Close
Mobil Menu Bars

Araştırma Nedir?

06 Ocak 2020, 1659 defa okundu.
Araştırma Nedir?
araştırma, bilimsel araştırma, nitel araştırma, nicel araştırma, tetkik,

Bir gerçeği ortaya çıkarmak, olan bir sorunu çözümlemek ve mevcut bilgileri çoğaltmak için bilimsel yöntemler ve tekniklerin kullanıldığı, düzenli çalışmalara araştırma denir. Araştırmada en önemli nokta, hipotezin ortaya konmasıdır. Bir hipotez, karşılaşılan problemin özellikleri ile ilgili bir genelleme olup, bir inceleme esnasında hemen ortaya çıkabilecek ve araştırmaya yol gösterecek, temel ilişkilere ve olası çözüm yollarına dikkat çekme amacını taşır.

İyi bir araştırmanın diğer özelliklerine bakıldığında, incelenmesi gereken konuların ya da nesnelerin seçilmesinde dikkat gösterilmesi gerekir. Araştırma ile ilgili bilgilerin testler, mülakat, anketler gibi hangi yollarla toplanacağının saptanması, bilgilerin analizinin tam anlamı ile yapılması, bulguların özetlenmesi ve rapor hazırlanması sırasında, genellemelerin büyük bir dikkatle ortaya çıkarılmasıdır.

Bir meslekte araştırma, dayanılan bilgilerin çoğaltılması yolu ile uygulamanın, gelişim göstermesine yardım etmektir. Böylece çalışmaların hazırlanması ve uygulanması için gerekli bilgiler ortaya çıkarılmış olur. Tüm bilimlerde, tekniğin ve sanatın her dalında araştırma, büyük önem taşımaktadır.

Araştırma Ne Demek?

araştırma, bilimsel araştırma, nitel araştırma, nicel araştırma, tetkik,

Araştırma, bir gerçeği açığa çıkarma ve bir sorunu çözme aşamasında tüm bilimsel yöntemlerden faydalanarak, yapılan çalışmalara verilen addır. Sözlük anlamı “Araştırmak işi, taharri, araştırı, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.” Olarak geçer. Araştırma, bilimsel araştırma, bir şeyi temel araştırma, uygulamalı araştırma, pazar araştırması, problem odaklı araştırma, problem çözme araştırması olarak bir sürü amaca yönelik yapılabilir.

Bir konu hakkında araştırmaya başlamak için, bir çözüme ihtiyacı olan bir sorununuz veya kaygınızın var olması gerekir. Araştırma öncelikle doğru araştırma soruları sormakla başlar. Bir sonraki adım, sorunu veya ilgili konuyu doğru olarak araştırabilmek için uygun araştırma yöntemini belirlemek ve daha sonra doğru veya uygun sonuçlar çıkarmak için ele geçen bulgularınızı veya gözlemlerinizi analiz etmek olarak değerlendirilir.

Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Araştırma yöntemleri genellikle “nitel araştırma” ve “nicel araştırma” olarak ikiye ayrılır. İki yöntemde kendi içinde, farklı özellikteki veri toplama yöntemleri içerir. Nitel araştırma yönteminde, araştırma içine dahil edilen katılımcılara açık uçlu sorular sorulur, konuşma yöntemlerini toplayarak verileri derler.

Toplanan yanıtlar aslında sayısal değildir. Bu yöntem sadece bir araştırmacının ve katılımcının ne düşündüğünü bulmalarına yardımcı olmaz, aynı zamanda düşündüklerinin belirli nedenleri de söyler. Sıklıkla kullanılan nitel araştırma yöntemlerini inceleyelim.,

 • Bibebir görüşme; sistematik olarak planlanır. Belirli bir zaman diliminde bir katılımcı ile yürütülür. Bire bir görüşmeler, önceden soru hazırlamayı ve araştırmacının katılımcıya en önemli soruları yöneltmesi için bir araştırmaya ihtiyaç duyar. Bu tür bir röportaj en fazla 20 dk ila yarım saat sürer. Bu süre içinde araştırmacı, katılımcılardan olabildiğince anlamlı veri toplamaya çalışır.
 • Odak grupları; genellikle konu ile alakalı uzman olan yaklaşık 6-10 arasında katılımcıdan meydana gelen küçük gruplardır. Gruplar arasında tartışmayı kolaylaştıran bir odak grubuna, bir moderatör belirlenir. Moderatörün odak gruplarını yönetme deneyimi önemli bir role sahiptir. Deneyimli bir moderatör, katılımcılara araştırma için fazla bilgi toplamalarına yardımcı olacak, doğru araştırma sorularını sormayı sağlar.
 • Etnografik araştırma insanların doğal yaşam alanlarında bir değişiklik yapıldığında gözlemlenen yoğun bir araştırma şeklidir. Görüşme yapmaktansa, bir araştırmacının bilgi edinmek için süreci kişisel olarak deneyimlemesi gerekir.
 • Metin analizi; mevcut bir dokümantasyon formu vasıtası ile kelimeleri, metinleri kodlayıp çözen, sosyal hayatı analiz etmek amaçlı kullanılan diğer nitel araştırma yöntemlerinden farklı olan bir yöntemdir. Araştırmacı, belgelerin içindeki bilgileri inceler ve anlamaya çalışır. Ardından anlamlı çıkarımlar yapar. Zamanımızda araştırmacılar sosyal medya platformlarında gelişen etkinlikleri takip ediyor ve düşünce kalıplarını hakkında çıkarım yapmaya çalışıyor.
 • Örnek olay araştırması; adından da anlaşıldığı gibi bir kuruluşu incelemek için kullanılan yöntemdir. Bu araştırma yöntemi yıldan yıla gelişmiştir ve araştırmacılar tarafından kullanılan en kıymetli nitel araştırma yöntemlerinden biri halini almıştır. Araştırmalar eğitim sektörü, felsefi ve psikoloji üzerine çalışmalar gibi alanlarda kullanılır. Bu yöntem devam etmekte olan araştırmaların derinine inmeyi içerir ve veri toplar.

