AnasayfaBlogÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Bölümler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

09 Mayıs 2020
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ya da diğer adıyla ÇEKO, iş yaşamını birçok bilim alanı üzerinden ele alan bir disiplindir. Aynı zamanda iş yaşamı üzerinde gelişmeler yapılmasını amaçlayan akademik bir disiplindir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri yani ÇEKO, sosyoloji bölümü, hukuk bölümü, ekonomi bölümü ve insan kaynakları yönetimi bölümü başta olmak üzere birçok bilim alanı ile ortak çalışarak iş yaşamını konu alır. Sosyal koruma, işsizlik, çalışma barışı, verimlilik, sendikalaşma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuların hepsi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri disiplinini inceleme konusudur.

Üretim sürecinde yer alan bireyin, bir meta olmadığını, bireyin onuruna yakışır bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri disiplinin en büyük amacıdır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri disiplini iktisat ve işletme ağırlıklı bir eğitimle birlikte, insanın toplumsal yaşamına çalışma koşuluna ilişkin konuları farklı açılardan ele alan bir disiplindir. Günümüzde en çok tercih edilen akademik disiplinler arasında yer alır. Aynı zamanda çalışma ilişkileri ve endüstri ilişkileri yani ÇEKO, yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu hizmetler ile adından oldukça söz ettirmeyi başarmıştır.

Çalışma ilişkileri ve endüstri ilişkileri, iş piyasasındaki ilişkileri araştırma ve analizler yapma amacı da taşır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri hakkında bir giriş yaptıktan sonra çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, üniversite tercih zamanlarında en çok araştırılan ve tercih edilen bölümlerin başında gelmektedir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü ders çeşitliliği ile ön plana çıkan bir bölümdür. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, çalışma hayatını sosyal politika, psikoloji, sosyoloji, çalışma ekonomisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, yönetim vb. ışığında inceleyen ve bu doğrultuda eğitim veren bir bölümdür.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, Sanayi Devrimi sonrası toplumdaki geniş kesimlerin çalışma yaşamına katılması ve refah seviyesinin artması toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine ve sosyal politikalara yönlenmesi sayesinde önem kazanmıştır. Küreselleşme çağında hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile bu bölümün önemi daha da artmıştır. Bu durumun ciddiyet ve önem kazanması da çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü alanında akademik ilginin oluşmasını sağlamıştır. Akademik ilginin artmasıyla beraber çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü çalışmalarını sosyal sorunlar, hizmetler, işçi ve işveren arasındaki çalışma ilişkilerine yoğunlaştırmıştır.

Çalışma ilişkileri ve endüstri ilişkileri bölümü yani ÇEKO, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, hukuk disiplinlerinin çalışma ilişkilerini, insan kaynakları yönetimi, sendikacılık ve toplu pazarlık, sosyal politika ve gelirler politikası alanındaki etkileri incelemektedir. Bu bölümdeki eğitim ve araştırmalar insan emeğine dayanmaktadır. Kısaca çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü yani ÇEKO, ekonomik faaliyetlerin git gide karmaşıklaştığı günümüzde çalışma ilişkilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyen bir bölümdür. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunu kişiler “Çalışma Ekonomisti” unvanı alır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları nelerdir onları öğrenelim.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörde oldukça fazladır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında en çok tercih edileni insan kaynakları yönetiminde çalışmaktır. Çeşitli kuruluşlara danışmanlık yapmak da çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bankacılık ve finans kuruluşlarında çalışma olanakları da çalışma ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında bulunur. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında denetleme firmalarında çalışmak da sayılabilir.

Sendikalarla içli dışlı olmaları ve o alanda eğitim görmelerinden dolayı sendikalarda da çalışabilirler. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında iş geliştirme uzmanı olarak çalışmak da yer alır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında özel sektörün yanı sıra kamu sektörü de bulunur. Kamu sektöründe çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklarda çalışma imkanı vardır.

