AnasayfaBlogReklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü
Bölümler

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

20 Nisan 2020
Mavi ve beyaz çizgili gömlek ve mavi şort giyen bir adam sarı ve siyah bir bisiklete biniyor. Elleri gidonu sıkıca kavrıyor ve başı hafifçe yana dönük. Ayakları pedalların üzerinde duruyor ve bacakları sabit bir ritimle pedal çeviriyor. Arka plan parlak sarı ve beyaz metinlidir ve sol üst köşede sarı ve mavi bir logo görülmektedir. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve arka plandaki ağaçlar esintiyle hafifçe sallanıyor. Adam bisikleti sürerken odaklanmış ve kararlı, vücudu ve bisiklet mükemmel bir uyum içinde.
Bölüm BilgisiReklam Tasarımı ve İletişimi Nedir?Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?
Eğitim Süresi4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür.Kamu veya özel sektörlerde, medya sektöründe, kurumsal iletişim sektöründe, halkla ilişkiler bölümlerinde, reklam ajanslarında, marka yönetimi ve pazarlama departmanlarında çalışma fırsatları bulunur.
Temel Yeteneklerİletişimini güçlendirmek, ikna kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yaratıcı yönlerini ortaya koymalarını sağlar.Ürünün reklamını, sloganını ve filmini tasarlar, markaları öne çıkarır, marka yönetiminde sorunları çözer.
DerslerReklamcılığa Giriş, Reklam Tasarımının Grameri, İletişime Giriş, Sunum Becerileri, Akademik Yazım Becerileri Semineri, Hikâye Anlatımı, İletişim Hukuku ve Telif Hakları, Pazarlama İlkeleri, Reklam Tasarımı Grafiği, Dijital Reklamcılık.Televizyon reklamları, slogan ve film tasarımları, marka yönetimi ve reklamda göstergebilim uygulamaları.
Mezuniyet Sonrası Çalışma AlanlarıSektör bazında çok geniş bir yelpazeye sahip bir bölüm gerçekleştirir.Hem kamu hem de özel sektörde geniş iş olanakları bulunur.
Yaratıcı BecerilerBölüm, öğrencilerin yaratıcı yönlerini geliştirmeye yardımcı olur.Öğrenciler, yaratıcı becerilerini kullanarak markaları öne çıkarır, ilgi çeken sloganlar ve reklamlar tasarlar.
İkna YetenekleriBölüm, öğrencilerin ikna yeteneklerini geliştirir.Öğrenciler, ikna yeteneklerini kullanarak tüketicileri belirli ürünleri satın almaya teşvik eder.
İletişim YetenekleriBölüm, öğrencilerin iletişim yeteneklerini geliştirir.Öğrenciler, efektif iletişim yeteneklerini kullanarak hedef kitleye ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapar.
İnsiyatif ve Sorumluluk BilinciBölüm, öğrencilere insiyatif kullanmayı ve sorumluluk bilincine sahip olmayı öğretir.Marka yönetimi sürecinde karşılaşacakları her türlü sorunlara çözüm getirebilirler.
Reklam ve Pazarlama İlkeleriBölüm öğrencileri Reklam ve Pazarlama İlkelerini öğrenir.Reklam ve pazarlama ilkelerini kullanarak başarılı reklam kampanyaları ve stratejileri oluşturabilirler.
Dijital ReklamcılıkDijital Reklamcılık, bölümün önemli derslerinden ve çalışma alanlarından biridir.Mezunlar, dijital reklam kampanyaları oluşturabilir ve sosyal medya platformları üzerinde etkili pazarlama stratejileri geliştirebilirler.

