AnasayfaBlogİnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

30 Mayıs 2019
İnsanların resmini tutan bir elin yakın çekimi. Ön plandaki adam gri bir takım elbise giymiş ve gözlük takmış, kollarını kavuşturmuş. Solunda gözlüklü bir kadın resmi çenesine doğru tutmaktadır. Onların arkasında ise kravatlı ve gözlüklü bir başka adam kollarını kavuşturmuş. Resmin alt yarısında, arka planda koyu renkli bir kumaş görülüyor. Odak el ve resim üzerindedir, insanların detayları hafifçe bulanıktır. El, kararlılık duygusuyla resmi sıkıca kavrıyor.
KonuAçıklamaÖnem/ Etkisi
Sanayi Devrimi18. yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve dünya çapında yayılan bir dönem.Küçük üretim sistemleri yerini fabrika sistemlerine bırakmıştır.
İnsan Gücü Yönetimiİşçi ve emek kavramlarının önem kazandığı dönem.Bu dönemde işverenlerin önem verdiği asıl unsur oldu.
İnsan Kaynakları YönetimiÇalışanların işe alımı, istihdamı ve yönlendirilmesinde odak noktasıdır.1980'li yıllardan itibaren önemi kavranmıştır.
İK Yönetiminin ÖnemiYanlış kişilerin işe alınması sonucu personel devir hızının yükselmesi işletmeyi olumsuz etkiler.Çalışanları desteklemek işletmenin başarısını arttırır.
Başarılı Olmak İçin OdaklanmaÜstün performans için İK'nın etkileyen iç ve dış çevresel faktörleri değerlendirmesi gerekmektedir.Organizasyonların küreselleşme, politik ve ekonomik yeniliklerle başa çıkabilmelerini sağlar.
Çalışma Hayatına Katılan İnsanların DeğişkenliğiÇeşitli cinsiyet, eğitim seviyesi, yaşam felsefesi ve değerlere sahip insanların iş hayatına katılması.İş gücü çeşitliliği, işletmenin geniş bir perspektif kazanmasını sağlar.
Örgüt Biçimlerinde DeğişiklikRekabet ve teknolojik yenilikler, işletmelerin örgüt yapılarını değiştirmesine neden olmuştur.Bu durum daha az katmanlı ve esnek örgüt yapılarını getirmiştir.
İnsan Kaynakları Yönetiminin Sonuçlarının DeğerlendirilmesiHer bölümün başarı düzeyini ölçmek ve kanıtlama gereği.Rakamlarla yöneltildiğimiz için, sonuçları açık bir şekilde ölçebilmeli ve kanıtlayabilmeliyiz.
Kıyaslamaİnsan kaynakları uygulamalarının performansını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmakDoğruları ve yanlışları belirlememize ve düzeltme yapmamıza yardımcı olur.
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimiİstanbul İşletme Enstitüsü tarafından sağlanan online eğitim.İnsan kaynakları konusunda bilgi ve beceri seviyesini arttırır.

İngiltere’de 18.yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve hızla dünya ülkelerine yayılan Sanayi Devrimi ile küçük üretim sistemleri yerini fabrika sistemlerine bırakmıştır.

Sanayi Devrimi sonrasında artan makineleşme insan gücü yönetimi açısından çok önemli olmuştur. 

Örgüt yapısı içinde insan kaynakları yönetimi kapsamında ilk örnek 1800`lü yıllara tesadüf etmekte. İnsan gücü, genel olarak üretim faaliyetlerine katılan işçileri açıklayan bir kavramdır. 

Bu kavram sanayileşmenin ilk dönemlerine ait olup emeğe dayalıdır. Bu dönemde işverenlerin en çok önemsedikleri durum, az kaynak ile daha fazla çıktı elde etmekti.

Ancak bu durum hiçbir zaman uzun süreli olamadı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Var? Çünkü işletmeler arasında olan rekabette en önemli unsur insandır.

Bu durumun farkına varılması ise, 1980`li yıllar gibi yakın bir tarihe dayanıyor. Bu tarihten itibaren de insan kaynakları kavramı kullanılmaya başlanmış. 

İnsan kaynakları yönetimi insan kaynaklarının diğer literatürlerle birlikte nasıl istihdam ve nasıl yönlendirileceği etkinliğine odaklanır. 

Bu çalışmaların bütünü elemanların ihtiyaçlarının beklentilerini ve işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Aynı zamanda da insan mihraklı bir kültür olmalıdır.

Gelişen ve değişen dünyamızda global ticarete yön vermek için uygun tecrübeleri, bakış açıları ve farklı yetenekleri olan insanların iş hayatında elde tutulması, geleceğin rekabet alanında önemli bir yetenektir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İşletmelerde personel devir hızının yükselmesinin sebebi yanlış kişilerin işe alınmasıdır. Bu durum işletmenin mevcut personeli ve aynı zamanda işletme durumuna negatif etkisini gösterir insan kaynakları yönetimi. 

