AnasayfaBlogİHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

14 Temmuz 2021
Bir adam elinde bir kitap tutuyor ve dosdoğru önüne bakıyor. Yüzü aydınlanmış, soluk tenli ve koyu renk gözlü. Kitap açık ve sayfaları görülebiliyor. Beyaz bir gömlek ve koyu renk pantolon giymektedir. Görüntü göğüsten yukarı, hafif yüksek bir açıdan çekilmiştir. Arka plan bulanık ve odak adam ve kitap üzerinde. Adamın kitabı sıkıca kavrayan elleri görülüyor. Kitap ciltli, açık mavi renkte ve sırtında beyaz bir başlık görülüyor.
Ders AdıDers İçeriğiÖğretmenin Görevi
Kuran-ı KerimKuran'ın anlaşılması ve yorumlanmasıÖğrencilere Kuran ayetlerini okuma ve anlamlandırma yeteneği kazandırma
ArapçaArap dilinin gramer, okuma ve yazma kurallarıÖğrencilere Arapça dil bilgisini öğretmek ve pratiğe dökebilme yeteneği kazandırmak
Fıkıhİslam hukuku, ibadetler, helal haram sınırları ve miras hukukuÖğrencilere İslam hukuk prensiplerini öğretmek
TefsirKuran ayetlerinin detaylı analizi ve yorumlamasıÖğrencilere Kuran'ın derinlikli anlaşılmasını sağlamak
Dinler TarihiFarklı dinlerin tarihi, inançları ve ibadetleriÖğrencilere farklı dinler hakkında bilgi vermek ve dinler arası hoşgörü bilincini aşılamak
HadisHz. Muhammed'in sözleri, davranışları ve onayladığı eylemlerÖğrencilere Hadis bilgisini öğretmek ve hayata uygulama yeteneği kazandırmak
Akaidİslam inancının temel esaslarıÖğrencilere İslam'ın temel inanç esaslarını öğretmek
Kelamİslam teolojisi ve felsefesiÖğrencilere İslam'da teolojik düşünceyi üretebilme yeteneği kazandırmak
HitabetEtkili ve doğru konuşma teknikleriÖğrencilere bilgilerini başkalarına etkili şekilde aktarma becerisi kazandırmak
Temel Dini Bilgilerİslam inancı, ibadetleri ve ahlaki prensipleriÖğrencilere İslam'ın temel öğretilerini öğretmek

Ülkemizde 8 tane lise okul türü bulunur. Bunlar Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Yabancı Lisesi (Ülkemizde bulunan Alman, Avusturya, İtalyan, Amerikan ve Fransız Liseleridir. Öğretim dili yabancıdır. Hem MEB müfredatı hem de bağlı bulundukları ülkenin eğitim müfredatını işleyen okullardır.), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi arasında 4 çeşittir:

 • Sağlık Meslek Lisesi

 • Ticaret Meslek Lisesi

 • Turizm Meslek Lisesi

 • Havacılık Meslek Lisesi

Önceki yıllarda düz lise dediğimiz okul türleri kaldırılmış. Tüm liseler Anadolu Lisesi, tüm düz İmam Hatip Liseleri ise Anadolu İmam Hatip Lisesi adını almıştır. İlk bakışta İmam Hatip Lisesi insanda meslek lisesiymiş gibi bir algı oluştursa da durum öyle değil. 2020 LGS başvuru kılavuzunda Anadolu İmam Hatip Liselerinin okul türü Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açıklanmıştır. İmam Hatip Lisesi; imam-hatip, müezzin, Kuran kursu öğreticisi yetiştirmek için hem mesleğe hem de üniversiteye hazırlayan ortaöğretim kurumudur. İmam Hatip Lisesinde, Anadolu lisesinde okutulan temel derslere ek olarak dini mesleki dersler de okutulur. Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olanlar hem kendi alanları olan ilahiyat bölümünü hem de diğer alanlarda istedikleri bir bölümü seçip üniversite eğitimine devam edebilirler. 

İmam Hatip Lisesinin yoğun bir eğitim programı vardır. Temel dersler ve meslek derslerini bir arada okumak kolay değildir. İHL meslek dersleri şunlardır:

 • Kuran-ı Kerim

 • Arapça (Yabancı dil olarak okutulur.)

