AnasayfaBlogAnestezi Doktoru Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Anestezi Doktoru Nedir? Ne İş Yapar?

21 Nisan 2021
Gözlüklü ve mavi gömlekli genç bir kadın tıbbi bir sembolün önünde durmaktadır. Yüzü yakın plandadır ve gözleri dikkatle odaklanmıştır. Gözlükleri siyah ve ince çerçeveli, saçları kızıl ve geriye doğru toplanmış. Pembe ve mavi çizgili küçük beyaz bir şapka takıyor ve arka planda mor bir daire var. Ciddi görünüyor ve muhtemelen görevini tamamlama sürecinde.

Değişen ve gelişen dünya da teknolojinin sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu imkanlardan dolayı mesleklerde görülen gelişmeler ve değişimler kapsamında anestezi uzmanlığı ortaya çıkmıştır. Hastanın makul denilebilecek en uygun ortamda en uygun pozisyonda operasyonun gerçekleşmesi beklenmektedir.

Hastanın kendi doktoru tarafından ameliyatının yapılmasına uygun görülmesi ve hastaya bakan şartlarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına anestezi doktorunun ayrı bir değerlendirmesine ihtiyaç vardır. İlgili yazımızda anestezi doktorunun görevlerine yer verdik.

Anestezi Doktoru Nedir?

Anestezi uzmanı olarak da tarif edilen anestezi doktoru her yaşta yer alan hastalara gerek görülen her ameliyat için anestezi veren hekim olarak tarif edilebilir. Sağlık hizmetleri oldukça önemli hizmetlerdir. Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin sağlık hizmetlerine sunmuş olduğu imkanlardan dolayı mesleklerde görülen gelişmeler ve değişimler kapsamında anestezi uzmanlığı ortaya çıkmıştır. Hastanın makul denilebilecek en uygun ortamda en uygun pozisyonda operasyonun gerçekleşmesi beklenmektedir.

Hastanın kendi doktoru tarafından ameliyatının yapılmasına uygun görülmesi ve hastaya bakan şartlarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına anestezi doktorunun ayrı bir değerlendirmesine ihtiyaç vardır. Örneğin burun ameliyatı olmasına karar verilen bir hastanın kendi doktoru dışında anestezi doktorunun da değerlendirilmelerine ihtiyaç olacaktır.

Yapılacak bazı tetkiklerin ardından hastanın ameliyata uygun olup olmayacağına karar verilir. Daha sonra ameliyathanenin hazırlanması kapsamında bazı çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar görev yapmış olduğu ameliyathanenin ilgili biriminde görevli olan teknikerlerle beraber yürütür. Bu görevler oldukça önemli olup operasyon sırasında hastanın en az açıyla atlatması ve ameliyatı gerçekleştirecek doktorun operasyonunu rahat ve doğru bir şekilde gerçekleştirmesi hayati önem taşımaktadır. Böyle hayati bir önemi olan operasyonda ayrı bir hekimlik uzmanı olan anestezi doktoruna ihtiyaç duyulmuştur.

Anestezi doktoru kamu ve özel sektör hastaneleri olmaksızın çalışmış olduğu hastanenin politikaları doğrultusunda hareket eder. Görev kapsamı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirir. 

Anestezi Doktoru Ne İş Yapar?

Anestezi doktorunun birçok görev ve sorumluluğu vardır. Bu görev ve sorumluluklar ilgili hastanelerin yönetmeliğine göre değişiklik gösterebildiği gibi genellikle ortak diyebileceğimiz bazı görev ve sorumluluklarda bulunmaktadır. İlgili görev ve sorumluluklar 12.01.1983 yılında 17927 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği göre şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Görev almış olduğu bölüm itibariyle ilgili hastanenin politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve talimatlara uygun davranır.

 • Kendisine önceden verilen ameliyat listesine göre vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini bakarak günlük ameliyathane çalışma listesini düzenlemek.

 • Ameliyatı gerçekleşecek hastaların ameliyata hazırlanması kapsamında uygun incelemeler ile gerek görülen konsültasyonların yapılmasını ve hastaların premedikasyonunun yapılmasını sağlar

 • Narkoz ve ameliyat sonrası çalışma yerlerinde görev alan personelin hizmet kapsamındaki amiri olup, ilgili personellerin verimli ve düzenli çalışmasını, hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirir (Hastanesi, 2009).

 • Görev yapmış olduğu bölüm itibariyle başhekime karşı sorumludur.

 • Hastanın mevcut sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapılamayacağı konusunda görüşünü bildirir.

