AnasayfaBlogFinans Nedir? Finansal Yönetim Nasıl Olmalı?
Nedir?

Finans Nedir? Finansal Yönetim Nasıl Olmalı?

24 Ocak 2020
Bir hesap makinesinin üzerinde tutulan bir büyütecin yakın çekimi. Arka planda, çeşitli kupürlere ayrılmış bir yığın para vardır. Büyüteç, büyüteç tarafından aydınlatılan hesap makinesi düğmelerini incelemek için kullanılıyor. Para düzgün bir şekilde istiflenmiş, kağıt banknotlar bir tümsek oluşturuyor. Hesap makinesinin siyah bir kasası ve bir dizi rakam ve sembol gösteren yeşil bir ekranı vardır. Büyüteç, çerçevede de görülebilen beyaz bir elde tutulmaktadır.
Finans KavramıTanımıBilinmesi Gerekenler
FinansVarlıkların, yükümlülüklerin ve fonların zaman, süreç, ortamlar içinde tahsisidir.Riskleri ve belirsizlikleri ele alırken fonları en iyi şekilde yönetmek veya çoğaltmayı içerir.
Kişisel FinansBireyin finansmanını veya fonlarını yönetir ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.Tasarruf ve yatırımlar açısından kişiye özel hedeflere ulaşmayı sağlar.
Kurumsal FinansBir şirketin masraflarını finanse etmek ve şirketin sermaye yapısını oluşturmayı konu alır.Risk, fırsatlar ve varlık değeri artırma arasında denge kurmayı amaçlar.
Kamu FinansıDevletin resmi kurumlarının kaynak ve fon yönetiminin ele alındığı alan.Gelir dağılımı, kaynak dağılımı, ekonomik istikrar gibi faktörleri dikkate alır.
Finansmanİşletmelerin ticari faaliyetlerini yürütmek için kaynak sağlama veya yatırım yapma sürecidir.Bankalar gibi finansal kurumlar faaliyeti gerçekleştirir.
Borç FinansmanıBir iş planını işletmek için fon sağlamada kullanılan yöntem.Borç, kabul edilen ve öngörülen zamanda geri ödenmelidir.
Hisse Senedi FinansmanıYatırımcıların, kar etmek maksadıyla bir şirketten hisse alması ve şirketin değerinin artmasını beklemesi durumuYatırımcılar tüm riski üstlenirler.
Finansal Yönetimİşletmenin kaynaklarının temini ve kullanılması gibi finansal işlemlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi.Genel yönetim ilkelerinin işletmenin finansal kaynaklarına uygulanması gerekir.
Yatırım KararlarıFirmaların hangi projelere yatırım yapacağına karar verme süreci.Sabit varlıkların alımı, yerleşim bölgelerinin genişletilmesi, büyük ekipman alımları genellikle yatırım kararlarına dahildir.
Çalışma Sermayesi YönetimiFirma likiditesini artırmak ve sürdürmek için stok, alacaklar ve borçları yönetme süreci.Yeterli nakit akışı olmadan firma operasyonları sürdürülemez ve bu finansal yönetimin kritik bir fonksiyonudur.

Finans, faaliyetten en iyi şekilde yararlanmak için varlıkların, yükümlülüklerin ve fonların zaman, süreç, ortamlar içinde tahsisidir. Başka bir deyişle, riskleri ve belirsizlikleri ele alırken fonları en iyi şekilde yönetmek veya çoğaltmaktır. Finans büyük ölçüde üç bölüme ayrılmıştır: Kişisel Finans, Kurumsal Finans ve Kamu Finansı.

Kişisel finans; bireylere özeldir ve bir bireyin finansmanını veya fonlarını yönetir. Ayrıca kişinin, tasarruf ve yatırımlar açısından istenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olur. Kurumsal finans, bir şirketin masraflarını finanse etmek ve o şirketin sermaye yapısını oluşturmakla ilgilidir. Fonların kaynağı, kaynaklara fon tahsisi ve finansal pozisyonu iyileştirerek şirketin değerini artırmak gibi fon kanallarıyla ilgilenir. Kurumsal finans, risk ve fırsatlar arasında bir denge kurmaya ve varlık değerini artırmaya odaklanmaktadır.

