AnasayfaBlogProje Koordinatörü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Proje Koordinatörü Nedir? Ne İş Yapar?

21 Haziran 2021
Aydınlık bir odada, büyük kırmızı bir yapbozun etrafında toplanmış bir grup insan görülür. Bir kişi ortada durmuş, kendisine en yakın parçayı tutarken, diğerleri de çeşitli yardım ve destek hallerindedir. Tüm insanlar kayak kıyafetleri giyiyor ve harika vakit geçiriyor gibi görünüyorlar. Arka planda, mavi arka planlı kırmızı bir yapboz parçasının yanı sıra kırmızı yıldızlı kırmızı bir yapboz parçası da görülebiliyor. Görüntünün merkezine yakın bir yerde, bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü de görülebiliyor. Tüm parçalar bir araya getirilme sürecinde gibi görünüyor ve grup bulmacayı çözmeye çalışırken harika vakit geçiriyor.
GörevTanımÖnemli Notlar
Proje PlanlamaProjeyi organize etme, bütçe ve süreçleri belirleme ve genel iş planını oluşturma.Projenin düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesi için gereklidir.
Ekip YönetimiProjedeki ekip üyelerini yönetme, onlarla çalışarak uygun bir düzen oluşturma ve uyum sağlama.İyi bir ekip yönetimi, proje başarısını büyük ölçüde etkiler.
Risk YönetimiProjenin risklerini belirleme ve risklerin etkisini azaltma veya önlenebilmesi için stratejiler geliştirme.Potansiyel sorunların önceden belirlenip önlem alınması projenin başarısı için kritiktir.
RaporlamaProjenin ve süreçlerin analizini yapıp raporlar oluşturma.Projenin durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi ve analiz edilmesi gereklidir.
İletişimProje paydaşları, müşteriler, hedef kitle ve diğer departmanlarla etkili iletişim kurma.Güçlü iletişim becerileri, bir proje koordinatörünün başarısı için önemlidir.
Mali ve İdari PlanlamaProjenin mali ve idari planını oluşturma ve yönetme.Proje yönetiminin mali ve idari yönleri, projenin genel başarısı için önem taşır.
OrganizasyonToplantı, konferans, seminer ve diğer etkinliklerin koordinasyonunu yapma.İyi bir organizasyon becerisi, projenin düzgün ilerlemesi için gereklidir.
İçerik BelirlemeProje çalışması için dijital mecralarda hangi içeriklerin yayımlanacağını belirleme.Dijital içerikler, proje tanıtımı ve hedef kitlenin dikkatini çekme konusunda etkili olabilir.
Üye ve Gönüllü İlişkileriSTK'larda çalışan proje koordinatörü, üye ve gönüllü ilişkilerini geliştirecek projelerin planlamasını sağlar.Gönüllülerle iyi ilişkiler kurma ve onları etkili bir şekilde yönetme, STK projelerinde kilit öneme sahiptir.
MaaşlarProje koordinatörü maaşları genellikle 4.000 TL ila 11.000 TL arasında değişir.Maaşlar, koordinatörün deneyimine, çalıştığı alanın İK politikasına ve ilgili projeye bağlıdır.

Proje koordinatörü, ilgili proje ya da çalışmada yetkili olan bir kişidir. Proje koordinatörü, belirli aşamalarda görev alarak süreç yönetimine katkıda bulunur. Bir projenin planlama, uygulama ve denetleme aşamalarında çeşitli görevlere sahip olan koordinatör, bu aşamaların istenilen şekilde düzenlenmesini sağlar. Proje koordinatörlüğü mesleği, sivil toplum ve danışmanlık kurumlarında geçerli bir alandır. Ayrıca bu alanda çalışmak için ciddi bir eğitim ve deneyim de gereklidir. Peki proje koordinatörlüğü nasıl bir meslektir ve ilgili alanlarda çalışmak için neler yapılabilir?

