AnasayfaBlogHuzurevi Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Huzurevi Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

16 Haziran 2021
Pembe gömlek giymiş gülümseyen bir kadın yaşlı bir kadının elini tutuyor. Yaşlı kadın beyaz ve mavi bir elbise giyiyor ve gri saçları var. Yaşlı kadını tutan kadın yüzünde sıcak bir gülümsemeyle doğrudan kameraya bakıyor. Arkalarında bir adam da yaşlı kadının elini tutmaktadır. Arka plan bulanık ve odak dışı. Arka planda uzaklara bakıyormuş gibi görünen pembe saçlı bir kişi var. Kadının gözleri kapalı, neşe ve memnuniyet hissi veriyor. Resim iki kuşak arasındaki şefkatli ve sevgi dolu bir anı yakalıyor.
TanımGörevlerMaaş Bilgileri
Huzurevi hemşiresi, huzurevinde bulunan ve bakıma gereksinim duyan kişilerin sağlık ve bakım hizmetleriyle ilgilenen bir sağlık personeliHuzurevi doktoru ve fizyoterapistin yardımcılığını yapar, ilaçların korunması ve kullanımında sorumludur.Kamuya ait huzurevlerindeki maaşlar en düşük 4.300 TL en yüksek 6.000 TL'dir. Özel huzurevlerindeki maaşlar bu rakamlara yakındır.
Huzurevi hemşiresi, yaşlıların sağlık durumlarını değerlendirir, analiz eder ve raporlar.Yaşlıların mental ve bilişsel durumlarını analiz eder, yaşlıların şikayetlerini dinler, muayene ve tedaviye hazırlar, değerlendirmeler yapar.Mesleki tecrübe yılı, eğitim durumu, nöbet durumları huzurevi hemşiresinin maaşını etkileyen faktörlerden
Huzurevi hemşiresi, yaşlıların ilaç kullanımını yönetir ve kontrol eder.Yaşlıların ilaç kullanımlarını sağlar, enjeksiyonlarını yapar ve ilaç kullanımını hemşire notlarına kaydeder.4 yıllık bir hizmet geçmişi olan lisan mezunu bir hemşirenin alabileceği maaş 5.400 TL olabilmektedir.
Huzurevi hemşiresi, yaşlıların temizlik ve hijyenlerinden sorumludur.Yaşlıların ve yaşam alanlarının temizliğini sağlar, yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliğinden sorumludur.Evlilik durumu maaşlara çok az etki eder, temel maaş değişkenleri arasında hasta sayısı, nöbet durumu, tecrübe yılı bulunur.
Huzurevi hemşiresi, aynı zamanda yaşlıların diyet ve beslenme konularında da yardımcı olur.Diyetisyen olmadığı zamanlarda mutfağın ve yemek servis bölümünün hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar. Yaşlıların yemek yemeleri ile ilgilenir, yemek yemekte zorlananlara yardımcı olur.Özel huzurevlerindeki hemşire maaşları en yüksek 5800 TL olabilmektedir.
Huzurevi hemşiresi, acil sağlık durumlarında ilk yardımı gerçekleştirir.Acil bir sağlık durumunda ilk yardımı yapar, bulaşıcı hastalık durumlarında gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar.Maaş alımlarında bakımı yapılan hasta sayısı ve nöbete kalınması important bir role sahiptir.
Huzurevi hemşiresi, yaşlıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi ve taburcu olması süreçlerinde de görev alır.Yaşlıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri ve taburcu edilmeleri süreçlerini yönetir, bu süreçlerde yaşlılara refakat eder.Hemşirelik mesleği tecrübesi, alınan eğitim, nöbet durumları gibi faktörler maaşın belirlenmesinde önemli rol oynar.
Huzurevi hemşiresi, diğer huzurevi çalışanlarıyla beraber uyumlu bir çalışma içinde olur.Diğer huzurevi çalışanlarıyla beraber uyumlu bir çalışma içinde olur. Kurumun hedef politikaları doğrultusunda mesleğinin icrasını gerçekleştirir.Çalışılan kurumun özel ya da kamu olması maaşlarda değişikliğe neden olmaktadır.
Huzurevi hemşiresi, yaşlıların mental ve duygusal bakımlarıyla da ilgilenir.Yaşlıların duygusal, sosyal ve fiziksel sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Depresyondaki yaşlıların tanı, önleme, tedavi ve bakım süreçlerine katkıda bulunur.Mesleki tecrübe yılı ve eğitim düzeyi, huzurevi hemşirenin maaşını etkileyen faktörler arasındadır.
Huzurevi hemşiresi, aynı zamanda hasta olan yaşlıların tedavi süreçlerini yönetir ve koordine eder.Hasta olan yaşlıların tedavi süreçlerini doktorun talimatları doğrultusunda yönetir, tedavi sürecini hemşire notlarına kaydeder.Hemşirenin alacağı maaş birçok faktöre bağlı olup, genellikle kamuda 4.300 TL ile 6.000 TL arasında, özelde ise en yüksek 5.800 TL'dir.

