Close
Mobil Menu Bars

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

20 Nisan 2020, 661 defa okundu.
Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü
reklam, reklamcılık tasarımı ve iletişimi, tasarım, ajans, medya, pazarlama

Reklam, insanların kendi istek ve arzularıyla bir davranışta bulunmaya ikna etmek, o düşünceye yöneltmek, dikkatlerini ürünlere ya da hizmete çekmeye çalışmakla ilgili bir çalışmadır. İnsanların bir ürüne karşı tutum ve görüşlerini değiştirerek belirli bir ücret karşılığında o ürünü satın almalarını sağlayan bir çeşit yöntemdir. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olduktan sonra bölümü ilgilendiren çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayabilirler. Bölümün amacı, öğrencilerin iletişimini güçlendirmek, ikna kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yaratıcı yönlerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Tasarım çalışmaları kapsamından reklamcılık bölümü ile birbirine çok benzeyen bu bölümün avantajları vardır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Reklamcılık sektöründe ki her türlü alanda iş bulmaları mümkündür. İletişim katkılı bu bölümde öğrenciler kendi fikirlerini ortaya koyarak derslerinde etkisiyle çağımızın mesleği haline gelen reklamcılığı yapabilmektedirler. Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi okuyan öğrenciler, aldıkları bilgi, beceri, ilhamla akademik ve sektörel bazda teori ve gerçek hayattaki çizgiyi anlayarak yorumlama potansiyeline sahip olabilirler. Bu bölüm, küresel anlamda düşünen, sorgulayabilen, araştırmacı, çözüm odaklı çalışan, yaratıcı, girişimci yönü kuvvetli, özgün çalışabilen, sorumluluk bilincine ve anlayışına sahip öğrenciler yetiştirmektedir.

Bölümü okurken öğrencilerin kendilerini geliştirilmesi amacı ile herhangi bir televizyon kanalına, reklam ajanslarına, sektörü ilgilendiren firmalara başvuru yaparak kendilerini geliştirmeleri tavsiye edilebilir. Böylelikle dersler de öğrendikleri teorileri hayatlarında uygulamaya geçirme fırsatı bulabilirler. Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü kendini geliştiren bir bölüm olduğu için sektörü takip etmek gerekir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Reklam tasarımı ve İletişimi bölümünün 4 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler kamu veya özel sektörlerde, medya sektöründe, kurumsal iletişim sektöründe, halkla ilişkiler bölümlerinde, reklam ajanslarında, marka yönetimi ve pazarlama departmanlarında rahatlıkla çalışabilirler. Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü sektör bazında çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bölüm öğrencileri mezun olduktan sonra yaptıkları işler detaylı olarak aşağıda sıralanmıştır.

 • Bir ürünün reklamını, sloganını ve filmini tasarlayarak hazırlar, halka kitle iletişim araçlarıyla duyurusunu yapar.
 • Televizyonda izlediğiniz her türlü ürünün reklamını ve tasarımını yaparlar.
 • Markaları öne çıkartmak için yaratıcılıklarını kullanırlar.
 • İnsanların ilgisini çekebilecek slogan ve reklam filmlerini tasarlayıp halka sunarlar.
 • Marka yönetimi sürecinde karşılaşacakları her türlü sorunlara çözüm getirebilirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü dersleri diğer üniversitelerde ki derslerle hemen hemen aynı içeriğe sahiptir. 4 yıllık lisans eğitimi veren bu bölümde genel dersler olarak Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve İngilizce dersleri de verilmektedir. Bölüm derslerinin çoğunluğu sözel ağırlıklı derslerdir. İktisat dersi sayısal olarak verilen tek ders olabilir. Üniversitelerde ders isimleri farklı olsa da içerikleri aynı olan derslerin tamamını şöyle sıralayabiliriz.

 • Reklamcılığa Giriş,
 • Reklam Tasarımının Grameri,
 • İletişime Giriş,
 • Sunum Becerileri,
 • Akademik Yazım Becerileri Semineri,
 • Hikâye Anlatımı,
 • İletişim Hukuku ve Telif Hakları,
 • Pazarlama İlkeleri,
 • Reklam Tasarımı Grafiği,
 • Dijital Reklamcılık,
 • Medya Tarihi,
 • Uygarlık Tarihi,
 • Psikolojiye Giriş,
 • Bütünleşik Reklam ve Pazarlama İletişimi,
 • İletişim Kuramları,
 • İktisat,
 • Sosyolojiye Giriş,
 • Tüketici İçgörüsü,
 • Reklamcılıkta Metin Yazımı,
 • Reklamcılıkta İleri Tasarım,
 • Medya Analizleri,
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
 • Reklamda Göstergebilim,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Marka Yönetimi ve Konumlandırma,
 • Stratejik Medya Planlama,
 • Sanat Tarihi ve Estetik,
 • Stratejik İletişim Araştırmaları ve İletişim Yönetimi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
 • Etik,
 • Reklamda Yapım Teknikleri,
 • Kültürel Çalışmalar,
 • Reklamda Güncel Konular,
 • Girişimcilik İlkeleridir.

