AnasayfaBlogEtkili İletişim Nedir?
Etkili İletişim

Etkili İletişim Nedir?

01 Kasım 2019
Ön planda cep telefonuyla konuşan bir adam silueti görülüyor. Adamın sol kolunda bir saat vardır ve saat odaktadır. Arka plan tamamen beyaz ve adam tamamen siyahtır, bu da keskin bir kontrast yaratır. Sağ kolu bükülmüş ve sol kolu uzanmış, telefonu kulağına götürüyor. Derin bir sohbet içindeymiş gibi görünüyor. Beden dili yoğun bir tartışmanın içinde olduğunu gösteriyor. Yüz hatları tanınmaz halde ama duruşu ciddi bir konuşma içinde olduğunu gösteriyor.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Etkili İletişim Nedir?Gönderici, alıcı, mesaj ve geri bildirimin doğru bir şekilde işlemesiyle bilgi ve anlayış paylaşım süreci.Etkili İletişim türünde bir unsur bile yoksa veya düzgün işlemiyorsa, iletişim gerçekleşmez.
Etkili İletişimin FaydalarıKendi düşüncelerimizi etkin bir şekilde aktarmanın yanı sıra, diğerlerinin düşüncelerinden faydalanma, gelişmeye yönelme ve karşılıklı harekete geçme.Etkili iletişim, iş görüşmeleri ve mahkeme duruşmaları gibi durumlarda avantaj sağlar.
Etkili İletişim TeknikleriSade dil, somut cümleler, doğru beden dili, uygun hitap şekli, vurgu ve tonlama, açıklayıcı olmak, saygı çerçevesinde olmak.Daha etkili iletişim için empati kurma çok önemlidir.
Etkili İletişim İçin EğitimEtkili iletişim tekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi süreci.İstanbul İşletme Enstitüsü ve internetteki online eğitim programları, etkili iletişim eğitimi almak için uygun seçeneklerdir.
İletişimBilgi alışverişi olan iletişim, insanlığın var olması ve sosyal bir varlık olması nedeniyle vazgeçilmezdir.İnsanın sosyal bir varlık olması ve gelişen çağ ile birlikte ihtiyaçların artması iletişim çeşitlerinin de artmasını sağlar.
Etkili İletişimin ÖnemiEtkili iletişim kişinin duygu ve düşüncelerini doğru ve anlaşılır şekilde ifade etmek için önemlidir.İletişimin etkili ve verimli olabilmesi için karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişinin sağlanması gerekir.
Etkili İletişim BecerileriKendi duygularını ve düşüncelerini ifade etme, dinleme, empati kurma, eleştirel düşünme gibi beceriler etkili iletişimin önemli unsurlarıdır.Etkili iletişim becerileri çatışma çözümü, problem çözme, grup çalışmaları ve sosyal etkileşimler gibi durumlarda önem kazanır.
Etkili İletişim ÇeşitleriEtkili iletişim teknikleri sözel, yazılı, beden dili ve görsel- işitsel olmak üzere çeşitlilik gösterir.Her iletişim çeşidinin kendine ait avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunur.
Etkili İletişimde EmpatiEmpati, etkili iletişimin en önemli bileşenlerinden biridir. Karşımızdaki kişinin düşüncelerini ve hislerini anlamamızı sağlar.Empati ile diğer insanların bakış açısını anlar ve daha etkili iletişim kurarız.
Etkili İletişim İçin KitaplarEtkili iletişim konusunda pek çok kitap bulunmaktadır. Bunları okuyarak etkili iletişim hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.Bu kitaplar, etkili iletişimin nasıl kurulacağı, teknikleri ve önemi hakkında detaylı bilgiler içerir.

İletişim nedir? İletişim insanlığın var olmasıyla süregelen, birçok sebep ve ihtiyaçtan doğan bir bilgi alışverişidir. İnsan sosyal bir varlık olması sebebiyle kullandığı iletişim araçlarını da kendi evrimi ile birlikte her geçen gün ilerletmiştir. Gelişen çağ ile birlikte kişilerin ihtiyaç doğrultusuna göre iletişim çeşitlerinin de arttığı gözlemlenmiştir. 

