AnasayfaBlogFelsefe Bölümü Nedir?
Bölümler

Felsefe Bölümü Nedir?

30 Mayıs 2020
Felsefe Bölümü Nedir?
Felsefe KonusuAçıklamaÖnemli Filozoflar ve Alanlar
Felsefenin İlk DönemleriHerakleitos’la başlamış ve Aristo ile çeşitlenmiştir.Herakleitos, Aristo - Mantık ve epistemoloji
Etik ve Politik FelsefeFelsefenin toplum ve politika üzerine çalışmalarıdır.Konfüçyüs, İbn Haldun, Machiavelli, Marx, Rousseau
Eğitim FelsefesiToplumların gelişimini ve eğitim sistemini inceler.John Dewey, Plaget
Estetik FelsefeSanat ve estetik konularını inceler.Bertrand Russell, Immanuel Kant
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)Bilgi nedir, nasıl edinilir ve doğru bilgi neye denir konularını inceler.Plato, Rene Descartes
Bilim FelsefesiBilimin yapısı, yöntemleri, ahlaki ve toplum üzerindeki etkilerini inceler.Karl Popper, Thomas Kuhn
Dil FelsefesiDilin gayesi, kullanımı ve doğruluk değerlerini inceler.Ludwig Wittgenstein, J. L. Austin
Varlık Felsefesi (Metafizik)Var olan nesnelerin ve olayların ardındaki gerçek niteliğini sorgular.Aristoteles, Thomas Aquinus
Mantık FelsefesiAkıl yürütme süreçlerindeki geçerli sonuçları ve hataları belirler.Aristoteles, George Boole
Ahlak Felsefesi (Etik)İyi ve kötü, doğru ve yanlış arasındaki ayrımı inceler.Spinoza, İmmanuel Kant, John Stuart Mill

Felsefe, insanın varoluş hikayesiyle başlayan, düşünmeyi, yorumlamayı ve sentezlemeyi öğreten kadim bir bilim dalıdır. “Aynı suda iki kere yıkanılmaz”, diyen Herakleitos felsefenin babası sayılır. Tarihsel süreç içinde felsefenin gelişimi bu mihenk noktasından başlar. Felsefe, sonraki süreçte mantık ve epistemolojinin yanında politika, fizik, astronomi gibi alanlarda da Aristo ile birlikte varlık göstermiştir. Her konuda sadece soru sormakla kalmamış, sistematik sorma tekniği ile mantıksal algoritmalar geliştirmiştir.

Felsefenin ana aracı mantıktır. Farklı varsayımlar ile sorulan sorular ya da tartışmalar ise felsefenin akıl yürütme yoludur. Düşünce ve mantığın bir araya gelmesi ile felsefe, her konuda birçok farklı bakış açılarına sahip olmayı sağlar. Her coğrafya kendi hayat döngüsü içinde kendi filozoflarını yaratmıştır. Ayrı ayrı farklı şeyler söyleseler de insan yaşamının ortaklaştığı coğrafyaların, birbirinden etkilendiğini söylemek yanlış olmaz.

Felsefe, varoluştan başlayıp hayatın içindeki her konuda bir şey söyleme iddiasındadır. Tüm bilimlerin anası demek ise oldukça doğru bir ifadedir. İlk akla gelecek çalışmalar, etik ve politik felsefe alanındaki çalışmalardır. Konfüçyüs, İbn Haldun, Machiavelli, Marx ve Rousseau gibi düşünürler etik, politika ve ekonomi alanında topluma mal olmuş eserleri ile kendi alanlarında otorite kabul edilirler. Ürettikleri eserler hükümetlerde yargısal süreci, yaşam şeklini düzenleyen, yönlendiren eserler olarak bilinir.

Felsefe, toplumların gelişmesinin temelini oluşturan eğitim alanında da John Dewey ve Plaget gibi filozoflar ile kendini göstermiştir. Bilgisayar mühendisliği, matematik, dil bilimi ve psikoloji gibi konularda mantık ana kahramandır. Bu haliyle felsefe, toplum hayatını düzenleyen hukuktan, bilginin niteliklerini sorgulayan bilim felsefesine kadar hayata oldukça geniş perspektiften bakmayı sağlar. Estetik konusuna da sanat ve estetik felsefesi ile farklı bir boyut katmıştır.

Felsefe Nedir?