 • Fıkıh (İbadet, helal haram ölçüleri, miras vs konuları inceler.)

 • Tefsir (Kuran-ı Kerim’in anlaşılması için yöntem ve teknikleri inceler.)

 • Dinler Tarihi (Tüm dinlerin inanç, ahlak, ibadet metotlarını objektif inceler.)

 • Hadis (Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirlerini inceler.)

 • Akaid (İslam dininin temel esasları olan imanın şartlarını inceler.)

 • Kelam (İnanç esaslarını Kuran ve Sünnete göre temellendirir, bunları akli yöntemlerle açıklar.)

 • Hitabet (Din görevlisinin edindiği bilgileri başkalarına aktarmasına yardımcı olacak özel yöntem ve teknikleri inceler.)

 • Temel Dini Bilgiler (İnanç, ibadet ve İslam ahlakını inceler.)

 • Siyer (Hz. Muhammed’ in hayatını inceler.)

 • Mesleki Arapça

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nedir?

İHL meslek dersleri öğretmeni, Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kuran-ı Kerim, Arapça, Fıkıh, Tefsir, Dinler Tarihi, Hadis, Akaid, Kelam, Hitabet, Temel Dini Bilgiler, Siyer ve Mesleki Arapça derslerine giren kişidir. Bunların arasında haftalık olarak en yoğun okutulan dersler Kuran-ı Kerim ve Arapçadır. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Tebliğler Dergisine göre İHL meslek dersleri öğretmeni şu dersleri okutur:

 • İmam Hatip Meslek Dersleri

 • Temel İslam Bilimleri Dersleri

 • Osmanlı Türkçesi

 • Arapça

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • İmam Hatip ortaokullarındaki Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri

 • Ortaokullarda ve liselerdeki Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler

 • Türk İslam Sanatları dersleri

 • Hüsn-i Hat Yazı çeşitleri

 • Türk İslam Sanatı Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda saydığımız son 3 ders için, bu derslerle ilgili sertifika veya lisans/lisansüstü öğrenimi sırasında, bu dersleri aldığınızı belgelendirmenizi istiyor. 

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Ne İş Yapar?

İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 12 farklı meslek dersine girer. Haftalık çalışma programı yoğundur. Bazı İHL meslek dersleri öğretmenleri belli birkaç derste kendilerini yetiştirip sadece o derslere girebilir. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeninin vazifeleri şu şekildedir:

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders müfredatına göre derslerini işler.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri 12 farklı türde olduğu için meslek dersi öğretmeni kendini her derse göre ayrı biçimde yetiştirmelidir. Mesleki gelişimini bunları göz önünde bulundurarak sürdürmelidir.

 • Her dersin kendi alanına özgü kelime, kavram ve tamlamalarının yazım ve telaffuzunda TDK yazım ve imla kılavuzu ya da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) yazım ve imlasına göre öğrencilerine kuralları öğretmelidir.

 • İmam Hatip meslek derslerinin temeli Kuran-ı Kerim ve Arapça bilgisine dayanır. İmam Hatip Lisesi Meslek dersi öğretmeni bu 2 dersi çok iyi öğreterek diğer meslek derslerinin de kolay anlaşılmasını sağlamalıdır.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeninin kendi işini sevmesi ve öğrencilerine sevdirmesi çok önemlidir. Çünkü okuttuğu dersler meslek dersleridir. Öğrencileri ilahiyat alanında meslek tercih edecek olursa meslek derslerinin temelini lisede atmış olurlar. Aynı zamanda vaizlik, imamlık ve Kuran öğreticiliği yaparken çok donanımlı bir şekilde mesleğe başlarlar.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri felsefe, psikoloji ve sosyolojiyle çok bağlantılı derslerdir. O nedenle İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni, felsefe grubu öğretmeniyle işbirliği içerisinde ders işlemelidir.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersleri arasında bulunan Hitabet dersi uygulamaya yönelik bir derstir. Dersin öğretmeni öğrencilerini topluluk karşısında konuşmaya teşvik etmelidir. Bu konuda kendilerini yetiştirmelerini sağlamalıdır.

 • İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni öğrencilerini sınav yaparak öğrencilerinin başarılarını ölçer.

 • Öğrencilerin yetenek ve yaş gruplarına göre derslerini anlatır.

İHL Meslek Dersi Öğretmeni Maaşları

İHL meslek dersleri öğretmeni sadece devlet okullarında çalışabilir. Çünkü özel Anadolu İmam Hatip Liseleri yoktur. Devlette çalışan öğretmenlerin Temmuz ayında (2021) alacağı toplam zam oranı 8.45 olarak açıklandı. Buna göre bir İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeninin görev yılı ve kıdemine göre alacağı zamlı maaşlar şu şekildedir:

 • Yeni başlayan bir İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 4996 TL

 • Kıdem yılı 2/2 olan 19 yıllık İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 5655 TL

 • Kıdem yılı 2/3 olan 20 yıllık İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 5664 TL

 • Kıdem yılı 1/1 olan 21 yıllık İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni 5773 TL

 • En yüksek öğretmen maaşı ise 5817 TL

Bu maaşlar bekâr öğretmen için geçerlidir. Sendika, BES, ilksan kesintisi ve aile yardımı yoktur.

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Nasıl Olunur?

İHL meslek dersleri öğretmeni olabilmek için herhangi bir liseden mezun olabilirsiniz. İlla ki Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmak gerekmez. Ama Anadolu İmam Hatip Lisesi okursanız üniversite sınavında ilahiyat bölümü için ek puan hakkı kazanırsınız. Aynı zamanda İlahiyat Bölümü derslerine aşinalığınız olur. Meslek derslerini lisede okuduğunuz için üniversitede zorlanmazsınız. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olabilmek için aşağıdaki bölümlerden birini okumalısınız:

Eğer üniversite eğitimi sırasında pedagojik formasyon aldıysanız Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programından muafsınız. 2020 yılı öğretmen atamalarına bakacak olursak İmamHatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak toplamda 789 kişi atanmıştır. Atama puanları 75-76 civarındadır.

Kuran-ı Kerim, Kuran'ın anlaşılması ve yorumlanması, Öğrencilere Kuran ayetlerini okuma ve anlamlandırma yeteneği kazandırma, Arapça, Arap dilinin gramer, okuma ve yazma kuralları, Öğrencilere Arapça dil bilgisini öğretmek ve pratiğe dökebilme yeteneği kazandırmak, Fıkıh, İslam hukuku, ibadetler, helal haram sınırları ve miras hukuku, Öğrencilere İslam hukuk prensiplerini öğretmek, Tefsir, Kuran ayetlerinin detaylı analizi ve yorumlaması, Öğrencilere Kuran'ın derinlikli anlaşılmasını sağlamak, Dinler Tarihi, Farklı dinlerin tarihi, inançları ve ibadetleri, Öğrencilere farklı dinler hakkında bilgi vermek ve dinler arası hoşgörü bilincini aşılamak, Hadis, Hz Muhammed'in sözleri, davranışları ve onayladığı eylemler, Öğrencilere Hadis bilgisini öğretmek ve hayata uygulama yeteneği kazandırmak, Akaid, İslam inancının temel esasları, Öğrencilere İslam'ın temel inanç esaslarını öğretmek, Kelam, İslam teolojisi ve felsefesi, Öğrencilere İslam'da teolojik düşünceyi üretebilme yeteneği kazandırmak, Hitabet, Etkili ve doğru konuşma teknikleri, Öğrencilere bilgilerini başkalarına etkili şekilde aktarma becerisi kazandırmak, Temel Dini Bilgiler, İslam inancı, ibadetleri ve ahlaki prensipleri, Öğrencilere İslam'ın temel öğretilerini öğretmek
İHL Meslek Dersleri Öğretmeni İHL Meslek Dersleri Öğretmeni nedir İHL Meslek Dersleri Öğretmeni ne iş yapar İHL Meslek Dersleri Öğretmeni maaşları İHL Meslek Dersleri Öğretmeni nasıl olunur İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni İHLE Meslek Dersleri Öğretmeni Atama
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570