AnasayfaBlogSanat Tarihi Bölümü
Bölümler

Sanat Tarihi Bölümü

04 Mayıs 2020
Bu resim, bir su kütlesindeki kayıklarda birkaç kişiyi tasvir ediyor. Ortada, mor giysili bir adam kürek tutarken, bıyıklı bir adam önünde bir çanta tutmaktadır. Sağda, bir adamın yüzünün yakın çekiminde belirgin bir çene hattı ve gözler görülüyor. Arka planda, renkli tonlara sahip bulanık bir kare görülebiliyor. Resmin sağ tarafında bir adam başka bir adamı tutarken, sol köşede mor bir perdenin yakın çekimi görülüyor. Tüm figürler uçsuz bucaksız bir suyla çevrilidir. Bu resim, teknelerdeki bu bireylerin anını yakalayarak macera ve keşif duygusunu aktarıyor.
KonuAçıklamaÖrnekler
Sanat Tarihi Nedir?Tarihsel sürecin başlangıcından bugüne insanoğlunun yaptığı sanatsal eserlerin incelendiği bir bilim dalıdır.-
Sanat Tarihi BölümüÇeşitli uygarlıkların ve sanat akımlarının incelendiği bir bölümdür.Sanat Tarihine Giriş, Bizans Sanatı, Türk Sanatı, Çağdaş Sanat dersleri bu bölümde verilmektedir.
Sanat TarihçisiSanat Tarihi Bölümünden mezun olan kişilere verilen unvandır.Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve müzelerde ‘sanat tarihçisi’ unvanıyla, ‘araştırma görevlisi’ unvanıyla görev alabilirler.
Sanat Tarihi DersleriBu bölümde verilen dersler; sanatın tarihini, çeşitli dönem ve uygarlıkların sanatsal özelliklerini, sanat eserlerinin analizini ve yorumlanmasını içermektedir.Mitoloji ve İkonografi, İslam Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı, Sanat Tarihi Araştırmaları, Müzecilik dersleri bu bölümde verilmektedir.
Bölümün KatkılarıEstetik bakış açısı kazandırır, hayal gücünü geliştirir, sanat eseri yorumlama becerisini güçlendirir.Fotoğrafçılık veya yönetmenlik gibi, hem estetik bakış açısı gerektiren, hem de tablo okumayı gerektiren bir işte oldukça başarılı olabilirler.
Bölüm BranşlarıResim, heykel, mimari gibi sanat dalları ana konular arasındadır.-
Müzecilik DersiBu ders, çeşitli müzelerde hem teorik olarak, hem de uygulamalı olarak verilmektedir.-
Kazı ÇalışmalarıSanat Tarihi Bölümü öğrencileri, üniversitelerin ortak yürüttükleri kazı çalışmalarına katılabilmektedirler.-
Sanat Eseri OkumaSanat eserlerinin yansıttığı hikayeyi okuma ve yorumlama becerisi kazandırır.-
Bölümün çıktısıMezunların çeşitli kariyer yolları bulunmaktadır.Bakanlıklar, belediyeler, müzeler vb. alanlarda görev alabilirler.

Sanat Tarihi Bölümü ile ilgili bilgiden önce, “sanat” ve “sanat tarihi” kavramlarına değinmek istiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin bu bölümünden mezun birisi olarak, deneyimlerimi ve bölümle ilgili genel bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Sanat ve Güzel Sanatlar, insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılagelen ve insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini, kültürlerini ve yaşamlarına ait birçok şeyi yansıttığı bir dışavurum yöntemidir. Sanatçılar, sanat eserlerini oluştururken hem yaşadıkları kültürü, hem de ruhsal dünyalarını eserlerine yansıtırlar. Bizler de bu sanat eserleri sayesinde, geçmişte yaşamış olan toplumların kültürlerine, yaşayışlarına ait izlenimler ediniriz ve bugünün sanatını daha derinlemesine anlayıp yorumlayabiliriz.

