AnasayfaBlogHarita ve Kadastro Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Harita ve Kadastro Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

29 Mart 2021
Bu resimde üzerinde cetvel, gözlük ve kalem bulunan bir harita yer alıyor. Cetvel çerçevenin ortasında, nesnenin kendisinin yakın plan görüntüsü ile öne çıkıyor. Haritanın solunda, beyaz çizgileri olan iki mavi kare var. Onların altında, turuncu bir çizgi içeren bir çizim yakın çekimde yakalanmıştır. Haritanın sağında, yakın çekimde bir saat görülüyor. Daha sağda, mavi ve pembe bir labirent gösteriliyor. Labirentin solunda mavi ve yeşil bir kare görülüyor. Resmin sol üst kısmında bir kişi haritayı çizmektedir.
Harita ve Kadastro Mühendisi NedirHarita ve Kadastro Mühendisliği GörevleriHarita ve Kadastro Mühendisi Maaşları
Arazi sahiplik kayıtlarını oluşturan, yerküre şekillerini belirlemek üzere teknik ve analitik çalışmalar yapan kişi.Harita ve planların hazırlanması, imar ve yol projelerinin alt yapısının oluşturulması.Kamuda 4.000 TL, özel sektörde 2.900 TL ve ile tecrübelilere 5.000-10.000 TL arası maaş.
Jeodezik ve mühendislik ile ilgili araçları kullanarak, harita yapımı için sabit noktalar oluşturan kişi.Zemin etütlerini planlama ve uygulama, mülkiyet sınırlarını belirleme, arazi özelliklerini hesaplama.2020 yılı en düşük maaş 2.020 TL, en yüksek maaş 6.430 TL.
GPS kullanarak, araştırma alanlarının enlemlerini belirleyen ve petrol ya da mineral yataklarını bulmayı hedefleyen kişi.Dalgakıran, iskele ve deniz yapıları için su yüzeyini araştırma, mühendis ve mimar ile takım çalışması yapma.2020 yılı maaş ortalaması 4.110 TL.
Harita ve planların yapımında, uygulamasında ve imar, yol, kadastro projelerinin alt yapısı oluşturulmasında görev alan kişi.Yerküre üzerinde detaylı bilgileri edinme ve bunları bilimsel olarak yorumlama.Kazançları genellikle çalıştıkları kurum ve alana göre değişiklik göstermektedir.

Tercih dönemi yaklaştıkça tüm adaylar en popüler olan meslekleri araştırmaktadır. O mesleklerden ve mühendislik dalları arasında da belki de en çok araştırılanlardan biri de harita mühendisidir. Özellikle bu bölümün eğitim şekli, dersleri merak edilmektedir. Harita mühendisliği bölümünü okuyan öğrenciler aynı zamanda erasmus imkanlarından da faydalanma şansına sahiptir. Erasmus imkanları oldukça çeşitli olan bu bölümde anlaşmalı üniversiteler aracılığı ile Avrupa'da yer alan üniversitelerde öğrenci değişim programlarına katılma imkanı verilir.

Harita mühendisi yerküre üzerinde çalışmalar yürüten, ulaştığı neticeler neticesinde yeni haritalar çizen kişilere verilen addır. Harita ve kadastro mühendisi dünya haritasını ve yerküre üzerindeki detayları bilimin ışığında inceleyen meslek mensuplarıdır. Dolayısı bölüm mezunlarına her zaman ihtiyaç duyulur. Yazımızda Harita ve kadastro mühendisi nedir? Harita ve kadastro mühendisinin görev ve sorumlulukları nelerdir? Harita ve kadastro mühendisi ne kadar maaş kazanır? Gibi sorulara yanıt aranır.

Harita ve Kadastro Mühendisi Nedir?

