AnasayfaBlogAerodinamik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Aerodinamik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

29 Mart 2021
Merkezinde büyük bir pervane bulunan mavi beyaz bir uçağın yakın çekimi gösterilmektedir. Pervane, bir tekerlek, bir kutu ve çeşitli bileşenlere sahip bir makine de dahil olmak üzere birçok karmaşık parça ile çevrilidir. Resmin sol tarafında, arka planda bir masa görülebiliyor. Pervanenin yakın plan görüntüsü, kanatların noktaları ve şaftın deseni de dahil olmak üzere birçok ayrıntıyı ortaya koyuyor. Uçağın mavi ve beyaz rengi görüntüye parlak, neşeli bir atmosfer kazandırıyor.
BaşlıkAçıklamaEk Bilgi
Aerodinamik Mühendisi Nedir?Uçak tasarımı ve imalatı için uygulamalı araştırmalar yapan ve gaz akışının bir cismin etrafında etkisini inceleyen kişilere verilen isimdir.Bu mühendislik dalı aynı zamanda yarış arabaları ve rüzgar türbinleri gibi alanlarda da kullanılır.
Aerodinamik Mühendisi Ne İş Yapar?Aerodinamik mühendisler, uçakların tasarım ve imalat çalışmalarını yürütür, termodinamik etkileri inceler, teknolojilerin prototiplerini tasarlar ve sayısal analizlerini yapar.Ayrıca, testlerin sonuçlarını analiz eder, teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunur ve uçuş ve rüzgar tüneli test programları yürütür.
EğitimiAerodinamik Mühendisi olabilmek için üniversitelerin Uçak, Uzay veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra Aerodinamik Mühendisliği yüksek lisans eğitimine ihtiyaç vardır.Adayların iyi bir sayısal zekâya ve bazı kişisel özelliklere sahip olması beklenir.
Çalışma AlanlarıAerodinamik mühendislerinin en çok yer aldığı sektör havacılıktır ancak yarış arabaları ve rüzgâr türbinleri de bu mühendislik dalının çalıştığı alanlar arasında bulunur.Kamu kuruluşları yerine genellikle özel sektörde çalışma imkanı vardır.
MaaşAerodinamik mühendislerinin maaşı tecrübe ve çalıştıkları kuruma göre değişkenlik gösterir.En düşük maaş 2900 TL, en yüksek maaş ise 9.500 TL olarak tespit edilmiştir ve ortalama maaşlar 6000 TL civarındadır.
Takım ÇalışmasıAerodinamik mühendisleri, çeşitli mühendislik takımları ve teknik personelle birlikte çalışırlar.Teknik araştırma çalışmalarında yönetim işleri ile ilgilenir ve müşterilere danışmanlık yaparlar.
Test ve AnalizAerodinamik mühendisleri, uçuş ve rüzgar tüneli test programlarını formüle eder ve test sonuçlarını analiz eder.Bunun yanı sıra, teknolojilerin prototiplerinin tasarımı ve teknolojik gelişmelerin analizi de görevleri arasındadır.
Proje AnaliziÜretilebilirlik, maliyet ve üretim sürelerini belirlemek için proje tekliflerini ve mühendislik verilerini analiz etmek aerodinamik mühendisinin görevleri arasındadır.Bunlar aynı zamanda havacılık ürünleri hakkında fizibilite çalışmaları yapmasını da gerektirir.
Konfigürasyon GeliştirmeAerodinamik mühendisleri, tamamlanmış araçların dinamik kararlılık ve kontrol özelliklerini sağlamak için tasarımları analiz eder ve konfigürasyonlar geliştirir.Bu görev aynı zamanda ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak için geliştirme ekipleriyle iş birliği yapmayı da içerir.
Araştırma ve DanışmanlıkAerodinamik mühendisleri, teknik araştırma çalışmalarında yönetim işleri ile ilgilenir ve müşterilere danışmanlık yaparlar.Bu, teknolojilerin ve tasarımların gelecekteki uygulamalarını da içerir.

