AnasayfaBlogÖzel Haber Nedir? Özel Haber Nasıl Araştırılır?
Meslekler

Özel Haber Nedir? Özel Haber Nasıl Araştırılır?

17 Aralık 2019
Siyah beyaz gömlek giyen bir kadın, siyah çizgilerle beyaz bir arka planın önünde duruyor. Gözlük takıyor ve üstünün altında çiçekli bir gömlek var. Kolunu uzatmış, hafifçe sola doğru bakmaktadır. Koluna yakından bakıldığında kolundaki bir logo görülüyor. Saçları hafifçe aşağı doğru eğilmiş olan yüzünden geriye doğru toplanmıştır. Sol bileğinde büyük, gümüş bir saat var. Yüzü gözlükleri tarafından hafifçe gizlenmiş. Rahat ve memnun görünüyor.
Özel Haber KavramıAraştırma YöntemleriYazılış Biçimi
Muhabirin ya da kurumun kendi özel çalışması ile araştırmaları yaparak ve araştırmalarını belgeleyerek hazırladığı haber.1. el ve 2. el kaynaklar kullanılır. 1. el kaynaklar, konuya tanıklık edenler ve konu hakkında uzmanlar. 2. el kaynaklar, resmi kurumlar, basın bildirimleri, akademik kaynaklar, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi birçok farklı kaynaktan oluşur.Haberin konusu ve uzunluğuna göre bir teknik seçilir. Önemli bilgiler girişte verilebilir (ters piramit) veya sona saklanabilir (düz piramit).
Özgünlük esastır. Sadece yayınlanan kuruma veya haberi yapan muhabire aittir ve başka bir yerde bulunmaz.Konu seçiminde daha önce haber yapılmadığından emin olunmalı. Ayrıca konuyu yerinde değerlendirmek ve gözlemlemek de önemlidir.Okuyucuyu meraklandırmak için haberin en önemli unsurları sonda verilir.
Özel haber, araştırmacı gazeteciliğin bir alt dalıdır.Haberin tüm hazırlanma aşamasından yazım aşamasına kadar sorgulayıcı olunmalıdır.Haberin önemli unsurları aynı derecede ise, bu unsurlar habere eşit oranda dahil edilir.
Özel haberler kurum veya gazeteciye itibar kazandırır ve öne çıkarır.Haber kaynağının güvenilirliği başka kaynaklarla kıyaslayarak araştırılmalıdır.Hangi yazım tekniği kullanılacağı, genellikle haberi yazan kişi tarafından belirlenir.
Özel haberler, muhabirlerin kişisel araştırması veya haber ajansının talimatı üzerine yapılabilir.5N1K kuralı uygulanmalıdır: Ne, nerede, niçin, nasıl, ne zaman ve kim?Topluma iletilecek önemli bir mesaj varsa, haberi oluşturan bilgiler girişte verilerek amaç, herkesin bilgilenmesini sağlamak olabilir.
Geleneksel medyanın yerini dijital medyanın alması, özel haberin önemini artırmıştır.Konu bu sorulara yanıt veriyorsa seçilir: 'Bu konu okuyucuya ne katkı sağlar? Okuyucu bu konuyla ne kadar ilgilenir veya okuyucu için bu konu önemli mi?'Örneğin, magazinel haberlerde, okuyucuyu meraklandırmak açısından önemli bilgiler en sona saklanabilir.

Özel haberler kuruma ya da gazeteciye itibar kazandıran, öne çıkmasını sağlayan haber niteliğindedir. Bu sebeple özel haber, gazetecilik mesleğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde İnternet çağıyla birlikte haberin hızlı bir şekilde ve pek çok kanalda herkese ulaşabilir olması habercilikte rekabet ortamını eskiye göre daha da genişlettiği için özel habere verilen önem artmıştır. Özellikle geleneksel medyanın yerini giderek dijital medyaya bıraktığı ve haberciliğin de internet platformlarına taşındığı Web 3.0 çağında öne çıkan internet haberciliğinde özel haber daha çok öne çıkmaktadır.  Peki, özel haber nedir?

Özel haberin tanımına gelecek olursak; muhabirin ya da kurumun kendi özel çalışması ile gerekli araştırmaları yaparak ve araştırmalarını delilleriyle belgeleyerek hazırladığı haberdir. Özel haberler, muhabirlerin kişisel araştırmasına bağlı olarak yapılabildiği gibi haber ajansının editörü ve yazı işleri müdürü tarafından verilen haber üzerine de yapılabilir. Ülkemizde ve dünyada önde gelen haber ajanslarının bünyelerinde özel haber birimleri bulunur.  

