AnasayfaBlogBağlama Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bağlama Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

23 Mayıs 2021
Bu görüntü, siyah metinli yeşil ve beyaz bir tabela üzerinde müzik notalarının bulanık bir görüntüsünü göstermektedir. Görüntü, müzik notalarını ve ortadaki 'F' harfini gösteren tabelanın yakın çekimidir. Tabelanın arka planı açık yeşil ve metin siyahtır. Görüntüde tabelanın yanı sıra beyaz bir dairenin bulanık bir görüntüsü ve bir ışığın bulanık bir görüntüsü de yer almaktadır. Görüntü yakın bir açıdan çekilmiş olup, fotoğrafın genişliği 1600, yüksekliği ise 840'tır. Görsel, 'F' harfinin hoş bir dokunuş olduğu müzik notalarının kullanımına ilginç bir yaklaşım sunuyor.
Bağlama Öğretmeni BaşlıklarıBaşlık Açıklamalarıİlgili Bilgiler
Bağlama Öğretmeni NedirBağlama çalmayı öğreten, öğrencilere ritim becerilerini geliştirmek için eğitim ve bilgi veren profesyonel.Çalışmalarını kurumlarda ya da özel derslerle sürdürürler
Bağlama Öğretmeni Nasıl OlunurMüzik Öğretmenliği veya konservatuvar bölümlerinden mezun olunmalı ve pedagojik formasyon alınmalıdır.Gerekli sertifika ve eğitimler alınmalıdır.
Bağlama Öğretmeninin SorumluluklarıÖzel ders programı oluşturmak, bağlamanın tutuş şeklini öğretmek ve öğrencilerinin müzik yeteneklerini keşfetmek.Öğrencilere bağlamayla ilgili tüm bilgileri doğru ve kendi bilgileri doğrultusunda aktarmak.
Bağlama Öğretmeninin Mesleki NitelikleriMüzik bilgisi, planlama ve organizasyon becerisi, zaman yönetimi becerisi, iletişim kabiliyeti.Sabırlı, özverili, dikkatli ve özenli olmalı; etik kurallara uygun davranış sergilemelidir.
Bağlama Öğretmeninin Çalışma AlanlarıDevlet okulları, halk eğitim merkezleri, özel bağlama kursları ve eğitim kurumları.Özel ders verebilme imkanları da bulunmaktadır.
Bağlama Öğretmeninin MaaşlarıBağlama öğretmeni maaşları öğretmenin tecrübesine, çalıştığı kurumun özelliklerine ve verebileceği özel derslere göre değişkenlik gösterir.Devlet kurumlarında aylık geliri ortama 3.200TL ile 4.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Bağlama Öğretmeni Mesleki YükümlülükleriÖğrenci yaş ve yeteneklerine göre ders planı hazırlama, bilgi verme, çalışma potansiyellerini gözlemleme ve yetenekleri geliştirmek için pozitif ortam sağlama.Bağlamanın hangi yaş grubuna hangi yöntemlerle öğretileceğini bilmeli ve yetenekleri geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemelidir.
Bağlama Öğretmeni Kariyer YoluÜniversitelerin müzik öğretmenliği, konservatuar bölümlerinden mezun olan kişiler bağlama öğretmeni olarak kariyerlerine devam edebilir.Geliştirme eğitimlerine ve sertifikalara katılarak kendi yeteneklerini ve yeterliliklerini daha da geliştirebilirler.
Bağlama Öğretmenliği EğitimiBağlama öğretmenleri, kendilerini geliştirmek ve daha etkili dersler verebilmek için çeşitli eğitim ve kurslara katılabilirler.Etkili zaman yönetimi eğitimi, müzik ve bağlama eğitimi önemli eğitimler arasındadır.
Bağlama Öğretmeni Öğretme TeknikleriBağlama öğretmenleri, öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğretme ve bilgi aktarma tekniklerini kullanır.Her öğrenciye özel programlar hazırlayarak, müziğin tüm yönlerini ve bağlamanın kullanım özelliklerini aktarırlar.

