Close
Mobil Menu Bars

Lojistik Nedir?

14 Ocak 2020, 2214 defa okundu.
Lojistik Nedir?
lojistik, lojistik yönetimi, tedarik zinciri, dağıtım, ambalajlama, stok yönetimi,

Lojistik kelimesinin son yıllarda oldukça sık karşımıza çıkmakta. Yeni bir kelime gibi dursa da aslında kökeni askeriyeye ve eskiye dayanmaktadır. Logic yani mantık ve statics yani istatistik kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir ve “mantıklı istatistik” diyebiliriz. Lojistik daha çok askeri bir terimdir ve askeri alandaki ihtiyaçlardan doğmuştur. Esas önemi İkinci Dünya Savaşı sırasında anlaşılmış ve lojistiğe bilim gözüyle bakılmaya başlanmıştır.

Kalabalık orduların zafer kazanmak için yeterli olmayacağı, önemli olan teçhizatlar ve gelişmiş silahlarla ordunun desteklenmesinin olduğu farkına varılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD, lojistik ihtiyacının farkına varmış ve 1960’ lı yıllarda günümüze uzanan bir gelişim süreci başlamıştır. Dünyada lojistiğin gelişimini tarih aşamaları:

 • 1940 – 1960: Lojistik kurma aşaması
 • 1960 – 1970: Lojistik kavramının yerleşmesi ve önem kazanması
 • 1970 – 1980: Lojistikte önceliklerin değişmesi ve modellemenin başlaması
 • 1980 – Günümüze kadar: Teknik değişimin ve ekonomik kuvvetlerin çağı

Lojistik Ne Demek?

Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün, hizmet, servis ve bilgi akışının üretim kaynağından, son tüketiciye kadar olan tedarik zinciri içerisinde yer alan hareketinin etkili şekilde organize edilmesi, tatbiki, dağıtılması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir. Sonuç olarak lojistik,bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama ve dağıtım süreçlerinin tümünü kapsamaktadır.

lojistik, lojistik yönetimi, tedarik zinciri, dağıtım, ambalajlama, stok yönetimi,

Lojistiğin temelinde iyi bir programlama yatmaktadır. Teknoloji ile gelişerek iş ve özel yaşantımızın kolaylaşmasını sağlar. Sağlam lojistik alt yapısı ile elde edebileceğiniz kazanımlar:

 • Maliyet yönetiminde etkinliğin artması,
 • Planlamada stratejik ve verimlilik yaklaşımı sağlanması,
 • Zaman yönetimi kavramının önem kazanması,
 • Gelişen zamanın değişen koşullarına göre, uygun çözüm yolları ve alternatif çözümler üretilmesi,
 • Teknolojik yatırımlar ve alt yapı ile hızlıca gelişim sağlanması.

Lojistik, ürünlerin müşterilere en hızlı şekilde ulaşmasına, hammaddenin hızlı ve çabuk işlenmesine, depolanmasına fayda sağlar. İşletmelerin uzun ömürlü olması ve maliyet avantajı yakalayıp kar edebilmesine fırsat verir. Lojistik sektörü belirli dallardan meydana gelir. Bunlardan bahsetmek gerekirse:

 • Tedarik Zinciri: Hammaddenin tedarikçiler arası fiziksel hareket ve idare biçimidir.
 • Fiziksel Dağıtım: Taşıma operasyonu ve organizasyonunu ifade eder.
 • Ambalajlama: Üretilen ürünlerin son kullanıcının hoşuna gidecek şekilde koruyucu kaplama ürünler ile kaplanmasıdır.
 • Gümrükleme: Yurtdışı satış ya da satın alımlarda devletin belirlediği işlemlerin gerçekleştirilmesidir.
 • Depolama: Ürünlerin fiziki olarak saklanmasını ifade eder. Üretilen hizmet ya da mamullerin dağıtımdan önceki toplama merkezidir.
 • Stok Yönetimi: Depo alanında ne kadar ürün yada hizmet bulunduğu, tüketicilere ne kadar sürede teslim edileceği ve tekrar ne zaman sevkiyat yapılması gerektiği, üretime girme zamanı gibi konulara karar verilir.

