AnasayfaBlogYenilikçi Olma ve Yaratıcı Düşünme İlişkisi
İş Hayatı

Yenilikçi Olma ve Yaratıcı Düşünme İlişkisi

17 Haziran 2020
Yenilikçi Olma ve Yaratıcı Düşünme İlişkisi

Yenilikçi olma ve beraberinde yaratıcı düşünme, hayatın her alanında hedeflenen ve istenen niteliklerdir. Özellikle iş dünyasında yenilikçi olma, değer yaratmak ve müşteriyi elde tutmak için gerekli bir niteliktir. Yeni bir fikir, ürün, hizmet ve strateji ortaya çıkarmak için de kişinin ufkunun açık olması ve yaratıcılıktan yana olması lazım. Yaratıcılık da hiç kimsenin yapmadığı yapmak değil, özgün bir fikri geliştirmek ve ileri taşımak ile mümkün. 

İş dünyasında hedefleri olan ve değer yaratmak isteyen her insan ve işletmenin, bulunduğu noktadan daha ileriye ulaşma amacı olmalıdır. Bir işletme için bulunduğu yerden ilerisini görememe, istenilen kârın ve hedeflerin de yerinde saymasına neden olur. Aynı zamanda her yenilik tasarı da ileriye dönük bir gelişme yaratmayabilir. Bu noktada gösterilecek yaratıcı düşünce, doğru kullanıldığı takdirde istenilen hedeflere erişimi sağlayabilir. Yeniliği yaratmanın en büyük destekçisi yaratıcı düşünmenin, nasıl bir ortamda ortaya çıktığı da düşünülmelidir.

İlgili yazı: Yaratıcı Düşünme Teknikleri Nelerdir?

Artık yaratıcılığın sadece doğuştan bir yetenek olmadığı, farklı alanlarda geliştirilmeye de açık bir özelliği olduğu biliniyor. Yenilikçi olma niteliği de ilgili konuyu bir üst seviyeye çıkarmak ve farklı açılardan konuyu anlamlandırmaktır. Yenilikçi olma ve yaratıcı düşünme, kişinin hangi alanda olursa olsun, geliştirebileceği iki önemli niteliktir.

İş Hayatında Yenilikçi Olma

İş dünyasında, hedefler ve hedefler doğrultusunda atılan adımlar değerlidir. Yerinde sayan ve yerinde saymaya devam eden bir işletme ya da CEO'nun takdir edilen başarıya ne kadar yakın olduğu tartışmalıdır. Tabii ki ileriye dönük atılacak adımların da önceden planlanması gerekiyor. İş dünyasında yenilikçi olma durumu, her kişinin hem de işletmenin yenilikçi kültürü gerçekten benimsemesi ile ortaya çıkar. Yoksa yenilikçi olmanın sadece adını kullanmak, hem kişinin kendini hem de   işletmenin insanları kandırmasına yol açar. Piyasada gerçek anlamıyla yenilikçi kültürünüzü göstermek ve böyle anılmak istiyorsanız öncesinde benimsenmesi gerekilen birtakım özellikleri taşımalısınız.

Yenilikçi kültür; yaratıcılık, cesaret, kararlılık ve çok çalışma ister. Çalışmayı es geçen her yenilikçi fikir ve yaratıcı düşünce sadece fikir olarak değerli gözükür ama uygulama esnasında bir kalıbı olmaz. İşte yenilikçi fikri, besleyecek şey onu bir biçime sokabilmek ve pratik hâle getirebilmektir. Bunun için de çok düşünmek ve çalışmak gerekir. 

Kurumsal ya da kişisel olarak yenilikçi olma, sınırlarınızın ve kapasitenizin farkında olmanızla başlar. Her insanın ve işletmenin kendi belirlediği sınırları ve hedefleri vardır. Örneğin, kurumsal anlamda bir markanın kendi pazarı dışında bir yenilik yaratması fazla önemsenmeyebilir. Fakat, kendi pazarında yaratacağı bir farklılık hedef kitle ve rakipler için önemlidir. Burada dikkat edilmesi gerekilen "kalıpları kırmak" ile gereksiz hamleler yapmak arasındaki farkı anlayabilmektir. Gereksiz hamleler yapma ve risk alma, kalıpları kırmak değil, zarar etmektir. Bundan dolayı iş hayatında yapılacak yenilik, kendi yolunuzda ihtiyacınız ve hedefiniz olan farklılığı, yaratıcılığı arayabilmek ve bulmaktır. 

İnovasyon Ne Zaman Yaratılır?