Pek çok kişi hem hobi olarak hem de geçim kaynağı olarak bağlama çalmaktadır. Bağlama öğretmenleri ise farklı yaş grubunda olan kişilere bağlama dersi veren kişilere denmektedir. Hem kurumlarda çalışma imkanına sahip olan bağlama öğretmenleri hem de özel bağlama dersi verebilmektedir. Her yaştan insana; bağlama tutuş şekli, tempo, nota dersi gibi bilgiler veren bağlama öğretmeni, öğrencilerin ritim becerilerini geliştirmek için de bilgi ve becerilerini paylaşır.

Üniversitelerin müzik öğretmenliği, konservatuar bölümlerinden mezun olan kişiler bağlama öğretmeni olarak kariyerlerine devam edebilir. Şan, opera, Türk Sanat müziği bölümü mezun olan kişiler de bağlama öğretmeni olarak çalışmayı seçebilir. Bunun için sadece pedagojik formasyon almaya ihtiyaçları olacaktır.

Yazımızda bağlama öğretmeni nedir? Bağlama öğretmeni ne iş yapar? Bağlama öğretmeni olma şartları nelerdir? Sizler için araştırdık.

Bağlama Öğretmeni Nedir?

Bağlama öğretmeni, farklı yaş gruplarındaki kişilere bağlama konusunda ders verip; nota ve seslerle birlikte bağlamayı tutuş şeklini öğretmekle sorumlu meslek profesyoneline verilen addır. Bağlama öğretmeni öğrencilere ritim becerilerini de kazandırmaya çalışır. Bağlama öğretmeni, her yaştan insanın müzik yeteneğini geliştirmek ve bu kişilere yeni beceriler kazandırmak için çalışır. Notalar yardımıyla bağlama çalmayı öğretir. Bağlamayla ilgili tüm bilgi ve becerileri, öğrencilere doğru ve kendi bilgileri doğrultusunda aktarır. Bağlama eğitimi almak isteyen öğrencilerin, notalar aracılığı ile doğru ritmi yakalaması için müziğin tüm yönlerini aktarmaya ve anlatmaya çalışan meslek çalışanlarıdır.

Bağlama öğretmeni olmak isteyen kişilerin Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olması gerekir. Bunun yanında konservatuvarların şan, opera ya da Türk Sanat Müziği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmasıyla birlikte pedagojik formasyon alarak da bu meslekte öğretmen olarak çalışmalarınızı yürütme hakkı elde edersiniz. Öğretmen olma sürecinde bazı sertifika eğitimlerine katılarak kendinizi geliştirme imkanını da elde edersiniz. Bağlama öğretmeninin sahip olması gereken bazı mesleki niteliklerde vardır. Bunları inceleyelim.

 • Müzik bilgisi ve bağlama hakkında tüm yeterliliğe sahip olmalıdır.

 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermelidir.

 • Güçlü zaman yönetimi becerisi sergilemelidir.

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmeli öğrenci ve ebeveynler ile iletişim halinde olmalıdır.

 • Sabırlı, özverili, dikkatli ve özenli davranmalıdır.

 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemelidir.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Bağlama Öğretmeni Ne İş Yapar?

Yaş grubuna göre özel ders programı oluşturmak, bağlama ile ilgili bilgilerini paylaşmak kurumda çalışan yetkili kişilere bağlama temini konusunda bilgi vermek, öğrencilerinin müzik yeteneklerini keşfetmek, bağlama çalmanın hangi yaş grubuna hangi öğretim teknikleri ile öğretileceğini bilmek, yetenekleri geliştirmek için çalışmalar yapmak bir bağlama öğretmeninin önemli görevleri ve sorumlulukları arasında yer alır. Bu çalışmaları yürütürken bir yandan da kendi gelişimlerini önemsemeleri gerekir. Çeşitli eğitim kurumlarında görev yapabilen bağlama öğretmeni; öğrencilere bağlamanın tutuş şeklini, hangi sesin hangi notayla ortaya çıkacağını aktaran kişidir. Bu çerçevede bağlama öğretmeninin bazı mesleki yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar nelerdir, inceleyelim.

 • Öğrencilerin sahip olduğu yaş aralığına ve yeteneklerine göre ders planı hazırlamalıdır.

 • Öğrencilere bağlama konusunda bilgi vermelidir.

 • Çalıştığı kurumdan sınıfta kullanmak üzere bağlama temin edilmesini sağlamalıdır.

 • Öğrencilerin çalışma potansiyellerini gözlemleyerek, becerilerine göre eğitim vermelidir.

