AnasayfaBlogProje Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Proje Asistanı Nedir? Ne İş Yapar?

07 Haziran 2021
Kadın elinde tuttuğu cep telefonuna bakıyor. Gözleri dikkatle cihaza odaklanmış, dudakları konsantrasyonla hafifçe ayrılmış. Beyaz ve pembe çizgili bir üst giymiş ve koyu renk saçlarını yüzünden geriye doğru toplamış. Cildi ekrandan gelen ışıkla aydınlanmış, yüz hatları detaylı bir şekilde görülebiliyor. Bir sandalyede oturuyor, aşağı bakarken vücudu hafifçe öne doğru eğilmiş. Arka plan bulanıklaştırılmış, odak onun ifadesine ve elindeki cihaza verilmiş. Duruşu, cep telefonunu kullanmaya odaklandığını ve kararlılığını yansıtıyor.
Proje Asistanı Nedir?Proje Asistanı Ne İş Yapar?Proje Asistanı Nasıl Olunur?
Proje asistanı, projelerin planlanması, düzenlenmesi ve uygulamasında görev alır. Proje danışmanı ya da koordinatörün yardımcılarından biridir. İletişim yetkinliklerine sahip olmalıdır.Proje ile ilgili fikir geliştirir, paydaşlar ile görüşür, proje yazımını ve koordinasyonunu sağlar, kurumlarla iletişim kurar, proje belgelerini düzenler ve arşivler, medya planlaması yapar.Sosyal bilimler alanında eğitim almak önemlidir. İletişim yetkinlikleri ve ekip çalışması becerisi geliştirilmeli. İlgili konu üzerinde yoğun çalışma yapılmalıdır.
Asistan, proje sürecine önceden hazırlıklı olmalı ve araştırma yapmalıdır.Proje sürecinin gerekliliklerini belirleme, proje koordinasyonu ve organizasyonunda görev alma, proje iletişimini etkinleştirme gibi konularda sorumludur.Projeyi yönetmek ve tüm aşamaların etkin bir şekilde ilerlemesinde görev almak için yoğun çalışma ve ilgi gerekir.
Asistan, ulusal ya da uluslararası projelerde yer alır ve proje süreçlerinde yönetici olarak görevlendirilebilir.Proje yönetiminde sorumluluk alarak projenin başarılı şekilde tamamlanmasını sağlar. Gerekli belgeleri düzenler ve proje sürecini takip eder.Yükseköğrenim ve varsa yüksek lisans eğitimin ardından ilgili alanlarda deneyim kazanılması önerilir.
Asistanın bir başka önemli görevi, proje süreçlerindeki iletişimdir. Özellikle projenin ilerleyişini ve durumunu ilgili kişilere raporlamak bu sorumluluklar arasındadır.Proje süreçlerini koordine eder, ilgili birimlerle görüşür ve projenin başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli adımları atar.Bu konu üzerinden bir kariyer planı yapılmalıdır. Gerektiğinde ek eğitimler alınmalı ve proje yönetimi konusunda ustalaşılmalıdır.

Proje asistanlığı, daha çok proje ve kampanya üreten STK ve danışmanlık kurumları için geçerli bir meslektir. Proje asistanı, ilgili süreçlerde projenin başındaki insanların da yönlendirmeleriyle çeşitli görevleri yerine getirir. Proje, çalışma ya da kampanyalarda ekibin bir parçası olarak tüm aşamalarda görev alır. Projenin planlanması, düzenlenmesi ve uygulaması gibi süreçlerde proje danışmanı ya da koordinatörün yardımcılarından biri proje asistanıdır.

Peki proje asistanlığı mesleği tam olarak nedir ve proje asistanı olmak için neler yapılabilir? Mesleği ve mesleğin gerekliliklerini tanımak için yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz. 

Proje Asistanı Nedir?

Mesleğe geçmeden önce proje konusunu biraz daha açarsak mesleği de daha iyi kavrayacağızdır. Proje; ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, politika ve eğitim konularına değinen ve sunum hazırlayan bir işi kapsar. Projenin amacı, hazırlanışını ve uygulaması sırasında da birden fazla kişi görev alır. Sürecin işleyişini kontrol etmek ve en doğru projeyi harekete geçirmek için bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyulur. İşte proje asistanı da bu ekipte yer alan yetkili kişilerden biridir. Projenin planlanma ve iletişim noktasındaki durumunu proje asistanı ele alır. Proje asistanı, ulusal ya da uluslararası projelerde yer alır. 