Nicel araştırma yöntemlerinde, bireylerin toplum içindeki davranışlarını gözlem, deney ve test yolu ile nesnel bir şekilde ölçülür ve sayısal verilerle açıklanır. Nicel araştırmada üç yöntem kullanır.

araştırma, bilimsel araştırma, nitel araştırma, nicel araştırma, tetkik,

 • Anket araştırma; en önemli amacı anket aracılığı ile büyük bir nüfus hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu yöntemde, araştırmacı alakalı anket sorularından oluşan bir anket tasarlar ve anketi dağıtır. Araştırmacı cevapları geri aldıktan sonra, anlamlı bulguları ve verileri oluşturmak için özetler.
 • Tanımlayıcı araştırma; gözlemlenen olguya ait tüm özellikleri tanımlamayı ve daha fazla bilgi edinmeyi ifade eden nicel bir araştırma yöntemidir. Araştırma yöntemi katılımcıları çok sistemli ve doğru bir şekilde betimlemek için oluşturulmuştur Betimsel araştırma, fenomeni tanımlamak, gözlem ve sonuç elde etmektir.
 • İlişkisel araştırma; iki veya ikiden fazla değişken arasındaki gelişen ilişkiyi inceler. Korelasyon örneğinde, varsayımsal olarak, araştırmacı, kanser ve evlenen kadınlar arasında bir korelasyon araştırması yapıyor. Diyelim ki evli kadınların kanserle olumsuz bir ilişkisi var. Bu örnekte iki değişken mevcuttur. Bunlar, kanser ve evli kadınlardır. Olumsuz korelasyon değerlendirdiğimizde, evli kadınların kanser olma ihtimali daha düşüktür. Ancak, bu durum evliliğin direkt olarak kanseri önlediği anlamını taşımaz.

Araştırma Türleri Nelerdir?

Araştırmada sistematik bir yaklaşım vardır. Mantıksal akıl yürütmeye dayanır. Gerçek zamanlı ve doğal ortamda gerçek olan gözlemlerdir. Bilimsel araştırma, istenilen bilgiye erişmek için, sistematik olarak veri toplama ve analiz etme sürecine denir. Bazı bilimsel araştırmalar, kuram üretmeyi ya da mevcut kuramları sınamayı amaçlar.

Kuram, bir olguyu açıklamayı veya kontrol etmeyi sağlayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Bilimsel araştırmalar akademik süreçlerde sık sık kullanılır. Enstitü tarafından verilen ve online eğitim seçenekleri içinde yer alan bilimsel araştırma ve yazma teknikleri eğitimi bilimsel araştırma ve araştırmaları kaleme alma sürecinde bakış açısı kazanmanızda destekleyici olacaktır. Araştırma türlerini inceleyip özelliklerini öğrenelim.

araştırma, bilimsel araştırma, nitel araştırma, nicel araştırma, tetkik,

 • Temel araştırma; çoğunlukla bilgiyi geliştirmek için uygulanır. Araştırmanın temel yönlerini içerir. Bu araştırmanın ana değeri bilgi yayılımıdır.
 • Uygulamalı araştırma; gerçek hayattaki sorunları analiz etmeye ve çözmeye odaklıdır. Bu araştırma türü, bilimsel problemleri alarak pratik problemleri çözmeyi sağlayan çalışmayı ifade eder. Bu araştırma, insanların refahına etki eden sorunları çözmede önemlidir.
 • Probleme yönelik araştırma; adından da anlaşılan, problemin konuyla ilgili çözümlerini bulmak ve doğasını anlamak için problem içeren araştırmalar yapılır.
 • Problem çözme araştırması; bu araştırma türü, şirketler tarafından kendi sorunlarını bulmak ve çözmek için uygulanır. Problem çözme araştırmasında, olan problemlere çözümler bulmak için uygulamalı araştırma kullanır.

Araştırma yöntemleri kaça ayrılır?

Araştırma yöntemleri genellikle “nitel araştırma” ve “nicel araştırma” olarak ikiye ayrılır. Nitel araştırma yönteminde, araştırma içine dahil edilen katılımcılara açık uçlu sorular sorulur, konuşma yöntemlerini toplayarak verileri derler. Nicel Araştırma yöntemlerinde, bireylerin toplum içindeki davranışlarını gözlem, deney ve test yolu ile nesnel bir şekilde ölçülür ve sayısal verilerle açıklanır.

Araştırma türleri hangileridir?

Araştırma türleri Temel araştırma yöntemi olarak bilgiyi geliştirmek için uygulanır. Uygulamalı araştırma, gerçek hayattaki problemlerini analiz sürecidir. Diğer ikisi probleme yönelik araştırma ve problem çözme araştırmasıdır.

Araştırma ne ifade eder?

Araştırma, bir gerçeği açığa çıkarma ve bir sorunu çözme aşamasında tüm bilimsel yöntemlerden faydalanarak, yapılan çalışmalara verilen addır. Sözlük anlamı “Araştırmak işi, taharri, araştırı, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma.” Olarak geçer.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!