 • Öğrencilerin müzik yeteneklerini geliştirmeye için özenli ve pozitif bir ortam sağlamalıdır.

 • Bağlamanın hangi yaş grubuna hangi yöntemlerle öğretileceğini doğru bir şekilde biliyor olmalıdır.

 • Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek te önemli sorumlulukları arasında yer alır.

Bağlama Öğretmeni Maaşları

Bağlama öğretmeni özel ve kamu kurumlarında çalışma imkanına sahiptir. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen kişiler, yapılan atamalara göre kamu alanında görev alma şansına sahiptir. Özel ders verme imkanı olduğu için geniş bir çalışma alanından bahsetmek mümkündür. Birebir ders verme imkanı yaratabileceği gibi aynı zamanda bağlama öğretmeni olan kişiler; devlet okullarında, halk eğitim merkezlerinde, özel bağlama kurs ve eğitim kurumlarında da iş bulma imkanına sahiptir.

Bağlama öğretmeni olan kişilerin gelirleri net olarak bilinmeyebilir. Maaşlar, öğretmenin tecrübesine göre değişiklik gösterir. Çalıştığı kurumun özellikleri de maaşın belirlenmesinde önemli bir etkendir. Özel ders ücretleri kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte devlet kurumlarında bağlama öğretmeni olarak çalışan kişilerin aylık geliri ortama 3.200TL ile 4.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Özel kurumlarda bu durum biraz daha farklı olabilir. Öğretmenlerin kendi müzik atölyelerini açma imkanları da vardır.

Bağlama Öğretmeni Nasıl Olunur?

Bağlama öğretmeni olmak isteyen kişiler için en önemli şart, kişilerin bağlama çalma konusunda ve müzik ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasıdır. Aynı zamanda öğretme tekniklerini bilmek, mesleki niteliklere sahip olmak gibi özellikler de bağlama öğretmeni olmak için şart olarak gösterilebilir. Özel ve resmi kurumlarda çalışmak isteyen bağlama öğretmenleri çeşitli eğitimler alarak kendilerini geliştirmeli ve yaşam boyu gelişimlerini sürdürmeye devam etmelidir. Üniversitelerde yer alan müzik öğretmenliği, konservatuar bölümlerinden mezun olan kişiler bağlama öğretmeni olarak kurumlara başvuru yapabilir. Şan, opera, Türk Sanat müziği bölümü mezunu olan kişiler de bağlama öğretmeni olmayı seçebilir. Bu bölümleri tamamlayan kişiler, pedagojik formasyon alarak bağlama öğretmeni unvanı almaya hak kazanır.

Bağlama öğretmeni olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerini tamamlayan kişiler 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olurlar. Böylece 4 yıllık lisans diploması alırlar. Bunun yanı sıra ses eğitimi, müzik eğitimi, şan dersi, koro, bağlama dersi gibi çeşitli sertifika programlarına katılarak, kendilerini geliştirmeye devam edebilirler. Her meslekte olduğu gibi bu alanda da kariyer planı olan kişiler sürekli olarak kendini geliştirmeli, kendi alanında gelişmeleri yakından takip etmeli ve güncel kalmaya özen göstermelidir. Bağlama öğretmeni olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı arandığından bahsettik. Gerekli eğitimleri tamamlamanız halinde bağlama öğretmeni olarak çalışmaya hak kazanırsınız. Bağlama öğretmenlerinin alması gereken önemli dersler vardır. Bu dersler nelerdir, inceleyelim.

 • Ses Eğitimi

 • Müzik Kültürü

 • Bireysel Çalgı Eğitimi

 • Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Bağlama Eğitimi

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Öğretmenlik Uygulaması

 • Türk Sanat Müziği Korosu

Bağlama Öğretmeni Kimdir?

Bağlama öğretmeni, çeşitli yaş gruplarındaki kişilere bağlama konusunda ders verip; nota ve sesleri öğretmekle birlikte bağlamayı tutma becerisini kazandırmakla sorumlu meslek profesyoneline verilen addır. Bağlama öğretmeni öğrencilere ritim becerilerini de kazandırmak için çalışmalar yapar. Bağlama öğretmeni, her yaştan insanın müzik yeteneğini geliştirmek ve bu kişilere yeni beceriler kazandırmak üzere büyük bir titizlikle çalışır.