Ayrıca Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünde seçmeli dersler de mevcuttur. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendi seçecekleri derslerdir. Zorunlu derslerin haricinde seçmeli derslerin olması öğrencilerin öğrenimine büyük katkı sağlar. Bölümü okuyan öğrenciler karşılaştırılmış iki dersten en çok kendine hitap edeni seçmekte özgürdür. Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi bölümünün seçmeli dersleri şöyledir:

 • Olay Pazarlaması,
 • Reklam Psikolojisi,
 • Reklamcılıkta Yaratıcı Strateji,
 • Reklam Uygulamaları,
 • Kurumsal Kimlik Tasarımı,
 • Reklamcılıkta Örnek Olaylar,
 • Reklam Atölyesi,
 • Reklamda Sosyal Sorumluluk Uygulamaları,
 • Reklam Metni Yazımı ve Görselleştirme,
 • Fotoğrafçılık,
 • İkna ve Algı,
 • İletişim Etiği,
 • Siyasal İletişim Kampanyaları.

Genellikle iletişim ve pazarlama ağırlıklı olan bu derslerin içerikleri meslek yaşamında öğrencilere yol gösterici şekildedir. Öğrencilerin hayatta daha aktif rol almasını sağlayıcı birden fazla ders mevcuttur. Bu bölümü seçen öğrencilerin, okumayı, araştırmayı, yazmayı severek yapan, iletişimi kuvvetli, yeniliklere açık, yaratıcı fikirlere sahip olan ve kendini iyi bir şekilde ifade edebilen bireyler olması gerekir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü TYT ve AYT sınavlarından sözel puan türünden tercih yapacağınız bir bölümdür. Bu bölüm sözel ağırlıklı bir bölüm olduğu için Türkçe, Tarih ve Coğrafya gibi soruları çözmeniz gerekir. Bu bölüm sadece 3 özel üniversite de bulunmaktadır. Burslu ya da indirimli olarak öğrenim görebilirsiniz. Aşağıda bölüme ait özel üniversiteler sıralanmıştır.

 • Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-İngilizce-Burslu)- Taban Puanı: 445, Başarı Sırası: 1973
 • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Burslu)- Taban Puanı: 361, Başarı Sırası: 8711
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Burslu)- Taban Puanı: 329, Başarı Sırası: 142090
 • Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-%50 İndirimli)- Taban Puanı: 264, Başarı Sırası: 498092
 • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-%75 İndirimli)- Taban Puanı: 258, Başarı Sırası: 540894

Puan bakımından yüksek olan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü sayılı üniversiteler de bulunduğu için cazip bir bölümdür. Tam burslu, %75 indirimli ve %50 indirim imkanlarıyla başvuru yapabileceğiniz bölümler arasındadır. Ayrıca İngilizce ağırlıklı bir bölümde okumak isterseniz Yeditepe Üniversitesi’ne başvuru yapabilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi’nin kontenjanı dolmadığı için puanınız taban puandan az olsa bile başvuru yapabilirsiniz.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü pazarlama ve iletişim alanında başarılı, özgün, yetenekli, yaratıcı, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen yenilikçi fikirlere sahip bireyler yetiştirir. Bu bölümü okumak isteyen kişiler öncelikle genel kültür seviyesi yüksek, sanatsal alanlara ilgisi olan, iletişimde ve ikna etme de başarılı kişiler olması gerekir. Eğitim programının süresi 4 yıldır, öğrenme süresi boyunca iletişim ağılık dersler görülmektedir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü mezunları küçük veya büyük firmalarda ve sektörlerde iş bulabilirler. Bu bölümden mezun olanlar öğrenciler herhangi bir ürün veya hizmetin tasarımını yaparak tüketicilerin önüne çıkartmak için reklamlarını yaparlar. Bir reklam kampanyasının oluşması için, satışları ve sonuçlarını izlemek, arkasından gelecek reklam kampanyasını planlamak, tasarlamak ve reklam metinlerini yazmakla görevlidirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü AYT ve TYT sınavlarından sözel soruları çözerek tercih yapabileceğiniz bir bölümdür. 4 yıllık lisans eğitimi olan bu bölümün en yüksek taban puanı Yeditepe Üniversitesi İngilizce ve burslu olarak 445 puan, en düşük Üsküdar Üniversitesi %75 indirimli olarak 258 puandır. Başarı sıralamaları ise sırayla 1973 en yüksek ve 540894 sıralamasıyla en düşüktür.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.  
 

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!