İşten ayrılanların artması maliyetlerin yükselmesini beraberinde getirir. Bu sayede endüstriyel ilişkiler bozulur. İşletmenin zeki veya faal yöneticileri olsa da doğru personeli çalıştıramaması başarısızlıklara zemin yaratır. 

Çalışanları desteklemek işletmenin hedeflerine uyumlu bir rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Böylece işletmenin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda çalışanların memnunluğunu yükseltir.

Başarılı Olmak İçin Odaklanmak Gerek

İnsan kaynakları yönetiminde başarılı olmak için ilk olarak insan kaynakları yönetimine etki eden iç ve dış çevresel unsurları incelemek gerekir.

Bunlardan en önemlisi küreselleşme, siyasal ve iktisadi yapılarda değişiklikler yaratan bir olgulardır. 

Rekabetin günümüzde yoğunluğu sebebiyle işletmeler örgüt yapılarını yeniden yaratmaya başlamışlardır. Bu durum teknoloji çalışma şekillerini ve iş yapılarını da doğrudan değiştirmiştir. 

Çevremizde çalışma hayatına katılan insanların cinsiyetleri, eğitim durumları, yaşam felsefeleri ve değerleri de değişiklik göstermiştir. Temel unsurlardan biri de kuşaklar arası değişikliklerdir. 

Bu gelişmelerin etkisiyle işletmeler idare şekillerini değiştirmişlerdir. Geleneksel örgüt biçiminin yerini daha basık ve daha az katlı örgüt biçimleri almıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İşletmeler sayısal verilerle yöneltildikleri için, her bölümün işletmenin genel sonuçlarına ne kadar etki ettiğini rakamsal olarak ölçebilmesi ve kanıtlayabilmesi gerekiyor. 

Bu kıyaslama insan kaynakları yönetiminin fonksiyon performansını ölçerken diğer yandan da insan kaynakları uygulamalarını başka işletmelerin insan kaynakları uygulamalarıyla karıştırır.

Kıyaslamanın temel mantığı da yanlış olduğunu bilmediğiniz bir şeyleri düzeltemezsiniz olayıdır.

İnsan kaynakları konusu ile ilgili İstanbul İşletme Enstitüsü online eğitimler dahilinde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi vermektedir.

Sanayi Devrimi, 18 yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve dünya çapında yayılan bir dönem, Küçük üretim sistemleri yerini fabrika sistemlerine bırakmıştır, İnsan Gücü Yönetimi, İşçi ve emek kavramlarının önem kazandığı dönem, Bu dönemde işverenlerin önem verdiği asıl unsur oldu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışanların işe alımı, istihdamı ve yönlendirilmesinde odak noktasıdır, 1980'li yıllardan itibaren önemi kavranmıştır, İK Yönetiminin Önemi, Yanlış kişilerin işe alınması sonucu personel devir hızının yükselmesi işletmeyi olumsuz etkiler, Çalışanları desteklemek işletmenin başarısını arttırır, Başarılı Olmak İçin Odaklanma, Üstün performans için İK'nın etkileyen iç ve dış çevresel faktörleri değerlendirmesi gerekmektedir, Organizasyonların küreselleşme, politik ve ekonomik yeniliklerle başa çıkabilmelerini sağlar, Çalışma Hayatına Katılan İnsanların Değişkenliği, Çeşitli cinsiyet, eğitim seviyesi, yaşam felsefesi ve değerlere sahip insanların iş hayatına katılması, İş gücü çeşitliliği, işletmenin geniş bir perspektif kazanmasını sağlar, Örgüt Biçimlerinde Değişiklik, Rekabet ve teknolojik yenilikler, işletmelerin örgüt yapılarını değiştirmesine neden olmuştur, Bu durum daha az katmanlı ve esnek örgüt yapılarını getirmiştir, İnsan Kaynakları Yönetiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Her bölümün başarı düzeyini ölçmek ve kanıtlama gereği, Rakamlarla yöneltildiğimiz için, sonuçları açık bir şekilde ölçebilmeli ve kanıtlayabilmeliyiz, Kıyaslama, İnsan kaynakları uygulamalarının performansını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak, Doğruları ve yanlışları belirlememize ve düzeltme yapmamıza yardımcı olur, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından sağlanan online eğitim, İnsan kaynakları konusunda bilgi ve beceri seviyesini arttırır
insan kaynakları yönetimi insan kaynakları insan kaynaklarının tarihsel gelişimi ik'nın tarihsel gelişimi insan ve yönetiminin tarihsel gelişimi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.