Close
Mobil Menu Bars

Sanat Tarihi Bölümü

04 Mayıs 2020, 1112 defa okundu.
Sanat Tarihi Bölümü
Sanat, sanat tarihi, sanat tarihi eğitimi, sanat tarihi bölümü, sanat eserleri.

Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili bilgiden önce, “sanat” ve “sanat tarihi” kavramlarına değinmek istiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin bu bölümünden mezun birisi olarak, deneyimlerimi ve bölümle ilgili genel bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Sanat ve Güzel Sanatlar, insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılagelen ve insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini, kültürlerini ve yaşamlarına ait birçok şeyi yansıttığı bir dışavurum yöntemidir. Sanatçılar, sanat eserlerini oluştururken hem yaşadıkları kültürü, hem de ruhsal dünyalarını eserlerine yansıtırlar.Bizler de bu sanat eserleri sayesinde, geçmişte yaşamış olan toplumların kültürlerine, yaşayışlarına ait izlenimler ediniriz ve bugünün sanatını daha derinlemesine anlayıp yorumlayabiliriz.

Sanat Tarihi ise, tarihsel süreçlerin başlangıcından beri, insanoğlunun yaptığı eserleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, sanatı tarihsel dönemler ve uygarlıklar bazında inceleyerek, kategorilere ayırmaktadır. Sanat eserleri, türlerine ve sanatsal akımlarına göre gruplandırılıp incelenmektedir. Sanat eserlerini doğru anlayıp yorumlayabilmek için, temel olan bazı eğitimleri almamız gerekir. Bu yüzden, sanatın tarihini okumalı, anlamalı ve kültürel bakış açımızı genişletmeliyiz.

Sanat Tarihi eğitimine konu olan ana branşlar; resim, heykel, mimarî gibi sanat dallarıdır. Bu eğitim sayesinde; bir resim, bir heykel veya bir mimarî yapının bütün inceliklerini öğrenebilirsiniz.

Bu bölümün size yapacağı katkılar; estetik bakış açısı kazandırması, hayal gücünü geliştirmesi, sanat eseri yorumlama becerisini güçlendirmesi gibi önemli şeylerdir. Sanat eserini tanımak, tanımlamak ve o eserin geçmişiyle bugünü arasındaki bağlantıyı kurmayı öğrenmek, bu bilim dalının eğitimini almakla mümkün olmaktadır.

Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

Üniversitelerin Sanat Tarihi bölümleri; çeşitli uygarlıkların ve sanat akımlarına ait sanatçıların oluşturdukları eserlerin detaylı olarak incelenmesini içeren bölümleridir. Genellikle Fen-Edebiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültesi gibi akademik birimlere bağlı olan Sanat Tarihi Bölümü, 1998 yılına kadar "Arkeoloji ve Sanat Tarihi" adıyla eğitim veriyordu. Bu bölüm, 1998 yılında "Klasik Arkeoloji" ve "Sanat Tarihi" olarak iki bölüme ayrılması sonucu, iki uzmanlık alanı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar ayrılmış olsalar da, bu iki bilim dalı, her zaman içiçe ve birbirlerine destek olan branşlardır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, mezun olana kadar; ülkemizdeki ve dünyadaki sanat eserlerinin tarihsel gelişim açısından incelendiği dersler görürler. Öğrenciler, dört yıl boyunca aldıkları dersler sayesinde, sanat eserlerine karşı farklı bir bakış açısı kazanırlar. Bu bakış açısı, hayat boyunca her alanda ve her konuya farklı bir bakışla bakmalarını sağlamaktadır. Örneğin, bu bölümden mezun birisinin; fotoğrafçılık veya yönetmenlik gibi, hem estetik bakış açısı gerektiren, hem de tablo okumayı gerektiren bir işte oldukça başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu bölüm mezunu olan birisi, kazandığı kompozisyonel bakış açısını, yapacakları her görsel işte ustalıkla kullanabilir.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri, eserlerin yansıttığı sanatsal hikâyeleri okumayı ve yorumlamayı öğrenmekte, bu sayede estetik bakış açısı kazanmaktadır. Bu eğitim sonunda öğrenciler, bir sanat eserine bakarken, artık daha derin ve o eserin hikâyesini görebilecek bir gözle bakabilmektedirler.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri mezun olduklarında, “sanat tarihçisi” unvanı almaktadırlar.

Sanat Tarihi Dersleri Nelerdir?

Sanat Tarihi Bölümünde zorunlu ve seçmeli olmak üzere çeşitli dersler verilmektedir. Zorunlu dersler, branşın temel yapı taşlarıdır. Seçmeli dersler ise, temel derslere destek olabilecek derslerdir. Öğrenim sürecindeki ilk ders olan “Sanat Tarihine Giriş”, genel olarak sanatını temelini anlatan ve öğrencilerin temelini oluşturan bir derstir.