 • Operatörle gerçekleştireceği görüşmede hastanın genel durumunu ve ameliyatın genel özelliğini göz önünde bulundurarak hastaya ameliyat masasında olabilecek en uygun pozisyonu sağlayarak ve anestezi tekniğini tespit ederek ihtiyaç duyulan anestetiği hastaya yapar ya da sorumluluğu altında bulunan teknisyenlere yaptırır.

 • Gerçekleştirilen anestezi ve ameliyat durumundayken hastanın genel durumunu, normal şartlar kapsamında seyrinin izlenmesi kapsamında üniner sistemi, teneffüs sistemi, serebral sistem, anoksiya, kan ve elektrolitler, hastanın ateşi gibi değerlerin kontrollerini yapar ya da sorumluluğu altında yer alan diğer teknisyenlere yaptırır. Ameliyat kağıdına anestezi şekli ve seyrini kaydeder.

 • Ameliyat bitiminde hastanın normal hayati değerlerini elde edinceye kadar gerekli göreceği bütün tedavi ve tedbirleri uygular. Bu kapsamda operatörle ve gerekli gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon gerçekleştirir.

 • Ameliyathane sorumlusuna, sterilizasyon kapsamında yardımcı olur.

 • Narkoz ve ameliyat sonrası bakım biriminde yer alan her türlü alet, cihaz, ilaç ve sıhhi malzemelerin sağlanması ayrıca bakımı, muhafaza edilmesi ve sarfından sorumlu olduğunu belirtebiliriz.(Yıldırım Kaptanoğlu, 2015)

Anestezi Doktoru Maaşları

Anestezi doktorları kamu ve özel sektörde olmak üzere yapmış oldukları operasyonlarda maaş alımları farklılık gösterebilmektedir. Kamuda görev alınması durumunda hastanenin bulunduğu bölge, hizmet yılına denk gelen tecrübe yılı, hastanenin döner sermayesi, evli veya bekar olması gibi durumlardan dolayı anestezi uzmanlarının almış oldukları maaşlarda değişkenlik olabilmektedir.

Kamuda yeni görev alan anestezi uzmanlarının maaşları 10000 TL'den başlarken görev yapılan hastanenin bulunmuş olduğu bölge, gerçekleşen operasyon sayısı, döner sermaye, tecrübe yılına göre yaklaşık 40000 TL'sına kadar yükselmektedir.

Özel hastanelerde görev yapılması durumunda kamuya ve hastanenin kurumsal kimliğine göre de maaş alımları daha fazla veya daha az olabilmektedir. Ama genellikle özel hastanelerde yeni göreve başlayan anestezi uzmanlarının almış oldukları maaşlar 12000 TL şeklindedir. Hastanenin büyük şehirde olması ya da bulunmuş olduğu ilde operasyonların gerçekleştiren tek hastane olması, doktorun tecrübe yılı, gerçekleştirilen ameliyat sayısı, medeni durumu maaş alımlarını değiştirecektir. Demiş olduğumuz kriterler kapsamında özel hastanelerde maaş alımları 45000 TL sına kadar yükseleceğini söyleyebiliriz.

Tablo 1: 2021 yılına ait anestezi doktorlarının kamu ve özel hastanelerindeki maaş alımları

Anestezi Doktorunun Maaş Alımları

Yeni başlayanlar

10000-11500 TL

12000-13000TL

5 Yıllık

12000-17000 TL

12000- 18000 TL

10 Yıllık

18000-22000 TL

17000-23000 TL

10 yıl ve üzeri

23000-40000 TL

23000- 45000 TL

Anestezi Doktoru Nasıl Olunur?

Anestezi doktoru olabilmek için liselerin sayısal bölümlerinden iyi bir derece ile mezun olmak gerekir. Lise ağırlıklı not ortalamasının iyi olması halinde Yüksek Öğretim Kurumunun Uygulamış olduğu sınava ek puan şeklinde geri dönecektir. Burada söz konusu sayısal dersler matematik, geometri, fizik, kimya ve biyolojidir.

Liselerin sayısal bölümlerini tamamladıktan sonra YÖK’ün her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından iyi bir puanla geçmek gerekir. Daha sonra aynı dönemin içinde ikinci bir sınavın olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT) sınavından iyi bir puan almak gerekmektedir. Her iki sınavın ortalaması ve sonrasından lise ağırlıklı ortalama puanı da eklenerek elde edilen iyi bir puan neticesinde Türkiye’de tıp eğitimi veren üniversitelerin fakültelerinden birini tercih etmek gerekir.

