AnasayfaBlogSağlık Yönetimi Nedir?
Nedir?

Sağlık Yönetimi Nedir?

26 Şubat 2020
Sağlık Yönetimi Nedir?

Sağlık yönetimi bölümü kendi içinde sağlığa yönelik geniş bilgi birikimini öğrencilere de sunmaktadır. Buna bağlı olarak da bir tanım yaparsak sağlık yönetimi, sağlık sektöründe hizmet veren kurumların sağlığa özel yönetimi, organizasyonunu planlama ve sorunlara çözüm sağlayan bir alandır. Mezunlar, idarecilik göreviyle sağlık kuruluşlarında hizmet sağlar. Bölüm mezunlarına da "sağlık yöneticisi" unvanı verilir.

Bölüm, ders içeriği ve iş alanları gereğince yönetici adayı yetiştirir. İşletme ve yönetim bölümlerinden belirgin fakı ise sağlığa özel unvan kazandırmasıdır. Tanım ve unvandan da anlaşılacağı üzere muhattap olacağınız kitle hastane içindeki görevliler ve kuruma gelen her insandır. Dolayısıyla bu bölümde okumak isteyenler iletişim becerisine ve bölüm yetkinliklerine sahip olmalıdır.

Aynı zamanda sağlık sektörüne de bir ilgi ve aşinalık gereklidir. Sağlık ve toplum ikiliğini bir arada yürüten ve hastane yönetiminde idarecilik görevinde iş icra eden mesleğin; iş alanlarına ve yetkinliklerine gelin daha yakından bakalım.

Sağlık Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık yönetimi, Avrupa merkezli ülkelerde tanınmış ve iş kapsamı geniş bir mesleğe olanak sağlasa da ülkemiz için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bölüm mezunları da 4 yıllık lisans öğreniminde edinilen bilgi birikimini geniş iş alanlarında paylaşmak istiyor. Sağlık sektöründe yönetim ve planlama aşamasında hekim ve doktorların değil de bu alanda eğitim görmüşlerin istihdam edilmesi gerek. Bu haklı duruma karşı sağlık yönetimi mezunları istihdam edilse de hem kamu hem özel kurumlarda istihdamın artırılması gerekli görülüyor.

Bölüm mezunlarının bazı sıkıntıları ve sorunları olsa da sağlık sektörü Türkiye'de istihdamın fazla olduğu bir alan içindedir. Mezunlar, sağlığın adının geçtiği her kurum ve işletmede çalışma hakkına sahiptir. Bununla birlikte işletmeye yönelik ders ve uygulamalar içeren görev ve yöneticilik pozisyonundan dolayı farklı iş kollarında da yer alabilir. Akademik kariyer, işletmeler ve yönetici pozisyonuna uygun şirketlerde de çalışma imkânı vardır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Görev Tanımı ve Sorumluluklar

Sağlık yönetimi mezunları, idarecilik ve yöneticilik pozisyonlarında hastanenin her tür yönetim ve planlama faaliyetlerinde aktif rol alır.  Daha önce başhekim ve farklı doktor grubundakilerin sorumluğunda bulunan bu pozisyon, sağlık yönetimi mezunlarına devredilmiştir. Mezunların görevi; sağlık kurumunun gerekli prosedürlerini yerine getirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve yönetim fonksiyonları hakkında sorumluluklarını yürütmektir.

Sağlık yönetimi bölümü, öğrencilere yönetici sorumluluğunda sağlık kurumunun işleyişinde ve yönetim faaliyetlerinde görevli olacak şekilde eğitim sağlar. Hastane yöneticisi olarak idari bölümde kurumun ve hastaların istek, ihtiyaç, mevcut durum ve gelecek konumu için değerlendirmede bulunur ve strateji uygular. Sağlık kurumunun işleyişinde olan her tür doküman inceleme, planlama, program ve denetim aşamalarında sağlık yönetimi mezunları yer alır.

İş Alanları

Mezunlar; sağlık yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği unvanları ile mesleğe başlar. Alan dahilinde kamu ve özel sektörde iş imkânları vardır. Kamu sektöründe hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarında görev almak için KPPS koşulu gereklidir. Yalnız kamu sektöründe atama oranı ve kontenjan sağlık yönetimi için düşük seviyededir. Mezunların yaşadığı sıkıntılarından biri de bu atama sorununun var olmasıdır. KPSS şartını yerine getirdikten sonra beklenen şey, ilgili kurumların kontenjan açması olurken binlerce mezun beklemede kalmaktadır. Dolayısıyla sağlık yönetimi mezunları, kamu sektörü dışında özel sektörde iş alanlarına yönelmektedir. 

