Close
Mobil Menu Bars

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2020, 1114 defa okundu.
Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?
sağlık yönetimi, sağlık yönetimi bölümü, sağlık sektörü

Her geçen gün sağlık alanında yapılan teknolojik yenilikler ve sağlık kuruluşlarının artmasında yaşanan yoğunluk sağlık sektöründe eğitilmiş insan gücüne ihtiyacı zorunlu kıldı. Bu ihtiyaç teknolojinin gelişmesi ve demografik olarak yaşanan artış nedeniyle her geçen gün devam edecek. Bu durum da nitelikli, eğitilmiş ve günümüz değişimlerini takip eden sağlık yönetimi bölümü mezunu bireylere ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesi. Peki, günümüzde oldukça ihtiyaç duyulan sağlık yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar?

Günümüzde sağlık sektörü istihdam açığının süreklilik gösterdiği bir sektördür. Aynı zamanda sağlık sektörü, gereksinimlerin artması ve değişiklik göstermesi, sağlık sektöründe yeni kuruluşların girmesini de zorunlu kıldı. Bu yüzden en genel haliyle sağlık yönetimi mezunları, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilir.

Sağlık yönetimi bölümü bitirenler sağlık sektörü ile ilgili tüm kuruluşlarda yönetimsel ve yönetsel kadrolarda çalışma imkânına sahiptir. Sağlık sektörü içerisinde yer alan kuruluşlarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi işinin gerçekleşmesini sağlar.

 • Sağlık yönetimi, çalışılan kuruluşun mali, teknik ve idari işlerinin doğru şekilde yürütülmesini sağlar. Bunun yanında sağlık yönetimi, çalıştığı kuruluşun vizyon ve hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunur.
 • Sağlık yönetimi, sağlık kuruluşundaki çalışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesi işinden sorumludur. Sağlık kuruluşundaki bölümlere gerekli olan personel ve ekipmanların sağlaması işinin yapılmasını sağlar.
 • Çalışılan kuruluştaki bütçenin hesaplanması işinin yapılmasını sağlar.
 • Sağlık yönetimi, çalışılan kuruluşun en verimli şekilde çalışmasını sağlama amacıyla gereksinimleri zamanında belirler ve bu doğrultuda önlemler alınması işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Sağlık yönetimi, kuruluşta bulunan tıbbi cihazların, eşyaların vb. onarımı gibi işlerin zamanında yapılmasını sağlama işini yapar.
 • Çalışılan sağlık kuruluşundaki idari görevlerin düzenli yapılmasını sağlar. Kuruluşun verimlilik artışı için çalışmalarda bulunur.
 • Sağlık yönetimi, çalışılan sağlık kuruluşunda güvenlik önlemlerinin alınması işlemini yapar. Çalışılan kuruluşta Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın vb. olağanüstü haller için gerekli görevleri yürütür.
 • Sağlık yönetimi, sağlık kuruluşunun tıbbi ve genel arşiv hizmetlerinin işletilmesi işini yapar. Bunun yanında bilgi yönetimi ve sistemi idare işlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Sağlık yönetimi bölümü, yazının başında da bahsedildiği gibi genel olarak sağlık kuruluşlarında çalışma imkânı sunar. Sağlık yönetimi bölümü, sağlık sektörü imkânları içerisinde birçok alanda iş yapabilmeyi de sağlar. Bunların başında insan kaynakları, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri, proje geliştirme vb. Hatta sağlık yönetimi bölümü yalnızca sağlık sektörü içinde çalışma imkânı sunmaz. Sigorta şirketleri, pharma firmaları vb. yerlerde iş imkânları sunar.

sağlık yönetimi, sağlık yönetimi bölümü, sağlık sektörü

Sağlık Yönetimi Nedir?

Sağlık yönetiminin ne iş yaptığı ile ilgili bilgi verdikten sonra bu alanın ne olduğunu tanıyalım. Sağlık kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıran bir meslek dalıdır. Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların sağlık alanına yönelik özel yönetimi, sağlık organizasyonunu planlama ve sağlık alanındaki sorunlara çözüm sağlayan bir alandır. Sağlık yönetimi bölümünden mezun olan kişilere 'Sağlık Yöneticisi' unvanı verilir.

Sağlık yönetimi, ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri finans ve sunumunu analiz edebilmeyi sağlar. Aynı zamanda sağlık sektörü için doğru kaynak ve teknolojinin kullanımına karar vermeyi sağlar. Sağlık yönetimi bölümü, kaynakları maliyet bazlı kullanmayı öğrenmeyi sağlar. Aynı zamanda doğru işi yapacak ve yaptıracak nitelikli kişilerin yetiştirildiği bir eğitim süzgecinden geçirilmesini sağlar.

Sağlık sektörü vb. büyük değer kazandıran bir meslek dalıdır. Ekip ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörü bilginin gücü ile birleşerek işlerin doğru yürütülmesini sağlayan bir meslek dalıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumunu, finans kısmını, mevzuatı ve organizasyonu ile sorunları akılcı ve bilimsel yöntemler ile çözen bir meslek dalıdır. Bireyin yaşamı ve üretime doğrudan katkı sağlayan bir meslek gurubudur.

