AnasayfaBlogİHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

14 Temmuz 2021
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Ülkemizde 8 tane lise okul türü bulunur. Bunlar Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Yabancı Lisesi (Ülkemizde bulunan Alman, Avusturya, İtalyan, Amerikan ve Fransız Liseleridir. Öğretim dili yabancıdır. Hem MEB müfredatı hem de bağlı bulundukları ülkenin eğitim müfredatını işleyen okullardır.), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi arasında 4 çeşittir:

 • Sağlık Meslek Lisesi

 • Ticaret Meslek Lisesi

 • Turizm Meslek Lisesi

 • Havacılık Meslek Lisesi

Önceki yıllarda düz lise dediğimiz okul türleri kaldırılmış. Tüm liseler Anadolu Lisesi, tüm düz İmam Hatip Liseleri ise Anadolu İmam Hatip Lisesi adını almıştır. İlk bakışta İmam Hatip Lisesi insanda meslek lisesiymiş gibi bir algı oluştursa da durum öyle değil. 2020 LGS başvuru kılavuzunda Anadolu İmam Hatip Liselerinin okul türü Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açıklanmıştır. İmam Hatip Lisesi; imam-hatip, müezzin, Kuran kursu öğreticisi yetiştirmek için hem mesleğe hem de üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumudur. İmam Hatip Lisesinde, Anadolu lisesinde okutulan temel derslere ek olarak dini mesleki dersler de okutulur. Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olanlar hem kendi alanları olan ilahiyat bölümünü hem de diğer alanlarda istedikleri bir bölümü seçip üniversite eğitimine devam edebilirler. 

İmam Hatip Lisesinin yoğun bir eğitim programı vardır. Temel dersler ve meslek derslerini bir arada okumak kolay değildir. İHL meslek dersleri şunlardır:

 • Kuran-ı Kerim

 • Arapça (Yabancı dil olarak okutulur.)

 • Fıkıh (İbadet, helal haram ölçüleri, miras vs konuları inceler.)

 • Tefsir (Kuran-ı Kerim’in anlaşılması için yöntem ve teknikleri inceler.)

 • Dinler Tarihi (Tüm dinlerin inanç, ahlak, ibadet metotlarını objektif inceler.)

 • Hadis (Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirlerini inceler.)

 • Akaid (İslam dininin temel esasları olan imanın şartlarını inceler.)

 • Kelam (İnanç esaslarını Kuran ve Sünnete göre temellendirir, bunları akli yöntemlerle açıklar.)

 • Hitabet (Din görevlisinin edindiği bilgileri başkalarına aktarmasına yardımcı olacak özel yöntem ve teknikleri inceler.)

 • Temel Dini Bilgiler (İnanç, ibadet ve İslam ahlakını inceler.)

 • Siyer (Hz. Muhammed’ in hayatını inceler.)

 • Mesleki Arapça

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir?

İHL meslek dersleri öğretmeni, Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kuran-ı Kerim, Arapça, Fıkıh, Tefsir, Dinler Tarihi, Hadis, Akaid, Kelam, Hitabet, Temel Dini Bilgiler, Siyer ve Mesleki Arapça derslerine giren kişidir. Bunların arasında haftalık olarak en yoğun okutulan dersler Kuran-ı Kerim ve Arapçadır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Tebliğler Dergisine göre İHL meslek dersleri öğretmeni şu dersleri okutur:

 • İmam Hatip Meslek Dersleri

 • Temel İslam Bilimleri Dersleri

 • Osmanlı Türkçesi

 • Arapça

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • İmam Hatip ortaokullarındaki Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri

 • Ortaokullarda ve liselerdeki Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

 • Türk İslam Sanatları dersleri

 • Hüsn-i Hat Yazı çeşitleri

 • Türk İslam Sanatı Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda saydığımız son 3 ders için, bu derslerle ilgili sertifika veya lisans/lisansüstü öğrenimi sırasında, bu dersleri aldığınızı belgelendirmenizi istiyor. 

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Ne İş Yapar?

İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 12 farklı meslek dersine girer. Haftalık çalışma programı yoğundur. Bazı İHL meslek dersleri öğretmenleri belli birkaç derste kendilerini yetiştirip sadece o derslere girebilir. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeninin vazifeleri şu şekildedir:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders müfredatına göre derslerini işler.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri 12 farklı türde olduğu için meslek dersi öğretmeni kendini her derse göre ayrı biçimde yetiştirmelidir. Mesleki gelişimini bunları göz önünde bulundurarak sürdürmelidir.

 • Her dersin kendi alanına özgü kelime, kavram ve tamlamalarının yazım ve telaffuzunda TDK yazım ve imla kılavuzu ya da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) yazım ve imlasına göre öğrencilerine kuralları öğretmelidir.

 • İmam Hatip meslek derslerinin temeli Kuran-ı Kerim ve Arapça bilgisine dayanır. İmam Hatip Lisesi Meslek dersi öğretmeni bu 2 dersi çok iyi öğreterek diğer meslek derslerinin de kolay anlaşılmasını sağlamalıdır.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeninin kendi işini sevmesi ve öğrencilerine sevdirmesi çok önemlidir. Çünkü okuttuğu dersler meslek dersleridir. Öğrencileri ilahiyat alanında meslek tercih edecek olursa meslek derslerinin temelini lisede atmış olurlar. Aynı zamanda vaizlik, imamlık ve Kuran öğreticiliği yaparken çok donanımlı bir şekilde mesleğe başlarlar.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri felsefe, psikoloji ve sosyolojiyle çok bağlantılı derslerdir. O nedenle İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni, felsefe grubu öğretmeniyle işbirliği içerisinde ders işlemelidir.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri arasında bulunan Hitabet dersi uygulamaya yönelik bir derstir. Dersin öğretmeni öğrencilerini topluluk karşısında konuşmaya teşvik etmelidir. Bu konuda kendilerini yetiştirmelerini sağlamalıdır.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni öğrencilerini sınav yaparak öğrencilerinin başarılarını ölçer.

 • Öğrencilerin yetenek ve yaş gruplarına göre derslerini anlatır.

İHL Meslek Dersi Öğretmeni Maaşları

İHL meslek dersleri öğretmeni sadece devlet okullarında çalışabilir. Çünkü özel Anadolu İmam Hatip Liseleri yoktur. Devlette çalışan öğretmenlerin Temmuz ayında (2021) alacağı toplam zam oranı 8.45 olarak açıklandı. Buna göre bir İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeninin görev yılı ve kıdemine göre alacağı zamlı maaşlar şu şekildedir:

 • Yeni başlayan bir İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 4996 TL

 • Kıdem yılı 2/2 olan 19 yıllık İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 5655 TL

 • Kıdem yılı 2/3 olan 20 yıllık İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 5664 TL

 • Kıdem yılı 1/1 olan 21 yıllık İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 5773 TL

 • En yüksek öğretmen maaşı ise 5817 TL

Bu maaşlar bekâr öğretmen için geçerlidir. Sendika, BES, ilksan kesintisi ve aile yardımı yoktur.

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nasıl Olunur?

İHL meslek dersleri öğretmeni olabilmek için herhangi bir liseden mezun olabilirsiniz. İlla ki Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmak gerekmez. Ama Anadolu İmam Hatip Lisesi okursanız üniversite sınavında ilahiyat bölümü için ek puan hakkı kazanırsınız. Aynı zamanda İlahiyat Bölümü derslerine aşinalığınız olur. Meslek derslerini lisede okuduğunuz için üniversitede zorlanmazsınız. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olabilmek için aşağıdaki bölümlerden birini okumalısınız:

Eğer üniversite eğitimi sırasında pedagojik formasyon aldıysanız Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programından muafsınız. 2020 yılı öğretmen atamalarına bakacak olursak İmamHatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak toplamda 789 kişi atanmıştır. Atama puanları 75-76 civarındadır.

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İHL Meslek Dersleri Öğretmeni nedir İHL Meslek Dersleri Öğretmeni ne iş yapar İHL Meslek Dersleri Öğretmeni maaşları İHL Meslek Dersleri Öğretmeni nasıl olunur İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni İHLE Meslek Dersleri Öğretmeni Atama
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.