AnasayfaBlogAlgı Yönetimi Nedir?
Nedir?

Algı Yönetimi Nedir?

04 Aralık 2019
Bir elin yakın çekim görüntüsü, parmağıyla küçük kırmızı bir bloğu işaret ederek domino etkisini durdururken görülüyor. Parmak taba renkli ahşap bir arka planla çevrelenmiştir. Parmak çerçevenin ortasına yerleştirilmiş ve ön plandaki kırmızı blok tarafından vurgulanmıştır. Elin yoğun odağı arka plandaki silik bulanıklıkla vurgulanıyor. Parmaklar domino etkisini bozarak küçük bloğu itme sürecindedir. Kırmızı blok görüntünün odak noktasıdır, el ise domino etkisinin devam etmesini engelleyen bir bariyer görevi görür.
KonuTanımİlgili Bilgiler
AlgıDuyularımız tarafından alınan bilgilerin işlenerek anlamlı bir bütün haline gelmesini sağlayan beceriMevcut bir durum hakkındaki duygu ve düşünceleri belirler.
Algı YönetimiMevcut bir düşüncenin insanlara kabul ettirilmesi metoduReklam ve halkla ilişkiler şirketleri tarafından yoğun şekilde kullanılan bir yöntem.
Algı Yönetimi Amacıİnsanların, toplulukların ya da devletlerin algılarını yönlendirmekKitlelerin duyularını değiştirmek ya da var olan durumu farklı göstermek temel amaç.
DuymaTitreşimleri tanımlayarak sesleri duyma ve algılama yeteneğiAlgı türlerinden biri.
KonuşmaDilin seslerini anlayarak yorumlama becerisiAlgı türlerinden biri.
DokunmaNesneleri yüzlerine ya da yüzey desenlerine dokunarak tanımlamaAlgı türlerinden biri.
TatmaLezzet tomurcukları aracılığıyla yiyeceklerin tadını ve lezzetini alma yeteneğiAlgı türlerinden biri.
Düzenleme SüreciAlgılanan verileri anlamlandırmak için düzenleme işlemiAlgısal süreçler arasında.
Kabul Etme SüreciTüm bilgilerin toplandığı ve duyu organları aracılığıyla alındığı ilk aşamaAlgısal süreçler arasında.
Yorumlama SüreciAlgıladığımız ve düzenlediğimiz bilgilere bir anlam verilen süreçAlgısal süreçler arasında.

Algı yönetimi günlük yaşamın ta kendisidir. Algının ne olduğunu anlayabilirsek, algı yönetimini daha iyi kavrayabiliriz. Algı, duyularımız tarafından alınan bilgilerin elde edilmesini sağlayan, bilgileri işleyip anlamlı bir bütün haline gelmesini sağlayan bir beceridir. Algı, aldığımız uyaranlara ve o varlıkla ilgili sahip olduğumuz duygu ve düşüncelere dayanarak belirli bir kişi, durum, olay ya da bununla ilgili herhangi bir şey hakkında nasıl düşündüğümüzdür. 

Algı, etrafımızdaki dünya hakkındaki duyusal yolla edindiğimiz deneyimimizdir. bu uyaranlara yanıt olarak hem çevresel uyaranları hem de eylemleri tanımayı içerir. algısal süreç boyunca, yaşamımız için kritik öneme sahip olan çevrenin özellikleri ve unsurları hakkında bilgi ediniriz. algı yalnızca çevremizdeki dünya deneyimimizi yaratmaz; çevremiz içinde hareket etmemizi de sağlar. algı nedir? İmaj ve algı yönetimi neden önemli?

Algı Nedir?

Algı yönetiminin daha iyi ve açık anlaşılması için algının ne olduğunu anlamamız gerek. 

Algı, 6 türe ayrılabilir:

Duyma: Titreşimleri tanımlayarak sesleri duyma ve algılama yeteneği.

Konuşma: Dilin seslerini anlayarak yorumlama becerisi.

Dokunma: Nesneleri, yüzeyine ve yüzeyindeki desenlerle dokunarak tanımlama.

