AnasayfaBlogZiraat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Ziraat Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

03 Mart 2021
Bir kadın ayakta duruyor ve önündeki yeşil bir bitkiyi işaret ediyor. Üzerinde beyaz bir gömlek, mavi bir kot pantolon ve siyah ayakkabılar var. Sol elini kaldırmış ve sağ eliyle bitkiyi işaret ediyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta arkaya doğru bağlanmıştır. Sağında beyaz gömlek, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyen bir adam var. Sol elinde kırmızı bir dosya, sağ elinde ise bir kitap tutmaktadır. Bu ikilinin arkasında bir kişi sol elinde bir kitap ve sağ elinde kırmızı bir nesne tutmaktadır. Arka planda gözlüklü ve kırmızı burunlu bir adam görülmektedir. Sahne dışarıdadır, arka planda ağaçlar ve çimen vardır.
Ziraat Mühendisliği AlanıGörevlerÇalışabileceği Alanlar
Bitkisel ÜretimFide üretme, bitki zararlılarıyla mücadele, tarım ürünlerindeki hastalıklar hakkında tavsiye vermeTarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Çiftlikler, Orman Müdürlükleri
Hayvansal ÜretimHayvan yetiştirme ve ıslah etme, yemler ve hayvan besleme, kümes hayvancılığı, arıcılıkYem Fabrikaları, Hayvansal Üretim Yapan İşletmeler
Su ve Toprak KorumaSu kalitesi araştırması, kirlilik yönetimi, drenaj ve taşkın kontrol sistemleri oluşturmaTarım ve Orman Bakanlığı
Makine ve Ekipman TestiTarım makineleri ve kullanılacak ekipmanları test etmeTarım Makineleri Üreten Firmalar
Tarımsal Ürün Depolama ve İşlemeMahsulleri depolama, hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme süreçlerini denetlemeGıda İşleme veya Üretim Tesisleri
Tarımsal Eğitim ve DanışmanlıkÇiftçilikle uğraşanlara veya çiftlik kooperatif üyelerine üretkenlik üzerine eğitim vermeZirai Eğitim Merkezleri
Tarımsal BiyoteknolojiTarıma dayalı biyoteknolojik çalışmalar yürütmeTarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Çevre ve Arazi IslahıÇevre ve arazi ıslahı projelerini tasarlama ve denetlemeÇevre Düzenleme Firmaları
Elektrik ve Güç Dağıtım SistemleriKırsal alanlardaki elektrik ve güç dağıtım sistemlerini planlama ve inşa sürecini takip etmeEnerji Şirketleri
Peyzaj MimarıBitki koruma, peyzaj tasarımıPeyzaj Mimarı Firmaları, Belediyeler

Ülkemizde yer alan işletmelerde tarımsal ürünlerin işlenmesi aynı zamanda toprağın ve suyun muhafaza edilmesi aşamasında mühendislik ve biyoloji gibi bilim dallarından yararlanan kişilere ziraat mühendisi adı verilmektedir. Özellikle ülke genelinde yaşanan tarımsal sorunlara çözüm üretmek üzere çalıştığı kurum çatısı altında gerekli işleri yapmaktan sorumlu olan kişiler yine ziraat mühendisleridir.

Tarımsal açıdan ele alınacak çok fazla konu vardır. Bu çeşitli konular için ziraat mühendisi büyük bir önem taşır. Herhangi bir yerde tarımın geliştirilebilmesi için ziraat mühendisliği çalışmaları büyük bir öneme sahiptir. Görev tanımı çerçevesinde bilgi, deneyim ve tecrübelerini olabilecek en etkin şekilde ortaya çıkaran ziraat mühendisleri tüm bunların yanında pek çok değişik alanda çalışma imkanı sağlar.

Çalıştığı kurum ya da sektör açısından bakıldığında tarımsal tüm farklı unsurların en sağlıklı şekilde yürütülmesinde rol oynar. Gelişen teknoloji ve sektörde yaşanan yenilikler bu alanda faaliyet gösteren meslek mensuplarına olan ihtiyacı da arttırmıştır.

Ziraat Mühendisi Nedir?