Aerodinamik Mühendisi, tasarım sırasında kullanılacak ekipmanların uçak tasarımı ve imalatı için uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere uygulamalı araştırmalar yürüten kişilere verilen addır. Hava gaz akışının bir cismin etrafında gösterdiği etkiyi ve ürettiği kuvveti inceleyen mühendislik dalıdır. Yarış arabaları veya rüzgar tribünleri ile ilgili de önemli bir role sahiptir.

Günümüzde en farklı meslek dallarından biridir. Özellikle havacılık hizmetlerine ilgi duyan kişiler tarafından tercih edilen önemli bir meslek dalıdır. Adının farklılığına rağmen her geçen gün çok daha fazla merak edildiği gözlemlenmektedir. Mesleğin hangi alanlarda başarılı ile uygulandığı incelenen konuların başında gelir. Aerodinamik mühendisi olmak kolay olmadığı gibi aldıkları görev ve sorumluluklarda çeşitlilik gösterir.

Yazımızda bu konuda merak ettiğiniz Aerodinamik Mühendisi nasıl olunur? Aerodinamik mühendisi ne iş yapar? Aerodinamik mühendisi ne kadar maaş kazanır? Gibi sorular için yanıtlar hazırladık.

Aerodinamik Mühendisi Nedir?

Günümüzde ulaşım belki de en önemli konulardan biridir. Son yıllarda insanlar dünyanın dört bir yanına seyahat edebilme imkanını elde etmiş durumdadır. Özellikle uçaklar aracılığı ile bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Böylece bu alana olan bakım ve imalat ihtiyacı da oldukça fazladır. Bakım onarım, imalat süreçleri son dönem en çok ihtiyaç duyulan alanların başında gelir.

Aerodinamik mühendisleri bu alanda çalışmalar yürüten önemli meslek kolu mensuplarından biridir. Uçakların tasarım ve imalatı için uygulamalı araştırmalar yaparlar. Hava bir gazdır. Aerodinamik mühendisi de gazların cismin etrafında oluşturduğu etkiyi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kuvveti inceler.

Aerodinamik mühendisi yalnız havacılık sektöründe görev almaz. Havacılık sektörü dışında; yarış arabaları ve rüzgâr türbinleri de aerodinamik mühendisinin çalıştığı başlıca alanlar arasında önemli bir yere sahiptir. Aerodinamik mühendisi en temel tanımı ile ekipmanların uçak tasarımı ve imalatı sırasında yaşayacağı adaptasyonu değerlendirmek için araştırmalar yapan kişilerdir.

Bu alanda mesleki kariyer edinmeyi düşünen adayların üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamaları gerekir. Üniversitelerin Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra Aerodinamik Mühendisliği yüksek lisans eğitimine katılmaları şartı aranır. Başarılı bir mühendis olmak isteyen her adayın iyi bir sayısal zekâya sahip olması gibi bazı önemli kişisel özelliklere sahip olması beklenir.

Aerodinamik Mühendisi Ne İş Yapar?Aerodinamik mühendislerinin en çok yer aldığı sektörlerin başında havacılık sektörü gelir. Aerodinamik mühendislerinin havacılıktaki görevleri oldukça fazladır. Havacılık ürünlerinin üretilebilirlik, maliyet ve üretim süreçlerini belirler ve ürüne ait mühendislik analizlerini yaparlar. Bu sektör içinde termodinamik etkiler sonucu cisimlerin nasıl etkilediği üzerine çalışmalar yürütürler. Görevler gereği diğer mühendisler ve ekip çalışanları ile birlikte takım çalışması içinde olmaları gerekir. Aerodinamik mühendislerinin görev ve sorumlulukları detaylı olarak aşağıdaki gibidir.

 • Havacılık ürünlerine ait fizibilite çalışmaları yapar.