Reklam, insanların kendi istek ve arzularıyla bir davranışta bulunmaya ikna etmek, o düşünceye yöneltmek, dikkatlerini ürünlere ya da hizmete çekmeye çalışmakla ilgili bir çalışmadır. İnsanların bir ürüne karşı tutum ve görüşlerini değiştirerek belirli bir ücret karşılığında o ürünü satın almalarını sağlayan bir çeşit yöntemdir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olduktan sonra bölümü ilgilendiren çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayabilirler. Bölümün amacı, öğrencilerin iletişimini güçlendirmek, ikna kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yaratıcı yönlerini ortaya koymalarını sağlamaktır. Tasarım çalışmaları kapsamından reklamcılık bölümü ile birbirine çok benzeyen bu bölümün avantajları vardır.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Reklamcılık sektöründe ki her türlü alanda iş bulmaları mümkündür. İletişim katkılı bu bölümde öğrenciler kendi fikirlerini ortaya koyarak derslerinde etkisiyle çağımızın mesleği haline gelen reklamcılığı yapabilmektedirler. Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi okuyan öğrenciler, aldıkları bilgi, beceri, ilhamla akademik ve sektörel bazda teori ve gerçek hayattaki çizgiyi anlayarak yorumlama potansiyeline sahip olabilirler. Bu bölüm, küresel anlamda düşünen, sorgulayabilen, araştırmacı, çözüm odaklı çalışan, yaratıcı, girişimci yönü kuvvetli, özgün çalışabilen, sorumluluk bilincine ve anlayışına sahip öğrenciler yetiştirmektedir.

Bölümü okurken öğrencilerin kendilerini geliştirilmesi amacı ile herhangi bir televizyon kanalına, reklam ajanslarına, sektörü ilgilendiren firmalara başvuru yaparak kendilerini geliştirmeleri tavsiye edilebilir. Böylelikle dersler de öğrendikleri teorileri hayatlarında uygulamaya geçirme fırsatı bulabilirler. Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü kendini geliştiren bir bölüm olduğu için sektörü takip etmek gerekir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Reklam tasarımı ve İletişimi bölümünün 4 yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler kamu veya özel sektörlerde, medya sektöründe, kurumsal iletişim sektöründe, halkla ilişkiler bölümlerinde, reklam ajanslarında, marka yönetimi ve pazarlama departmanlarında rahatlıkla çalışabilirler. Reklam Tasarımı ve İletişim bölümü sektör bazında çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bölüm öğrencileri mezun olduktan sonra yaptıkları işler detaylı olarak aşağıda sıralanmıştır.

 • Bir ürünün reklamını, sloganını ve filmini tasarlayarak hazırlar, halka kitle iletişim araçlarıyla duyurusunu yapar.

 • Televizyonda izlediğiniz her türlü ürünün reklamını ve tasarımını yaparlar.

 • Markaları öne çıkartmak için yaratıcılıklarını kullanırlar.

 • İnsanların ilgisini çekebilecek slogan ve reklam filmlerini tasarlayıp halka sunarlar.

 • Marka yönetimi sürecinde karşılaşacakları her türlü sorunlara çözüm getirebilirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Dersleri Nelerdir?Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü dersleri diğer üniversitelerde ki derslerle hemen hemen aynı içeriğe sahiptir. 4 yıllık lisans eğitimi veren bu bölümde genel dersler olarak Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve İngilizce dersleri de verilmektedir. Bölüm derslerinin çoğunluğu sözel ağırlıklı derslerdir. İktisat dersi sayısal olarak verilen tek ders olabilir. Üniversitelerde ders isimleri farklı olsa da içerikleri aynı olan derslerin tamamını şöyle sıralayabiliriz.

 • Reklamcılığa Giriş,

 • Reklam Tasarımının Grameri,

 • İletişime Giriş,

 • Sunum Becerileri,

 • Akademik Yazım Becerileri Semineri,

 • Hikâye Anlatımı,

 • İletişim Hukuku ve Telif Hakları,

 • Pazarlama İlkeleri,

 • Reklam Tasarımı Grafiği,

 • Dijital Reklamcılık,

 • Medya Tarihi,

 • Uygarlık Tarihi,

 • Psikolojiye Giriş,

 • Bütünleşik Reklam ve Pazarlama İletişimi,

 • İletişim Kuramları,

 • İktisat,

 • Sosyolojiye Giriş,

 • Tüketici İçgörüsü,

 • Reklamcılıkta Metin Yazımı,

 • Reklamcılıkta İleri Tasarım,

 • Medya Analizleri,

 • bilimsel araştırma yöntemleri,

 • Reklamda Göstergebilim,

 • Sürdürülebilirlik,

 • Marka Yönetimi ve Konumlandırma,

 • Stratejik Medya Planlama,

 • Sanat Tarihi ve Estetik,

 • Stratejik İletişim Araştırmaları ve İletişim Yönetimi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

 • Etik,

 • Reklamda Yapım Teknikleri,

 • Kültürel Çalışmalar,

 • Reklamda Güncel Konular,

 • Girişimcilik İlkeleridir.

