AnasayfaBlogSağlık Yönetimi Ne İş Yapar?
Meslekler

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2020
Beyaz ve mavi tıbbi üniforma giymiş bir kadın bir hastane yatağında ayakta dururken görülüyor. Boynunda bir stetoskop vardır ve kolunu kameraya doğru uzatmıştır. Yüzü bulanıktır ama boynu görünür ve üniforması iyi tanımlanmıştır. Elindeki kalem odakta ve arka planda hastane yatağının detayları görülebiliyor. Kadın mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya odaklanmış ve kararlı görünüyor.
Sağlık Yönetimi GörevleriAçıklamaÖrnek Pozisyonlar
Sağlık Kuruluşlarındaki Mali, Teknik ve İdari İşlerin YürütülmesiSağlık yöneticileri bir sağlık kuruluşunun mali, teknik ve idari operasyonlarının düzgün şekilde işleyişini sağlarlar.Hastane Yöneticisi, Klinik Yöneticisi
Personel ve Ekipmanların Temin EdilmesiGerekli personel ve ekipmanların saglanması ve yerinde kullanılmasını sağlarlar.Operasyon Müdürü, İdari Müdür
Bütçenin Hesaplanması ve YönetimiSağlık kuruluşunun bütçesinin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve yönetilmesini sağlarlar.Finansal Müdür, Bütçe Analisti
Güvenlik Önlemlerinin AlınmasıSağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlarlar ve olağanüstü durumlarda gerekli görevleri yürütürler.Güvenlik Yöneticisi, Acil Durum Müdürü
Tıbbi ve Genel Arşiv Hizmetlerinin YürütülmesiArşiv hizmetlerinin düzgün bir şekilde işletilmesini sağlarlar.Bilgi Yöneticisi, Arşiv Müdürü
Sağlık Risklerinin YönetilmesiSağlık risklerini belirler, değerlendirir ve azaltıcı stratejiler geliştirirler.Risk Yöneticisi, Sağlık Planlama Uzmanı
Sağlık Hizmetleri Stratejilerinin GeliştirilmesiSağlık hizmetlerine yönelik kararları alır ve eylemlerde bulunurlar.Strateji Direktörü, Politika Analisti
İletişim ve KoordinasyonSağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren farklı paydaşlarla iletişim ve koordinasyonda bulunurlar.İletişim Müdürü, Proje Koordinatörü
Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve İşletilmesiSağlık hizmetlerinin planlamasını ve işletilmesini yürütürler.Planlama Müdürü, İşletme Direktörü
Sağlık Kuruluşlarının Verimliliğini ArtırmaSağlık kuruluşlarında verimlilik artışı için gerekli çalışmaları yaparlar.Verimlilik Analisti, Performans Müdürü

Her geçen gün sağlık alanında yapılan teknolojik yenilikler ve sağlık kuruluşlarının artmasında yaşanan yoğunluk sağlık sektöründe eğitilmiş insan gücüne ihtiyacı zorunlu kıldı. Bu ihtiyaç teknolojinin gelişmesi ve demografik olarak yaşanan artış nedeniyle her geçen gün devam edecek. Bu durum da nitelikli, eğitilmiş ve günümüz değişimlerini takip eden sağlık yönetimi bölümü mezunu bireylere ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi. Peki, günümüzde oldukça ihtiyaç duyulan sağlık yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar?

Günümüzde sağlık sektörü istihdam açığının süreklilik gösterdiği bir sektördür. Aynı zamanda sağlık sektörü, gereksinimlerin artması ve değişiklik göstermesi, sağlık sektöründe yeni kuruluşların girmesini de zorunlu kıldı. Bu yüzden en genel haliyle sağlık yönetimi mezunları, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilir.

Sağlık yönetimi bölümü bitirenler sağlık sektörü ile ilgili tüm kuruluşlarda yönetimsel ve yönetsel kadrolarda çalışma imkânına sahiptir. Sağlık sektörü içerisinde yer alan kuruluşlarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi işinin gerçekleşmesini sağlar.

 • Sağlık yönetimi, çalışılan kuruluşun mali, teknik ve idari işlerinin doğru şekilde yürütülmesini sağlar. Bunun yanında sağlık yönetimi, çalıştığı kuruluşun vizyon ve hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunur.

 • Sağlık yönetimi, sağlık kuruluşundaki çalışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesi işinden sorumludur. Sağlık kuruluşundaki bölümlere gerekli olan personel ve ekipmanların sağlaması işinin yapılmasını sağlar.