Sanat Tarihi ise, tarihsel süreçlerin başlangıcından beri, insanoğlunun yaptığı eserleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, sanatı tarihsel dönemler ve uygarlıklar bazında inceleyerek, kategorilere ayırmaktadır. Sanat eserleri, türlerine ve sanatsal akımlarına göre gruplandırılıp incelenmektedir. Sanat eserlerini doğru anlayıp yorumlayabilmek için, temel olan bazı eğitimleri almamız gerekir. Bu yüzden, sanatın tarihini okumalı, anlamalı ve kültürel bakış açımızı genişletmeliyiz.

Sanat Tarihi eğitimine konu olan ana branşlar; resim, heykel, mimarî gibi sanat dallarıdır. Bu eğitim sayesinde; bir resim, bir heykel veya bir mimarî yapının bütün inceliklerini öğrenebilirsiniz.

Bu bölümün size yapacağı katkılar; estetik bakış açısı kazandırması, hayal gücünü geliştirmesi, sanat eseri yorumlama becerisini güçlendirmesi gibi önemli şeylerdir. Sanat eserini tanımak, tanımlamak ve o eserin geçmişiyle bugünü arasındaki bağlantıyı kurmayı öğrenmek, bu bilim dalının eğitimini almakla mümkün olmaktadır.

Sanat Tarihi Bölümü Nedir?

Üniversitelerin Sanat Tarihi bölümleri; çeşitli uygarlıkların ve sanat akımlarına ait sanatçıların oluşturdukları eserlerin detaylı olarak incelenmesini içeren bölümleridir. Genellikle Fen-Edebiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültesi gibi akademik birimlere bağlı olan Sanat Tarihi Bölümü, 1998 yılına kadar "Arkeoloji ve Sanat Tarihi" adıyla eğitim veriyordu. Bu bölüm, 1998 yılında "Klasik Arkeoloji" ve "Sanat Tarihi" olarak iki bölüme ayrılması sonucu, iki uzmanlık alanı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar ayrılmış olsalar da, bu iki bilim dalı, her zaman içiçe ve birbirlerine destek olan branşlardır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, mezun olana kadar; ülkemizdeki ve dünyadaki sanat eserlerinin tarihsel gelişim açısından incelendiği dersler görürler. Öğrenciler, dört yıl boyunca aldıkları dersler sayesinde, sanat eserlerine karşı farklı bir bakış açısı kazanırlar. Bu bakış açısı, hayat boyunca her alanda ve her konuya farklı bir bakışla bakmalarını sağlamaktadır. Örneğin, bu bölümden mezun birisinin; fotoğrafçılık veya yönetmenlik gibi, hem estetik bakış açısı gerektiren, hem de tablo okumayı gerektiren bir işte oldukça başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu bölüm mezunu olan birisi, kazandığı kompozisyonel bakış açısını, yapacakları her görsel işte ustalıkla kullanabilir.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri, eserlerin yansıttığı sanatsal hikâyeleri okumayı ve yorumlamayı öğrenmekte, bu sayede estetik bakış açısı kazanmaktadır. Bu eğitim sonunda öğrenciler, bir sanat eserine bakarken, artık daha derin ve o eserin hikâyesini görebilecek bir gözle bakabilmektedirler.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri mezun olduklarında, “sanat tarihçisi” unvanı almaktadırlar.

Sanat Tarihi Dersleri Nelerdir?

Sanat Tarihi Bölümünde zorunlu ve seçmeli olmak üzere çeşitli dersler verilmektedir. Zorunlu dersler, branşın temel yapı taşlarıdır. Seçmeli dersler ise, temel derslere destek olabilecek derslerdir. Öğrenim sürecindeki ilk ders olan “Sanat Tarihine Giriş”, genel olarak sanatını temelini anlatan ve öğrencilerin temelini oluşturan bir derstir.