İlgili Eğitim: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Özel sektörde iş imkânlarının daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık alanının genişliği ve özel sektörün istihdam aralığı, mezunların da ilgili alanlarda çalışmasını kolaylaştırıyor. Bölüm mezunları, özel sektörde tercih edilebilmek için uygun niteliklere, yetkinliklere ve kaliteli eğitime sahip olmalı. Özel sektör dahilinde maaş aralığı da asgari ücret ve üzeridir. Aşağıda sıraladığımız kamu ve özel sektör sağlık yönetimi iş alanlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve fikirleri ise ilgili çalışanlara ve bölüm hocalarına sorabilirsiniz.

 • Sağlık Bakanlığı- Bakanlığa Bağlı Hastaneler

 • Üniversite ve Özel Hastaneler

 • Tıbbi cihaz üreten işletme ve şirketler

 • Sağlık turizmi Şirketleri

 • Evde bakım hizmeti veren kuruluşlar ve huzurevleri

 • İlaç şirketleri

 • Halk sağlığı kurumu ve kuruluşları

 • Rehabilitasyon Merkezleri

Sağlık Yönetimi ile ilgili Bilgiler

Üniversite tercih dönemi ve öncesinde üniversite adayları, bölüm ve meslek araştırmasında bulunarak kendilerine uygun seçeneği değerlendirir. Sağlık yönetimi de adaylar tarafından sıklıkla tercih listesinde bulunan bir bölümdür. Bölümü yönelik merak ve ilgi yanında tereddüt ve sorular da vardır. Sağlık yönetiminin ülkemizde 50 yılı aşan bir mazisi bulunmasına rağmen tanıtıma yönelik girişimler fazla değildir. Bununla birlikte Türkiye'de lisans eğitimi veren üniversite sayısı artmıştır. Bölümlerin web sayfalarında sağlık yönetimi ile ilgili tanıtımları bulmak da mümkün. 

Sağlık yönetimi bölümü, 4 yıllık lisans eğitimiyle beraber, ön lisans olarak sağlık kurumları işletmeciliği adıyla da 2 yıllık öğrenim sunmaktadır. Bölüm, eşit ağırlık puanından öğrenci alıyor. Sağlık kurumları işletmeciliği, tıbbi sekreterlik bölümlerinden dikey geçiş sınavında başarılı olmak kaydıyla sağlık yönetimine geçmek mümkün. İstihdam için 4 yıllık bölümün ön lisanstan daha şanslı olduğunu da söylemeliyiz. Meslek dahilinde kurum yönetimi nasıl sağlanır, bunun bilgi ve uygulamalarına sahip olmak gerekir. Yine muhatap olunacak hasta, müşteri ve kurum çalışanlarıyla sağlıklı bir iletişim süreci yürütülmelidir. Lisans dersleri de bunları hesaba alarak hazırlanmıştır.

Sağlık Yönetimi Lisans Ders İçeriği

Sağlık yönetimi lisans dersleri, işletme ve sağlık alanlarında geniş bilgi ve uygulamaları içerir. Mezunlar, işletme yönetimi ve sağlık iletişimini sağlayan yöntem ve bilgileri uygulayacak şekilde işe başlar. Lisans öğreniminde staj uygulamasına yer veren üniversiteler de bulunmaktadır. Bununla birlikte lisans dersleri şu şekildedir: İşletme, muhasebe, İngilizce, iktisat, istatistik, sağlık bilgisi, sağlık kurumları yönetimi, sağlık sistemi, sağlık turizmi, tıbbi dokümantasyon, sağlık hukuku ve yönetim ve organizasyondur. Yine sağlık ve işletme mantığına uygun her çeşit dersi, sağlık yönetimi lisans içeriğinde bulabilirsiniz.

