AnasayfaBlogMotivasyon Nedir? Motivasyon Nasıl Sağlanır?
Motivasyon

Motivasyon Nedir? Motivasyon Nasıl Sağlanır?

28 Kasım 2019
Motivasyon Nedir? Motivasyon Nasıl Sağlanır?

20. yüzyılda, motivasyon, birçok farklı motivasyon katmanına sahip bir piramit ile karşılaştıran Abraham Maslow tarafından derinlemesine incelenmiştir. En düşük ve en kolay karşılanan ihtiyaçlar, yiyecek, su, barınma ve giyim gibi fiziksel gereksinimlerdir (Maslow 1943). Güvenlik bir sonraki seviyedir. Bu iki motivasyon düzeyini tatmin ettikten sonra, sevgi/aidiyet ve saygınlık ihtiyaçları gibi daha ince fiziksel olmayan ihtiyaçlar ortaya çıkar (Gagne ve Lussier 2006). Piramidin tepesinde, sadece birkaçının başarabileceği kendini gerçekleştirme ve aşkınlık ihtiyaçları vardır (Maslow 1968). O sırada akranları arasında tartışmalı olmasına rağmen, Maslow'un motivasyon teorisi geniş çapta kabul görmüştür. 

Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi genellikle fizyolojik ihtiyaçların en altta olduğu bir üçgen kullanılarak tasvir edilir, bunu güvenlik ve güvenlik ihtiyaçları, bir sonraki seviyede sevgi/aidiyet/saygı ihtiyaçları ve en üstte kendini gerçekleştirme motivasyonu izler. Maslow'un motivasyon teorisi, genel olarak motivasyondan ziyade bireysel motivasyona fazla odaklandığı için sıklıkla eleştirilmiştir (Latham & Locke 2006). David McClelland, motivasyonu örgütsel bir bakış açısıyla inceleyen ilk psikologlardan biriydi. Bireylerin üç farklı güç tarafından motive edildiğini öne sürdü: başarı çabası, güç motivasyonu ve yakınlık motivasyonu.

Motivasyon, birçok tanımı olan terimlerden biridir, motivasyon ve motive etmek olarak iki terim vardır. Bahsedeceğim motivasyon, motivasyonun bireyi ve yaşamdaki deneyimlerini nasıl şekillendirdiğidir.

Motivasyon Nedir? Ne Anlama Gelir?

Motivasyon çok soyut bir kavram olduğu için her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Motivasyonun nereden geldiğini veya bir şeyin neden motive edilip edilmemesi gerektiğini kimse tam olarak belirleyemez. Ancak şunu biliyoruz: motivasyon hayatımızda çok büyük bir rol oynar. Bizi belirli hedeflere ve diğerlerinden uzaklaştıran şeydir. Tükenmiş hissettiğimizde bize enerji verir ve zor durumlarda azim ortaya çıkarır. Hepimiz bir noktada motive olamama hissini yaşamışızdır. Sabahları neden kalktığınızı ve motivasyonunuzun nereden geldiğini belirleyen motivasyondur.

Motivasyon, bir kişinin harekete geçme nedenidir, diğer bir deyişle motivasyon, onları harekete geçiren ihtiyaç ve arzular olarak tanımlanır. Motivasyon, bir kişiye bir şeyi başarması için ilham verir ve değişimi teşvik eden dış güçler olduğunda ortaya çıkar. Davranışçılık, motivasyonu açıklamak için kullanılabilir ancak motivasyon, çeşitli tanımları olan genel bir terimdir. Üç tür motivasyon vardır: İçsel motivasyon, Dışsal motivasyon ve Hedef belirleme teorisi.

Hepimizin farklı motivasyonları var. Motivasyonumuz, birey olarak kim olduğumuzu ve toplumun zaman içinde nasıl geliştiğini şekillendirir. 

Motivasyon, kişiyi harekete geçirmek için gereken gücü sağlar. Motivasyon, bireyi hedefe doğru hareket ettiren içsel bir süreci ifade eder. Motivasyon, davranışı harekete geçiren biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel güçleri içerir. Motivasyon terimi bir insanın neden bir şey yaptığını tanımlamak ve anlamak için sıklıkla kullanılmaktadır. 