 • Çalışılan kuruluştaki bütçenin hesaplanması işinin yapılmasını sağlar.

 • Sağlık yönetimi, çalışılan kuruluşun en verimli şekilde çalışmasını sağlama amacıyla gereksinimleri zamanında belirler ve bu doğrultuda önlemler alınması işlemlerinin yapılmasını sağlar.

 • Sağlık yönetimi, kuruluşta bulunan tıbbi cihazların, eşyaların vb. onarımı gibi işlerin zamanında yapılmasını sağlama işini yapar.

 • Çalışılan sağlık kuruluşundaki idari görevlerin düzenli yapılmasını sağlar. Kuruluşun verimlilik artışı için çalışmalarda bulunur.

 • Sağlık yönetimi, çalışılan sağlık kuruluşunda güvenlik önlemlerinin alınması işlemini yapar. Çalışılan kuruluşta Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın vb. olağanüstü haller için gerekli görevleri yürütür.

 • Sağlık yönetimi, sağlık kuruluşunun tıbbi ve genel arşiv hizmetlerinin işletilmesi işini yapar. Bunun yanında bilgi yönetimi ve sistemi idare işlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Sağlık yönetimi bölümü, yazının başında da bahsedildiği gibi genel olarak sağlık kuruluşlarında çalışma imkânı sunar. Sağlık yönetimi bölümü, sağlık sektörü imkânları içerisinde birçok alanda iş yapabilmeyi de sağlar. Bunların başında insan kaynakları, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri, proje geliştirme vb. Hatta sağlık yönetimi bölümü yalnızca sağlık sektörü içinde çalışma imkânı sunmaz. Sigorta şirketleri, pharma firmaları vb. yerlerde iş imkânları sunar.

Sağlık yönetimi mezunları ne iş yapar?

Sağlık yönetimi, sağlık risklerini önlemek veya azaltmak için kararlar alma ve eylemlerde bulunma sürecidir. Hedefleri, bireylerin ve toplumların sağlığını iyileştirmeyi, sağlık bakım maliyetlerini düşürmeyi ve gelecekteki sağlık risklerine karşı korumayı içerir. Bu hedeflere ulaşmak için sağlık yöneticileri, sağlık risklerini belirlemeli ve değerlendirmeli, bu riskleri azaltmak için stratejiler geliştirmeli ve uygulamalı ve bu stratejilerin zaman içindeki etkinliğini izlemelidir. Ek olarak, sağlık yöneticileri, bireylerin veya toplulukların sağlığını etkileyebilecek acil durumlara ve diğer beklenmedik olaylara yanıt vermeye de hazırlıklı olmalıdır. Sağlık yöneticileri, sağlık risklerini yönetmek için proaktif bir yaklaşım benimseyerek, bireylerin ve toplulukların genel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sağlık yönetimi ne iş yapar sorusu artık anlamsız hale geldi. Özellikle salgın hastalıklardan sonra bu bölümün mezunları, sürekli değişen ve karmaşık sağlık hizmetleri ortamı nedeniyle yüksek talep görmektedir. Hastanelerde çalışırlar ve hastanenin işleyişinden sorumludurlar. Sağlık yönetimi, hastanenin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlarken birçok farklı departmanın görevlerini yerine getirebilmelidirler.

Ayrıca, genellikle hastane bütçesini oluşturmaktan ve bütçeye bağlı kalmaktan sorumlu olduklarından, güçlü bir finansal yönetim becerisine sahip olmaları gerekir. Bu sebeple finansal yönetim eğitimi almalarını da öneririz. Doktorlar, hemşireler, hastalar ve aileler dahil olmak üzere çeşitli farklı paydaşlarla çalışacakları için sağlık yönetimi mezunlarının mükemmel iletişim becerilerinin olması gerekir.

Sağlık Yönetimi Nedir?

Sağlık yönetiminin ne iş yaptığı ile ilgili bilgi verdikten sonra bu alanın ne olduğunu tanıyalım. Sağlık kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıran bir meslek dalıdır. Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların sağlık alanına yönelik özel yönetimi, sağlık organizasyonunu planlama ve sağlık alanındaki sorunlara çözüm sağlayan bir alandır. Sağlık yönetimi bölümünden mezun olan kişilere 'Sağlık Yöneticisi' unvanı verilir.