Bu bölümün başlıca derslerini sıralamak gerekirse:

 • Sanat Tarihine Giriş

 • Mitoloji ve İkonografi

 • İslam Sanatı

 • Bizans Sanatı

 • Batı Sanatı

 • Türk Sanatı

 • Anadolu Selçuklu Sanatı

 • Sanat Tarihi Araştırmaları

 • Beylikler Dönemi Sanatı

 • Osmanlı Sanatı

 • Çağdaş Sanat

 • Sanat Tarihi Uygulamaları

 • Müzecilik

Müzecilik dışındaki dersler genellikle teorik olarak, slayt gösterimleriyle desteklenerek sınıf ortamında yapılmaktadır. Müzecilik dersleri; okulun bulunduğu ilin şartlarına bağlı olarak, çeşitli müzelerde, teorik ve görsel olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca öğrenciler öğrenimleri süresince, okullarının içinde bulunduğu kazı çalışmalarına da katılabilmektedirler. Üniversitelerin ortak yürüttükleri kazı çalışmalarına üniversite bünyesinde katılıp, teorik bilgileri pratiğe dökebilmek mümkün olmaktadır.

Sanat Tarihi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ülkemizde Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olan sanat tarihçilerinin kariyer olanakları sınırlıdır. KPSS puanı olduğu takdirde; Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve belediyelerde “sanat tarihçisi” unvanıyla, müzelerde ise “araştırma görevlisi” unvanıyla görev alma imkânı bulunmaktadır. Ancak, kadro kontenjanları az olduğu için, KPSS’den yüksek bir puan almak gerekmektedir.

Sanat Tarihi Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Sanat Tarihi Bölümü mezunları için iş olanakları; Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerde "sanat tarihçisi" olarak; özel sektördeki sanat galerileri, özel müzeler, medya şirketleri gibi kuruluşlarda “sanat danışmanlığı”, “küratörlük”, v.b. şeklinde sıralanabilir.

ayrıca, üniversitelerde akademik kariyer yapmak da diğer bir kariyer seçeneğidir. lisansüstü eğitim basamakları çıkılarak, “araştırma görevlisi”, “öğretim görevlisi”, “öğretim üyesi” gibi unvanlarla akademik ortamlarda çalışılabilmektedir. lisansüstü eğitim basamaklarını çıktıkça ve uzmanlık kazanıldıkça, bu branşta daha yetkin bir konuma sahip olunabilmektedir. lisansüstü eğitiminin bazı basamakları yurtdışında yapıldığı takdirde, hem ülkemizde hem de yurtdışındaki kariyer alanlarında, diğer mezunlara göre ön plâna çıkmak mümkün olacaktır.

Sanat Tarihi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ülkemizde bulunan üniversitelerin 41 tanesinde Sanat Tarihi bölümü bulunmaktadır. Kontenjan aralığı 40-80 arası olan bu bölümün en yüksek taban puanı 366,685 ve en yüksek başarı sırası 50189'dur. 2020 yılının en yüksek taban puanları sıralamasında ilk üçte bulunan okullar; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’dir. En düşük taban puana sahip olan Iğdır Üniversitesi, 229,259 puanla öğrenci almaktadır ve en düşük başarı sırası ise 782704'tür.