Etkili İletişim Nedir?

İletişim, iki veya daha fazla birey arasında bilgi ve ortak anlayış paylaşımı sürecidir. İletişimin temel unsurları şunlardır: gönderici, alıcı, mesaj ve geri bildirim. İletişimin etkili olabilmesi için bu dört unsurun da mevcut olması ve düzgün bir şekilde işlemesi gerekir.

Gönderici, alıcı ile paylaşmak istediği bir tür bilgi veya mesaja sahip olan bireydir. Alıcı, göndericinin iletmeye çalıştığı mesajı alması veya alıp anlaması gereken bireydir. Mesaj, göndericinin alıcıyla paylaşmaya çalıştığı gerçek bilgi veya düşüncedir. Geri bildirim, alıcının göndericiden aldığı mesaja verdiği tepki veya yanıttır. Bu geri bildirim sözlü ya da sözsüz olabilir.

Etkili iletişim, iletişimin gerçekleşmesi için bu dört temel unsurun da mevcut olmasını ve düzgün bir şekilde işlemesini gerektirir. Bu unsurlardan biri bile yoksa veya düzgün işlemiyorsa, iletişim gerçekleşmeyecektir. Örneğin, bir gönderici bir alıcıya bir mesaj iletmeye çalışırsa ancak mesajı alacak bir alıcı yoksa, iletişim gerçekleşmemiş demektir. Aynı şekilde, bir gönderici bir mesaj gönderir ancak alıcı mesajı anlamazsa, iletişim de etkili bir şekilde gerçekleşmemiş demektir.

Etkili İletişimin Faydaları Nelerdir?

Daha önce de değindiğimiz üzere iletişim insan varlığıyla birlikte daima süre gelmiştir. Bu süreçte türler hep farklı olsa dahi sürekli olarak insanoğlu iletişim kurmaya gereksinim duymuştur. Hemen her konuda düşüncelerimizi aktarmış ve karşımızdaki alıcıdan da cevap iletisi beklemişizdir. Peki iletişim bize ne gibi avantajlar sağlıyor?

İletişim karşılıklı bir veri alışverişi olması sebebi ile bize birden çok bakış açısını değerlendirmemizi kendi süzgecimizden bilgiyi geçirip doğru veya yanlışı bulabilmek için araştırmaya yönelmemizi ve böylelikle gelişmeye yön vermemizi sağlamıştır. Etkili iletişim ise artık bir üst seviye olarak kendimizdeki harekete geçme eğilimi ile birlikte karşıdaki alıcıyı da harekete geçirmemizi sağlayacak bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, bir iş görüşmesinde etkili bir sözel ve beden dili ile rakiplerimizin önüne geçme şansımızı arttıracaktır. 

Bir avukatı ele alırsak etkili bir iletişim kurarak lehine bir karar şansını yükseltecektir. Bu ve benzeri avantajlar sağlamayı hedefliyor isek iletişim kurarken doğru ve etkili bir iletişim kurmaya özen göstermeliyiz. Etkili iletişim için en faydalı yöntem empati kurmaktır. Karşınızdaki insanın söylemlerinize veya davranışlarınıza karşı ne hissettiğini, düşünerek iletişimde bulunacak olursanız iyi bir etkili iletişim kuracaksınızdır. 

Etkili İletişim Teknikleri Nelerdir?

  • Etkili iletişim biçimi hayatımızın neredeyse yarısından fazlasında bize fayda sağlamakta. Bu sebeple artık iletişimin üst modeli olarak adlandırdığımız etkili iletişim alıcıya artık sadece mesaj iletmekle kalmayıp, ilettiğimiz mesajın alıcıda kabul görmesini sağladığımız bir modeldir.  

  • Etkili bir iletişim kurabilmek çoğu kişi için zor olsa da bu iletişim biçiminin birkaç tekniğini öğrenerek, kendimizi geliştirebiliriz. Etkili iletişim gelişimi için birkaç tekniği şöyle sıralayabiliriz;

  • Etkili iletişim kurabilmemiz için öncelikle alıcının aktardığımız iletiyi anlaması ve anlamlandırabilmesi adına daha sade bir dil ve telaffuz gerekmektedir.