İnovasyonun ne zaman yaratılacağı da en az inovasyon fikri kadar önemlidir. Yenilik yaratmak için uygun ortamı ve koşulları sağlayabilmek gerekir. Yeniliğin hazırlanması ve sunulması aşamasında, hedef kitlenin bunu nasıl karşılayacağı da hesaplanmalıdır. Yenilik; sadece yenilik yapmak için değil, ihtiyaç ve talep olduğu için yapılması gerekilen bir özelliğe sahiptir. İş hayatında bir farklılık ve inovasyon yaratabilmek için uygun altyapı hazırlıklarını da sağlamak gerekir. Özellikle yaratıcı bir fikre sahip inovasyonun tam zamanında pazara sunulması, istenilen verimlilik ve kâr için gerekli koşuldur.

Çoğu ürün ve hizmet, zamanı etkin kullanamama yüzünden istenilen başarıyı gösteremiyor. Örnek vermek gerekirse henüz 1 yıllık bir ürününüzün üzerine yenilikçi ve daha iyi düzenlenmiş bir ürün ortaya çıkarırsanız büyük ihtimal diğer ürününüz zarara uğrayacaktır. Yine, yeniliğin ayak seslerini duyurmadan yapılan eksik planlama, müşterinin beklentisini ve heyecanını da besleyemez.

Her sektörde olduğu gibi inovasyon fikri ve ürünü için doğru planlama ve zamanlamaya ihtiyaç vardır. Bir anda yapılan inovasyon yerine, rakiplerin- pazarın durumunu, ekonomik ve sosyal koşulları analiz ederek inovasyonu sunmalısınız.Aynı zamanda pazarın ve müşteri grubunun inovasyon fikrine ihtiyacı olup olmadığı da bilinmelidir. Yaratacağınız inovasyon değerinin gerçekten bir farklılık sunup sunmayacağı detaylıca analiz edilmedir. 

İnovasyon fikrini geliştirme aşamasından itibaren doğru kararlar almak ve yaratıcılıktan beslenmek için online eğitim olarak verilen yaratıcı düşünme ve inovasyon kursunu alabilirsiniz. Rekabet odaklı sektörlerde yaratıcılığınızı gerçekten gösterebilmek için bilinçli ve kararlı adımlar atmanız lazımdır. Alacağınız eğitim ve bilgilerle de iş dünyasında inovasyon sürecinin nasıl işlediğini anlayabileceksiniz.

İlgili eğitim: Yaratıcı ve Tasarım Odaklı Düşünme

Yaratıcılık Nelerden Beslenir?

Sıkça konuşulan ve tartışılan bir kavram: yaratıcılık. Pek çok araştırma ve başarılı insanların başarı hikâyeleri, bize yaratıcılık hakkında kayda değer şeyler sunuyor. Bunlardan biri de yaratıcılığın ana kaynağında, kişinin içsel motivasyondan beslenen tutku olduğudur. Bu tutku, kişinin uzun süreler deneme-yanılma, çalışma ve ilgili konuya çaba gösterebilmesini sağlıyor. Pek çok konuda motivasyon ve verimliliğin bir arada olduğunu görürüz. Yaratıcılık ve yenilikçilik de kişinin, bitmez tükenmez bilmeyen "o şeyi" arayışının bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. 

İlgili eğitim: Motivasyon 3.0 Eğitimi

Geliştirmeye açık bir kavram olan yaratıcılık için gerekli olan motivasyon kaynağına yönelik ilginin de sürdürülebilir olması gerekir. Gelip geçici bir heves ya da ilgi, yenilik yaratmaya ve motivasyonu beslemeye yetmez. Yaratıcılığın etkisini göstermek ve buradan da bir özgünlük, yenilik yaratabilmek için denemeye gayret edecek içsel ilgiyi sürdürmeniz lazım.

Deneme yolunda da sürekli bilgi akışından yararlanma, bu yolda yürüyenlerin birikimlerinden faydalanma ve kendi hedefinize uyarlama yolunu tercih edebilirsiniz. Hayallerden ve hedeflerden sıkça etkilenen yaratıcı düşünme, senaryo gibi kişinin geliştirmesi gerektiği bir birikime ihtiyaç duyar. Aklınızdaki yaratıcı fikri, destekleyecek küçük parçaları bulmak ve bir kalına sokmak için uzun süre çalışmaya alışmalısınız. İster iş hayatı olsun ister de eğitim hayatı, yenilik için yaratıcılığınızı besleyecek koşulları sağlayabilmeniz gerekir.

Sosyal ve kişisel çevre, motivasyon, verimlilik ve yenilikçi olma gibi unsurların yaratıcılığınızı besleyecek donanımda olmasına dikkat etmelisiniz. Yaratıcılığının sadece bir doğuştan gelen bir yetenek değil, zihninizde geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuz konuya çalışmanız ve düşünmeniz ile ilgili olduğunu bilmelisiniz.

yenilikçi olma yaratıcı düşünme yaratıcılık inovasyon motivasyon yenilik
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Zihin Haritaları Eğitimi
Salim AkkökSalim Akkök
500209
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
775209
Yaratıcı Drama Eğitimi
5
(27)

Yaratıcı Drama Eğitimi

9 Konu5 Saat
Sibel CurcialiSibel Curciali
850209