AnasayfaBlogİletişim Tasarımı Bölümü
Meslekler

İletişim Tasarımı Bölümü

27 Ağustos 2020
Sarı bir yüzey üzerinde çizgi çizen bir el görülüyor. Sağ eliyle bir kalem tutuyor ve kalemin ucu yüzey üzerinde bir işaret yapıyor. Kalem beyazdır ve kahverengi bir zemin üzerindedir. Elin boynunun yakın çekimi görülüyor ve bir telefonun yakın çekimi de görülüyor. El sarı bir tahta üzerine bir çizgi çiziyor ve kalem elinde tutuluyor. Arka planda bir mektubun yakın çekimi görülüyor. El bir keçeli kalemle bir çizgi çizerek bir grup insanın resmini oluşturuyor. Kalem siyahtır ve insanlar çeşitli kıyafetler giyerken görülmektedir. Arka plan sarıdır ve el yüzey üzerinde bir vuruş yaparken görülmektedir.
KonuAçıklamaÖrnekler
İletişim Tasarımı Nedir?Duyguları, mesajı, bilgileri, verileri ve bilgiyi elektronik ortamda iletmek için tasarlamayı ifade eder.Grafik Tasarım, Dijital Medya Tasarımı, Web Tasarımı
İletişim Tasarımı Bölümü4 yıllık bir lisans programıdır. İletişim tasarımı prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini öğrencilere kavratma ve pratiğe dökme amaçlı çeşitli ortamlar sunar.Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ozyegin Üniversitesi
DerslerGeniş bir ders yelpazesine sahip olup, öğrencilere farklı disiplinlerle tanışma fırsatı tanır.Görsel ve İşitsel Tasarım, İllüstrasyon, Senaryo Yazımı
İletişim Tasarımı UygulamalarıStratejik düşünmeyi ve teknik yetenekleri içerir. Yaratıcılık ve problem çözme, renk teorisi, sayfa düzeni, tipografi ve görsel hiyerarşi uygulamaları yaygındır.Logo Tasarımı, Web Sitesi Tasarımı, UI/UX Tasarımı
İletişim Tasarımı Teknolojisiİletişim tasarımı sürecinde öğrencilere yeni teknolojiler ve yazılım programları hakkında eğitim verilir.Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva
Bölümün AmaçlarıÖğrencilere kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak yolunda deneyim kazandırmak.Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Dijital Pazarlama Stratejileri
Mezunların İş Alanlarıİletişim tasarımı mezunları çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptir.Reklam Ajansları, Medya Şirketleri, Freelance Tasarım
Sektörle İşbirliğiBirçok üniversite, öğrencilerinin deneyim kazanmaları için sektörle işbirliği yapar.Staj Programları, Çalışma Atölyeleri, Eğitim Seminerleri
İletişim Tasarımcılarıİletişim tasarımcıları, fikir ve bilgileri çeşitli ortamlar aracılığıyla tercüme ederler.Logo Tasarımcıları, Web Tasarımcıları, UI/UX Tasarımcıları
Teknolojik İlerlemelerTeknolojinin sürekli gelişmesi iletişim tasarımını da etkiler ve sektöre hazırlanan öğrencilerin bu ilerlemeyi takip etmeleri gerekmektedir.Yeni Medya Teknolojileri, Mobil Uygulama Tasarımı, Sanal Gerçeklik

İletişim tasarımı kavramı, duyguları, mesajı, bilgileri, verileri ve bilgiyi elektronik ortamda iletmek için tasarlamayı ifade eder. İletişim tasarımı, sadece mesaj oluşturmayı değil, mesajın hedef kitleye iletileceği kanalların yaratılmasını da kapsayan bir bütündür.

İletişim tasarımı süreci, pazar araştırması yaratıcılık, problem çözme ve renk teorisi, sayfa düzeni, tipografi ve görsel hiyerarşiler gibi teknik beceri ve bilgileri kullanarak stratejik iş düşüncesini içerir.

İletişim tasarımcıları fikirleri ve bilgileri çeşitli ortamlar aracılığıyla tercüme ederler. Onların özel yetenekleri, yalnızca geleneksel el becerilerinde değil, aynı zamanda güvenilirlik oluşturmak ve iletişim yoluyla izleyicileri etkilemek için tasarım ve pazarlama açısından stratejik düşünme becerilerinde de yatmaktadır.

Sonsuz iletişim kanalları çağındayken, tasarımı başarılı bir şekilde iletme yeteneği, özellikle iletişim tasarımcıların gelişmesi gereken önemli bir alandır. Bu amaçla ülkemizde çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde iletişim tasarımı alanında öğrenciler yetişmektedir. 

İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerine iletişim tasarımın prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini kavratma ve pratiğe dökme amaçlı çeşitli ortamlar sunan 4 yıllık bir lisans programıdır. Teori, teknoloji ve uygulamayı bir araya getirerek görsel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkarır. Bölümün temel amacı dijital tasarımcılar yetiştirmektir.  