Ziraat mühendisi; tarla bitkileri ve bahçe bitkileri gibi bitkisel üretimde ele alınabilecek her konuda rol sahibidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan gibi hayvansal üretim, yetiştirme ve ıslah etme, kümes hayvancılığı, arıcılık, yemler ve hayvan besleme alanlarında uğraş verir. Bunların yanı sıra süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi alanlarında çalışmalar yürütür.

Ziraat mühendisi tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı, biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında da önemli uğraşlar verir. En genel tanımı ile ziraat mühendisi, mühendislik teknolojisi ve biyoloji biliminden yararlanarak, toprak ve su korunması, tarımsal ürünlerin işlenme süreçleri ile ilgili yaşanan tarımsal problemlere çözümler üretir. Sektörde yer alan ihtiyaca uygun olacak şekilde çeşitli alanlara istihdam edilir.

Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar?

Ziraat mühendisi faaliyet gösterdiği kurum ya da sektör bakımından tarımsal tüm farklı unsurların doğru ve en sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere görev alır. Tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda teknolojiyi yakından takip etmek ve yerinde kullanmak, biyoloji biliminden faydalanmak en temel prensiplerindendir.

Yaşanabilecek tarımsal sorunlara karşı çözüm üretmek ve tarımı daha ileri noktalara taşımak ziraat mühendislerinin vizyonları arasında yer alır. Bu durum değerlendirildiğinde ziraat mühendisi hem kişinin çalıştığı kurum bazında hem de devlete bağlı kurum çalışanı olarak ülke içinde tanımlı görevler arasında yer alır. Bir ziraat mühendisinin tarım ile ilgili pek çok farklı konuyu bilmek, tecrübe etmek, araştırmak gibi önemli bir misyonu vardır.

Ziraat mühendislerinin bulundukları kurumda üstlendikleri görevleri detaylı olarak inceleyelim.

 • Tarım ürünlerinde meydana gelebilecek hastalıklar hakkında tavsiyede bulunur.

 • Bitki zararlılarıyla alakalı mücadele planı oluşturur ve uygular.

 • Fide üretimi konusunda çalışmalar organize eder ve sertifikalandırmasını sağlar.

 • Yeterli performansı yakalayabilmek üzere tarım makinelerini ve kullanılacak ekipmanları test etmekten sorumludur.

 • Mahsulleri depolama, hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme gibi önemli süreçleri denetler.

 • Su kalitesi ile ilgili gerekli araştırmalar yapar ve kirlilik yönetimi, nehir kontrolleri, yeraltında ve yüzeyde yer alan su kaynakları ile alakalı konularda araştırma ve incelemelerde bulunur.

 • Çiftçilikle uğraşanlara veya çiftlik kooperatif üyelerine tarımsal üretkenlik üzerine kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu alanda gerekli bilgileri veren eğitim programları düzenler.

 • Gıda işleme ya da üretim tesisi organizasyonlarını denetler.

 • Tarım ve tarımla alakalı sektörlerdeki çevre ve arazi ıslahı projelerini tasarlar ve denetler.

 • Kırsal alanlarda yer alan elektrik ve güç dağıtım sistemlerini planlar ve inşa sürecini takip eder.

 • Toprağı ve suyu korumak amacıyla drenaj ve taşkın kontrol sistemlerini oluşturur.

Ziraat Mühendisi Maaşları

Ülkemizde önemli bir yere sahip olan ziraat mühendisleri kamu ve özel sektörde yer alan kurumlarda çeşitli görevler alır. Ziraat mühendislerinin çalışabileceği iş alanlarına; Orman müdürlükleri, yem fabrikaları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), çiftlikler, hayvansal üretim yapan işletmeler, zirai ilaç firmaları örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda bakıldığında ülkemizde yer alan ziraat mühendisleri aylık kazançları çalıştıkları kurumlara veya sektörlere göre de değişik gösterir.

Ziraat mühendislerinin kazandıkları maaşlar genel olarak şu şeklidedir. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde görev alan ziraat mühendisleri 3.700 TL ile 4.200 TL arası maaş alır. Ziraat mühendislerinin tecrübeleri arttıkça aldıkları bu tutarlarda da artışlar gözlemlenir. Ziraat mühendisleri günümüz şartlarında özel sektörde yaşanan firma artışları nedeni ile önemli olan ve sıklıkla ihtiyaç duyulan meslek mensuplarından biri haline gelmiştir. Ziraat mühendislerinin bir kısmı kendi işletmesini kurarak çalışmalarını yürütür.

Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur?

Üniversite hazırlanma sürecinin başlaması ile birlikte mesleki arayışlarda başlar. Ziraat mühendisi olmak isteyen aday öğrenciler meslek ile alakalı derinlemesine bir araştırma yapar. Bunlar; nasıl ziraat mühendisi olacakları, nasıl bir kariyer ile karşılaşacakları, hangi fakültelerde eğitim alabilecekleri gibi önemli araştırmalardır.

Ziraat mühendisi olabilmeleri için üniversitelerin ziraat fakültelerinde yer alan ziraat mühendisliği bölümünden, bölümün beklentilerini yerine getirerek mezun olmaları gerekir. Ziraat mühendisliği programı 4 yıllık lisans eğitimi verir. Ziraat mühendisliği bölümünden başarıyla mezun olan kişiler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Ziraat mühendisi unvanını aldıktan sonra özel sektörde ve kamu alanında yer alan kurumlarda çalışmalarını yürütebilirler. Ayrıca kendi işini yapan ziraat mühendisleri ile de karşılaşmak mümkündür. Tarımın ve üretimin önemli olduğu çağımızda ziraat mühendisleri de oldukça önemli görevler üstlenir.

Ön lisans bölümleri arasında yer alan bitki koruma bölümünü bitiren öğrenciler de Dikey Geçiş Sınavı’na katılarak, ziraat mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapma hakkı elde edebilirler. Böylece alacakları 2 yıllık daha eğitimin sonunda ziraat mühendisi olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Ayrıca bu bölümü tercih eden öğrencilerin bazı önemli özelliklere de sahip olması başarılı olmalarında önemli bir etkendir. Problem çözme konusunda yaratıcı yaklaşımlar içinde bulunmak, sözlü ve yazılı olarak yüksek bir iletişim becerisine sahip olmak, planlama ve yönetme konusunda beceri sahibi olmak, zaman yönetiminde başarılı ve takım çalışması için uygun olmak önemli özelliklerin başında gelir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Ücretsiz

Bitkisel Üretim, Fide üretme, bitki zararlılarıyla mücadele, tarım ürünlerindeki hastalıklar hakkında tavsiye verme, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Çiftlikler, Orman Müdürlükleri, Hayvansal Üretim, Hayvan yetiştirme ve ıslah etme, yemler ve hayvan besleme, kümes hayvancılığı, arıcılık, Yem Fabrikaları, Hayvansal Üretim Yapan İşletmeler, Su ve Toprak Koruma, Su kalitesi araştırması, kirlilik yönetimi, drenaj ve taşkın kontrol sistemleri oluşturma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Makine ve Ekipman Testi, Tarım makineleri ve kullanılacak ekipmanları test etme, Tarım Makineleri Üreten Firmalar, Tarımsal Ürün Depolama ve İşleme, Mahsulleri depolama, hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme süreçlerini denetleme, Gıda İşleme veya Üretim Tesisleri, Tarımsal Eğitim ve Danışmanlık, Çiftçilikle uğraşanlara veya çiftlik kooperatif üyelerine üretkenlik üzerine eğitim verme, Zirai Eğitim Merkezleri, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarıma dayalı biyoteknolojik çalışmalar yürütme, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Çevre ve Arazi Islahı, Çevre ve arazi ıslahı projelerini tasarlama ve denetleme, Çevre Düzenleme Firmaları, Elektrik ve Güç Dağıtım Sistemleri, Kırsal alanlardaki elektrik ve güç dağıtım sistemlerini planlama ve inşa sürecini takip etme, Enerji Şirketleri, Peyzaj Mimarı, Bitki koruma, peyzaj tasarımı, Peyzaj Mimarı Firmaları, Belediyeler
ziraat mühendisi ziraat mühendisliği tarım tarımsal ürün hayvancılık Ziraat Mühendisi Nedir Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar Ziraat Mühendisi Maaşları Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450