Bağlama Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bağlama öğretmeni, öğrencilerin yaş aralığına ve yeteneklerine göre ders planı hazırlar. Öğrencilere bağlama konusunda bilgi verir ve çalıştığı kurumdan sınıfta kullanmak üzere bağlama temin edilmesini sağlar. Öğrencilerin çalışma potansiyellerini tespit ederek, becerilerine göre eğitim tekniği uygular.

Bağlama Öğretmeninin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bağlama öğretmeni müzik bilgisi ve bağlama hakkında tüm yeterliliğe sahip olmalıdır. Planlama ve organizasyon becerisi göstermeli güçlü bir zaman yönetimi becerisi sergilemeli, sabırlı, özverili ve öğrencilerine karşı özenli olmalıdır. Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin ve yoğun bir şekilde kullanabilmeli öğrenci ve ebeveynleri ile sürekli iletişim içinde olmalıdır.

Bağlama Öğretmeni Nedir, Bağlama çalmayı öğreten, öğrencilere ritim becerilerini geliştirmek için eğitim ve bilgi veren profesyonel, Çalışmalarını kurumlarda ya da özel derslerle sürdürürler, Bağlama Öğretmeni Nasıl Olunur, Müzik Öğretmenliği veya konservatuvar bölümlerinden mezun olunmalı ve pedagojik formasyon alınmalıdır, Gerekli sertifika ve eğitimler alınmalıdır, Bağlama Öğretmeninin Sorumlulukları, Özel ders programı oluşturmak, bağlamanın tutuş şeklini öğretmek ve öğrencilerinin müzik yeteneklerini keşfetmek, Öğrencilere bağlamayla ilgili tüm bilgileri doğru ve kendi bilgileri doğrultusunda aktarmak, Bağlama Öğretmeninin Mesleki Nitelikleri, Müzik bilgisi, planlama ve organizasyon becerisi, zaman yönetimi becerisi, iletişim kabiliyeti, Sabırlı, özverili, dikkatli ve özenli olmalı; etik kurallara uygun davranış sergilemelidir, Bağlama Öğretmeninin Çalışma Alanları, Devlet okulları, halk eğitim merkezleri, özel bağlama kursları ve eğitim kurumları, Özel ders verebilme imkanları da bulunmaktadır, Bağlama Öğretmeninin Maaşları, Bağlama öğretmeni maaşları öğretmenin tecrübesine, çalıştığı kurumun özelliklerine ve verebileceği özel derslere göre değişkenlik gösterir, Devlet kurumlarında aylık geliri ortama 3200TL ile 4000 TL arasında değişiklik göstermektedir, Bağlama Öğretmeni Mesleki Yükümlülükleri, Öğrenci yaş ve yeteneklerine göre ders planı hazırlama, bilgi verme, çalışma potansiyellerini gözlemleme ve yetenekleri geliştirmek için pozitif ortam sağlama, Bağlamanın hangi yaş grubuna hangi yöntemlerle öğretileceğini bilmeli ve yetenekleri geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemelidir, Bağlama Öğretmeni Kariyer Yolu, Üniversitelerin müzik öğretmenliği, konservatuar bölümlerinden mezun olan kişiler bağlama öğretmeni olarak kariyerlerine devam edebilir, Geliştirme eğitimlerine ve sertifikalara katılarak kendi yeteneklerini ve yeterliliklerini daha da geliştirebilirler, Bağlama Öğretmenliği Eğitimi, Bağlama öğretmenleri, kendilerini geliştirmek ve daha etkili dersler verebilmek için çeşitli eğitim ve kurslara katılabilirler, Etkili zaman yönetimi eğitimi, müzik ve bağlama eğitimi önemli eğitimler arasındadır, Bağlama Öğretmeni Öğretme Teknikleri, Bağlama öğretmenleri, öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğretme ve bilgi aktarma tekniklerini kullanır, Her öğrenciye özel programlar hazırlayarak, müziğin tüm yönlerini ve bağlamanın kullanım özelliklerini aktarırlar
bağlama bağlama öğretmeni müzik öğrenci eğitim bağlama öğretmeni nedir bağlama öğretmeni ne iş yapar bağlama öğretmeni maaşları bağlama öğretmeni nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.