AnasayfaBlogArşiv Memuru Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Arşiv Memuru Nedir? Ne İş Yapar?

07 Mart 2021
Bu resim, çeşitli boyut ve renklerde kitaplarla dolu bir rafı gösteriyor. Kitaplar sıralar halinde dizilmiş ve bazıları birbirine yaslanmış. Arka planda bir kağıt yığınının bulanık bir görüntüsü, kırmızı bir çizginin bulanık bir görüntüsü, beyaz bir yüzeyin bulanık bir resmi, bir kağıdın yakın çekimi ve birkaç mor çizginin bulanık bir görüntüsü var. Raf iyi aydınlatılmış ve kitaplar iyi durumda görünüyor. Kitapların renkleri mavi, yeşil ve sarı tonları arasında değişiyor. Arka plandaki nesneler biraz odak dışı, bu da tam ayrıntıları belirlemeyi zorlaştırıyor. Genel sahne sıcak ve davetkâr, rahat bir atmosferi çağrıştırıyor.
KonuAçıklamaÖnemli Notlar
Arşiv Memuru Nedir?Arşivlerde yer alan belgelerin, tespiti, korunması ve kayıt altına alınmasından sorumlu kişidir.Arşivlerdeki belgeler resmi ve gerçek deliller olarak kabul edilir.
Arşiv Memurlarının İstihdam AlanlarıÖzel sektör firmaları, merkez ve taşra teşkilat müdürlüklerinde, bakanlıklarda ve devlet arşivlerinde istihdam edilebilirler.Her geçen gün arşiv memurlarına olan ihtiyaç artmaktadır.
Arşiv Memuru Olma ŞartlarıÜniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmak, gerekli sınavları geçmek gerekmektedir.Özellikle bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik bölümlerinden mezun olmaları önerilir.
Arşiv Memurunun GörevleriArşiv malzemelerini kayıt altına alır, saklar, korur ve düzenler. Gerekli durumlarda belgelerin restorasyonunu sağlar.Arşiv memurunun sorumlulukları, çalıştıkları kurumun yönetmeliğine bağlı olarak belirlenir.
Arşiv Memuru MaaşlarıMaaşlar, kuruma, kişinin tecrübesine ve çalışma süresine bağlı olarak değişir.Genellikle kamu kurumları ve özel sektörde çalışan arşiv memurlarının maaşları farklıdır.
Arşiv Malzemesi Nedir?Devlet dairelerinde, kurumlarda ve şirketlerde günlük işlemler sırasında çıkan yazışmalar ve dosyalar arşiv malzemesi olabilir.Her kağıt ve belge, arşiv malzemesi olarak kabul edilmez.
Arşiv Memurunun İş İmkanlarıÖzel sektör ve kamu alanında oldukça geniş iş imkanı bulunmaktadır.İş bulma imkanı, kadro açılmasına bağlıdır.
Arşiv Memurunun YetenekleriTitiz ve düzenli çalışma alışkanlıklarına sahip olmalı, detaylara hakim olmalıdır.Arşiv memurları genellikle kapalı alanda ve masa başında çalışır.
Arşiv Malzemesinin KorunmasıArşiv memuru, malzemelerin zarar görmesini önlemek için gerekli tedbirleri alır.Haşere, nem, yüksek sıcaklık gibi riskler kontrol altına alınır.
Arşivin ÖnemiArşivler, geçmiş faaliyetlerin gerçek delillerini oluşturur ve kayıt altına alınır.Arşiv memurlarının bu nedenle sorumluluğu büyüktür.

Arşiv malzemeleri; devlet dairelerinde, kurumlarda ve şirketlerde günlük muameleler sırasında çıkan yazışmalar ve dosyalardan meydana gelir. Ancak bütün bu kağıtlar arşiv malzemesi olarak değerlendirilemez. Toplanan malzemeler arşivlerde uzmanlar ve memurlar tarafından seçilip belirli kurallara göre tasnif edilerek saklanması gerekir. Bu sınıflandırmanın sonradan ihtiyaç duyulduğunda kolaylık sağlayacak şekilde düzenlemesine dikkat edilmesi gerekir.

Arşivlerde yer alan tüm malzemeler kesinliği olan dökumanlar olması sebebiyle geçmiş faaliyetlerin yaşamaya devam eden ve gerçek delilleri olarak bilinir. Tüm bu malzemelere dair işlemlerde görevli olan kişilere arşiv memuru denir. Arşiv memuru; belgelerinin tespit edilmesi, arşiv niteliği taşımakta olan ya da gelecekte arşiv vasfı taşıyacak olan belgelerin korunması ve kayıt altına alınmasından sorumlu kişilerdir.