Felsefe, geçmişten günümüze felsefi bakış açılarını kavram ve kuramları ile ortaya koyarak, farklı düşünme şekillerinin gelişmesine katkıda bulunur. Yaşamdaki doğruları akıl yürüterek yorumlamayı öğreten felsefe; bilgiyi ve bilginin doğruluğunu da akılcı, sentezci ve sezgisel yaklaşım ile sorgular. Çok farklı disiplinleri bir arada incelerken, bu hali ile de eleştirel bakışın yanında bütünsel bir bakış açısı kazandırır. Kendine dair sorgulama ile başlayan öğrenme serüveni, toplumu, değerleri, kuralları sorgulayarak kendi doğrusunu oluşturmaya kadar gider. Bu bakış açsısında sınır gökyüzüdür ki; özgür düşünce beraberinde yaratıcı düşünme şeklini getirir. Çağımızda oldukça önemli olan bu düşünce şekli, iş yaşamında olduğu kadar özel hayatta da oldukça kıymetlidir.

Ülkemize baktığımızda ise felsefenin hak ettiği değeri görmediğini söyleyebiliriz. Biraz fazla konuşana “felsefe yapma” demek alışkanlık haline gelmiştir. Halbuki felsefe, insan varoluş hikayesinin yorumlanmasının yanında bir mantık çerçevesinde örülen bilgilerin, sentezlenerek aktarılmasıdır. Bunun için de deneyim, akıl yürütme ve bilgi gerekir. Felsefe hayatın kendisi değil midir zaten?

Her ne okursa okusun kıyısından köşesinden felsefe ile tanışan kişiler, fark yaratır. Mühendisliğe mühendislik alanının dışından baktığında, kimsenin göremediğini görür. Uyguladığı mantıksal akıl yürütme ile kimsenin çıkaramadığı varsayımı çıkarır. İş hayatında çokça kullanılan  proje yönetimi, 5 neden analizi gibi problem çözme yöntemlerinde de felsefe biliminin kattığı farklı bakış açısı tartışılmaz.  

Felsefe Eğitimi Alanlar Hangi Alanlarda Çalışır?Felsefe bölümünü bitirenlerin belirli bir unvanı yoktur. Bölüm mezunları, üniversitelerde akademik kariyer yapmayı tercih edebilecekleri gibi özel sektörde farklı iş alanlarında da kendilerine iş imkanı yaratabilirler. Mezunların büyük bir kısmı;

 • Ulusal ya da uluslararası sosyal faaliyet yürüten kuruluşlar,

 • Dernekler,

 • Kamu sektörü,

 • Özel sektör,

 • Kültür, sanat ve eğlence sektörü,

 • Özel okullar,

gibi alanlarda kariyer hayatlarını devam ettirirler.

Felsefe Mezunları Ne İş Yapar?

Felsefe eğitim müfredatı oldukça geniştir. Felsefenin tüm bilim dallarının çıkış noktası olması, farklı alanlarda yüksek lisans yapmayı da kolaylaştırır. Bununla birlikte, felsefe eğitimi alan öğrenciler, formasyonlarını ve eğitmenlik koşullarını tamamladıktan sonra, felsefe grup öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca özel sektör ve kamuda; halkla ilişkiler uzmanı, gazeteci, yazar, eğitmen ya da rehber olarak iş imkanı bulurlar. Bankacılık, lojistik, pazarlama, reklamcılık, editörlük, insan kaynakları gibi alanlarda çalışan felsefe mezunları da az değildir. AUZEF kapsamında ve açık öğretimde 2. üniversite olarak da okutulan felsefe, bulunduğu iş alanında kendini geliştirmek ya da ikinci üniversite okumak isteyenler için de kaçırılmaz fırsattır.  

Felsefe Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Felsefe bölüm dersleri üniversiten üniversiteye farklılık gösterir. Genel ders yapısı incelendiğinde, derslerin farklı disiplinleri kapsaması ve zengin müfredatı dikkat çeker. Bu dersler, öğrencide sorgulayan, yorumlayan ve mantıksal sonuçlar çıkaran bir düşünce yapısı oluşturmakta oldukça etkilidir. Matematikten mantığa, uygarlık tarihinden psikolojiye geniş bir skalası vardır. Felsefe okurken ikinci bir dil bilmek büyük avantajdır. Felsefe bölümünde, genel olarak aşağıdaki dersler okutulur.

