Bilal Şentürk
Sercan Ercan
02 Ağustos 2018
5.0

Bilal Bey'in İK konusundaki uzmanlığı ve birikimi ile son derece renkli ve doyurucu geçen bir eğitim. Eğitime emek harcandığı ve katılımcılara kitap dışında da bilgiler kazandırmanın amaçlandığı çok belli. İK konusunda kendini geliştirmeyi hedefleyen herkese öneririm.

Bilal Şentürk
Sevcan Şen
02 Ağustos 2018
4.0

Cok faydali bir program,hocamiza bol bol tesekkurler :)

MELEK ERGİN
02 Ağustos 2018
5.0

özellikle videolu ders örneklemesiyle şahhane akıcı bir ders emeğinize saglık çok eğitici

Bilal Şentürk
Yasemin Gündoğdu
19 Temmuz 2018
5.0

Öğrenciye acımadan haksız ve illegal para alanların aksine canlı destek ve derslerdeki hocaların başarısı bizlere de yansır umarım desteğiniz için çok teşekkürler :))))))))))))))

Haticegül Şanverdi
17 Temmuz 2018
5.0

Eğitimleri nereden izleğim.Bi türlü bulamadım.

Burcu kılıçaslan
22 Haziran 2018
5.0

Peki egitimi nasil izliycegiz

Müberra Çağlayan
10 Haziran 2018
4.0

Aynı eğitmenin birçok eğitimine katıldım. Ama insan kaynakları online eğitim programı hocanın en sevdiği programdır bence. Çok iştahlı anlatıyor ve sanki ilk defa anlatıyormuş gibi. Eminim bu dersi 2. veya 3. kez alan çok kişi vardır. Böylesi online eğitim programlarını bize sunduğu için enstitüye binlerce kez teşekkürler.

Çisem Algül
10 Haziran 2018
5.0

Dolu dolu bir online eğitim... Bilal beyin konuya hakimiyeti çok iyi. Diğer yorumlayanlarında dediği gibi ders öyle güzel akıyor ki soru sorup bölmek bile istemiyor insan. Ayrıca sınav notlandırmasından ziyade ödevlere ağırlık verdiğini söyledi. Bu bile eğitime ne kadar önem verdiğini gösterir.

Bahadır Tekcan
10 Haziran 2018
5.0

Çok sevdiğim bir online eğitim programı. Derse katıldığınızda şunu göreceksiniz: eğitmenin önünde bir slayt var ve eğitmen o kadar keyifli ve detaylı anlatıyorki çoğu zaman bu konuya nereden geldik diyorsunuz. keyifli, anlaşılır ve oldukça etkili bir eğitimdir. sevgiler.

Evrim Akkaş
10 Haziran 2018
5.0

İyi Akşamlar; Eğitimlerin online olması biz çalışanlar için çok avantajlı bir durum yaratıyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Çok çalışma fırsatım olamıyor. Ancak kendimi geliştirebilmem açısından ve iş hayatımda da faydası olacağına inanıyorum. Bir başka eğitimde görüşmek üzere...

Bilal Şentürk
ECENUR KAPTAN
10 Haziran 2018
5.0

Burada akşamları canlı derslere katılıyor eğitmenimize sorular sorabiliyor anında cevap alabiliyoruz deneme sınavlarıyla kendimizi test ediyor ders dökümanlarından faydalanabiliyoruz.Enstitünün verdiği eğitim harika aldığım eğitim bana çok şey öğretti başta enstitüye ve eğitmenimize teşekkür ediyor ve herkesin katılmasını tavsiye ediyorum.

Kübra Aygen Karadayı
10 Haziran 2018
5.0

Bilal hoca gerçekten alanına hakim ve eğitimi eğlenceli bizimle sohbet havasindaydi kisa sürede öğretmek için elinden geleni yaptığı bilgilerini aktarmaya çalıştığı ve emek verdiği hissediliyordu sizlere değerli olduğunuzu hissettiren ve kendini sadece alanı değil blogyazarlığı alanında da geliştirmiş biri.Eğitimden keyif alacağınız ve kısa sürede güzel bilgiler edineceginizi düşünüyorum.

A. YAVUZ ÖZTÜRK
06 Haziran 2018
4.0

Merhaba, Sınavlar da online yapılacak değil mi?

Destek Ekibi

Merhaba, evet internet üzerinden online sınav yapılacaktır.