Arşiv Memurları devlet arşivlerinde, merkez ve taşra teşkilat müdürlüklerinde ve bakanlıklarda istihdam edilebilmektedir. Bunun yanında özel sektördeki firmalarda da görev alabilirler. Yazımızda arşiv memuru kimdir, görev ve sorumlukları nelerdir, ne kadar maaş kazanırlar, nasıl arşiv memuru olurlar gibi sorulara detaylı olarak cevap bulabilirsiniz.

Arşiv Memuru Nedir?

Arşiv memurları kamu ve özel kuruluşlarda arşivlerde çalışan memurlara verilen addır. Arşiv Memuru, arşivde toplanması gereken belgelerin tespit edilmesi, arşiv niteliği taşıyan veya gelecekte arşiv niteliği kazanacak belgelerin korunmasından sorumludur. Bunun yanında bu belgelerin kayıt altına alınmasından da sorumlu çalışanlardır.

Arşiv Memurları için kamu alanında ve özel sektörde oldukça geniş iş imkanından bahsetmek mümkündür. her geçen gün arşiv memurlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. i̇lerleyen yıllarda daha çok tercih edilecek bölümler arasına girmesi beklenir. arşiv memuru olmak isteyen adayların öncelikle üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik ve benzeri bölümlerden mezun olmaları gerekir.

Ayrıca kamu alanında kariyerine devam edecek bölüm mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmeleri ve kadro ilanlarında açıklanan puan ortalamasına ulaşmaları gerekmektedir. Bölümü tercih edecek adayların çoğu kapalı alanda ve masa başında çalışmalarını sürdürebileceğini göz ardı etmemelidir. Çalışma şekilleri titizlik ve düzen gerektirir. Detaylara hakim olan ve titiz çalışan adayların seçmesi daha uygun görülür.

Arşiv Memuru Ne İş Yapar?

Arşiv memurunun kamusal alanda iş bulma imkanı ancak kadro açılması halinde mümkündür. Özel sektörde ise arşiv memurları, son yıllarda en çok ihtiyaç duyulan meslek sınıfına girmeye başlamıştır. Henüz fazla bir iş ilanı ile karşılaşılmasa da ilerleyen yıllarda popülerliği artacak bir meslek grubu olacak gibi görünüyor.

Arşiv Memurunun görev ve sorumluk tanımları bağlı bulunduğu kamu kurumunun veya işletmenin yönetmeliğince belirlenmektedir. Çalışmakta olduğu kuruma bağlı olacak şekilde görev tanımı farklılıklar gösterebilir. Ayrıca meslekte ne süredir çalıştıkları, donanımları ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak sorumlulukları belirlenir. Arşiv Memurunun genel olarak mesleki sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kamu kurumları dışında yer alan ve arşiv içine eklenmesi gereken arşiv malzemelerini gerekli durumlarda satın alırlar.

 • Teslim alınmış olan arşiv malzemesini kayıt altına alırlar ve takip ederler.

 • Rumi ve Hicri tarihe sahip olan belgeleri Miladi tarihe çevirerek kayıt altına almaktan sorumludurlar.

 • Arşiv malzemelerinin kaybolması veya zarar görmesi gibi risklere karşı önlemler alırlar.

 • Haşere, nem, yüksek sıcaklık gibi arşiv malzemesine zarar verme ihtimali olan etkenlere karşı ortam koşullarını ayarlar.

 • Zarara uğramış olan arşiv malzemelerinin restorasyonu için gerekli çalışmaları sağlar.

 • Kurum çalışanlarının arşivden faydalanma taleplerini karşılar. Gerektiğinde amirini bilgilendirir.

 • Saklama süresi dolmuş olan arşivlik kamu kurumu malzemelerini imha etmeleri gerekir.

 • Her yılsonunda arşiv faaliyetlerini gösteren rapor yazmalı ve kaymakamlık, valilik gibi işle ilgili birimlere sunmaları gerekir.

 • Kurum tarafından düzenlenmiş olan konferans, seminer gibi etkinliklere katılım göstermelidir.

 • Kamu kurumunun prosedürüne uygun olarak bilgi gizliliğine sadık kalmalıdır.

Arşiv Memuru Maaşları

Arşiv memurluğu yapmak isteyen adayların en çok merak ettiği konulardan biri de kazanacakları maaşlardır. Arşiv Memurları genel olarak kamu kurumlarında yer ala arşiv bölümlerinde çalışmakla beraber özel sektörde de çalışmalarını sürdürür. Kurumların evrak ve önemli belgelerinin arşivlenmesi gibi önemli bir görev aldıklarından, oldukça tercih edilen meslekler arasında yer alır.