Bu bölümün başlıca derslerini sıralamak gerekirse:

 • Sanat Tarihine Giriş
 • Mitoloji ve İkonografi
 • İslam Sanatı
 • Bizans Sanatı
 • Batı Sanatı
 • Türk Sanatı
 • Anadolu Selçuklu Sanatı
 • Sanat Tarihi Araştırmaları
 • Beylikler Dönemi Sanatı
 • Osmanlı Sanatı
 • Çağdaş Sanat
 • Sanat Tarihi Uygulamaları
 • Müzecilik

Müzecilik dışındaki dersler genellikle teorik olarak, slayt gösterimleriyle desteklenerek sınıf ortamında yapılmaktadır. Müzecilik dersleri; okulun bulunduğu ilin şartlarına bağlı olarak, çeşitli müzelerde, teorik ve görsel olarak uygulanmaktadır.
Ayrıca öğrenciler öğrenimleri süresince, okullarının içinde bulunduğu kazı çalışmalarına da katılabilmektedirler. Üniversitelerin ortak yürüttükleri kazı çalışmalarına üniversite bünyesinde katılıp, teorik bilgileri pratiğe dökebilmek mümkün olmaktadır.

Sanat Tarihi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ülkemizde Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olan sanat tarihçilerinin kariyer olanakları sınırlıdır. KPSS puanı olduğu takdirde; Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve belediyelerde “sanat tarihçisi” unvanıyla, müzelerde ise “araştırma görevlisi” unvanıyla görev alma imkânı bulunmaktadır. Ancak, kadro kontenjanları az olduğu için, KPSS’den yüksek bir puan almak gerekmektedir.

Sanat Tarihi Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Sanat Tarihi Bölümü mezunları için iş olanakları; Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerde "sanat tarihçisi" olarak; özel sektördeki sanat galerileri, özel müzeler, medya şirketleri gibi kuruluşlarda “sanat danışmanlığı”, “küratörlük”, v.b. şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca, üniversitelerde akademik kariyer yapmak da diğer bir kariyer seçeneğidir. Lisansüstü eğitim basamakları çıkılarak, “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” gibi unvanlarla akademik ortamlarda çalışılabilmektedir. Lisansüstü eğitim basamaklarını çıktıkça ve uzmanlık kazanıldıkça, bu branşta daha yetkin bir konuma sahip olunabilmektedir. Lisansüstü eğitiminin bazı basamakları yurtdışında yapıldığı takdirde, hem ülkemizde hem de yurtdışındaki kariyer alanlarında, diğer mezunlara göre ön plâna çıkmak mümkün olacaktır.

Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ülkemizde bulunan üniversitelerin 41 tanesinde Sanat Tarihi bölümü bulunmaktadır. Kontenjan aralığı 40-80 arası olan bu bölümün en yüksek taban puanı 366,685 ve en yüksek başarı sırası 50189'dur. 2020 yılının en yüksek taban puanları sıralamasında ilk üçte bulunan okullar; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir. En düşük taban puana sahip olan Iğdır Üniversitesi, 229,259 puanla öğrenci almaktadır ve en düşük başarı sırası ise 782704'tür.   

Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

Sanat Tarihi bölümü; dünya çapında yaşamış ve yaşamakta olan uygarlıkların, sanat akımlarına ait sanatçıların oluşturdukları eserlerin detaylı olarak incelenmesi yoluyla verilen dört yıllık lisans programıdır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, mezun olana kadar; ülkemizdeki ve dünyadaki uygarlıkların oluşturdukları sanat eserlerinin ve kültürlerinin tarihsel gelişim açısından incelendiği dersler görürler.

Sanat Tarihi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

KPSS puanı olduğu takdirde; Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve belediyelerde “sanat tarihçisi” unvanıyla, müzelerde ise “araştırma görevlisi” unvanıyla görev alma imkânı bulunmaktadır. Özel sektördeki sanat galerileri ve müzelerde, medya kuruluşlarda “sanat danışmanlığı”, “küratörlük” gibi görevler sayılabilir. Üniversitelerde akademik kariyer için ise, lisansüstü eğitim aşamaları tamamlanarak “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” gibi unvanlarla akademik ortamlarda çalışılabilmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nelerdir?

Sanat Tarihi Bölümünün 2020 yılındaki en yüksek taban puanı 366,685’tir ve en yüksek başarı sırası 50189'dur. En düşük taban puan ise 229,259 ve en düşük başarı sırası 782704'tür.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde;reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Genellikle kolej ve üniversite gibi özel eğitim kurumlarının, yazı işleri birimlerinde idarî memur olarak çalıştı. Çalıştığı özel üniversitenin çıkarmış olduğu fakülte dergisi ve derleme kitap gibi basılı yayınlarının düzenlemelerini yaptı. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde İçerik Editörlüğü, Yaratıcı Yazarlık, Fotoğrafçılık ve WordPress eğitimlerini tamamladı. İçerik Uzmanlığı eğitimine devam etmekte. 

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!