Bilal Şentürk
Melike TAĞA
04 Haziran 2018
5.0

ben kayıt oldum ama dersler hakkında içerik yok ne zaman yüklenir

Bilal Şentürk
Melike TAĞA
04 Haziran 2018
5.0

ben kayıt oldum ama dersler hakkında içerik yok ne zaman yüklenir

Ceren Ayşın Yakalı
04 Haziran 2018
5.0

Çok istediğim bir sertifika sınav programıydı ama 24 haziran seçim günü ve o gün seçimde görev alacağım için katılamıyorum maalesef neden bir gün öne çekilmiyor ki ?

Destek Ekibi

Merhaba, sınav tarihi 23 Haziran tarihine alınmıştır.

Bilal Şentürk
Elif Yeni
29 Mayıs 2018
5.0

Çok teşekkür ederim benim için çok iyi bir fırsattı özellikle Bilal hocama teşekkürler bizi baya zorladı sınav:)

Kübra Akbaş
29 Mayıs 2018
4.0

İnsan kaynakları eğitimi ücretsiz olması güzel, eğitmenin bol içerikli ve kaynakları bol bir sertifika programı vermesi ayrı güzel. teşekkürler herşey için.

Çiğdem Tel
29 Mayıs 2018
5.0

İyi bir insan kaynakları kursu arıyorsanız doğru yerdesiniz. kesinlikle tavsiye ettiğim bir eğitim.

Ferhat Tosun
28 Mayıs 2018
5.0

Bilal hocamız insan kaynakları yönetimi eğitimi için güzel bir tercih. kendisinden daha önce başka kurumda eğitim almıştım. ama sanki enstitüde çok fazla eğitim veriyor :) bütün eğitimleri yıkmışsınız üstüne :)

Orkun Kuş
28 Mayıs 2018
4.0

Bugün dersimiz bitti ve sertifikamızı aldık. insan kaynakları yönetimi konusunda uzman bir yer olan enstitüye teşekkür ederim.

Bakhtiyar Murtazov
16 Mayıs 2018
5.0

Sertifika sipairşi verildiğinde Azerbaycan kargo yapılmakta mı?

Ahmet Altındiş
16 Mayıs 2018
4.0

Sınavda sorduğu soruların ders notlarıyla hiç ama hiç ilgisi yok. ama canlı eğitim olması güzel.

Emriye Enisoğlu
16 Mayıs 2018
3.0

Açıkçası sınavda sorulan sorular hocanın verdiği ders notlarında yoktu. Ters köşe olduk anlayacağınız.

Zeynep Elbasan
15 Mayıs 2018
5.0

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çok başarılı bir eğitmenden harika bir eğitim. Herkese tavsiye ederim.

Ragıp Ateş
14 Mayıs 2018
5.0

Bu eğitimin sınavına dün girdim ve şimdiye dek aldığım en kaliteli uzaktan eğitim programı... Bilal hoca ik yönetimi konusunda gerçekten harika.

Mehmet Bulut
14 Mayıs 2018
5.0

Kesinlikle çok kaliteli bir uzaktan eğitim programı. Bilal bey eğitimi çok iyi anlatıyor ve anlamadığınız yerlerde geriye dönerek üzerinden geçiyor.

Bora Uludağ
09 Nisan 2018
5.0

Merhaba ben dil işareti engellim burada bilgisayar girmek istiyorum bilgisayar biliyorum.

Bora Uludağ
09 Nisan 2018
5.0

Merhaba ben dil işareti engellim burada bilgisayar girmek istiyorum bilgisayar biliyorum.

Bilal Şentürk
Emin Baysal
02 Nisan 2018
5.0

İnsan kaynakları yönetimi alanında verilen eğitim standart eğitim standartlarının dışına çıkıyor. Özellikle Bilal hocamızın etkili ve katılıma yönelik anlatımıyla keyif verici bir tecrübe oldu benim için.

Tuğba Erez
02 Nisan 2018
5.0

Merhaba, Uzaktan eğitim eğitimlerinin belirli bir saat aralığı var mı? Eğitim ücretini öğrenebilir miyim?

Ferhat Yüce
01 Nisan 2018
5.0

Eğitim genelde ücretsiz sertifika almaya hak kazanınca 60 lira karşılığında sertifikayı sipariş veriyosunuz

Bilal Şentürk
Elif Akbal
28 Mart 2018
5.0

Sınavı kazandıktan sonra sertifika ücreti olucak mı olacaksa ne kadar olucak ?

Bilal Şentürk
Eda Benli
16 Mart 2018
5.0

Ücreti ne kadar acaba diye bir yer

Rabia Ceylan
16 Mart 2018
5.0

Eğitime ilk defa katılacağım. Canlı yayın mı olacak

Tüm Yorumlar