Huzurevi hemşiresi, huzurevinde bulunan ve bakıma gereksinim duyan kişilerin sağlık ve bakım hizmetleriyle ilgilenen üniversitelerin hemşirelik bölümünü tamamlayan sağlık personeli olarak tanımlanmaktadır. İlgili yazımızda huzurevi hemşiresine, iş tanımına ve maaş bilgilerine yer verdik.

Huzurevi Hemşiresi Nedir?

Huzurevi hemşireleri, sayıları zamanla artmaya devam eden yaşlı kişilere verilen sağlık hizmetlerinden sorumludur. Bu kapsamda yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına göre daha etkin sağlık hizmetlerini sağlanabilme adına bu alanda bir hemşirelik bölümü dahi açılmıştır. Gerontoloji hemşireliği olarak ülkemizde de bilinen bu bölüm, tam olarak hemşire yönetmeliğinde yer almamıştır fakat yaşlılık dönemi gelişim özelliklerine yönelik bilgi verilmesi, ilgili çağda görülebilecek duygusal, sosyal ve fiziksel sorunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında etme görevi, yetki ve sorumlulukları verilmiştir.

Değişen sosyal ve çevresel imkanlardan dolayı yaşam ömründe meydana gelen iyileşmeler yaşlı nüfusun yükselmesine ve giderek artmasına neden olacaktır. Türkiye’de hem lisans hem de lisansüstü hemşirelik eğitim ve öğretim programlarında yeterli seviye olmamakla beraber geriatri hemşireliği konusuna dikkat çekilmekte ve yaşlık bakım alanında bulunan hemşireler huzurevlerinde fiili olarak hizmetlerde bulunmaktadır.

Hemşireler tarafından yaşlı bireyler değerlendirilirken mental ve bilişsel durumları dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda depresyonu olan yaşlı hastaya yaklaşımda hemşire, hastada olabilecek depresyon bulgu ve belirtilerine yönelik geniş bir değerlendirme yapması beklenmektedir. Çünkü buradaki hemşire bakımının amacı, depresyonun tanınması, önlenmesi, tedavisi ve bakımında rol almayı gerektirmektedir. Yaşlılarda ortaya çıkan depresyonlarda, günlük yaşam etkinlik düzeyinin azalması, bireysel özelliklerinin azalması, hareketsizlik gibi durumların ortaya çıkmasıyla beraber yaşam kaliteleri ve beklentileri düşecektir. Bu sebeplerden dolayı bakımın tıbbi boyutunu değerlendirebilen ve bu alanda lisans eğitimini tamamlayan hemşirelere olan ihtiyaç dün fazla olduğu gibi bugün de ve gelecekte de fazla olacağı kuşkusuz bir gerçektir.

Huzurevi Hemşiresi Ne İş Yapar?

Huzurevi hemşirelerinin birçok görevi bulunmaktadır. Bu görevleri aşağıdaki gibi sırlamak mümkündür;

 • Huzurevi doktoru ve fizyoterapistin yardımcısı olup, ilaçların korunması ve kullanımında sorumludurlar. Bu açıdan revir yönetiminden doğrudan mesuldürler.