Proje asistanı, çoğunlukla proje üzerine çalıştığı için ilgili proje süreçlerine önceden hazırlıklıdır. Yani araştırma, teklif götürme, ilgili kurumlarla iş birliği gibi süreçlerde proje asistanı birçok görev edinir. Özellikle projenin yönetilmesi aşamasında proje asistanının da belli başlı işleri ve görevleri vardır. 

Proje asistanlığı mesleği, özellikle yeni mezunlara da açık bir alandır. Avrupa Birliği'nin olanakları çerçevesinde çeşitli danışmanlık şirketi ve kurumlarında çalışma olanağı bulunabiliyor. Bununla birlikte proje yönetimi ve etkin ekip çalışması için proje asistanının sahip olması gereken bazı nitelikler vardır. Öncelikle bir proje asistanının iletişim noktasında çeşitli yetkinliklere sahip olması beklenir. Asistanın iletişim becerileri konusunda; sözlü ve sözsüz iletişim yetkinliklerine sahip olarak iletişim sürecini başarıyla yönetmesi gerekir. Ayrıca proje yönetimi için kurumun kendi icra ettiği eğitimlere de katılarak ilgili süreçlerde zorlanmamak, proje asistanının dikkat etmesi gereken noktalardan biridir. 

Proje Asistanı Ne İş Yapar?

Proje asistanı, yetkin bir ekiple birlikte çalışır. Ekip içindeki görev paylaşımına uygun olarak proje yönetiminde çeşitli iş görevlerine sahiptir. İlgili proje, kampanya ya da çalışma için önceden birtakım hazırlıklar gereklidir. Proje asistanı da projenin ana hatları ve asıl fikri için araştırma, yazım, kurum paydaşlarıyla görüşme ve proje gerekliliklerini belirleme gibi süreçlerde rol oynar. Proje asistanı ne iş yapar sorusu, kurum ve alanın işine göre değişse de genel olarak bir proje asistanından aşağıdaki işler beklenir:

 • Proje fikri ve aşamaları için ekip ile birlikte fikir geliştirir. 

 • Proje ile ilgili iş birliği taraflarını ve paydaşlarını araştırır ve görüşür. 

 • Projenin taslağını ve proje yazımının ana hatlarını oluşturur. 

 • Projenin uygulama aşamasında gerekli iletişim ağıyla etkileşime geçer. 

 • Birim ve proje yöneticilerin yönlendirmeleriyle proje koordinasyonunda görev alır. 

 • Kampanya ya da sürecin planlanmasında görev alır. 

 • Diğer birim veya departmanlarla görüşerek proje iletişimini etkinleştirir. 

 • İlgili tüm proje belgelerini raporlar, arşivler ve veri tabanına aktarır. 

 • Proje için medya planlaması ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin listesini yapar. 

 • Üye ve iş birliği toplantılarının tutanaklarını tutar.

 • Proje organizasyonunu sağlayacak adımlarda görev alır. 

Proje Asistanı Maaşları

Proje asistanı maaşları, kurumun iş yüküne ve alana göre değişir. Fakat proje asistanının asgari ücretin altında bir maaş alma durumu söz konusu olamaz. Proje asistanı Sivil toplum kuruluşlarında ve danışmanlık hizmeti veren kurumlarda çalışmaktadır. Bu alanlarda çalışan bir proje asistanı, 3.000 TL ila 5.000 TL arasında değişen bir maaş alır.

Deneyimsiz bir proje asistanı ise asgari ücret ile göreve başlayabilir. Deneyimi artan proje asistanı; üst düzey proje ve uluslararası çalışmalarda ise 5.000 TL'nin üstünde bir maaş alabilir. Kısacası çalışılan alan, projenin genişliği ve hizmet alanı ve ayrıca deneyim, maaş için belirleyici olmaktadır. 

Proje Asistanı Nasıl Olunur? 

Proje asistanı olmak için ilgili süreçlerde görev almaya hazır ve istekli olmanız gerekir. Gerçek bir projeyi yönetmek ve tüm aşamaların etkin bir şekilde ilerlemesinde görev almak kolay bir iş değildir. Bu süreçte görev alacak bir proje asistanının ilgili konu üzerinde yoğun çalışması beklenir. Tabii ki böyle bir durum için de asistanın sürece ve mesleğine ilgi duyması gerekir. Peki proje asistanı nasıl olunur sorusunun en belirgin yanıtları nelerdir?