Tatma: Lezzet tomurcukları olarak bilinen duyu organlarıyla tadarak besinlerin tadını ve lezzetini alma yeteneği.

Diğer duyular: Denge, hızlanma, ağrı, zaman, boğazda ve akciğerlerde hissedilen duyum vb.

Sosyal dünya: İnsanların sosyal dünyadaki diğer bireyleri ve grupları anlamalarını sağlar. Örneğin, Emel bir restorana gidiyor ve sağlanan hizmetten memnun kalıyor. Bu yüzden orayı iyi bir yer olarak ve orada vakit geçirmeyi iyi algılayacak. Bu sayede arkadaşlarına da o restoranı önerecektir. Emel'in restoran hakkındaki algısı iyidir.

Algısal Süreç

Algısal süreç, geçirdiğimiz algı süreçlerini ifade eder. Algısal süreçler nelerdir?

  • Kabul etme

  • Seçme

  • Düzenleme

  • Yorumlama

Kabul etme süreci: Algılama sürecinde yaşanan ilk ve aynı zamanda en önemli aşamayı ifade eder. Bir kişinin tüm bilgileri topladığı ve bu bilgileri duyu organları aracılığıyla aldığı ilk aşamadır.

Seçme süreci: Seçme, algısal süreçteki ikinci aşamadır. Kişi burada verileri rastgele almaz. Bilgileri ve verileri kendi ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda seçme eğilimindedir. Veri seçiminde çeşitli iç ve dış faktörler etkili olmaktadır.

İç faktörler: Bir bireyin iç algısını etkileyen faktörlerdir. Psikolojik gereksinimler, öğrenme, geçmiş, deneyimler, kendini kabul etme ve ilgidir.

Dış faktörler: Bir bireyin dış algısını etkileyen faktörlerdir. Yoğunluk, boyut, zıtlık, hareket, tekrarlama, aşinalık ve yeniliktir.

Düzenleme süreci: Eylemleri ve işleri düzenli tutmak, senkronize çalışmak ve organize etmektir. Alınan ve algılanan verileri anlamlandırmak için onları düzenlemek son derece önemlidir. 

Yorumlama süreci: Son olarak, gereksinim ya da ilgiye bağlı olarak belirli bir nesne hakkında düşünce oluşturmak anlamına gelen yorumlama sürecine sahibiz. Yorumlama, algıladığımız ve düzenlediğimiz bilgilerin nihayetinde kategorize edilebilecek bir şeye dönüştürerek bir anlam verdiği anlamına gelir. 

Algı Yönetimi Nedir?

Algıyı irdeleyip daha iyi kavradığımıza göre algı yönetimi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Algı yönetimi, ilk olarak Amerikan ordusu tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Algı yönetimi, mevcut bir düşüncenin insanlara kabul ettirilmesidir. Bu düşünceler bilinçli olabildiği gibi bilinç altına da empoze edilecek biçimde yönetilebilir. 

Algı yönetimi, manipülasyonlara sebebiyet verebileceği gibi, insanları bilinçsizce de yönlendirebilir. Algı yönetimi, olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. İnsanların algılarını yönetmek için reklam ve halkla ilişkiler şirketlerinin var gücüyle çalıştığını biliyoruz. Üstelik bunun için de yüksek miktarlarda paralar harcanıyor.

İlgili Eğitim: İmaj ve Algı Yönetimi Eğitimi

Algı Yönetimi Amacı Nedir?

Algı yönetimi, tüm alanlarda kullanılır. Sıradan bir işletmeden, büyük devletlere kadar her alanda yaygındır. Toplumlar yeni ortamlara, yeni kanunlara, farklı yöntemlerle alıştırılır. Firmalar, markalar ürünleri hakkında insanları etkilemeye ve ürün ya da hizmetlerini pazarlamaya çalışır. Algı yönetiminin amacı; insanların, devlet ve toplulukların algılarını belli bir yöne kanalize etmektir. Amaç, eldeki bilgi ve duygular vasıtasıyla kitlelerin duyularını ya değiştirmek ya da var olan durumu olduğundan farklı göstermektir. Kısacası, insanların zihnini yönetmek, çoğu zaman da manipüle etmektir. 