Ayrıca Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünde seçmeli dersler de mevcuttur. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendi seçecekleri derslerdir. Zorunlu derslerin haricinde seçmeli derslerin olması öğrencilerin öğrenimine büyük katkı sağlar. Bölümü okuyan öğrenciler karşılaştırılmış iki dersten en çok kendine hitap edeni seçmekte özgürdür. Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi bölümünün seçmeli dersleri şöyledir:

 • Olay Pazarlaması,

 • Reklam Psikolojisi,

 • Reklamcılıkta Yaratıcı Strateji,

 • Reklam Uygulamaları,

 • Kurumsal Kimlik Tasarımı,

 • Reklamcılıkta Örnek Olaylar,

 • Reklam Atölyesi,

 • Reklamda Sosyal Sorumluluk Uygulamaları,

 • Reklam Metni Yazımı ve Görselleştirme,

 • Fotoğrafçılık,

 • İkna ve Algı,

 • İletişim Etiği,

 • Siyasal İletişim Kampanyaları.

Genellikle iletişim ve pazarlama ağırlıklı olan bu derslerin içerikleri meslek yaşamında öğrencilere yol gösterici şekildedir. Öğrencilerin hayatta daha aktif rol almasını sağlayıcı birden fazla ders mevcuttur. Bu bölümü seçen öğrencilerin, okumayı, araştırmayı, yazmayı severek yapan, iletişimi kuvvetli, yeniliklere açık, yaratıcı fikirlere sahip olan ve kendini iyi bir şekilde ifade edebilen bireyler olması gerekir.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü TYT ve AYT sınavlarından sözel puan türünden tercih yapacağınız bir bölümdür. Bu bölüm sözel ağırlıklı bir bölüm olduğu için Türkçe, Tarih ve Coğrafya gibi soruları çözmeniz gerekir. Bu bölüm sadece 3 özel üniversite de bulunmaktadır. Burslu ya da indirimli olarak öğrenim görebilirsiniz. Aşağıda bölüme ait özel üniversiteler sıralanmıştır.

 • Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-İngilizce-Burslu)- Taban Puanı: 445, Başarı Sırası: 1973

 • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Burslu)- Taban Puanı: 361, Başarı Sırası: 8711

 • İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Burslu)- Taban Puanı: 329, Başarı Sırası: 142090

 • Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-%50 İndirimli)- Taban Puanı: 264, Başarı Sırası: 498092

 • Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-%75 İndirimli)- Taban Puanı: 258, Başarı Sırası: 540894

Puan bakımından yüksek olan Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü sayılı üniversiteler de bulunduğu için cazip bir bölümdür. Tam burslu, %75 indirimli ve %50 indirim imkanlarıyla başvuru yapabileceğiniz bölümler arasındadır. Ayrıca İngilizce ağırlıklı bir bölümde okumak isterseniz Yeditepe Üniversitesi’ne başvuru yapabilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi’nin kontenjanı dolmadığı için puanınız taban puandan az olsa bile başvuru yapabilirsiniz.