İletişim tasarımı lisans dönemi boyunca öğrencilerin interaktif arayüzler, çoklu ortamlar, yeni nesil iletişim teknolojileri, bilgi mimarisi gibi yeniliklerle tanışmasını sağlar. Yeni teknolojiler ve yazılım programları sürekli olarak endüstrinin şeklini değiştirdiğinden, iletişim tasarımı alanında sürekli eğitim önemlidir.

Aldıkları eğitimlerle iletişimin her alanında donanım sahibi olan öğrenciler, bu görsel iletişim platformlarını disiplinlerarası bir yaklaşım ile inceler ve bilgi teknolojilerinde gelişen ve değişen değerlere paralel tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenirler. Bu amaçla öğrencilere, temelinde kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için çeşitli yöntemlerle deneyim kazandırılır ve öğrendikleri bilgiyi deneyimlemelerine imkan sağlanır. 

Globalleşen dünyada sürekli gelişen ve değişen teknoloji iletişim tasarımına en çok yansıyan konulardan biridir. Bu sebeple sektöre hazırlanan öğrencilerin bu ilerlemeyi meslekleri boyunca takip etmeyi de bir yandan öğrenmeleri şarttır.

İletişim Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir? 

İletişim Tasarımı, üniversitelerde; Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, İletişim ya da Mimarlık ve Tasarım gibi farklı fakültelerin çatısı altında olan ve sözel puan ile öğrenci kabul eden 8 dönemlik bir lisans bölümüdür. Öğrencilerin 8 dönem boyunca aldıkları derslere örnekler verecek olursak; 

 • Tasarım Görselleştirme,

 • Grafik Tasarım Araçları,

 • İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama,

 • Sanat ve İletişim Amaçlı Bilgisayar Kullanımı,

 • Sunum teknikleri,

 • Fotoğraf,

 • Sanat Tarihi,

 • Bilgi Mimarisi,

 • Yaratıcılık ve İnovasyon,

 • Medya ve İletişim Teorileri,

 • Tipografi,

 • Görsel ve İşitsel Tasarım,

 • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı,

 • Etkileşimli Sanatlar ve Tasarım,

 • Etkileşim Tasarımı İlkeleri,

 • Film Yapım Araçları,

 • İllüstrasyon,

 • Senaryo Yazımı

Öğrenciler eğitimlerinin birinci yılında temel çizim, bilgisayar kullanma becerilerini edinme, fotoğraf ve video gibi temel medya ögeleri alanlarında dersler alırlar. İkinci yıl daha çok tasarım stüdyosu, grafik tasarım, bilgi mimarisi, sanat ve tasarım, tipografi gibi iletişim ve tasarım temelli derslere başlarlar.

Üçüncü yıl tasarım stüdyo dersleri devam ederken bir yandan etkileşimli ortam tasarımları, ilgi alanlarına yönelik seçtikleri derslerle uzmanlaşmak istedikleri alanlara doğru yönelirler. 4. yani son yıl ise tasarım stüdyosu ve bitirme projesi ile birlikte tasarım ve inovasyon, strateji geliştirme ve uzmanlaşmak istedikleri alanlarla paralel bir şekilde 8 yarıyılı sonlandırarak iletişim tasarımcısı olmaya hak kazanırlar. 

İletişim tasarımının temel hedefleri, derslerden de anlaşılacağı gibi uzman ve araştırmacı yetiştirerek iletişim ve tasarım alana katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması öğretilmektedir. Aynı zamanda ses, görüntü ve yazının gücünün bütünlüğünün nasıl sağlanacağının anlatılması da sağlanmaktadır. 

İletişim Tasarımı Mezunları Ne İş Yapar? 

Birçok üniversite sektörle işbirliği içinde olarak öğrencilerinin deneyim kazanmaları için onları sektörle buluşturur ve çeşitli çalışmalarda yer almasını sağlarlar. Bu anlamda sektör bağlantıları kuvvetli olan üniversitelerde öğrenci olmak tasarımcı adayları için büyük şanstır. Örneğin bu çalışmalar tv reklamları, jenerik tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, dergi tasarımı, 3d modelleme, oyun tasarımı gibi bir çok niş alanda olabilmektedir.

Seçmeli derslerle bu imkanları yakalayabilen öğrenci çeşitli sektörleri ve çalışma ortamlarını da tanıyarak kariyerleri hakkında vizyon sahibi olabilmektedir. Mezun olduktan sonra birçok farklı alanda donanım sahibi oldukları için iletişim malzemeleri üreten çeşitli endüstrilerde çalışmayı tercih edebilirler.

yeni nesil dijital ajanslarda yaratıcı rollerde yer alabilen tasarımcılar üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen de olabilirler. deneysel interaktif sunum teknikleri üreten alanlarda (örneğin müze ve galeriler) tasarımcı, çizim yeteneğini geliştiren tasarımcılarsa çeşitli dijital platformlarda çizer olarak çalışabilirler. 