  • Alıcıya ilettiğimiz mesaj genellikle soyut cümleler yerine, somut cümleler olmalıdır.

  • Etkili iletişimde dikkat dağıtıcı beden dili yerine, iletişime geçtiğimiz alıcıya karşı doğru beden dilini kullanarak onu dinlediğinizi göstermelisiniz.

  • Etkili iletişimi sağlayacağınız kişi veya kişilere hitap şeklinizi doğru seçmelisiniz.

  • Gene iletişimin tüm çeşitlerinde olduğu gibi, etkili iletişime ulaşabilmek için doğru vurgu ve doğru tonlama yapmanız gerekmektedir.

  • Karşı tarafa düşüncenizi sert bir söyleyişle kabul ettirmeye çalışmaktansa, açıklayarak anlamlandırmasını sağlamalısınız.

  • Etkili iletişimde alıcıya karşı tavır ve uslup her zaman saygı çerçevesinde olmalıdır.

Etkili İletişim İçin Eğitim

Bu teknikleri kullanarak hayatınızın birçok bölümünde avantajlar kazanacaksınız. Unutmayın ki etkili iletişim öğrenilen ve zaman içerisin de geliştirilebilen teknik bir iletişim biçimidir. Bu iletişim biçimini geliştirmek sizin isteğinizle doğru orantılı olacaktır. Online eğitimler programlarında yer alan etkili iletişim teknikleri öğrenerek doğru davranış şekilleri geliştirebiliriz.

Bunun için İstanbul İşletme Enstitüsü kişisel gelişim eğitimleri alabilir ve sertifika sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bu konuda yazılmış etkili iletişim kitapları okuyarak da kendimizi geliştirebiliriz. Böylece daha kolay şekilde etkili iletişim kurabiliriz. Bu da hayatımızın her alanında doğru algılanmamıza ve daha başarılı bireyler olmamıza katkı sağlayacaktır.

İletişim dünyamızın olmazsa olmazı halinde iken kendinizi geride bırakmayarak olabildiğince durmadan kendinizi geliştirmelisiniz. Çünkü iletişim varlığımızdan beri var ve biz var olduğumuz sürece de olacak.  Sizde etkili bir iletişim için bu teknikleri kullanarak kendinizi geliştirebilir, daha iyi ve güvenilir sosyal ilişkiler kurarak iyi intibalar bırakabilir, daha saygın ve diğer kişilere karşı etkili iletişim kurabilen bir rol model olabilirsiniz.

İletişim, insanlığın var olması ve sosyal bir varlık olması sebebiyle ihtiyaç duyduğu ve geliştirdiği bir bilgi alışverişi sürecidir. Etkili iletişim ise gönderici, alıcı, mesaj ve geri bildirim unsurlarının düzgün bir şekilde işlemesini gerektirir. Etkili bir iletişim, hem kendimizi harekete geçirme eğilimimizi artırırken, karşımızdaki kişiyi de harekete geçirir. Farklı etkili iletişim teknikleri kullanılarak, daha sade bir dil ve telaffuz ile mesajın anlaşılabilir yapılması, doğru beden dilinin kullanılması ve saygı çerçevesinde bir tutum sergilenmesi önemlidir. Bu tekniklerden yararlanabilmek ve uygulayabilmek için etkili iletişim eğitimleri alınabilir, kitaplar okunabilir ve genelde "diksiyon dersi" gibi konularda bilgi edinilebilir.