Harita ve kadastro programı; imar, yol, kadastro projelerinin alt yapısını meydana getiren, harita ve planların yapımı, uygulama gibi işlemleri uygulayıcı yerine getirecek insan gücünü yetiştiren bölümün adına verilir. Ülkemizde bu bölüme çok fazla ihtiyaç duyulur. Bu sebeple bölüm dört yıllık bir lisans bölümü olup pek çok üniversitenin harita mühendisliği olan programı olarak eğitim vermektedir. Bu alanda eğitim alan lisans diploması sahiplerine ise Harita ve Kadastro Mühendisi denir.

Harita ve kadastro mühendisi, arazi sahiplik kayıtlarını oluşturur ve yerküre şekillerini belirlemek üzere teknik ve analitik çalışmalar yapmaktan sorumludur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, madencilik şirketleri, İl Özel İdareleri, gayrimenkul yatırım firmaları gibi pek çok kamu kurumunda ve özel kurumlarda istihdam edilir. İş bulma konusunda sıkıntı yaşamayan meslekler arasında yer alır. Bölüm mezunlarının kazançları da çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterir.

Harita ve Kadastro Mühendisi Ne İş Yapar?

Harita ve Kadastro mühendisi olmak isteyen aday öğrenciler mesleğin gereklerinin neler olduğunu araştırmaya başlar. Kariyer yolunda sağlam adımlar atmak isteyen meslek mensupları araştırmalarında her detayı öğrenmek ister. Bunlar içinde de en önemlisi alacakları görev ve sorumluluklardır.

Bu alanda çalışan mühendislerin, görev ve sorumlulukları çalıştıkları kurum ve alana göre çeşitlilik göstermektedir. Meslek çalışanlarının temel görevleri; madencilik çalışmaları, harita yapım işleri, arazi değerlendirmesi, inşaat ve diğer tüm çalışmalarda kullanılması üzerine arazi yapısı ile alakalı verileri sağlamaya çalışır. Harita ve kadastro mühendisinin önemli görev ve sorumlulukları şunlardır;

 • Jeodezik ve mühendislik ile ilgili araçları kullanarak, harita yapımı sırasında kullanılmak üzere sabit noktalar oluştururlar.

 • Temel hatlar, yükseklikler ve diğer jeodezik ölçümleri ortaya çıkarmak için zemin etütleri planlar ve uygular.

 • Arazinin fotoğraflanması gereken rakımlarda kullanılmak üzere fotografik ekipmanların özelliklerini belirler.

 • Tapu, kiralama ya da diğer yasal belgeler üzerinde kullanılması için mülkiyet sınırlarını belirler.

 • Yükseklik, derinlik, farklı bakış açısı ile konum ve arazinin diğer özelliklerini hesaplamak önemli sorumluluklarındandır.

 • GPS kullanarak, araştırma alanlarının enlemlerini belirler.

 • Petrol ya da farklı mineral ürünlerini bulmaya yönelik gerçekleştirilecek jeofizik arama faaliyetleri üzerine seçilen yerleri işaretler.

 • Dalgakıran, iskele ve deniz yapılarının inşası için su yüzeyini araştırır.

 • Mühendis ve mimar ile takım çalışması içinde olur.

Harita ve Kadastro Mühendisi Maaşları

Harita ve kadastro mühendislerinin aylık geliri genelde çalıştıkları sektör göz önünde bulundurularak hesaplanır. Çalıştıkları alan ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer aldığı için iş olanakları da oldukça çeşitlidir. Özel sektörde görev alan bir harita mühendisiyle kamuda görev alan bir harita mühendisi arasında farklı maaş rakamları söz konusudur. Bununla birlikte sahip olunan tecrübe, medeni durum, çalışma alanı, eğitim gibi önemli unsurlar da harita mühendislerinin maaşını belirlemede etkendir. Bazı kurumlar maaşlarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacakları imkanlar sunar. Harita mühendislerinin maaşları genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kamuda çalışmalarını yürüten bir harita ve kadastro mühendisi yaklaşık olarak 4.000 TL maaş kazanmaktadır.

 • Özel sektörde çalışmalarını sürdüren yeni mezun bir harita ve kadastro mühendisi ise 2.900 TL ile işe başlamaktadır.