Örneğin, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin iyi bir üniversite kazanabilme amacıyla günün büyük kısmını ders çalışarak geçirmesi. Ya da çalıştığı kurumda terfi alabilmek için daha yüksek performansla çalışmaya başlaması gibi.

İlgili Eğitim: Motivasyon 3.0 Eğitimi

Motivasyon Teorileri

Motivasyon, bir kişinin harekete geçme nedenidir, diğer bir deyişle motivasyon, onları harekete geçiren ihtiyaç ve arzular olarak tanımlanır. Motivasyon, bir kişiye bir şeyi başarması için ilham verir ve değişimi teşvik eden dış güçler olduğunda ortaya çıkar. Davranışçılık, motivasyonu açıklamak için kullanılabilir ancak motivasyon, çeşitli tanımları olan genel bir terimdir. Üç tür motivasyon vardır: İçsel motivasyon, Dışsal motivasyon ve Hedef belirleme teorisi.

6 Motivasyon Teorisi

Psikolojide motivasyon, insanların davranışlarını neyin motive ettiğine dair gözlemlerine dayalı teoriler oluşturan birkaç teorisyen tarafından incelenmiştir. Bu bölüm, motivasyon teorisinde yapılan altı maddeyi tartışacaktır.

Sürüş Teorisi

Ölçülebilen belirli bir enerji miktarı olarak motivasyona dayanan Sürüş teorisi, bir davranışı tekrarlama motivasyonudur. Eylem motivasyonu ve cezadan kaçınma motivasyonu bu teorinin iki yönüdür. Dürtü teorisyenleri, boşta kalmamamız için olumlu motivasyona ihtiyacımız olduğuna inanıyorlardı, ancak bizi motive etmek için korku veya acı gibi olumsuz faktörlere dayalı motivasyon sağlamaları da gerekliydi. Dürtü, halihazırda mevcut olandan daha çekici bir şey yaparak "olumlu" pekiştirme yoluyla yaratılamayacağı, ancak yalnızca istenmeyen bir şeyi ortadan kaldırarak "olumsuz" pekiştirme yoluyla yaratılabileceği varsayıldı.

Teşvik Teorisi

Teşvik teorisi, içsel motivasyonun bir boşlukta var olmadığını savunur. Teşvikler, motivasyonun ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle motivasyon, özünde her bireyin motivasyon ihtiyacıyla bağlantılıdır. 

Teşvik motivasyon teorisi, insanların bir şeyler yapmaya motive olduklarını, çünkü parasal ödüller, yani para vb. gibi eylemleri için bir tür ödül veya teşvik alacaklarını, değerli buldukları şeyleri araba, ev gibi satın alabilmelerini önermektedir. Yeni bir iş bulmak veya parasal finansal motivasyon gibi arzu ettikleri şeylerin verilmesi. Bu motivasyon, bugün, bir çalışanın maaşlarının, işverenlerinin yapmaları için belirlediği görevleri ne kadar iyi yerine getirdiğine bağlı olabileceği motivasyon teorisinde de görülebilir.

Başarı motivasyonu, okul çalışmaları, sosyal durumlar, spor yapmak vb. dahil olmak üzere hayatın her alanında karşılaştığınız her şeyde elinizden gelenin en iyisini yapmayı istemekten kaynaklanan motivasyondur. Bu motivasyon iç kaynaklardan kaynaklanabilir.

Eşitlik teorisi

Adalet veya eşitlik algısından gelen motivasyon; ödüllerle (olumlu motivasyon) motive etmek ve tehdit edilmemek. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'ne dayanmaktadır; burada, güvenlik, ait olma, saygınlık ve kendini gerçekleştirme gibi, hepsi motivasyona yol açabilecek ihtiyaçları karşılamamız gerekir.