Kamu finansı; devletin resmî kurumlarının kaynak ve fon yönetimi ile ilgilidir. Kamu kurumlarıyla ilgili uzun vadeli yatırım kararlarını içerir. Kamu finansı; gelir dağılımı, kaynak dağılımı, ekonomik istikrar gibi faktörleri dikkate alır. Fonlar büyük ölçüde vergilerden, bankalardan veya sigorta şirketlerinden borçlanmak suretiyle elde edilir.

Finans Ne Demek?

Finans; bankacılık, borç, kredi, sermaye piyasaları, para ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri açıklayan geniş bir terimdir. Temel olarak finans, para yönetimini ve gerekli fonları elde etme sürecini temsil eder. Finans aynı zamanda finansal sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimini, oluşturulmasını ve incelenmesini de kapsar. Finanstaki temel kavramların çoğu mikro ve makroekonomik teorilerden kaynaklanmaktadır. En temel teorilerden biri paranın zaman değeri olup temel olarak bugün bir doların, gelecekteki bir dolardan daha değerli olduğunu ifade eder.

Finans kelimesinin kullanımı aslında Fransızca ile başlamıştır. 18. yüzyılda, İngilizce konuşan topluluklar tarafından paranın yönetimi anlamına gelecek şekilde uyarlanmıştır. Ayrıca, finansın yerini kolayca alabilen tek kelime değişim kelimesidir. Aslında finans, mevcut kaynakların değişiminden başka bir şey değildir. Finans, sadece paranın değişimi ve/veya yönetimi ile sınırlı değildir. Bu nedenle finans için; para, varlık, yatırım, menkul kıymetler vb. çeşitli kaynakları yönetme sanatıdır diyebiliriz.

Finansman Nedir?

Finansman, işletmelerin ticari faaliyetlerini yürütmek için kaynak sağlama veya yatırım yapma sürecidir. Bankalar gibi finansal kurumlar; işletmelere, tüketicilere ve yatırımcılara, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sermaye sağlarlar.

Finansman, ekonomik faaliyetlerimizin ruhudur. Herhangi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek için, para açısından bir araya getirilecek banknotlar, değerli eşyalar vb. belirli kaynaklara ihtiyacımız var. Finansman; üretim ve satış maliyetlerinin karşılanması, tazminatların ödenmesi vb. faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli olan fiziksel kaynakları elde etmek için bir ön koşuldur.

Finansman, herhangi bir finans kurumundan (banka, finans şirketi vb.) veya başka bir kişiden, gelecekte bir noktada geri ödeyeceğinize söz verdiğiniz parayı borçlandırmasını istemektir. Başka bir deyişle, bir araba satın aldığınızda, tüm parasına sahip değilseniz, bayi sizin için finanse edecek bir banka arayacaktır. Onaylandıktan sonra, banka araba satıcısına araba için para ödeyecek ve her ay size bir fatura gönderecektir. Size ödünç verilen paranın üstüne faiz ödemeyi kabul ederseniz banka size bu parayı ödünç verecektir. Başka bir deyişle, finansman bir süre boyunca bu parayı ve bazı ek ücret veya faizleri geri ödeme sözü vererek borç para almaktır.

Finansman, bir iş kurmak veya işletmek için kaynak sağlama ve tedarik etme yoludur. Bununla birlikte, işletme için sermaye sağlama eylemi olarak da tanımlanabilir. Sermaye, bir iş kurmada kullanılabilecek herhangi bir dayanıklı mal, para veya gayrimenkul olabilir. Borç finansmanı, bir iş planını işletmek için fon sağlamada en bilinen yöntemlerden biridir. Finans kurumları, faiziyle ödenmesi koşuluyla işinizi kurmak veya zaten var olan işletmenizin ihtiyacını karşılamak maksadıyla borç verirler. Borç finansmanında borç, kabul edilen ve öngörülen zamanda geri ödenmelidir.