Özel haber için yapılacak olan araştırmalar ve çalışmalar, muhabirin iletişim kurabilme yeteneğine bağlıdır. Bundan dolayı özel olan haber sadece yayınlanan kuruma ya da haberi yapan muhabire aittir ve başka bir yerde bulunmaz. Özel haberde özgünlük esastır. Üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik hazırlanan bir haber özel haber örnekleri arasına girer. Böyle bir haber için geniş kapsamlı bir araştırma ve bu sorunlara dikkat çekici bir yaklaşım gerektirir. Özel haber, araştırmacı gazeteciliğin bir bölümüdür diyebiliriz.

Özel Haber Nasıl Araştırılır?

Özel haberde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, haber ile ilgili tüm sorumluluğun yayınlanan kurum ve muhabire ait olmasıdır. Dolayısıyla pek çok farklı kaynaktan kapsamlı bir araştırma yapmak ve doğruluğundan emin olunarak haberi yayınlamak gerekir. Haberci özel haber için belirleyeceği konudan haberin tüm hazırlanma aşamasından yazım aşamasına kadar sorgulayıcı olmalıdır. Konu seçiminde özel haberde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta o konuyla ilgili daha önce haber yapılmadığından emin olunması gerekir.

Çünkü özel haber demek salt, hiçbir yerde olmayan anlamının yanında okuyucuya bir şeyler de verebilmeli, değer katabilmelidir. Bu sebeple araştırma aşamasının başlangıcında konu seçimi vardır. Bu konu okuyucuya ne katkı sağlar? Okuyucu bu konuyla ne kadar ilgilenir veya okuyucu için bu konu önemli mi? Yani bir haberci olarak hedef kitlenize değer katan bir konu başlığı seçmeniz için öncelikle bu soruları kendinize sormanız gerekir. Araştırma yaparken tüm haber türlerinde olduğu gibi 5N1K kuralı uygulanmalı, bu sorular üzerinden verilen cevaplarla araştırma genişletilmelidir. Ne, nerede, niçin, nasıl, ne zaman ve kim? sorularına yanıt aranır. Özel haber için konu ile ilgili var ise birinci el kaynaklar öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Yani konuya tanıklık edenler, konu hakkında uzman olanlar ile yapılacak görüşmeler veya röportajlar birinci el kaynakları oluşturur.

Bunun yanı sıra eğer gerekli ise konuyu yerinde değerlendirmek ve gözlemlemek, özel haber için hazırlayan kişinin uygulaması gereken diğer bir araştırma yöntemidir. İkinci el kaynaklar ise özel haberde konuyu belgelemek açısından önem taşır. Özellikle Web 3.0 çağının getirdiği avantajlar özel haberciliği araştırma konusunda daha zengin kaynaklara yöneltir. İkinci el kaynaklar yurtiçi ve yurtdışındaki resmi kurumlar, basın bildirimleri, konu ile ilgili akademik kaynaklar, kamuya açıklanmış veya kamuya kapalı bilgiler ve arşivler, internet ortamından elde edilen veriler, kamu ve özel sektör kuruluşları, odalar, dernekler, vakıflardan elde edilen bilgilerdir. Ayrıca özel haberlerde gizli kaynaklar da kullanılır.

Özel haberde her bilgi sorgulanmalı, haber kaynağının güvenilirliği başka kaynaklarla kıyaslanarak araştırılmalıdır. Kaynaklardan alınan gerçek bilgiler ayrıştırılmalı, yönlendirme ve yoruma dayalı bölümlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Özel Haber Nasıl Yazılır?Haber yazılırken hangi tekniğin uygulanacağına genel olarak haberi yazan kişi kendi karar verir. Haberin konusu ve uzunluğuna göre bir teknik seçmek önemli olsa da bazen de haberin yayınlanacağı kuruluşun belirlemiş olduğu teknikte de özel haber yazılabilir. Örneğin toplum yararı için yapılan bir özel haberde dikkat çekici kısım girişte verilerek en önemli bölümden daha az önemli olana kadar ters piramit şeklinde özel haber yazılabilir. Çünkü burada önemli olan topluma iletilmek istenen bir mesaj varsa bunu başta vererek amaç, herkesin bilgilenmesini sağlamaktır.

Daha magazinel haberlerde okuyucuyu meraklandırmak için haberin en önemli unsurları sonda verilir. Burada da az önemliden en çok önemliye doğru sıralanan düz piramit tekniği kullanılır. Bunun yanı sıra haberi oluşturan bilgiler, herhangi bir sıralama yapılamayacak kadar aynı önemde birkaç konudan oluşuyorsa haberdeki tüm unsurlar eşit olarak yazılır. Özel haber yazan bir muhabir hangi haberi hangi teknikle yazacağını iyi bilmelidir. Bu sayede haberin okunurluğunu sağlayabilir. Haberin konusunu oluşturan olaylara bağlı olarak belirlenen hedef kitleye hitap etmeli aynı zamanda herkesin anlayabileceği bir dilde kullanılmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen sözlü, yazılı, görsel bilgiler sınıflandırılmalı ve buna göre iyi bir kurgu oluşturulmalıdır.

