Close
Mobil Menu Bars

İletişim Tasarımı Bölümü

27 Ağustos 2020, 767 defa okundu.
İletişim Tasarımı Bölümü
iletişim, tasarım, etkileşim, teknoloji, medya, habercilik, internet haberciliği, veri gazeteciliği,

İletişim tasarımı kavramı, duyguları, mesajı, bilgileri, verileri ve bilgiyi elektronik ortamda iletmek için tasarlamayı ifade eder. İletişim tasarımı, sadece mesaj oluşturmayı değil, mesajın hedef kitleye iletileceği kanalların yaratılmasını da kapsayan bir bütündür. İletişim tasarımı süreci, pazar araştırması yaratıcılık, problem çözme ve renk teorisi, sayfa düzeni, tipografi ve görsel hiyerarşiler gibi teknik beceri ve bilgileri kullanarak stratejik iş düşüncesini içerir...

İletişim tasarımcıları fikirleri ve bilgileri çeşitli ortamlar aracılığıyla tercüme ederler. Onların özel yetenekleri, yalnızca geleneksel el becerilerinde değil, aynı zamanda güvenilirlik oluşturmak ve iletişim yoluyla izleyicileri etkilemek için tasarım ve pazarlama açısından stratejik düşünme becerilerinde de yatmaktadır.

Sonsuz iletişim kanalları çağındayken, tasarımı başarılı bir şekilde iletme yeteneği, özellikle iletişim tasarımcıların gelişmesi gereken önemli bir alandır. Bu amaçla ülkemizde çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde iletişim tasarımı alanında öğrenciler yetişmektedir. 

İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerine iletişim tasarımın prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini kavratma ve pratiğe dökme amaçlı çeşitli ortamlar sunan 4 yıllık bir lisans programıdır. Teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirerek görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. Bölümün temel amacı dijital tasarımcılar yetiştirmektir.  

İletişim tasarımı lisans dönemi boyunca öğrencilerin interaktif arayüzler, çoklu ortamlar, yeni nesil iletişim teknolojileri, bilgi mimarisi gibi yeniliklerle tanışmasını sağlar. Yeni teknolojiler ve yazılım programları sürekli olarak endüstrinin şeklini değiştirdiğinden, iletişim tasarımı alanında sürekli eğitim önemlidir.
Aldıkları eğitimlerle iletişimin her alanında donanım sahibi olan öğrenciler, bu görsel iletişim platformlarını disiplinlerarası bir yaklaşım ile inceler ve bilgi teknolojilerinde gelişen ve değişen değerlere paralel tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenirler. Bu amaçla öğrencilere, temelinde kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için çeşitli yöntemlerle deneyim kazandırılır ve öğrendikleri bilgiyi deneyimlemelerine imkan sağlanır. 
 Globalleşen dünyada sürekli gelişen ve değişen teknoloji iletişim tasarımına en çok yansıyan konulardan biridir. Bu sebeple sektöre hazırlanan öğrencilerin bu ilerlemeyi meslekleri boyunca takip etmeyi de bir yandan öğrenmeleri şarttır.


İletişim Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir? 

İletişim Tasarımı, üniversitelerde; Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, İletişim ya da Mimarlık ve Tasarım gibi farklı fakültelerin çatısı altında olan ve sözel puan ile öğrenci kabul eden 8 dönemlik bir lisans bölümüdür. Öğrencilerin 8 dönem boyunca aldıkları derslere örnekler verecek olursak; 

 • Tasarım Görselleştirme,
 • Grafik Tasarım Araçları,
 • İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama,
 • Sanat ve İletişim Amaçlı Bilgisayar Kullanımı,
 • Sunum teknikleri,
 • Fotoğraf,
 • Sanat Tarihi,
 • Bilgi Mimarisi,
 • Yaratıcılık ve İnovasyon,
 • Medya ve İletişim Teorileri,
 • Tipografi,
 • Görsel ve İşitsel Tasarım,
 • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı,
 • Etkileşimli Sanatlar ve Tasarım,
 • Etkileşim Tasarımı İlkeleri,
 • Film Yapım Araçları,
 • İllüstrasyon,
 • Senaryo Yazımı

Öğrenciler eğitimlerinin birinci yılında temel çizim, bilgisayar kullanma becerilerini edinme, fotoğraf ve video gibi temel medya ögeleri alanlarında dersler alırlar. İkinci yıl daha çok tasarım stüdyosu, grafik tasarım, bilgi mimarisi, sanat ve tasarım, tipografi gibi iletişim ve tasarım temelli derslere başlarlar.

Üçüncü yıl tasarım stüdyo dersleri devam ederken bir yandan etkileşimli ortam tasarımları, ilgi alanlarına yönelik seçtikleri derslerle uzmanlaşmak istedikleri alanlara doğru yönelirler. 4. yani son yıl ise tasarım stüdyosu ve bitirme projesi ile birlikte tasarım ve inovasyon, strateji geliştirme ve uzmanlaşmak istedikleri alanlarla paralel bir şekilde 8 yarıyılı sonlandırarak iletişim tasarımcısı olmaya hak kazanırlar. 

İletişim tasarımının temel hedefleri, derslerden de anlaşılacağı gibi uzman ve araştırmacı yetiştirerek iletişim ve tasarım alana katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması öğretilmektedir. Aynı zamanda ses, görüntü ve yazının gücünün bütünlüğünün nasıl sağlanacağının anlatılması da sağlanmaktadır. 

İletişim Tasarımı Mezunları Ne İş Yapar? 