Aynı zamanda yaratıcı yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, oyunculuk, teknoloji firmalarının ARGE laboratuvarlarında araştırmacılık, prodüktörlük, animasyon ve oyun tasarımı, yöneticilik gibi bir çok iş olanağı vardır. Kendi yolunu çizmek isteyen tasarımcılar ise serbest çalışarak sektördeki ihtiyaçları karşılayabilirler. Uzaktan çalışma imkanı olan bu meslekte dileyen tasarımcılar kariyerlerine uzaktan çalışmayla da devam edebilirler.

Televizyon kanalları, gazeteler, radyolar başta olmak üzere çeşitli medya ve haber ajanslarında içerik üretimi konusunda rol sahibi olabilirler. Değişimi bitmeyen ve sürekli gelişen dijital çağda tasarımcıların kendini güncellemesi ve yazılım, trendler gibi konularda sürekli araştırma ve okuma yapması önem taşır. 

İletişim Tasarımı Taban Puanları ve Sıralama

2019-2020 İletişim Tasarımı bölümü ilk 5 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Paylaşılan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazıdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır. 

 1. Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) -Burslu -Taban Puan: 476,12801 (Sözel) Başarı sırası: 537

 2. Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce)- Burslu -Taban Puan: 446,12018 (Sözel) Başarı sırası: 1947

 3. Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puan: 396,22869 (Sözel) Başarı sırası: 17431

 4. Başkent Üniversitesi -Burslu -Taban Puan:396,22869 (Sözel) Başarı sırası: 19.463

 5. İstanbul Kültür Üniversitesi -Burslu-Taban Puan:396,22869 (Sözel) Başarı sırası: 41.116 

İletişim Tasarımı Nedir?, Duyguları, mesajı, bilgileri, verileri ve bilgiyi elektronik ortamda iletmek için tasarlamayı ifade eder, Grafik Tasarım, Dijital Medya Tasarımı, Web Tasarımı, İletişim Tasarımı Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır İletişim tasarımı prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini öğrencilere kavratma ve pratiğe dökme amaçlı çeşitli ortamlar sunar, Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Ozyegin Üniversitesi, Dersler, Geniş bir ders yelpazesine sahip olup, öğrencilere farklı disiplinlerle tanışma fırsatı tanır, Görsel ve İşitsel Tasarım, İllüstrasyon, Senaryo Yazımı, İletişim Tasarımı Uygulamaları, Stratejik düşünmeyi ve teknik yetenekleri içerir Yaratıcılık ve problem çözme, renk teorisi, sayfa düzeni, tipografi ve görsel hiyerarşi uygulamaları yaygındır, Logo Tasarımı, Web Sitesi Tasarımı, UI/UX Tasarımı, İletişim Tasarımı Teknolojisi, İletişim tasarımı sürecinde öğrencilere yeni teknolojiler ve yazılım programları hakkında eğitim verilir, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Bölümün Amaçları, Öğrencilere kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak yolunda deneyim kazandırmak, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Dijital Pazarlama Stratejileri, Mezunların İş Alanları, İletişim tasarımı mezunları çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptir, Reklam Ajansları, Medya Şirketleri, Freelance Tasarım, Sektörle İşbirliği, Birçok üniversite, öğrencilerinin deneyim kazanmaları için sektörle işbirliği yapar, Staj Programları, Çalışma Atölyeleri, Eğitim Seminerleri, İletişim Tasarımcıları, İletişim tasarımcıları, fikir ve bilgileri çeşitli ortamlar aracılığıyla tercüme ederler, Logo Tasarımcıları, Web Tasarımcıları, UI/UX Tasarımcıları, Teknolojik İlerlemeler, Teknolojinin sürekli gelişmesi iletişim tasarımını da etkiler ve sektöre hazırlanan öğrencilerin bu ilerlemeyi takip etmeleri gerekmektedir, Yeni Medya Teknolojileri, Mobil Uygulama Tasarımı, Sanal Gerçeklik
iletişim tasarım etkileşim teknoloji medya habercilik internet haberciliği veri gazeteciliği
Bu, elini çenesine doğru kaldırmış, düşünceli bir ifadeyle uzaklara bakan bir kadının görüntüsüdür. Uzun, koyu renk saçları yüzünden geriye doğru toplanmış. Gözleri odaklanmış ve dudakları derin düşüncelere dalmış gibi hafifçe ayrılmış. Üzerinde beyaz bir bluz, siyah bir hırka ve ince altın bir kolye var. Beden dili rahat ve duruşu kendinden emin. Dikkatli ve düşünceli bir şekilde bir şeyler düşünüyor gibi görünüyor. Bakışları mesafeli ve yüzü sıcak, doğal bir ışıkla aydınlatılmış.
Aysun Şahin Besci
Blog Yazarı

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek adına Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Marka İletişimi bölümlerini bitirdikten sonra tasarım bilgisiyle yeteneklerini buluşturduğu Noipaper Art&Craft'ı kurdu. 2009'dan bu yana çeşitli ürün tasarımı projelerine danışmanlık yapmakta bir yandan da Noipaper ile el yapımı ürünlerin değerini artırmak adına yetişkin ve çocuklara özel kağıt atölyeleri düzenlemektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.