Tıp fakültesinde 6 yıl boyunca alınan teori ve pratik eğitimlerin akabinde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) olarak bilinen sınava girerek başarılı olmak ve anestezi uzmanlığını tercihini yaparak devam etmektedir. Bu uzmanlık dalında 4 yıl fiili olarak çalışıldıktan sonra anestezi uzmanı olarak son bulur.

Yukarıda yer vermiş olduğumuz sürece göre anestezi uzmanı olunabilmektedir. Burada dikkate edilmesi gereken bir diğer husus ise sürekli ve disiplinli çalışmak gerektiğidir. Başarılı olabilmek için devamlılığın esas olduğu ve böyle bir mesleğin seçiminde ise dün ve bugünü bilgi açısından aynı geçirilmesi durumunda zararlı olunacağını belirtebiliriz. Buradaki önemli husus sosyal etkinlerimizi unutmadan sistemli ve devamlı yararlı bilgiler ışığından çalışmaktır.

anestezi doktoru nedir anestezi doktoru ne iş yapar anestezi doktoru maaşları anestezi doktoru nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, üzerinde çeşitli eşyalar bulunan bir masayı göstermektedir. Bir bilgisayar klavyesi, kağıtlar, keçeli kalemler, gözlükler, pembe bir post-it notu, sarı bir fosforlu kalem, turuncu bir fosforlu kalem, sarı bir kare, sarı bir not defteri ve pembe bir kalem var. Görüntünün ortasında bir kişinin klavyedeki elinin yakın çekimi yer alıyor. Kağıtlar yazı ve çeşitli çizimlerle doldurulurken, keçeli kalemler ve fosforlu kalemler belirli kelimeleri veya cümleleri vurgulamak için kullanılıyor. Bardaklar ve post-it notlar ise bilgileri takip etmeye yardımcı olmak için kullanılıyor. Masa dağınıktır, ancak görevleri tamamlamak için gerekli olan eşyalarla doludur.
5
(12)

Nitel Araştırma Eğitimi

14 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
775316
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
855357
Bu görüntü stres yönetimi üzerine çevrimiçi bir kursa ait. Bir yığın siyah beyaz tabelanın önünde gülümseyen bir kadın. Kadın bir kolye takıyor ve görüntüde ağzının yakın çekimi yer alıyor. Ayrıca bazı beyaz metinlerin yakın çekimi de var. Arka plandaki işaretler bunun stresle başa çıkma konusunda bir online kurs olduğunu düşündürüyor. Kadının ifadesi ve tabelalardaki metin, bunun insanların stresi azaltmayı ve daha mutlu olmayı öğrenmelerine yardımcı olacak bir kurs olduğunu ima ediyor. Bu kurs muhtemelen stresle sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılacağı ve yaşamda daha fazla denge yaratılacağı konusunda ipuçları ve stratejiler sağlayacaktır. İşaretler ayrıca kursun insanların strese karşı daha dirençli olmalarına ve daha olumlu bir bakış açısı oluşturmalarına yardımcı olacağını göstermektedir. Bu online kurs, insanların stresi nasıl azaltacaklarını ve genel sağlık durumlarını nasıl iyileştireceklerini öğrenmeleri için mükemmel bir yol gibi görünüyor.
4.5
(21)

Stres Yönetimi Eğitimi

6 Konu5 Saat
Bu Kısa Film Prodüksiyonu Kursu resminde gözlüklü bir adam kameraya gülümsüyor. Takım elbise giymiş ve kravat takmış olan adam siyah metinli beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Görselde ayrıca adamın yüzünün yakın çekimi ve gömleği ile kravatının yakın çekimi de yer almaktadır. Bu kurs, başarılı kısa filmler oluşturmanın temellerini öğrenmek için mükemmel bir fırsattır. Öğrenciler kendi projelerini hayata geçirmek için gerekli beceri ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Kendi sinematik tarzlarını geliştirebilecek ve yapım öncesi sürecin önemini anlayabilecekler. Senaryo yazımından kurguya kadar, bu kurs harika bir kısa film yapmak için gerekli kaynakları sağlayacaktır. Kurs ilerledikçe, öğrenciler ses ve müziğin önemini anlayacak ve zanaatlarını geliştirme şansına sahip olacaklar. Deneyimli danışmanların yardımı ve bol miktarda geri bildirim ile bu kurs, unutulmaz kısa filmler yapmak isteyen herkes için idealdir.
5
(4)

Kısa Film Yapımı

14 Konu15 Saat