 • Üretilebilirlik, maliyet ya da üretim süresini belirlemek üzere proje tekliflerini ve mühendislik verilerini analiz etmekten sorumludur.

 • Farklı tasarımlar üzerinde yer alan termodinamik etkileri inceler.

 • Oluşturulması düşünülen teknolojilerin prototiplerini tasarlamaktan sorumludur.

 • Teknolojilerin ayrıntılı olarak ve teorik, sayısal analizlerini yapar.

 • Test sonuçlarını analiz eder ve ulaşılan bulguları özetler.

 • Teknolojinin gelecekte yer alacak ürün yelpazesine etkili bir şekilde geçirilmesini sağlamak üzere geliştirme ekipleriyle iş birliği içinde olur.

 • Tamamlanmış olan aracın dinamik kararlılık ve kontrol özelliklerini sağlamak için tasarımları analiz eder ve konfigürasyonlar geliştirir.

 • Uçuş ve rüzgâr tüneline ait test programlarını formüle eder ve rapor hazırlar.

 • Uçak performans verileri ile alakalı sorunların çözümüne yardımcı olur.

 • Havacılık ürünlerine ait tasarım, üretim ve değiştirilmesi gereken parçaların ya da test edilmesinde çalışmalar yürütecek mühendis ve teknik personel ile takım çalışması içinde olur.

 • Teknik araştırma çalışmalarında yönetim işleri ile ilgilenir ve müşterilere danışmanlık yapar.

Aerodinamik Mühendisi Maaşları

Aerodinamik mühendisleri için özel sektörde geniş bir çalışma imkanından bahsetmek mümkündür. Ancak Kamu kuruluşlarında aerodinamik mühendisliği yapmak pek mümkün değildir. Bu sebeple Aerodinamik mühendisleri eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmektedir.

Bu meslekte en düşük maaş 2900 TL olarak görülmektedir. En yüksek maaş ise 9.500 TL olarak tespit edilmiştir. Aerodinamik mühendislerinin ortalamada 6000 TL kazandıkları söylenebilir. Tabi ki burada en belirleyici unsur; tecrübe, çalışılan kurum ve eğitim yaşamalarındaki başarılarıdır. Bu etkenlere göre alınan maaş artar veya azalır. Tecrübe kazandıkça, yıllar içerisinde daha fazla maaş kazancına ulaşıldığı görülmektedir.

Bulundukları sektörde hızla yükselmek isteyen adayların kişisel gelişimlerine de özen göstermeleri gerekir. Bazı kurumlar bu konuda da personeline bazı desteklerde bulunur. Bu da çalışanlar için önemli bir avantaj sayılır.

Aerodinamik Mühendisi Nasıl Olunur?

Aerodinamik mühendisi olarak kariyer yaşamını devam ettirmek isteyen adaylar öncelikle nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini detaylı olarak araştırır. Aerodinamik mühendisi olmak için üniversitelerin 4 yıllık ilgili mühendislik bölümlerinden başarıyla mezun olmanız gerekir. Üniversitelerde yer alan lisans bölümlerinden; Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olursanız Aerodinamik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Yüksek lisans yapabilmek için her üniversitenin kendine özgü kural ve talepleri bulunur. Tüm bunları yerine getirmek şartı ile yüksek lisans eğitimine kabul edilirsiniz. Eğitimi tamamladıktan sonra kurumlara başvuruda bulunabilirsiniz. Aerodinamik mühendislerinin matematiksel zekası ve analitik düşünme becerisi oldukça kuvvetlidir. Karmaşık problemlere kolay çözüm yolu bulabilirler.