Bakanlıkların yanı sıra çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları arasında tüm resmi kuruluşlarda müfettiş, uzman personel, uzman yardımcılığı ve memur olarak iş bulabilir Bunların yanı sıra kaymakamlık, idari hakimlik, denetçilik, vergi müfettişliği, sosyal güvenlik uzmanlığı gibi geniş bir alanda iş bulma imkanına sahiptirler. Yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer de yaparak çalışabilirler. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları ne iş yapar onları öğrenelim.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları, iş hayatındaki küresel değişimlerin birbirinden farklı alanlar üzerinden değerlendirilmesi işini yaparlar. İş yaşamındaki gelişimlerden elde edilen verilerin analiz edilip birbirinden farklı durumlara karşı tedbirlerin alınmasını gerektiren uygulamalar yapmak da çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işidir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları, iş yaşamında farklı eklentilerle kazanç sağlamak için farklı çalışmalar gerçekleştirmesi de bir diğer önemli işleridir.

Sosyal güvenlik sistemleri hakkında işveren ve işçileri aydınlatacak bilgiler vermek çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işleri arasındadır. İçinde bulundukları iş piyasası hakkında bilgi toplamak ve bu doğrultuda kararlar almak da çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işleri arasındadır. Farklı alanlarda iş bulma ve iş geliştirme süreçleri hakkında ilgilileri bilgilendirmek de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işlerindendir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işleri arasında toplu sözleşmeler ve sendikacılık konusunda inceleme yapmak ve ilgilileri bilgilendirmek yer alır.

İnsan kaynakları alanında birey özlük işleri ile ilgilenmek çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işlerindendir. İnsan sermayesinin gittikçe ön plana çıkan rolü hakkında gerekli çalışmaları yapmak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işleri arasında yer alır. İşveren ve işçi arasındaki ilişkiyi korumaya çalışmak ve bunun yönetimini sağlamak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları işleri arasında yer alır. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları ne iş yaptığını öğrendikten sonra çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Hukukun Temel Kavramları

 • İktisada Giriş

 • Genel İşletme

 • Genel Muhasebe

 • Davranış Bilimleri

 • Sosyoloji

 • Psikoloji

 • Borçlar Hukuku

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Sosyal Politika

 • Çalışma Ekonomisi

 • Kamu Maliyesi

 • Mikro İktisat

 • Makro İktisat

 • İdare Hukuku

 • İstihdam ve İşsizlik

 • Çalışma Sosyolojisi

 • Türk Anayasa Hukuku

 • Sendikacılık

 • Örgütsel Davranış

 • Endüstri İlişkileri

 • İstatistik

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Sosyal Güvenlik

 • Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

 • Ticaret Hukuku

 • Türk Vergi Hukuku

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Yukarıda verilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

2020 yılında YKS (TYT-AYT) girecek olan arkadaşlarımız için çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü taban puanları ve sıralama aşağıda liste olarak verilmiştir. Ülkemizde çoğu üniversitede ÇEKO olduğu için en iyi üniversitelere girmeye çalışmalısınız. ÇEKO alanında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü taban puanları ve sıralama şunlardır;

 • Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 316,04272 (puan) 178934 (sıralama)

 • İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 292,82209 (puan) 265713 (sıralama)

 • Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 295,51947 (puan)  253947 (sıralama)

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 274,29287 (puan) 363485 (sıralama)

Amacınız bu üniversiteleri kazanmak yönünde olursa birey olarak çok iyi kazanımlar elde edebilirsiniz. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri taban puanları ve sıralama açıkladıktan sonra ÇEKO, açık öğretim fakültesinde de okunabileceğini belirtmek isterim. Vakıf üniversitelerinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü taban puanları ve sıralama hakkında da bilgi vermek istedim. Ancak ülkemizde vakıf üniversitelerinde ÇEKO bulunmamaktadır. Sizde tercih yaparken YÖK’ün sitesinden devlet üniversitelerinde yer alan çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi alarak tercih yapabilirsiniz.

çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü iş imkanları çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü taban puanları ve sıralama
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.