Eğitim Süresi, 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür, Kamu veya özel sektörlerde, medya sektöründe, kurumsal iletişim sektöründe, halkla ilişkiler bölümlerinde, reklam ajanslarında, marka yönetimi ve pazarlama departmanlarında çalışma fırsatları bulunur, Temel Yetenekler, İletişimini güçlendirmek, ikna kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yaratıcı yönlerini ortaya koymalarını sağlar, Ürünün reklamını, sloganını ve filmini tasarlar, markaları öne çıkarır, marka yönetiminde sorunları çözer, Dersler, Reklamcılığa Giriş, Reklam Tasarımının Grameri, İletişime Giriş, Sunum Becerileri, Akademik Yazım Becerileri Semineri, Hikâye Anlatımı, İletişim Hukuku ve Telif Hakları, Pazarlama İlkeleri, Reklam Tasarımı Grafiği, Dijital Reklamcılık, Televizyon reklamları, slogan ve film tasarımları, marka yönetimi ve reklamda göstergebilim uygulamaları, Mezuniyet Sonrası Çalışma Alanları, Sektör bazında çok geniş bir yelpazeye sahip bir bölüm gerçekleştirir, Hem kamu hem de özel sektörde geniş iş olanakları bulunur, Yaratıcı Beceriler, Bölüm, öğrencilerin yaratıcı yönlerini geliştirmeye yardımcı olur, Öğrenciler, yaratıcı becerilerini kullanarak markaları öne çıkarır, ilgi çeken sloganlar ve reklamlar tasarlar, İkna Yetenekleri, Bölüm, öğrencilerin ikna yeteneklerini geliştirir, Öğrenciler, ikna yeteneklerini kullanarak tüketicileri belirli ürünleri satın almaya teşvik eder, İletişim Yetenekleri, Bölüm, öğrencilerin iletişim yeteneklerini geliştirir, Öğrenciler, efektif iletişim yeteneklerini kullanarak hedef kitleye ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapar, İnsiyatif ve Sorumluluk Bilinci, Bölüm, öğrencilere insiyatif kullanmayı ve sorumluluk bilincine sahip olmayı öğretir, Marka yönetimi sürecinde karşılaşacakları her türlü sorunlara çözüm getirebilirler, Reklam ve Pazarlama İlkeleri, Bölüm öğrencileri Reklam ve Pazarlama İlkelerini öğrenir, Reklam ve pazarlama ilkelerini kullanarak başarılı reklam kampanyaları ve stratejileri oluşturabilirler, Dijital Reklamcılık, Dijital Reklamcılık, bölümün önemli derslerinden ve çalışma alanlarından biridir, Mezunlar, dijital reklam kampanyaları oluşturabilir ve sosyal medya platformları üzerinde etkili pazarlama stratejileri geliştirebilirler
reklam reklamcılık tasarımı ve iletişimi tasarım ajans medya pazarlama
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir tuğla duvar üzerine bir televizyon çizilmiştir. Kavisli bir tepesi ve dairesel bir ekranı olan bir televizyon setinin siyah beyaz bir taslağıdır. Ekranın ortasında bir hedef ve onu işaret eden bir ok bulunmaktadır. Televizyonun yanındaki tuğla duvarda beyaz bir daire var. Arka planda kırmızımsı-turuncu bir yüzey var ve yakından kırmızı bir kutu görülebiliyor. Kırmızı yüzeyin üzerine çizilmiş beyaz bir ok da var. Görüntünün alt kısmında yeşil çizgileri ve beyaz işaretleri olan bir tenis kortunun yakın çekimi yer almaktadır.
Satış - Pazarlama

Reklamcılıkta Sübliminal Pazarlama Yöntemleri

13 Mayıs 2019
Times Meydanı'nın işlek caddesinde her yaştan ve her kesimden insan bir arada. Parlak ışıklı reklam panoları ve tabelalar, gece gökyüzünün aydınlattığı binaların duvarlarını kaplıyor. Mavi arka planlı beyaz kare bir nesne kalabalığın arasından sıyrılıyor. Mavi zemin üzerinde bir ürünün reklamını yapan büyük kırmızı bir metin vardır. Bir kredi kartının yakın çekimi, tasarımının karmaşık ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Yakınlarda, parlak ve renkli bir sahne sergileyen bir televizyon ekranının bulanık bir görüntüsü var. Uzakta, şehrin ışıkları parıldamaya devam ediyor.
Bölümler

Reklamcılık Bölümü Nedir?

19 Mart 2020
Sarı bir yüzey üzerinde çizgi çizen bir el görülüyor. Sağ eliyle bir kalem tutuyor ve kalemin ucu yüzey üzerinde bir işaret yapıyor. Kalem beyazdır ve kahverengi bir zemin üzerindedir. Elin boynunun yakın çekimi görülüyor ve bir telefonun yakın çekimi de görülüyor. El sarı bir tahta üzerine bir çizgi çiziyor ve kalem elinde tutuluyor. Arka planda bir mektubun yakın çekimi görülüyor. El bir keçeli kalemle bir çizgi çizerek bir grup insanın resmini oluşturuyor. Kalem siyahtır ve insanlar çeşitli kıyafetler giyerken görülmektedir. Arka plan sarıdır ve el yüzey üzerinde bir vuruş yaparken görülmektedir.
Meslekler

İletişim Tasarımı Bölümü

27 Ağustos 2020
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
15601056
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519