Öncelikle proje asistanına gerek duyan alanlar, sosyal bilim bölümlerinden mezun olmayı önemsemektedir. Bu bölümleri sayarsak; işletme, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, halkla ilişkiler ve yeni medya karşımıza çıkıyor. Fakat bazı iş ilanlarında mühendislik bölümlerinden mezun olma şartı da istenebiliyor. 

Bir başka nitelik ise proje yönetimi için önemli görülüyor. Ekip çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerilerine sahip olmak. Görünürde bu nitelikler adaylar tarafından fazla önemli görülmese de proje yönetmek söz konusu olduğunda, takım çalışmasındaki iletişimi ve stresi yönetmek, her şeydir. Proje üzerine ekiple birlikte fikir yürütmek ve iş birliği için çeşitli görüşmeler yapmak, proje asistanının temel görevlerindendir. Bundan dolayı proje asistanı ilanlarına başvurmadan önce kendinizi iletişim becerileri noktasında değerlendirmelisiniz. Ayrıca bu niteliklere ek olarak deneyim, yabancı dil yetkinliği, yaratıcı fikir üretme yetkinliği, sunum becerilerine sahip olma, ofis programlarını etkin kullanma, seyahat engeli bulunmaması ve gündemi takip etmek gibi nitelikler de istenmektedir. 

İlgili eğitim: Ms Office Sertifika

Proje asistanlığı, farklı alanlar dahilinde var olan bir meslektir. Bundan dolayı da her kurumun farklı beklentileri ve iş tanımı vardır. Örneğin, STK'lar için gönüllülük ve çalışma deneyimi çok önemlidir. Yine kampanya ve proje deneyimi de STK'da çalışmak için aranan niteliklerdendir. Bir de AB, TÜBİTAK ve KOSGEB çalışmaları için danışmanlık hizmeti veren kurumlar vardır. Buralarda çalışmak için de deneyim, öne çıkarıcı bir faktördür. Ayrıca organizasyon ve sunum becerilerine sahip olmak da önemlidir. Kısacası proje asistanlığı mesleği, farklı iş alanlarında var olan bir meslektir ve buna bağlı olarak da her kurumun farklı bir proje yönetme süreci vardır. Proje asistanının yapacağı işler ve yetkinlikleri de buna göre belirlenir.

Proje asistanı, projelerin planlanması, düzenlenmesi ve uygulamasında görev alır Proje danışmanı ya da koordinatörün yardımcılarından biridir İletişim yetkinliklerine sahip olmalıdır, Proje ile ilgili fikir geliştirir, paydaşlar ile görüşür, proje yazımını ve koordinasyonunu sağlar, kurumlarla iletişim kurar, proje belgelerini düzenler ve arşivler, medya planlaması yapar, Sosyal bilimler alanında eğitim almak önemlidir İletişim yetkinlikleri ve ekip çalışması becerisi geliştirilmeli İlgili konu üzerinde yoğun çalışma yapılmalıdır, Asistan, proje sürecine önceden hazırlıklı olmalı ve araştırma yapmalıdır, Proje sürecinin gerekliliklerini belirleme, proje koordinasyonu ve organizasyonunda görev alma, proje iletişimini etkinleştirme gibi konularda sorumludur, Projeyi yönetmek ve tüm aşamaların etkin bir şekilde ilerlemesinde görev almak için yoğun çalışma ve ilgi gerekir, Asistan, ulusal ya da uluslararası projelerde yer alır ve proje süreçlerinde yönetici olarak görevlendirilebilir, Proje yönetiminde sorumluluk alarak projenin başarılı şekilde tamamlanmasını sağlar Gerekli belgeleri düzenler ve proje sürecini takip eder, Yükseköğrenim ve varsa yüksek lisans eğitimin ardından ilgili alanlarda deneyim kazanılması önerilir, Asistanın bir başka önemli görevi, proje süreçlerindeki iletişimdir Özellikle projenin ilerleyişini ve durumunu ilgili kişilere raporlamak bu sorumluluklar arasındadır, Proje süreçlerini koordine eder, ilgili birimlerle görüşür ve projenin başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli adımları atar, Bu konu üzerinden bir kariyer planı yapılmalıdır Gerektiğinde ek eğitimler alınmalı ve proje yönetimi konusunda ustalaşılmalıdır
Proje Asistanı Proje Asistanı nedir Proje Asistanı ne iş yapar Proje Asistanı nasıl olunur Proje Asistanı maaşları
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
12491010