 • Hasta yaşlının şikayetlerini dinlemek gerek duyulması halinde doktora bildirimlerde bulunmak ve yaşlıyı muayene ve tedavi edilme durumlarına hazırlamak

 • Hasta olan yaşlıların tedavileri için gerek duyulan bütün kayıtları, bakımları, tedavi ve benzeri uygulamalarının doktorun tarifine uygun olabilecek bir şekilde yürütmek

 • İlaç kullanımında bulunan veya bulunacak olan yaşlıların, ilaç kullanımlarını sağlamak ve varsa enjeksiyonlarını yapmak, ilgili çalışmaların tamamının zamanını ve hemşire notuna yazarak kaydedip imzalamak,

 • Yaşlıları ve kalmış oldukları odaları ve yaşam alanlarının temizliğini sağlamak

 • Sorumluluğu altında bulunan yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliğinden sorumludurlar. Bu kapsamda görmüş oldukları eksiklikleri giderir veya gidermesini sağlar

 • Diyetisyenin olmadığı zamanlarda mutfağın ve yemek servis bölümünün hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.

 • Yaşlıları muayene ve tedavi kapsamında nabız, ateş, solunum ve tansiyon benzeri takiplerini yapar.

 • Acil bir sağlık durumunda mesleğin gerektirmiş olduğu ilk yardımı yapar.

 • Bulaşıcı hastalık durumlarında ise gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlamaya çalışır.

 • Yaşlıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri halinde onlara eşlik etmek, taburcu edilmeleri halinde ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak

 • Görevli olduğu bölümde yaşlıların yemek yemeleri ile ilgilenmek ve yemek yemede güçlük çeken yaşlılara yardımcı olmak,

 • Diğer huzurevi çalışanlarıyla beraber uyumlu bir çalışmada bulunur.

 • kurumun hedef politikaları doğrultusunda mesleğinin icrasını gerçekleştirerek, hemşirelik mesleği kapsamındaki etik davranışları uygular.

Huzurevi Hemşiresi Maaşları

Huzurevi hemşire maaş alımları özel ve kamu olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamuya ait huzurevlerindeki maaş alımları en düşük 4.300 TL en yüksek 6.000 TL ortalama ise 4.600 TL seviyelerindedir. Maaşların bu kadar değişken olmasının temel nedeni, nöbete kalınması, mesleki tecrübe yılı ve alınan eğitim olarak gösterilmektedir. Örneğin 4 yıllık bir hizmet geçmişi olan lisan mezunu bir hemşirenin alabileceği maaş 5.400 TL olabilmektedir. Maaş alımlarında evli veya bekar olunmasına göre de çok az bir şekilde değişmektedir. Fakat kamuya ait huzurevlerinde maaşların temel değişkenliği, bakımı yapılan hasta sayısı, nöbete kalınması, kurum dışı görevlendirmeler, mesleki tecrübe yılı gibi hususlardır.

Özel huzurevlerindeki maaş alımları hemen hemen kamu huzurevlerine göre yakındır. Fakat kamudan daha fazla yüksek değildir. Özel huzurevlerindeki hemşire maaşları en yüksek 5800 TL, en düşük 4.000 TL, ortalama ise 4300 TL civarındadır. Örneğin 4 yıllık bir hizmet geçmişine sahip olan, ayda 3 defa nöbete kalan ve mesleğinin gerektirmiş olduğu bilgi birikimlerine sahip olan hemşiresinin maaşı 5.400 TL’dir.

Huzurevi Hemşiresi Nasıl Olunur?

Huzurevi hemşiresi olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu lise özel, Anadolu, düz ve dengi durumunda olabilecek liselerden biri olabilir. Lise eğitimi boyunca iyi bir öğrenim ortalamasına sahip olmak gerekiyor. Çünkü üniversite tercihinde bu ortalama doğrudan etkilemektedir. Lise eğitimi sonrasında ise Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT sınavına ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekir. Her iki sınavdan sayısal ağırlıklı bir puana sahip olmak gerekir. Alınacak iyi bir puan sonrasında ise lise puan ortalaması da eklenerek üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri veya sağlık yüksekokulları bünyesinde bulunan hemşirelik bölümü tercihinde bulunmaları gerekir.

Lisans eğitimi oldukça yoğun ve stresli olabileceğini belirtebiliriz. Çünkü pratik uygulamaların oldukça fazla olduğu ve teori öğrenimlerinin de var olduğu bir eğitimdir. Lisans eğitimi sonrasında kamuya ait huzurevlerin görev almak isteyenler KPSS/Lisans sınavına girip atanabilirler. Fakat özel huzurevleri için herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Kurumsal kimliği olan özel kurumlar hemşire alımlarını yaparken çok ciddi diyebileceğimiz mülakatlar yapmaktadır.