Hisse senedi finansmanı, herkese iş hayatında eşit hak verir. Yatırımcılar, kâr etmek maksadıyla bir şirketten hisse alır ve şirketin değerinin artmasını bekler. İşletmenin kâr etmemesi halinde yatırımcılar da hiçbir şey alamayabilirler. Yatırımcı, şirketin getirisi ve değeri artması durumunda kârdan kendi payını şirketten temettü olarak alır. Hisse senedi finansmanında yatırımcılar tüm riski üstlenirler.

Finansal Yönetim Nasıl Olmalı?

Finansal Yönetim, işletmenin kaynaklarının temini ve kullanılması gibi finansal işlemlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi demektir. Bununla birlikte, genel yönetim ilkelerinin işletmenin finansal kaynaklarına uygulanması anlamına da gelir. Yatırım kararları, sabit varlıklara yapılan yatırımları kapsar. Dönen varlıklara yatırım aynı zamanda işletme sermayesi kararları adı verilen yatırım kararlarının bir parçasıdır.

Finansal kararlar; kaynağın türüne, finansman dönemine, finansman maliyetine ve dolayısıyla getirilere ilişkin karara bağlı olarak çeşitli kaynaklardan finansman sağlanması ile ilgilidir. Temettü kararında ise finans yöneticisi net kâr dağıtımıyla ilgili karar vermek zorundadır. Net kârlar genellikle ikiye ayrılır:

 • Hissedarlar İçin Temettü: Temettü ve oranına karar verilmesi gerekir.

 • Birikmiş Kârlar: İşletmenin genişleme ve çeşitlendirme planlarına bağlı olarak elde tutulan kârların tutarı kesinleştirilmelidir.

İlgili Eğitim: Finansal Yönetim Eğitimi

Finansal Yönetimin Amaçları

Finansal yönetim, genellikle bir işletmenin finansal kaynaklarının tedariki, tahsisi ve kontrolü ile ilgilidir. Hedefler şunlar olabilir:

 • İşletmeye düzenli ve yeterli fon tedariki sağlamak

 • Kazanç kapasitesine, hisse senedinin piyasa fiyatına, hissedarların beklentilerine bağlı olarak pay sahiplerine yeterli getiri sağlamak

 • Optimum fon kullanımını sağlamak. Fonlar temin edildikten sonra, en az maliyetle mümkün olan en üst düzeyde kullanılmalıdır.

 • Yatırım güvenliğini sağlamak. Yeterli getiri oranının elde edilebilmesi için fonlar güvenli girişimlere yatırılmalıdır.

 • Sağlam bir sermaye yapısı planlamak. Borç ve özsermaye arasında bir denge kurulmasını sağlayacak şekilde sermayenin sağlam ve adil bir bileşimi olmalıdır.

Finansal Yönetimin Fonksiyonları

Sermaye gereksinimlerinin hesaplanması: Bir finans yöneticisi, şirketin sermaye gereksinimleri ile ilgili tahminlerde bulunmak zorundadır. Bu, beklenen maliyetlere ve kârlara ve gelecekteki endişe yaratan programlara ve politikalara bağlı olacaktır. Tahminler, işletmenin kazanma kapasitesini artıracak şekilde yapılmalıdır.

Sermaye kompozisyonunun belirlenmesi: Tahmin yapıldıktan sonra sermaye yapısına karar verilmesi gerekir. Bu, kısa ve uzun vadeli borç analizini içerir. Sermaye kompozisyonunun belirlenmesi, bir şirketin sahip olduğu özsermaye oranına ve toplanması gereken ek fonlara bağlı olacaktır.

Fon kaynaklarının seçimi: Satın alınması gereken ek fonlar için, şirketin birçok seçeneği vardır:

 • Hisse senetleri ve tahviller

 • Bankalardan ve finans kuruluşlarından alınacak krediler

 • Tahvil şeklinde çekilecek halka açık mevduatlar

Bunların seçimi, her bir kaynağın ve finansman döneminin göreli değerlerine ve sınırlarına bağlı olacaktır.

Fon yatırımı: Finans yöneticisi, yatırımların güvenliğinin sağlanması ve düzenli getirilerin mümkün olabilmesi için kârlı girişimlere fon tahsis etmeye karar vermelidir.

Artıların elden çıkarılması: Net kâr kararı finans yöneticisi tarafından verilmelidir. Bu iki şekilde yapılabilir:

 • Temettü beyanı: Temettü oranı ve ikramiye gibi diğer faydaların tanımlanmasını içerir.