Sağlık yönetimi, ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri finans ve sunumunu analiz edebilmeyi sağlar. Aynı zamanda sağlık sektörü için doğru kaynak ve teknolojinin kullanımına karar vermeyi sağlar. Sağlık yönetimi bölümü, kaynakları maliyet bazlı kullanmayı öğrenmeyi sağlar. Aynı zamanda doğru işi yapacak ve yaptıracak nitelikli kişilerin yetiştirildiği bir eğitim süzgecinden geçirilmesini sağlar.

sağlık sektörü vb. büyük değer kazandıran bir meslek dalıdır. ekip ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörü bilginin gücü ile birleşerek işlerin doğru yürütülmesini sağlayan bir meslek dalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunu, finans kısmını, mevzuatı ve organizasyonu ile sorunları akılcı ve bilimsel yöntemler ile çözen bir meslek dalıdır. Bireyin yaşamı ve üretime doğrudan katkı sağlayan bir meslek gurubudur.

Sağlık Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık sektörü vb. olumlu yönde etkileyebilecek ve bu konuda yeterli düzeye ulaşmış bireyler yetiştirmek.

 • Gelişime açık, global ve yerel sağlık politikalarını takip eden bireyler yetiştirmek.

 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, bilgili ve etik kurallara bağımlı olan yeni nesil bireyler yetiştirmek.

 • Ekonomik kontrol yöntemleri ile sağlık yöntemleri finansmanını analiz edebilecek nitelikli bireyler yetiştirmek.

 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık sektörüne değerli katkılarda bulunulmasını sağlamak.

 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık sektörü ihtiyaçları doğrultusunda, temel ilke ve ihtiyaçlara bağlı, sürece hakim ve hasta ilişkileri ve etkili iletişim alanında yetişmiş kaynak sağlamak.

 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık kuruluşlarının yönetim, koordinasyon, planlama, örgütlenme ve kontrol süreçlerini yönetecek ve gerekli olduğunda yönlendirecek kişiler yetiştirmek.

 • Sağlık yönetimi alanında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara öncülük edecek kişiler yetiştirmek de sağlık yönetimi bölümünün amacı arasında yer alır.

 • Çalıştığı sektörün ihtiyaçlarını karşılayan, girişimci ve geniş bir vizyona sahip olan nitelikli profesyoneller yetiştirmek de sağlık yönetimi bölümünün amacı arasında yer alır.

Sağlık Yönetiminin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

 • Sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler başında sosyoloji, psikoloji ve ekonomi disiplinlerine karşı bir ilgi duyma ve bu disiplinlerde başarı olma durumu gerekir.

 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş olması sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında yer alır.

 • Hesaplama yapma yeteneği ve sosyal yardım yapma isteğinin gelişmiş olması sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler içindedir.

 • Sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında hasta bireyler ve hasta yakınları ile sürekli iletişim halinde olunduğu için sabırlı, anlayışlı ve soğukkanlı olmak yer alır.

 • Halkla ilişkiler ve iletişim alanında güçlü yeteneklerinin olması sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasındadır.

 • Sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında özgüven, sorumluluk duygusu ve ikna gücüne sahip olmak yer alır.

 • Hastane birimleri ile işbirliği oluşturmak ve hastane personelleri ile iletişim oluşturmak da sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında yer alır.

 • Evrensel değerlerle bağlı olma, ekip ruhuna sahip olma, güvenilirlik, dürüstlük, yaratıcılık vb. temel değerlere sahip olmak sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında yer alır.

Sağlık Yönetimi İstihdam Alanları Nelerdir?

Sağlık yönetimi istihdam alanları arasında yazının başında belirtildiği gibi kamu ve özel hastanelerin olduğu belirtilmişti. Bunun ise çok genel bir belirtme olduğundan da bahsetmiştim. Peki, günümüzde sağlık yönetimi istihdam alanları nelerdir? Detaylı olarak sağlık yönetimi istihdam alanları bunlardır;

 • Tüm Sağlık Bakanlığı Hastaneleri

 • Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri. Örneğin, SGK, Emekli Sandığı vb.

 • Özel sağlık sigortası şirketleri de sağlık yönetimi istihdam alanları arasında gösterilir.

 • Sağlık turizmi firmaları da sağlık yönetimi istihdam alanları arasında yer alır.

 • Huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri

 • Sağlık sektörü üzerinde araştırma yapan şirketler

 • Danışmanlık firmaları

 • Tıbbi cihaz üreten veya ithal eden şirketler de sağlık yönetimi istihdam alanları olarak gösterilir.

 • Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Sağlık Daire Başkanlıkları

 • Evde bakım hizmeti veren kuruluşlar ve yaşlı yaşam köyleri de sağlık yönetimi istihdam alanları içindedir.

 • Son olarak ilaç üretimi veya ithalatı yapan firmalar da sağlık yönetimi istihdam alanları arasındadır.

Sağlık Kuruluşlarındaki Mali, Teknik ve İdari İşlerin Yürütülmesi, Sağlık yöneticileri bir sağlık kuruluşunun mali, teknik ve idari operasyonlarının düzgün şekilde işleyişini sağlarlar, Hastane Yöneticisi, Klinik Yöneticisi, Personel ve Ekipmanların Temin Edilmesi, Gerekli personel ve ekipmanların saglanması ve yerinde kullanılmasını sağlarlar, Operasyon Müdürü, İdari Müdür, Bütçenin Hesaplanması ve Yönetimi, Sağlık kuruluşunun bütçesinin doğru bir şekilde hesaplanmasını ve yönetilmesini sağlarlar, Finansal Müdür, Bütçe Analisti, Güvenlik Önlemlerinin Alınması, Sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlarlar ve olağanüstü durumlarda gerekli görevleri yürütürler, Güvenlik Yöneticisi, Acil Durum Müdürü, Tıbbi ve Genel Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi, Arşiv hizmetlerinin düzgün bir şekilde işletilmesini sağlarlar, Bilgi Yöneticisi, Arşiv Müdürü, Sağlık Risklerinin Yönetilmesi, Sağlık risklerini belirler, değerlendirir ve azaltıcı stratejiler geliştirirler, Risk Yöneticisi, Sağlık Planlama Uzmanı, Sağlık Hizmetleri Stratejilerinin Geliştirilmesi, Sağlık hizmetlerine yönelik kararları alır ve eylemlerde bulunurlar, Strateji Direktörü, Politika Analisti, İletişim ve Koordinasyon, Sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren farklı paydaşlarla iletişim ve koordinasyonda bulunurlar, İletişim Müdürü, Proje Koordinatörü, Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve İşletilmesi, Sağlık hizmetlerinin planlamasını ve işletilmesini yürütürler, Planlama Müdürü, İşletme Direktörü, Sağlık Kuruluşlarının Verimliliğini Artırma, Sağlık kuruluşlarında verimlilik artışı için gerekli çalışmaları yaparlar, Verimlilik Analisti, Performans Müdürü
sağlık yönetimi sağlık yönetimi bölümü sağlık sektörü
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz önlüklü bir adam elinde modern bir akıllı telefon tutuyor. Cihazın siyah bir ekranı var ve adam dikkatle ona bakıyor. Adamın üzerinde düğmeli ve göğsünde bir cebi olan beyaz bir laboratuvar önlüğü var. Düşük ışık nedeniyle yüz hatlarını seçmek zor. Arka planda bir dünya haritası ve bir kravatın yakın çekimi var. Adam düz, bej renkli bir duvarın karşısında durmaktadır.
Bölümler

Sağlık Yönetimi Bölümü

15 Eylül 2020
Kadrajın ortasında beyaz önlüklü ve sağ elinde bir cep telefonu tutan bir doktor durmaktadır. Telefon dokunmatik ekranlı, modern, açık mavi bir modeldir. Doktorun yüzü sadece kısmen görülebiliyor; gözleri ve burnu kadrajda, ağzı ve çenesi ise belirsiz. Arkasında mavi ve yeşil bir kravatın bulanık görüntüsü ve solunda bir dünya haritası var. Doktorun bakışları elindeki telefona odaklanmış ve duruşu bir konuşmanın ortasında olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki renkler parlak ve canlı, genel atmosfer ise profesyonellik ve odaklanma üzerine kurulu.
Nedir?

Sağlık Yönetimi Nedir?

26 Şubat 2020
Beyaz ve mavi tıbbi üniforma giymiş bir kadın bir hastane yatağında ayakta dururken görülüyor. Boynunda bir stetoskop vardır ve kolunu kameraya doğru uzatmıştır. Yüzü bulanıktır ama boynu görünür ve üniforması iyi tanımlanmıştır. Elindeki kalem odakta ve arka planda hastane yatağının detayları görülebiliyor. Kadın mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya odaklanmış ve kararlı görünüyor.
Meslekler

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2020