Ayrıca ürünler hakkında sahip oldukları teknik bilgileri anlaşılır olarak karşı tarafa geçirebilmeleri de önemlidir. Tabi ki tüm görevleri tek başınıza yerine getirmezler. Bu aşamada takım çalışmasına uyumlu olmaları gerekmektedir. Yabancı dil bilen adaylar diğer rakiplerine göre bir adım önde olur. Özellikle iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak gerekir. tüm bu özelliklere sahipseniz iyi bir aerodinamik mühendisi olabilirsiniz. bu alanda çalışmalar yürütecek kişilerin matematiksel zekası yüksek ve analitik beceri yönü çok kuvvetli olan kişiler olduğu için kurumlarda kısa sürede başarılı işlere imza attıkları gözlemlenmektedir.

Aerodinamik Mühendisi Nedir?, Uçak tasarımı ve imalatı için uygulamalı araştırmalar yapan ve gaz akışının bir cismin etrafında etkisini inceleyen kişilere verilen isimdir, Bu mühendislik dalı aynı zamanda yarış arabaları ve rüzgar türbinleri gibi alanlarda da kullanılır, Aerodinamik Mühendisi Ne İş Yapar?, Aerodinamik mühendisler, uçakların tasarım ve imalat çalışmalarını yürütür, termodinamik etkileri inceler, teknolojilerin prototiplerini tasarlar ve sayısal analizlerini yapar, Ayrıca, testlerin sonuçlarını analiz eder, teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunur ve uçuş ve rüzgar tüneli test programları yürütür, Eğitimi, Aerodinamik Mühendisi olabilmek için üniversitelerin Uçak, Uzay veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra Aerodinamik Mühendisliği yüksek lisans eğitimine ihtiyaç vardır, Adayların iyi bir sayısal zekâya ve bazı kişisel özelliklere sahip olması beklenir, Çalışma Alanları, Aerodinamik mühendislerinin en çok yer aldığı sektör havacılıktır ancak yarış arabaları ve rüzgâr türbinleri de bu mühendislik dalının çalıştığı alanlar arasında bulunur, Kamu kuruluşları yerine genellikle özel sektörde çalışma imkanı vardır, Maaş, Aerodinamik mühendislerinin maaşı tecrübe ve çalıştıkları kuruma göre değişkenlik gösterir, En düşük maaş 2900 TL, en yüksek maaş ise 9500 TL olarak tespit edilmiştir ve ortalama maaşlar 6000 TL civarındadır, Takım Çalışması, Aerodinamik mühendisleri, çeşitli mühendislik takımları ve teknik personelle birlikte çalışırlar, Teknik araştırma çalışmalarında yönetim işleri ile ilgilenir ve müşterilere danışmanlık yaparlar, Test ve Analiz, Aerodinamik mühendisleri, uçuş ve rüzgar tüneli test programlarını formüle eder ve test sonuçlarını analiz eder, Bunun yanı sıra, teknolojilerin prototiplerinin tasarımı ve teknolojik gelişmelerin analizi de görevleri arasındadır, Proje Analizi, Üretilebilirlik, maliyet ve üretim sürelerini belirlemek için proje tekliflerini ve mühendislik verilerini analiz etmek aerodinamik mühendisinin görevleri arasındadır, Bunlar aynı zamanda havacılık ürünleri hakkında fizibilite çalışmaları yapmasını da gerektirir, Konfigürasyon Geliştirme, Aerodinamik mühendisleri, tamamlanmış araçların dinamik kararlılık ve kontrol özelliklerini sağlamak için tasarımları analiz eder ve konfigürasyonlar geliştirir, Bu görev aynı zamanda ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak için geliştirme ekipleriyle iş birliği yapmayı da içerir, Araştırma ve Danışmanlık, Aerodinamik mühendisleri, teknik araştırma çalışmalarında yönetim işleri ile ilgilenir ve müşterilere danışmanlık yaparlar, Bu, teknolojilerin ve tasarımların gelecekteki uygulamalarını da içerir
aerodinamik mühendisi aerodinamik mühendisi nedir aerodinamik mühendisi ne iş yapar aerodinamik mühendisi maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.