Proje Koordinatörü Nedir?

İlgili proje, kampanya ya da çalışma için belli bir iş düzenine gerek vardır. Proje yöneticisinden başlayarak ilgili aşamalardaki asistanlar da projenin iş yükünü sahiplenir. Proje koordinatörlüğü ise yöneticiden ve ekip içinde aldığı sorumlulukla projenin düzenlenmesini sağlayacak adımları etkinleştirir. Fakat aşamaları harekete geçirirken tek başına karar almaz bir ekip iletişimini sağlayarak kararları kesinleştirir. Proje için belli bir iş planı oluşturulur ve buradan çıkan sonuçlarla bütçe planlamasına gidilir.

Proje koordinatörü, projeye bütüncül yaklaşır ve her bir aşamanın diğerini etkileyebilecek bir güce sahip olduğunu bilir. Bundan dolayı da ilgili aşamalarda ciddi bir araştırma ve stratejik düşünme yolunu tercih eder. Ayrıca projenin belli bir fikri ve hedefi olduğu için ilgili aşamaların da bu yönde düşünülerek etkinleştirilmesi gerektiğini bilir. Proje koordinatörü süreç içinde idari ve mali aşamalar ile ilgilenir. Belli bir fikir, plan ve bütçe ile harekete geçen proje koordinatörü, yöneticilerden aldığı yönlendirmelerle ekibini oluşturur. Koordinatör, projede görevli olduğu süreç boyunca ekip için çalışmaya uygun bir düzen yaratır.

Ayrıca proje için hem sahada hem de dijital mecralarla işlerini yerine getirir. Tabii ki söz konusu görevleri yerine getirirken iletişim ve organizasyon becerileri de kullanarak en doğru adımları izler. İşe alımlarda da proje koordinatörünün iletişim becerilerinin yüksek seviyede olmasına dikkat edilerek personel alımı gerçekleştirilir. Kısacası proje koordinatörü gerekli iş birliği adımları ve aşamaları etkinleştirmek için iletişim başta olmak üzere sunum ve organizasyon becerilere de sahiptir. 

Proje Koordinatörü Ne İş Yapar?

Proje koordinatörü, ilgili kurumun iş tanımına ve görevlerine göre çeşitli işleri yerine getirir. Genel olarak ise bir proje koordinatöründen beklenen şey, projenin düzenini sağlamasıdır. Proje düzeni için de ekiple beraber iş yükünü üstlenir. Proje koordinatörü; proje yöneticisi, proje asistanı, proje danışmanı ve ilgili birimlerin personelleriyle beraber çalışır. Bununla birlikte kurumun kendi iş düzeni ve hedefleri de ekip içi görevlendirmelerde etkilidir. Örneğin STK'larda koordinatörler daha fazla göreve sahip olabilmektedir ve ekip içi çalışmada da oldukça yetkili durumdadır. Yine koordinatör genel olarak proje yönetiminden sorumludur. Proje yönetimi için aşamaların nasıl olması gerektiği, hedefler için harcamaların tutarı, kaynak ve yatırımların planlanması gibi süreçlerde, proje koordinatörün çeşitli görevleri vardır. Genel olarak ise bir proje koordinatörü aşağıdaki işleri yerine getirir:

 • Projenin koordinasyonu için çeşitli aşamaları oluşturur. 

 • Bütçe planlaması dahilinde gelir-gider ve harcama durumlarını kontrol eder. 

 • İş birliği ve proje paydaşlığı için ilgili kurum ve kişilerle iletişime geçer.

 • Proje kazanımlarını ve risklerini belirler. 

 • Proje risk yönetimi aşamasını etkinleştirir.

 • Proje ve süreç ile ilgili raporlamalar oluşturur ve 

 • Kurumun diğer departmanlarıyla da çalışarak bilgi akışını gerçekleştirir.

 • Proje paydaşları ile ilişkileri geliştirerek çalışmanın uygulanmasını hızlandırır. 