 • Sosyal politika

 • İlkçağ, ortaçağ felsefesi

 • Psikoloji, eğitim psikolojisi, sosyal psikoloji

 • Sosyolojiye giriş, modern sosyoloji tarihi

 • Sosyal bilimler ve temel kavramlar

 • Uygarlık ve kültür tarihi

 • Yabancı dil

 • Genel ve sembolik matematik

 • İnsan ve Toplum

 • Birey ve davranış

 • Epistemoloji

 • Yurttaşlık ve çevre bilgisi

 • Türkiye’nin toplumsal yapısı

 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

 • Türk dili

 • Aile psikolojisi ve eğitimi

 • Metafizik, etik

 • Bilim, siyaset ve tarih felsefesi, modern ve çağdaş felsefe

 • Çağdaş sosyoloji kuramları

 • İnsan hakları ve kamu özgürlükleri

 • Türk siyasal hayatı

 • Mantığın gelişimi, klasik mantık

 • Türkiye’de felsefenin gelişim

 • Estetik, sanat ve dil felsefesi

 • Felsefi araştırma ve yazı

 • Toplumsal değişme kuralları

 • Zihin felsefesi

 • Etkili iletişim teknikleri, kültürlerarası iletişim

Felsefe Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Felsefe alanını tercih edenler sınavda eşit ağırlık (EA) puan türüne göre değerlendirir. 2020 yılı verilerine göre özel üniversitelerde taban puan ortalaması 339,32 puan, sıralama ise 179.892’dir. Devlet üniversiteleri ise 255,81 taban puan ve 553.901 sıralama ile öğrenci kaydı almıştır. Devlet üniversitelerinden en bilinen 5 üniversitenin 2020 taban puan ve sıralaması aşağıdaki gibidir.

Üniversiteler Taban Puan Sıralama

ÜniversitelerTaban PuanSıralama
Boğaziçi Üniversitesi417,0513.647
Galatasaray Üniversitesi394,7830.697
Ortadoğu Teknik Üniversitesi377,3851.159
İstanbul Üniversitesi294,79256.500
Ankara Üniversitesi291,35271.478

Neden Felsefe Okunmalı?

Bu soru kritik bir sorudur. Neden yemek yenmeli? Neden uyunmalı? soruları kadar da basittir. Sokrates” İnsanı kötülüğe sürükleyen bilgisizliğidir”, derken haksız sayılmaz. Bilgi de kötülük de hayatın içindedir. Sokrates ile bilgiyi, ahlaki değerleri öğrenirken, Aristo ile bilinenleri mantıksal algoritma üzerinden sentezlemeyi, Kant ile doğa ve insan matematiği arasındaki benzerliği görmek keyif verir.

Foucault okurken günümüz dünyasını yorumlamak ve geleceğe dair çıkarımlarda bulunmak kolay olur. Marx’ı tanırken emek sermaye ilişkisinin detaylarını, toplum, ekonomi ve siyaset hakkında söylediklerini duymak, hayata farklı bir perspektif katar. Bilim ve felsefe ilişkisini her fırsatta vurgulayan Einstein’in izafiyet teorisi de felsefi temeller üzerinde olgunlaşmıştır. Kısaca felsefe, insan varoluş hikayesinin tamamıdır. Toplumlar insan varoluş hikâyesindeki farklı bakış açılarını bir araya getirerek, felsefe sayesine bugünkü gelişmişlik düzeyine varmıştır, önermesi ise oldukça doğru bir önermedir.

Temelde felsefe, farklı akımları içerse de idealist ve materyalist felsefe gibi iki bakış açısı üzerinden değerlendirilir. Bu iki bakış açısı bugünkü dünya düzeni ve ekonomik durumu ortaya çıkarmıştır. İdealist felsefe, varoluşu metafiziğe bağlarken, materyalist felsefe, varlığı madde üzerinden tanımlar. Felsefe, varoluş süreci ve toplumların şekillenmesinde söz hakkına sahiptir.

Temel olarak ise hayata dair her şeydir. Toplumların felsefesi; toplumların gelişmişlik düzeylerini, ekonomilerini, siyasal yapılarını, hatta tek tek bireylerin yaşamlarını şekillendirir. Felsefeyi iyi kullanan ve bir bilim dalı olarak değer veren toplumlar, günümüz dünyasında tartışılmaz şekilde her konuda ileridedir. İster mühendislik ister sosyal bilimler, tercih ne olursa olsun, ikinci üniversite ya da çift ana dal olarak felsefe tercihi doğru bir tercih olur.