Birçok üniversite sektörle işbirliği içinde olarak öğrencilerinin deneyim kazanmaları için onları sektörle buluşturur ve çeşitli çalışmalarda yer almasını sağlarlar. Bu anlamda sektör bağlantıları kuvvetli olan üniversitelerde öğrenci olmak tasarımcı adayları için büyük şanstır. Örneğin bu çalışmalar tv reklamları, jenerik tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, dergi tasarımı, 3d modelleme, oyun tasarımı gibi bir çok niş alanda olabilmektedir.

Seçmeli derslerle bu imkanları yakalayabilen öğrenci çeşitli sektörleri ve çalışma ortamlarını da tanıyarak kariyerleri hakkında vizyon sahibi olabilmektedir. Mezun olduktan sonra birçok farklı alanda donanım sahibi oldukları için iletişim malzemeleri üreten çeşitli endüstrilerde çalışmayı tercih edebilirler. Yeni nesil dijital ajanslarda yaratıcı rollerde yer alabilen tasarımcılar üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen de olabilirler. Deneysel interaktif sunum teknikleri üreten alanlarda (örneğin müze ve galeriler) tasarımcı, çizim yeteneğini geliştiren tasarımcılarsa çeşitli dijital platformlarda çizer olarak çalışabilirler. 

Aynı zamanda yaratıcı yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, oyunculuk, teknoloji firmalarının ARGE laboratuvarlarında araştırmacılık, prodüktörlük, animasyon ve oyun tasarımı, yöneticilik gibi bir çok iş olanağı vardır. Kendi yolunu çizmek isteyen tasarımcılar ise serbest çalışarak sektördeki ihtiyaçları karşılayabilirler. Uzaktan çalışma imkanı olan bu meslekte dileyen tasarımcılar kariyerlerine uzaktan çalışmayla da devam edebilirler.

Televizyon kanalları, gazeteler, radyolar başta olmak üzere çeşitli medya ve haber ajanslarında içerik üretimi konusunda rol sahibi olabilirler. Değişimi bitmeyen ve sürekli gelişen dijital çağda tasarımcıların kendini güncellemesi ve yazılım, trendler gibi konularda sürekli araştırma ve okuma yapması önem taşır. 

İletişim Tasarımı Taban Puanları ve Sıralama

2019-2020 İletişim Tasarımı bölümü ilk 5 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Paylaşılan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazıdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır. 

 1. Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) -Burslu -Taban Puan: 476,12801 (Sözel) Başarı sırası: 537
 2. Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)- Burslu -Taban Puan: 446,12018 (Sözel) Başarı sırası: 1947
 3. Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puan: 396,22869 (Sözel) Başarı sırası: 17431
 4. Başkent Üniversitesi -Burslu -Taban Puan:396,22869 (Sözel) Başarı sırası: 19.463
 5. İstanbul Kültür Üniversitesi -Burslu-Taban Puan:396,22869 (Sözel) Başarı sırası: 41.116 

İletişim ve İletişim Tasarımının Önemi Nedir?

İletişim her şeydir. Reklamlar, kitap kapakları, dergiler, logolar, uygulamalar, arayüzler, web tasarımı veya ambalaj tasarımı. Her gün yüzlerce görsel mesajla karşılaştığımız bu dönemde bir iletişim tasarımcısının görevi tüm mesajlar için en iyi görsel ve yaratıcı ifadeyi bulmak ve böylece tasarımda ortaya çıkan sorunları çözmektir. 

İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

İletişim tasarımı bölümü, teknolojideki en son araçları kullanarak problem çözmenin yollarını üreten, görsel olarak yaratıcı bir alanda çalışmaya hazırlayan bir programdır. İletişim tasarımı bölümünde öğrenciler 4 yıl boyunca bilgisayar grafikleri, çizim, ses ve görüntü gibi bir çok farklı yolla bir dizi mesajı iletmek için çeşitli yöntemler kullanarak iletişim problemlerini başarılı bir şekilde çözmeyi öğrenirler. Eğitim programında basılı, hareketli ve etkileşimli mecralarda görsel tasarım yapma becerisini oluşturacak bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

İletişim Tasarımı Bölümünde Okulların Fiziksel Ortamları Nasıl Olmalıdır?

İletişim tasarım bölümünde öğrenme ortamları çok önemlidir. Okullarda öğrencilerin tüm dersleri en iyi şekilde öğrenebilmelerine uygun dizayn edilmiş temel tasarım stüdyoları, multimedya laboratuvarları, fotoğraf stüdyosu gibi dersliklerin varlığı büyük önem taşır. Pratik yapma ve tasarımlarını deneyimlemeye dayalı atölye çalışmaları içinse canlandırma-animasyon laboratuvarı, müzik ve ses kurgusu için profesyonel ses stüdyoları da öğrencilerin iletişim tasarımını daha iyi deneyimlemeleri ve uzmanlık alanlarını seçmeye yardımcı olmaları bakımından önemlidir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek adına Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Marka İletişimi bölümlerini bitirdikten sonra tasarım bilgisiyle yeteneklerini buluşturduğu Noipaper Art&Craft'ı kurdu. 2009'dan bu yana çeşitli ürün tasarımı projelerine danışmanlık yapmakta bir yandan da Noipaper ile el yapımı ürünlerin değerini artırmak adına yetişkin ve çocuklara özel kağıt atölyeleri düzenlemektedir. Araştırma merakı ile yaptığı araştırmaları paylaşmak isterken İstanbul İşletme Enstitüsü'nde içerik yazarlığı ile tanıştı. Ürün Tasarımı, El Yapımı Tasarım, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Dijital Pazarlama, Marka, Yoga - Meditasyon, Edebiyat yazmaktan keyif aldığı konular arasındadır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!