 • Proje denetlemesini ve iş takibini yapar. 

 • Projenin uygulanabilir olması için çözüm önerileri geliştirir.

 • durum analizi ve takibi yaparak çalışmanın seyrini belirler. 

 • Projenin mali ve idari planlamasını oluşturur. 

 • Projenin paydaşlarından biri olan müşteri ve hedef kitleye yönelik iletişim çalışmalarını yürütür. 

 • Proje çalışması için dijital mecralarda hangi içeriklerinin yayımlanacağını belirler. 

 • Toplantı, konferans, seminer, ve etkinliklerin koordinasyonu için organizasyonları düzenler. 

 • STK'larda çalışan proje koordinatörü, üye ve gönüllü ilişkilerini geliştirecek projelerin planlamasını sağlar. 

Proje Koordinatörü MaaşlarıProje koordinatörü maaşları, genel olarak yüksektir. Fakat koordinatörün hangi alanda çalışacağı da maaşta etkilidir. Daha çok sivil toplum kuruluşları, danışmanlık hizmeti veren şirketler ve derneklerde çalışan proje koordinatörü, çalıştığı alanın İK politikasına göre bir maaş alır. Ayrıca proje koordinatörün deneyimli olması da istendiği için deneyimli bir proje koordinatörü, daha yüksek maaşlar alabilmektedir.

Genel olarak bir proje koordinatörü maaşları, 4.000 TL ila 11.000 TL arasında değişmektedir. Maaşların en belirleyici unsuru ise deneyim ile beraber alandaki iş yükü ve projenin kapsamıdır. Ulusal ve uluslararası projelerde koordinatörün maaşı da artabilmektedir. 

Proje Koordinatörü Nasıl Olunur?

Proje koordinatörü olmak için üniversite mezunu olmak gerekir. Bilhassa lisans mezunu olmak, iş ilanlarına başvurmak için gerekli bir şart olabilmektedir. Ayrıca bazı bölümlerden mezun olmak da ilgili alanlarda çalışmak için etkili olmaktadır. Bu bölümler genellikle sosyal bilim ağırlıklıdır. Bununla beraber bazı iş ilanlarında mühendislik bölümü mezunu olmak da istenilen bir niteliktir. 

Proje koordinatörlüğü mesleği için gerçek anlamda nitelikleri geliştirmek gerekir. İletişim, sunum ve organizasyon becerileri dışında, proje yönetimi ve proje çalışması için ciddi bir deneyim, işe alım için gerekli olmaktadır. Ayrıca STK'larda çalışma geçmişi de işe alımda etkili olabilmektedir. Peki proje koordinatörü olmak için deneyim nasıl elde edilir?

Doğrudan proje koordinatörlüğüne yönelik bir alan ve eğitim olmadığı için bu meslekte çalışmak isteyenlerin hangi alan deneyimine sahip olması gerektiği belirsizdir. Fakat, iş ilanlarda en net olan niteliklerden biri projelerde çalışma deneyimidir. Bunun için de ilgili danışmanlık kurumlarında ve STK'larda gönüllü projelere katılmak, stajyer olarak yer almak veya proje asistanı olarak çalışmak, deneyim elde etmenin bir yoludur. Yine istenilen nitelikleri daha da geliştirmeniz durumunda, tercih edilmeniz de kolaylaşacaktır. Söz konusu nitelikler ise iletişim ağırlıklıdır. Hem sahada hem de dijital mecralar yoluyla iletişim kurabilmeniz gerekir. Dijital iletişim ve sosyal medya kapsamında, ilgili uygulamaları öğrenmeniz de ciddi bir işe alım avantajıdır.