Algı yönetiminin amaçlarından biri de marka, firma ya da bireysel anlamda itibar veya geçerlilik meydana getirmek ve bunu korumak için kamuoyu desteği sağlayarak devamlılığını sağlamak. Hedef kitlenin davranışlarını istenilen şekilde etkilemek, onların davranışlarını yönlendirmek de bir diğer amaçtır. Öte yandan kişisel algı yönetimi de bireysel hayatımız için önemlidir.

İmaj ve Algı Yönetimi Nedir?

Gerek iş hayatımızda gerekse özel yaşamımızda başarı elde etmenin yolu kendimizi nasıl gördüğümüz ile ilgilidir. Kendimize olan güvenimiz, dışarıdan görünümümüzü de etkiler. Özgüvenli bireyler dışardan bakınca da dik duran ve kendinden emin bir tavır sergiler. Bu da bizim hakkımızda dış dünyaya birtakım mesajlar verir. İmaj, kim olduğumuzu ve başkalarına neler sunabileceğimizi dürüst ve samimi bir şekilde ifade etmemize yardımcı olacak yararlı bir araçtır. İş yaşamında etkili iletişimler kurabilmek ve başarılı sonuçlar alabilmek için başkaları üzerinde bıraktığımız izlenim önemlidir.

İmaj ve algı yönetimi, insanların bizi nasıl algıladığını ve dolayısı ile bize nasıl tepki verdiklerini değerlendirir. İlk izlenimler ve ilerleyen süreçler yaşanan iletişim ve ilişkide bizi nasıl algıladıklarıdır. İmaj ve algı yönetimi, kendimizi, zevklerimizi, beğenilerimizi, kişiliğimizi, görünümümüzü, rollerimizi ve hedeflerimizi içermektedir. Görünüm, beden dili, giyim ve davranışlarımızı içerir. Görgü kuralları konusuna ne kadar saygılıyız? Beden dilimizi etkin kullanabiliyor muyuz? Davranışlarımız etik mi? Gibi soruların cevabını içerir.

Giymeyi tercih ettiğiniz kıyafetler de sizin hakkınızda tahmin ettiğinizden çok daha fazla fikir veriyor. giymeye karar verdiğiniz kıyafetin rengi ve tarzı ruh halinizi ve değerlerinizi yansıtıyor olabilir. özellikle resmi ortamlarda daha koyu ve maskülen kıyafetler tercih edilmesinin nedenini şimdi daha iyi anlamış olabilirsiniz. bizimle ilgili her şey, çevremizdeki insanlara belirli sinyaller verir. aynı şekilde çevremizdeki insanlar da bize bir şekilde farkında olarak ya da olmayarak mesajlar iletirler. bir örnekle destekleyerek devam etmek gerekirse, ses tonumuz, kullandığımız sözcükler bizimle alakalı ciddi mesajlar verir.  ses tonumuz, o an içerisinde bulunduğumuz duygu durumumuzu ifade eder. üzgünsek daha yumuşak, kızgınsak daha sert bir ses tonu kullanırız. ya da konuşurken seçtiğimiz kelimeler, kültürümüz ve dünyaya bakışımız hakkında ipuçları verir. 

İmaj ve Algı Yönetiminde Nasıl Başarılı Olunur?

Günden güne büyüyen, rekabetin var olduğu iş dünyasında artık yalnızca çok çalışmak, önemli ve doğru işler yapmak ne yazık ki yeterli değil. İş ve sosyal hayatınızda tercih edilebilir olmanın yolu, kalıcı olmaktan geçer. Pozisyonunuz ne olursa olsun, acımasız rekabet döngüsü içerisinde tercih edilebilir olmanın yanında kalıcı olmak için “kişisel marka değeri” oluşturmak gerekir. 