Sağlık Yönetimi Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler

Sağlık Yönetimi üst adıyla ilk defa Hacettepe Üniversitesinde eğitim veren bölüm, günümüzde neredeyse her şehirde açılmıştır. Bu durum eğitim almak isteyenlerin lehine gözükse bile ileride mezun sayısının bilinçsiz artışı ve üniversitelerin kalitesiz eğitimi de sorun yaratabilir. Sağlık yönetiminin özel sektörde istihdamının fazla olması, seçiciliği de ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı bu bölümde okumak isteyenlerin, kurum bilinirliğe ve kaliteli eğitime sahip üniversitelerde okumaları önerilir. Bu konuda; Hacettepe, Ankara, Marmara gibi üniversiteler diğerlerine nazaran daha ön plandadır. 

 • Hacettepe Üniversitesi

 • Ankara Üniversitesi

 • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • Aksaray Üniversitesi

 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Artvin Çoruh Üniversitesi

 • Bandırma On Yedi Üniversitesi

 • Bayburt Üniversitesi

 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 • Bingöl Üniversitesi

 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi

 • Dicle Üniversitesi

 • Düzce Üniversitesi

 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Gümüşhane Üniversitesi

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • İstanbul Üniversitesi

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • Kayseri Üniversitesi

 • Kırıkkale Üniversitesi

 • Marmara Üniversitesi

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • Ordu Üniversitesi

 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 • Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • İstinye Üniversitesi

 • Sakarya Üniversitesi

 • Selçuk Üniversitesi

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • Sinop Üniversitesi

 • Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Şırnak Üniversitesi

 • Trakya Üniversitesi

 • Yozgat Bozok Üniversitesi

 • Acıbadem Üniversitesi

 • Altınbaş Üniversitesi

 • Avrasya Üniversitesi

 • Başkent Üniversitesi

 • Bezm-i Âlem Üniversitesi

 • Biruni Üniversitesi

 • İstanbul Aydın Üniversitesi

 • İstanbul Kent Üniversitesi

 • Medipol Üniversitesi

 • Okan Üniversitesi

 • Nişantaşı Üniversitesi

 • Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • Üsküdar Üniversitesi

 • Yüksek İhtisas Üniversitesi

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi

Sağlık Yöneticisi Olabilmek Mümkün mü?

Birçok meslek için bazı yetkinlik ve niteliklere sahip olmak önceden istenir. Üniversite tercih döneminde de yapılan hatalardan biri mesleğe yönelik nitelikleri araştırmadan seçim yapmaktır. Sağlık yönetimi bölümünü tercih edecek adayların da bölüm ile alakalı ön bilgilere sahip olmaları gerekir. Özellikle mezunların ve bu alanda çalışanların gözlem ve fikirlerine başvurmak, doğru bir seçim için uygun karardır. 

Sağlık yönetimi bölümü, sağlık yöneticisi yetiştirir. Sağlık yöneticiliği unvanını kazanan mezunların, meslek hayatlarında gerekli bazı yetkinlik ve nitelikleri göstermesi beklenir. Bir yönetici adayı olarak kurumsallık bilincine sahip, yöneticilik vasıflarına sahip olmalıdır. Sağlık yöneticiliğinde, etkileşim hâlinde olacağınız hastane yönetimi ve hastalarla iletişim becerilerinizi kullanarak iletişim kurmalısınız. Girişimci, kendinden emin, mesleğinin bilgi birikimini kurum içinde uygulayabilecek, yabancı dil becerisine sahip ve yönetici idealini taşıyan kişilerin bu mesleğe yönelmesi daha doğrudur. 

Bölümü tercih listesinde tutacakların hastane ortamında rahat ve işini yapabilecek bünyeye sahip olması çok önemlidir. Böyle bir durumunuz yoksa yönetici idealiniz için işletme bölümünü yazabilirsiniz. Ayrıca okurken kendinizi geliştirmeniz özel sektörde seçilmenizi sağlayacaktır. Yabancı dil eğitimi alma, sertifikalar edinme, sağlıktaki son teknoloji ve gelişmeleri takip etmek ve çeşitli kurumlarla staj sürecinde iletişim ağınızı güçlendirmek öne çıkmanıza yardım edecektir. 

sağlık yönetimi sağlık yönetimi mezunları sağlık yöneticiliği sağlık sektörü yönetici vasıfları tıbbi dokümantasyon
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?
Meslekler

Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

09 Mayıs 2020
Sağlık Yönetimi Bölümü
Bölümler

Sağlık Yönetimi Bölümü

15 Eylül 2020
Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık Turizminin Gelişme Nedenleri Nelerdir?
İşletme

Sağlık Turizmi Nedir?

31 Ocak 2021