Etkili İletişim Nedir?, Gönderici, alıcı, mesaj ve geri bildirimin doğru bir şekilde işlemesiyle bilgi ve anlayış paylaşım süreci, Etkili İletişim türünde bir unsur bile yoksa veya düzgün işlemiyorsa, iletişim gerçekleşmez, Etkili İletişimin Faydaları, Kendi düşüncelerimizi etkin bir şekilde aktarmanın yanı sıra, diğerlerinin düşüncelerinden faydalanma, gelişmeye yönelme ve karşılıklı harekete geçme, Etkili iletişim, iş görüşmeleri ve mahkeme duruşmaları gibi durumlarda avantaj sağlar, Etkili İletişim Teknikleri, Sade dil, somut cümleler, doğru beden dili, uygun hitap şekli, vurgu ve tonlama, açıklayıcı olmak, saygı çerçevesinde olmak, Daha etkili iletişim için empati kurma çok önemlidir, Etkili İletişim İçin Eğitim, Etkili iletişim tekniklerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi süreci, İstanbul İşletme Enstitüsü ve internetteki online eğitim programları, etkili iletişim eğitimi almak için uygun seçeneklerdir, İletişim, Bilgi alışverişi olan iletişim, insanlığın var olması ve sosyal bir varlık olması nedeniyle vazgeçilmezdir, İnsanın sosyal bir varlık olması ve gelişen çağ ile birlikte ihtiyaçların artması iletişim çeşitlerinin de artmasını sağlar, Etkili İletişimin Önemi, Etkili iletişim kişinin duygu ve düşüncelerini doğru ve anlaşılır şekilde ifade etmek için önemlidir, İletişimin etkili ve verimli olabilmesi için karşılıklı anlayış ve bilgi alışverişinin sağlanması gerekir, Etkili İletişim Becerileri, Kendi duygularını ve düşüncelerini ifade etme, dinleme, empati kurma, eleştirel düşünme gibi beceriler etkili iletişimin önemli unsurlarıdır, Etkili iletişim becerileri çatışma çözümü, problem çözme, grup çalışmaları ve sosyal etkileşimler gibi durumlarda önem kazanır, Etkili İletişim Çeşitleri, Etkili iletişim teknikleri sözel, yazılı, beden dili ve görsel- işitsel olmak üzere çeşitlilik gösterir, Her iletişim çeşidinin kendine ait avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunur, Etkili İletişimde Empati, Empati, etkili iletişimin en önemli bileşenlerinden biridir Karşımızdaki kişinin düşüncelerini ve hislerini anlamamızı sağlar, Empati ile diğer insanların bakış açısını anlar ve daha etkili iletişim kurarız, Etkili İletişim İçin Kitaplar, Etkili iletişim konusunda pek çok kitap bulunmaktadır Bunları okuyarak etkili iletişim hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz, Bu kitaplar, etkili iletişimin nasıl kurulacağı, teknikleri ve önemi hakkında detaylı bilgiler içerir
etkili iletişimiletişimonline eğitimsertifika
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çevresinde bir grup insan bulunan ayrıntılı bir dünya haritası gösterilir. İnsanlar yaş, cinsiyet, ırk ve kültür bakımından çeşitlilik göstermektedir ve bir ağ içinde birbirlerine bağlıdırlar. Harita farklı renklerle ve ülkeleri ve sınırlarını net bir şekilde gösteren etiketlerle doldurulmuştur. Okyanuslar koyu mavi renktedir ve kara kütleleri çeşitli yeşiller, kahverengiler ve mavilerle temsil edilmektedir. Bir grup insan haritayı tartışıyor ve dünyanın güzelliğine hayranlık duyuyor gibi görünüyor. Bir grup insan bir araya gelip dünyanın harikalarını takdir ederken bir barış ve birlik imajı çiziliyor.
İletişim

Sosyal ve Kamusal İletişim

26 Temmuz 2021
Bir grup insan güneşli bir günde resmi kıyafetleriyle dışarıda durmaktadır. Bir kadın sağ elinde bir fincan tutarken, diğeri sol elinde bir fincan tutmaktadır. Takım elbiseli bir adam grubun ortasında durmaktadır ve etrafı diğer insanlarla çevrilidir. Görüntüde beyaz bir fincan tutan bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsü görülüyor. Arka planda elinde fincan tutan bir kadın da duruyor. Koyu renk saçlı ve beyaz gömlekli bir kişinin kafasının yakın çekimi görülüyor. Bir grup insan organize bir şekilde duruyor, konuşuyor ve gülümsüyor.
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Önemli?

31 Ekim 2019