Huzurevi hemşiresi, huzurevinde bulunan ve bakıma gereksinim duyan kişilerin sağlık ve bakım hizmetleriyle ilgilenen bir sağlık personeli, Huzurevi doktoru ve fizyoterapistin yardımcılığını yapar, ilaçların korunması ve kullanımında sorumludur, Kamuya ait huzurevlerindeki maaşlar en düşük 4300 TL en yüksek 6000 TL'dir Özel huzurevlerindeki maaşlar bu rakamlara yakındır, Huzurevi hemşiresi, yaşlıların sağlık durumlarını değerlendirir, analiz eder ve raporlar, Yaşlıların mental ve bilişsel durumlarını analiz eder, yaşlıların şikayetlerini dinler, muayene ve tedaviye hazırlar, değerlendirmeler yapar, Mesleki tecrübe yılı, eğitim durumu, nöbet durumları huzurevi hemşiresinin maaşını etkileyen faktörlerden, Huzurevi hemşiresi, yaşlıların ilaç kullanımını yönetir ve kontrol eder, Yaşlıların ilaç kullanımlarını sağlar, enjeksiyonlarını yapar ve ilaç kullanımını hemşire notlarına kaydeder, 4 yıllık bir hizmet geçmişi olan lisan mezunu bir hemşirenin alabileceği maaş 5400 TL olabilmektedir, Huzurevi hemşiresi, yaşlıların temizlik ve hijyenlerinden sorumludur, Yaşlıların ve yaşam alanlarının temizliğini sağlar, yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliğinden sorumludur, Evlilik durumu maaşlara çok az etki eder, temel maaş değişkenleri arasında hasta sayısı, nöbet durumu, tecrübe yılı bulunur, Huzurevi hemşiresi, aynı zamanda yaşlıların diyet ve beslenme konularında da yardımcı olur, Diyetisyen olmadığı zamanlarda mutfağın ve yemek servis bölümünün hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar Yaşlıların yemek yemeleri ile ilgilenir, yemek yemekte zorlananlara yardımcı olur, Özel huzurevlerindeki hemşire maaşları en yüksek 5800 TL olabilmektedir, Huzurevi hemşiresi, acil sağlık durumlarında ilk yardımı gerçekleştirir, Acil bir sağlık durumunda ilk yardımı yapar, bulaşıcı hastalık durumlarında gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar, Maaş alımlarında bakımı yapılan hasta sayısı ve nöbete kalınması important bir role sahiptir, Huzurevi hemşiresi, yaşlıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi ve taburcu olması süreçlerinde de görev alır, Yaşlıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri ve taburcu edilmeleri süreçlerini yönetir, bu süreçlerde yaşlılara refakat eder, Hemşirelik mesleği tecrübesi, alınan eğitim, nöbet durumları gibi faktörler maaşın belirlenmesinde önemli rol oynar, Huzurevi hemşiresi, diğer huzurevi çalışanlarıyla beraber uyumlu bir çalışma içinde olur, Diğer huzurevi çalışanlarıyla beraber uyumlu bir çalışma içinde olur Kurumun hedef politikaları doğrultusunda mesleğinin icrasını gerçekleştirir, Çalışılan kurumun özel ya da kamu olması maaşlarda değişikliğe neden olmaktadır, Huzurevi hemşiresi, yaşlıların mental ve duygusal bakımlarıyla da ilgilenir, Yaşlıların duygusal, sosyal ve fiziksel sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur Depresyondaki yaşlıların tanı, önleme, tedavi ve bakım süreçlerine katkıda bulunur, Mesleki tecrübe yılı ve eğitim düzeyi, huzurevi hemşirenin maaşını etkileyen faktörler arasındadır, Huzurevi hemşiresi, aynı zamanda hasta olan yaşlıların tedavi süreçlerini yönetir ve koordine eder, Hasta olan yaşlıların tedavi süreçlerini doktorun talimatları doğrultusunda yönetir, tedavi sürecini hemşire notlarına kaydeder, Hemşirenin alacağı maaş birçok faktöre bağlı olup, genellikle kamuda 4300 TL ile 6000 TL arasında, özelde ise en yüksek 5800 TL'dir
Huzurevi Hemşiresi Huzurevi Hemşiresi nedir Huzurevi Hemşiresi ne iş yapar Huzurevi Hemşiresi maaşları Huzurevi Hemşiresi nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.