AnasayfaBlogİnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019
İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

İngiltere’de 18.yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve hızla dünya ülkelerine yayılan Sanayi Devrimi ile küçük üretim sistemleri yerini fabrika sistemlerine bırakmıştır.

Sanayi Devrimi sonrasında artan makineleşme insan gücü yönetimi açısından çok önemli olmuştur. 

Örgüt yapısı içinde insan kaynakları yönetimi kapsamında ilk örnek 1800`lü yıllara tesadüf etmekte. İnsan gücü, genel olarak üretim faaliyetlerine katılan işçileri açıklayan bir kavramdır. 

Bu kavram sanayileşmenin ilk dönemlerine ait olup emeğe dayalıdır. Bu dönemde işverenlerin en çok önemsedikleri durum, az kaynak ile daha fazla çıktı elde etmekti.

Ancak bu durum hiçbir zaman uzun süreli olamadı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Var? Çünkü işletmeler arasında olan rekabette en önemli unsur insandır.

Bu durumun farkına varılması ise, 1980`li yıllar gibi yakın bir tarihe dayanıyor. Bu tarihten itibaren de insan kaynakları kavramı kullanılmaya başlanmış. 

İnsan kaynakları yönetimi insan kaynaklarının diğer literatürlerle birlikte nasıl istihdam ve nasıl yönlendirileceği etkinliğine odaklanır. 

Bu çalışmaların bütünü elemanların ihtiyaçlarının beklentilerini ve işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Aynı zamanda da insan mihraklı bir kültür olmalıdır.

Gelişen ve değişen dünyamızda global ticarete yön vermek için uygun tecrübeleri, bakış açıları ve farklı yetenekleri olan insanların iş hayatında elde tutulması, geleceğin rekabet alanında önemli bir yetenektir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İşletmelerde personel devir hızının yükselmesinin sebebi yanlış kişilerin işe alınmasıdır. Bu durum işletmenin mevcut personeli ve aynı zamanda işletme durumuna negatif etkisini gösterir insan kaynakları yönetimi. 

İşten ayrılanların artması maliyetlerin yükselmesini beraberinde getirir. Bu sayede endüstriyel ilişkiler bozulur. İşletmenin zeki veya faal yöneticileri olsa da doğru personeli çalıştıramaması başarısızlıklara zemin yaratır. 

Çalışanları desteklemek işletmenin hedeflerine uyumlu bir rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Böylece işletmenin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda çalışanların memnunluğunu yükseltir.

Başarılı Olmak İçin Odaklanmak Gerek

İnsan kaynakları yönetiminde başarılı olmak için ilk olarak insan kaynakları yönetimine etki eden iç ve dış çevresel unsurları incelemek gerekir.

Bunlardan en önemlisi küreselleşme, siyasal ve iktisadi yapılarda değişiklikler yaratan bir olgulardır. 

Rekabetin günümüzde yoğunluğu sebebiyle işletmeler örgüt yapılarını yeniden yaratmaya başlamışlardır. Bu durum teknoloji çalışma şekillerini ve iş yapılarını da doğrudan değiştirmiştir. 

Çevremizde çalışma hayatına katılan insanların cinsiyetleri, eğitim durumları, yaşam felsefeleri ve değerleri de değişiklik göstermiştir. Temel unsurlardan biri de kuşaklar arası değişikliklerdir. 

Bu gelişmelerin etkisiyle işletmeler idare şekillerini değiştirmişlerdir. Geleneksel örgüt biçiminin yerini daha basık ve daha az katlı örgüt biçimleri almıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İşletmeler sayısal verilerle yöneltildikleri için, her bölümün işletmenin genel sonuçlarına ne kadar etki ettiğini rakamsal olarak ölçebilmesi ve kanıtlayabilmesi gerekiyor. 

Bu kıyaslama insan kaynakları yönetiminin fonksiyon performansını ölçerken diğer yandan da insan kaynakları uygulamalarını başka işletmelerin insan kaynakları uygulamalarıyla karıştırır.

Kıyaslamanın temel mantığı da yanlış olduğunu bilmediğiniz bir şeyleri düzeltemezsiniz olayıdır.

İnsan kaynakları konusu ile ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü online eğitimler dahilinde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi vermektedir.

insan kaynakları yönetimi insan kaynakları insan kaynaklarının tarihsel gelişimi ik'nın tarihsel gelişimi insan ve yönetiminin tarihsel gelişimi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölümler

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

18 Kasım 2020
İnsan Kaynakları Fonksiyonları
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

24 Ağustos 2021
İnsan kaynakları görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? İşe alım, oryantasyon eğitimi, çalışan motivasyonu ve mesleki gelişimi, işten ayrılma süreçleri ik sorumluluğundadır.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Görev Yetki ve Sorumlulukları

16 Ağustos 2021