Lojistik Yönetimi

 lojistik yönetimi, tedarik zinciri, dağıtım, ambalajlama, stok yönetimi,

Lojistik, müşteri ilişkilerini, yaptığınızın işin kalitesini ve üretim planlamanızı etkileyerek zorlu rekabet koşullarında şirketinizin ayakta kalmasını sağlar. Lojistik yönetimini etkin bir şekilde yapmanız için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • Doğru Planlama: İyi bir planlama ile önceden kestiremediğiniz tüm anları en aza indirerek tedarik zincirindeki aksaklıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Etkin bir lojistiğin temel anahtarı planlamadır.
 • Acil Durum Planı: İşletmenizi her olasılığa karşı hazırlamalısınız. Tabiri caize her zaman bir B planınız olmalıdır. Tedarik zincirini her noktada kontrol etmelisiniz ve her aşama için yedek planlar oluşturmalısınız. Örneğin, hammaddeniz zamanında yetişmezse, sizin de müşteriye istenilen zamanda ürün teslim etmeniz olanaksız hale gelir. Bu gibi durumlara karşılık alternatif tedarikçi gibi planlar yapılmalı.
 • Lojistik Yöneticisi: Sağlam lojistik temeli, iyi bir lojistik yöneticisi ile sağlanır. İletişim becerisi yüksek, network yönü geniş, her aşamayı titizlikle takip eden ve sorunları çözme kabiliyetine sahip olmalıdır.
 • Otomasyon: Sistem olmadan yapacağınız her işlem eksik olacaktır. Yazılımlar ile lojistik süreçlerinizi etkileyen tüm faktörleri daha net olarak görebilir ve hatasızlaştırma ile ürün veya hizmetlerinizi vaktinde sevk edebilir ve stok yönetiminizi sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz.
 • Hatalarınızdan Ders Çıkarmalısınız: Tedarik zincirindeki aksaklıkları tespit ederek, hata kaynaklarınızı belirlemeli ve tekrarlamamalısınız.

Lojistik Yönetiminin Sağladığı Faydalar

 • Hammadde temini ve bitmiş ürünlerin dünya üzerinde herhangi bir noktaya teslim edilmesi,
 • Merkezi, yerel yönetim ile global işletme ve idare stratejisi belirlenir,
 • Etkin bilgi paylaşımı ile tedarik zincirinin tümünün görülebilirliği sağlanır,
 • Sadece işletme dahilinde değil, endüstri genelinde bilgi yönetimi sağlanır,
 • Tedarik zinciri ile bilişim sistemi oluşturulması, maliyet ve ölçüm standartlarına ulaşılır,
 • Tedarik zinciri organizasyonunun performansı artıracak şekilde takımlar halinde organizasyonu sağlanır.

Lojistikte En Çok Kullanılan Terimler

lojistik, lojistik yönetimi, tedarik zinciri, dağıtım, ambalajlama,

Lojistik sektörünü kendi içerisinde dinamikleri barındırdığı gibi kendine has bir dili de bulunmaktadır. Sektörde yer almak istiyorsanız bazı terimlere hakim olmalısınız.

 • Çeki Listesi: Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer gibi ölçütlere göre sınıflandırılmasıdır.
 • Antrepo: Tahkim, arbitraj Gümrük Müsteşarlığınca verilen izinler doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depodur.
 • CMR: Karayolu taşıma belgesidir.
 • Elleçleme: Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim – tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, ambalajlama, yükleme gibi işlemlerdir.
 • Gümrük Beyannamesi: Gümrük idaresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatına göre hazırlanan, ithali ya da ihracı yapılacak malların bildirim listesidir.
 • Gümrük Müşaviri: İhracatçı ve ithalatçılar adına gümrüklerde iş takip etme yetkisine sahip kişidir.
 • Incoterms: Ticari terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arası farklı yorumlanmasının önlenmesi amacıyla Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan yorum kurallardır.
 • Konşimento: Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma senedidir.
 • Konteyner: Deniz yoluyla taşıma için kullanılan uluslararası standartlara göre imal edilmiş metal sandık.
 • Mal Kabul: Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemidir.
 • Menşei Şehadetnamesi: Malzemenin üretildiği ya da gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş sayıldığı yeri belirten belgedir.
 • Navlun: Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan ücretlerin tamamıdır.
 • Ordino: Malzeme nihai noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belgedir.
 • Parsiyel: Taşıma aracının tümünü doldurmayan yüklerdir.
 • Ro – Ro: Araç ve konteyner taşımacılığı için özel olarak yapılan gemidir.
 • Stok: Gelecekte oluşacak ya da oluşabilecek gereksinmelere karşı depolanan veya bulundurulan malzemedir.
 • Taşıma İrsaliyesi: Araç sahibi tarafından, nakliyesini yaptığı eşyanın ve gideceği adresin bilgilerinin bulunduğu resmi evraktır.
 • Uluslararası Taşıma: Bir ülkeden başka ülkeye doğrudan veya transit olarak, karayolu, denizyolu, demiryolu veya havayolu ile yapılan taşımalardır.

Lojistik Nedir?

İlk üreticiden çıkan bir hammaddenin, üretildikten sonra son tüketiciye ulaştırılmasıdır. Sadece nakliye hizmeti olarak düşünmek oldukça yanıltıcıdır. Ambalajlama, stok yönetimi, tedarik zinciri vb. konularda lojistiğin içerisine girmektedir.

Lojistik yönetiminin etkin olması için neler yapılmalıdır?

Süreç başından sonuna verimli bir şekilde planlanmalıdır. Tecrübeli lojistik yöneticileri ile çalışılmalı ve otomasyon sistemlerine geçiş yapılmalıdır. Aynı zamanda benzer hataların tekrarlanmaması için aksiyon alınmalıdır.

Lojistik sektöründe çalışmak için neler yapılabilir?

Türkiye de birçok üniversitede Lojistik Yönetimi bulunmaktadır. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerinizi sektör ile tamamlayarak bir adım atabilirsiniz. İngilizcenizi geliştirerek hızlıca yükselme sağlayabilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İnsan kaynakları, mülakat tavsiyeleri ve cv hazırlama konularında içerik üretiyor.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!