Ölü ozanlar derneğindeki ders sahnesini bilmeyen yoktur. Robin Williams sıranın üzerine çıkar ve “bir şeyi bildiğinizi sandığınız zaman ona başka bir açıdan bakın, çok yanlış ve aptalca görünse bile” der. Oturulan yerden değil sıranın üzerine çıkıp bakıldığında görüş alanı büyür. Ormanın içindeyken ağacı, yukarından bakıldığında ormanın tamamını görmek gibidir. Felsefe, sunduğu farklı bakış açıları ile detayın yanında bütünü görmeyi, farklı parçaları bir araya getirerek sayısız bakış açıları yaratmayı vadeder. 

Felsefenin İlk Dönemleri, Herakleitos’la başlamış ve Aristo ile çeşitlenmiştir, Herakleitos, Aristo - Mantık ve epistemoloji, Etik ve Politik Felsefe, Felsefenin toplum ve politika üzerine çalışmalarıdır, Konfüçyüs, İbn Haldun, Machiavelli, Marx, Rousseau, Eğitim Felsefesi, Toplumların gelişimini ve eğitim sistemini inceler, John Dewey, Plaget, Estetik Felsefe, Sanat ve estetik konularını inceler, Bertrand Russell, Immanuel Kant, Bilgi Felsefesi (Epistemoloji), Bilgi nedir, nasıl edinilir ve doğru bilgi neye denir konularını inceler, Plato, Rene Descartes, Bilim Felsefesi, Bilimin yapısı, yöntemleri, ahlaki ve toplum üzerindeki etkilerini inceler, Karl Popper, Thomas Kuhn, Dil Felsefesi, Dilin gayesi, kullanımı ve doğruluk değerlerini inceler, Ludwig Wittgenstein, J L Austin, Varlık Felsefesi (Metafizik), Var olan nesnelerin ve olayların ardındaki gerçek niteliğini sorgular, Aristoteles, Thomas Aquinus, Mantık Felsefesi, Akıl yürütme süreçlerindeki geçerli sonuçları ve hataları belirler, Aristoteles, George Boole, Ahlak Felsefesi (Etik), İyi ve kötü, doğru ve yanlış arasındaki ayrımı inceler, Spinoza, İmmanuel Kant, John Stuart Mill
felsefe felsefe bölümü kadim bilim mantık sentez varoluş felsefe bölümü üniversite felsefe bölümü mezunları
Koyu renk saçlı ve parlak bir gülümsemeye sahip genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve yanakları heyecandan hafifçe kızarmış. Beyaz bir üst ve parlak mavi bir kot pantolon giymiş, kollarını önünde kavuşturmuş. Rahat ve kendinden emin bir duruşu var, dudakları hafifçe ayrılmış ve başı hafifçe yana eğilmiş. Mutlu ve memnun görünüyor, gülümsemesi geniş ve hayat dolu. Bakışları sıcak ve davetkâr, sanki izleyiciyi de bu neşe anına katılmaya davet ediyor. İfadesi memnuniyet dolu ve beden dili rahatlık ve huzur hissi veriyor.
Şengül Çabuk
Blog Yazarı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Satın alma, dış ticaret, tedarik, proje, ekip ve performans yönetimi üzerine 23 yıllık özel sektör deneyimi var. İşletme Enstitüsü'nden aldığı içerik editörlüğü, içerik uzmanlığı, Seo ve blog yazarlığı eğitimlerini, farklı alanlarda yazdığı yazılar ile pekiştirdi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Felsefe Bölümü Nedir?
Bölümler

Felsefe Bölümü Nedir?

30 Mayıs 2020
Beyaz gömlek ve koyu renk pantolon giymiş, bronz tenli, taş bir çıkıntıda oturan bir adamın yakın çekimi. Bacak bacak üstüne atmış, ellerini kucağına dayamış ve elinde açık tuttuğu bir kitaba bakmaktadır. Yakın çekim nedeniyle yüzü biraz bulanık, ancak gözleri ve ağzı görülebiliyor. Görüntünün arka planında beyaz perdeli bir pencere ve krem rengi bir duvar var. Arka planda bir sütun var ve görüntünün köşesinde bir kafatası görülebiliyor. Resmin genel tonu biraz karanlıktır ve çok huzurlu ve dingin bir hissi vardır.
Bölümler

Felsefe Öğretmenliği Bölümü

01 Ağustos 2020