Sanat Tarihi Nedir?, Tarihsel sürecin başlangıcından bugüne insanoğlunun yaptığı sanatsal eserlerin incelendiği bir bilim dalıdır, -, Sanat Tarihi Bölümü, Çeşitli uygarlıkların ve sanat akımlarının incelendiği bir bölümdür, Sanat Tarihine Giriş, Bizans Sanatı, Türk Sanatı, Çağdaş Sanat dersleri bu bölümde verilmektedir, Sanat Tarihçisi, Sanat Tarihi Bölümünden mezun olan kişilere verilen unvandır, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve müzelerde ‘sanat tarihçisi’ unvanıyla, ‘araştırma görevlisi’ unvanıyla görev alabilirler, Sanat Tarihi Dersleri, Bu bölümde verilen dersler; sanatın tarihini, çeşitli dönem ve uygarlıkların sanatsal özelliklerini, sanat eserlerinin analizini ve yorumlanmasını içermektedir, Mitoloji ve İkonografi, İslam Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı, Sanat Tarihi Araştırmaları, Müzecilik dersleri bu bölümde verilmektedir, Bölümün Katkıları, Estetik bakış açısı kazandırır, hayal gücünü geliştirir, sanat eseri yorumlama becerisini güçlendirir, Fotoğrafçılık veya yönetmenlik gibi, hem estetik bakış açısı gerektiren, hem de tablo okumayı gerektiren bir işte oldukça başarılı olabilirler, Bölüm Branşları, Resim, heykel, mimari gibi sanat dalları ana konular arasındadır, -, Müzecilik Dersi, Bu ders, çeşitli müzelerde hem teorik olarak, hem de uygulamalı olarak verilmektedir, -, Kazı Çalışmaları, Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri, üniversitelerin ortak yürüttükleri kazı çalışmalarına katılabilmektedirler, -, Sanat Eseri Okuma, Sanat eserlerinin yansıttığı hikayeyi okuma ve yorumlama becerisi kazandırır, -, Bölümün çıktısı, Mezunların çeşitli kariyer yolları bulunmaktadır, Bakanlıklar, belediyeler, müzeler vb alanlarda görev alabilirler
Sanat sanat tarihi sanat tarihi eğitimi sanat tarihi bölümü sanat eserleri.
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Güneşli bir günde kumda bir grup insan görülüyor. Her biri gündelik kıyafetler giymiş, daire şeklinde bir arada durmaktadırlar. Hepsinin gözleri kapalı, görünüşe göre bir rahatlama anındalar. Etraflarındaki kum irili ufaklı kayalardan oluşuyor ve aralarında bazı bitki parçaları büyüyor. Arka planda mavi gökyüzü, beyaz bulutlar ve yükseklerde uçan birkaç kuş görünüyor. Sahne huzurlu ve dingin. Ön planda, gülümseyen ve gözleri rahatlamak için kapalı olan bir kişinin yüzünün yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, yüzleri çeşitli şekillerde çarpıtılmış bir grup kil heykel görülebiliyor. Bir kayaya yakından bakıldığında pürüzlü yüzeyi ortaya çıkıyor ve siyah çizgili bir grup nesne de görülebiliyor. Son olarak, uzakta bir adamın yüzünün bulanık bir görüntüsü ve bir çantanın yakın çekimi görülebiliyor.
Bölümler

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

14 Haziran 2020
Bu görüntüde açık bir alanda duran bir grup taş sütun görülüyor. Sütunlar yere yığılmış büyük kahverengi tuğlalardan yapılmıştır. Görüntü, tuğla duvarın daha iyi görülebilmesi için yakın plandan çekilmiştir. Taş sütun grubu ahşap bir arka planla çevrelenmiş ve ön planda büyük kahverengi bir taş blok görülüyor. Sütunların önünde duran kahverengi takım elbiseli bir kişi de var. Arka planda ise bulanık bir kanepe görüntüsü var. Görüntüdeki tüm unsurlar bir araya gelerek açık havada bir grup taş sütunu gösteriyor.
Bölümler

Klasik Arkeoloji Bölümü

20 Mayıs 2020
Bir adam büyük bir taş kemerin önünde duruyor. Sırt çantası takıyor ve yüzünde sakin, rahat bir ifade var. Arkasında üzerinde siyah bir leke olan beyaz bir sütun var. Sağında taş sütunlu bir taş duvar ve arka planda bir tarlada bir grup ağaç var. Gökyüzü mavidir ve güneş parlamaktadır. Taş kemer birkaç büyük taş levhadan oluşuyor ve karmaşık bir tasarıma sahip. Adam kemerin ortasında durmakta ve dramatik bir görüntü oluşturmaktadır.
Eğitim

Arkeoloji Eğitimi Nedir?

09 Temmuz 2018