Hedef Belirleme Teorisi

Motivasyon; hedefler, mevcut performansın üzerinde ancak tam potansiyellerinin altında bir düzeyde belirlendiğinde ortaya çıkar. Hedef belirleme düzeyi yeterince zorlayıcı olmalıdır, eğer ulaşılamazsa bir miktar hayal kırıklığı yaşanabilir. Motivasyon çok düşükse, hedef önemli veya arzu edilir olarak algılanmayacaktır. Motivasyon çok yüksekse, kaygı ve başarısızlık korkusu nedeniyle performans düşebilir.

Davranışçı Teori

B.F Skinner'ın edimsel koşullandırma odasında hayvanlarla ve daha sonra insanlarla yaptığı erken deneylerden büyük ölçüde etkilenmiş ve olumlu ve olumsuz pekiştirmelerin belirli eylemlerin diğerlerinden daha sık gerçekleştirilmesine nasıl yol açabileceğini göstermiştir. Bu fikir, işverenlerin yüksek performans için parasal ödüller (olumlu pekiştirme) sunduğu veya bir kişi bir testte iyi performans gösterdiğinde iyi notlar (olumsuz pekiştirme) veren okulların olduğu günümüz toplumunda görülebilir. Skinner, gıdanın mevcudiyeti, bir birey ile türünün diğer üyeleri arasındaki olumlu veya olumsuz ilişki vb. gibi çevresel değişkenlerin, motivasyon söz konusu olduğunda önemli faktörler olduğunu öne sürdü.

Motivasyon Türleri

Başlıca motivasyon türleri nelerdir? İki ana motivasyon türü vardır. içsel motivasyon ve dışsal motivasyon.

İçsel motivasyon: harici bir ödül beklentisi olmaksızın kendi iyiliği için gerçekleştirilen bir eylem (halk arasında motivasyonun 'en saf biçimi' olarak bilinir).

Dışsal motivasyon: para veya prestij gibi arzu edilen veya istenmeyen bazı dış etkileri elde etmek için gerçekleştirilen bir eylem; bir dış etkenden kaynaklanan tüm motivasyon biçimlerini içerir.

İçsel motivasyon, içten gelen motivasyondur, kendi başınıza bulduğunuz motivasyon olan öz motivasyonu ve bir grup/takım motivasyonunun veya rekabet motivasyonunun bir parçası olan motivasyonu içerebilir.

Dışsal motivasyon, başarı ihtiyacı, algılanan baskı (örneğin: para), ödül beklentisi ve sosyal tanınma gibi ana kategorilere ayrılabilir. Motive olmayan bir kişi, belirli etkinliklerden zevk alma yeteneğinin olmaması, olumlu sonuçları fark edememesi veya hiçbir görevi olmaması nedeniyle düşük içsel motivasyona sahip olabilir.

Sosyal motivasyon, bir grup veya takım ortamından gelen motivasyondur ve motivasyon kısmen rekabet motivasyonu veya başarı motivasyonu ihtiyacı nedeniyle olabilir. Bu motivasyonlar genellikle ebeveynler, öğretmenler, arkadaşlar vb. gibi dış kaynaklardan gelir.

Motivasyon Sözleri

Motivasyon sözleri, motivasyon sağlamada önemli yere sahip. Sevdiğiniz motivasyon sözlerini küçük kağıtlara yazıp her gün göreceğiniz yerlere asabilirsiniz.

Motivasyon sözleri neler?

"Asla vazgeçmeyin! Yüzüstü yere serilseniz dahi, ileriye doğru hala hareket ediyorsunuz demektir.” - Victor Kiam

“Bir gün geriye dönüp baktığınızda mücadele yıllarınız, sizin en güzel zamanlarınız olarak hatırlanacaktır.” - Sigmund Freud

“Durmadan devam ettiğiniz sürece, ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur.” - Konfüçyüs

“Dünyadaki en önemli şeylerin çoğu, hiç umut gözükmediği halde denemeye devam eden insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.” - Dale Carnegie

“Elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız, başarısızlığı düşünmek için zamanınız olmayacaktır.” - Harriett Jackson Brown

“Bir gün kalkacaksınız ve hep hayal ettiğiniz şeyleri yapmaya vakit kalmamış olacak. Öyleyse şimdi tam zamanı. Harekete geçin.” - Paulo Coelho

Motivasyon Nasıl Sağlanır?