Ayrıca müşteri ilişkileri yönetimi, İngilizce dil yetkinliği, sosyal bilimlerde yüksek lisans yapma, iletişim alanında çalışma, seyahat engeli olmama gibi nitelikleri de bir ölçüde karşılayabilmeniz gerekir. Kısacası proje koordinatörlüğü mesleği, bir geçiş mesleğidir. Halkla ilişkiler, STK ve iletişim çalışmaları alanında deneyim elde ettikten sonra ilgili iş ilanlarına da başvurarak mesleği yerine getirebilirsiniz.

Proje Planlama, Projeyi organize etme, bütçe ve süreçleri belirleme ve genel iş planını oluşturma, Projenin düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesi için gereklidir, Ekip Yönetimi, Projedeki ekip üyelerini yönetme, onlarla çalışarak uygun bir düzen oluşturma ve uyum sağlama, İyi bir ekip yönetimi, proje başarısını büyük ölçüde etkiler, Risk Yönetimi, Projenin risklerini belirleme ve risklerin etkisini azaltma veya önlenebilmesi için stratejiler geliştirme, Potansiyel sorunların önceden belirlenip önlem alınması projenin başarısı için kritiktir, Raporlama, Projenin ve süreçlerin analizini yapıp raporlar oluşturma, Projenin durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi ve analiz edilmesi gereklidir, İletişim, Proje paydaşları, müşteriler, hedef kitle ve diğer departmanlarla etkili iletişim kurma, Güçlü iletişim becerileri, bir proje koordinatörünün başarısı için önemlidir, Mali ve İdari Planlama, Projenin mali ve idari planını oluşturma ve yönetme, Proje yönetiminin mali ve idari yönleri, projenin genel başarısı için önem taşır, Organizasyon, Toplantı, konferans, seminer ve diğer etkinliklerin koordinasyonunu yapma, İyi bir organizasyon becerisi, projenin düzgün ilerlemesi için gereklidir, İçerik Belirleme, Proje çalışması için dijital mecralarda hangi içeriklerin yayımlanacağını belirleme, Dijital içerikler, proje tanıtımı ve hedef kitlenin dikkatini çekme konusunda etkili olabilir, Üye ve Gönüllü İlişkileri, STK'larda çalışan proje koordinatörü, üye ve gönüllü ilişkilerini geliştirecek projelerin planlamasını sağlar, Gönüllülerle iyi ilişkiler kurma ve onları etkili bir şekilde yönetme, STK projelerinde kilit öneme sahiptir, Maaşlar, Proje koordinatörü maaşları genellikle 4000 TL ila 11000 TL arasında değişir, Maaşlar, koordinatörün deneyimine, çalıştığı alanın İK politikasına ve ilgili projeye bağlıdır
Proje Koordinatörü Proje Koordinatörü nedir Proje Koordinatörü ne iş yapar Proje Koordinatörü maaşları Proje Koordinatörü nasıl olunur
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu bilgisayar ekranı görüntüsü, devam etmekte olan bir video düzenleme kursunu göstermektedir. Bilgisayar ekranında, video düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu gösteren, içinde metin bulunan yeşil bir kare görüntüleniyor. Ayrıca muhtemelen kursun nasıl tamamlanacağına dair talimatlar içeren siyah metinli beyaz bir işaret de var. Görüntünün köşesinde sakallı ve bıyıklı bir adam görülüyor, muhtemelen dersi veren eğitmen. Genel olarak bu görüntü ilgi çekici ve bilgilendirici bir video düzenleme kursunu gösteriyor.
Siyah bir tişört giyen kalın bıyıklı sakallı bir adam beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Yüzündeki saçlar koyu renk ve düzgünce kesilmiş, bakışları uzaklara odaklanmış. Geniş bir alnı, uzun bir burnu ve ince dudakları var. Gözleri koyu kahverengi ve güçlü bir çene hattına sahip. Kalın siyah saçları kısa, düz bir kesimle şekillendirilmiştir. Kollarını önünde kavuşturmuştur ve kendinden emin bir duruşu vardır. Temiz tıraşlıdır ve erkeksi bir duruşu vardır.Ekrem Sözen
8310
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870