Özel haberde bahsedilen her olay için mümkün olduğunca yazıyı destekleyen belgeler görsel olarak sunulmalıdır. Haber yazmanın genel kurallarına özel haber yazarken de bağlı kalmak önemlidir. Dil bilgisi ve imla kurallarına sadık kalmak, her bir cümlede okuyucuya bilgi vermek, gereksiz tekrarlardan ve anlatım bozukluklarından kaçınmak ve bazı haber yazmaya özgü yazım biçimlerine hâkim olmak önemlidir.

Dijital Çağda Özel Haberin Yeri

Habercilik anlayışına dijital çağ ile beraber eklenen dijital gazetecilik veya internet haberciliği, söz konusu haber türlerinden özel haberi daha çok ön plana çıkarmıştır. Artık gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi haber kanallarının hepsi internet platformunda yer alıyor. Aslında bu dönemi bir geçiş dönemi olarak nitelendirebiliriz. 

Günümüzde geleneksel medya ve internet bir arada yürütülüyor olsa da giderek yerini dijital platformlara bırakıyor. bu durum artık haberciliği de internet ortamında yapılan habercilik olarak değiştiriyor. habercilik ile ilgili genel kurallar aynı kalmak koşuluyla dijital platformun getirdiği kendine has kurallar da internet haberciliğine entegre ediliyor. örneğin internet ortamında yazılan bir haberin içerik olarak haber niteliği taşıması ve belirli haber etiklerine uymasının yanı sıra dijital içerik diline de uyum sağlaması, öne çıkabilmesi ve okunabilmesi için önemlidir. buradaki dijital içerik dilinden kasıt SEO kurallarıdır. İkinci bir değişim ise internet platformuna taşınan her sektörde olduğu gibi rekabet alanının genişlemesine bağlı olarak kalıcı olmak ve öne çıkabilmek için fark yaratıcı nitelikte haberlere ihtiyaç duyulmasıdır.

İşte burada internet haberciliğinde özel habere duyulan ihtiyaç öne çıkar. Yakın zamanda bu konuyla ilgili Google’ın Haberler Başkan Yardımcısı Richard Gingras’ın yaptığı açıklama tam da özel haberin internet çağındaki önemini vurgular niteliktedir. Özel habercilik olarak tanımlanan haberler için arama sıralamasında öncelik verileceğinin ve bu konuyla ilgili düzenlemelerin yapıldığının belirtilmesi internet haberciliğine de yeni bir boyut getirecek gibi duruyor. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Çünkü bu durumu her türlü özgün içerik oluşturma kuralını Google’ın habercilikte de uygulaması olarak tanımlayabiliriz. Tabii bu zamanla yerine oturabilecek bir kavram olsa da ileriyi görerek hareket edenler ve altyapısını buna göre hazırlayıp kendisini buna göre donanımlayanlar kariyer hayatlarında bir adım öne olacaktır.  

Eğer siz de habercilik ve yeni nesil gazetecilik alanında uzmanlaşmak, yeni nesil internet haberciliği nedir bilmek, dijital ortamda özel haber nedir öğrenmek ve mesleğinizde yakın geleceğe yönelik yatırım yapmak istiyorsanız Enstitü’nün verdiği İnternet Haberciliği eğitimine kaydolabilir, geleceğin haberciliğine adım atabilirsiniz.