 • Birikmiş kârlar: Şirketin genişleyen, yenilikçi, çeşitlendirme planlarına bağlı olacak hacme karar verilmesi gerekir.

Nakit yönetimi: Finans yöneticisi nakit yönetimi konusunda karar vermek zorundadır. Maaşların ve faturaların ödenmesi, mevcut yükümlülüklerin karşılanması, stokta yeterli ürün bulundurulması, malzeme alımı vb. birçok amaç için nakit gereklidir.

Mali kontroller: Finans yöneticisi sadece fonları planlamak, satın almak ve kullanmakla kalmaz, aynı zamanda finanslar üzerinde kontrol sahibi olmalıdır. Mali kontrol; oran analizi, finansal tahmin, maliyet ve kâr kontrolü gibi birçok teknikle yapılabilir.

Finans, Varlıkların, yükümlülüklerin ve fonların zaman, süreç, ortamlar içinde tahsisidir, Riskleri ve belirsizlikleri ele alırken fonları en iyi şekilde yönetmek veya çoğaltmayı içerir, Kişisel Finans, Bireyin finansmanını veya fonlarını yönetir ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olur, Tasarruf ve yatırımlar açısından kişiye özel hedeflere ulaşmayı sağlar, Kurumsal Finans, Bir şirketin masraflarını finanse etmek ve şirketin sermaye yapısını oluşturmayı konu alır, Risk, fırsatlar ve varlık değeri artırma arasında denge kurmayı amaçlar, Kamu Finansı, Devletin resmi kurumlarının kaynak ve fon yönetiminin ele alındığı alan, Gelir dağılımı, kaynak dağılımı, ekonomik istikrar gibi faktörleri dikkate alır, Finansman, İşletmelerin ticari faaliyetlerini yürütmek için kaynak sağlama veya yatırım yapma sürecidir, Bankalar gibi finansal kurumlar faaliyeti gerçekleştirir, Borç Finansmanı, Bir iş planını işletmek için fon sağlamada kullanılan yöntem, Borç, kabul edilen ve öngörülen zamanda geri ödenmelidir, Hisse Senedi Finansmanı, Yatırımcıların, kar etmek maksadıyla bir şirketten hisse alması ve şirketin değerinin artmasını beklemesi durumu, Yatırımcılar tüm riski üstlenirler, Finansal Yönetim, İşletmenin kaynaklarının temini ve kullanılması gibi finansal işlemlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi, Genel yönetim ilkelerinin işletmenin finansal kaynaklarına uygulanması gerekir, Yatırım Kararları, Firmaların hangi projelere yatırım yapacağına karar verme süreci, Sabit varlıkların alımı, yerleşim bölgelerinin genişletilmesi, büyük ekipman alımları genellikle yatırım kararlarına dahildir, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Firma likiditesini artırmak ve sürdürmek için stok, alacaklar ve borçları yönetme süreci, Yeterli nakit akışı olmadan firma operasyonları sürdürülemez ve bu finansal yönetimin kritik bir fonksiyonudur
finans finansman finansal yönetim finans nedir finansman nedir
Bu, profesyonel bir ortamda duran iyi giyimli bir adamın görüntüsüdür. Beyaz gömlekli siyah bir takım elbise giymekte ve desenli bir kravat takmaktadır. Saçları düzgünce taranmış ve yüzünde ciddi bir ifade var. Bir eli cebinde, diğer eli yanında, sade bir arka planın önünde duruyor. Kendinden emin ve başarılı görünüyor. Duruşu kendinden emin ve kararlı görünüyor. Doğrudan kameraya bakıyor, bu da çevresinin farkında olduğunu gösteriyor. Bu adam güç ve sofistike bir hava yayıyor ve muhtemelen alanında önemli bir figür.
Murat Çelik
Blog Yazarı

Çalıştığı resmi kurumda halen Şube Müdürü olarak görev yapmakta olup liderlik, etkili iletişim ve ekip çalışması konularında yeterli tecrübeye sahiptir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Editör ve blog yazarı kimliğinin yanısıra amatör fotoğrafçı ve satranç hakemidir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.