AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları

02 Aralık 2019
İnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları

İşletmeler, şirketler bir mal ya da hizmeti üretebilmek ve pazarlayabilmek için çeşitli birimlerden oluşur. Bununla birlikte, yapının organizasyonu için de gerekli olan bu birimlerin her biri kendi içinde öneme sahiptir. Bu birimlerden biri de insan kaynakları departmanıdır. İnsan kaynakları bölümü, diğer bütün birimleri ilgilendiren bir bölümdür. Nasıl mı? 

İnsan kaynakları bölümü herhangi bir organizasyonun önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi, daha esnek bir anlayış geliştirmek ve iş ilişkisinin boyutlarını keşfetme bağlamında önemli role sahiptir. Diğer bölümlerdeki personellerin alımı, organizasyonu insan kaynakları departmanı ile sağlanır. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları, hem şirket ya da kurum için çalışan bireyleri hem de çalışan bireylerle ilgili kaynakları yönetme sorumluluğuna sahip olan departmanı tanımlama amacıyla kullanılır. İnsan kaynakları yönetimi ise bir kurumdaki çalışanların yönetimini ve gelişimini tanımlamak için kullanılan modern bir terimi ifade eder. Öte yandan, personel ya da yetenek yönetimi olarak da adlandırılabilir. 

İnsan kaynakları yönetimi iş imkanları, işletmeler olduğu müddetçe her zaman geniş bir yelpazeye sahip olacaktır. İnsan kaynakları iş imkanları hakkında detaylara geçmeden önce insan kaynakları yönetimi işlevleri neler? Neden önemlidir? gibi soruların yanıtlarını bularak insan kaynakları yönetimi hakkında daha iyi bilgi sahibi olalım.

İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Neler?

İnsan kaynakları yönetimi; iş gücü planlaması, organize etme, yönetme, kontrol sağlama gibi yönetim işlevlerini içermektedir. Nitelikli insan kaynağının sağlanmasını, geliştirilmesini ve kontrolünü içerir. Bireysel, örgütsel ve sosyal hedeflere ulaşmak için destek olur. İnsan kaynakları yönetimi, multidisipliner yani çok yönlü bir alandır. Yönetim, iletişim, psikoloji, kriz yönetimi, ekonomi, sosyoloji gibi alanları kapsar. Takım ruhunun kazanılmasına ve takım ruhunun uygulanmasını içerir. Bu süreç, daimidir. 

İnsan kaynakları yönetimi, yalnızca insan aklını yönetmek ve en iyi biçimde kullanmakla sınırlı değildir. Öte yandan çalışanların gerek fiziksel gerekse duygusal yönlerini de yönetmeye odaklanmaktadır. Buna bağlı olarak da insan kaynakları yönetiminin kapsamı her geçen gün genişlemektedir. İnsan Kaynakları planlaması, işe alım, içten çıkarma, çalışanlar için eğitim ve geliştirme, bordro yönetimi, ödüller ve cezalar, endüstri ilişkileri, şikayet yönetimi, yasal prosedürler ile ilgilidir, ancak bunlarla da sınırlı değildir. İK yönetimi, iş yerindeki ilişkileri yönetmek ve kurumsal hedeflerle bireysel hedefler arasında bir denge kurmaktan da sorumludur.

Neden İnsan Kaynakları Yönetimi olarak adlandırıyoruz?

 • İnsan: Bir kurumdaki kalifiye iş gücünü ifade etmektedir.

 • Kaynak: Kaynakların sınırlı kullanımını ve azlığını ifade etmektedir.

 • Yönetim: Kurumun amaçlarına, hedeflerine ulaşmak için sınırlı ve az bulunabilen kaynağın en iyi biçimde nasıl kullanılacağını ifade eder.

İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi

Her ürünün ya da hizmetin üretilmesinin ardında insan aklı, çaba ve çalışma saatleri vardır. İnsanoğlunun yardımı olmadan hiçbir ürün veya hizmet üretilemez. İnsan, bir şey yapmak veya bir şeyler inşa etmek ve meydana getirmek için temel kaynaktır.  Her kurumun isteği, şirketlerini yetkin ve en iyi hale getirmek için yetenekli ve farkındalık sahibi olan bireyler ile çalışmaktır. İnsan kaynakları yönetimi, gereken niteliklere sahip bu bireyleri kuruma kazandırmada öneme sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi adeta “yetenek avcısı” olarak da tanımlanabilir. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanlar ve yönetim arasındaki problemleri çözmede yardımcı olur. Çalışma fırsatlarından eşit yararlanma fırsatı yaratması gerekir. Günümüzde sık sık rastlanan iş yerindeki problemler üzerine, yöneticilere önerilerde bulunurlar. İş sürecinde gerekli olan düzenlemeleri yapar. Çalışanlar ile alakalı disiplin prosedürlerini belirler ve uygular.

İnsan Kaynakları Yönetimi Amaçları Neler?