 • Deneyim kazanan harita ve kadastro mühendislerinin maaşı ise 5.000 ile 10.000 TL aralığında değişmektedir.

 • 2020 yılında harita ve kadastro mühendislerinin kazandığı en düşük maaş 2.020 TL iken en yüksek maaş ise 6.430 TL olarak gözlemlenmiştir.

 • 2020 yılında bir harita ve kadastro mühendisinin maaş ortalaması 4.110 TL olarak bilinmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisi Nasıl Olunur?

Harita ve kadastro mühendisi olmak için mutlaka lise dengi bir okuldan mezun olma şartı aranmaktadır. Aynı zamanda üniversitelerin harita mühendisliği bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimi alarak meslek mensubu olma hakkı elde edebilir. Lisans eğitimini başarılıyla tamamlamış olan kişiler harita ve kadastro mühendisi unvanına sahip olur. Aynı zamanda geomatik mühendisliği eğitimi alan ve bu bölümü bitiren mezunlar da yine aynı şekilde harita ve kadastro mühendisi olabilir.

Harita mühendisi olmak isteyen kişiler mutlaka üniversite sınavlarına katılıp bir taban puan elde etmesi gerekir. Elde ettiği taban puan sayesinde harita mühendisliği için gereken sıralamayı elde ederek bölümü tercih edebilirler. Bu şekilde harita mühendisliği eğitimini tamamlamış olur ve mesleklerinde çalışmalarına başlayabilirler. Ayrıca bu alanda başarılı olarak ve hızla yükselmek isteyen adaylarda bazı önemli kişisel özelliklere sahip olunmasına gereksinim duyulur. Bu özelliklere sahip olan adaylar kurumlar tarafından ilk sıralarda tercih edilir. Kişilerin eğitimlerinin yanı sıra kendilerini geliştirmeleri de oldukça önemlidir. Bu kişisel özellikleri inceleyelim.

 • Analitik düşünme becerisi kuvvetli olmalıdır.

 • Sayısal alana ilgileri olmalıdır. Ve sayısal hafızaları güçlü olmalıdır.

 • Saha çalışmaları içinde olmaları gerekebilir, bu nedenle fiziki yeterlilik göstermelidir.

 • Seyahat engeli bulunmamalıdır.

 • Zaman yönetimi ve işini iyi düzenlemelidir.

 • Ekip çalışması ve yönetimi içinde olmalıdır.

 • Raporlama ve sunum yapabilecek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemelidir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Arazi sahiplik kayıtlarını oluşturan, yerküre şekillerini belirlemek üzere teknik ve analitik çalışmalar yapan kişi, Harita ve planların hazırlanması, imar ve yol projelerinin alt yapısının oluşturulması, Kamuda 4000 TL, özel sektörde 2900 TL ve ile tecrübelilere 5000-10000 TL arası maaş, Jeodezik ve mühendislik ile ilgili araçları kullanarak, harita yapımı için sabit noktalar oluşturan kişi, Zemin etütlerini planlama ve uygulama, mülkiyet sınırlarını belirleme, arazi özelliklerini hesaplama, 2020 yılı en düşük maaş 2020 TL, en yüksek maaş 6430 TL, GPS kullanarak, araştırma alanlarının enlemlerini belirleyen ve petrol ya da mineral yataklarını bulmayı hedefleyen kişi, Dalgakıran, iskele ve deniz yapıları için su yüzeyini araştırma, mühendis ve mimar ile takım çalışması yapma, 2020 yılı maaş ortalaması 4110 TL, Harita ve planların yapımında, uygulamasında ve imar, yol, kadastro projelerinin alt yapısı oluşturulmasında görev alan kişi, Yerküre üzerinde detaylı bilgileri edinme ve bunları bilimsel olarak yorumlama, Kazançları genellikle çalıştıkları kurum ve alana göre değişiklik göstermektedir
harita ve kadastro mühendisi yerküre harita imar yol harita ve kadastro mühendisi nedir harita ve kadastro mühendisi ne iş yapar harita ve kadastro mühendisi maaşları harita ve kadastro mühendisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sağ elinde kalem tutan bir kişinin yakın çekimi. Kalem, üzerinde bir ev maketi bulunan bir haritaya doğru tutulmaktadır. Model ev mavidir, eğimli bir çatısı ve beyaz pencereleri vardır. Kişinin kolu hafifçe bükülmüştür ve parmakları kalemi sıkıca kavramaktadır. Haritanın arkasında, duvarda bir nehir üzerinde sarı bir gün batımını gösteren bir resim var. Resmin etrafında açık kahverengi ahşaptan yapılmış bir çerçeve var. Kişi yüzünde düşünceli bir ifadeyle dikkatle haritaya ve ev maketine bakmaktadır.
Bölümler