Yeni dönemde ne olduğunuz değil nasıl olduğunuz ne giydiğiniz değil onu nasıl giydiğiniz, ne söylediğiniz değil onu nasıl söylediğiniz, ne yaptığınız değil onu nasıl yaptığınız, nasıl sunduğunuz daha önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla sadece akıllarda kalmak değil, akıllarda nasıl kaldığınız daha da önemlidir. İmaj ve algı yönetimi konusunda başarılı olmanın yolu, hiç şüphesiz, kendimizi bu alanda en iyi şekilde eğitmektir. Bunun için de online eğitimler alarak dilediğiniz alanda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Algı, Duyularımız tarafından alınan bilgilerin işlenerek anlamlı bir bütün haline gelmesini sağlayan beceri, Mevcut bir durum hakkındaki duygu ve düşünceleri belirler, Algı Yönetimi, Mevcut bir düşüncenin insanlara kabul ettirilmesi metodu, Reklam ve halkla ilişkiler şirketleri tarafından yoğun şekilde kullanılan bir yöntem, Algı Yönetimi Amacı, İnsanların, toplulukların ya da devletlerin algılarını yönlendirmek, Kitlelerin duyularını değiştirmek ya da var olan durumu farklı göstermek temel amaç, Duyma, Titreşimleri tanımlayarak sesleri duyma ve algılama yeteneği, Algı türlerinden biri, Konuşma, Dilin seslerini anlayarak yorumlama becerisi, Algı türlerinden biri, Dokunma, Nesneleri yüzlerine ya da yüzey desenlerine dokunarak tanımlama, Algı türlerinden biri, Tatma, Lezzet tomurcukları aracılığıyla yiyeceklerin tadını ve lezzetini alma yeteneği, Algı türlerinden biri, Düzenleme Süreci, Algılanan verileri anlamlandırmak için düzenleme işlemi, Algısal süreçler arasında, Kabul Etme Süreci, Tüm bilgilerin toplandığı ve duyu organları aracılığıyla alındığı ilk aşama, Algısal süreçler arasında, Yorumlama Süreci, Algıladığımız ve düzenlediğimiz bilgilere bir anlam verilen süreç, Algısal süreçler arasında
Algı Yönetimi Nedir Algı Yönetimi Nasıl Yapılır Algı Nedir İmaj ve Algı Yönetimi
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gözlüklü ve kahverengi gömlekli bir kadın siyah turuncu televizyonun önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor, gözleri gözlüklerinin yuvarlak çerçeveleriyle çerçevelenmiş. Kahverengi gömleğinin düğmeleri sonuna kadar iliklenmiş ve açık mavi kot pantolonunun içine sokulmuştur. Dudakları hafifçe ayrılmış ve saçları düşük bir at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış. Kadının arkasında kalın harflerle Hoş geldiniz yazılı siyah ve turuncu bir tabela var. Sahne sarı bir arka planla çerçevelenmiştir.
Nasıl Yapılır?

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

10 Aralık 2019
Takım elbise giymiş bir adam arabanın sürücü koltuğunda oturmaktadır. Pencereden dışarı bakmakta ve düşünceli görünmektedir. Arabanın içi, metal bir direk ve siyah deri kılıflı bir koltuk da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla doludur. Adamın elleri kucağında ve yüzünde düşünceli bir ifade var. Araba loş bir alana park edilmiş ve dışarıdaki ağaçların gölgeleri durgun atmosfere katkıda bulunuyor. Adamın duruşu rahat ve huzurlu, bu da onu yakalamak için mükemmel bir an haline getiriyor.
Kişisel Markalaşma

Profesyonel İmaj: İyi Bir İlk İzlenim Bırakmak

25 Eylül 2019
Elini ağzının içine sokmuş bir adam silueti görülüyor. Kolu bükülmüş ve eli gözden kayboluyor. Başı düşünceli bir pozda hafifçe aşağı doğru eğiktir. Yüzü gölgede ve vücudunun hatları karanlık tarafından gizlenmiş. Derin düşüncelere dalmış, belki de önemli bir karar üzerinde kafa yoruyor gibi görünüyor. Duruşu bir iç gözlem hissi uyandırıyor. Pozisyonu güçlü ama bir o kadar da savunmasız. Etrafındaki karanlık, bu tefekkür anında sonsuza dek donmuş, zaman ve mekândan soyutlanmış bir figür izlenimi veriyor.
Marka Yönetimi

Markanızın İmajını Şekillendirin

29 Ekim 2019