İlgili Haber: İnternet Haberciliği Eğitimi

Muhabirin ya da kurumun kendi özel çalışması ile araştırmaları yaparak ve araştırmalarını belgeleyerek hazırladığı haber, 1 el ve 2 el kaynaklar kullanılır 1 el kaynaklar, konuya tanıklık edenler ve konu hakkında uzmanlar 2 el kaynaklar, resmi kurumlar, basın bildirimleri, akademik kaynaklar, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi birçok farklı kaynaktan oluşur, Haberin konusu ve uzunluğuna göre bir teknik seçilir Önemli bilgiler girişte verilebilir (ters piramit) veya sona saklanabilir (düz piramit), Özgünlük esastır Sadece yayınlanan kuruma veya haberi yapan muhabire aittir ve başka bir yerde bulunmaz, Konu seçiminde daha önce haber yapılmadığından emin olunmalı Ayrıca konuyu yerinde değerlendirmek ve gözlemlemek de önemlidir, Okuyucuyu meraklandırmak için haberin en önemli unsurları sonda verilir, Özel haber, araştırmacı gazeteciliğin bir alt dalıdır, Haberin tüm hazırlanma aşamasından yazım aşamasına kadar sorgulayıcı olunmalıdır, Haberin önemli unsurları aynı derecede ise, bu unsurlar habere eşit oranda dahil edilir, Özel haberler kurum veya gazeteciye itibar kazandırır ve öne çıkarır, Haber kaynağının güvenilirliği başka kaynaklarla kıyaslayarak araştırılmalıdır, Hangi yazım tekniği kullanılacağı, genellikle haberi yazan kişi tarafından belirlenir, Özel haberler, muhabirlerin kişisel araştırması veya haber ajansının talimatı üzerine yapılabilir, 5N1K kuralı uygulanmalıdır: Ne, nerede, niçin, nasıl, ne zaman ve kim?, Topluma iletilecek önemli bir mesaj varsa, haberi oluşturan bilgiler girişte verilerek amaç, herkesin bilgilenmesini sağlamak olabilir, Geleneksel medyanın yerini dijital medyanın alması, özel haberin önemini artırmıştır, Konu bu sorulara yanıt veriyorsa seçilir: 'Bu konu okuyucuya ne katkı sağlar? Okuyucu bu konuyla ne kadar ilgilenir veya okuyucu için bu konu önemli mi?', Örneğin, magazinel haberlerde, okuyucuyu meraklandırmak açısından önemli bilgiler en sona saklanabilir
özel haber nedir özel haber internet haberciliği gazetecilik özel haberler habercilik
Omuz hizasında kahverengi saçları olan genç bir kadın, yüzünün önünde tuttuğu beyaz bir akıllı telefonla selfie çekiyor. Parlak, neşeli bir gülümsemesi var ve gözleri tamamen açık. Sağ eli telefonu desteklerken sol eli yüzünün yan tarafında duruyor. Mavi beyaz çizgili bir tişört ve bir çift kot şort giymektedir. Saçları hafifçe dağılmış ve rahat, kaygısız bir pozu var. Gri bir duvarın önünde duruyor ve etrafı parlak, güneşli bir atmosferle çevrili. Bu neşeli an, anı yaşamanın sevincini yakalıyor.
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sarı gömlek ve koyu renk pantolon giyen bir kadın, bir ofisteki masasında oturmuş, siyah bir kalemle bir kitaba yazı yazmaktadır. Sol elini masanın kenarına dayamış ve sağ eliyle kalemi tutarak kitabın açık sayfasına yazmaktadır. Odadaki ışık yüzünde parlıyor, kitabı ve masayı aydınlatıyor. Yüzü odaklanmış ve konsantre olmuş, gözleri yazdığı sayfaya bakıyor. Kitap, yazdığı sayfaya kadar açık ve kalem kâğıt üzerinde hareket ederek sayfaya sözcükler yazıyor.
4.9
(10)

Kitap Editörlüğü Atölyesi

10 Konu10 Saat
Kısa, siyah saçlı genç bir kadın kameraya genişçe gülümsüyor. Üzerinde beyaz, uzun kollu bir gömlek var ve arka planda beyaz bir duvarın olduğu bir odada duruyor. Gözleri parlak ve dişleri görünüyor, bu da mutluluğunu gösteriyor. Yanakları hafifçe kızarmış, ona hafifçe kızarmış bir görünüm veriyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gerçek sevincini ortaya koyuyor. Yüzünde parlak, kendinden emin bir gülümsemeyle doğrudan kameraya bakıyor. Rahat bir ortamdaymış gibi görünüyor ve olumlu tavrını yansıtıyor. Elleri önünde kenetlenmiş, memnun ve rahat görünüyor. Neşesi bulaşıcıdır ve gülümsemesi bulaşıcıdır. Kendi teninde güzel ve kendinden emin görünüyor, neşe ve mutluluk yayıyor.Yasemin Nasır Erbek
14691012
Bu, blog yazmayla ilgili bir çevrimiçi kursun görüntüsüdür. Takım elbiseli bir adam kara tahtanın önünde oturuyor, gözlüklü ve sakallı, bilgi ve otorite izlenimi veriyor. Konuşmacıyı dikkatle dinliyor gibi görünüyor. Tahtanın üzerinde siyah beyaz bir 'B' harfi var, muhtemelen blog yazmaya atıfta bulunuyor. Adamın üzerinde düğmesi yakından çekilmiş bir gömlek ve kolunda bir saat vardır. Gözleri de görülebiliyor, bu da dikkatle dinlediğini gösteriyor. Tüm bu ayrıntılar adamın bir blog kursuna katıldığına işaret ediyor. Bu görüntü sayesinde dijital çağda blog yazmanın önemini görebiliyoruz.
4.5
(87)

Blog Yazarlığı Eğitimi

9 Konu5 Saat
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524