Harita ve Kadastro Bölümü (MYO)

14 Eylül 2020
Bir cetvel, altında ızgara kağıdı bulunan bir planın üzerine yerleştirilir. Cetvel uzun ve siyah renklidir, uzunluğu boyunca küçük beyaz işaretler vardır. Bir ucu sol üst köşeyi, diğer ucu sağ alt köşeyi gösterecek şekilde sayfaya açılı olarak yerleştirilmiştir. Kareli kâğıt plan kağıdından daha koyu renktedir ve üzerinde dikey ve yatay olarak uzanan silik çizgiler vardır. Kareli kağıt hafifçe kırışmış ve sahneye doku katmış. Planın arka planı açık mavi renktedir ve üzerinde çapraz tarama şeklinde uzanan soluk gri çizgiler vardır. Cetvel, sanki planın içeriğini ölçüyormuş ve kaydediyormuş gibi görüntüye bir ölçek ve düzen hissi veriyor.
Bölümler

Harita Mühendisliği Bölümü

19 Haziran 2020
Bir kişi dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmak için kalem kullanırken görülüyor. Kişi kalemi sağ eliyle tutuyor ve cihaza odaklanmış görünüyor. Cihaz parlak bir ekrana sahiptir ve arka plan karanlıktır. Ekranda bir Avrupa haritası görülmekte ve üstüne yakın çekim bir ızgara yerleştirilmiş. Ayrıca görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülmektedir. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve ekrandan gelen ışık yüzünü aydınlatıyor. Kalem ekrana temas ediyor ve kişi elindeki işe konsantre olmuş gibi görünüyor. Görüntü, dokunmatik ekranlı bir cihazı manipüle etmek için stylus kullanan bir kişi ile teknolojinin iş başında olduğu bir anı yakalıyor.
Meslekler

Harita Mühendisi Olmak

11 Temmuz 2019
Bu görsel, Gayrimenkul Danışmanlığı üzerine odaklanan bir çevrimiçi kursa aittir. Kollarını kavuşturmuş, güven ve otorite izlenimi veren bir kadını tasvir ediyor. Siyah saçları parlak arka planla kontrast oluşturarak kadının varlığını vurguluyor. Vucuduna yakın çekimi, kararlılığını ve bu kursa olan bağlılığını vurguluyor. Ayrıca, elinin yakın çekimi, önündeki mücadeleye hazırlıklı ve hazır olduğunu gösteriyor. Arka plandaki logo, bu kursun profesyonel ve kapsamlı bir girişim olduğunu hatırlatıyor. Bu görsel bütünüyle güçlü bir güven ve güvenilirlik mesajı vermekte ve Emlak Danışmanlığı Kursu için ideal bir temsil oluşturmaktadır.
4.8
(10)

Emlak Danışmanlığı Kursu

5 Konu41 Saat
Bu, koyu siyah saçlarını topuz yapmış bir kadının görüntüsüdür. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve kameradan uzağa bakıyor. Uzun kollu siyah bir üst ve beyaz bir alt giymiştir. Yüz ifadesi ciddidir ve gözleri görünmemektedir. Görüntüde başka hiçbir şey olmayan beyaz bir duvarın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor ve beden dili düşünceli olduğunu gösteriyor.Burcu Topçu Ekelik
65003887
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1008411