Ağ kurun

Alanınızdaki diğer başarılı kişilerle ilişkilendirin ve ağ kurun. Her ne zaman benzer düşüncelere sahip bir grupta olursanız, sizi her zaman motive edeceklerini ve size yardım edeceklerini anlamalısınız. Hayran olduğunuz insanlarla konuştuğunuzda, enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz ve bu şekilde motive olabilirsiniz.

Hedeflerinizi görselleştirin

Hedeflerinizi görselleştirmek, somutlaştırmak önemli bir adım olabilir. Bu sayede, motivasyon kaybı yaşadığınız anlarda, neden başladığınızı hatırlarsınız. Bunu daha önce denediyseniz ama motive olamadıysanız, bunun nedeni doğru şekilde yapmamanızdan kaynaklanabilir. Duygu ve pozitif içsel konuşma eklemeniz gerekir.

Odaklanın

Odaklanın ve elde etmek istediğiniz sonuçları düşünün. Bir şeyler yapma dürtüsü yoksa, istediğiniz sonuçlara odaklanmaya çalışın. Hiçbir başarı, mutluluk, motivasyon bir günde sağlanabilen, elde edilebilen bir şey değildir. Bunun bir süreç olduğunu ve odaklanarak devam etmeniz gerektiğini bilin.

Ne istediğinizi bilin

Hayatınızda ne istediğinizi ve neden elde etmek istediğinizi biliyor musunuz? Bunu daima hatırlayın. Çünkü sizi yönlendirecek sebep budur. Sebebiniz yeterince güçlü değilse, hayatta başarılı olmak için gerekli önlemi alma dürtüsüne asla sahip olmayacaksınız. Bu yüzden hedeflerinizi somutlaştırın ve ne istediğinizi bilin .

Harekete geçin

Bazen harekete geçmek için motivasyon tekniklerine her zaman sahip olmak zordur. Yapmanız gereken sadece işe koyulmaktır. Başladıktan sonra, devam etmesi için ivme kazanacaksınız. Örneğin makale yazmaktan nefret ediyorsanız, günde sadece 10 dakika ayırarak yazabilirsiniz.

Motivasyon konusuyla ilgili aşağıdaki soruları da düşünmenizi istiyorum. Motivasyon nedir sorusuna daha iyi bir yanıt vermiş olacaktır.

1. Her gün uyanıp işe gitmek için sizi motive eden şey nedir?
2. Motivasyonunuzu nerede buluyorsunuz?
3. Yüzünüzde bir gülümseme oluşturan ve sizi motive eden bir şey var mı?
4. Her ne olursa olsun, görevinizin tamamlanmasıyla aranıza hiçbir şeyin girmeyeceğinden nasıl emin olabilirsiniz?
5. Yıllar boyunca motive kalmanıza yardımcı olan bazı üretkenlik tüyoları veya araçları nelerdir?

Motivasyon İçin Eğitimler

Motivasyon sağlamak için online eğitimler size yardımcı olabilir. Enstitü tarafından sunulan kişisel gelişim eğitimleri ile kendinizi geliştirebilir, hedeflerinize giden yolda motive olarak ilerleme şansına sahip olabilirsiniz.

Öte yandan iş hayatı eğitimleri ile de iş yaşamınızda ihtiyacınız olan motivasyonu sağlayabilirsiniz. 

Yeni şeyler öğrenmek, kendinize katkı sağlayacak eğitimlerden faydalanmak kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir ve hayatta başarılı olabilmeniz için gereklidir.

Kişisel gelişim eğitimleri ile sosyal hayatınızda pozitif ilişkiler geliştirirken, iş hayatı eğitimleri ile başarılı bir kariyer elde etmenin kapılarını aralarsınız.

motivasyon motivasyon sözleri kişisel gelişim eğitimi online eğitim
Merve Nur Cengiz
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.