İnsan kaynakları yönetimi amaçları çeşitli ve geniş kapsamlıdır. İnsan kaynakları yönetimi, insanı kurumun en önemli varlığı olarak görür. Çünkü üretimin de hizmetin de temelinde insan vardır. İnsan kaynakları, insan kaynağını sistematik bir şekilde yönetmenin nicel, hesaplamalı ve stratejik yönlerini vurgular. Ayrıca, organizasyondaki insanlar arasındaki iletişimi, motivasyonu ve liderliği de yönetir. İnsan kaynakları bölümü, hiç şüphesiz bir kurum içerisindeki en kilit kaynaklardandır. Yönetimi hem kolay hem de zordur.

İnsan kaynakları yönetimi, çeşitli politikaların, prosedürlerin ve programların etkili bir biçimde tasarlanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Her şey bilgi, beceri, yaratıcılık, yetenek, yetenek geliştirme, yönetme ve bunları en uygun şekilde kullanma ile ilgilidir. İnsan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarını ve iş hedeflerini hizalamak, organizasyon süreçlerini yüksek tutmak için çalışanları dinlemek ve iletişimde bulunmak, değişimleri ve dönüşümleri yönetmek, işe alım ve işten çıkarma, iş yasalarını ve etiği anlayarak işe entegre etme gibi fonksiyonları içerir.

İnsan kaynakları yönetimini 4 kategoriye ayırabiliriz:

 • Toplumsal amaçlar: Şirketin ve çalışanlarının etik ve sosyal ihtiyaçlarına ya da zorluklarına cevap veren önlemler. Bu, fırsat eşitliği ve aynı işlere eşit ücret uygulama gibi yasal konuları içerir.

 • Organizasyonel amaçlar: Organizasyonun verimliliği sağlamaya yönelik eylemleri içerir. Eğitim vermeyi, belirli bir görev için doğru miktarda çalışanı işe almayı ya da yüksek çalışan tutma oranlarını sürdürmeyi içerir.

 • İşlevsel amaçlar: İnsan kaynaklarının kurum içerisinde bir bütün şeklinde doğru bir biçimde çalışmasıdır. İnsan kaynaklarının tam potansiyele ulaşmasını da içerir.

 • Kişisel amaçlar: Kurum içerisindeki her çalışanın bireysel hedeflerini destekleme amacıyla kullanılan kaynaklardır. Çalışan memnuniyetini sağlamanın yanı sıra eğitim ve kariyer gelişimi gibi fırsatlar sunmayı da içermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları Neler?

Kurumlar içerisinde insan kaynakları yönetimi, işlerin ve işleyişin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi, kurum ve şirket içerisinde daha esnek bir anlayış geliştirmek için katkı sağlar. Öte yandan iş ilişkisinin boyutlarını keşfetmek anlamında da yardımcı olmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi genel manada, kurum çalışanlarının etkin bir biçimde yönetilmesini amaçlayan bir dizi görevleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İK yönetimi uzmanları; tazminat, sosyal haklar, eğitim ve gelişim, personel, stratejik İK yönetimi ve diğer fonksiyonları içeren bir kuruluştaki insanların yönetim işini denetler. 

İnsan kaynakları yönetimi, kurumlar olduğu sürece hiçbir zaman son bulmayacak nadir mesleklerdendir. İnsan kaynakları, bir organizasyonun üst yönetim ekibinin en kilit bileşenidir denebilir. İnsan kaynakları departmanı, mülakat yapmak, çalışan ilişkilerini yönetmek, kariyer gelişimi tavsiyesi vermek ve yöneticiler ile performans, verimlilik beklentileri ile işe alım konusunda yardımcı olmak görevleri ile bilinir. Ancak bugün, insan kaynakları mesleğinin iş dünyasında daha büyük ve etkin bir rolü bulunmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi iş imkanları, geniş alternatiflere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi sayesinde bu alanda nitelikli bir insan kaynakları sorumlusu olabileceksiniz. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi alan bireyler aşağıda sıraladığım alan ve pozisyonlarda iş başvurularında bulunabilmekte ve iş imkanına sahip olmaktadır:

 • İnsan kaynakları bölümleri

 • İşe alım departmanları

 • İnsan kaynakları alanında danışmanlık veren şirketler

 • Özel istihdam büroları

 • Bordroloma ve özlük işleri bölümleri

 • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili bölümleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Neden Gerekli?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi sayesinde bu departmanda uzmanlık kazanabilir, aranan kişi olabilirsiniz. Personel seçiminde en önemli role sahip İK bölümleri, kurumsal firmalar için son derece gereklilik arz eder. Bu durumdan yola çıkarak da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu alana dair ilgi ve ihtiyaca dayalı talep daima canlı kalacaktır. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimini Nereden Alabilirim?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi alarak bu alanda hayal ettiğiniz, çalışmak istediğiniz pozisyonda çalışabilirsiniz. İnsan kaynakları yönetimi eğitimini Enstitü sayfasından alabilirsiniz. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikasını Nasıl Alabilirim?

İnsan kaynakları yönetimi sertifikası alabilmek aldığınız online eğitimin ardından online bir sınav uygulanır. Uygulanan pratik sınavın ardından başarılı olmanız durumunda özel ve resmi kurumlarda geçerli sertifika almaya hak kazanırsınız.

insan kaynakları insan kaynakları yönetimi insan kaynakları yönetimi eğitimi iş imkanları
Merve Nur Cengiz
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.