Bu alanda çalışmak isteyen adaylar kararlarını iş imkanlarına ve aldıkları maaşlara göre daha net verebilecektir. Arşiv memurları ne kadar maaş kazanıyor diye merak ediyorsanız, alınan bilgiler ışığında maaşların kurumlara göre çeşitlilik gösterdiği gözlemlenir. Kişinin çalışma süresi, tecrübesi aldığı maaşın da miktarında değişiklik olmasının önemli bir sebebidir.

Kamu alanında çalışan arşiv memurları; en düşük 3.700 TL en yüksek 4.300 TL maaş almaktadır. Özel sektörde ise en düşük 3.200 TL en yüksek 3.800 TL kazandıkları görülmektedir. Dolayısı ile mezunların çoğu kamu alanında iş bulmayı daha çok tercih eder. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak bu alanda açılan kontenjanlara yerleştirilmesini bekler.

Arşiv Memuru Nasıl Olunur?

Arşiv Memuru olarak kariyerini devam ettirmek isteyen kişilerin araştırdığı ilk önemli konulardan biri de nasıl arşiv memuru olacaklarıdır. Bu alanda faaliyet göstermek isteyenlerin bazı önemli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bunlar; üniversitelerde yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve ilgili bölümlerden mezun olmaları gerektiğidir.

Bu bölümlerde aldıkları eğitimler 2 ile 4 yıl arasında değişmektedir. Mezunlar ön lisans diploması veya lisans diplomasına sahip olarak arşiv memuru olarak çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca Kamu Personel Seçme Sınavı’na katılmaları ve kurumların kadro ilanında yazılan puan ortalamasına ulaşmaları gerekir. Bu sorumlukları tamamlayan arşiv memuru adaylarının bazı önemli özelliklere sahip olması da başarılı bir yol almalarına imkan tanır. Arşiv memurlarının önemli özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Detay odaklı çalışmalar yapmalı ve titiz bir şekilde süreci yönetmeleri gerekir.

 • Kapalı alanda uzun süre çalışacakları için fiziki yeterliliğe sahip olmaları gerekir.

 • Çok iyi sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti göstermeleri beklenir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüklerini tamamlamaları gerekir.

Arşiv Memuru Nedir?, Arşivlerde yer alan belgelerin, tespiti, korunması ve kayıt altına alınmasından sorumlu kişidir, Arşivlerdeki belgeler resmi ve gerçek deliller olarak kabul edilir, Arşiv Memurlarının İstihdam Alanları, Özel sektör firmaları, merkez ve taşra teşkilat müdürlüklerinde, bakanlıklarda ve devlet arşivlerinde istihdam edilebilirler, Her geçen gün arşiv memurlarına olan ihtiyaç artmaktadır, Arşiv Memuru Olma Şartları, Üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmak, gerekli sınavları geçmek gerekmektedir, Özellikle bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon, arşivcilik bölümlerinden mezun olmaları önerilir, Arşiv Memurunun Görevleri, Arşiv malzemelerini kayıt altına alır, saklar, korur ve düzenler Gerekli durumlarda belgelerin restorasyonunu sağlar, Arşiv memurunun sorumlulukları, çalıştıkları kurumun yönetmeliğine bağlı olarak belirlenir, Arşiv Memuru Maaşları, Maaşlar, kuruma, kişinin tecrübesine ve çalışma süresine bağlı olarak değişir, Genellikle kamu kurumları ve özel sektörde çalışan arşiv memurlarının maaşları farklıdır, Arşiv Malzemesi Nedir?, Devlet dairelerinde, kurumlarda ve şirketlerde günlük işlemler sırasında çıkan yazışmalar ve dosyalar arşiv malzemesi olabilir, Her kağıt ve belge, arşiv malzemesi olarak kabul edilmez, Arşiv Memurunun İş İmkanları, Özel sektör ve kamu alanında oldukça geniş iş imkanı bulunmaktadır, İş bulma imkanı, kadro açılmasına bağlıdır, Arşiv Memurunun Yetenekleri, Titiz ve düzenli çalışma alışkanlıklarına sahip olmalı, detaylara hakim olmalıdır, Arşiv memurları genellikle kapalı alanda ve masa başında çalışır, Arşiv Malzemesinin Korunması, Arşiv memuru, malzemelerin zarar görmesini önlemek için gerekli tedbirleri alır, Haşere, nem, yüksek sıcaklık gibi riskler kontrol altına alınır, Arşivin Önemi, Arşivler, geçmiş faaliyetlerin gerçek delillerini oluşturur ve kayıt altına alınır, Arşiv memurlarının bu nedenle sorumluluğu büyüktür
arşiv memuru nedir arşiv memuru ne iş yapar arşiv memuru maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
22771322