Sağlık Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık sektörü vb. olumlu yönde etkileyebilecek ve bu konuda yeterli düzeye ulaşmış bireyler yetiştirmek.
 • Gelişime açık, global ve yerel sağlık politikalarını takip eden bireyler yetiştirmek.
 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, bilgili ve etik kurallara bağımlı olan yeni nesil bireyler yetiştirmek.
 • Ekonomik kontrol yöntemleri ile sağlık yöntemleri finansmanını analiz edebilecek nitelikli bireyler yetiştirmek.
 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık sektörüne değerli katkılarda bulunulmasını sağlamak.
 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık sektörü ihtiyaçları doğrultusunda, temel ilke ve ihtiyaçlara bağlı, sürece hakim ve hasta ilişkileri ve etkili iletişim alanında yetişmiş kaynak sağlamak.
 • Sağlık yönetimi bölümünün amacı, sağlık kuruluşlarının yönetim, koordinasyon, planlama, örgütlenme ve kontrol süreçlerini yönetecek ve gerekli olduğunda yönlendirecek kişiler yetiştirmek.
 • Sağlık yönetimi alanında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara öncülük edecek kişiler yetiştirmek de sağlık yönetimi bölümünün amacı arasında yer alır.
 • Çalıştığı sektörün ihtiyaçlarını karşılayan, girişimci ve geniş bir vizyona sahip olan nitelikli profesyoneller yetiştirmek de sağlık yönetimi bölümünün amacı arasında yer alır.

sağlık yönetimi, sağlık yönetimi bölümü, sağlık sektörü

Sağlık Yönetiminin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

 • Sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler başında sosyoloji, psikoloji ve ekonomi disiplinlerine karşı bir ilgi duyma ve bu disiplinlerde başarı olma durumu gerekir.
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş olması sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında yer alır.
 • Hesaplama yapma yeteneği ve sosyal yardım yapma isteğinin gelişmiş olması sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler içindedir.
 • Sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında hasta bireyler ve hasta yakınları ile sürekli iletişim halinde olunduğu için sabırlı, anlayışlı ve soğukkanlı olmak yer alır.
 • Halkla ilişkiler ve iletişim alanında güçlü yeteneklerinin olması sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasındadır.
 • Sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında özgüven, sorumluluk duygusu ve ikna gücüne sahip olmak yer alır.
 • Hastane birimleri ile işbirliği oluşturmak ve hastane personelleri ile iletişim oluşturmak da sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında yer alır.
 • Evrensel değerlerle bağlı olma, ekip ruhuna sahip olma, güvenilirlik, dürüstlük, yaratıcılık vb. temel değerlere sahip olmak sağlık yönetiminin gerektirdiği özellikler arasında yer alır.

Sağlık Yönetimi İstihdam Alanları Nelerdir?

Sağlık yönetimi istihdam alanları arasında yazının başında belirtildiği gibi kamu ve özel hastanelerin olduğu belirtilmişti. Bunun ise çok genel bir belirtme olduğundan da bahsetmiştim. Peki, günümüzde sağlık yönetimi istihdam alanları nelerdir? Detaylı olarak sağlık yönetimi istihdam alanları bunlardır;

 • Tüm Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
 • Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri. Örneğin, SGK, Emekli Sandığı vb.
 • Özel sağlık sigortası şirketleri de sağlık yönetimi istihdam alanları arasında gösterilir.
 • Sağlık turizmi firmaları da sağlık yönetimi istihdam alanları arasında yer alır.
 • Huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri
 • Sağlık sektörü üzerinde araştırma yapan şirketler
 • Danışmanlık firmaları
 • Tıbbi cihaz üreten veya ithal eden şirketler de sağlık yönetimi istihdam alanları olarak gösterilir.
 • Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Sağlık Daire Başkanlıkları
 • Evde bakım hizmeti veren kuruluşlar ve yaşlı yaşam köyleri de sağlık yönetimi istihdam alanları içindedir.
 • Son olarak ilaç üretimi veya ithalatı yapan firmalar da sağlık yönetimi istihdam alanları arasındadır.

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

Çalışılan kuruluşun mali, teknik ve idari işlerinin doğru şekilde yürütülmesini sağlar. Sağlık kuruluşunun vizyon ve misyonunun gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunur ve çalışmaların düzenlenmesi ve yürütülmesi işleminden sorumludur. Çalışılan sağlık kuruluşunun verimli şekilde sağlamak için gereksinimleri zamanında belirler ve önlemler alır.

Sağlık Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Sağlık sektörünü olumlu yönde etkileyecek yeterli düzeye ulaşmış bireyler yetiştirmektir. Sağlık kuruluşlarının yönetim, koordinasyon, planlama ve örgütlenme süreçlerini yönetecek kişiler yetiştirmektir. Sektörün ihtiyaçlarını karşılayan, girişimci ve geniş bir vizyona sahip profesyoneller yetiştirmektir.

Sağlık Yönetimi İstihdam Alanları Nelerdir?

Tüm Sağlık Bakanlığı Hastaneleri istihdam alanı içerisinde yer alır. Bunun yanında özel sağlık sigortası şirketleri, sağlık turizmi firmaları ve huzurevleri yer alır. Danışmanlık firmaları, ilaç üretimi veya ithalatı yapan firmalar, sağlık sektörü üzerinde araştırma yapan şirketler olarak sıralanabilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!